สุขภาพ
เราได้ร่วมมือกับสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในการทำโพลถามวัยรุ่นเรื่องพฤติกรรมการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อสนับสนุนโครงการ "กินเปลี่ยนโลก" ค่ะ มาดูกันว่าเยาวชนไทยได้รับสารอาหารครบหมู่กันมากน้อยแค่ไหน....
7 questions polled on this topic
19% response rate
1,879 responded out of 9,798 polled
ต.ค. 22. 2018
น้องๆ ทราบไหมคะว่าอาหาร 5 หมู่มีอะไรบ้าง
ต.ค. 22. 2018
น้องๆ คิดว่าส่วนใหญ่บริโภคอาหารหมู่ไหนมากสุดในแต่ละวันคะ
ต.ค. 22. 2018
แล้วในแต่ละมื้อ น้องๆ คิดว่าตัวเองได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ไหมคะ
ต.ค. 22. 2018
แล้วน้องๆ คิดว่าจำเป็นไหมที่จะต้องรับประทานให้ครบ 5 หมู่ในแต่ละมื้อ
ต.ค. 22. 2018
ปกติน้องๆ ทานอาหารฟาสต์ฟู้ดหรือน้ำอัดลมกี่ครั้งต่ออาทิตย์คะ
ต.ค. 22. 2018
แล้วส่วนใหญ่ทำไมถึงเลือกทานอาหารฟาสต์ฟู้ดหรือน้ำอัดลมคะ
ต.ค. 22. 2018
น้องๆ คิดว่าถ้าเราอยากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้วัยรุ่นเลือกทานอาหารฟาสต์ฟู้ดหรือน้ำอัดลมน้อยลง จะเริ่มข้อไหนก่อนดีคะ

ผลโพล

ต.ค. 22. 2018
น้องๆ ทราบไหมคะว่าอาหาร 5 หมู่มีอะไรบ้าง
มีผู้ตอบจำนวน 1,879 จากทั้งหมด 9,798 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
86%
Yes
 
Yes
4%
No
 
No
10%
Not sure
 
Not sure

ชาย
83%
Yes
 
Yes
5%
No
 
No
12%
Not sure
 
Not sure
0-14
88%
yes
 
yes
5%
no
 
no
7%
not sure
 
not sure

15-19
85%
yes
 
yes
4%
no
 
no
11%
not sure
 
not sure

20-24
84%
yes
 
yes
5%
no
 
no
12%
not sure
 
not sure

25-30
83%
yes
 
yes
0%
no
 
no
17%
not sure
 
not sure

31-34
100%
yes
 
yes
0%
no
 
no
0%
not sure
 
not sure

35+
100%
yes
 
yes
0%
no
 
no
0%
not sure
 
not sure
85%
Yes
 
Yes
4%
No
 
No
11%
Not sure
 
Not sure
ต.ค. 22. 2018
น้องๆ คิดว่าส่วนใหญ่บริโภคอาหารหมู่ไหนมากสุดในแต่ละวันคะ
มีผู้ตอบจำนวน 1,956 จากทั้งหมด 2,057 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
63%
Carbohydrate
 
Carbohydrate
29%
Protein
 
Protein
4%
Fat
 
Fat
3%
Vegetable
 
Vegetable
1%
Fruit
 
Fruit

ชาย
64%
Carbohydrate
 
Carbohydrate
31%
Protein
 
Protein
3%
Fat
 
Fat
1%
Vegetable
 
Vegetable
0%
Fruit
 
Fruit
0-14
63%
carbohydrate
 
carbohydrate
27%
protein
 
protein
7%
fat
 
fat
3%
vegetable
 
vegetable
0%
fruit
 
fruit

15-19
63%
carbohydrate
 
carbohydrate
30%
protein
 
protein
3%
fat
 
fat
3%
vegetable
 
vegetable
1%
fruit
 
fruit

20-24
67%
carbohydrate
 
carbohydrate
28%
protein
 
protein
3%
fat
 
fat
1%
vegetable
 
vegetable
1%
fruit
 
fruit

25-30
57%
carbohydrate
 
carbohydrate
30%
protein
 
protein
4%
fat
 
fat
9%
vegetable
 
vegetable
0%
fruit
 
fruit

31-34
67%
carbohydrate
 
carbohydrate
33%
protein
 
protein
0%
fat
 
fat
0%
vegetable
 
vegetable
0%
fruit
 
fruit

35+
56%
carbohydrate
 
carbohydrate
44%
protein
 
protein
0%
fat
 
fat
0%
vegetable
 
vegetable
0%
fruit
 
fruit
63%
Carbohydrate
 
Carbohydrate
29%
Protein
 
Protein
4%
Fat
 
Fat
2%
Vegetable
 
Vegetable
1%
Fruit
 
Fruit
ต.ค. 22. 2018
แล้วในแต่ละมื้อ น้องๆ คิดว่าตัวเองได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ไหมคะ
มีผู้ตอบจำนวน 1,943 จากทั้งหมด 1,965 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
21%
Yes
 
Yes
59%
No
 
No
20%
Not sure
 
Not sure

ชาย
25%
Yes
 
Yes
56%
No
 
No
19%
Not sure
 
Not sure
0-14
28%
yes
 
yes
48%
no
 
no
24%
not sure
 
not sure

15-19
22%
yes
 
yes
59%
no
 
no
19%
not sure
 
not sure

20-24
19%
yes
 
yes
63%
no
 
no
18%
not sure
 
not sure

25-30
27%
yes
 
yes
50%
no
 
no
23%
not sure
 
not sure

31-34
0%
yes
 
yes
33%
no
 
no
67%
not sure
 
not sure

35+
22%
yes
 
yes
44%
no
 
no
33%
not sure
 
not sure
22%
Yes
 
Yes
58%
No
 
No
20%
Not sure
 
Not sure
ต.ค. 22. 2018
แล้วน้องๆ คิดว่าจำเป็นไหมที่จะต้องรับประทานให้ครบ 5 หมู่ในแต่ละมื้อ
มีผู้ตอบจำนวน 1,916 จากทั้งหมด 1,945 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
85%
Yes
 
Yes
9%
No
 
No
6%
Not sure
 
Not sure

ชาย
81%
Yes
 
Yes
14%
No
 
No
5%
Not sure
 
Not sure
0-14
88%
yes
 
yes
5%
no
 
no
7%
not sure
 
not sure

15-19
84%
yes
 
yes
10%
no
 
no
6%
not sure
 
not sure

20-24
83%
yes
 
yes
13%
no
 
no
4%
not sure
 
not sure

25-30
57%
yes
 
yes
29%
no
 
no
14%
not sure
 
not sure

31-34
67%
yes
 
yes
33%
no
 
no
0%
not sure
 
not sure

35+
89%
yes
 
yes
0%
no
 
no
11%
not sure
 
not sure
84%
Yes
 
Yes
10%
No
 
No
6%
Not sure
 
Not sure
ต.ค. 22. 2018
ปกติน้องๆ ทานอาหารฟาสต์ฟู้ดหรือน้ำอัดลมกี่ครั้งต่ออาทิตย์คะ
มีผู้ตอบจำนวน 1,896 จากทั้งหมด 1,919 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
38%
Once a week or less
 
Once a week or less
31%
2-3 times a week
 
2-3 times a week
15%
3-4 times a week
 
3-4 times a week
7%
Everyday
 
Everyday
9%
Not sure
 
Not sure

ชาย
31%
Once a week or less
 
Once a week or less
35%
2-3 times a week
 
2-3 times a week
15%
3-4 times a week
 
3-4 times a week
9%
Everyday
 
Everyday
10%
Not sure
 
Not sure
0-14
37%
once a week or less
 
once a week or less
37%
2-3 times a week
 
2-3 times a week
5%
3-4 times a week
 
3-4 times a week
5%
everyday
 
everyday
15%
not sure
 
not sure

15-19
37%
once a week or less
 
once a week or less
32%
2-3 times a week
 
2-3 times a week
14%
3-4 times a week
 
3-4 times a week
7%
everyday
 
everyday
9%
not sure
 
not sure

20-24
32%
once a week or less
 
once a week or less
33%
2-3 times a week
 
2-3 times a week
20%
3-4 times a week
 
3-4 times a week
9%
everyday
 
everyday
7%
not sure
 
not sure

25-30
52%
once a week or less
 
once a week or less
24%
2-3 times a week
 
2-3 times a week
19%
3-4 times a week
 
3-4 times a week
0%
everyday
 
everyday
5%
not sure
 
not sure

31-34
100%
once a week or less
 
once a week or less
0%
2-3 times a week
 
2-3 times a week
0%
3-4 times a week
 
3-4 times a week
0%
everyday
 
everyday
0%
not sure
 
not sure

35+
56%
once a week or less
 
once a week or less
33%
2-3 times a week
 
2-3 times a week
11%
3-4 times a week
 
3-4 times a week
0%
everyday
 
everyday
0%
not sure
 
not sure
36%
Once a week or less
 
Once a week or less
32%
2-3 times a week
 
2-3 times a week
15%
3-4 times a week
 
3-4 times a week
8%
Everyday
 
Everyday
9%
Not sure
 
Not sure
ต.ค. 22. 2018
แล้วส่วนใหญ่ทำไมถึงเลือกทานอาหารฟาสต์ฟู้ดหรือน้ำอัดลมคะ
มีผู้ตอบจำนวน 1,866 จากทั้งหมด 1,898 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
3%
Price is better than other type
 
Price is better than other type
33%
Good taste
 
Good taste
6%
Friend or other influence
 
Friend or other influence
37%
Convenience
 
Convenience
3%
Good promotion
 
Good promotion
10%
Not sure
 
Not sure
7%
Other specify
 
Other specify

ชาย
5%
Price is better than other type
 
Price is better than other type
30%
Good taste
 
Good taste
10%
Friend or other influence
 
Friend or other influence
36%
Convenience
 
Convenience
2%
Good promotion
 
Good promotion
9%
Not sure
 
Not sure
8%
Other specify
 
Other specify
0-14
3%
price is better than other type
 
price is better than other type
36%
good taste
 
good taste
3%
friend or other influence
 
friend or other influence
19%
convenience
 
convenience
0%
good promotion
 
good promotion
33%
not sure
 
not sure
5%
other specify
 
other specify

15-19
3%
price is better than other type
 
price is better than other type
34%
good taste
 
good taste
8%
friend or other influence
 
friend or other influence
36%
convenience
 
convenience
2%
good promotion
 
good promotion
10%
not sure
 
not sure
7%
other specify
 
other specify

20-24
5%
price is better than other type
 
price is better than other type
25%
good taste
 
good taste
7%
friend or other influence
 
friend or other influence
43%
convenience
 
convenience
7%
good promotion
 
good promotion
6%
not sure
 
not sure
7%
other specify
 
other specify

25-30
5%
price is better than other type
 
price is better than other type
33%
good taste
 
good taste
14%
friend or other influence
 
friend or other influence
29%
convenience
 
convenience
0%
good promotion
 
good promotion
10%
not sure
 
not sure
10%
other specify
 
other specify

31-34
0%
price is better than other type
 
price is better than other type
0%
good taste
 
good taste
0%
friend or other influence
 
friend or other influence
67%
convenience
 
convenience
33%
good promotion
 
good promotion
0%
not sure
 
not sure
0%
other specify
 
other specify

35+
0%
price is better than other type
 
price is better than other type
12%
good taste
 
good taste
12%
friend or other influence
 
friend or other influence
75%
convenience
 
convenience
0%
good promotion
 
good promotion
0%
not sure
 
not sure
0%
other specify
 
other specify
4%
Price is better than other type
 
Price is better than other type
33%
Good taste
 
Good taste
7%
Friend or other influence
 
Friend or other influence
36%
Convenience
 
Convenience
3%
Good promotion
 
Good promotion
10%
Not sure
 
Not sure
7%
Other specify
 
Other specify
ต.ค. 22. 2018
น้องๆ คิดว่าถ้าเราอยากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้วัยรุ่นเลือกทานอาหารฟาสต์ฟู้ดหรือน้ำอัดลมน้อยลง จะเริ่มข้อไหนก่อนดีคะ
มีผู้ตอบจำนวน 1,831 จากทั้งหมด 1,869 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
6%
No adverts of fast-food on campus
 
No adverts of fast-food on campus
18%
Not selling fast-food on campus
 
Not selling fast-food on campus
3%
No adverts with teen actors
 
No adverts with teen actors
38%
Educate harms of fast food to teens
 
Educate harms of fast food to teens
31%
Promote health food to teens
 
Promote health food to teens
5%
Other specify
 
Other specify

ชาย
7%
No adverts of fast-food on campus
 
No adverts of fast-food on campus
14%
Not selling fast-food on campus
 
Not selling fast-food on campus
3%
No adverts with teen actors
 
No adverts with teen actors
36%
Educate harms of fast food to teens
 
Educate harms of fast food to teens
34%
Promote health food to teens
 
Promote health food to teens
6%
Other specify
 
Other specify
0-14
5%
no adverts of fast-food on campus
 
no adverts of fast-food on campus
28%
not selling fast-food on campus
 
not selling fast-food on campus
5%
no adverts with teen actors
 
no adverts with teen actors
36%
educate harms of fast food to teens
 
educate harms of fast food to teens
22%
promote health food to teens
 
promote health food to teens
3%
other specify
 
other specify

15-19
6%
no adverts of fast-food on campus
 
no adverts of fast-food on campus
18%
not selling fast-food on campus
 
not selling fast-food on campus
3%
no adverts with teen actors
 
no adverts with teen actors
38%
educate harms of fast food to teens
 
educate harms of fast food to teens
31%
promote health food to teens
 
promote health food to teens
4%
other specify
 
other specify

20-24
5%
no adverts of fast-food on campus
 
no adverts of fast-food on campus
14%
not selling fast-food on campus
 
not selling fast-food on campus
5%
no adverts with teen actors
 
no adverts with teen actors
33%
educate harms of fast food to teens
 
educate harms of fast food to teens
36%
promote health food to teens
 
promote health food to teens
7%
other specify
 
other specify

25-30
0%
no adverts of fast-food on campus
 
no adverts of fast-food on campus
0%
not selling fast-food on campus
 
not selling fast-food on campus
0%
no adverts with teen actors
 
no adverts with teen actors
38%
educate harms of fast food to teens
 
educate harms of fast food to teens
43%
promote health food to teens
 
promote health food to teens
19%
other specify
 
other specify

31-34
0%
no adverts of fast-food on campus
 
no adverts of fast-food on campus
0%
not selling fast-food on campus
 
not selling fast-food on campus
0%
no adverts with teen actors
 
no adverts with teen actors
67%
educate harms of fast food to teens
 
educate harms of fast food to teens
33%
promote health food to teens
 
promote health food to teens
0%
other specify
 
other specify

35+
0%
no adverts of fast-food on campus
 
no adverts of fast-food on campus
0%
not selling fast-food on campus
 
not selling fast-food on campus
12%
no adverts with teen actors
 
no adverts with teen actors
50%
educate harms of fast food to teens
 
educate harms of fast food to teens
25%
promote health food to teens
 
promote health food to teens
12%
other specify
 
other specify
6%
No adverts of fast-food on campus
 
No adverts of fast-food on campus
16%
Not selling fast-food on campus
 
Not selling fast-food on campus
3%
No adverts with teen actors
 
No adverts with teen actors
37%
Educate harms of fast food to teens
 
Educate harms of fast food to teens
32%
Promote health food to teens
 
Promote health food to teens
5%
Other specify
 
Other specify

คำตอบที่โดดเด่น

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ไอโอดีน กับ สุขภาพของเด็กไทย
อ่านเพิ่มเติม →

รูปภาพแนะนำ

ยังไม่มีรูปภาพแนะนำ

โพลอื่นๆ

ตัวกรอง

รายการโพล
โพลทั้งหมดตั้งแต่ล่าสุดจนถึงเก่าสุด