เรื่องราวแนะนำ
เยาวชนไทยกับความหวังในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น
22 พฤษภาคม 2018
ไม่นานมานี้ ประเทศเราก็ได้เห็นถึงพลังของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นอีกครั้ง แต่มาแบบจริงจัง และเป็นวาระระดับชาติ จากกรณีของนางสาวปณิดา ยศปัญญา หรือ แบม ตัดสินใจออกมาเปิดเผยเรื่องการทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้ของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งนำไปสู่การตรวจสอบและเอาผิดขบวนการทุจริตเงินคนไร้ที่พึ่ง เครือข่ายยูรีพอร์ต ประเทศไทย จึงได้ทำการสำรวจความคิดเห็นวัยรุ่นและเยาวชนไทยทั่วประเทศอายุระหว่าง 13-24 ปี จำนวน 2,111 คน ผ่านระบบโพลออนไลน์ เกี่ยวกับทัศนคติต่อการทุจริตและคอร์รัปชั่น

เรื่องราวล่าสุด

เลือกแสดงเฉพาะ


นโยบายสังคม และ งานรณรงค์
เยาวชนไทยกับความหวังในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น
Read full story →

นโยบายสังคม และ งานรณรงค์
มลภาวะอากาศ: ภัยใกล้ตัวคนไทยรุ่นใหม่
Read full story →

นโยบายสังคม และ งานรณรงค์
เยาวชนไทยอยากเห็นประเทศไทยมีพื้นที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ในสังคมมากขึ้น
Read full story →

การศึกษา
ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีในการเสริมสร้างเรียนรู้ของเด็กๆ: กรณีศึกษา เกม Pokémon Go
Read full story →

สุขภาพ
ไอโอดีน กับ สุขภาพของเด็กไทย
Read full story →

การคุ้มครองเด็ก
โลกออนไลน์: คุณไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งที่คุณโพสต์
Read full story →

เรื่องราวที่ถูกจัดเก็บ

ตัวกรอง

รายการ