โพลปัจจุบัน
เพราะประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เรื่องของสุขภาพที่ดี และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีจึงมีความสำคัญอย่างมาก มาดูกันว่าเด็กและเยาวชนไทย มองเรื่องสุขภาพความเป็นอยู่กันอย่างไรครับ
อัตราการตอบโพล
58% (1,545 ตอบมาแล้ว จากทั้งหมด 2,667)
อัตราการตอบโพล แบ่งตามที่อยู่
ได้รับการตอบมากที่สุด
48%
59%
76%
67%
97%
นครราชสีมา กรุงเทพมหานคร นครพนม สุรินทร์ นครศรีธรรมราช
113 of 232
112 of 189
109 of 143
103 of 153
99 of 102
คำที่กำลังเป็นเทรนดห์
traditional healer, others (please specify), pharmacy, don't know, private hospital
View full results →

ยูรีพอร์ตเตอร์ ใน ประเทศไทย

จำนวนยูรีพอร์ตเตอร์ทั้งหมด
12,506
4 ภาคที่เคลื่อนไหวมากที่สุด
กรุงเทพมหานคร, นครราชสีมา, กระบี, ชลบุรี
สัดส่วนตามเพศ
40%
3,787
60%
5,900
สัดส่วนตามอายุ

ยูรีพอร์ตเตอร์กำลังบอกว่า

วิดีโอแนะนำ
Watch more videos →
วิดีโอแนะนำ
Watch more videos →
ฟีดข่าว
เรื่องราว
ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีในการเสริมสร้างเรียนรู้ของเด็กๆ: กรณีศึกษา เกม Pokémon Go
Read full story →
เรื่องราว
ไอโอดีน กับ สุขภาพของเด็กไทย
Read full story →
เรื่องราว
โลกออนไลน์: คุณไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งที่คุณโพสต์
Read full story →
ความเหลื่อมล้ำ
น้องๆ คิดว่า ในชุมชนที่น้องอยู่ มีคนยากจนหรือไม่?
52% อัตราการตอบ | 23 มิถุนายน 2017
View full results →
นโยบายสังคม และ งานรณรงค์
น้องๆ เคยได้ยินเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDG มาก่อนหรือไม่?
60% อัตราการตอบ | 19 มิถุนายน 2017
View full results →
สิทธิเด็ก
น้องๆ คิดว่าอะไรที่จะทำให้อินเทอร์เน็ตมีประโยชน์กับตัวน้องมากกว่านี้?
99% อัตราการตอบ | 9 มิถุนายน 2017
View full results →