โพลปัจจุบัน
เราได้ถามมุมมองวัยรุ่นเกี่ยวกับค่านิยมความสวย รูปร่างหน้าตาและความมั่นใจในตนเองไป เพื่อต่อยอดแคมเปญ MyBodyMyOpinion มาดูกันว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่มองเรื่องรูปลักษณ์ว่ายังไงบ้าง...
อัตราการตอบโพล
19% (1,885 ตอบมาแล้ว จากทั้งหมด 9,741)
อัตราการตอบโพล แบ่งตามที่อยู่
ได้รับการตอบมากที่สุด
22%
22%
15%
17%
18%
นครศรีธรรมราช กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา อุตรดิตถ์ เพชรบุรี
247 of 1,081
158 of 702
129 of 853
108 of 626
76 of 401
คำที่กำลังเป็นเทรนดห์
key, trainer, fitness, 10, 11
View full results →

ยูรีพอร์ตเตอร์ ใน ประเทศไทย

จำนวนยูรีพอร์ตเตอร์ทั้งหมด
19,477
4 ภาคที่เคลื่อนไหวมากที่สุด
กรุงเทพมหานคร, นครราชสีมา, นครศรีธรรมราช, กระบี
สัดส่วนตามเพศ
35%
6,110
65%
11,373
สัดส่วนตามอายุ

ยูรีพอร์ตเตอร์กำลังบอกว่า

วิดีโอแนะนำ
Watch more videos →
วิดีโอแนะนำ
Watch more videos →
วิดีโอแนะนำ
Watch more videos →
ฟีดข่าว
เรื่องราว
เรื่องเล่าผ่านละคร สะท้อนมุมมองเยาวชน
Read full story →
เรื่องราว
มุมมืดของบอลโลก เรื่องเล่าจากคนชอบพนัน
Read full story →
เรื่องราว
เยาวชนไทยกับความหวังในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น
Read full story →
เรื่องราว
มลภาวะอากาศ: ภัยใกล้ตัวคนไทยรุ่นใหม่
Read full story →
เรื่องราว
เยาวชนไทยอยากเห็นประเทศไทยมีพื้นที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ในสังคมมากขึ้น
Read full story →
เรื่องราว
ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีในการเสริมสร้างเรียนรู้ของเด็กๆ: กรณีศึกษา เกม Pokémon Go
Read full story →
เรื่องราว
ไอโอดีน กับ สุขภาพของเด็กไทย
Read full story →
เรื่องราว
โลกออนไลน์: คุณไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งที่คุณโพสต์
Read full story →
การคุ้มครองเด็ก
Has ur school or edu ever taught u about biometric data
14% อัตราการตอบ | 9 ตุลาคม 2018
View full results →
สุขภาพ
คำถามแรกตอนนี้น้องๆ เรียนระดับชั้นไหนอยู่คะ
22% อัตราการตอบ | 19 กันยายน 2018
View full results →
สุขภาพ
ในความคิดเห็นของน้อง อาหารที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาจัดเตรียมหรือขายให้ ดีต่อสุขภาพมากน้อยแค่ไหนครับ
93% อัตราการตอบ | 31 สิงหาคม 2018
View full results →