โพลปัจจุบันใน OTHER IMAGES
เราได้ร่วมมือกับรายการโทรทัศน์ "นโยบาย by ประชาชน" ช่อง ThaiPBS ในการสำรวจความคิดเห็นของวัยรุ่นว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการจัดตั้งกระทรวงเด็กและเยาวชนขึ้นมาเป็นกระทรวงใหม่....
3 questions polled on this topic
13% response rate
1,310 responded out of 9,829 polled
พ.ย. 13. 2018
น้องเห็นด้วยหรือไม่กับการจัดตั้งกระทรวงเด็กและเยาวชนคะ
พ.ย. 13. 2018
(ถ้าตอบว่าเห็นด้วย) แล้วทำไมถึงเห็นด้วยคะ
พ.ย. 13. 2018
(ถ้าตอบว่าไม่เห็นด้วย) แล้วทำไมถึงไม่เห็นด้วยคะ

ผลโพล

พ.ย. 13. 2018
น้องเห็นด้วยหรือไม่กับการจัดตั้งกระทรวงเด็กและเยาวชนคะ
มีผู้ตอบจำนวน 1,310 จากทั้งหมด 9,829 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
76%
Yes
 
Yes
3%
No
 
No
21%
Not sure
 
Not sure

ชาย
71%
Yes
 
Yes
10%
No
 
No
19%
Not sure
 
Not sure
0-14
74%
yes
 
yes
0%
no
 
no
26%
not sure
 
not sure

15-19
76%
yes
 
yes
5%
no
 
no
19%
not sure
 
not sure

20-24
67%
yes
 
yes
9%
no
 
no
23%
not sure
 
not sure

25-30
62%
yes
 
yes
8%
no
 
no
29%
not sure
 
not sure

31-34
50%
yes
 
yes
0%
no
 
no
50%
not sure
 
not sure

35+
90%
yes
 
yes
0%
no
 
no
10%
not sure
 
not sure
75%
Yes
 
Yes
5%
No
 
No
20%
Not sure
 
Not sure
พ.ย. 13. 2018
(ถ้าตอบว่าเห็นด้วย) แล้วทำไมถึงเห็นด้วยคะ
มีผู้ตอบจำนวน 938 จากทั้งหมด 997 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
29%
More budget for youth projects
 
More budget for youth projects
64%
More policies and laws for youth
 
More policies and laws for youth
6%
Other specify
 
Other specify

ชาย
32%
More budget for youth projects
 
More budget for youth projects
60%
More policies and laws for youth
 
More policies and laws for youth
8%
Other specify
 
Other specify
0-14
40%
more budget for youth projects
 
more budget for youth projects
53%
more policies and laws for youth
 
more policies and laws for youth
7%
other specify
 
other specify

15-19
29%
more budget for youth projects
 
more budget for youth projects
65%
more policies and laws for youth
 
more policies and laws for youth
6%
other specify
 
other specify

20-24
36%
more budget for youth projects
 
more budget for youth projects
52%
more policies and laws for youth
 
more policies and laws for youth
11%
other specify
 
other specify

25-30
14%
more budget for youth projects
 
more budget for youth projects
71%
more policies and laws for youth
 
more policies and laws for youth
14%
other specify
 
other specify

31-34
0%
more budget for youth projects
 
more budget for youth projects
100%
more policies and laws for youth
 
more policies and laws for youth
0%
other specify
 
other specify

35+
44%
more budget for youth projects
 
more budget for youth projects
44%
more policies and laws for youth
 
more policies and laws for youth
11%
other specify
 
other specify
30%
More budget for youth projects
 
More budget for youth projects
64%
More policies and laws for youth
 
More policies and laws for youth
7%
Other specify
 
Other specify
พ.ย. 13. 2018
(ถ้าตอบว่าไม่เห็นด้วย) แล้วทำไมถึงไม่เห็นด้วยคะ
มีผู้ตอบจำนวน 311 จากทั้งหมด 332 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
16%
Already have many children orgs
 
Already have many children orgs
21%
Not the right way to solve prob
 
Not the right way to solve prob
10%
Other specify
 
Other specify
53%
Not sure
 
Not sure

ชาย
19%
Already have many children orgs
 
Already have many children orgs
34%
Not the right way to solve prob
 
Not the right way to solve prob
13%
Other specify
 
Other specify
33%
Not sure
 
Not sure
0-14
0%
already have many children orgs
 
already have many children orgs
22%
not the right way to solve prob
 
not the right way to solve prob
0%
other specify
 
other specify
78%
not sure
 
not sure

15-19
16%
already have many children orgs
 
already have many children orgs
23%
not the right way to solve prob
 
not the right way to solve prob
7%
other specify
 
other specify
53%
not sure
 
not sure

20-24
24%
already have many children orgs
 
already have many children orgs
40%
not the right way to solve prob
 
not the right way to solve prob
14%
other specify
 
other specify
22%
not sure
 
not sure

25-30
10%
already have many children orgs
 
already have many children orgs
50%
not the right way to solve prob
 
not the right way to solve prob
20%
other specify
 
other specify
20%
not sure
 
not sure

31-34
0%
already have many children orgs
 
already have many children orgs
0%
not the right way to solve prob
 
not the right way to solve prob
0%
other specify
 
other specify
100%
not sure
 
not sure

35+
0%
already have many children orgs
 
already have many children orgs
0%
not the right way to solve prob
 
not the right way to solve prob
100%
other specify
 
other specify
0%
not sure
 
not sure
16%
Already have many children orgs
 
Already have many children orgs
25%
Not the right way to solve prob
 
Not the right way to solve prob
11%
Other specify
 
Other specify
48%
Not sure
 
Not sure

คำตอบที่โดดเด่น

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

มุมมืดของบอลโลก เรื่องเล่าจากคนชอบพนัน
อ่านเพิ่มเติม →

รูปภาพแนะนำ

ยังไม่มีรูปภาพแนะนำ

โพลอื่นๆ

ตัวกรอง

รายการโพล
โพลทั้งหมดตั้งแต่ล่าสุดจนถึงเก่าสุด