ความคิดเห็น เรื่องราว รู้จักยูรีพอร์ต ยูรีพอร์ตเตอร์ รายงาน สมัคร
ร่วมทีม U-Report เสียงของคุณมีความหมาย
ความคิดเห็น
เสียงจากยูรีพอร์ตเตอร์ทั่วประเทศไทย
เสียงเยาวชน
เยาวชนคิดอย่างไรต่อวิกฤตปัญหาการศึกษา?
พฤษภาคม 2, 2023
96
ผู้ตอบ
91%
อัตราการตอบโพล
24%
21
59%
51
17%
15
Learning
Education
จำนวนผู้ตอบทั้งหมด
ดูจากตัวเลขว่ายูรีพอร์ตส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่อย่างไร
เรียนรู้เพิ่มเติม