โพลปัจจุบัน
การพนันบอลออนไลน์ เป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิดสำหรับวัยรุ่นไทย โดยเฉพาะในช่วงการแข่งขันบอลโลก เราจึงได้จับมือร่วมกับ สสส และหน่วยงานพันธมิตร เพื่อสำรวจความคิดเห็นเยาวชนเรื่องนี้ เชิญดูผลกันได้เลยค่ะ...
อัตราการตอบโพล
24% (2,280 ตอบมาแล้ว จากทั้งหมด 9,412)
อัตราการตอบโพล แบ่งตามที่อยู่
ได้รับการตอบมากที่สุด
34%
16%
21%
20%
29%
นครศรีธรรมราช นครราชสีมา กรุงเทพมหานคร อุตรดิตถ์ เพชรบุรี
375 of 1,079
136 of 847
133 of 609
128 of 626
119 of 398
คำที่กำลังเป็นเทรนดห์
50000, 20, 1,001-2,000 thb, parent's credit card, 10
View full results →

ยูรีพอร์ตเตอร์ ใน ประเทศไทย

จำนวนยูรีพอร์ตเตอร์ทั้งหมด
19,167
4 ภาคที่เคลื่อนไหวมากที่สุด
นครราชสีมา, กรุงเทพมหานคร, นครศรีธรรมราช, กระบี
สัดส่วนตามเพศ
35%
6,029
65%
11,229
สัดส่วนตามอายุ

ยูรีพอร์ตเตอร์กำลังบอกว่า

วิดีโอแนะนำ
Watch more videos →
วิดีโอแนะนำ
Watch more videos →
วิดีโอแนะนำ
Watch more videos →
ฟีดข่าว
เรื่องราว
มุมมืดของบอลโลก เรื่องเล่าจากคนชอบพนัน
Read full story →
เรื่องราว
เยาวชนไทยกับความหวังในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น
Read full story →
เรื่องราว
มลภาวะอากาศ: ภัยใกล้ตัวคนไทยรุ่นใหม่
Read full story →
เรื่องราว
เยาวชนไทยอยากเห็นประเทศไทยมีพื้นที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ในสังคมมากขึ้น
Read full story →
เรื่องราว
ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีในการเสริมสร้างเรียนรู้ของเด็กๆ: กรณีศึกษา เกม Pokémon Go
Read full story →
เรื่องราว
ไอโอดีน กับ สุขภาพของเด็กไทย
Read full story →
เรื่องราว
โลกออนไลน์: คุณไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งที่คุณโพสต์
Read full story →
อื่นๆ
น้องๆ คิดว่าคุณภาพอากาศในเมืองหรือชุมชนที่อาศัยอยู่ดีขึ้นหรือแย่ลงจากปีที่แล้ว?
25% อัตราการตอบ | 16 มีนาคม 2018
View full results →
ความเหลื่อมล้ำ
น้องๆ คิดว่า ในชุมชนที่น้องอยู่ มีคนยากจนหรือไม่?
52% อัตราการตอบ | 23 มิถุนายน 2017
View full results →
อื่นๆ
ในชุมชนน้องปัญหาไหนที่มีผลกระทบต่อเด็กที่อยากให้มีการใส่ใจมากขึ้น?
96% อัตราการตอบ | 11 พฤษภาคม 2018
View full results →