โพลปัจจุบัน
สัมพันธภาพภายในครอบครัวและชุมชน เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน เรามาดูกันว่าน้องๆ เยาวชนไทยมองครอบครัวและชุมชนของตนเองว่าอย่างไรกันบ้างค่ะ
อัตราการตอบโพล
43% (1,301 ตอบมาแล้ว จากทั้งหมด 3,016)
อัตราการตอบโพล แบ่งตามที่อยู่
ได้รับการตอบมากที่สุด
66%
37%
54%
55%
33%
ลำปาง กรุงเทพมหานคร นครศรีธรรมราช นครพนม นครราชสีมา
100 of 150
89 of 235
87 of 159
83 of 149
80 of 236
คำที่กำลังเป็นเทรนดห์
123, friend, afraid i will get in more trouble, relatives, adult in community
View full results →

ยูรีพอร์ตเตอร์ ใน ประเทศไทย

จำนวนยูรีพอร์ตเตอร์ทั้งหมด
12,711
4 ภาคที่เคลื่อนไหวมากที่สุด
กรุงเทพมหานคร, นครราชสีมา, กระบี, ชลบุรี
สัดส่วนตามเพศ
40%
3,888
60%
5,984
สัดส่วนตามอายุ

ยูรีพอร์ตเตอร์กำลังบอกว่า

วิดีโอแนะนำ
Watch more videos →
วิดีโอแนะนำ
Watch more videos →
ฟีดข่าว
เรื่องราว
ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีในการเสริมสร้างเรียนรู้ของเด็กๆ: กรณีศึกษา เกม Pokémon Go
Read full story →
เรื่องราว
ไอโอดีน กับ สุขภาพของเด็กไทย
Read full story →
เรื่องราว
โลกออนไลน์: คุณไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งที่คุณโพสต์
Read full story →
สถานการณ์ฉุกเฉิน
น้องๆ คิดว่าการย้ายถิ่นฐานเป็นสิทธิอย่างหนึ่งของมนุษย์หรือเปล่าคะ?
53% อัตราการตอบ | 4 กันยายน 2017
View full results →
สุขภาพ
น้องๆ ทราบหรือไม่ว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ?
58% อัตราการตอบ | 28 มิถุนายน 2017
View full results →
ความเหลื่อมล้ำ
น้องๆ คิดว่า ในชุมชนที่น้องอยู่ มีคนยากจนหรือไม่?
52% อัตราการตอบ | 23 มิถุนายน 2017
View full results →