โพลปัจจุบัน
กำลังเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลเมื่อมีการถกเกียงกันว่า อาชีพครูเหมาะสำหรับคนกลุ่ม LGBT หรือเพศทางเลือกไหม รวมทั้งการยอมรับเพศทางเลือกในสถานศึกษา ยูรีพอร์ตเลยถามคนรุ่นใหม่เรื่องนี้กันค่ะ...
อัตราการตอบโพล
13% (1,535 ตอบมาแล้ว จากทั้งหมด 11,956)
อัตราการตอบโพล แบ่งตามที่อยู่
ได้รับการตอบมากที่สุด
17%
10%
22%
20%
30%
กรุงเทพมหานคร นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ สระบุรี ลพบุรี
162 of 948
115 of 1,095
88 of 399
88 of 431
75 of 244
คำที่กำลังเป็นเทรนดห์
55555555, lgbt, mental health is abnormal, bad role model for youth, other specify
View full results →

ยูรีพอร์ตเตอร์ ใน ประเทศไทย

จำนวนยูรีพอร์ตเตอร์ทั้งหมด
21,732
4 ภาคที่เคลื่อนไหวมากที่สุด
กรุงเทพมหานคร, นครราชสีมา, นครศรีธรรมราช, กระบี
สัดส่วนตามเพศ
36%
6,958
64%
12,671
สัดส่วนตามอายุ

ยูรีพอร์ตเตอร์กำลังบอกว่า

วิดีโอแนะนำ
Watch more videos →
วิดีโอแนะนำ
Watch more videos →
วิดีโอแนะนำ
Watch more videos →
ฟีดข่าว
เรื่องราว
โลกใบ (ไม่) เล็ก ของเด็กโฮมสคูล
Read full story →
เรื่องราว
เรื่องราวความสำเร็จ: นักศึกษาจาก มธ. กับการใช้ยูรีพอร์ตเพื่องานวิจัย
Read full story →
เรื่องราว
U-Report พาชมสตรีทอาร์ต Art for the Future
Read full story →
เรื่องราว
เรื่องเล่าผ่านละคร สะท้อนมุมมองเยาวชน
Read full story →
เรื่องราว
มุมมืดของบอลโลก เรื่องเล่าจากคนชอบพนัน
Read full story →
เรื่องราว
เยาวชนไทยกับความหวังในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น
Read full story →
เรื่องราว
มลภาวะอากาศ: ภัยใกล้ตัวคนไทยรุ่นใหม่
Read full story →
เรื่องราว
เยาวชนไทยอยากเห็นประเทศไทยมีพื้นที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ในสังคมมากขึ้น
Read full story →
เรื่องราว
ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีในการเสริมสร้างเรียนรู้ของเด็กๆ: กรณีศึกษา เกม Pokémon Go
Read full story →
เรื่องราว
ไอโอดีน กับ สุขภาพของเด็กไทย
Read full story →
เรื่องราว
โลกออนไลน์: คุณไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งที่คุณโพสต์
Read full story →
สิทธิเด็ก
สิทธิขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาด้านไหนที่น้องอยากได้มากที่สุดตอนนี้
8% อัตราการตอบ | 15 กุมภาพันธ์ 2019
View full results →
การคุ้มครองเด็ก
โรงเรียนหรือสถานศึกษาของน้องๆ มีกิจกรรมหรือการอบรม ที่ส่งเสริมให้เราเข้าใจเรื่องสิทธิพลเมืองและสิทธิมนุษยชนมากน้อยแค่ไหนคะ
16% อัตราการตอบ | 16 มกราคม 2019
View full results →
เอชไอวี/เอดส์
น้องๆ ทราบไหมว่าเมื่อวันที่ 1 ธันวาคมเป็นวันเอดส์โลก
23% อัตราการตอบ | 2 มกราคม 2019
View full results →