ความคิดเห็น เรื่องราว รู้จักยูรีพอร์ต ยูรีพอร์ตเตอร์ รายงาน สมัคร
สมัคร
ยูรีพอร์ตเป็นเครื่องมือในการรวบรวมความเห็นของเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคมให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้น
1
คุณต้องการเข้าร่วมอย่างไร?
Facebook
Instagram
Line
2
ขั้นตอนที่ 1
📣 เลือกแชทบอทที่โดนใจคุณ ระหว่าง LINE Instagram หรือ Facebook Messenger
3
ขั้นตอนที่ 2
📱 พิมพ์คำว่า "สมัคร" ส่งเข้ามาในแชทบอท
4
ขั้นตอนที่ 3
ตอบคําถามง่าย ๆ 3 ข้อ เช่น อายุ เพศ และจังหวัดที่คุณอยู่ เพื่อลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกยูรีพอร์ต
5
ขั้นตอนที่ 4
เมื่อลงทะเบียนโพลเรียบร้อยแล้ว! รอรับข่าวสารจากยูรีพอร์ต เราจะมีกิจกรรมสนุก ๆ ส่งไปให้เด็กและเยาวชนเรื่อย ๆ ตลอดปี 🤗
ดูจากตัวเลขว่ายูรีพอร์ตส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่อย่างไร
เรียนรู้เพิ่มเติม
UNICEF logo