ความคิดเห็น เรื่องราว รู้จักยูรีพอร์ต ยูรีพอร์ตเตอร์ รายงาน นโยบายความเป็นส่วนตัว สมัคร
ร่วมทีม U-Report เสียงของคุณมีความหมาย
ความคิดเห็น
เสียงจากยูรีพอร์ตเตอร์ทั่วประเทศไทย
เสียงเยาวชน
แชตบอตที่ใช่ แบบไหนถึงจะชอบ?
มิถุนายน 27, 2024
169
ผู้ตอบ
98%
อัตราการตอบโพล
26%
43
68%
114
7%
11
Youth Voices
จำนวนผู้ตอบทั้งหมด
ดูจากตัวเลขว่ายูรีพอร์ตส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่อย่างไร
เรียนรู้เพิ่มเติม
UNICEF logo