การคุ้มครองเด็ก
เราได้ร่วมมือกับนักวิจัยเพื่อสำรวจความคิดเห็นของวัยรุ่นยูรีพอร์ตในภาคเหนือ เกี่ยวกับการเก็บข้อมูลและระบุตัวตนโดยการใช้ข้อมูลทางชีวภาพ (biometrics) เช่น การเก็บลายนิ้วมือ หรือสแกนม่านตา มาดูกันว่าวัยรุ่นเราคิดอย่างไรบ้าง....
10 questions polled on this topic
14% response rate
46 responded out of 327 polled
ต.ค. 1. 2018
Has ur school or edu ever taught u about biometric data
ต.ค. 1. 2018
Have u ever had ur biometrics registered
ต.ค. 1. 2018
When did u first get biometrics registered
ต.ค. 1. 2018
How do u feel about getting fingerprinted for ID
ต.ค. 1. 2018
How do u feel about having ur photograph taken for ID
ต.ค. 1. 2018
How do u feel about iris scan for ID
ต.ค. 1. 2018
What is the minimum age you think these should be taken
ต.ค. 1. 2018
What is ur preferred form of biometrics ID
ต.ค. 1. 2018
In what way u think biometrics help the most
ต.ค. 1. 2018
Which is the biometrics biggest risk to children and youth

ผลโพล

ต.ค. 1. 2018
Has ur school or edu ever taught u about biometric data
มีผู้ตอบจำนวน 46 จากทั้งหมด 327 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
48%
Yes
 
Yes
29%
No
 
No
23%
Not sure
 
Not sure

ชาย
67%
Yes
 
Yes
20%
No
 
No
13%
Not sure
 
Not sure
0-14
0%
yes
 
yes
0%
no
 
no
0%
not sure
 
not sure

15-19
55%
yes
 
yes
21%
no
 
no
24%
not sure
 
not sure

20-24
50%
yes
 
yes
33%
no
 
no
17%
not sure
 
not sure

25-30
100%
yes
 
yes
0%
no
 
no
0%
not sure
 
not sure

31-34
0%
yes
 
yes
100%
no
 
no
0%
not sure
 
not sure

35+
0%
yes
 
yes
0%
no
 
no
0%
not sure
 
not sure
54%
Yes
 
Yes
26%
No
 
No
20%
Not sure
 
Not sure
ต.ค. 1. 2018
Have u ever had ur biometrics registered
มีผู้ตอบจำนวน 57 จากทั้งหมด 59 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
50%
Yes
 
Yes
50%
No
 
No

ชาย
41%
Yes
 
Yes
59%
No
 
No
0-14
0%
yes
 
yes
0%
no
 
no

15-19
42%
yes
 
yes
57%
no
 
no

20-24
71%
yes
 
yes
29%
no
 
no

25-30
100%
yes
 
yes
0%
no
 
no

31-34
100%
yes
 
yes
0%
no
 
no

35+
0%
yes
 
yes
100%
no
 
no
47%
Yes
 
Yes
53%
No
 
No
ต.ค. 1. 2018
When did u first get biometrics registered
มีผู้ตอบจำนวน 55 จากทั้งหมด 58 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
31%
Less than 15 years old
 
Less than 15 years old
59%
15-19 years old
 
15-19 years old
8%
20-24 years old
 
20-24 years old
3%
Over 25 years old
 
Over 25 years old

ชาย
44%
Less than 15 years old
 
Less than 15 years old
44%
15-19 years old
 
15-19 years old
12%
20-24 years old
 
20-24 years old
0%
Over 25 years old
 
Over 25 years old
0-14
0%
less than 15 years old
 
less than 15 years old
0%
15-19 years old
 
15-19 years old
0%
20-24 years old
 
20-24 years old
0%
over 25 years old
 
over 25 years old

15-19
38%
less than 15 years old
 
less than 15 years old
57%
15-19 years old
 
15-19 years old
2%
20-24 years old
 
20-24 years old
2%
over 25 years old
 
over 25 years old

20-24
17%
less than 15 years old
 
less than 15 years old
50%
15-19 years old
 
15-19 years old
33%
20-24 years old
 
20-24 years old
0%
over 25 years old
 
over 25 years old

25-30
0%
less than 15 years old
 
less than 15 years old
50%
15-19 years old
 
15-19 years old
50%
20-24 years old
 
20-24 years old
0%
over 25 years old
 
over 25 years old

31-34
0%
less than 15 years old
 
less than 15 years old
0%
15-19 years old
 
15-19 years old
100%
20-24 years old
 
20-24 years old
0%
over 25 years old
 
over 25 years old

35+
0%
less than 15 years old
 
less than 15 years old
100%
15-19 years old
 
15-19 years old
0%
20-24 years old
 
20-24 years old
0%
over 25 years old
 
over 25 years old
35%
Less than 15 years old
 
Less than 15 years old
55%
15-19 years old
 
15-19 years old
9%
20-24 years old
 
20-24 years old
2%
Over 25 years old
 
Over 25 years old
ต.ค. 1. 2018
How do u feel about getting fingerprinted for ID
มีผู้ตอบจำนวน 55 จากทั้งหมด 56 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
82%
Doesn't bother me
 
Doesn't bother me
18%
I don't feel comfortable
 
I don't feel comfortable
0%
Other please specify
 
Other please specify

ชาย
69%
Doesn't bother me
 
Doesn't bother me
31%
I don't feel comfortable
 
I don't feel comfortable
0%
Other please specify
 
Other please specify
0-14
0%
doesn't bother me
 
doesn't bother me
0%
i don't feel comfortable
 
i don't feel comfortable
0%
other please specify
 
other please specify

15-19
75%
doesn't bother me
 
doesn't bother me
25%
i don't feel comfortable
 
i don't feel comfortable
0%
other please specify
 
other please specify

20-24
100%
doesn't bother me
 
doesn't bother me
0%
i don't feel comfortable
 
i don't feel comfortable
0%
other please specify
 
other please specify

25-30
100%
doesn't bother me
 
doesn't bother me
0%
i don't feel comfortable
 
i don't feel comfortable
0%
other please specify
 
other please specify

31-34
100%
doesn't bother me
 
doesn't bother me
0%
i don't feel comfortable
 
i don't feel comfortable
0%
other please specify
 
other please specify

35+
100%
doesn't bother me
 
doesn't bother me
0%
i don't feel comfortable
 
i don't feel comfortable
0%
other please specify
 
other please specify
78%
Doesn't bother me
 
Doesn't bother me
22%
I don't feel comfortable
 
I don't feel comfortable
0%
Other please specify
 
Other please specify
ต.ค. 1. 2018
How do u feel about having ur photograph taken for ID
มีผู้ตอบจำนวน 54 จากทั้งหมด 55 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
55%
Doesn't bother me
 
Doesn't bother me
42%
I don't feel comfortable
 
I don't feel comfortable
3%
Other please specify
 
Other please specify

ชาย
69%
Doesn't bother me
 
Doesn't bother me
31%
I don't feel comfortable
 
I don't feel comfortable
0%
Other please specify
 
Other please specify
0-14
0%
doesn't bother me
 
doesn't bother me
0%
i don't feel comfortable
 
i don't feel comfortable
0%
other please specify
 
other please specify

15-19
59%
doesn't bother me
 
doesn't bother me
38%
i don't feel comfortable
 
i don't feel comfortable
3%
other please specify
 
other please specify

20-24
67%
doesn't bother me
 
doesn't bother me
33%
i don't feel comfortable
 
i don't feel comfortable
0%
other please specify
 
other please specify

25-30
100%
doesn't bother me
 
doesn't bother me
0%
i don't feel comfortable
 
i don't feel comfortable
0%
other please specify
 
other please specify

31-34
100%
doesn't bother me
 
doesn't bother me
0%
i don't feel comfortable
 
i don't feel comfortable
0%
other please specify
 
other please specify

35+
0%
doesn't bother me
 
doesn't bother me
100%
i don't feel comfortable
 
i don't feel comfortable
0%
other please specify
 
other please specify
59%
Doesn't bother me
 
Doesn't bother me
39%
I don't feel comfortable
 
I don't feel comfortable
2%
Other please specify
 
Other please specify
ต.ค. 1. 2018
How do u feel about iris scan for ID
มีผู้ตอบจำนวน 54 จากทั้งหมด 54 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
66%
Doesn't bother me
 
Doesn't bother me
34%
I don't feel comfortable
 
I don't feel comfortable
0%
Other please specify
 
Other please specify

ชาย
56%
Doesn't bother me
 
Doesn't bother me
38%
I don't feel comfortable
 
I don't feel comfortable
6%
Other please specify
 
Other please specify
0-14
0%
doesn't bother me
 
doesn't bother me
0%
i don't feel comfortable
 
i don't feel comfortable
0%
other please specify
 
other please specify

15-19
59%
doesn't bother me
 
doesn't bother me
38%
i don't feel comfortable
 
i don't feel comfortable
3%
other please specify
 
other please specify

20-24
83%
doesn't bother me
 
doesn't bother me
17%
i don't feel comfortable
 
i don't feel comfortable
0%
other please specify
 
other please specify

25-30
100%
doesn't bother me
 
doesn't bother me
0%
i don't feel comfortable
 
i don't feel comfortable
0%
other please specify
 
other please specify

31-34
0%
doesn't bother me
 
doesn't bother me
100%
i don't feel comfortable
 
i don't feel comfortable
0%
other please specify
 
other please specify

35+
100%
doesn't bother me
 
doesn't bother me
0%
i don't feel comfortable
 
i don't feel comfortable
0%
other please specify
 
other please specify
63%
Doesn't bother me
 
Doesn't bother me
35%
I don't feel comfortable
 
I don't feel comfortable
2%
Other please specify
 
Other please specify
ต.ค. 1. 2018
What is the minimum age you think these should be taken
มีผู้ตอบจำนวน 53 จากทั้งหมด 54 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
0%
0-1 years old
 
0-1 years old
5%
1-8 years old
 
1-8 years old
14%
8-12 years old
 
8-12 years old
51%
12-20 years old
 
12-20 years old
30%
Over 20 years old
 
Over 20 years old

ชาย
6%
0-1 years old
 
0-1 years old
6%
1-8 years old
 
1-8 years old
12%
8-12 years old
 
8-12 years old
44%
12-20 years old
 
12-20 years old
31%
Over 20 years old
 
Over 20 years old
0-14
0%
0-1 years old
 
0-1 years old
0%
1-8 years old
 
1-8 years old
0%
8-12 years old
 
8-12 years old
0%
12-20 years old
 
12-20 years old
0%
over 20 years old
 
over 20 years old

15-19
0%
0-1 years old
 
0-1 years old
3%
1-8 years old
 
1-8 years old
16%
8-12 years old
 
8-12 years old
50%
12-20 years old
 
12-20 years old
32%
over 20 years old
 
over 20 years old

20-24
17%
0-1 years old
 
0-1 years old
17%
1-8 years old
 
1-8 years old
0%
8-12 years old
 
8-12 years old
50%
12-20 years old
 
12-20 years old
17%
over 20 years old
 
over 20 years old

25-30
0%
0-1 years old
 
0-1 years old
50%
1-8 years old
 
1-8 years old
0%
8-12 years old
 
8-12 years old
50%
12-20 years old
 
12-20 years old
0%
over 20 years old
 
over 20 years old

31-34
0%
0-1 years old
 
0-1 years old
0%
1-8 years old
 
1-8 years old
0%
8-12 years old
 
8-12 years old
100%
12-20 years old
 
12-20 years old
0%
over 20 years old
 
over 20 years old

35+
0%
0-1 years old
 
0-1 years old
0%
1-8 years old
 
1-8 years old
0%
8-12 years old
 
8-12 years old
100%
12-20 years old
 
12-20 years old
0%
over 20 years old
 
over 20 years old
2%
0-1 years old
 
0-1 years old
6%
1-8 years old
 
1-8 years old
13%
8-12 years old
 
8-12 years old
49%
12-20 years old
 
12-20 years old
30%
Over 20 years old
 
Over 20 years old
ต.ค. 1. 2018
What is ur preferred form of biometrics ID
มีผู้ตอบจำนวน 50 จากทั้งหมด 53 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
53%
Fingerprint
 
Fingerprint
9%
Voice recognition
 
Voice recognition
26%
Iris scan
 
Iris scan
9%
Facial recognition
 
Facial recognition
3%
Other specify
 
Other specify

ชาย
56%
Fingerprint
 
Fingerprint
6%
Voice recognition
 
Voice recognition
25%
Iris scan
 
Iris scan
12%
Facial recognition
 
Facial recognition
0%
Other specify
 
Other specify
0-14
0%
fingerprint
 
fingerprint
0%
voice recognition
 
voice recognition
0%
iris scan
 
iris scan
0%
facial recognition
 
facial recognition
0%
other specify
 
other specify

15-19
44%
fingerprint
 
fingerprint
11%
voice recognition
 
voice recognition
31%
iris scan
 
iris scan
14%
facial recognition
 
facial recognition
0%
other specify
 
other specify

20-24
100%
fingerprint
 
fingerprint
0%
voice recognition
 
voice recognition
0%
iris scan
 
iris scan
0%
facial recognition
 
facial recognition
0%
other specify
 
other specify

25-30
50%
fingerprint
 
fingerprint
0%
voice recognition
 
voice recognition
50%
iris scan
 
iris scan
0%
facial recognition
 
facial recognition
0%
other specify
 
other specify

31-34
0%
fingerprint
 
fingerprint
0%
voice recognition
 
voice recognition
0%
iris scan
 
iris scan
0%
facial recognition
 
facial recognition
100%
other specify
 
other specify

35+
100%
fingerprint
 
fingerprint
0%
voice recognition
 
voice recognition
0%
iris scan
 
iris scan
0%
facial recognition
 
facial recognition
0%
other specify
 
other specify
54%
Fingerprint
 
Fingerprint
8%
Voice recognition
 
Voice recognition
26%
Iris scan
 
Iris scan
10%
Facial recognition
 
Facial recognition
2%
Other specify
 
Other specify
ต.ค. 1. 2018
In what way u think biometrics help the most
มีผู้ตอบจำนวน 50 จากทั้งหมด 50 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
56%
Making country safer protect identit
 
Making country safer protect identit
6%
Gov can know citizens better
 
Gov can know citizens better
35%
Speed up admin processes
 
Speed up admin processes
3%
Other specify
 
Other specify

ชาย
50%
Making country safer protect identit
 
Making country safer protect identit
0%
Gov can know citizens better
 
Gov can know citizens better
44%
Speed up admin processes
 
Speed up admin processes
6%
Other specify
 
Other specify
0-14
0%
making country safer protect identit
 
making country safer protect identit
0%
gov can know citizens better
 
gov can know citizens better
0%
speed up admin processes
 
speed up admin processes
0%
other specify
 
other specify

15-19
53%
making country safer protect identit
 
making country safer protect identit
3%
gov can know citizens better
 
gov can know citizens better
42%
speed up admin processes
 
speed up admin processes
3%
other specify
 
other specify

20-24
50%
making country safer protect identit
 
making country safer protect identit
0%
gov can know citizens better
 
gov can know citizens better
50%
speed up admin processes
 
speed up admin processes
0%
other specify
 
other specify

25-30
50%
making country safer protect identit
 
making country safer protect identit
0%
gov can know citizens better
 
gov can know citizens better
50%
speed up admin processes
 
speed up admin processes
0%
other specify
 
other specify

31-34
100%
making country safer protect identit
 
making country safer protect identit
0%
gov can know citizens better
 
gov can know citizens better
0%
speed up admin processes
 
speed up admin processes
0%
other specify
 
other specify

35+
0%
making country safer protect identit
 
making country safer protect identit
100%
gov can know citizens better
 
gov can know citizens better
0%
speed up admin processes
 
speed up admin processes
0%
other specify
 
other specify
54%
Making country safer protect identit
 
Making country safer protect identit
4%
Gov can know citizens better
 
Gov can know citizens better
38%
Speed up admin processes
 
Speed up admin processes
4%
Other specify
 
Other specify
ต.ค. 1. 2018
Which is the biometrics biggest risk to children and youth
มีผู้ตอบจำนวน 49 จากทั้งหมด 50 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
33%
Risk of abuse of those easily traced
 
Risk of abuse of those easily traced
58%
Risk of fraud or identity theft
 
Risk of fraud or identity theft
9%
Risk of privacy invasion
 
Risk of privacy invasion
0%
Other please specify
 
Other please specify

ชาย
31%
Risk of abuse of those easily traced
 
Risk of abuse of those easily traced
56%
Risk of fraud or identity theft
 
Risk of fraud or identity theft
6%
Risk of privacy invasion
 
Risk of privacy invasion
6%
Other please specify
 
Other please specify
0-14
0%
risk of abuse of those easily traced
 
risk of abuse of those easily traced
0%
risk of fraud or identity theft
 
risk of fraud or identity theft
0%
risk of privacy invasion
 
risk of privacy invasion
0%
other please specify
 
other please specify

15-19
28%
risk of abuse of those easily traced
 
risk of abuse of those easily traced
64%
risk of fraud or identity theft
 
risk of fraud or identity theft
6%
risk of privacy invasion
 
risk of privacy invasion
3%
other please specify
 
other please specify

20-24
40%
risk of abuse of those easily traced
 
risk of abuse of those easily traced
40%
risk of fraud or identity theft
 
risk of fraud or identity theft
20%
risk of privacy invasion
 
risk of privacy invasion
0%
other please specify
 
other please specify

25-30
100%
risk of abuse of those easily traced
 
risk of abuse of those easily traced
0%
risk of fraud or identity theft
 
risk of fraud or identity theft
0%
risk of privacy invasion
 
risk of privacy invasion
0%
other please specify
 
other please specify

31-34
0%
risk of abuse of those easily traced
 
risk of abuse of those easily traced
100%
risk of fraud or identity theft
 
risk of fraud or identity theft
0%
risk of privacy invasion
 
risk of privacy invasion
0%
other please specify
 
other please specify

35+
0%
risk of abuse of those easily traced
 
risk of abuse of those easily traced
0%
risk of fraud or identity theft
 
risk of fraud or identity theft
100%
risk of privacy invasion
 
risk of privacy invasion
0%
other please specify
 
other please specify
33%
Risk of abuse of those easily traced
 
Risk of abuse of those easily traced
57%
Risk of fraud or identity theft
 
Risk of fraud or identity theft
8%
Risk of privacy invasion
 
Risk of privacy invasion
2%
Other please specify
 
Other please specify

คำตอบที่โดดเด่น

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

โลกออนไลน์: คุณไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งที่คุณโพสต์
อ่านเพิ่มเติม →

รูปภาพแนะนำ

ยังไม่มีรูปภาพแนะนำ

โพลอื่นๆ

ตัวกรอง

รายการโพล
โพลทั้งหมดตั้งแต่ล่าสุดจนถึงเก่าสุด