ความคิดเห็น เรื่องราว เกี่ยวกับ การมีส่วนร่วม รายงาน สมัครวันนี้
ร่วมทีม U-Report เสียงของคุณมีความหมาย
เรื่องราว
เรื่องราวแนะนำ
In Tackling Climate Change, Let Youth Define Their Future
Together with and for the young generation, UNICEF and UNDP are finding ways to tackle the imminent climate crisis through a series of workshops. UNICEF is also unveiling the first-ever national study on the impact of climate change on children in Thailand.
อ่านเพิ่มเติม
เรื่องราวแนะนำ
Future Proof Your Career มาหาวิธีออกแบบให้งานปัจจุบันของคุณเป็นงานที่มีอนาคต
80% ของคนทำงานไม่ชอบงานที่ตัวเองทำอยู่* มาฟังคำแนะนำจากผู้นำที่มีประสบการณ์ในสาขาอาชีพต่างๆ และแลกเปลี่ยนมุมมองกับคนในสาขาอาชีพต่างๆที่งาน Career Ready Boot Camp
อ่านเพิ่มเติม
ดูจากตัวเลขว่าเราร่วมผลักดันเสียงเด็กและเยาวชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเชิงบวกอย่างไร
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม