ความคิดเห็น เรื่องราว เกี่ยวกับ การมีส่วนร่วม รายงาน สมัครวันนี้
สมัครวันนี้
U-Report Thailand is a free messaging tool for youth participation, designed to address issues that young people care about. U-Report Thailand has been developed by UNICEF to give a unified voice to young people.
1
คุณต้องการเข้าร่วมอย่างไร?
Facebook
2
STEP 1
Add U-Report as your LINE friend: @ureportthai
3
STEP 2
Text the word "Register" to sign up.
4
STEP 3
You will receive 4 easy questions asking your name, age, location, and gender. Answer these questions to complete your registration. All responses will be anonymous!
5
STEP 4
As a U-Reporter, you will receive regular polls and useful information to assist you to affect change in your community.
ดูจากตัวเลขว่าเราร่วมผลักดันเสียงเด็กและเยาวชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเชิงบวกอย่างไร
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม