ความคิดเห็น เรื่องราว เกี่ยวกับ การมีส่วนร่วม รายงาน สมัครวันนี้
ร่วมทีม U-Report เสียงของคุณมีความหมาย
About

U-Report Thailand is a free messaging tool for youth participation and civic engagement, designed to address issues that young people care about. You can become a U-Reporter and raise your voice along with other young people across Thailand by adding U-Report as your LINE friend by tapping on this link: https://lin.ee/qAByNry


Polls and alerts are sent out to U-reporters on LINE application and real-time response information is collected and mapped on this site. Results and ideas are shared back with the U-Report community, our partners, and policy makers, amplifying the voices of young people for advocacy at local, national, and global levels. Issues polled cover various topics related to young people’s well-being and interests including youth employment, health, education, climate change, online safety and child protection among others.


Information received can be disaggregated by age, gender and location in real time and is used to connect young people with policy makers, improve UNICEF programmes, and draw attention to urgent issues with national governments. NGOs, civil society and country leaders can see the information on the site to understand what young people want or need.


Registration is voluntary and becoming a U-Reporter incur no costs. U-Report relies on volunteer community members serving as U-Reporters to provide information related to their communities to drive positive change. Together we can create change. U-Report Thailand, Voice Matters!

ดูจากตัวเลขว่าเราร่วมผลักดันเสียงเด็กและเยาวชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเชิงบวกอย่างไร
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม