ความคิดเห็น เรื่องราว รู้จักยูรีพอร์ต ยูรีพอร์ตเตอร์ รายงาน สมัคร
ร่วมทีม U-Report เสียงของคุณมีความหมาย
ความคิดเห็นล่าสุด
เลือกตั้งครั้งนี้เด็กและเยาวชนอยากเดินหน้าเรื่องไหน?
เคยออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไหม?
ยูรีพอร์ตเตอร์ ใน THAILAND
1,235
เป็นเครือข่ายกับ 29,872,868 ยูรีพอร์ตเตอร์
ใน 95 ประเทศทั่วโลก
อายุ
ส่งพลังคนรุ่นใหม่ให้สุดเสียง! สมัครเป็นสมาชิกยูรีพอร์ตได้แล้ววันนี้ 📣
เรื่องราวแนะนำ
ชักชวนเยาวชนร่วมพลิกวิกฤตสภาพภูมิอากาศ ทางรอดโลกอนาคต
ซีรีส์เวิร์คช็อปเพื่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยยูเอ็นดีพีและยูนิเซฟ
อ่านเพิ่มเติม
เราเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มระดับโลกเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับเด็กและเยาวชนทั่วโลก
เรียนรู้เพิ่มเติมว่า U-Report ส่งเสริมและเชื่อมโยงเด็กและเยาวชนต่อประเด็นที่สำคัญต่อความเป็นอยู่ของเขาอย่างไร
เรียนรู้เพิ่มเติม
ดูจากตัวเลขว่ายูรีพอร์ตส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่อย่างไร
เรียนรู้เพิ่มเติม