โพลปัจจุบัน
เพศศึกษา ยังคงเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันมากในสังคมไทย ว่าเนื้อหาที่นำเสนอให้เยาวชนควรลึกซึ้งแค่ไหนหรือมีหัวข้ออะไรบ้าง เราจึงถามวัยรุ่นชาวยูรีพอร์ตว่าพวกเขาอยากเรียนรู้เพศศึกษาแบบไหนมากที่สุด...
อัตราการตอบโพล
26% (2,383 ตอบมาแล้ว จากทั้งหมด 9,166)
อัตราการตอบโพล แบ่งตามที่อยู่
ได้รับการตอบมากที่สุด
38%
22%
16%
22%
30%
นครศรีธรรมราช อุตรดิตถ์ นครราชสีมา กรุงเทพมหานคร เพชรบุรี
383 of 1,003
144 of 630
142 of 847
128 of 579
115 of 383
คำที่กำลังเป็นเทรนดห์
555, man, facebook, 100, youtube
View full results →

ยูรีพอร์ตเตอร์ ใน ประเทศไทย

จำนวนยูรีพอร์ตเตอร์ทั้งหมด
18,988
4 ภาคที่เคลื่อนไหวมากที่สุด
นครราชสีมา, กรุงเทพมหานคร, นครศรีธรรมราช, กระบี
สัดส่วนตามเพศ
35%
5,951
65%
11,156
สัดส่วนตามอายุ

ยูรีพอร์ตเตอร์กำลังบอกว่า

วิดีโอแนะนำ
Watch more videos →
วิดีโอแนะนำ
Watch more videos →
วิดีโอแนะนำ
Watch more videos →
ฟีดข่าว
เรื่องราว
มุมมืดของบอลโลก เรื่องเล่าจากคนชอบพนัน
Read full story →
เรื่องราว
เยาวชนไทยกับความหวังในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น
Read full story →
เรื่องราว
มลภาวะอากาศ: ภัยใกล้ตัวคนไทยรุ่นใหม่
Read full story →
เรื่องราว
เยาวชนไทยอยากเห็นประเทศไทยมีพื้นที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ในสังคมมากขึ้น
Read full story →
เรื่องราว
ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีในการเสริมสร้างเรียนรู้ของเด็กๆ: กรณีศึกษา เกม Pokémon Go
Read full story →
เรื่องราว
ไอโอดีน กับ สุขภาพของเด็กไทย
Read full story →
เรื่องราว
โลกออนไลน์: คุณไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งที่คุณโพสต์
Read full story →
อื่นๆ
น้องๆ คิดว่าคุณภาพอากาศในเมืองหรือชุมชนที่อาศัยอยู่ดีขึ้นหรือแย่ลงจากปีที่แล้ว?
25% อัตราการตอบ | 16 มีนาคม 2018
View full results →
ความเหลื่อมล้ำ
น้องๆ คิดว่า ในชุมชนที่น้องอยู่ มีคนยากจนหรือไม่?
52% อัตราการตอบ | 23 มิถุนายน 2017
View full results →
การคุ้มครองเด็ก
ปัจจุบันน้องๆ อาศัยอยู่กับใครที่บ้าน?
43% อัตราการตอบ | 15 กันยายน 2017
View full results →