โพลปัจจุบัน
ภัยพิบัติต่างๆ สร้างความสูญเสียแก่ชุมชนและครอบครัวทั่วประเทศไทย เราเลยชวนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจการเตรียมความพร้อมสำหรับภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินมากขึ้น มาดูกันว่าน้องๆ ตอบว่าอย่างไรค่ะ....
อัตราการตอบโพล
33% (2,228 ตอบมาแล้ว จากทั้งหมด 6,661)
อัตราการตอบโพล แบ่งตามที่อยู่
ได้รับการตอบมากที่สุด
78%
24%
56%
83%
28%
อุตรดิตถ์ นครราชสีมา นครศรีธรรมราช แพร่ กรุงเทพมหานคร
460 of 588
190 of 764
177 of 311
165 of 197
138 of 490
คำที่กำลังเป็นเทรนดห์
__, got7, shock, tv, university/diploma
View full results →

ยูรีพอร์ตเตอร์ ใน ประเทศไทย

จำนวนยูรีพอร์ตเตอร์ทั้งหมด
16,406
4 ภาคที่เคลื่อนไหวมากที่สุด
นครราชสีมา, กรุงเทพมหานคร, กระบี, อุตรดิตถ์
สัดส่วนตามเพศ
35%
4,545
65%
8,458
สัดส่วนตามอายุ

ยูรีพอร์ตเตอร์กำลังบอกว่า

วิดีโอแนะนำ
Watch more videos →
วิดีโอแนะนำ
Watch more videos →
ฟีดข่าว
เรื่องราว
ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีในการเสริมสร้างเรียนรู้ของเด็กๆ: กรณีศึกษา เกม Pokémon Go
Read full story →
เรื่องราว
ไอโอดีน กับ สุขภาพของเด็กไทย
Read full story →
เรื่องราว
โลกออนไลน์: คุณไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งที่คุณโพสต์
Read full story →
สิทธิเด็ก
น้องๆ คิดว่า “พื้นที่ปลอดภัย” ในสังคมหมายถึงอะไรมากที่สุดคะ?
33% อัตราการตอบ | 20 ธันวาคม 2017
View full results →
เอชไอวี/เอดส์
น้องๆ พร้อมจะตอบโพลเพื่อให้ผู้ใหญ่ทั่วโลกได้เข้าใจเรามากขึ้นหรือยังคะ?
32% อัตราการตอบ | 7 ธันวาคม 2017
View full results →
การคุ้มครองเด็ก
น้องพร้อมจะตอบโพลนี้แค่ไหนเอ่ย?
42% อัตราการตอบ | 14 พฤศจิกายน 2017
View full results →