ความคิดเห็น เรื่องราว รู้จักยูรีพอร์ต ยูรีพอร์ตเตอร์ รายงาน สมัคร
ร่วมทีม U-Report เสียงของคุณมีความหมาย
ความคิดเห็นล่าสุด
คนรุ่นใหม่อยากให้บริษัทเทคโนโลยีทำอะไรเพื่อให้แพล็ตฟอร์มที่เราใช้ปลอดภัยยิ่งขึ้น?
คุณพบสิ่งที่ดูคุกคามหรือรบกวนจิตใจบนโลกออนไลน์บ่อยแค่ไหน?
Youth Voices
Child Safety
Online Safety
ยูรีพอร์ตเตอร์ ใน THAILAND
4,957
เป็นเครือข่ายกับ 35,170,660 ยูรีพอร์ตเตอร์
ใน 99 ประเทศทั่วโลก
อายุ
ส่งพลังคนรุ่นใหม่ให้สุดเสียง! สมัครเป็นสมาชิกยูรีพอร์ตได้แล้ววันนี้ 📣
เรื่องราวแนะนำ
ชักชวนเยาวชนร่วมพลิกวิกฤตสภาพภูมิอากาศ ทางรอดโลกอนาคต
ซีรีส์เวิร์คช็อปเพื่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยยูเอ็นดีพีและยูนิเซฟ
อ่านเพิ่มเติม
เราเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มระดับโลกเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับเด็กและเยาวชนทั่วโลก
เรียนรู้เพิ่มเติมว่า U-Report ส่งเสริมและเชื่อมโยงเด็กและเยาวชนต่อประเด็นที่สำคัญต่อความเป็นอยู่ของเขาอย่างไร
เรียนรู้เพิ่มเติม
ดูจากตัวเลขว่ายูรีพอร์ตส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่อย่างไร
เรียนรู้เพิ่มเติม
UNICEF logo