Opinions Stories About Engagement Reports สำหรับโรงเรียนและสถานศึกษา Join Now
Join U-Report, Your voice matters.
STORY
ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีในการเสริมสร้างเรียนรู้ของเด็กๆ: กรณีศึกษา เกม Pokémon Go
สำหรับพ่อแม่ ครอบครัว และเด็กๆ เกมอย่าง Pokémon Go นี้ ก็อาจจะเป็นเครื่องมือที่ดีในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว หรือครูอาจารย์ ก็สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสอนเด็กๆ ผ่านการเล่นเกมนี้ได้ หากพ่อแม่ ครอบครัว หรือครูอาจารย์ มีความเข้าใจเกี่ยวกับเกมนี้ และประยุกต์ใช้ระบบของเกมร่วมกับกิจกรรม ซึ่งนอกจากจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ได้แล้ว ยังช่วยให้พ่อแม่และครูอาจารย์ได้ดูแลเด็กๆ ในระหว่างการเล่นได้แบบเนียนๆ อีกด้วย

ทำความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีของเกมก่อน

เทคโนโลยีที่ใช้ในเกม Pokémon Go นี้ เรียกว่า Augmented Reality (AR) ซึ่งแปลตรงตัวก็คือ การเพิ่มเติมอะไรบางอย่าง เข้าไปในโลกแห่งความเป็นจริง ซึ่งในที่นี้ประกอบไปด้วยสองส่วน คือ แผนที่จริงๆ กับ กราฟิกของเกมที่ถูกสอดแทรกเข้าไปในโลกแห่งความเป็นจริง
ระบบการเล่นก็คือ
 • ผู้เล่นจะต้องเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ จากนั้นดูแผนที่ในเกมว่าในละแวกดังกล่าว มีสถานที่ให้เก็บไอเท็มในเกม หรือมีมอนสเตอร์ให้จับหรือไม่
 • ผู้เล่นจะเก็บไอเท็มจากสัญลักษณ์ที่เรียกว่า Pokéstop
 • ผู้เล่นจะจับมอนสเตอร์ด้วยไอเท็มที่เรียกว่า Pokéball
 • ผู้เล่นสามารถนำมอนสเตอร์มาป้องกันสถานที่ที่เรียกว่า Gym (ยิม) ได้
นอกจากนี้ก็มีไอเท็มอื่นๆ และรายละเอียดปลีกย่อย ซึ่งไม่ขอพูดถึงในบทความนี้ เนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของบทความ


แนวทางการประยุกต์ใช้เกม Pokémon Go เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ของเด็กๆ

แน่นอนว่าด้วยกระแสความนิยมของเกม Pokémon Go ย่อมทำให้เด็กๆ จำนวนมาก มีความสนใจที่อยากจะเล่นเกมนี้ ซึ่งพ่อแม่และครูอาจารย์ สามารถเกาะกระแสดังกล่าว สร้างกิจกรรมเพื่อดึงดูดให้เด็กๆ ได้มาเล่น เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ สนับสนุนการเรียนรู้ และกระตุ้นให้เกิดพัฒนาการได้ ลองพิจารณาแนวทางต่างๆ ดังนี้ดูครับ


ฝึกภาษาและการสื่อสาร

 • ลองให้เด็กๆ ได้ฝึกเล่า บรรยายลักษณะของตัวมอนสเตอร์ในเกมว่ามีลักษณะอย่างไร สีอะไร คล้ายกับสัตว์ชนิดใด
 • ใช้ตัวมอนสเตอร์ในเกมนำมาประยุกต์กับกิจกรรมจำพวก ร้องเพลง หรือ เต้น
 • ให้เด็กๆ ได้ฝึกแต่งเรื่องสั้น หรือ นิทาน โดยใช้มอนสเตอร์ในเกม Pokémon Go เป็นตัวละคร
 • สอนให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องตัวเลข การนับ ผ่านการสะสมมอนสเตอร์

ฝึกทักษะด้านศิลปะ

 • ให้เด็กๆ ได้หัดวาด และ ระบายสี หรือปั้นดินน้ำมัน ตัวมอนสเตอร์ในเกม Pokémon Go
 • ให้เด็กๆ ได้ลองสร้างสรรค์ตัวมอนสเตอร์ใหม่ๆ ขึ้นมา

ออกกำลังกาย เรียนรู้เรื่องการสำรวจ

 • พาเด็กๆ ไปที่สวนสาธารณะ หรือ ลานกว้าง เพื่อให้พวกเขาได้เดินหามอนสเตอร์ ได้หาไอเท็ม เป็นการออกกำลังกายที่ดีอย่างหนึ่ง
 • พาเด็กไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อตามหามอนสเตอร์และไอเท็ม ในขณะเดียวกัน ก็สอนให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่นั้นๆ หรือ สิ่งที่พวกเขาได้พบเห็นในสถานที่นั้นๆ ด้วย
 • ให้เด็กๆ ได้ฝึกหัดวาดแผนที่ พร้อมระบุจุดที่พบไอเท็มหรือมอนสเตอร์
 • ประยุกต์ใช้แนวทางของเกม Pokémon Go เป็นกิจกรรมล่าสมบัติ ล่าไอเท็ม หรือ ล่ามอนสเตอร์ แบบจริงๆ โดยใช้สถานที่เช่น ที่บ้านหรือโรงเรียน และวัสดุแบบง่ายๆ มาทำเป็นสมบัติ ไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์

ข้อควรระวังสำหรับการเล่นเกม Pokémon Go

หากได้ทำความเข้าใจ มีการวางแผน ก็จะสามารถประยุกต์ใช้เกม Pokémon Go (และรวมถึงเกม หรือ เทคโนโลยีอื่นๆ) ในการเสริมสร้างการเรียนรู้ และพัฒนาการของเด็กๆ ได้ แต่ในขณะเดียวกัน พ่อแม่และครูอาจารย์ ก็ควรจะต้องเข้าใจถึงข้อควรระวังในการเล่นเกมเอาไว้ด้วย เพื่อช่วยสอดส่องและคุ้มครองเด็กๆ 

 • ต้องหมั่นเตือนเด็กๆ ว่าอย่ามัวแต่จ้องมองหน้าจอมากจนลืมมองรอบๆ ตัว
 • ต้องหมั่นเตือนเด็กๆ ว่าอย่าเดินไปใกล้บริเวณถนน หรือ พื้นที่อันตราย
 • การเข้าไปในบางสถานที่ อาจเข้าข่ายบุกรุก พยายามชี้แจงให้เด็กๆ ได้ทราบว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเดินไปจนถึงสถานที่นั้นเป๊ะๆ แต่สามารถเก็บไอเท็ม หรือ จับมอนสเตอร์จากระยะไกลได้
 • ระวังเรื่องการซื้อไอเท็มในเกม ซึ่งต้องใช้เงินจริงๆ ในการซื้อ (In-app purchase)


 • ระวังเรื่องการเปิดเผยข้อมูลตัวตนของเด็กผ่านช่องทางเช่น ชื่อตัวละคร หรือ อีเมลแอดเดรส
 • ไม่ควรให้เด็กเล็กเล่นตามลำพัง ต้องระวังเรื่องการที่พวกเขาจะเดินตามจับมอนสเตอร์จนพลัดหลง


อยากให้ตระหนักเอาไว้เสมอว่าเทคโนโลยีเป็นประโยชน์แก่เด็กๆ ได้มากมาย แต่ก็มีข้อควรระวังที่พ่อแม่ ครูอาจารย์ และผู้ที่ใกล้ชิดดูแลเด็กต้องทราบเอาไว้ นับวันเทคโนโลยีก็ก้าวเข้ามามีบทบาท มีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นๆ จึงไม่ใช่สิ่งที่เราจะละเลยได้อีกต่อไป และควรจะศึกษาหาข้อมูลเอาไว้บ้าง ซึ่งความรู้นี้จะช่วยให้เราสามารถรับมือกับความเสี่ยงที่อาจมากับเทคโนโลยี และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเด็กได้ และ เกม Pokémon Go นี่ก็เป็นเพียงแต่ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ในอนาคตเราย่อมได้เห็นอะไรตามมาอีกเยอะแยะมากมายแน่นอน ... ถึงเวลาแล้ว ที่เราควรจะต้องใส่ใจเรื่องเทคโนโลยีให้มากขึ้น เพื่อเราจะได้ช่วยสนับสนุนส่งเสริม และปกป้องคุ้มครองพวกเด็กๆ จากการใช้เทคโนโลยี
See by the numbers how we are engaging youth voices for positive social change.
EXPLORE ENGAGEMENT