ความคิดเห็น เรื่องราว เกี่ยวกับ การมีส่วนร่วม รายงาน สมัครวันนี้
ร่วมทีม U-Report เสียงของคุณมีความหมาย
ความคิดเห็นล่าสุด
เรามีโพลสำรวจใหม่มาฝากให้วัยรุ่นช่วยแสดงความคิดเห็นกันค่ะ ในเดือน ก.พ. ยูนิเซฟและพันธมิตรจะจัดประชุมที่ประเทศฟิลิปปินส์เรื่องการคุ้มครองเด็กในโลกออนไลน์ ซึ่งเสียงของน้องๆ จะช่วยให้พวกเราค้นหาวิธีทำให้โลกอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยปลอดภัยมากขึ้นได้ค่ะ
Are u ready to answer
ยูรีพอร์ตเตอร์ ใน THAILAND
30,759
เป็นเครือข่ายกับ 28,653,594 ยูรีพอร์ตเตอร์
ใน 95 ประเทศทั่วโลก
อายุ
Join U-Report, Your Voice Matters
เรื่องราวแนะนำ
In Tackling Climate Change, Let Youth Define Their Future
Together with and for the young generation, UNICEF and UNDP are finding ways to tackle the imminent climate crisis through a series of workshops. UNICEF is also unveiling the first-ever national study on the impact of climate change on children in Thailand.
อ่านเพิ่มเติม
เราเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มระดับโลกเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับเด็กและเยาวชนทั่วโลก
เรียนรู้เพิ่มเติมว่า U-Report ส่งเสริมและเชื่อมโยงเด็กและเยาวชนต่อประเด็นที่สำคัญต่อความเป็นอยู่ของเขาอย่างไร
เรียนรู้เพิ่มเติม
ดูจากตัวเลขว่าเราร่วมผลักดันเสียงเด็กและเยาวชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเชิงบวกอย่างไร
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม