สุขภาพ
เราได้ถามวัยรุ่นแบบเปิดอกเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิต โดยเฉพาะเรื่องความเครียดหรือความกังวลต่างๆ เพื่อสนับสนุนความร่วมมือกับองค์กร แพธทูเฮลท์ (Path2Health) ในการนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงบริการด้านสุขภาพจิตให้ถูกใจวัยรุ่นมากขึ้นค่ะ...
13 questions polled on this topic
___ response rate
0 responded out of 0 polled
ก.ย. 5. 2018
คำถามแรกตอนนี้น้องๆ เรียนระดับชั้นไหนอยู่คะ
ก.ย. 5. 2018
น้องๆ คิดว่าสุขภาพจิตของตัวเองตอนนี้ โดยรวมอยู่ระดับไหนคะ (สุขภาพจิต หมายถึงภาวะอารมณ์และความรู้สึกโดยรวม)
ก.ย. 5. 2018
ในช่วง 2 อาทิตย์ที่ผ่านมาเรื่องไหนทำให้น้องรู้สึกเครียดหรือกังวลมากที่สุดค
ก.ย. 5. 2018
How do u cope with this stress
ก.ย. 5. 2018
แล้วใน 2 อาทิตย์ที่ผ่านมารวมวันนี้ น้องเคยรู้สึกหดหู่ เศร้า หรือสิ้นหวังท้อแท้ไหมคะ
ก.ย. 5. 2018
ใน 2 อาทิตย์ที่ผ่านมารวมถึงวันนี้ น้องเคยรู้สึกเบื่อ หรือทำอะไรก็ไม่สนุกเพลิดเพลินไหมคะ
ก.ย. 5. 2018
ขอถามตรงๆเลย น้องๆ เคยคิดทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายไหมคะ
ก.ย. 5. 2018
น้องๆ เคยประเมินสภาวะสุขภาพจิตของตัวเองไหมคะ
ก.ย. 5. 2018
แล้วน้องๆ เคยได้รับบริการด้านสุขภาพจิตข้อไหนต่อไปนี้มากที่สุดคะ
ก.ย. 5. 2018
แล้วถ้าน้องๆ ต้องการคำปรึกษาหรือความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต คิดว่าจะพึ่งใครมากที่สุดคะ
ก.ย. 5. 2018
น้องๆ มีเพื่อนที่ต้องการความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตบ้างไหมคะ
ก.ย. 5. 2018
แล้วน้องๆ เคยให้คำปรึกษาหรือความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตกับเพื่อนไหมคะ
ก.ย. 5. 2018
สุดท้ายแล้ว น้องๆ มั่นใจไหมว่าจะสามารถแนะนำหรือให้ความช่วยเหลือเพื่อนที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตได้อย่างถุกต้องคะ

POLL RESULTS

ก.ย. 5. 2018
คำถามแรกตอนนี้น้องๆ เรียนระดับชั้นไหนอยู่คะ
0 responded out of 0 polled
Female
1%
Elementary school
 
Elementary school
13%
Junior secondary
 
Junior secondary
49%
Senior secondary or equivalent
 
Senior secondary or equivalent
21%
University or equivalent
 
University or equivalent
12%
Vocational schools
 
Vocational schools
4%
Not studying
 
Not studying

Male
0%
Elementary school
 
Elementary school
5%
Junior secondary
 
Junior secondary
44%
Senior secondary or equivalent
 
Senior secondary or equivalent
30%
University or equivalent
 
University or equivalent
12%
Vocational schools
 
Vocational schools
9%
Not studying
 
Not studying
0-14
7%
Elementary school
 
Elementary school
84%
Junior secondary
 
Junior secondary
5%
Senior secondary or equivalent
 
Senior secondary or equivalent
4%
University or equivalent
 
University or equivalent
0%
Vocational schools
 
Vocational schools
0%
Not studying
 
Not studying

15-19
0%
Elementary school
 
Elementary school
6%
Junior secondary
 
Junior secondary
69%
Senior secondary or equivalent
 
Senior secondary or equivalent
9%
University or equivalent
 
University or equivalent
14%
Vocational schools
 
Vocational schools
2%
Not studying
 
Not studying

20-24
0%
Elementary school
 
Elementary school
0%
Junior secondary
 
Junior secondary
3%
Senior secondary or equivalent
 
Senior secondary or equivalent
77%
University or equivalent
 
University or equivalent
8%
Vocational schools
 
Vocational schools
12%
Not studying
 
Not studying

25-30
0%
Elementary school
 
Elementary school
0%
Junior secondary
 
Junior secondary
0%
Senior secondary or equivalent
 
Senior secondary or equivalent
33%
University or equivalent
 
University or equivalent
0%
Vocational schools
 
Vocational schools
67%
Not studying
 
Not studying

31-34
0%
Elementary school
 
Elementary school
0%
Junior secondary
 
Junior secondary
20%
Senior secondary or equivalent
 
Senior secondary or equivalent
40%
University or equivalent
 
University or equivalent
0%
Vocational schools
 
Vocational schools
40%
Not studying
 
Not studying

35+
0%
Elementary school
 
Elementary school
10%
Junior secondary
 
Junior secondary
20%
Senior secondary or equivalent
 
Senior secondary or equivalent
10%
University or equivalent
 
University or equivalent
20%
Vocational schools
 
Vocational schools
40%
Not studying
 
Not studying
1%
Elementary school
 
Elementary school
12%
Junior secondary
 
Junior secondary
48%
Senior secondary or equivalent
 
Senior secondary or equivalent
24%
University or equivalent
 
University or equivalent
11%
Vocational schools
 
Vocational schools
5%
Not studying
 
Not studying
ก.ย. 5. 2018
น้องๆ คิดว่าสุขภาพจิตของตัวเองตอนนี้ โดยรวมอยู่ระดับไหนคะ (สุขภาพจิต หมายถึงภาวะอารมณ์และความรู้สึกโดยรวม)
0 responded out of 0 polled
Female
12%
Very good
 
Very good
38%
Good
 
Good
34%
Moderate
 
Moderate
8%
Bad
 
Bad
3%
Very bad
 
Very bad
4%
Not sure
 
Not sure

Male
17%
Very good
 
Very good
37%
Good
 
Good
31%
Moderate
 
Moderate
9%
Bad
 
Bad
3%
Very bad
 
Very bad
3%
Not sure
 
Not sure
0-14
21%
Very good
 
Very good
38%
Good
 
Good
34%
Moderate
 
Moderate
3%
Bad
 
Bad
0%
Very bad
 
Very bad
3%
Not sure
 
Not sure

15-19
13%
Very good
 
Very good
39%
Good
 
Good
32%
Moderate
 
Moderate
9%
Bad
 
Bad
3%
Very bad
 
Very bad
4%
Not sure
 
Not sure

20-24
9%
Very good
 
Very good
34%
Good
 
Good
40%
Moderate
 
Moderate
7%
Bad
 
Bad
5%
Very bad
 
Very bad
4%
Not sure
 
Not sure

25-30
5%
Very good
 
Very good
20%
Good
 
Good
65%
Moderate
 
Moderate
5%
Bad
 
Bad
0%
Very bad
 
Very bad
5%
Not sure
 
Not sure

31-34
0%
Very good
 
Very good
60%
Good
 
Good
40%
Moderate
 
Moderate
0%
Bad
 
Bad
0%
Very bad
 
Very bad
0%
Not sure
 
Not sure

35+
20%
Very good
 
Very good
40%
Good
 
Good
30%
Moderate
 
Moderate
0%
Bad
 
Bad
0%
Very bad
 
Very bad
10%
Not sure
 
Not sure
13%
Very good
 
Very good
38%
Good
 
Good
34%
Moderate
 
Moderate
8%
Bad
 
Bad
3%
Very bad
 
Very bad
4%
Not sure
 
Not sure
ก.ย. 5. 2018
ในช่วง 2 อาทิตย์ที่ผ่านมาเรื่องไหนทำให้น้องรู้สึกเครียดหรือกังวลมากที่สุดค
0 responded out of 0 polled
Female
57%
Studying or exams
 
Studying or exams
6%
Life in school
 
Life in school
8%
Family
 
Family
6%
Friends
 
Friends
1%
Social media
 
Social media
6%
Love relationships
 
Love relationships
8%
Finance
 
Finance
1%
Bullying
 
Bullying
2%
Body image
 
Body image
0%
Sexual orientation
 
Sexual orientation
0%
News in media
 
News in media
4%
Other specify
 
Other specify

Male
43%
Studying or exams
 
Studying or exams
8%
Life in school
 
Life in school
8%
Family
 
Family
5%
Friends
 
Friends
1%
Social media
 
Social media
9%
Love relationships
 
Love relationships
15%
Finance
 
Finance
0%
Bullying
 
Bullying
3%
Body image
 
Body image
1%
Sexual orientation
 
Sexual orientation
1%
News in media
 
News in media
6%
Other specify
 
Other specify
0-14
58%
Studying or exams
 
Studying or exams
7%
Life in school
 
Life in school
8%
Family
 
Family
7%
Friends
 
Friends
2%
Social media
 
Social media
2%
Love relationships
 
Love relationships
1%
Finance
 
Finance
3%
Bullying
 
Bullying
1%
Body image
 
Body image
0%
Sexual orientation
 
Sexual orientation
0%
News in media
 
News in media
9%
Other specify
 
Other specify

15-19
57%
Studying or exams
 
Studying or exams
6%
Life in school
 
Life in school
8%
Family
 
Family
6%
Friends
 
Friends
1%
Social media
 
Social media
7%
Love relationships
 
Love relationships
8%
Finance
 
Finance
1%
Bullying
 
Bullying
2%
Body image
 
Body image
0%
Sexual orientation
 
Sexual orientation
0%
News in media
 
News in media
4%
Other specify
 
Other specify

20-24
42%
Studying or exams
 
Studying or exams
5%
Life in school
 
Life in school
10%
Family
 
Family
5%
Friends
 
Friends
1%
Social media
 
Social media
8%
Love relationships
 
Love relationships
17%
Finance
 
Finance
0%
Bullying
 
Bullying
2%
Body image
 
Body image
0%
Sexual orientation
 
Sexual orientation
1%
News in media
 
News in media
8%
Other specify
 
Other specify

25-30
10%
Studying or exams
 
Studying or exams
5%
Life in school
 
Life in school
5%
Family
 
Family
10%
Friends
 
Friends
5%
Social media
 
Social media
15%
Love relationships
 
Love relationships
30%
Finance
 
Finance
0%
Bullying
 
Bullying
0%
Body image
 
Body image
5%
Sexual orientation
 
Sexual orientation
5%
News in media
 
News in media
10%
Other specify
 
Other specify

31-34
20%
Studying or exams
 
Studying or exams
20%
Life in school
 
Life in school
0%
Family
 
Family
0%
Friends
 
Friends
0%
Social media
 
Social media
0%
Love relationships
 
Love relationships
20%
Finance
 
Finance
0%
Bullying
 
Bullying
0%
Body image
 
Body image
0%
Sexual orientation
 
Sexual orientation
0%
News in media
 
News in media
40%
Other specify
 
Other specify

35+
40%
Studying or exams
 
Studying or exams
10%
Life in school
 
Life in school
10%
Family
 
Family
0%
Friends
 
Friends
0%
Social media
 
Social media
0%
Love relationships
 
Love relationships
30%
Finance
 
Finance
0%
Bullying
 
Bullying
0%
Body image
 
Body image
0%
Sexual orientation
 
Sexual orientation
0%
News in media
 
News in media
10%
Other specify
 
Other specify
53%
Studying or exams
 
Studying or exams
6%
Life in school
 
Life in school
8%
Family
 
Family
6%
Friends
 
Friends
1%
Social media
 
Social media
7%
Love relationships
 
Love relationships
10%
Finance
 
Finance
1%
Bullying
 
Bullying
2%
Body image
 
Body image
0%
Sexual orientation
 
Sexual orientation
0%
News in media
 
News in media
5%
Other specify
 
Other specify
ก.ย. 5. 2018
How do u cope with this stress
0 responded out of 0 polled
Female
16%
Consult with family
 
Consult with family
20%
Consult with friends
 
Consult with friends
3%
Consult with teachers
 
Consult with teachers
0%
Mental health hotlin or online chat
 
Mental health hotlin or online chat
1%
Consult therapists or doctors
 
Consult therapists or doctors
10%
Play video games
 
Play video games
6%
Exercise or play sports
 
Exercise or play sports
33%
Play or listen to music
 
Play or listen to music
1%
Meditate
 
Meditate
1%
Drink alcohol smoke or use drugs
 
Drink alcohol smoke or use drugs
8%
Other specify
 
Other specify

Male
11%
Consult with family
 
Consult with family
16%
Consult with friends
 
Consult with friends
4%
Consult with teachers
 
Consult with teachers
0%
Mental health hotlin or online chat
 
Mental health hotlin or online chat
1%
Consult therapists or doctors
 
Consult therapists or doctors
15%
Play video games
 
Play video games
13%
Exercise or play sports
 
Exercise or play sports
25%
Play or listen to music
 
Play or listen to music
3%
Meditate
 
Meditate
2%
Drink alcohol smoke or use drugs
 
Drink alcohol smoke or use drugs
10%
Other specify
 
Other specify
0-14
23%
Consult with family
 
Consult with family
13%
Consult with friends
 
Consult with friends
3%
Consult with teachers
 
Consult with teachers
0%
Mental health hotlin or online chat
 
Mental health hotlin or online chat
0%
Consult therapists or doctors
 
Consult therapists or doctors
7%
Play video games
 
Play video games
5%
Exercise or play sports
 
Exercise or play sports
41%
Play or listen to music
 
Play or listen to music
0%
Meditate
 
Meditate
0%
Drink alcohol smoke or use drugs
 
Drink alcohol smoke or use drugs
8%
Other specify
 
Other specify

15-19
14%
Consult with family
 
Consult with family
19%
Consult with friends
 
Consult with friends
4%
Consult with teachers
 
Consult with teachers
0%
Mental health hotlin or online chat
 
Mental health hotlin or online chat
0%
Consult therapists or doctors
 
Consult therapists or doctors
12%
Play video games
 
Play video games
7%
Exercise or play sports
 
Exercise or play sports
32%
Play or listen to music
 
Play or listen to music
2%
Meditate
 
Meditate
1%
Drink alcohol smoke or use drugs
 
Drink alcohol smoke or use drugs
8%
Other specify
 
Other specify

20-24
12%
Consult with family
 
Consult with family
23%
Consult with friends
 
Consult with friends
3%
Consult with teachers
 
Consult with teachers
0%
Mental health hotlin or online chat
 
Mental health hotlin or online chat
2%
Consult therapists or doctors
 
Consult therapists or doctors
11%
Play video games
 
Play video games
9%
Exercise or play sports
 
Exercise or play sports
28%
Play or listen to music
 
Play or listen to music
2%
Meditate
 
Meditate
2%
Drink alcohol smoke or use drugs
 
Drink alcohol smoke or use drugs
9%
Other specify
 
Other specify

25-30
16%
Consult with family
 
Consult with family
16%
Consult with friends
 
Consult with friends
0%
Consult with teachers
 
Consult with teachers
0%
Mental health hotlin or online chat
 
Mental health hotlin or online chat
0%
Consult therapists or doctors
 
Consult therapists or doctors
21%
Play video games
 
Play video games
21%
Exercise or play sports
 
Exercise or play sports
16%
Play or listen to music
 
Play or listen to music
0%
Meditate
 
Meditate
5%
Drink alcohol smoke or use drugs
 
Drink alcohol smoke or use drugs
5%
Other specify
 
Other specify

31-34
25%
Consult with family
 
Consult with family
25%
Consult with friends
 
Consult with friends
0%
Consult with teachers
 
Consult with teachers
0%
Mental health hotlin or online chat
 
Mental health hotlin or online chat
0%
Consult therapists or doctors
 
Consult therapists or doctors
0%
Play video games
 
Play video games
0%
Exercise or play sports
 
Exercise or play sports
25%
Play or listen to music
 
Play or listen to music
0%
Meditate
 
Meditate
0%
Drink alcohol smoke or use drugs
 
Drink alcohol smoke or use drugs
25%
Other specify
 
Other specify

35+
10%
Consult with family
 
Consult with family
20%
Consult with friends
 
Consult with friends
0%
Consult with teachers
 
Consult with teachers
0%
Mental health hotlin or online chat
 
Mental health hotlin or online chat
0%
Consult therapists or doctors
 
Consult therapists or doctors
0%
Play video games
 
Play video games
10%
Exercise or play sports
 
Exercise or play sports
40%
Play or listen to music
 
Play or listen to music
20%
Meditate
 
Meditate
0%
Drink alcohol smoke or use drugs
 
Drink alcohol smoke or use drugs
0%
Other specify
 
Other specify
15%
Consult with family
 
Consult with family
19%
Consult with friends
 
Consult with friends
4%
Consult with teachers
 
Consult with teachers
0%
Mental health hotlin or online chat
 
Mental health hotlin or online chat
1%
Consult therapists or doctors
 
Consult therapists or doctors
12%
Play video games
 
Play video games
8%
Exercise or play sports
 
Exercise or play sports
31%
Play or listen to music
 
Play or listen to music
2%
Meditate
 
Meditate
1%
Drink alcohol smoke or use drugs
 
Drink alcohol smoke or use drugs
9%
Other specify
 
Other specify
ก.ย. 5. 2018
แล้วใน 2 อาทิตย์ที่ผ่านมารวมวันนี้ น้องเคยรู้สึกหดหู่ เศร้า หรือสิ้นหวังท้อแท้ไหมคะ
0 responded out of 0 polled
Female
60%
Yes
 
Yes
30%
No
 
No
10%
Not sure
 
Not sure

Male
49%
Yes
 
Yes
38%
No
 
No
13%
Not sure
 
Not sure
0-14
52%
Yes
 
Yes
37%
No
 
No
10%
Not sure
 
Not sure

15-19
59%
Yes
 
Yes
30%
No
 
No
10%
Not sure
 
Not sure

20-24
54%
Yes
 
Yes
35%
No
 
No
11%
Not sure
 
Not sure

25-30
37%
Yes
 
Yes
32%
No
 
No
32%
Not sure
 
Not sure

31-34
50%
Yes
 
Yes
50%
No
 
No
0%
Not sure
 
Not sure

35+
30%
Yes
 
Yes
50%
No
 
No
20%
Not sure
 
Not sure
57%
Yes
 
Yes
32%
No
 
No
11%
Not sure
 
Not sure
ก.ย. 5. 2018
ใน 2 อาทิตย์ที่ผ่านมารวมถึงวันนี้ น้องเคยรู้สึกเบื่อ หรือทำอะไรก็ไม่สนุกเพลิดเพลินไหมคะ
0 responded out of 0 polled
Female
73%
Yes
 
Yes
20%
No
 
No
8%
Not sure
 
Not sure

Male
63%
Yes
 
Yes
27%
No
 
No
10%
Not sure
 
Not sure
0-14
66%
Yes
 
Yes
25%
No
 
No
9%
Not sure
 
Not sure

15-19
71%
Yes
 
Yes
21%
No
 
No
7%
Not sure
 
Not sure

20-24
68%
Yes
 
Yes
23%
No
 
No
10%
Not sure
 
Not sure

25-30
74%
Yes
 
Yes
11%
No
 
No
16%
Not sure
 
Not sure

31-34
50%
Yes
 
Yes
25%
No
 
No
25%
Not sure
 
Not sure

35+
50%
Yes
 
Yes
20%
No
 
No
30%
Not sure
 
Not sure
70%
Yes
 
Yes
22%
No
 
No
8%
Not sure
 
Not sure
ก.ย. 5. 2018
ขอถามตรงๆเลย น้องๆ เคยคิดทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายไหมคะ
0 responded out of 0 polled
Female
25%
Yes
 
Yes
68%
No
 
No
7%
Don't want to answer
 
Don't want to answer

Male
18%
Yes
 
Yes
75%
No
 
No
7%
Don't want to answer
 
Don't want to answer
0-14
19%
Yes
 
Yes
73%
No
 
No
8%
Don't want to answer
 
Don't want to answer

15-19
24%
Yes
 
Yes
69%
No
 
No
7%
Don't want to answer
 
Don't want to answer

20-24
24%
Yes
 
Yes
71%
No
 
No
5%
Don't want to answer
 
Don't want to answer

25-30
26%
Yes
 
Yes
68%
No
 
No
5%
Don't want to answer
 
Don't want to answer

31-34
25%
Yes
 
Yes
75%
No
 
No
0%
Don't want to answer
 
Don't want to answer

35+
0%
Yes
 
Yes
90%
No
 
No
10%
Don't want to answer
 
Don't want to answer
23%
Yes
 
Yes
70%
No
 
No
7%
Don't want to answer
 
Don't want to answer
ก.ย. 5. 2018
น้องๆ เคยประเมินสภาวะสุขภาพจิตของตัวเองไหมคะ
0 responded out of 0 polled
Female
43%
Yes
 
Yes
46%
No
 
No
11%
Not sure
 
Not sure

Male
41%
Yes
 
Yes
51%
No
 
No
8%
Not sure
 
Not sure
0-14
36%
Yes
 
Yes
45%
No
 
No
19%
Not sure
 
Not sure

15-19
42%
Yes
 
Yes
47%
No
 
No
10%
Not sure
 
Not sure

20-24
47%
Yes
 
Yes
47%
No
 
No
6%
Not sure
 
Not sure

25-30
53%
Yes
 
Yes
42%
No
 
No
5%
Not sure
 
Not sure

31-34
0%
Yes
 
Yes
75%
No
 
No
25%
Not sure
 
Not sure

35+
50%
Yes
 
Yes
40%
No
 
No
10%
Not sure
 
Not sure
43%
Yes
 
Yes
47%
No
 
No
10%
Not sure
 
Not sure
ก.ย. 5. 2018
แล้วน้องๆ เคยได้รับบริการด้านสุขภาพจิตข้อไหนต่อไปนี้มากที่สุดคะ
0 responded out of 0 polled
Female
3%
Mental health clinic
 
Mental health clinic
2%
Psychiatric unit in hospitals
 
Psychiatric unit in hospitals
6%
Online mental health chat
 
Online mental health chat
1%
Mental health hotline
 
Mental health hotline
88%
Never used any of these
 
Never used any of these

Male
4%
Mental health clinic
 
Mental health clinic
3%
Psychiatric unit in hospitals
 
Psychiatric unit in hospitals
6%
Online mental health chat
 
Online mental health chat
1%
Mental health hotline
 
Mental health hotline
85%
Never used any of these
 
Never used any of these
0-14
5%
Mental health clinic
 
Mental health clinic
1%
Psychiatric unit in hospitals
 
Psychiatric unit in hospitals
5%
Online mental health chat
 
Online mental health chat
0%
Mental health hotline
 
Mental health hotline
89%
Never used any of these
 
Never used any of these

15-19
3%
Mental health clinic
 
Mental health clinic
3%
Psychiatric unit in hospitals
 
Psychiatric unit in hospitals
6%
Online mental health chat
 
Online mental health chat
1%
Mental health hotline
 
Mental health hotline
87%
Never used any of these
 
Never used any of these

20-24
2%
Mental health clinic
 
Mental health clinic
5%
Psychiatric unit in hospitals
 
Psychiatric unit in hospitals
6%
Online mental health chat
 
Online mental health chat
2%
Mental health hotline
 
Mental health hotline
85%
Never used any of these
 
Never used any of these

25-30
11%
Mental health clinic
 
Mental health clinic
0%
Psychiatric unit in hospitals
 
Psychiatric unit in hospitals
5%
Online mental health chat
 
Online mental health chat
0%
Mental health hotline
 
Mental health hotline
84%
Never used any of these
 
Never used any of these

31-34
0%
Mental health clinic
 
Mental health clinic
0%
Psychiatric unit in hospitals
 
Psychiatric unit in hospitals
25%
Online mental health chat
 
Online mental health chat
0%
Mental health hotline
 
Mental health hotline
75%
Never used any of these
 
Never used any of these

35+
0%
Mental health clinic
 
Mental health clinic
20%
Psychiatric unit in hospitals
 
Psychiatric unit in hospitals
0%
Online mental health chat
 
Online mental health chat
0%
Mental health hotline
 
Mental health hotline
80%
Never used any of these
 
Never used any of these
3%
Mental health clinic
 
Mental health clinic
3%
Psychiatric unit in hospitals
 
Psychiatric unit in hospitals
6%
Online mental health chat
 
Online mental health chat
1%
Mental health hotline
 
Mental health hotline
87%
Never used any of these
 
Never used any of these
ก.ย. 5. 2018
แล้วถ้าน้องๆ ต้องการคำปรึกษาหรือความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต คิดว่าจะพึ่งใครมากที่สุดคะ
0 responded out of 0 polled
Female
39%
Family members
 
Family members
18%
Friends or girl/boyfriend
 
Friends or girl/boyfriend
4%
Teachers
 
Teachers
7%
Mental health hotline
 
Mental health hotline
17%
Mental health chatline
 
Mental health chatline
8%
Doctors or therapists
 
Doctors or therapists
4%
Social media
 
Social media
3%
Other specify
 
Other specify

Male
36%
Family members
 
Family members
22%
Friends or girl/boyfriend
 
Friends or girl/boyfriend
5%
Teachers
 
Teachers
6%
Mental health hotline
 
Mental health hotline
17%
Mental health chatline
 
Mental health chatline
7%
Doctors or therapists
 
Doctors or therapists
5%
Social media
 
Social media
3%
Other specify
 
Other specify
0-14
59%
Family members
 
Family members
12%
Friends or girl/boyfriend
 
Friends or girl/boyfriend
4%
Teachers
 
Teachers
2%
Mental health hotline
 
Mental health hotline
8%
Mental health chatline
 
Mental health chatline
9%
Doctors or therapists
 
Doctors or therapists
2%
Social media
 
Social media
4%
Other specify
 
Other specify

15-19
38%
Family members
 
Family members
19%
Friends or girl/boyfriend
 
Friends or girl/boyfriend
5%
Teachers
 
Teachers
7%
Mental health hotline
 
Mental health hotline
16%
Mental health chatline
 
Mental health chatline
9%
Doctors or therapists
 
Doctors or therapists
4%
Social media
 
Social media
3%
Other specify
 
Other specify

20-24
33%
Family members
 
Family members
17%
Friends or girl/boyfriend
 
Friends or girl/boyfriend
4%
Teachers
 
Teachers
8%
Mental health hotline
 
Mental health hotline
24%
Mental health chatline
 
Mental health chatline
5%
Doctors or therapists
 
Doctors or therapists
6%
Social media
 
Social media
3%
Other specify
 
Other specify

25-30
26%
Family members
 
Family members
42%
Friends or girl/boyfriend
 
Friends or girl/boyfriend
0%
Teachers
 
Teachers
0%
Mental health hotline
 
Mental health hotline
21%
Mental health chatline
 
Mental health chatline
5%
Doctors or therapists
 
Doctors or therapists
5%
Social media
 
Social media
0%
Other specify
 
Other specify

31-34
50%
Family members
 
Family members
0%
Friends or girl/boyfriend
 
Friends or girl/boyfriend
0%
Teachers
 
Teachers
0%
Mental health hotline
 
Mental health hotline
25%
Mental health chatline
 
Mental health chatline
25%
Doctors or therapists
 
Doctors or therapists
0%
Social media
 
Social media
0%
Other specify
 
Other specify

35+
30%
Family members
 
Family members
20%
Friends or girl/boyfriend
 
Friends or girl/boyfriend
10%
Teachers
 
Teachers
0%
Mental health hotline
 
Mental health hotline
40%
Mental health chatline
 
Mental health chatline
0%
Doctors or therapists
 
Doctors or therapists
0%
Social media
 
Social media
0%
Other specify
 
Other specify
39%
Family members
 
Family members
19%
Friends or girl/boyfriend
 
Friends or girl/boyfriend
5%
Teachers
 
Teachers
6%
Mental health hotline
 
Mental health hotline
16%
Mental health chatline
 
Mental health chatline
8%
Doctors or therapists
 
Doctors or therapists
4%
Social media
 
Social media
3%
Other specify
 
Other specify
ก.ย. 5. 2018
น้องๆ มีเพื่อนที่ต้องการความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตบ้างไหมคะ
0 responded out of 0 polled
Female
24%
Yes
 
Yes
42%
No
 
No
34%
Not sure
 
Not sure

Male
29%
Yes
 
Yes
39%
No
 
No
32%
Not sure
 
Not sure
0-14
22%
Yes
 
Yes
40%
No
 
No
38%
Not sure
 
Not sure

15-19
25%
Yes
 
Yes
41%
No
 
No
33%
Not sure
 
Not sure

20-24
29%
Yes
 
Yes
40%
No
 
No
30%
Not sure
 
Not sure

25-30
28%
Yes
 
Yes
28%
No
 
No
44%
Not sure
 
Not sure

31-34
25%
Yes
 
Yes
25%
No
 
No
50%
Not sure
 
Not sure

35+
30%
Yes
 
Yes
10%
No
 
No
60%
Not sure
 
Not sure
26%
Yes
 
Yes
42%
No
 
No
32%
Not sure
 
Not sure
ก.ย. 5. 2018
แล้วน้องๆ เคยให้คำปรึกษาหรือความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตกับเพื่อนไหมคะ
0 responded out of 0 polled
Female
57%
Yes
 
Yes
43%
No
 
No

Male
65%
Yes
 
Yes
35%
No
 
No
0-14
63%
Yes
 
Yes
37%
No
 
No

15-19
58%
Yes
 
Yes
42%
No
 
No

20-24
63%
Yes
 
Yes
37%
No
 
No

25-30
47%
Yes
 
Yes
53%
No
 
No

31-34
75%
Yes
 
Yes
25%
No
 
No

35+
80%
Yes
 
Yes
20%
No
 
No
59%
Yes
 
Yes
41%
No
 
No
ก.ย. 5. 2018
สุดท้ายแล้ว น้องๆ มั่นใจไหมว่าจะสามารถแนะนำหรือให้ความช่วยเหลือเพื่อนที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตได้อย่างถุกต้องคะ
0 responded out of 0 polled
Female
53%
Yes, I'm confident
 
Yes, I'm confident
47%
No
 
No

Male
60%
Yes, I'm confident
 
Yes, I'm confident
40%
No
 
No
0-14
62%
Yes, I'm confident
 
Yes, I'm confident
38%
No
 
No

15-19
55%
Yes, I'm confident
 
Yes, I'm confident
45%
No
 
No

20-24
48%
Yes, I'm confident
 
Yes, I'm confident
52%
No
 
No

25-30
59%
Yes, I'm confident
 
Yes, I'm confident
41%
No
 
No

31-34
50%
Yes, I'm confident
 
Yes, I'm confident
50%
No
 
No

35+
50%
Yes, I'm confident
 
Yes, I'm confident
50%
No
 
No
55%
Yes, I'm confident
 
Yes, I'm confident
45%
No
 
No

FEATURED ANSWERS

RELATED STORIES

ไอโอดีน กับ สุขภาพของเด็กไทย
Read more →

FEATURED IMAGES

No featured images yet.

MORE POLLS

FILTER

POLL LIST
All polls from most recent to oldest