Opinions Stories About Engagement Reports สำหรับโรงเรียนและสถานศึกษา Join Now
Join U-Report, Your voice matters.
STORY
เยาวชนไทยอยากเห็นประเทศไทยมีพื้นที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ในสังคมมากขึ้น
โดย: พลอยกะหรัด นานา, ผู้จัดการโครงการยูรีพอร์ต องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

ชีวิตประจำวันของเยาวชนในยุคนี้ต้องพบเจอกับความวุ่นวายมากมาย จนทำให้พวกเขาไม่มีเวลาหยุดพักและคำนึงถึงชีวิตที่พวกเขาต้องการ ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปีนี้ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย จึงร่วมกับมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา สอบถามความคิดเห็นจากวัยรุ่นและเยาวชนไทยทั่วประเทศผ่านระบบโพลออนไลน์ของเครือข่ายยูรีพอร์ต ประเทศไทย (U-Report Thailand) เกี่ยวกับสังคมที่พวกเขาอยากเห็น โดยเฉพาะด้านการสร้างพื้นที่ปลอดภัย พื้นที่สร้างสรรค์ และสื่ิอสร้างสรรค์


จากการสอบถามวัยรุ่นและเยาวชนเกือบ 1,900 ราย ในระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ถึง 5 มกราคม 2561 ผลโพลยูรีพอร์ตชี้ให้เห็นว่าวัยรุ่นและเยาวชนกว่าร้อยละ 77 อยากเห็นรัฐบาลเร่งจัดการสร้างพื้นที่ปลอดภัยและพื้นที่สร้างสรรค์ในสังคม และ 1 ใน 3 ของผู้ตอบทั้งหมดบอกว่าพวกเขาอยากมีส่วนร่วมในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์เหล่านี้ให้แก่สังคมด้วย

แม้ว่าคำจำกัดความของพื้นที่ปลอดภัยจะมีหลากหลาย แต่สำหรับวัยรุ่นและเยาวชนไทยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 31) พื้นที่ปลอดภัยหมายถึง พื้นที่ในสถานศึกษาที่ปราศจากความรุนแรง ซึ่งรวมถึงความรุนแรงทางกายและจิตใจที่เยาวชนต้องเผชิญในสถานศึกษา อย่างไรก็ตาม เยาวชนเกือบครึ่งหนึ่งตอบว่าพวกเขารู้สึกไม่ค่อยปลอดภัย หรือไม่ปลอดภัยเลยในชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ จึงเป็นประเด็นที่ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมควรเร่งศึกษาเพิ่มเติมถึงปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่ต่างๆ

ส่วนพื้นที่สร้างสรรค์ที่เยาวชนอยากเห็นมากขึ้น คือ พื้นที่ที่พวกเขาสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ ได้ (ร้อยละ 37) หรือพื้นที่สำหรับพบปะเพื่อทำกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน (ร้อยละ 21) ซึ่งปัจจุบันชุมชนต่างๆ ยังคงมีพื้นที่ดังกล่าวไม่มาก

อีกประเด็นที่คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก คือ การผลักดันให้มีสื่อสร้างสรรค์ในสังคม ซึ่งเยาวชน 1 ใน 3 อยากให้สังคมไทยมีสื่อที่ให้ข้อมูลและสาระที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้หรือเป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันของพวกเขา

สิ่งสำคัญที่ผู้ใหญ่ทุกคนควรใส่ใจและให้ความสำคัญมากขึ้น คือการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของเยาวชน พร้อมกันนี้ ผู้ใหญ่ควรตระหนักถึงพลังของเยาวชน และให้โอกาสพวกเขาได้มีบทบาทในการผลักดันความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกแก่สังคม

สำหรับน้องๆ เด็กและเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายยูรีพอร์ต สามารถเข้าร่วมได้ง่ายๆ เพียงแค่ไปที่เฟซบุ๊กเพจยูรีพอร์ตประเทศไทย แล้วคลิกปุ่มส่งข้อความเพื่อเริ่มการลงทะเบียนเข้าร่วมเลย และอย่าลืมกด Like และ Follow ด้วย เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆ ผลสำรวจ และกิจกรรมที่เครือข่ายยูรีพอร์ตจะมีในอนาคต
See by the numbers how we are engaging youth voices for positive social change.
EXPLORE ENGAGEMENT