สุขภาพ
เราได้ร่วมมือกับสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในการทำโพลถามวัยรุ่นเรื่องพฤติกรรมการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อสนับสนุนโครงการ "กินเปลี่ยนโลก" ค่ะ มาดูกันว่าเยาวชนไทยได้รับสารอาหารครบหมู่กันมากน้อยแค่ไหน....
7 questions polled on this topic
19% response rate
1,879 responded out of 9,798 polled
ต.ค. 22. 2018
น้องๆ ทราบไหมคะว่าอาหาร 5 หมู่มีอะไรบ้าง
ต.ค. 22. 2018
น้องๆ คิดว่าส่วนใหญ่บริโภคอาหารหมู่ไหนมากสุดในแต่ละวันคะ
ต.ค. 22. 2018
แล้วในแต่ละมื้อ น้องๆ คิดว่าตัวเองได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ไหมคะ
ต.ค. 22. 2018
แล้วน้องๆ คิดว่าจำเป็นไหมที่จะต้องรับประทานให้ครบ 5 หมู่ในแต่ละมื้อ
ต.ค. 22. 2018
ปกติน้องๆ ทานอาหารฟาสต์ฟู้ดหรือน้ำอัดลมกี่ครั้งต่ออาทิตย์คะ
ต.ค. 22. 2018
แล้วส่วนใหญ่ทำไมถึงเลือกทานอาหารฟาสต์ฟู้ดหรือน้ำอัดลมคะ
ต.ค. 22. 2018
น้องๆ คิดว่าถ้าเราอยากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้วัยรุ่นเลือกทานอาหารฟาสต์ฟู้ดหรือน้ำอัดลมน้อยลง จะเริ่มข้อไหนก่อนดีคะ

POLL RESULTS

ต.ค. 22. 2018
น้องๆ ทราบไหมคะว่าอาหาร 5 หมู่มีอะไรบ้าง
1,879 responded out of 9,798 polled
Female
86%
Yes
 
Yes
4%
No
 
No
10%
Not sure
 
Not sure

Male
83%
Yes
 
Yes
5%
No
 
No
12%
Not sure
 
Not sure
0-14
88%
Yes
 
Yes
5%
No
 
No
7%
Not sure
 
Not sure

15-19
85%
Yes
 
Yes
4%
No
 
No
11%
Not sure
 
Not sure

20-24
84%
Yes
 
Yes
5%
No
 
No
12%
Not sure
 
Not sure

25-30
83%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No
17%
Not sure
 
Not sure

31-34
100%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No
0%
Not sure
 
Not sure

35+
100%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No
0%
Not sure
 
Not sure
85%
Yes
 
Yes
4%
No
 
No
11%
Not sure
 
Not sure
ต.ค. 22. 2018
น้องๆ คิดว่าส่วนใหญ่บริโภคอาหารหมู่ไหนมากสุดในแต่ละวันคะ
1,956 responded out of 2,057 polled
Female
63%
Carbohydrate
 
Carbohydrate
29%
Protein
 
Protein
4%
Fat
 
Fat
3%
Vegetable
 
Vegetable
1%
Fruit
 
Fruit

Male
64%
Carbohydrate
 
Carbohydrate
31%
Protein
 
Protein
3%
Fat
 
Fat
1%
Vegetable
 
Vegetable
0%
Fruit
 
Fruit
0-14
63%
Carbohydrate
 
Carbohydrate
27%
Protein
 
Protein
7%
Fat
 
Fat
3%
Vegetable
 
Vegetable
0%
Fruit
 
Fruit

15-19
63%
Carbohydrate
 
Carbohydrate
30%
Protein
 
Protein
3%
Fat
 
Fat
3%
Vegetable
 
Vegetable
1%
Fruit
 
Fruit

20-24
67%
Carbohydrate
 
Carbohydrate
28%
Protein
 
Protein
3%
Fat
 
Fat
1%
Vegetable
 
Vegetable
1%
Fruit
 
Fruit

25-30
57%
Carbohydrate
 
Carbohydrate
30%
Protein
 
Protein
4%
Fat
 
Fat
9%
Vegetable
 
Vegetable
0%
Fruit
 
Fruit

31-34
67%
Carbohydrate
 
Carbohydrate
33%
Protein
 
Protein
0%
Fat
 
Fat
0%
Vegetable
 
Vegetable
0%
Fruit
 
Fruit

35+
56%
Carbohydrate
 
Carbohydrate
44%
Protein
 
Protein
0%
Fat
 
Fat
0%
Vegetable
 
Vegetable
0%
Fruit
 
Fruit
63%
Carbohydrate
 
Carbohydrate
29%
Protein
 
Protein
4%
Fat
 
Fat
2%
Vegetable
 
Vegetable
1%
Fruit
 
Fruit
ต.ค. 22. 2018
แล้วในแต่ละมื้อ น้องๆ คิดว่าตัวเองได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ไหมคะ
1,943 responded out of 1,965 polled
Female
21%
Yes
 
Yes
59%
No
 
No
20%
Not sure
 
Not sure

Male
25%
Yes
 
Yes
56%
No
 
No
19%
Not sure
 
Not sure
0-14
28%
Yes
 
Yes
48%
No
 
No
24%
Not sure
 
Not sure

15-19
22%
Yes
 
Yes
59%
No
 
No
19%
Not sure
 
Not sure

20-24
19%
Yes
 
Yes
63%
No
 
No
18%
Not sure
 
Not sure

25-30
27%
Yes
 
Yes
50%
No
 
No
23%
Not sure
 
Not sure

31-34
0%
Yes
 
Yes
33%
No
 
No
67%
Not sure
 
Not sure

35+
22%
Yes
 
Yes
44%
No
 
No
33%
Not sure
 
Not sure
22%
Yes
 
Yes
58%
No
 
No
20%
Not sure
 
Not sure
ต.ค. 22. 2018
แล้วน้องๆ คิดว่าจำเป็นไหมที่จะต้องรับประทานให้ครบ 5 หมู่ในแต่ละมื้อ
1,917 responded out of 1,945 polled
Female
85%
Yes
 
Yes
9%
No
 
No
6%
Not sure
 
Not sure

Male
81%
Yes
 
Yes
14%
No
 
No
5%
Not sure
 
Not sure
0-14
88%
Yes
 
Yes
5%
No
 
No
7%
Not sure
 
Not sure

15-19
84%
Yes
 
Yes
10%
No
 
No
6%
Not sure
 
Not sure

20-24
83%
Yes
 
Yes
13%
No
 
No
4%
Not sure
 
Not sure

25-30
57%
Yes
 
Yes
29%
No
 
No
14%
Not sure
 
Not sure

31-34
67%
Yes
 
Yes
33%
No
 
No
0%
Not sure
 
Not sure

35+
89%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No
11%
Not sure
 
Not sure
84%
Yes
 
Yes
10%
No
 
No
6%
Not sure
 
Not sure
ต.ค. 22. 2018
ปกติน้องๆ ทานอาหารฟาสต์ฟู้ดหรือน้ำอัดลมกี่ครั้งต่ออาทิตย์คะ
1,897 responded out of 1,919 polled
Female
38%
Once a week or less
 
Once a week or less
31%
2-3 times a week
 
2-3 times a week
15%
3-4 times a week
 
3-4 times a week
7%
Everyday
 
Everyday
9%
Not sure
 
Not sure

Male
31%
Once a week or less
 
Once a week or less
35%
2-3 times a week
 
2-3 times a week
15%
3-4 times a week
 
3-4 times a week
9%
Everyday
 
Everyday
10%
Not sure
 
Not sure
0-14
37%
Once a week or less
 
Once a week or less
37%
2-3 times a week
 
2-3 times a week
5%
3-4 times a week
 
3-4 times a week
5%
Everyday
 
Everyday
15%
Not sure
 
Not sure

15-19
37%
Once a week or less
 
Once a week or less
32%
2-3 times a week
 
2-3 times a week
14%
3-4 times a week
 
3-4 times a week
7%
Everyday
 
Everyday
9%
Not sure
 
Not sure

20-24
32%
Once a week or less
 
Once a week or less
33%
2-3 times a week
 
2-3 times a week
20%
3-4 times a week
 
3-4 times a week
9%
Everyday
 
Everyday
7%
Not sure
 
Not sure

25-30
52%
Once a week or less
 
Once a week or less
24%
2-3 times a week
 
2-3 times a week
19%
3-4 times a week
 
3-4 times a week
0%
Everyday
 
Everyday
5%
Not sure
 
Not sure

31-34
100%
Once a week or less
 
Once a week or less
0%
2-3 times a week
 
2-3 times a week
0%
3-4 times a week
 
3-4 times a week
0%
Everyday
 
Everyday
0%
Not sure
 
Not sure

35+
56%
Once a week or less
 
Once a week or less
33%
2-3 times a week
 
2-3 times a week
11%
3-4 times a week
 
3-4 times a week
0%
Everyday
 
Everyday
0%
Not sure
 
Not sure
36%
Once a week or less
 
Once a week or less
32%
2-3 times a week
 
2-3 times a week
15%
3-4 times a week
 
3-4 times a week
8%
Everyday
 
Everyday
9%
Not sure
 
Not sure
ต.ค. 22. 2018
แล้วส่วนใหญ่ทำไมถึงเลือกทานอาหารฟาสต์ฟู้ดหรือน้ำอัดลมคะ
1,867 responded out of 1,898 polled
Female
3%
Price is better than other type
 
Price is better than other type
33%
Good taste
 
Good taste
6%
Friend or other influence
 
Friend or other influence
37%
Convenience
 
Convenience
3%
Good promotion
 
Good promotion
10%
Not sure
 
Not sure
7%
Other specify
 
Other specify

Male
5%
Price is better than other type
 
Price is better than other type
30%
Good taste
 
Good taste
10%
Friend or other influence
 
Friend or other influence
36%
Convenience
 
Convenience
2%
Good promotion
 
Good promotion
9%
Not sure
 
Not sure
8%
Other specify
 
Other specify
0-14
3%
Price is better than other type
 
Price is better than other type
36%
Good taste
 
Good taste
3%
Friend or other influence
 
Friend or other influence
19%
Convenience
 
Convenience
0%
Good promotion
 
Good promotion
33%
Not sure
 
Not sure
5%
Other specify
 
Other specify

15-19
3%
Price is better than other type
 
Price is better than other type
34%
Good taste
 
Good taste
8%
Friend or other influence
 
Friend or other influence
36%
Convenience
 
Convenience
2%
Good promotion
 
Good promotion
10%
Not sure
 
Not sure
7%
Other specify
 
Other specify

20-24
5%
Price is better than other type
 
Price is better than other type
25%
Good taste
 
Good taste
7%
Friend or other influence
 
Friend or other influence
43%
Convenience
 
Convenience
7%
Good promotion
 
Good promotion
6%
Not sure
 
Not sure
7%
Other specify
 
Other specify

25-30
5%
Price is better than other type
 
Price is better than other type
33%
Good taste
 
Good taste
14%
Friend or other influence
 
Friend or other influence
29%
Convenience
 
Convenience
0%
Good promotion
 
Good promotion
10%
Not sure
 
Not sure
10%
Other specify
 
Other specify

31-34
0%
Price is better than other type
 
Price is better than other type
0%
Good taste
 
Good taste
0%
Friend or other influence
 
Friend or other influence
67%
Convenience
 
Convenience
33%
Good promotion
 
Good promotion
0%
Not sure
 
Not sure
0%
Other specify
 
Other specify

35+
0%
Price is better than other type
 
Price is better than other type
12%
Good taste
 
Good taste
12%
Friend or other influence
 
Friend or other influence
75%
Convenience
 
Convenience
0%
Good promotion
 
Good promotion
0%
Not sure
 
Not sure
0%
Other specify
 
Other specify
4%
Price is better than other type
 
Price is better than other type
33%
Good taste
 
Good taste
7%
Friend or other influence
 
Friend or other influence
36%
Convenience
 
Convenience
3%
Good promotion
 
Good promotion
10%
Not sure
 
Not sure
7%
Other specify
 
Other specify
ต.ค. 22. 2018
น้องๆ คิดว่าถ้าเราอยากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้วัยรุ่นเลือกทานอาหารฟาสต์ฟู้ดหรือน้ำอัดลมน้อยลง จะเริ่มข้อไหนก่อนดีคะ
1,832 responded out of 1,869 polled
Female
6%
No adverts of fast-food on campus
 
No adverts of fast-food on campus
18%
Not selling fast-food on campus
 
Not selling fast-food on campus
3%
No adverts with teen actors
 
No adverts with teen actors
38%
Educate harms of fast food to teens
 
Educate harms of fast food to teens
30%
Promote health food to teens
 
Promote health food to teens
5%
Other specify
 
Other specify

Male
7%
No adverts of fast-food on campus
 
No adverts of fast-food on campus
14%
Not selling fast-food on campus
 
Not selling fast-food on campus
3%
No adverts with teen actors
 
No adverts with teen actors
36%
Educate harms of fast food to teens
 
Educate harms of fast food to teens
34%
Promote health food to teens
 
Promote health food to teens
6%
Other specify
 
Other specify
0-14
5%
No adverts of fast-food on campus
 
No adverts of fast-food on campus
28%
Not selling fast-food on campus
 
Not selling fast-food on campus
5%
No adverts with teen actors
 
No adverts with teen actors
36%
Educate harms of fast food to teens
 
Educate harms of fast food to teens
22%
Promote health food to teens
 
Promote health food to teens
3%
Other specify
 
Other specify

15-19
6%
No adverts of fast-food on campus
 
No adverts of fast-food on campus
18%
Not selling fast-food on campus
 
Not selling fast-food on campus
3%
No adverts with teen actors
 
No adverts with teen actors
38%
Educate harms of fast food to teens
 
Educate harms of fast food to teens
31%
Promote health food to teens
 
Promote health food to teens
4%
Other specify
 
Other specify

20-24
5%
No adverts of fast-food on campus
 
No adverts of fast-food on campus
14%
Not selling fast-food on campus
 
Not selling fast-food on campus
5%
No adverts with teen actors
 
No adverts with teen actors
33%
Educate harms of fast food to teens
 
Educate harms of fast food to teens
36%
Promote health food to teens
 
Promote health food to teens
7%
Other specify
 
Other specify

25-30
0%
No adverts of fast-food on campus
 
No adverts of fast-food on campus
0%
Not selling fast-food on campus
 
Not selling fast-food on campus
0%
No adverts with teen actors
 
No adverts with teen actors
38%
Educate harms of fast food to teens
 
Educate harms of fast food to teens
43%
Promote health food to teens
 
Promote health food to teens
19%
Other specify
 
Other specify

31-34
0%
No adverts of fast-food on campus
 
No adverts of fast-food on campus
0%
Not selling fast-food on campus
 
Not selling fast-food on campus
0%
No adverts with teen actors
 
No adverts with teen actors
67%
Educate harms of fast food to teens
 
Educate harms of fast food to teens
33%
Promote health food to teens
 
Promote health food to teens
0%
Other specify
 
Other specify

35+
0%
No adverts of fast-food on campus
 
No adverts of fast-food on campus
0%
Not selling fast-food on campus
 
Not selling fast-food on campus
12%
No adverts with teen actors
 
No adverts with teen actors
50%
Educate harms of fast food to teens
 
Educate harms of fast food to teens
25%
Promote health food to teens
 
Promote health food to teens
12%
Other specify
 
Other specify
6%
No adverts of fast-food on campus
 
No adverts of fast-food on campus
16%
Not selling fast-food on campus
 
Not selling fast-food on campus
3%
No adverts with teen actors
 
No adverts with teen actors
37%
Educate harms of fast food to teens
 
Educate harms of fast food to teens
32%
Promote health food to teens
 
Promote health food to teens
5%
Other specify
 
Other specify

FEATURED ANSWERS

RELATED STORIES

ไอโอดีน กับ สุขภาพของเด็กไทย
Read more →

FEATURED IMAGES

No featured images yet.

MORE POLLS

FILTER

POLL LIST
All polls from most recent to oldest