โพลปัจจุบัน
เรามีโพลฉบับพิเศษจากคุณเฮนเรียตตา ฟอร์ ผู้อำนวยการบริหารองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย มาฝากสมาชิกยูรีพอร์ต ซึ่งถามความคิดเห็นวัยรุ่นเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ไอเดียแก้ไขปัญหาโลก ผ่านแคมเปญ Generation Unlimited
อัตราการตอบโพล
13% (1,298 ตอบมาแล้ว จากทั้งหมด 10,019)
อัตราการตอบโพล แบ่งตามที่อยู่
ได้รับการตอบมากที่สุด
19%
12%
9%
9%
54%
กรุงเทพมหานคร นครศรีธรรมราช นครราชสีมา อุตรดิตถ์ นครสวรรค์
161 of 816
136 of 1,090
84 of 861
61 of 626
60 of 111
คำที่กำลังเป็นเทรนดห์
academics, other specify, dorm key card prevent teen preg, civil society, public sector
View full results →

ยูรีพอร์ตเตอร์ ใน ประเทศไทย

จำนวนยูรีพอร์ตเตอร์ทั้งหมด
20,554
4 ภาคที่เคลื่อนไหวมากที่สุด
กรุงเทพมหานคร, นครราชสีมา, นครศรีธรรมราช, กระบี
สัดส่วนตามเพศ
35%
6,391
65%
12,104
สัดส่วนตามอายุ

ยูรีพอร์ตเตอร์กำลังบอกว่า

วิดีโอแนะนำ
Watch more videos →
วิดีโอแนะนำ
Watch more videos →
วิดีโอแนะนำ
Watch more videos →
ฟีดข่าว
เรื่องราว
U-Report พาชมสตรีทอาร์ต Art for the Future
Read full story →
เรื่องราว
เรื่องเล่าผ่านละคร สะท้อนมุมมองเยาวชน
Read full story →
เรื่องราว
มุมมืดของบอลโลก เรื่องเล่าจากคนชอบพนัน
Read full story →
เรื่องราว
เยาวชนไทยกับความหวังในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น
Read full story →
เรื่องราว
มลภาวะอากาศ: ภัยใกล้ตัวคนไทยรุ่นใหม่
Read full story →
เรื่องราว
เยาวชนไทยอยากเห็นประเทศไทยมีพื้นที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ในสังคมมากขึ้น
Read full story →
เรื่องราว
ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีในการเสริมสร้างเรียนรู้ของเด็กๆ: กรณีศึกษา เกม Pokémon Go
Read full story →
เรื่องราว
ไอโอดีน กับ สุขภาพของเด็กไทย
Read full story →
เรื่องราว
โลกออนไลน์: คุณไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งที่คุณโพสต์
Read full story →
OTHER IMAGES
น้องเห็นด้วยหรือไม่กับการจัดตั้งกระทรวงเด็กและเยาวชนคะ
13% อัตราการตอบ | 15 พฤศจิกายน 2018
View full results →
OTHER IMAGES
พื้นที่แบบไหนที่น้องๆคิดว่าสามารถช่วยให้วัยรุ่นกล้าแสดงความเห็นและมุมมองได้จริงมากที่สุด
12% อัตราการตอบ | 15 พฤศจิกายน 2018
View full results →
สุขภาพ
น้องๆ ทราบไหมคะว่าอาหาร 5 หมู่มีอะไรบ้าง
19% อัตราการตอบ | 29 ตุลาคม 2018
View full results →