ความคิดเห็น เรื่องราว รู้จักยูรีพอร์ต ยูรีพอร์ตเตอร์ รายงาน นโยบายความเป็นส่วนตัว สมัคร
ร่วมทีม U-Report เสียงของคุณมีความหมาย
นโยบายความเป็นส่วนตัว

U-Report Thailand 

โยบายความเป็นส่วนตัว 

 

โยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) นี้ครอบคลุมสิ่งใดบ้าง?  

  - การดูแลรักษาข้อมูลของคุณนั้นสำคัญต่อ U-Report นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แถลงถึงวิธีการที่เราเก็บ ใช้ และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และขั้นตอนต่าง ๆ ที่เราใช้เพื่อคุ้มครองข้อมูลเหล่านี้ 

  - โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอย่างระมัดระวังก่อนใช้งานแพลตฟอร์ม U-Report ในช่องทางต่าง ๆ และอ้างอิงถึงนโยบายนี้เสมอเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่อัพเดทล่าสุด โปรดทราบว่าการเข้าถึงและการใช้งาน U-Report นั้นหมายความว่าคุณได้ตกลงตามเงื่อนไขทั้งหมดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว  

  - หากคุณมีอายุต่ำกว่า 16 ปี เราขอให้คุณปรึกษาผู้ปกครองเกี่ยวกับการใช้งานเแพลตฟอร์ม U-Report และแน่ใจว่าพวกเขาได้ให้ความยินยอมในการแลกเปลี่ยน หรือแชร์ข้อมูลของคุณกับ U-Report ไม่ว่าจะผ่านแอพลิเคชั่น ว็บไซต์ หรือโซเชยลมีเดีย  

  - เราขอเตือนไม่ให้คุณแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จะทำให้สามารถระบุตัวตนของคุณได้ เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่หรือสถานที่อยู่อาศัย ชื่อหรือที่อยู่ของโรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับบัญชีสื่อโซเชียของคุณ  

  - โปรดตระหนักว่าผู้อื่นสามารถมองเห็นข้อมูลส่วนตัที่คุณแชร์ต่อสาธารณะในสื่อโซเชียลของ U-Report เราไม่รับผิดชอบต่อการที่บุคคลอื่นนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้งาน ดังนั้นจึงโปรดระวังอยู่เสมอเมื่อโพสต์ข้อมูลใด ๆ หากคุณโพสต์ข้อมูลส่วนตัวในบัญชีสื่อโซเชียลของเรา เราจะทำการลบข้อมูลนั้นออกทันที  

  - คำว่า “เรา” และ “ของเรา” ที่ใช้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หมายถึงยูนิเซฟ ส่วนคำว่า “คุณ” “ของคุณ” และ “ผู้ใช้” นั้นหมายถึงตัวคุณในฐานะผู้ที่เข้าถึงและใช้งานแพลตฟอร์ม U-Report  

   

  โยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ครอบคลุมสิ่งใดบ้าง?  


  - ข้อมูลทั้งส่วนบุคคลและไม่ใช่ส่วนบุคคลของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่คุณใช้ในการส่งข้อความกับ U-Report การเก็บ การใช้ และการประมวลข้อมูลของคุณนั้นควบคุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอปพลิเคชัเหล่านั้น  

  - เว็บไซต์บุคคลที่สามที่เชื่อมกับแพลตฟอร์ม แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของ U-Report นั้นไม่ครอบคลุมอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ การเก็บ การใช้ และการประมวลข้อมูลของคุณในเว็บไซต์เหล่านี้ควบคุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ดังกล่าว  

  - เราแนะนำให้คุณทบทวนและทำให้แน่ใจว่าคุณสบายใจกับข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มต่าง ของบุคคลที่สามก่อนที่จะเริ่มใช้งาน  


  เราจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร?  


  เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลของคุณและเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้น้อยที่สุด จุดมุ่งหมายของ U-Report คือการสร้างประโยชน์และทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยขณะใช้งานแลใช้ฟีเจอร์ต่าง ของแพลตฟอร์มของเรา  


  - เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนอกเหนือไปจากจุดประสงค์ที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว  

  - เราจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปขาย  

  - เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนานเกินกว่าที่จำเป็น ซึ่งได้อธิบายไว้ในจุดประสงค์ นอกเสียจากว่าจำเป็นต้องใช้ตามระเบียบข้อบังคับ 

  - เราจะใช้มาตรการทางเทคนิคและทางระบบที่เหมาะสมและจำเป็นทั้งหมดในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคของคุณ 

  - ในกรณีที่เราใช้บุคคลที่สามในการโฮสต์ข้อมูลของ U-Report เราได้ดำเนินการให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะไม่ถูกเผยแพร่และจะถูกคุ้มครองเป็นอย่างดี  

   

  U-Report เก็บข้อมูลประเภทใดบ้างเกี่ยวกับตัวคุณ? 

  สำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ในที่นี้ หมายถึงข้อมูลใดที่สามารถถูกนำมาใช้ระบุตัวตนของบุคคล ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยอ้างอิงจากสิ่งที่สามาระบุตัวตนอย่างชื่อ เลขทะเบียนประจำตัว ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ข้อมูลที่ระบุตัวตนออนไลน์  หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่สามารถระบุตัวตนบุคคลได้ 

   

  เมื่อคุณลงทะเบียนกับ U-Report  


  A. ข้อมูลใดบ้างที่จะเก็บในขั้นตอนการลงทะเบียน?  


  - ขั้นตอนการลงทะเบียนของ U-Report จะไม่ถามข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะถามถึงชื่อที่คุณอยากให้เราเรียก จังหวัดที่คุณอาศัยอยู่ในปัจจุบัน อายุ และเพศ เพื่อให้ยูนิเซฟและภาคีสามารถทำความเข้าใจคุณลักษณะทางประชากรโดยรวมของผู้ใช้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม U-Report  

   

  B. ข้อมูลใด้บ้างที่จะถูกเก็บโดยอัตโนมัติในช่วงขั้นตอนการลงทะเบียน? 


  - เมื่อคุณลงทะเบียนหรือโต้ตอบกับแพลตฟอร์ม U-Report แพลตฟอร์มของเราจะบันทึกข้อมูลเหล่านี้โดยอัตโนมัติ เช่น เลขทะเบียนโซเชียลมีเดีย หากคุณใช้ Facebook Messenger, Instagram, LINE หรือแพลตฟอร์มส่งข้อความทางดิจิทัลต่าง  


  ข้อมูลนี้จะทำให้ U-Report สามารเดข่าวสารให้คุณได้ในเวลาที่เราออกกิจกรรมแชตบอตใหม่ ๆ และแชร์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องและมีประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน U-Report จะไม่ทราบถึงตัวตนของคุณในขณะสื่อสารและจะไม่สามารถเข้าถึงเบอร์โทรศัพท์หรือชื่อผู้ใช้สื่อโซเชียลของคุณได้ คุณลักณะเหล่านี้จถูกจัดเก็บไว้บริเวณหลังบ้านของพลตฟอร์มที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ อันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามปกติของ U-Report  


  โปรดตระหนักว่า การที่คุณใช้ Facebook Messenger ติดต่อกับ U-Report ช่องทางนี้จำเป็นต้องมีการสร้างหน้าเพจ Facebook ซึ่งจะระบุและจัดเก็บข้อมูลชื่อบัญชีของผู้ใช้ ดังนั้น U-Report สามารถมมองเห็นชื่อบัญชีของคุณได้ ต่ข้อมูลนี้จะไม่ถูกนำมาใช้ระบุตัวตนคุณแต่อย่างใด 

   

  เราเก็บและประมวลข้อมูลที่คุณให้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ U-Report รวมถึง  


  - การตอบโพล  

  - การโต้ตอบของคุณกับแชตบอต  

  - ข้อความอื่น ๆ ที่ส่งมายังแพลตฟอร์ม  

   

  ข้อมูลนี้จะไม่รวมคุณลักษณะเฉพาะบุคคล นอกเสียจากว่าคุณเป็นผู้ให้ข้อมูลเหล่านี้เอง ดังนั้นเราจึงไม่แนะนำให้คุณแชร์ข้อมูลส่วบุคคลเหล่านี้เมื่อโต้ตอบกับ U-Report  

   

  ข้อมูลที่เราเก็บอัตโนมัติเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการของ U-Report  


  A. เมื่อคุณเข้าเว็บไซต์ U-Report  


  - เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ของเรา ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามและเราอาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณและอุปกรณของคุณผ่านวิธีการอัตโนมัติ เช่น คุกกี้ บันทึกกิจกรรมในเซิร์ฟเวอร์ คุกกี้คือข้อมูลขนาดเล็กที่ใช้ระบุคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ของคุณในเซิร์ฟเวอร์ของเรา จากการใช้เว็บไซต์นี้คุณได้ให้ความยินยอมในการวางตำแหน่งคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกันในราวอร์ของคุณตามที่อยู่ในนโยบายคามเป็นส่วนตัวนี้ ข้อมูลที่เก็บในที่นี้ คือเลขที่อยู่ไอพี ตำแหน่งที่ตั้งของโครงข่าย ราวเซอร์ที่คุณใช้งาน หมายเลขประจำอุปกรณ์และคุณลักษณะต่าง เวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการ ภาษาที่เลือกใช้ URLs ที่อ้างถึง และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา  


  - หากคุณไม่ต้องการให้มีการเก็บข้อมูลจากการใช้คุกกี้ เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่อนุญาตให้คุณปฏิเสธคุกกี้โดยอัตโนมัติหรือให้ตัวเลือกในการปฏิเสธหรือยอมรับการถ่ายโอนคุกกี้บางส่วนไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณจากเว็บไซต์ใดเว็บไวนึ่งโดยเฉพาะ คุณสามารถอ้างถึงข้อมูลใน  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html สำหรับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุกกี้ 

   

  - เราใช้ข้อมูลที่เป็นผลรวมในการจัดการเว็บไซต์ของเรา อาทิ เพื่อทำให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ทำงานได้อย่างเหมาะสม ระบุจำนวนผู้ใช้ที่เข้าเยี่ยมชมเพจต่าง ๆ หรือเพื่อป้องกันการหลอกลวง เราใช้ข้อมูลเลขที่อยู่ไอพีเพื่อให้ทราบตำแหน่งที่ตั้งโดยประมาณ เรายังทำงานร่วมกับผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลอย่าง Google Analytics ซึ่งใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกันในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์และรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมและแนวโน้มต่าง ๆ  

   

  ข้อมูลของฉันถูกจัดเก็บอย่างไร?  


  เราใช้บริการจากบุคคลที่สามที่ไว้วางใจได้อย่าง RapidPro ในการสต์ข้อมูลคำตอบโพล การโต้ตอบผ่านแชตบอต และข้อมูลที่เก็บระหว่างการลงทะเบียน ผู้ให้บริการ RapidPro นั้นมีภาระผู้พันตามสัญญาที่จะจัดให้มีการคุ้มครองข้อมูลและการป้องกันความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ที่คล้ายคลึงกับของเรา และได้รับอนุญาตให้จัดการกับข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่เจาะจงและจำเป็นตามที่เราได้ระบุไว้เท่านั้น  

   

  โปรดทราบว่าคำตอบของคุณยังถูกจัดเก็บอยู่ในช่องทางต่าง ๆ ที่คุณใช เช่น Facebook, IG หรือ LINE หากคุณร่วมตอบคำถามในประเด็นที่อ่อนไหว คุณอาจพิจารณาที่จะลบบทสนทนานั้นทิ้ง เพื่อป้องกันการที่บุคคลอื่นจะเข้าถึงโทรศัพท์และบทสนทนาของคุณได้ 

   

  U-Report เก็บข้อมูลของฉันไว้นานเพียงใด?  


  เราจะใช้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ของการเก็บ เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่จำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา การแก้ไขข้อพิพาท และการบังคับใช้ตามข้อตกลงและสิทธิของเรา  

   

  กรณีที่ U-Report อาจมีการแชร์ข้อมูลของคุณ  


  การเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้นั้นสำคัญต่อเรา โดยทั่วไปเราจะแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล (non-personal information) ผ่านการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากแพลตฟอร์มและเว็บไซต์ U-Report เท่านั้น สถานการณ์ที่เราอาจแชร์ข้อมูลเหล่านี้มีดังนี้  


  - ให้กับสำนักงานประจำประเทศของยูนิเซฟและภาคีของยูนิเซฟในลักษณะของข้อมูลโดยรวม อย่างผลโพล เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนและช่วยเป็นข้อมูลในการตัดสินใจให้กับ นโยบาย การริเริ่มกิจกรรม และแคมเปญต่าง ๆ  


  - ให้กับบุคคลที่สามในด้านการจัดเก็บและประมวลข้อมูลให้กับเรา อาทิ การโฮสต์เว็บไซต์ การวิเคราะห์ข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ เพื่อส่งคอนเทนต์ที่มุ่งเป้าตามความสนใจของผู้ใช้ และช่วยให้เราเข้าใจการใช้งานของผู้ใช้เว็บไซต์ของเรามากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่มีการขายให้กับบุคคลที่สามโดยเด็ดขาด  

   

  ข้อมูลส่วนบุคคลอันจำกัดที่อยู่กับเราอาจมีการแลกเปลี่ยนในกรณียกเว้นเท่านั้น และเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและจำเป็นเท่านั้น เราจะแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อ 


  - ได้รับการอนุญาตจากคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน เราอาจขอการอนุญาตจากคุณผ่านการส่งข้อความโดยตรงกับ U-Report  


  - เพื่อเติมเต็มข้อกำหนดทางกฎหมาย บังคับใช้เงื่อนไขในการใช้งาน หรือคุ้มครองสิทธิ ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยหรือทรัพย์สินของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายอื่น ๆ  

   

  บุคคลที่สามใดที่ได้รับการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ภายใต้ภาระผูกพันทางสัญญาที่จะต้องมีการคุ้มครองข้อมูลและป้องกันความเป็นส่วนตัวเช่นเดียวกับของเรา วกเาได้รับอนุญาตให้จัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่พวกเขาได้รับอนุาตให้เข้าถึงเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่เจาะจงและจำเป็นตามที่เราระบุไว้เท่านั้น ซึ่งรวมถึงสถานการณที่ข้อมูส่วนบุคคลนั้นมีการถ่ายโอนระหว่างประเทศด้วยเช่นกัน  

   

  ข้อมูลของฉันที่ประมวลโดย U-Report นั้นปลอดภัยเพียงใด?  

  เราใช้มาตรการที่เหมาะสมต่าง ๆ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึงและการเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาต แต่ยังมีความเป็นไปได้ที่บุคคลที่สามอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือการสื่อสารส่วนตัวของคุณโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้นถึงแม้ว่าเราจะทำงานอย่างหนักในการปกป้องข้อมูลของคุณ เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลหรือการสื่อสารของคุณจะคงเป็นส่วนตัวได้ตลอดไป  

   

  ดังนั้น เราขอให้คุณปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย 


  - ใช้รหัส PIN หรือรหัสผ่านพิเศษเฉพาะในการเข้าถึงโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ของคุณ ทำให้รหัสเป็นส่วนตัวแะไม่ง่ายที่ผู้อื่นจะคาดเดา ตัวอย่างเช่น ห้ามใช้วันเกิดหรือชื่อของคุณ 

  - ใช้รหัสผ่านที่แข็งแรงในการเชื่อมต่อกับช่องทางที่ใช้ส่งข้อความหา U-Report ห้ามให้รหัสผ่านนี้กับผู้อื่น  

  - ระมัดระวังการเชื่อมต่อกับ U-Report การใช้ Wi-Fi ที่ไม่ปลอดภัย ตัวอย่างเช่น Wi-Fi สาธารณะนั้นโดยทั่วไปแล้วจะไม่ปลอดภัย  

  - ตั้งค่าการใช้งานที่จะทำให้คุณสามารถลบข้อมูลทั้งหมดจากอุปกรณ์ของคุณหาสูญหายหรือถูกขโมย 

   

  ฉันมีสิทธิอะไรบ้างในฐานะผู้ใช้งาน U-Report  


  - คุณมีสิทธิที่จะร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่จัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์ของ U-Report คุณสามารถเปลี่ยนแปลง ลบ หรือปฏิเสธการใช้งานได้  

  - คุณมีสิทธิที่จะได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของคุณในการใช้ U-Report  

  - คุณมีสิทธิที่จะร้องขอการลบการลงทะเบียนและข้อมูลที่จัดเก็บได้ตลอดเวลา  

  - คุณมีสิทธิที่จะตัดสินใจเข้าร่วมในการสำรวจที่เราจะจัดทำขึ้น  

   

  การแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงของนโยบายความเป็นส่วนตัว  

  เราทบทวนมาตรการด้านความมั่นคงและนโยบายคามเป็นส่วนตัวของเราและอาจแก้ไขนโยบายเมื่อเหมาะสม หากเราเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะโพสต์แจ้งเตือนในเว็บไซต์ว่ามีการแก้ไขนโยบายคามเป็นส่วนตัว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลทันทีเมื่อมีการโพสต์ในเว็บไซต์ ด้วยแหตุนี้ เราแนะนำให้คุตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอยู่เรื่อย ๆ วันที่ของการ “อัปเดตล่าสุด” ที่อยู่ด้านล่างของหน้านี้แสดงให้เห็นว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนั้นได้ถูกอัพเดทครั้งล่าสุดเมื่อใด การใช้เว็บไซตของเราต่อไปตามการเปลี่ยนแปลงหมายความว่าคุณยอมรับนโยบายคามเป็นส่วนตัวที่ปรับแก้นี้  

   

  อัปเดตครั้งล่าสุด 26 มิถุนายน 2567  

   

   

  ดูจากตัวเลขว่ายูรีพอร์ตส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่อย่างไร
  เรียนรู้เพิ่มเติม
  UNICEF logo