โพลปัจจุบัน
ยูรีพอร์ตเตอร์หรือเพื่อนของยูรีพอร์ตเตอร์เคยมีประสบการณ์พบเห็นความรุนแรงบนสื่อออนไลน์หรือไม่? และคิดว่าใครควรมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาบ้าง และอย่างไร?
อัตราการตอบโพล
29% (941 ตอบมาแล้ว จากทั้งหมด 3292)
อัตราการตอบโพล แบ่งตามที่อยู่
ได้รับการตอบมากที่สุด
25%
37%
16%
35%
21%
กรุงเทพมหานคร แพร่ นครราชสีมา ศรีสะเกษ กระบี
169 of 653
128 of 345
73 of 443
53 of 151
39 of 178
คำที่กำลังเป็นเทรนดห์
1300, sixgoal, ttt, gg, hjj
View full results →

ยูรีพอร์ตเตอร์ ใน ประเทศไทย

จำนวนยูรีพอร์ตเตอร์ทั้งหมด
8564
4 ภาคที่เคลื่อนไหวมากที่สุด
กรุงเทพมหานคร, กระบี, นครราชสีมา, ชลบุรี
สัดส่วนตามเพศ
42%
2979
58%
4239
สัดส่วนตามอายุ

ยูรีพอร์ตเตอร์กำลังบอกว่า

วิดีโอแนะนำ
Watch more videos →
วิดีโอแนะนำ
Watch more videos →
ฟีดข่าว
เรื่องราว
ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีในการเสริมสร้างเรียนรู้ของเด็กๆ: กรณีศึกษา เกม Pokémon Go
Read full story →
เรื่องราว
ไอโอดีน กับ สุขภาพของเด็กไทย
Read full story →
เรื่องราว
โลกออนไลน์: คุณไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งที่คุณโพสต์
Read full story →
อื่นๆ
เพื่อนๆ ใช้โซเชียลมีเดียทำอะไรเป็นหลัก?
100% อัตราการตอบ | ก.ย. 27, 2016
View full results →
สิทธิเด็ก
เพื่อน ๆ คิดว่าตัวเองสามารถใช้สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงแสดงความเห็นได้ในระดับใด?
6% อัตราการตอบ | ก.ย. 4, 2016
View full results →
การคุ้มครองเด็ก
คุณรู้หรือไม่ หากเพื่อนของคุณถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ คุณจะช่วยเหลืเพื่อนของคุณได้อย่างไร? (ตอบ รู้/ไม่รู้)
18% อัตราการตอบ | ก.ค. 25, 2016
View full results →