เอชไอวี/เอดส์
เราได้ร่วมมือกับเครือข่ายเยาวชนอาสา (TNY+) ที่ทำงานเพื่อเยาวชนผู้ติดเชื้อเอชไอวี เนื่องในโอกาสวันเอดส์โลกที่ผ่านมา เราได้สำรวจความคิดเห็นและความรู้ของสมาชิกยูรีพอร์ตเกี่ยวกับเรื่องเอชไอวี ลองมาดูว่าน้องๆ ตอบว่ายังไงกันบ้างค่ะ...
5 questions polled on this topic
23% response rate
2,755 responded out of 11,876 polled
ธ.ค. 3. 2018
น้องๆ ทราบไหมว่าเมื่อวันที่ 1 ธันวาคมเป็นวันเอดส์โลก
ธ.ค. 3. 2018
แล้วน้องๆ ได้สนับสนุนวันเอดส์โลกอย่างไรบ้าง
ธ.ค. 3. 2018
น้องๆ คิดว่าเราสามารถยุติเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ได้ภายในปี 2030 ไหมครับ
ธ.ค. 3. 2018
น้องๆ คิดว่าผู้หญิงที่เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีสามารถมีลูกได้หรือไม่
ธ.ค. 3. 2018
น้องๆ ทราบสถานะเชื้อเอชไอวีของแฟนหรือคู่รักของน้องหรือไม่

POLL RESULTS

ธ.ค. 3. 2018
น้องๆ ทราบไหมว่าเมื่อวันที่ 1 ธันวาคมเป็นวันเอดส์โลก
2,755 responded out of 11,876 polled
Female
58%
Yes
 
Yes
42%
No
 
No

Male
58%
Yes
 
Yes
42%
No
 
No
0-14
44%
Yes
 
Yes
56%
No
 
No

15-19
58%
Yes
 
Yes
42%
No
 
No

20-24
62%
Yes
 
Yes
38%
No
 
No

25-30
68%
Yes
 
Yes
32%
No
 
No

31-34
50%
Yes
 
Yes
50%
No
 
No

35+
65%
Yes
 
Yes
35%
No
 
No
58%
Yes
 
Yes
42%
No
 
No
ธ.ค. 3. 2018
แล้วน้องๆ ได้สนับสนุนวันเอดส์โลกอย่างไรบ้าง
1,816 responded out of 1,886 polled
Female
5%
Wear red ribbon
 
Wear red ribbon
10%
Donate money
 
Donate money
34%
Learn about HIV
 
Learn about HIV
11%
Promote World AIDS Day
 
Promote World AIDS Day
39%
Didn't do anything special
 
Didn't do anything special
1%
Other specify
 
Other specify

Male
7%
Wear red ribbon
 
Wear red ribbon
10%
Donate money
 
Donate money
35%
Learn about HIV
 
Learn about HIV
12%
Promote World AIDS Day
 
Promote World AIDS Day
32%
Didn't do anything special
 
Didn't do anything special
3%
Other specify
 
Other specify
0-14
6%
Wear red ribbon
 
Wear red ribbon
12%
Donate money
 
Donate money
41%
Learn about HIV
 
Learn about HIV
15%
Promote World AIDS Day
 
Promote World AIDS Day
26%
Didn't do anything special
 
Didn't do anything special
0%
Other specify
 
Other specify

15-19
5%
Wear red ribbon
 
Wear red ribbon
11%
Donate money
 
Donate money
37%
Learn about HIV
 
Learn about HIV
10%
Promote World AIDS Day
 
Promote World AIDS Day
34%
Didn't do anything special
 
Didn't do anything special
2%
Other specify
 
Other specify

20-24
4%
Wear red ribbon
 
Wear red ribbon
10%
Donate money
 
Donate money
26%
Learn about HIV
 
Learn about HIV
14%
Promote World AIDS Day
 
Promote World AIDS Day
46%
Didn't do anything special
 
Didn't do anything special
1%
Other specify
 
Other specify

25-30
12%
Wear red ribbon
 
Wear red ribbon
0%
Donate money
 
Donate money
19%
Learn about HIV
 
Learn about HIV
31%
Promote World AIDS Day
 
Promote World AIDS Day
38%
Didn't do anything special
 
Didn't do anything special
0%
Other specify
 
Other specify

31-34
0%
Wear red ribbon
 
Wear red ribbon
0%
Donate money
 
Donate money
0%
Learn about HIV
 
Learn about HIV
0%
Promote World AIDS Day
 
Promote World AIDS Day
100%
Didn't do anything special
 
Didn't do anything special
0%
Other specify
 
Other specify

35+
15%
Wear red ribbon
 
Wear red ribbon
23%
Donate money
 
Donate money
0%
Learn about HIV
 
Learn about HIV
15%
Promote World AIDS Day
 
Promote World AIDS Day
46%
Didn't do anything special
 
Didn't do anything special
0%
Other specify
 
Other specify
5%
Wear red ribbon
 
Wear red ribbon
10%
Donate money
 
Donate money
35%
Learn about HIV
 
Learn about HIV
11%
Promote World AIDS Day
 
Promote World AIDS Day
37%
Didn't do anything special
 
Didn't do anything special
2%
Other specify
 
Other specify
ธ.ค. 3. 2018
น้องๆ คิดว่าเราสามารถยุติเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ได้ภายในปี 2030 ไหมครับ
3,068 responded out of 3,128 polled
Female
27%
Yes
 
Yes
14%
No
 
No
59%
Not sure
 
Not sure

Male
37%
Yes
 
Yes
15%
No
 
No
49%
Not sure
 
Not sure
0-14
35%
Yes
 
Yes
19%
No
 
No
46%
Not sure
 
Not sure

15-19
30%
Yes
 
Yes
13%
No
 
No
57%
Not sure
 
Not sure

20-24
32%
Yes
 
Yes
19%
No
 
No
49%
Not sure
 
Not sure

25-30
30%
Yes
 
Yes
9%
No
 
No
61%
Not sure
 
Not sure

31-34
0%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No
100%
Not sure
 
Not sure

35+
10%
Yes
 
Yes
20%
No
 
No
70%
Not sure
 
Not sure
30%
Yes
 
Yes
14%
No
 
No
55%
Not sure
 
Not sure
ธ.ค. 3. 2018
น้องๆ คิดว่าผู้หญิงที่เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีสามารถมีลูกได้หรือไม่
3,060 responded out of 3,088 polled
Female
60%
Yes
 
Yes
22%
No
 
No
18%
Not sure
 
Not sure

Male
59%
Yes
 
Yes
19%
No
 
No
22%
Not sure
 
Not sure
0-14
53%
Yes
 
Yes
20%
No
 
No
27%
Not sure
 
Not sure

15-19
59%
Yes
 
Yes
22%
No
 
No
19%
Not sure
 
Not sure

20-24
61%
Yes
 
Yes
19%
No
 
No
20%
Not sure
 
Not sure

25-30
74%
Yes
 
Yes
22%
No
 
No
4%
Not sure
 
Not sure

31-34
100%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No
0%
Not sure
 
Not sure

35+
53%
Yes
 
Yes
37%
No
 
No
11%
Not sure
 
Not sure
60%
Yes
 
Yes
21%
No
 
No
19%
Not sure
 
Not sure
ธ.ค. 3. 2018
น้องๆ ทราบสถานะเชื้อเอชไอวีของแฟนหรือคู่รักของน้องหรือไม่
3,038 responded out of 3,066 polled
Female
2%
Yes, I know he/she has HIV
 
Yes, I know he/she has HIV
19%
Yes, I know he/she doesn't have HIV
 
Yes, I know he/she doesn't have HIV
12%
No, I don't know if he/she has HIV
 
No, I don't know if he/she has HIV
57%
I don't currently have partner
 
I don't currently have partner
11%
I don't want to answer
 
I don't want to answer

Male
3%
Yes, I know he/she has HIV
 
Yes, I know he/she has HIV
22%
Yes, I know he/she doesn't have HIV
 
Yes, I know he/she doesn't have HIV
10%
No, I don't know if he/she has HIV
 
No, I don't know if he/she has HIV
53%
I don't currently have partner
 
I don't currently have partner
11%
I don't want to answer
 
I don't want to answer
0-14
3%
Yes, I know he/she has HIV
 
Yes, I know he/she has HIV
15%
Yes, I know he/she doesn't have HIV
 
Yes, I know he/she doesn't have HIV
6%
No, I don't know if he/she has HIV
 
No, I don't know if he/she has HIV
66%
I don't currently have partner
 
I don't currently have partner
10%
I don't want to answer
 
I don't want to answer

15-19
2%
Yes, I know he/she has HIV
 
Yes, I know he/she has HIV
18%
Yes, I know he/she doesn't have HIV
 
Yes, I know he/she doesn't have HIV
11%
No, I don't know if he/she has HIV
 
No, I don't know if he/she has HIV
57%
I don't currently have partner
 
I don't currently have partner
11%
I don't want to answer
 
I don't want to answer

20-24
3%
Yes, I know he/she has HIV
 
Yes, I know he/she has HIV
29%
Yes, I know he/she doesn't have HIV
 
Yes, I know he/she doesn't have HIV
14%
No, I don't know if he/she has HIV
 
No, I don't know if he/she has HIV
46%
I don't currently have partner
 
I don't currently have partner
7%
I don't want to answer
 
I don't want to answer

25-30
13%
Yes, I know he/she has HIV
 
Yes, I know he/she has HIV
17%
Yes, I know he/she doesn't have HIV
 
Yes, I know he/she doesn't have HIV
9%
No, I don't know if he/she has HIV
 
No, I don't know if he/she has HIV
52%
I don't currently have partner
 
I don't currently have partner
9%
I don't want to answer
 
I don't want to answer

31-34
0%
Yes, I know he/she has HIV
 
Yes, I know he/she has HIV
50%
Yes, I know he/she doesn't have HIV
 
Yes, I know he/she doesn't have HIV
0%
No, I don't know if he/she has HIV
 
No, I don't know if he/she has HIV
50%
I don't currently have partner
 
I don't currently have partner
0%
I don't want to answer
 
I don't want to answer

35+
0%
Yes, I know he/she has HIV
 
Yes, I know he/she has HIV
26%
Yes, I know he/she doesn't have HIV
 
Yes, I know he/she doesn't have HIV
16%
No, I don't know if he/she has HIV
 
No, I don't know if he/she has HIV
53%
I don't currently have partner
 
I don't currently have partner
5%
I don't want to answer
 
I don't want to answer
2%
Yes, I know he/she has HIV
 
Yes, I know he/she has HIV
20%
Yes, I know he/she doesn't have HIV
 
Yes, I know he/she doesn't have HIV
11%
No, I don't know if he/she has HIV
 
No, I don't know if he/she has HIV
56%
I don't currently have partner
 
I don't currently have partner
11%
I don't want to answer
 
I don't want to answer

FEATURED ANSWERS

RELATED STORIES

No related stories.

FEATURED IMAGES

No featured images yet.

MORE POLLS

FILTER

POLL LIST
All polls from most recent to oldest