การคุ้มครองเด็ก
เราได้ร่วมมือกับกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท ในการสำรวจประสบการณ์และความคิดเห็นของเยาวชนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในสถานศึกษาค่ะ ลองไปดูผลโพลกันได้เลย...
10 questions polled on this topic
16% response rate
1,936 responded out of 11,939 polled
ม.ค. 8. 2019
โรงเรียนหรือสถานศึกษาของน้องๆ มีกิจกรรมหรือการอบรม ที่ส่งเสริมให้เราเข้าใจเรื่องสิทธิพลเมืองและสิทธิมนุษยชนมากน้อยแค่ไหนคะ
ม.ค. 8. 2019
โรงเรียนหรือสถานศึกษาของน้องๆ ได้มีการส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก และให้อิสระกับนักเรียน/นักศึกษาในการทำงาน เช่น การออกแบบพานไหว้ครู หรือการจัดกิจกรรมเพื่อเพื่อนนักเรียน มากน้อยแค่ไหนคะ
ม.ค. 8. 2019
โรงเรียนหรือสถานศึกษาของน้องได้ให้สิทธิเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์การบริหารจัดการของสถานศึกษา หรือกฎระเบียบของโรงเรียน/สถานศึกษามากน้อยแค่ไหนคะ
ม.ค. 8. 2019
โรงเรียนของน้องๆ ยังมีการลงโทษที่ใช้ความรุนแรง เช่น การใช้ไม้เรียว การตี อยู่หรือเปล่าคะ
ม.ค. 8. 2019
แล้วน้องๆ คิดว่ากลไกตัวแทนนักเรียน/นักศึกษา เช่น สภานักเรียน กลุ่ม หรือ ชมรมต่าง ๆ มีบทบาทในการสะท้อนเสียงของเพื่อนนักเรียน/นักศึกษา มากน้อยแค่ไหนคะ
ม.ค. 8. 2019
โรงเรียนหรือสถานศึกษา อนุญาตให้น้องเลือกที่จะเข้าแถวหรือไม่เข้าแถวเคารพธงชาติหรือเปล่าคะ
ม.ค. 8. 2019
น้องๆ มีสิทธิปฎิบัติตามความเชื่อหรือการเลือกนับถือศาสนาของตนเอง เช่น การเลือกไม่สวดมนต์ หรือเลือกไม่เรียนวิชาจริยธรรม ในสถานศึกษาบ้างไหมคะ
ม.ค. 8. 2019
แล้วน้องๆ มีสิทธิเลือกเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนหรือสถานศึกษา เช่น กีฬาสี หรือพิธีการต่างๆ บ้างไหมคะ
ม.ค. 8. 2019
สุดท้ายแล้ว โรงเรียนของน้องมีกลไกลที่ให้นักเรียน/นักศึกษา สามารถร้องเรียนเรื่องต่างๆ หรือไม่คะ
ม.ค. 8. 2019
แล้วน้องคิดว่ากลไกนี้มีประสิทธิภาพในการจัดการคำร้องเรียนมากน้อยแค่ไหนคะ ให้คะแนนตั้งแต่ 1-10 (1 คือน้อยสุด และ 10 คือมากสุด)

POLL RESULTS

ม.ค. 8. 2019
โรงเรียนหรือสถานศึกษาของน้องๆ มีกิจกรรมหรือการอบรม ที่ส่งเสริมให้เราเข้าใจเรื่องสิทธิพลเมืองและสิทธิมนุษยชนมากน้อยแค่ไหนคะ
1,936 responded out of 11,939 polled
Female
8%
Yes, very much
 
Yes, very much
25%
Yes, a lot
 
Yes, a lot
42%
Yes, somewhat
 
Yes, somewhat
17%
Yes, a little
 
Yes, a little
8%
Not at all
 
Not at all

Male
9%
Yes, very much
 
Yes, very much
19%
Yes, a lot
 
Yes, a lot
39%
Yes, somewhat
 
Yes, somewhat
22%
Yes, a little
 
Yes, a little
10%
Not at all
 
Not at all
0-14
43%
Yes, very much
 
Yes, very much
21%
Yes, a lot
 
Yes, a lot
21%
Yes, somewhat
 
Yes, somewhat
7%
Yes, a little
 
Yes, a little
7%
Not at all
 
Not at all

15-19
9%
Yes, very much
 
Yes, very much
25%
Yes, a lot
 
Yes, a lot
43%
Yes, somewhat
 
Yes, somewhat
17%
Yes, a little
 
Yes, a little
7%
Not at all
 
Not at all

20-24
8%
Yes, very much
 
Yes, very much
17%
Yes, a lot
 
Yes, a lot
38%
Yes, somewhat
 
Yes, somewhat
23%
Yes, a little
 
Yes, a little
14%
Not at all
 
Not at all

25-30
10%
Yes, very much
 
Yes, very much
16%
Yes, a lot
 
Yes, a lot
42%
Yes, somewhat
 
Yes, somewhat
26%
Yes, a little
 
Yes, a little
6%
Not at all
 
Not at all

31-34
0%
Yes, very much
 
Yes, very much
33%
Yes, a lot
 
Yes, a lot
67%
Yes, somewhat
 
Yes, somewhat
0%
Yes, a little
 
Yes, a little
0%
Not at all
 
Not at all

35+
9%
Yes, very much
 
Yes, very much
18%
Yes, a lot
 
Yes, a lot
45%
Yes, somewhat
 
Yes, somewhat
9%
Yes, a little
 
Yes, a little
18%
Not at all
 
Not at all
9%
Yes, very much
 
Yes, very much
24%
Yes, a lot
 
Yes, a lot
40%
Yes, somewhat
 
Yes, somewhat
19%
Yes, a little
 
Yes, a little
9%
Not at all
 
Not at all
ม.ค. 8. 2019
โรงเรียนหรือสถานศึกษาของน้องๆ ได้มีการส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก และให้อิสระกับนักเรียน/นักศึกษาในการทำงาน เช่น การออกแบบพานไหว้ครู หรือการจัดกิจกรรมเพื่อเพื่อนนักเรียน มากน้อยแค่ไหนคะ
2,068 responded out of 2,151 polled
Female
37%
Yes, very much
 
Yes, very much
41%
Yes, a lot
 
Yes, a lot
17%
Yes, somewhat
 
Yes, somewhat
5%
Yes, a little
 
Yes, a little
1%
Not at all
 
Not at all

Male
31%
Yes, very much
 
Yes, very much
37%
Yes, a lot
 
Yes, a lot
23%
Yes, somewhat
 
Yes, somewhat
6%
Yes, a little
 
Yes, a little
2%
Not at all
 
Not at all
0-14
27%
Yes, very much
 
Yes, very much
53%
Yes, a lot
 
Yes, a lot
0%
Yes, somewhat
 
Yes, somewhat
13%
Yes, a little
 
Yes, a little
7%
Not at all
 
Not at all

15-19
36%
Yes, very much
 
Yes, very much
40%
Yes, a lot
 
Yes, a lot
18%
Yes, somewhat
 
Yes, somewhat
5%
Yes, a little
 
Yes, a little
1%
Not at all
 
Not at all

20-24
33%
Yes, very much
 
Yes, very much
38%
Yes, a lot
 
Yes, a lot
22%
Yes, somewhat
 
Yes, somewhat
6%
Yes, a little
 
Yes, a little
1%
Not at all
 
Not at all

25-30
38%
Yes, very much
 
Yes, very much
38%
Yes, a lot
 
Yes, a lot
22%
Yes, somewhat
 
Yes, somewhat
3%
Yes, a little
 
Yes, a little
0%
Not at all
 
Not at all

31-34
0%
Yes, very much
 
Yes, very much
100%
Yes, a lot
 
Yes, a lot
0%
Yes, somewhat
 
Yes, somewhat
0%
Yes, a little
 
Yes, a little
0%
Not at all
 
Not at all

35+
31%
Yes, very much
 
Yes, very much
23%
Yes, a lot
 
Yes, a lot
38%
Yes, somewhat
 
Yes, somewhat
8%
Yes, a little
 
Yes, a little
0%
Not at all
 
Not at all
35%
Yes, very much
 
Yes, very much
39%
Yes, a lot
 
Yes, a lot
19%
Yes, somewhat
 
Yes, somewhat
5%
Yes, a little
 
Yes, a little
2%
Not at all
 
Not at all
ม.ค. 8. 2019
โรงเรียนหรือสถานศึกษาของน้องได้ให้สิทธิเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์การบริหารจัดการของสถานศึกษา หรือกฎระเบียบของโรงเรียน/สถานศึกษามากน้อยแค่ไหนคะ
1,999 responded out of 2,071 polled
Female
9%
Yes, very much
 
Yes, very much
18%
Yes, a lot
 
Yes, a lot
31%
Yes, somewhat
 
Yes, somewhat
25%
Yes, a little
 
Yes, a little
16%
Not at all
 
Not at all

Male
9%
Yes, very much
 
Yes, very much
19%
Yes, a lot
 
Yes, a lot
31%
Yes, somewhat
 
Yes, somewhat
23%
Yes, a little
 
Yes, a little
18%
Not at all
 
Not at all
0-14
21%
Yes, very much
 
Yes, very much
29%
Yes, a lot
 
Yes, a lot
21%
Yes, somewhat
 
Yes, somewhat
14%
Yes, a little
 
Yes, a little
14%
Not at all
 
Not at all

15-19
10%
Yes, very much
 
Yes, very much
19%
Yes, a lot
 
Yes, a lot
33%
Yes, somewhat
 
Yes, somewhat
23%
Yes, a little
 
Yes, a little
15%
Not at all
 
Not at all

20-24
8%
Yes, very much
 
Yes, very much
19%
Yes, a lot
 
Yes, a lot
28%
Yes, somewhat
 
Yes, somewhat
26%
Yes, a little
 
Yes, a little
18%
Not at all
 
Not at all

25-30
7%
Yes, very much
 
Yes, very much
13%
Yes, a lot
 
Yes, a lot
33%
Yes, somewhat
 
Yes, somewhat
27%
Yes, a little
 
Yes, a little
20%
Not at all
 
Not at all

31-34
0%
Yes, very much
 
Yes, very much
25%
Yes, a lot
 
Yes, a lot
50%
Yes, somewhat
 
Yes, somewhat
25%
Yes, a little
 
Yes, a little
0%
Not at all
 
Not at all

35+
0%
Yes, very much
 
Yes, very much
25%
Yes, a lot
 
Yes, a lot
42%
Yes, somewhat
 
Yes, somewhat
8%
Yes, a little
 
Yes, a little
25%
Not at all
 
Not at all
10%
Yes, very much
 
Yes, very much
19%
Yes, a lot
 
Yes, a lot
31%
Yes, somewhat
 
Yes, somewhat
24%
Yes, a little
 
Yes, a little
16%
Not at all
 
Not at all
ม.ค. 8. 2019
โรงเรียนของน้องๆ ยังมีการลงโทษที่ใช้ความรุนแรง เช่น การใช้ไม้เรียว การตี อยู่หรือเปล่าคะ
1,969 responded out of 2,003 polled
Female
11%
Yes, often
 
Yes, often
44%
Yes, sometimes
 
Yes, sometimes
33%
Not at all
 
Not at all
12%
Not sure
 
Not sure

Male
14%
Yes, often
 
Yes, often
48%
Yes, sometimes
 
Yes, sometimes
25%
Not at all
 
Not at all
12%
Not sure
 
Not sure
0-14
14%
Yes, often
 
Yes, often
57%
Yes, sometimes
 
Yes, sometimes
21%
Not at all
 
Not at all
7%
Not sure
 
Not sure

15-19
14%
Yes, often
 
Yes, often
49%
Yes, sometimes
 
Yes, sometimes
26%
Not at all
 
Not at all
11%
Not sure
 
Not sure

20-24
7%
Yes, often
 
Yes, often
35%
Yes, sometimes
 
Yes, sometimes
45%
Not at all
 
Not at all
13%
Not sure
 
Not sure

25-30
10%
Yes, often
 
Yes, often
39%
Yes, sometimes
 
Yes, sometimes
29%
Not at all
 
Not at all
23%
Not sure
 
Not sure

31-34
0%
Yes, often
 
Yes, often
75%
Yes, sometimes
 
Yes, sometimes
25%
Not at all
 
Not at all
0%
Not sure
 
Not sure

35+
0%
Yes, often
 
Yes, often
58%
Yes, sometimes
 
Yes, sometimes
25%
Not at all
 
Not at all
17%
Not sure
 
Not sure
12%
Yes, often
 
Yes, often
45%
Yes, sometimes
 
Yes, sometimes
31%
Not at all
 
Not at all
12%
Not sure
 
Not sure
ม.ค. 8. 2019
แล้วน้องๆ คิดว่ากลไกตัวแทนนักเรียน/นักศึกษา เช่น สภานักเรียน กลุ่ม หรือ ชมรมต่าง ๆ มีบทบาทในการสะท้อนเสียงของเพื่อนนักเรียน/นักศึกษา มากน้อยแค่ไหนคะ
1,939 responded out of 1,975 polled
10
1000
opened
yes
ม.ค. 8. 2019
โรงเรียนหรือสถานศึกษา อนุญาตให้น้องเลือกที่จะเข้าแถวหรือไม่เข้าแถวเคารพธงชาติหรือเปล่าคะ
1,912 responded out of 1,939 polled
Female
4%
Yes, it's allowed
 
Yes, it's allowed
91%
No, not allowed
 
No, not allowed
5%
Not sure
 
Not sure

Male
6%
Yes, it's allowed
 
Yes, it's allowed
85%
No, not allowed
 
No, not allowed
8%
Not sure
 
Not sure
0-14
14%
Yes, it's allowed
 
Yes, it's allowed
86%
No, not allowed
 
No, not allowed
0%
Not sure
 
Not sure

15-19
3%
Yes, it's allowed
 
Yes, it's allowed
92%
No, not allowed
 
No, not allowed
5%
Not sure
 
Not sure

20-24
10%
Yes, it's allowed
 
Yes, it's allowed
82%
No, not allowed
 
No, not allowed
8%
Not sure
 
Not sure

25-30
6%
Yes, it's allowed
 
Yes, it's allowed
87%
No, not allowed
 
No, not allowed
6%
Not sure
 
Not sure

31-34
0%
Yes, it's allowed
 
Yes, it's allowed
100%
No, not allowed
 
No, not allowed
0%
Not sure
 
Not sure

35+
0%
Yes, it's allowed
 
Yes, it's allowed
75%
No, not allowed
 
No, not allowed
25%
Not sure
 
Not sure
5%
Yes, it's allowed
 
Yes, it's allowed
89%
No, not allowed
 
No, not allowed
6%
Not sure
 
Not sure
ม.ค. 8. 2019
น้องๆ มีสิทธิปฎิบัติตามความเชื่อหรือการเลือกนับถือศาสนาของตนเอง เช่น การเลือกไม่สวดมนต์ หรือเลือกไม่เรียนวิชาจริยธรรม ในสถานศึกษาบ้างไหมคะ
1,891 responded out of 1,913 polled
Female
28%
Yes, i can choose
 
Yes, i can choose
52%
No, i cant choose
 
No, i cant choose
19%
Not sure
 
Not sure

Male
37%
Yes, i can choose
 
Yes, i can choose
42%
No, i cant choose
 
No, i cant choose
21%
Not sure
 
Not sure
0-14
31%
Yes, i can choose
 
Yes, i can choose
54%
No, i cant choose
 
No, i cant choose
15%
Not sure
 
Not sure

15-19
29%
Yes, i can choose
 
Yes, i can choose
49%
No, i cant choose
 
No, i cant choose
22%
Not sure
 
Not sure

20-24
35%
Yes, i can choose
 
Yes, i can choose
50%
No, i cant choose
 
No, i cant choose
16%
Not sure
 
Not sure

25-30
45%
Yes, i can choose
 
Yes, i can choose
35%
No, i cant choose
 
No, i cant choose
19%
Not sure
 
Not sure

31-34
25%
Yes, i can choose
 
Yes, i can choose
75%
No, i cant choose
 
No, i cant choose
0%
Not sure
 
Not sure

35+
17%
Yes, i can choose
 
Yes, i can choose
33%
No, i cant choose
 
No, i cant choose
50%
Not sure
 
Not sure
31%
Yes, i can choose
 
Yes, i can choose
49%
No, i cant choose
 
No, i cant choose
20%
Not sure
 
Not sure
ม.ค. 8. 2019
แล้วน้องๆ มีสิทธิเลือกเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนหรือสถานศึกษา เช่น กีฬาสี หรือพิธีการต่างๆ บ้างไหมคะ
1,867 responded out of 1,893 polled
Female
22%
Yes, I can choose
 
Yes, I can choose
68%
No, I can't choose
 
No, I can't choose
10%
Not sure
 
Not sure

Male
26%
Yes, I can choose
 
Yes, I can choose
63%
No, I can't choose
 
No, I can't choose
11%
Not sure
 
Not sure
0-14
17%
Yes, I can choose
 
Yes, I can choose
83%
No, I can't choose
 
No, I can't choose
0%
Not sure
 
Not sure

15-19
23%
Yes, I can choose
 
Yes, I can choose
66%
No, I can't choose
 
No, I can't choose
11%
Not sure
 
Not sure

20-24
27%
Yes, I can choose
 
Yes, I can choose
65%
No, I can't choose
 
No, I can't choose
8%
Not sure
 
Not sure

25-30
29%
Yes, I can choose
 
Yes, I can choose
61%
No, I can't choose
 
No, I can't choose
10%
Not sure
 
Not sure

31-34
25%
Yes, I can choose
 
Yes, I can choose
50%
No, I can't choose
 
No, I can't choose
25%
Not sure
 
Not sure

35+
42%
Yes, I can choose
 
Yes, I can choose
42%
No, I can't choose
 
No, I can't choose
17%
Not sure
 
Not sure
24%
Yes, I can choose
 
Yes, I can choose
66%
No, I can't choose
 
No, I can't choose
10%
Not sure
 
Not sure
ม.ค. 8. 2019
สุดท้ายแล้ว โรงเรียนของน้องมีกลไกลที่ให้นักเรียน/นักศึกษา สามารถร้องเรียนเรื่องต่างๆ หรือไม่คะ
1,852 responded out of 1,867 polled
Female
49%
Yes
 
Yes
19%
No
 
No
32%
Not sure
 
Not sure

Male
51%
Yes
 
Yes
22%
No
 
No
27%
Not sure
 
Not sure
0-14
50%
Yes
 
Yes
17%
No
 
No
33%
Not sure
 
Not sure

15-19
49%
Yes
 
Yes
19%
No
 
No
32%
Not sure
 
Not sure

20-24
52%
Yes
 
Yes
24%
No
 
No
24%
Not sure
 
Not sure

25-30
58%
Yes
 
Yes
13%
No
 
No
29%
Not sure
 
Not sure

31-34
50%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No
50%
Not sure
 
Not sure

35+
70%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No
30%
Not sure
 
Not sure
50%
Yes
 
Yes
20%
No
 
No
30%
Not sure
 
Not sure
ม.ค. 8. 2019
แล้วน้องคิดว่ากลไกนี้มีประสิทธิภาพในการจัดการคำร้องเรียนมากน้อยแค่ไหนคะ ให้คะแนนตั้งแต่ 1-10 (1 คือน้อยสุด และ 10 คือมากสุด)
909 responded out of 926 polled
10
100
123
19

FEATURED ANSWERS

RELATED STORIES

เสียง (ที่ไม่ได้ยิน) ของคนในครอบครัว
Read more →

FEATURED IMAGES

No featured images yet.

MORE POLLS

FILTER

POLL LIST
All polls from most recent to oldest