ความคิดเห็น เรื่องราว รู้จักยูรีพอร์ต ยูรีพอร์ตเตอร์ รายงาน สมัคร
ร่วมทีม U-Report เสียงของคุณมีความหมาย
ความคิดเห็น
เสียงจากยูรีพอร์ตเตอร์ทั่วประเทศไทย
เสียงเยาวชน
เลือกตั้งครั้งนี้เด็กและเยาวชนอยากเดินหน้าเรื่องไหน?
มีนาคม 19, 2023
136
ผู้ตอบ
19%
อัตราการตอบโพล
29%
34
63%
74
8%
10
จำนวนผู้ตอบทั้งหมด
ดูจากตัวเลขว่ายูรีพอร์ตส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่อย่างไร
เรียนรู้เพิ่มเติม