โพลปัจจุบัน
เด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจน จะขาดโอกาสในหลายๆ ด้าน เช่น โภชนาการ, ที่อยู่อาศัย, การศึกษา ... มุมมองของยูรีพอร์ตเตอร์เกี่ยวกับประเด็นด้านความยากจนในชุมชนของพวกเขาเป็นอย่างไร?
อัตราการตอบโพล
49% (1095 ตอบมาแล้ว จากทั้งหมด 2256)
อัตราการตอบโพล แบ่งตามที่อยู่
ได้รับการตอบมากที่สุด
46%
53%
64%
59%
59%
นครราชสีมา กรุงเทพมหานคร นครพนม สุรินทร์ บุรีรัมย์
107 of 230
94 of 175
87 of 135
87 of 147
80 of 135
คำที่กำลังเป็นเทรนดห์
already asked - sdg 2017 end poverty, 32000, 720000, 700, 80
View full results →

ยูรีพอร์ตเตอร์ ใน ประเทศไทย

จำนวนยูรีพอร์ตเตอร์ทั้งหมด
11043
4 ภาคที่เคลื่อนไหวมากที่สุด
กรุงเทพมหานคร, นครราชสีมา, กระบี, ชลบุรี
สัดส่วนตามเพศ
40%
3545
60%
5509
สัดส่วนตามอายุ

ยูรีพอร์ตเตอร์กำลังบอกว่า

วิดีโอแนะนำ
Watch more videos →
วิดีโอแนะนำ
Watch more videos →
ฟีดข่าว
เรื่องราว
ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีในการเสริมสร้างเรียนรู้ของเด็กๆ: กรณีศึกษา เกม Pokémon Go
Read full story →
เรื่องราว
ไอโอดีน กับ สุขภาพของเด็กไทย
Read full story →
เรื่องราว
โลกออนไลน์: คุณไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งที่คุณโพสต์
Read full story →
นโยบายสังคม และ งานรณรงค์
น้องๆ เคยได้ยินเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDG มาก่อนหรือไม่?
60% อัตราการตอบ | มิ.ย. 19, 2017
View full results →
สิทธิเด็ก
น้องๆ คิดว่าอะไรที่จะทำให้อินเทอร์เน็ตมีประโยชน์กับตัวน้องมากกว่านี้?
99% อัตราการตอบ | มิ.ย. 9, 2017
View full results →
อื่นๆ
คุณคิดว่าสภาพภูมิอากาศที่แปลี่ยนแปลง เป็นภัยคุกคามต่อความเป็นอยู่และความมั่นคงของมนุษย์หรือไม่?
1% อัตราการตอบ | เม.ย. 18, 2017
View full results →