โพลปัจจุบัน
เนื่องในวันเด็กสากลและวันสิทธิเด็กสากล วันที่ 20 พ.ย. 2560 นี้ ยูนิเซฟได้ทำโพลยูรีพอร์ตพิเศษเพื่อถามความเห็นเด็กและเยาวชนทั่วโลกเกี่ยวกับประเด็นที่พวกเขาเป็นห่วงที่สุด และบทบาทพวกเขาในการมีส่วนร่วมในประเทศ เรามาดูกันว่าเด็กไทยมีความเห็นว่ายังไงกันบ้างค่ะ
อัตราการตอบโพล
27% (931 ตอบมาแล้ว จากทั้งหมด 3,429)
อัตราการตอบโพล แบ่งตามที่อยู่
ได้รับการตอบมากที่สุด
24%
30%
31%
32%
38%
กรุงเทพมหานคร ลำปาง สุรินทร์ นครพนม ร้อยเอ็ด
65 of 262
55 of 180
52 of 164
50 of 154
46 of 120
คำที่กำลังเป็นเทรนดห์
religious leaders, other adults in community, poor healthcare, your government or national leaders, natural disasters threats to nature
View full results →

ยูรีพอร์ตเตอร์ ใน ประเทศไทย

จำนวนยูรีพอร์ตเตอร์ทั้งหมด
13,274
4 ภาคที่เคลื่อนไหวมากที่สุด
กรุงเทพมหานคร, นครราชสีมา, กระบี, ชลบุรี
สัดส่วนตามเพศ
40%
4,033
60%
6,273
สัดส่วนตามอายุ

ยูรีพอร์ตเตอร์กำลังบอกว่า

วิดีโอแนะนำ
Watch more videos →
วิดีโอแนะนำ
Watch more videos →
ฟีดข่าว
เรื่องราว
ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีในการเสริมสร้างเรียนรู้ของเด็กๆ: กรณีศึกษา เกม Pokémon Go
Read full story →
เรื่องราว
ไอโอดีน กับ สุขภาพของเด็กไทย
Read full story →
เรื่องราว
โลกออนไลน์: คุณไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งที่คุณโพสต์
Read full story →
เอชไอวี/เอดส์
ปัจจุบันน้องศึกษาอยู่ในระดับชั้นไหนคะ?
41% อัตราการตอบ | 30 ตุลาคม 2017
View full results →
การศึกษา
ปีนี้น้องๆ เรียนพิเศษวิชาอะไรบ่อยครั้งที่สุด?
45% อัตราการตอบ | 5 ตุลาคม 2017
View full results →
การคุ้มครองเด็ก
ปัจจุบันน้องๆ อาศัยอยู่กับใครที่บ้าน?
43% อัตราการตอบ | 15 กันยายน 2017
View full results →