ความคิดเห็น เรื่องราว รู้จักยูรีพอร์ต ยูรีพอร์ตเตอร์ รายงาน สมัคร
ร่วมทีม U-Report เสียงของคุณมีความหมาย
เกี่ยวกับยูรีพอร์ต
  • ยูรีพอร์ตคือความริเริ่มขององค์การยูนิเซฟ เพื่อใช้เป็นช่องทางในการรวบรวมความเห็นของเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคม

ยูรีพอร์ตส่งโพลสำรวจภายใต้หัวข้อต่าง ๆ เพื่อเก็บข้อมูลและความคิดเห็นของวัยรุ่นและเยาวชนไทยที่อายุระหว่าง 10 – 24 ปี ผลโพลที่ได้จะถูกใช้ประกอบการวางแผนนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งเป็นข้อมูลประกอบให้แก่ยูนิเซฟและองค์กรพันธมิตรของยูนิเซฟ ในการวางแผนงาน การตัดสินใจตลอดจนผลักดันความคิดริเริ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน ยูรีพอร์ตมีอยู่ใน 95 ประเทศ และมีสมาชิกยูรีพอร์ตมากกว่า 26 ล้านคนทั่วโลก

การลงทะเบียนนั้นไม่มีค่าใช้จ่าย และเป็นไปตามความสมัครใจของยูรีพอร์ตเตอร์เพื่ออาสาให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชุมชนของตนเอง เพื่อนำสู่ไปการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก

📢 มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราชาว U-Reporter Thailand ได้เพียง 2 ขั้นตอนง่าย ๆ:

1. เลือกแชทบอทที่โดนใจคุณ
- Facebook Messengerhttp://m.me/UReportThailand

2. พิมพ์คำว่า "สมัคร" ส่งเข้ามา

เราสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกันได้ เพราะทุกเสียงของเด็กและเยาวชนมีความหมาย!
ดูจากตัวเลขว่ายูรีพอร์ตส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่อย่างไร
เรียนรู้เพิ่มเติม
UNICEF logo