ความคิดเห็น เรื่องราว รู้จักยูรีพอร์ต ยูรีพอร์ตเตอร์ รายงาน สมัคร
ร่วมทีม U-Report เสียงของคุณมีความหมาย
ความคิดเห็น
เสียงจากยูรีพอร์ตเตอร์ทั่วประเทศไทย
Climate Change
เยาวชนคิดอย่างไรต่อวิกฤตโลกรวน
กรกฎาคม 5, 2023
421
ผู้ตอบ
100%
อัตราการตอบโพล
28%
110
67%
263
5%
21
Climate Change
Youth Voices
Skills
จำนวนผู้ตอบทั้งหมด
ดูจากตัวเลขว่ายูรีพอร์ตส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่อย่างไร
เรียนรู้เพิ่มเติม
UNICEF logo