สุขภาพ
กำลังเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลเมื่อมีการถกเกียงกันว่า อาชีพครูเหมาะสำหรับคนกลุ่ม LGBT หรือเพศทางเลือกไหม รวมทั้งการยอมรับเพศทางเลือกในสถานศึกษา ยูรีพอร์ตเลยถามคนรุ่นใหม่เรื่องนี้กันค่ะ...
5 questions polled on this topic
13% response rate
1,535 responded out of 11,956 polled
ม.ค. 28. 2019
คิดยังไงกับประเด็นข่าวที่ว่าครูและอาจารย์ ไม่ควรเป็น LGBT หรือมีความหลากหลายทางเพศ
ม.ค. 28. 2019
(ถ้าตอบว่าไม่ควรเป็น LGBT) แล้วทำไมน้องถึงคิดว่าครูไม่ควรเป็น LGBT หรือมีความหลากหลายทางเพศคะ
ม.ค. 28. 2019
(ถ้าตอบว่าเป็นอะไรก็ได้) แล้วทำไมน้องถึงคิดว่าครูสามารถเป็น LGBT หรือมีความหลากหลายทางเพศได้คะ
ม.ค. 28. 2019
น้องๆ คิดว่านักเรียน นิสิต นักศึกษา ควรมีสิทธิเลือกแต่งตัวตามเพศวิถีในสถานศึกษาได้ไหมคะ
ม.ค. 28. 2019
น้องๆ คิดอย่างไรกับการสร้างห้องน้ำที่ไม่แบ่งแยกเพศในสถานศึกษา เพื่อยอมรับความหลากหลายทางเพศคะ

ผลโพล

ม.ค. 28. 2019
คิดยังไงกับประเด็นข่าวที่ว่าครูและอาจารย์ ไม่ควรเป็น LGBT หรือมีความหลากหลายทางเพศ
มีผู้ตอบจำนวน 1,535 จากทั้งหมด 11,956 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
4%
No, they should not be LGBT
 
No, they should not be LGBT
96%
They can be whatever gender
 
They can be whatever gender

ชาย
6%
No, they should not be LGBT
 
No, they should not be LGBT
94%
They can be whatever gender
 
They can be whatever gender
0-14
13%
No, they should not be LGBT
 
No, they should not be LGBT
87%
They can be whatever gender
 
They can be whatever gender

15-19
5%
No, they should not be LGBT
 
No, they should not be LGBT
95%
They can be whatever gender
 
They can be whatever gender

20-24
6%
No, they should not be LGBT
 
No, they should not be LGBT
94%
They can be whatever gender
 
They can be whatever gender

25-30
0%
No, they should not be LGBT
 
No, they should not be LGBT
100%
They can be whatever gender
 
They can be whatever gender

31-34
17%
No, they should not be LGBT
 
No, they should not be LGBT
83%
They can be whatever gender
 
They can be whatever gender

35+
0%
No, they should not be LGBT
 
No, they should not be LGBT
100%
They can be whatever gender
 
They can be whatever gender
5%
No, they should not be LGBT
 
No, they should not be LGBT
95%
They can be whatever gender
 
They can be whatever gender
ม.ค. 28. 2019
(ถ้าตอบว่าไม่ควรเป็น LGBT) แล้วทำไมน้องถึงคิดว่าครูไม่ควรเป็น LGBT หรือมีความหลากหลายทางเพศคะ
มีผู้ตอบจำนวน 74 จากทั้งหมด 79 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
56%
Bad role model for youth
 
Bad role model for youth
22%
Mental health is abnormal
 
Mental health is abnormal
22%
Other specify
 
Other specify

ชาย
64%
Bad role model for youth
 
Bad role model for youth
28%
Mental health is abnormal
 
Mental health is abnormal
8%
Other specify
 
Other specify
0-14
67%
Bad role model for youth
 
Bad role model for youth
33%
Mental health is abnormal
 
Mental health is abnormal
0%
Other specify
 
Other specify

15-19
56%
Bad role model for youth
 
Bad role model for youth
21%
Mental health is abnormal
 
Mental health is abnormal
23%
Other specify
 
Other specify

20-24
62%
Bad role model for youth
 
Bad role model for youth
31%
Mental health is abnormal
 
Mental health is abnormal
6%
Other specify
 
Other specify

25-30
0%
Bad role model for youth
 
Bad role model for youth
0%
Mental health is abnormal
 
Mental health is abnormal
0%
Other specify
 
Other specify

31-34
100%
Bad role model for youth
 
Bad role model for youth
0%
Mental health is abnormal
 
Mental health is abnormal
0%
Other specify
 
Other specify

35+
0%
Bad role model for youth
 
Bad role model for youth
0%
Mental health is abnormal
 
Mental health is abnormal
0%
Other specify
 
Other specify
58%
Bad role model for youth
 
Bad role model for youth
26%
Mental health is abnormal
 
Mental health is abnormal
16%
Other specify
 
Other specify
ม.ค. 28. 2019
(ถ้าตอบว่าเป็นอะไรก็ได้) แล้วทำไมน้องถึงคิดว่าครูสามารถเป็น LGBT หรือมีความหลากหลายทางเพศได้คะ
มีผู้ตอบจำนวน 1,526 จากทั้งหมด 1,553 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
87%
Gender does not affect teaching
 
Gender does not affect teaching
11%
As long as they are good people
 
As long as they are good people
2%
Other specify
 
Other specify

ชาย
85%
Gender does not affect teaching
 
Gender does not affect teaching
12%
As long as they are good people
 
As long as they are good people
2%
Other specify
 
Other specify
0-14
79%
Gender does not affect teaching
 
Gender does not affect teaching
21%
As long as they are good people
 
As long as they are good people
0%
Other specify
 
Other specify

15-19
85%
Gender does not affect teaching
 
Gender does not affect teaching
12%
As long as they are good people
 
As long as they are good people
2%
Other specify
 
Other specify

20-24
89%
Gender does not affect teaching
 
Gender does not affect teaching
8%
As long as they are good people
 
As long as they are good people
3%
Other specify
 
Other specify

25-30
100%
Gender does not affect teaching
 
Gender does not affect teaching
0%
As long as they are good people
 
As long as they are good people
0%
Other specify
 
Other specify

31-34
100%
Gender does not affect teaching
 
Gender does not affect teaching
0%
As long as they are good people
 
As long as they are good people
0%
Other specify
 
Other specify

35+
83%
Gender does not affect teaching
 
Gender does not affect teaching
17%
As long as they are good people
 
As long as they are good people
0%
Other specify
 
Other specify
87%
Gender does not affect teaching
 
Gender does not affect teaching
11%
As long as they are good people
 
As long as they are good people
2%
Other specify
 
Other specify
ม.ค. 28. 2019
น้องๆ คิดว่านักเรียน นิสิต นักศึกษา ควรมีสิทธิเลือกแต่งตัวตามเพศวิถีในสถานศึกษาได้ไหมคะ
มีผู้ตอบจำนวน 1,577 จากทั้งหมด 1,599 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
76%
Yes, should be allowed
 
Yes, should be allowed
24%
No, should not be allowed
 
No, should not be allowed

ชาย
69%
Yes, should be allowed
 
Yes, should be allowed
31%
No, should not be allowed
 
No, should not be allowed
0-14
71%
Yes, should be allowed
 
Yes, should be allowed
29%
No, should not be allowed
 
No, should not be allowed

15-19
71%
Yes, should be allowed
 
Yes, should be allowed
29%
No, should not be allowed
 
No, should not be allowed

20-24
75%
Yes, should be allowed
 
Yes, should be allowed
25%
No, should not be allowed
 
No, should not be allowed

25-30
93%
Yes, should be allowed
 
Yes, should be allowed
7%
No, should not be allowed
 
No, should not be allowed

31-34
67%
Yes, should be allowed
 
Yes, should be allowed
33%
No, should not be allowed
 
No, should not be allowed

35+
67%
Yes, should be allowed
 
Yes, should be allowed
33%
No, should not be allowed
 
No, should not be allowed
74%
Yes, should be allowed
 
Yes, should be allowed
26%
No, should not be allowed
 
No, should not be allowed
ม.ค. 28. 2019
น้องๆ คิดอย่างไรกับการสร้างห้องน้ำที่ไม่แบ่งแยกเพศในสถานศึกษา เพื่อยอมรับความหลากหลายทางเพศคะ
มีผู้ตอบจำนวน 1,573 จากทั้งหมด 1,578 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
21%
I agree
 
I agree
55%
I disagree
 
I disagree
24%
Not sure
 
Not sure

ชาย
27%
I agree
 
I agree
43%
I disagree
 
I disagree
30%
Not sure
 
Not sure
0-14
12%
I agree
 
I agree
56%
I disagree
 
I disagree
31%
Not sure
 
Not sure

15-19
22%
I agree
 
I agree
52%
I disagree
 
I disagree
26%
Not sure
 
Not sure

20-24
24%
I agree
 
I agree
55%
I disagree
 
I disagree
21%
Not sure
 
Not sure

25-30
30%
I agree
 
I agree
40%
I disagree
 
I disagree
30%
Not sure
 
Not sure

31-34
17%
I agree
 
I agree
83%
I disagree
 
I disagree
0%
Not sure
 
Not sure

35+
0%
I agree
 
I agree
67%
I disagree
 
I disagree
33%
Not sure
 
Not sure
23%
I agree
 
I agree
51%
I disagree
 
I disagree
26%
Not sure
 
Not sure

คำตอบที่โดดเด่น

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ไอโอดีน กับ สุขภาพของเด็กไทย
อ่านเพิ่มเติม →

รูปภาพแนะนำ

ยังไม่มีรูปภาพแนะนำ

โพลอื่นๆ

ตัวกรอง

รายการโพล
โพลทั้งหมดตั้งแต่ล่าสุดจนถึงเก่าสุด