โพลปัจจุบัน
คุณคิดว่าสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงเป็นภัยคุกคาม คุณคิดว่าสภาพภูมิอากาศที่แปลี่ยนแปลง เป็นภัยคุกคามต่อความเป็นอยู่และความมั่นคงของโลกหรือไม่?
อัตราการตอบโพล
1% (68 ตอบมาแล้ว จากทั้งหมด 8623)
อัตราการตอบโพล แบ่งตามที่อยู่
ได้รับการตอบมากที่สุด
1%
0%
4%
26%
0%
กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา เชียงใหม่ ปทุมธานี แพร่
19 of 1115
4 of 915
4 of 88
4 of 15
3 of 459
คำที่กำลังเป็นเทรนดห์
youth, 4, more migration, adults, 5
View full results →

ยูรีพอร์ตเตอร์ ใน ประเทศไทย

จำนวนยูรีพอร์ตเตอร์ทั้งหมด
8638
4 ภาคที่เคลื่อนไหวมากที่สุด
กรุงเทพมหานคร, กระบี, นครราชสีมา, ชลบุรี
สัดส่วนตามเพศ
42%
3009
58%
4276
สัดส่วนตามอายุ

ยูรีพอร์ตเตอร์กำลังบอกว่า

วิดีโอแนะนำ
Watch more videos →
วิดีโอแนะนำ
Watch more videos →
ฟีดข่าว
เรื่องราว
ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีในการเสริมสร้างเรียนรู้ของเด็กๆ: กรณีศึกษา เกม Pokémon Go
Read full story →
เรื่องราว
ไอโอดีน กับ สุขภาพของเด็กไทย
Read full story →
เรื่องราว
โลกออนไลน์: คุณไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งที่คุณโพสต์
Read full story →
การคุ้มครองเด็ก
คุณเคยพบเจอความรุนแรงจากสื่อออนไลน์หรือไม่?
28% อัตราการตอบ | ต.ค. 27, 2016
View full results →
อื่นๆ
เพื่อนๆ ใช้โซเชียลมีเดียทำอะไรเป็นหลัก?
100% อัตราการตอบ | ก.ย. 27, 2016
View full results →
สิทธิเด็ก
เพื่อน ๆ คิดว่าตัวเองสามารถใช้สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงแสดงความเห็นได้ในระดับใด?
6% อัตราการตอบ | ก.ย. 4, 2016
View full results →