โพลปัจจุบัน
วันที่ 20 พ.ย. ของทุกปี เป็นวันเด็กสากล (World Children's Day) ซึ่งยูนิเซฟได้ส่งเสริมให้เด็กทุกคนมีพื้นที่ส่งเสียงและลุกขึ้นมาช่วยเหลือเพื่อนเยาวชนด้วยกัน มาดูว่าปีนี้ น้องๆ ชาวไทยโหวตหัวข้อวันเด็กสากลว่าอะไรมากที่สุดค่ะ...
อัตราการตอบโพล
96% (1,552 ตอบมาแล้ว จากทั้งหมด 1,609)
อัตราการตอบโพล แบ่งตามที่อยู่
ได้รับการตอบมากที่สุด
95%
95%
93%
100%
97%
นครศรีธรรมราช นครราชสีมา อุตรดิตถ์ กรุงเทพมหานคร เพชรบุรี
229 of 239
94 of 98
91 of 97
87 of 87
76 of 78
คำที่กำลังเป็นเทรนดห์
hahahahha, attacks in schools, violence in schools, sexual violence, other specify
View full results →

ยูรีพอร์ตเตอร์ ใน ประเทศไทย

จำนวนยูรีพอร์ตเตอร์ทั้งหมด
18,660
4 ภาคที่เคลื่อนไหวมากที่สุด
นครราชสีมา, กรุงเทพมหานคร, นครศรีธรรมราช, กระบี
สัดส่วนตามเพศ
35%
5,823
65%
11,000
สัดส่วนตามอายุ

ยูรีพอร์ตเตอร์กำลังบอกว่า

วิดีโอแนะนำ
Watch more videos →
วิดีโอแนะนำ
Watch more videos →
วิดีโอแนะนำ
Watch more videos →
ฟีดข่าว
เรื่องราว
เยาวชนไทยกับความหวังในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น
Read full story →
เรื่องราว
มลภาวะอากาศ: ภัยใกล้ตัวคนไทยรุ่นใหม่
Read full story →
เรื่องราว
เยาวชนไทยอยากเห็นประเทศไทยมีพื้นที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ในสังคมมากขึ้น
Read full story →
เรื่องราว
ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีในการเสริมสร้างเรียนรู้ของเด็กๆ: กรณีศึกษา เกม Pokémon Go
Read full story →
เรื่องราว
ไอโอดีน กับ สุขภาพของเด็กไทย
Read full story →
เรื่องราว
โลกออนไลน์: คุณไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งที่คุณโพสต์
Read full story →
การคุ้มครองเด็ก
ปัจจุบันน้องๆ อาศัยอยู่กับใครที่บ้าน?
43% อัตราการตอบ | 15 กันยายน 2017
View full results →
การศึกษา
ปีนี้น้องๆ เรียนพิเศษวิชาอะไรบ่อยครั้งที่สุด?
45% อัตราการตอบ | 5 ตุลาคม 2017
View full results →
เอชไอวี/เอดส์
ปัจจุบันน้องศึกษาอยู่ในระดับชั้นไหนคะ?
41% อัตราการตอบ | 30 ตุลาคม 2017
View full results →