สุขภาพ
เราได้ถามวัยรุ่นแบบเปิดอกเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิต โดยเฉพาะเรื่องความเครียดหรือความกังวลต่างๆ เพื่อสนับสนุนความร่วมมือกับองค์กร แพธทูเฮลท์ (Path2Health) ในการนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงบริการด้านสุขภาพจิตให้ถูกใจวัยรุ่นมากขึ้นค่ะ...
13 questions polled on this topic
22% response rate
2,150 responded out of 9,575 polled
ก.ย. 5. 2018
คำถามแรกตอนนี้น้องๆ เรียนระดับชั้นไหนอยู่คะ
ก.ย. 5. 2018
น้องๆ คิดว่าสุขภาพจิตของตัวเองตอนนี้ โดยรวมอยู่ระดับไหนคะ (สุขภาพจิต หมายถึงภาวะอารมณ์และความรู้สึกโดยรวม)
ก.ย. 5. 2018
ในช่วง 2 อาทิตย์ที่ผ่านมาเรื่องไหนทำให้น้องรู้สึกเครียดหรือกังวลมากที่สุดค
ก.ย. 5. 2018
How do u cope with this stress
ก.ย. 5. 2018
แล้วใน 2 อาทิตย์ที่ผ่านมารวมวันนี้ น้องเคยรู้สึกหดหู่ เศร้า หรือสิ้นหวังท้อแท้ไหมคะ
ก.ย. 5. 2018
ใน 2 อาทิตย์ที่ผ่านมารวมถึงวันนี้ น้องเคยรู้สึกเบื่อ หรือทำอะไรก็ไม่สนุกเพลิดเพลินไหมคะ
ก.ย. 5. 2018
ขอถามตรงๆเลย น้องๆ เคยคิดทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายไหมคะ
ก.ย. 5. 2018
น้องๆ เคยประเมินสภาวะสุขภาพจิตของตัวเองไหมคะ
ก.ย. 5. 2018
แล้วน้องๆ เคยได้รับบริการด้านสุขภาพจิตข้อไหนต่อไปนี้มากที่สุดคะ
ก.ย. 5. 2018
แล้วถ้าน้องๆ ต้องการคำปรึกษาหรือความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต คิดว่าจะพึ่งใครมากที่สุดคะ
ก.ย. 5. 2018
น้องๆ มีเพื่อนที่ต้องการความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตบ้างไหมคะ
ก.ย. 5. 2018
แล้วน้องๆ เคยให้คำปรึกษาหรือความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตกับเพื่อนไหมคะ
ก.ย. 5. 2018
สุดท้ายแล้ว น้องๆ มั่นใจไหมว่าจะสามารถแนะนำหรือให้ความช่วยเหลือเพื่อนที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตได้อย่างถุกต้องคะ

ผลโพล

ก.ย. 5. 2018
คำถามแรกตอนนี้น้องๆ เรียนระดับชั้นไหนอยู่คะ
มีผู้ตอบจำนวน 2,150 จากทั้งหมด 9,575 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
1%
Elementary school
 
Elementary school
13%
Junior secondary
 
Junior secondary
49%
Senior secondary or equivalent
 
Senior secondary or equivalent
21%
University or equivalent
 
University or equivalent
12%
Vocational schools
 
Vocational schools
4%
Not studying
 
Not studying

ชาย
0%
Elementary school
 
Elementary school
5%
Junior secondary
 
Junior secondary
44%
Senior secondary or equivalent
 
Senior secondary or equivalent
30%
University or equivalent
 
University or equivalent
12%
Vocational schools
 
Vocational schools
9%
Not studying
 
Not studying
0-14
7%
elementary school
 
elementary school
84%
junior secondary
 
junior secondary
5%
senior secondary or equivalent
 
senior secondary or equivalent
4%
university or equivalent
 
university or equivalent
0%
vocational schools
 
vocational schools
0%
not studying
 
not studying

15-19
0%
elementary school
 
elementary school
6%
junior secondary
 
junior secondary
69%
senior secondary or equivalent
 
senior secondary or equivalent
9%
university or equivalent
 
university or equivalent
14%
vocational schools
 
vocational schools
2%
not studying
 
not studying

20-24
0%
elementary school
 
elementary school
0%
junior secondary
 
junior secondary
3%
senior secondary or equivalent
 
senior secondary or equivalent
77%
university or equivalent
 
university or equivalent
8%
vocational schools
 
vocational schools
12%
not studying
 
not studying

25-30
0%
elementary school
 
elementary school
0%
junior secondary
 
junior secondary
0%
senior secondary or equivalent
 
senior secondary or equivalent
33%
university or equivalent
 
university or equivalent
0%
vocational schools
 
vocational schools
67%
not studying
 
not studying

31-34
0%
elementary school
 
elementary school
0%
junior secondary
 
junior secondary
20%
senior secondary or equivalent
 
senior secondary or equivalent
40%
university or equivalent
 
university or equivalent
0%
vocational schools
 
vocational schools
40%
not studying
 
not studying

35+
0%
elementary school
 
elementary school
10%
junior secondary
 
junior secondary
20%
senior secondary or equivalent
 
senior secondary or equivalent
10%
university or equivalent
 
university or equivalent
20%
vocational schools
 
vocational schools
40%
not studying
 
not studying
1%
Elementary school
 
Elementary school
12%
Junior secondary
 
Junior secondary
48%
Senior secondary or equivalent
 
Senior secondary or equivalent
24%
University or equivalent
 
University or equivalent
11%
Vocational schools
 
Vocational schools
5%
Not studying
 
Not studying
ก.ย. 5. 2018
น้องๆ คิดว่าสุขภาพจิตของตัวเองตอนนี้ โดยรวมอยู่ระดับไหนคะ (สุขภาพจิต หมายถึงภาวะอารมณ์และความรู้สึกโดยรวม)
มีผู้ตอบจำนวน 2,389 จากทั้งหมด 2,466 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
12%
Very good
 
Very good
38%
Good
 
Good
34%
Moderate
 
Moderate
8%
Bad
 
Bad
3%
Very bad
 
Very bad
4%
Not sure
 
Not sure

ชาย
17%
Very good
 
Very good
37%
Good
 
Good
31%
Moderate
 
Moderate
9%
Bad
 
Bad
3%
Very bad
 
Very bad
3%
Not sure
 
Not sure
0-14
21%
very good
 
very good
38%
good
 
good
34%
moderate
 
moderate
3%
bad
 
bad
0%
very bad
 
very bad
3%
not sure
 
not sure

15-19
13%
very good
 
very good
39%
good
 
good
32%
moderate
 
moderate
9%
bad
 
bad
3%
very bad
 
very bad
4%
not sure
 
not sure

20-24
9%
very good
 
very good
34%
good
 
good
40%
moderate
 
moderate
7%
bad
 
bad
5%
very bad
 
very bad
4%
not sure
 
not sure

25-30
5%
very good
 
very good
20%
good
 
good
65%
moderate
 
moderate
5%
bad
 
bad
0%
very bad
 
very bad
5%
not sure
 
not sure

31-34
0%
very good
 
very good
60%
good
 
good
40%
moderate
 
moderate
0%
bad
 
bad
0%
very bad
 
very bad
0%
not sure
 
not sure

35+
20%
very good
 
very good
40%
good
 
good
30%
moderate
 
moderate
0%
bad
 
bad
0%
very bad
 
very bad
10%
not sure
 
not sure
13%
Very good
 
Very good
38%
Good
 
Good
34%
Moderate
 
Moderate
8%
Bad
 
Bad
3%
Very bad
 
Very bad
4%
Not sure
 
Not sure
ก.ย. 5. 2018
ในช่วง 2 อาทิตย์ที่ผ่านมาเรื่องไหนทำให้น้องรู้สึกเครียดหรือกังวลมากที่สุดค
มีผู้ตอบจำนวน 2,335 จากทั้งหมด 2,409 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
57%
Studying or exams
 
Studying or exams
6%
Life in school
 
Life in school
8%
Family
 
Family
6%
Friends
 
Friends
1%
Social media
 
Social media
6%
Love relationships
 
Love relationships
8%
Finance
 
Finance
1%
Bullying
 
Bullying
2%
Body image
 
Body image
0%
Sexual orientation
 
Sexual orientation
0%
News in media
 
News in media
4%
Other specify
 
Other specify

ชาย
43%
Studying or exams
 
Studying or exams
8%
Life in school
 
Life in school
8%
Family
 
Family
5%
Friends
 
Friends
1%
Social media
 
Social media
9%
Love relationships
 
Love relationships
15%
Finance
 
Finance
0%
Bullying
 
Bullying
3%
Body image
 
Body image
1%
Sexual orientation
 
Sexual orientation
1%
News in media
 
News in media
6%
Other specify
 
Other specify
0-14
58%
studying or exams
 
studying or exams
7%
life in school
 
life in school
8%
family
 
family
7%
friends
 
friends
2%
social media
 
social media
2%
love relationships
 
love relationships
1%
finance
 
finance
3%
bullying
 
bullying
1%
body image
 
body image
0%
sexual orientation
 
sexual orientation
0%
news in media
 
news in media
9%
other specify
 
other specify

15-19
57%
studying or exams
 
studying or exams
6%
life in school
 
life in school
8%
family
 
family
6%
friends
 
friends
1%
social media
 
social media
7%
love relationships
 
love relationships
8%
finance
 
finance
1%
bullying
 
bullying
2%
body image
 
body image
0%
sexual orientation
 
sexual orientation
0%
news in media
 
news in media
4%
other specify
 
other specify

20-24
42%
studying or exams
 
studying or exams
5%
life in school
 
life in school
10%
family
 
family
5%
friends
 
friends
1%
social media
 
social media
8%
love relationships
 
love relationships
17%
finance
 
finance
0%
bullying
 
bullying
2%
body image
 
body image
0%
sexual orientation
 
sexual orientation
1%
news in media
 
news in media
8%
other specify
 
other specify

25-30
10%
studying or exams
 
studying or exams
5%
life in school
 
life in school
5%
family
 
family
10%
friends
 
friends
5%
social media
 
social media
15%
love relationships
 
love relationships
30%
finance
 
finance
0%
bullying
 
bullying
0%
body image
 
body image
5%
sexual orientation
 
sexual orientation
5%
news in media
 
news in media
10%
other specify
 
other specify

31-34
20%
studying or exams
 
studying or exams
20%
life in school
 
life in school
0%
family
 
family
0%
friends
 
friends
0%
social media
 
social media
0%
love relationships
 
love relationships
20%
finance
 
finance
0%
bullying
 
bullying
0%
body image
 
body image
0%
sexual orientation
 
sexual orientation
0%
news in media
 
news in media
40%
other specify
 
other specify

35+
40%
studying or exams
 
studying or exams
10%
life in school
 
life in school
10%
family
 
family
0%
friends
 
friends
0%
social media
 
social media
0%
love relationships
 
love relationships
30%
finance
 
finance
0%
bullying
 
bullying
0%
body image
 
body image
0%
sexual orientation
 
sexual orientation
0%
news in media
 
news in media
10%
other specify
 
other specify
53%
Studying or exams
 
Studying or exams
6%
Life in school
 
Life in school
8%
Family
 
Family
6%
Friends
 
Friends
1%
Social media
 
Social media
7%
Love relationships
 
Love relationships
10%
Finance
 
Finance
1%
Bullying
 
Bullying
2%
Body image
 
Body image
0%
Sexual orientation
 
Sexual orientation
0%
News in media
 
News in media
5%
Other specify
 
Other specify
ก.ย. 5. 2018
How do u cope with this stress
มีผู้ตอบจำนวน 2,296 จากทั้งหมด 2,337 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
16%
Consult with family
 
Consult with family
20%
Consult with friends
 
Consult with friends
3%
Consult with teachers
 
Consult with teachers
0%
Mental health hotlin or online chat
 
Mental health hotlin or online chat
1%
Consult therapists or doctors
 
Consult therapists or doctors
10%
Play video games
 
Play video games
6%
Exercise or play sports
 
Exercise or play sports
33%
Play or listen to music
 
Play or listen to music
1%
Meditate
 
Meditate
1%
Drink alcohol smoke or use drugs
 
Drink alcohol smoke or use drugs
8%
Other specify
 
Other specify

ชาย
11%
Consult with family
 
Consult with family
16%
Consult with friends
 
Consult with friends
4%
Consult with teachers
 
Consult with teachers
0%
Mental health hotlin or online chat
 
Mental health hotlin or online chat
1%
Consult therapists or doctors
 
Consult therapists or doctors
15%
Play video games
 
Play video games
13%
Exercise or play sports
 
Exercise or play sports
25%
Play or listen to music
 
Play or listen to music
3%
Meditate
 
Meditate
2%
Drink alcohol smoke or use drugs
 
Drink alcohol smoke or use drugs
10%
Other specify
 
Other specify
0-14
23%
consult with family
 
consult with family
13%
consult with friends
 
consult with friends
3%
consult with teachers
 
consult with teachers
0%
mental health hotlin or online chat
 
mental health hotlin or online chat
0%
consult therapists or doctors
 
consult therapists or doctors
7%
play video games
 
play video games
5%
exercise or play sports
 
exercise or play sports
41%
play or listen to music
 
play or listen to music
0%
meditate
 
meditate
0%
drink alcohol smoke or use drugs
 
drink alcohol smoke or use drugs
8%
other specify
 
other specify

15-19
14%
consult with family
 
consult with family
19%
consult with friends
 
consult with friends
4%
consult with teachers
 
consult with teachers
0%
mental health hotlin or online chat
 
mental health hotlin or online chat
0%
consult therapists or doctors
 
consult therapists or doctors
12%
play video games
 
play video games
7%
exercise or play sports
 
exercise or play sports
32%
play or listen to music
 
play or listen to music
2%
meditate
 
meditate
1%
drink alcohol smoke or use drugs
 
drink alcohol smoke or use drugs
8%
other specify
 
other specify

20-24
12%
consult with family
 
consult with family
23%
consult with friends
 
consult with friends
3%
consult with teachers
 
consult with teachers
0%
mental health hotlin or online chat
 
mental health hotlin or online chat
2%
consult therapists or doctors
 
consult therapists or doctors
11%
play video games
 
play video games
9%
exercise or play sports
 
exercise or play sports
28%
play or listen to music
 
play or listen to music
2%
meditate
 
meditate
2%
drink alcohol smoke or use drugs
 
drink alcohol smoke or use drugs
9%
other specify
 
other specify

25-30
16%
consult with family
 
consult with family
16%
consult with friends
 
consult with friends
0%
consult with teachers
 
consult with teachers
0%
mental health hotlin or online chat
 
mental health hotlin or online chat
0%
consult therapists or doctors
 
consult therapists or doctors
21%
play video games
 
play video games
21%
exercise or play sports
 
exercise or play sports
16%
play or listen to music
 
play or listen to music
0%
meditate
 
meditate
5%
drink alcohol smoke or use drugs
 
drink alcohol smoke or use drugs
5%
other specify
 
other specify

31-34
25%
consult with family
 
consult with family
25%
consult with friends
 
consult with friends
0%
consult with teachers
 
consult with teachers
0%
mental health hotlin or online chat
 
mental health hotlin or online chat
0%
consult therapists or doctors
 
consult therapists or doctors
0%
play video games
 
play video games
0%
exercise or play sports
 
exercise or play sports
25%
play or listen to music
 
play or listen to music
0%
meditate
 
meditate
0%
drink alcohol smoke or use drugs
 
drink alcohol smoke or use drugs
25%
other specify
 
other specify

35+
10%
consult with family
 
consult with family
20%
consult with friends
 
consult with friends
0%
consult with teachers
 
consult with teachers
0%
mental health hotlin or online chat
 
mental health hotlin or online chat
0%
consult therapists or doctors
 
consult therapists or doctors
0%
play video games
 
play video games
10%
exercise or play sports
 
exercise or play sports
40%
play or listen to music
 
play or listen to music
20%
meditate
 
meditate
0%
drink alcohol smoke or use drugs
 
drink alcohol smoke or use drugs
0%
other specify
 
other specify
15%
Consult with family
 
Consult with family
19%
Consult with friends
 
Consult with friends
4%
Consult with teachers
 
Consult with teachers
0%
Mental health hotlin or online chat
 
Mental health hotlin or online chat
1%
Consult therapists or doctors
 
Consult therapists or doctors
12%
Play video games
 
Play video games
8%
Exercise or play sports
 
Exercise or play sports
31%
Play or listen to music
 
Play or listen to music
2%
Meditate
 
Meditate
1%
Drink alcohol smoke or use drugs
 
Drink alcohol smoke or use drugs
9%
Other specify
 
Other specify
ก.ย. 5. 2018
แล้วใน 2 อาทิตย์ที่ผ่านมารวมวันนี้ น้องเคยรู้สึกหดหู่ เศร้า หรือสิ้นหวังท้อแท้ไหมคะ
มีผู้ตอบจำนวน 2,283 จากทั้งหมด 2,298 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
60%
Yes
 
Yes
30%
No
 
No
10%
Not sure
 
Not sure

ชาย
49%
Yes
 
Yes
38%
No
 
No
13%
Not sure
 
Not sure
0-14
52%
yes
 
yes
37%
no
 
no
10%
not sure
 
not sure

15-19
59%
yes
 
yes
30%
no
 
no
10%
not sure
 
not sure

20-24
54%
yes
 
yes
35%
no
 
no
11%
not sure
 
not sure

25-30
37%
yes
 
yes
32%
no
 
no
32%
not sure
 
not sure

31-34
50%
yes
 
yes
50%
no
 
no
0%
not sure
 
not sure

35+
30%
yes
 
yes
50%
no
 
no
20%
not sure
 
not sure
57%
Yes
 
Yes
32%
No
 
No
11%
Not sure
 
Not sure
ก.ย. 5. 2018
ใน 2 อาทิตย์ที่ผ่านมารวมถึงวันนี้ น้องเคยรู้สึกเบื่อ หรือทำอะไรก็ไม่สนุกเพลิดเพลินไหมคะ
มีผู้ตอบจำนวน 2,257 จากทั้งหมด 2,284 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
73%
Yes
 
Yes
20%
No
 
No
8%
Not sure
 
Not sure

ชาย
63%
Yes
 
Yes
27%
No
 
No
10%
Not sure
 
Not sure
0-14
66%
yes
 
yes
25%
no
 
no
9%
not sure
 
not sure

15-19
71%
yes
 
yes
21%
no
 
no
7%
not sure
 
not sure

20-24
68%
yes
 
yes
23%
no
 
no
10%
not sure
 
not sure

25-30
74%
yes
 
yes
11%
no
 
no
16%
not sure
 
not sure

31-34
50%
yes
 
yes
25%
no
 
no
25%
not sure
 
not sure

35+
50%
yes
 
yes
20%
no
 
no
30%
not sure
 
not sure
70%
Yes
 
Yes
22%
No
 
No
8%
Not sure
 
Not sure
ก.ย. 5. 2018
ขอถามตรงๆเลย น้องๆ เคยคิดทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายไหมคะ
มีผู้ตอบจำนวน 2,246 จากทั้งหมด 2,257 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
25%
Yes
 
Yes
68%
No
 
No
7%
Don't want to answer
 
Don't want to answer

ชาย
18%
Yes
 
Yes
75%
No
 
No
7%
Don't want to answer
 
Don't want to answer
0-14
19%
yes
 
yes
73%
no
 
no
8%
don't want to answer
 
don't want to answer

15-19
24%
yes
 
yes
69%
no
 
no
7%
don't want to answer
 
don't want to answer

20-24
24%
yes
 
yes
71%
no
 
no
5%
don't want to answer
 
don't want to answer

25-30
26%
yes
 
yes
68%
no
 
no
5%
don't want to answer
 
don't want to answer

31-34
25%
yes
 
yes
75%
no
 
no
0%
don't want to answer
 
don't want to answer

35+
0%
yes
 
yes
90%
no
 
no
10%
don't want to answer
 
don't want to answer
23%
Yes
 
Yes
70%
No
 
No
7%
Don't want to answer
 
Don't want to answer
ก.ย. 5. 2018
น้องๆ เคยประเมินสภาวะสุขภาพจิตของตัวเองไหมคะ
มีผู้ตอบจำนวน 2,240 จากทั้งหมด 2,248 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
43%
Yes
 
Yes
46%
No
 
No
11%
Not sure
 
Not sure

ชาย
41%
Yes
 
Yes
51%
No
 
No
8%
Not sure
 
Not sure
0-14
36%
yes
 
yes
45%
no
 
no
19%
not sure
 
not sure

15-19
42%
yes
 
yes
47%
no
 
no
10%
not sure
 
not sure

20-24
47%
yes
 
yes
47%
no
 
no
6%
not sure
 
not sure

25-30
53%
yes
 
yes
42%
no
 
no
5%
not sure
 
not sure

31-34
0%
yes
 
yes
75%
no
 
no
25%
not sure
 
not sure

35+
50%
yes
 
yes
40%
no
 
no
10%
not sure
 
not sure
43%
Yes
 
Yes
47%
No
 
No
10%
Not sure
 
Not sure
ก.ย. 5. 2018
แล้วน้องๆ เคยได้รับบริการด้านสุขภาพจิตข้อไหนต่อไปนี้มากที่สุดคะ
มีผู้ตอบจำนวน 2,209 จากทั้งหมด 2,241 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
3%
Mental health clinic
 
Mental health clinic
2%
Psychiatric unit in hospitals
 
Psychiatric unit in hospitals
6%
Online mental health chat
 
Online mental health chat
1%
Mental health hotline
 
Mental health hotline
88%
Never used any of these
 
Never used any of these

ชาย
4%
Mental health clinic
 
Mental health clinic
3%
Psychiatric unit in hospitals
 
Psychiatric unit in hospitals
6%
Online mental health chat
 
Online mental health chat
1%
Mental health hotline
 
Mental health hotline
85%
Never used any of these
 
Never used any of these
0-14
5%
mental health clinic
 
mental health clinic
1%
psychiatric unit in hospitals
 
psychiatric unit in hospitals
5%
online mental health chat
 
online mental health chat
0%
mental health hotline
 
mental health hotline
89%
never used any of these
 
never used any of these

15-19
3%
mental health clinic
 
mental health clinic
3%
psychiatric unit in hospitals
 
psychiatric unit in hospitals
6%
online mental health chat
 
online mental health chat
1%
mental health hotline
 
mental health hotline
87%
never used any of these
 
never used any of these

20-24
2%
mental health clinic
 
mental health clinic
5%
psychiatric unit in hospitals
 
psychiatric unit in hospitals
6%
online mental health chat
 
online mental health chat
2%
mental health hotline
 
mental health hotline
85%
never used any of these
 
never used any of these

25-30
11%
mental health clinic
 
mental health clinic
0%
psychiatric unit in hospitals
 
psychiatric unit in hospitals
5%
online mental health chat
 
online mental health chat
0%
mental health hotline
 
mental health hotline
84%
never used any of these
 
never used any of these

31-34
0%
mental health clinic
 
mental health clinic
0%
psychiatric unit in hospitals
 
psychiatric unit in hospitals
25%
online mental health chat
 
online mental health chat
0%
mental health hotline
 
mental health hotline
75%
never used any of these
 
never used any of these

35+
0%
mental health clinic
 
mental health clinic
20%
psychiatric unit in hospitals
 
psychiatric unit in hospitals
0%
online mental health chat
 
online mental health chat
0%
mental health hotline
 
mental health hotline
80%
never used any of these
 
never used any of these
3%
Mental health clinic
 
Mental health clinic
3%
Psychiatric unit in hospitals
 
Psychiatric unit in hospitals
6%
Online mental health chat
 
Online mental health chat
1%
Mental health hotline
 
Mental health hotline
87%
Never used any of these
 
Never used any of these
ก.ย. 5. 2018
แล้วถ้าน้องๆ ต้องการคำปรึกษาหรือความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต คิดว่าจะพึ่งใครมากที่สุดคะ
มีผู้ตอบจำนวน 2,159 จากทั้งหมด 2,210 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
39%
Family members
 
Family members
18%
Friends or girl/boyfriend
 
Friends or girl/boyfriend
4%
Teachers
 
Teachers
7%
Mental health hotline
 
Mental health hotline
17%
Mental health chatline
 
Mental health chatline
8%
Doctors or therapists
 
Doctors or therapists
4%
Social media
 
Social media
3%
Other specify
 
Other specify

ชาย
36%
Family members
 
Family members
22%
Friends or girl/boyfriend
 
Friends or girl/boyfriend
5%
Teachers
 
Teachers
6%
Mental health hotline
 
Mental health hotline
17%
Mental health chatline
 
Mental health chatline
7%
Doctors or therapists
 
Doctors or therapists
5%
Social media
 
Social media
3%
Other specify
 
Other specify
0-14
59%
family members
 
family members
12%
friends or girl/boyfriend
 
friends or girl/boyfriend
4%
teachers
 
teachers
2%
mental health hotline
 
mental health hotline
8%
mental health chatline
 
mental health chatline
9%
doctors or therapists
 
doctors or therapists
2%
social media
 
social media
4%
other specify
 
other specify

15-19
38%
family members
 
family members
19%
friends or girl/boyfriend
 
friends or girl/boyfriend
5%
teachers
 
teachers
7%
mental health hotline
 
mental health hotline
16%
mental health chatline
 
mental health chatline
9%
doctors or therapists
 
doctors or therapists
4%
social media
 
social media
3%
other specify
 
other specify

20-24
33%
family members
 
family members
17%
friends or girl/boyfriend
 
friends or girl/boyfriend
4%
teachers
 
teachers
8%
mental health hotline
 
mental health hotline
24%
mental health chatline
 
mental health chatline
5%
doctors or therapists
 
doctors or therapists
6%
social media
 
social media
3%
other specify
 
other specify

25-30
26%
family members
 
family members
42%
friends or girl/boyfriend
 
friends or girl/boyfriend
0%
teachers
 
teachers
0%
mental health hotline
 
mental health hotline
21%
mental health chatline
 
mental health chatline
5%
doctors or therapists
 
doctors or therapists
5%
social media
 
social media
0%
other specify
 
other specify

31-34
50%
family members
 
family members
0%
friends or girl/boyfriend
 
friends or girl/boyfriend
0%
teachers
 
teachers
0%
mental health hotline
 
mental health hotline
25%
mental health chatline
 
mental health chatline
25%
doctors or therapists
 
doctors or therapists
0%
social media
 
social media
0%
other specify
 
other specify

35+
30%
family members
 
family members
20%
friends or girl/boyfriend
 
friends or girl/boyfriend
10%
teachers
 
teachers
0%
mental health hotline
 
mental health hotline
40%
mental health chatline
 
mental health chatline
0%
doctors or therapists
 
doctors or therapists
0%
social media
 
social media
0%
other specify
 
other specify
39%
Family members
 
Family members
19%
Friends or girl/boyfriend
 
Friends or girl/boyfriend
5%
Teachers
 
Teachers
6%
Mental health hotline
 
Mental health hotline
16%
Mental health chatline
 
Mental health chatline
8%
Doctors or therapists
 
Doctors or therapists
4%
Social media
 
Social media
3%
Other specify
 
Other specify
ก.ย. 5. 2018
น้องๆ มีเพื่อนที่ต้องการความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตบ้างไหมคะ
มีผู้ตอบจำนวน 2,139 จากทั้งหมด 2,158 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
24%
Yes
 
Yes
42%
No
 
No
34%
Not sure
 
Not sure

ชาย
29%
Yes
 
Yes
39%
No
 
No
32%
Not sure
 
Not sure
0-14
22%
yes
 
yes
40%
no
 
no
38%
not sure
 
not sure

15-19
25%
yes
 
yes
41%
no
 
no
33%
not sure
 
not sure

20-24
29%
yes
 
yes
40%
no
 
no
30%
not sure
 
not sure

25-30
28%
yes
 
yes
28%
no
 
no
44%
not sure
 
not sure

31-34
25%
yes
 
yes
25%
no
 
no
50%
not sure
 
not sure

35+
30%
yes
 
yes
10%
no
 
no
60%
not sure
 
not sure
26%
Yes
 
Yes
42%
No
 
No
32%
Not sure
 
Not sure
ก.ย. 5. 2018
แล้วน้องๆ เคยให้คำปรึกษาหรือความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตกับเพื่อนไหมคะ
มีผู้ตอบจำนวน 2,116 จากทั้งหมด 2,139 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
57%
Yes
 
Yes
43%
No
 
No

ชาย
65%
Yes
 
Yes
35%
No
 
No
0-14
63%
yes
 
yes
37%
no
 
no

15-19
58%
yes
 
yes
42%
no
 
no

20-24
63%
yes
 
yes
37%
no
 
no

25-30
47%
yes
 
yes
53%
no
 
no

31-34
75%
yes
 
yes
25%
no
 
no

35+
80%
yes
 
yes
20%
no
 
no
59%
Yes
 
Yes
41%
No
 
No
ก.ย. 5. 2018
สุดท้ายแล้ว น้องๆ มั่นใจไหมว่าจะสามารถแนะนำหรือให้ความช่วยเหลือเพื่อนที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตได้อย่างถุกต้องคะ
มีผู้ตอบจำนวน 2,098 จากทั้งหมด 2,116 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
53%
Yes, I'm confident
 
Yes, I'm confident
47%
No
 
No

ชาย
60%
Yes, I'm confident
 
Yes, I'm confident
40%
No
 
No
0-14
62%
yes, i'm confident
 
yes, i'm confident
38%
no
 
no

15-19
55%
yes, i'm confident
 
yes, i'm confident
45%
no
 
no

20-24
48%
yes, i'm confident
 
yes, i'm confident
52%
no
 
no

25-30
59%
yes, i'm confident
 
yes, i'm confident
41%
no
 
no

31-34
50%
yes, i'm confident
 
yes, i'm confident
50%
no
 
no

35+
50%
yes, i'm confident
 
yes, i'm confident
50%
no
 
no
55%
Yes, I'm confident
 
Yes, I'm confident
45%
No
 
No

คำตอบที่โดดเด่น

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ไอโอดีน กับ สุขภาพของเด็กไทย
อ่านเพิ่มเติม →

รูปภาพแนะนำ

ยังไม่มีรูปภาพแนะนำ

โพลอื่นๆ

ตัวกรอง

รายการโพล
โพลทั้งหมดตั้งแต่ล่าสุดจนถึงเก่าสุด