เรื่องราวแนะนำ
เรื่องราวความสำเร็จ: นักศึกษาจาก มธ. กับการใช้ยูรีพอร์ตเพื่องานวิจัย
4 มกราคม 2019
กลุ่มนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะ Global Studies and Social Entrepreneurship มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งฝึกงานภายในองค์การยูเนสโก ได้จัดทำรายงานวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของเยาวชนในระบบสหประชาชาติ” ซึ่งได้เผยว่าโครงการที่ได้คะแนนสูงสุดในการเข้าถึงเยาวชน และส่งเสริมสิทธิในการมีส่วนร่วมของเยาวชน ได้แก่ โครงการยูรีพอร์ต ประเทศไทย

เรื่องราวล่าสุด

เลือกแสดงเฉพาะ


SUCCESS STORY
เรื่องราวความสำเร็จ: นักศึกษาจาก มธ. กับการใช้ยูรีพอร์ตเพื่องานวิจัย
Read full story →

ART FOR THE FUTURE
U-Report พาชมสตรีทอาร์ต Art for the Future
Read full story →

U-REPORT ACTIVITY
เรื่องเล่าผ่านละคร สะท้อนมุมมองเยาวชน
Read full story →

OTHER IMAGES
มุมมืดของบอลโลก เรื่องเล่าจากคนชอบพนัน
Read full story →

นโยบายสังคม และ งานรณรงค์
เยาวชนไทยกับความหวังในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น
Read full story →

นโยบายสังคม และ งานรณรงค์
มลภาวะอากาศ: ภัยใกล้ตัวคนไทยรุ่นใหม่
Read full story →

นโยบายสังคม และ งานรณรงค์
เยาวชนไทยอยากเห็นประเทศไทยมีพื้นที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ในสังคมมากขึ้น
Read full story →

การศึกษา
ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีในการเสริมสร้างเรียนรู้ของเด็กๆ: กรณีศึกษา เกม Pokémon Go
Read full story →

สุขภาพ
ไอโอดีน กับ สุขภาพของเด็กไทย
Read full story →

การคุ้มครองเด็ก
โลกออนไลน์: คุณไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งที่คุณโพสต์
Read full story →

เรื่องราวที่ถูกจัดเก็บ

ตัวกรอง

รายการ