ยูรีพอร์ตเตอร์ ใน ประเทศไทย
เราคือกลุ่มเด็ก วัยรุ่น และเยาวชน รวมถึงบุคคลทั่วไป สามารถเข้าร่วมใช้งานยูรีพอร์ตได้ สมาชิกที่ลงทะเบียนกับยูรีพอร์ตแล้ว เราเรียกว่า ยูรีพอร์ตเตอร์
เลื่อนเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

พวกเราคือใคร

เราคือกลุ่มเด็ก วัยรุ่น และเยาวชน รวมถึงบุคคลทั่วไป ที่ได้ลงทะเบียนกับยูรีพอร์ต และเป็นสมาชิกที่เรียกว่ายูรีพอร์ตเตอร์ เราคือกลุ่มคนที่มีความตั้งใจ ที่จะมีส่วนร่วมในการออกความเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ของสังคมที่พวกเราสนใจ และพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม เพื่อเด็ก วัยรุ่น และเยาวชน

สถิติยูรีพอร์ตเตอร์

อายุ
เพศ
36%
6,935
64%
12,649
ยูรีพอร์ตเตอร์มาจากที่ใดกันบ้าง?
อัตราการลงทะเบียน: 6 เดือนล่าสุด