Opinions Stories About Engagement Reports สำหรับโรงเรียนและสถานศึกษา Join Now
Join U-Report, Your voice matters.
STORY
วัยรุ่น และจุดยืนทางการเมือง

ในที่สุดวันที่ประชาชนทั้งประเทศตั้งตารอคอยก็มาถึง...วันที่ประชาชนจะได้ใ้ช้สิทธิในการเลือกตั้งครั้งเเรกในรอบ7ปี สำหรับวัยรุ่นหลายคนเรื่องการเมืองอาจดูเป็นเรื่องที่ค่อนข้างไกลตัว เห็นได้จากผลสำรวจที่เมย์ได้เเชร์ลงอินสตาเเกรมของตนเอง ซึ่งพบว่า 53.4% ไม่ได้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งเลยหรือมีความสนใจในระดับที่น้อยมาก

เเท้ที่จริงเเล้วความเคลื่อนไหวทางการเมืองมีผลต่อชีวิตประจำวันของเราทุกคนเเละไม่ควรถูกมองข้าม การที่วัยรุ่นให้ความสนใจเรื่องการเมืองเป็นการเตรียมพร้อมและปลูกฝังความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้สิทธิ การรักษาสิทธิ และการแสดงออกทางการเมืองในสังคมไทยได้อย่างเหมาะสมก่อนที่วัยรุ่นจะเข้าร่วมวิถีประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์แบบ

อีกเพียง 4 ปีที่วัยรุ่นหลายคน รวมถึงเมย์เอง จะมีสิทธิใช้เสียงในการเลือกตั้ง(หากไม่เกิดเหตุการณ์ดังเช่น5ปีที่เเล้ว) โดยจะถูกจัดในกลุ่ม “New Voter” หรือผู้ที่เลือกตั้งครั้งเเรก ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีรสนิยมทางการเมืองหรือความผูกพันกับพรรคการเมืองใดเป็นพิเศษ การเลือกตั้งจึงเป็นการเลือกด้วยเหตุผลเป็นฐาน

กลุ่มวัยรุ่นจึงมีพลังมหาศาล ซึ่งยิ่งใหญ่พอที่สามารถสร้างความเปลี่ยนเเปลงในประเทศได้ เพราะฉะนั้นทุกสิทธิของวัยรุ่นควรถูกใช้อย่างถูกต้อง เพื่อสื่อความคิดเห็นของประชาชนส่วนมากอย่างเเท้จริง ทั้งหมดนี้จะเป็นไปไม่ได้หากวัยรุ่นอย่างเรา ยังขาดความรู้เเละความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาต่างๆในสังคมไทย โดยเฉพาะในเรื่องการเมือง

มีหลายครั้งที่เมย์มีความคิดเห็นต่างจากพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ ซึ่งทุกครั้งที่เมย์แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างจากพวกท่านจะมีการโต้วาทีเล็กน้อยภายในบ้าน ส่วนใหญ่พวกท่านจะรับฟังและเปิดโอกาสให้เมย์ได้อธิบายเหตุผลในมุมมองของตัวเอง แต่มันไม่ได้เป็นเช่นนี้ทุกครั้งโดยเฉพาะหากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศาสนา วัฒนธรรม หรือค่านิยมที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เกิด ตอนที่ยังเป็นเด็กเมย์เชื่อและทำตามคำพูดของผู้ใหญ่อย่างไม่มีข้อสงสัยเพราะถูกสอนมาเช่นนั้นมาโดยตลอด แต่เมื่อโตขึ้นก็เริ่มเรียนรู้และคิดวิเคราะห์ด้วยตนเองและรู้จักแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงและความคิดเห็นของผู้อื่น ซึ่งบางครั้งการเเสดงความคิดเห็นที่เเตกต่างอาจดูเหมือนการลบหลู่ในสายตาของผู้ใหญ่ ทั้งที่ไม่ได้มีเจตนาเช่นนั้นเลยแม้แต่น้อย

การส่งเสริมวัยรุ่นภายในครอบครัวให้คิดนอกกรอบและคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลด้วยตนเองเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยที่สามารถทำหน้าที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตยได้อย่างถูกต้อง พวกเราในฐานะที่เป็นเยาวชนชาวไทยมีบทบาทสำคัญในการกำหนดความเป็นไปของสังคมในอนาคตอีกไม่ไกล เพราะฉะนั้นการศึกษาเรียนรู้ตั้งแต่ตอนนี้ นอกจากจะเป็นการป้องกันข้อผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นในอดีตไม่ให้เกิดขึ้นอีก ยังเป็นบทเรียนให้ประเทศชาติไทยสามารถเจริญก้าวหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพอีกด้วย


ที่สำคัญ การติดตามข่าวสารการเมืองเป็นการฝึกฝนให้วัยรุ่นมีจุดยืนของตนเองและสามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลโดยไม่ถูกสื่อต่างๆในสังคมชักจูงอย่างง่ายดาย ทั้งนี้อาจรวมถึงบุคคลที่อยู่ใกล้ตัวด้วยเช่นครอบครัว ครูบาอาจารย์และหมู่เพื่อน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีอิทธิพลต่อวัยรุ่นมาก
ปัจจุบันการมีความคิดเห็นเดียวกันกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้รับความยอมรับจากสังคม ซึ่งแรงกดดันที่วัยรุ่นได้รับจากคนรอบข้างอาจทำให้ตามกระแสโดยที่ไม่รู้ตัว เเต่หากเรามีความคิดเห็นเเละอุดมการณ์ของตนเองที่เเน่ชัด จะทำให้เราสามารถสร้างจุดยืนที่มั่นคงในชีวิต ซึ่งเริ่มจากการมีจุดยืนทางการเมืองนั่นเอง

See by the numbers how we are engaging youth voices for positive social change.
EXPLORE ENGAGEMENT