โพลปัจจุบัน
การเมาแล้วขับหรือภัยจากอาการมึนเมาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นปัญหาที่วัยรุ่นไทยหลายคนต้องพบเจอ เราจึงอยากถามความเห็นคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับทัศนคติต่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ...
อัตราการตอบโพล
30% (2,540 ตอบมาแล้ว จากทั้งหมด 8,385)
อัตราการตอบโพล แบ่งตามที่อยู่
ได้รับการตอบมากที่สุด
37%
26%
28%
40%
27%
นครศรีธรรมราช นครราชสีมา อุตรดิตถ์ เพชรบุรี กรุงเทพมหานคร
313 of 842
220 of 846
180 of 624
153 of 374
148 of 540
คำที่กำลังเป็นเทรนดห์
bts, 55555, 124, thai, chang
View full results →

ยูรีพอร์ตเตอร์ ใน ประเทศไทย

จำนวนยูรีพอร์ตเตอร์ทั้งหมด
18,148
4 ภาคที่เคลื่อนไหวมากที่สุด
นครราชสีมา, กรุงเทพมหานคร, นครศรีธรรมราช, กระบี
สัดส่วนตามเพศ
34%
4,972
66%
9,671
สัดส่วนตามอายุ

ยูรีพอร์ตเตอร์กำลังบอกว่า

วิดีโอแนะนำ
Watch more videos →
วิดีโอแนะนำ
Watch more videos →
ฟีดข่าว
เรื่องราว
เยาวชนไทยอยากเห็นประเทศไทยมีพื้นที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ในสังคมมากขึ้น
Read full story →
เรื่องราว
ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีในการเสริมสร้างเรียนรู้ของเด็กๆ: กรณีศึกษา เกม Pokémon Go
Read full story →
เรื่องราว
ไอโอดีน กับ สุขภาพของเด็กไทย
Read full story →
เรื่องราว
โลกออนไลน์: คุณไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งที่คุณโพสต์
Read full story →
สิทธิเด็ก
น้องๆ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการเปิดเสรีทรงผมนักเรียนคะ?
23% อัตราการตอบ | 3 เมษายน 2018
View full results →
อื่นๆ
น้องๆ คิดว่าคุณภาพอากาศในเมืองหรือชุมชนที่อาศัยอยู่ดีขึ้นหรือแย่ลงจากปีที่แล้ว?
25% อัตราการตอบ | 16 มีนาคม 2018
View full results →
การคุ้มครองเด็ก
น้องๆ เล่นอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียวันละประมาณกี่ชั่วโมงคะ
29% อัตราการตอบ | 6 มีนาคม 2018
View full results →