Opinions Stories About Engagement Reports สำหรับโรงเรียนและสถานศึกษา Join Now
Join U-Report, Your voice matters.
STORY
มลภาวะอากาศ: ภัยใกล้ตัวคนไทยรุ่นใหม่

เขียนโดย: สมิตานัน หนูทับ

ภาพประกอบโดย: พรนภัส เพศยนาวิน

  ปัจจุบันทั่วโลกต่างตระหนักถึงปัญหามลภาวะทางอากาศที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของคนรุ่นใหม่มากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพอีกด้วย

  โครงการยูรีพอร์ต ประเทศไทย ได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานประชุมAsia Pacific Clean Air Partnership Joint Forum เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561  ณ หอประชุมสหประชาชาติ United Nations Conference Centreซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การเพื่อสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ(UNEP)โดยมีผู้นำและตัวแทนด้านสิ่งแวดล้อมจากทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นในประเด็นการแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบจากมลภาวะทางอากาศ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ทางโครงการยูรีพอร์ต ประเทศไทย ได้ส่งตัวแทนเยาวชน 2 ท่านเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองของคนไทยรุ่นใหม่ที่ต้องอยู่กับปัญหามลภาวะทางอากาศไปอีกนาน และนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาจากประสบการณ์ทำงานด้านสิ่งแวดล้อม

  “เยาวชนในปัจจุบันยังไม่ทราบแนวทางการแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศ เนื่องจากมองว่าเป็นเรื่องของหน่วยงานรัฐเสียมากกว่า ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วการแก้ไขปัญหาทั้งหมดล้วนเกิดจากการเริ่มต้นของเราทุกคน และดิฉันก็ได้หยิบยกประเด็น Innovative Solution 2 ประการ คือ การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนโดยพลังงานสะอาด และการมุ่งพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เป็นสีเขียวอย่างแท้จริง” นางสาว สิตตา มารัตนชัย (วิทยากรปฏิบัติการ สำนักงานเลขาผู้แทนราษฎร) หนึ่งในตัวแทนจากยูรีพอร์ต กล่าว

  ส่วนนางสาว วลัยพร ภูมิรัตน์ (เกษตรกรรุ่นใหม่ เจ้าของไร่สตรอเบอร์รี) อีกหนึ่งตัวแทนยูรีพอร์ต กล่าวว่า“รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติเช่นนี้ ในฐานะของตัวแทนกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่และเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มลดปัญหาควันในจังหวัด เชียงราย จึงได้นำเสนอวิธีการกำจัดเศษพืชโดยการนำมาทำเป็นปุ๋ยหมักแทนการเผา”  

  ตัวแทนทั้งสองท่านได้กล่าวถึงผลโพลจากยูรีพอร์ต ประเทศไทย ที่ได้รวบรวมข้อมูลสำรวจจากผู้ตอบเยาวชนอายุระหว่าง 13-24 ปี จำนวน 2,308 คน ซึ่งเยาวชนร้อยละ 41 มีความเห็นว่าสาเหตุของมลภาวะทางอากาศเกิดจากยานพาหนะเป็นหลัก และเยาวชนร้อยละ 32 มองว่าแนวทางในการลดผลกระทบจากมลภาวะทางอากาศที่ดีที่สุด คือ การลดปริมาณของเสียที่ใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งเยาวชนกว่าร้อยละ 69 ยังไม่ทราบและไม่แน่ใจว่าจะสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับระดับมลภาวะในอากาศได้จากที่ไหน ดังนั้น ผลโพลแสดงให้เห็นว่าเยาวชนไทยยังไม่ตระหนักถึงปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมมากเท่าที่ควร เนื่องจากพวกเขายังมองว่าปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องที่ภาครัฐหรือองค์กรต่างๆ ควรเป็นผู้จัดการแก้ไข ทั้งที่ในความเป็นจริงวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือการอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพียงเริ่มต้นง่ายๆจากตัวของเราเอง

  งานประชุมครั้งนี้ยังมีดาราหนุ่มผู้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่าง คุณ อเล็กซ์ เรนเดล มาเข้าร่วมเป็นตัวแทนของเยาวชนรุ่นใหม่ที่ลุกขึ้นมาสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองโดยการจัดตั้งองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมของตัวเองที่มีชื่อว่าEnvironmental Education Centreทางโครงการยูรีพอร์ตมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นกระบอกเสียงของเยาวชนในสังคมไทยเพื่อนำเสนอแนวทางในการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

  สำหรับน้องๆ เด็กและเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายยูรีพอร์ต สามารถเข้าร่วมได้ง่ายๆ เพียงแค่ไปที่เฟซบุ๊กเพจยูรีพอร์ตประเทศไทย แล้วคลิกปุ่มส่งข้อความเพื่อเริ่มการลงทะเบียนเข้าร่วมเลย และอย่าลืมกด Like และ Follow ด้วย เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆ ผลสำรวจ และกิจกรรมที่เครือข่ายยูรีพอร์ตจะมีในอนาคต

See by the numbers how we are engaging youth voices for positive social change.
EXPLORE ENGAGEMENT