สุขภาพ
ยูรีพอร์ตได้ร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ทำโพลเพื่อสำรวจความรู้ด้านสุขภาพที่ดีของเยาวชนค่ะ มาดูกันว่าน้องๆ ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอย่างมีสุขอนามัยที่ดีหรือเปล่าค่ะ...
14 questions polled on this topic
___ response rate
0 responded out of 0 polled
ส.ค. 21. 2018
ในความคิดเห็นของน้อง อาหารที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาจัดเตรียมหรือขายให้ ดีต่อสุขภาพมากน้อยแค่ไหนครับ
ส.ค. 21. 2018
ปกติน้องๆ ดื่มน้ำประมาณกี่แก้วต่อวันครับ
ส.ค. 21. 2018
แล้วน้องๆ คิดว่าสิ่งที่อยากปรับปรุงมากที่สุดเกี่ยวกับอาหารที่โรงเรียนหรือสถานศึกษา คืออะไรครับ
ส.ค. 21. 2018
แล้วส่วนใหญ่เวลาเลือกว่าอยากทานอะไร ปัจจัยข้อไหนสำคัญที่สุดสำหรับน้องครับ
ส.ค. 21. 2018
แล้วปกติน้องๆ ออกกำลังกายกี่ครั้งต่ออาทิตย์ครับ
ส.ค. 21. 2018
แล้วในแต่ละครั้ง น้องๆ ออกกำลังประมาณกี่ชั่วโมงครับ
ส.ค. 21. 2018
แล้วน้องๆ คิดว่าในชีวิตจริง จะสามารถหาเวลาออกกำลังกายทุกวัน วันละอย่างน้อย 1 ชั่วโมงได้ไหมครับ
ส.ค. 21. 2018
ปกติน้องๆ นอนหลับสนิทประมาณกี่ชั่วโมงต่อวันครับ
ส.ค. 21. 2018
น้องๆ คิดว่าตัวเองแปรงฟันส่วนใหญ่ถึงครั้งละ 2 นาที ไหมครับ
ส.ค. 21. 2018
สถานศึกษาของน้อง มีการสอนเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด หลอดเลือดสมองตีบ) ไหมครับ
ส.ค. 21. 2018
แล้วน้องๆ คิดว่าความรู้ด้านสุขภาพข้อไหนที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมมากที่สุดครับ
ส.ค. 21. 2018
ถ้าต้องการรับข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องที่ตอบเมื่อกี้ น้องๆ อยากได้จากทางไหนมากที่สุดครับ
ส.ค. 21. 2018
แล้วโรงเรียนหรือสถานศึกษาของน้อง ได้ให้ความรู้ด้านสุขภาพเพียงพอกับความต้องการของน้องไหมครับ
ส.ค. 21. 2018
น้องๆ คิดว่าความรู้ที่ได้รับครั้งนี้ จะนำด้านไหนไปปรับใช้ก่อนเป็นอันดับแรกครับ

POLL RESULTS

ส.ค. 21. 2018
ในความคิดเห็นของน้อง อาหารที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาจัดเตรียมหรือขายให้ ดีต่อสุขภาพมากน้อยแค่ไหนครับ
0 responded out of 0 polled
Female
16%
Very
 
Very
69%
Moderately
 
Moderately
12%
A little
 
A little
3%
Not at all
 
Not at all

Male
18%
Very
 
Very
64%
Moderately
 
Moderately
13%
A little
 
A little
5%
Not at all
 
Not at all
0-14
24%
Very
 
Very
68%
Moderately
 
Moderately
6%
A little
 
A little
2%
Not at all
 
Not at all

15-19
17%
Very
 
Very
67%
Moderately
 
Moderately
12%
A little
 
A little
3%
Not at all
 
Not at all

20-24
10%
Very
 
Very
70%
Moderately
 
Moderately
16%
A little
 
A little
4%
Not at all
 
Not at all

25-30
12%
Very
 
Very
76%
Moderately
 
Moderately
12%
A little
 
A little
0%
Not at all
 
Not at all

31-34
0%
Very
 
Very
60%
Moderately
 
Moderately
40%
A little
 
A little
0%
Not at all
 
Not at all

35+
20%
Very
 
Very
60%
Moderately
 
Moderately
20%
A little
 
A little
0%
Not at all
 
Not at all
16%
Very
 
Very
68%
Moderately
 
Moderately
12%
A little
 
A little
3%
Not at all
 
Not at all
ส.ค. 21. 2018
ปกติน้องๆ ดื่มน้ำประมาณกี่แก้วต่อวันครับ
0 responded out of 0 polled
Female
25%
Less than 4 glasses
 
Less than 4 glasses
37%
4-6 glasses
 
4-6 glasses
22%
6-8 glasses
 
6-8 glasses
10%
8-10 glasses
 
8-10 glasses
6%
More than 10 glasses
 
More than 10 glasses

Male
13%
Less than 4 glasses
 
Less than 4 glasses
32%
4-6 glasses
 
4-6 glasses
25%
6-8 glasses
 
6-8 glasses
18%
8-10 glasses
 
8-10 glasses
13%
More than 10 glasses
 
More than 10 glasses
0-14
17%
Less than 4 glasses
 
Less than 4 glasses
35%
4-6 glasses
 
4-6 glasses
27%
6-8 glasses
 
6-8 glasses
11%
8-10 glasses
 
8-10 glasses
10%
More than 10 glasses
 
More than 10 glasses

15-19
23%
Less than 4 glasses
 
Less than 4 glasses
36%
4-6 glasses
 
4-6 glasses
23%
6-8 glasses
 
6-8 glasses
11%
8-10 glasses
 
8-10 glasses
7%
More than 10 glasses
 
More than 10 glasses

20-24
25%
Less than 4 glasses
 
Less than 4 glasses
29%
4-6 glasses
 
4-6 glasses
21%
6-8 glasses
 
6-8 glasses
16%
8-10 glasses
 
8-10 glasses
9%
More than 10 glasses
 
More than 10 glasses

25-30
7%
Less than 4 glasses
 
Less than 4 glasses
40%
4-6 glasses
 
4-6 glasses
27%
6-8 glasses
 
6-8 glasses
27%
8-10 glasses
 
8-10 glasses
0%
More than 10 glasses
 
More than 10 glasses

31-34
0%
Less than 4 glasses
 
Less than 4 glasses
0%
4-6 glasses
 
4-6 glasses
0%
6-8 glasses
 
6-8 glasses
50%
8-10 glasses
 
8-10 glasses
50%
More than 10 glasses
 
More than 10 glasses

35+
29%
Less than 4 glasses
 
Less than 4 glasses
0%
4-6 glasses
 
4-6 glasses
0%
6-8 glasses
 
6-8 glasses
14%
8-10 glasses
 
8-10 glasses
57%
More than 10 glasses
 
More than 10 glasses
22%
Less than 4 glasses
 
Less than 4 glasses
36%
4-6 glasses
 
4-6 glasses
24%
6-8 glasses
 
6-8 glasses
11%
8-10 glasses
 
8-10 glasses
7%
More than 10 glasses
 
More than 10 glasses
ส.ค. 21. 2018
แล้วน้องๆ คิดว่าสิ่งที่อยากปรับปรุงมากที่สุดเกี่ยวกับอาหารที่โรงเรียนหรือสถานศึกษา คืออะไรครับ
0 responded out of 0 polled
Female
18%
Only sweet or fatty food
 
Only sweet or fatty food
31%
Not enough veggies or fruits or meat
 
Not enough veggies or fruits or meat
5%
Not freshly cooked or rotten food
 
Not freshly cooked or rotten food
21%
Kitchen or prep area not hygienic
 
Kitchen or prep area not hygienic
17%
Not enough quantity of food serving
 
Not enough quantity of food serving
8%
Other specify
 
Other specify

Male
20%
Only sweet or fatty food
 
Only sweet or fatty food
23%
Not enough veggies or fruits or meat
 
Not enough veggies or fruits or meat
6%
Not freshly cooked or rotten food
 
Not freshly cooked or rotten food
24%
Kitchen or prep area not hygienic
 
Kitchen or prep area not hygienic
17%
Not enough quantity of food serving
 
Not enough quantity of food serving
10%
Other specify
 
Other specify
0-14
12%
Only sweet or fatty food
 
Only sweet or fatty food
26%
Not enough veggies or fruits or meat
 
Not enough veggies or fruits or meat
10%
Not freshly cooked or rotten food
 
Not freshly cooked or rotten food
22%
Kitchen or prep area not hygienic
 
Kitchen or prep area not hygienic
18%
Not enough quantity of food serving
 
Not enough quantity of food serving
12%
Other specify
 
Other specify

15-19
18%
Only sweet or fatty food
 
Only sweet or fatty food
28%
Not enough veggies or fruits or meat
 
Not enough veggies or fruits or meat
5%
Not freshly cooked or rotten food
 
Not freshly cooked or rotten food
22%
Kitchen or prep area not hygienic
 
Kitchen or prep area not hygienic
18%
Not enough quantity of food serving
 
Not enough quantity of food serving
9%
Other specify
 
Other specify

20-24
22%
Only sweet or fatty food
 
Only sweet or fatty food
31%
Not enough veggies or fruits or meat
 
Not enough veggies or fruits or meat
6%
Not freshly cooked or rotten food
 
Not freshly cooked or rotten food
22%
Kitchen or prep area not hygienic
 
Kitchen or prep area not hygienic
12%
Not enough quantity of food serving
 
Not enough quantity of food serving
6%
Other specify
 
Other specify

25-30
13%
Only sweet or fatty food
 
Only sweet or fatty food
47%
Not enough veggies or fruits or meat
 
Not enough veggies or fruits or meat
13%
Not freshly cooked or rotten food
 
Not freshly cooked or rotten food
13%
Kitchen or prep area not hygienic
 
Kitchen or prep area not hygienic
13%
Not enough quantity of food serving
 
Not enough quantity of food serving
0%
Other specify
 
Other specify

31-34
0%
Only sweet or fatty food
 
Only sweet or fatty food
60%
Not enough veggies or fruits or meat
 
Not enough veggies or fruits or meat
0%
Not freshly cooked or rotten food
 
Not freshly cooked or rotten food
40%
Kitchen or prep area not hygienic
 
Kitchen or prep area not hygienic
0%
Not enough quantity of food serving
 
Not enough quantity of food serving
0%
Other specify
 
Other specify

35+
0%
Only sweet or fatty food
 
Only sweet or fatty food
33%
Not enough veggies or fruits or meat
 
Not enough veggies or fruits or meat
11%
Not freshly cooked or rotten food
 
Not freshly cooked or rotten food
33%
Kitchen or prep area not hygienic
 
Kitchen or prep area not hygienic
22%
Not enough quantity of food serving
 
Not enough quantity of food serving
0%
Other specify
 
Other specify
19%
Only sweet or fatty food
 
Only sweet or fatty food
28%
Not enough veggies or fruits or meat
 
Not enough veggies or fruits or meat
6%
Not freshly cooked or rotten food
 
Not freshly cooked or rotten food
22%
Kitchen or prep area not hygienic
 
Kitchen or prep area not hygienic
17%
Not enough quantity of food serving
 
Not enough quantity of food serving
8%
Other specify
 
Other specify
ส.ค. 21. 2018
แล้วส่วนใหญ่เวลาเลือกว่าอยากทานอะไร ปัจจัยข้อไหนสำคัญที่สุดสำหรับน้องครับ
0 responded out of 0 polled
Female
42%
By nutritional value
 
By nutritional value
2%
By brand or restaurant review
 
By brand or restaurant review
0%
By adverts or presenters
 
By adverts or presenters
7%
By price
 
By price
30%
By taste
 
By taste
2%
By quantity
 
By quantity
1%
Recommendations
 
Recommendations
14%
Convenience
 
Convenience
2%
Other specify
 
Other specify

Male
42%
By nutritional value
 
By nutritional value
1%
By brand or restaurant review
 
By brand or restaurant review
0%
By adverts or presenters
 
By adverts or presenters
8%
By price
 
By price
28%
By taste
 
By taste
7%
By quantity
 
By quantity
1%
Recommendations
 
Recommendations
11%
Convenience
 
Convenience
2%
Other specify
 
Other specify
0-14
61%
By nutritional value
 
By nutritional value
0%
By brand or restaurant review
 
By brand or restaurant review
0%
By adverts or presenters
 
By adverts or presenters
3%
By price
 
By price
17%
By taste
 
By taste
1%
By quantity
 
By quantity
1%
Recommendations
 
Recommendations
13%
Convenience
 
Convenience
3%
Other specify
 
Other specify

15-19
42%
By nutritional value
 
By nutritional value
1%
By brand or restaurant review
 
By brand or restaurant review
0%
By adverts or presenters
 
By adverts or presenters
7%
By price
 
By price
29%
By taste
 
By taste
3%
By quantity
 
By quantity
1%
Recommendations
 
Recommendations
13%
Convenience
 
Convenience
2%
Other specify
 
Other specify

20-24
35%
By nutritional value
 
By nutritional value
2%
By brand or restaurant review
 
By brand or restaurant review
0%
By adverts or presenters
 
By adverts or presenters
9%
By price
 
By price
33%
By taste
 
By taste
3%
By quantity
 
By quantity
2%
Recommendations
 
Recommendations
13%
Convenience
 
Convenience
1%
Other specify
 
Other specify

25-30
50%
By nutritional value
 
By nutritional value
7%
By brand or restaurant review
 
By brand or restaurant review
7%
By adverts or presenters
 
By adverts or presenters
0%
By price
 
By price
14%
By taste
 
By taste
0%
By quantity
 
By quantity
0%
Recommendations
 
Recommendations
21%
Convenience
 
Convenience
0%
Other specify
 
Other specify

31-34
50%
By nutritional value
 
By nutritional value
0%
By brand or restaurant review
 
By brand or restaurant review
0%
By adverts or presenters
 
By adverts or presenters
25%
By price
 
By price
25%
By taste
 
By taste
0%
By quantity
 
By quantity
0%
Recommendations
 
Recommendations
0%
Convenience
 
Convenience
0%
Other specify
 
Other specify

35+
33%
By nutritional value
 
By nutritional value
11%
By brand or restaurant review
 
By brand or restaurant review
0%
By adverts or presenters
 
By adverts or presenters
0%
By price
 
By price
56%
By taste
 
By taste
0%
By quantity
 
By quantity
0%
Recommendations
 
Recommendations
0%
Convenience
 
Convenience
0%
Other specify
 
Other specify
42%
By nutritional value
 
By nutritional value
2%
By brand or restaurant review
 
By brand or restaurant review
0%
By adverts or presenters
 
By adverts or presenters
7%
By price
 
By price
29%
By taste
 
By taste
3%
By quantity
 
By quantity
1%
Recommendations
 
Recommendations
13%
Convenience
 
Convenience
2%
Other specify
 
Other specify
ส.ค. 21. 2018
แล้วปกติน้องๆ ออกกำลังกายกี่ครั้งต่ออาทิตย์ครับ
0 responded out of 0 polled
Female
35%
Less than twice a week
 
Less than twice a week
28%
2-3 times a week
 
2-3 times a week
10%
3-4 times a week
 
3-4 times a week
5%
More than 4 times a week
 
More than 4 times a week
22%
Not every week
 
Not every week

Male
28%
Less than twice a week
 
Less than twice a week
24%
2-3 times a week
 
2-3 times a week
13%
3-4 times a week
 
3-4 times a week
21%
More than 4 times a week
 
More than 4 times a week
14%
Not every week
 
Not every week
0-14
20%
Less than twice a week
 
Less than twice a week
39%
2-3 times a week
 
2-3 times a week
13%
3-4 times a week
 
3-4 times a week
14%
More than 4 times a week
 
More than 4 times a week
13%
Not every week
 
Not every week

15-19
33%
Less than twice a week
 
Less than twice a week
27%
2-3 times a week
 
2-3 times a week
11%
3-4 times a week
 
3-4 times a week
10%
More than 4 times a week
 
More than 4 times a week
20%
Not every week
 
Not every week

20-24
36%
Less than twice a week
 
Less than twice a week
26%
2-3 times a week
 
2-3 times a week
11%
3-4 times a week
 
3-4 times a week
6%
More than 4 times a week
 
More than 4 times a week
21%
Not every week
 
Not every week

25-30
36%
Less than twice a week
 
Less than twice a week
21%
2-3 times a week
 
2-3 times a week
21%
3-4 times a week
 
3-4 times a week
0%
More than 4 times a week
 
More than 4 times a week
21%
Not every week
 
Not every week

31-34
50%
Less than twice a week
 
Less than twice a week
25%
2-3 times a week
 
2-3 times a week
0%
3-4 times a week
 
3-4 times a week
0%
More than 4 times a week
 
More than 4 times a week
25%
Not every week
 
Not every week

35+
56%
Less than twice a week
 
Less than twice a week
11%
2-3 times a week
 
2-3 times a week
0%
3-4 times a week
 
3-4 times a week
11%
More than 4 times a week
 
More than 4 times a week
22%
Not every week
 
Not every week
33%
Less than twice a week
 
Less than twice a week
27%
2-3 times a week
 
2-3 times a week
11%
3-4 times a week
 
3-4 times a week
9%
More than 4 times a week
 
More than 4 times a week
20%
Not every week
 
Not every week
ส.ค. 21. 2018
แล้วในแต่ละครั้ง น้องๆ ออกกำลังประมาณกี่ชั่วโมงครับ
0 responded out of 0 polled
Female
55%
Less than 1 hour
 
Less than 1 hour
30%
1-2 hours
 
1-2 hours
4%
2-3 hours
 
2-3 hours
1%
More than 3 hours
 
More than 3 hours
11%
Not sure
 
Not sure

Male
40%
Less than 1 hour
 
Less than 1 hour
37%
1-2 hours
 
1-2 hours
11%
2-3 hours
 
2-3 hours
4%
More than 3 hours
 
More than 3 hours
8%
Not sure
 
Not sure
0-14
36%
Less than 1 hour
 
Less than 1 hour
43%
1-2 hours
 
1-2 hours
13%
2-3 hours
 
2-3 hours
1%
More than 3 hours
 
More than 3 hours
6%
Not sure
 
Not sure

15-19
52%
Less than 1 hour
 
Less than 1 hour
30%
1-2 hours
 
1-2 hours
6%
2-3 hours
 
2-3 hours
2%
More than 3 hours
 
More than 3 hours
10%
Not sure
 
Not sure

20-24
47%
Less than 1 hour
 
Less than 1 hour
38%
1-2 hours
 
1-2 hours
5%
2-3 hours
 
2-3 hours
0%
More than 3 hours
 
More than 3 hours
11%
Not sure
 
Not sure

25-30
46%
Less than 1 hour
 
Less than 1 hour
31%
1-2 hours
 
1-2 hours
15%
2-3 hours
 
2-3 hours
0%
More than 3 hours
 
More than 3 hours
8%
Not sure
 
Not sure

31-34
75%
Less than 1 hour
 
Less than 1 hour
25%
1-2 hours
 
1-2 hours
0%
2-3 hours
 
2-3 hours
0%
More than 3 hours
 
More than 3 hours
0%
Not sure
 
Not sure

35+
67%
Less than 1 hour
 
Less than 1 hour
22%
1-2 hours
 
1-2 hours
0%
2-3 hours
 
2-3 hours
0%
More than 3 hours
 
More than 3 hours
11%
Not sure
 
Not sure
52%
Less than 1 hour
 
Less than 1 hour
31%
1-2 hours
 
1-2 hours
5%
2-3 hours
 
2-3 hours
2%
More than 3 hours
 
More than 3 hours
10%
Not sure
 
Not sure
ส.ค. 21. 2018
แล้วน้องๆ คิดว่าในชีวิตจริง จะสามารถหาเวลาออกกำลังกายทุกวัน วันละอย่างน้อย 1 ชั่วโมงได้ไหมครับ
0 responded out of 0 polled
Female
66%
Yes
 
Yes
14%
No
 
No
20%
Not sure
 
Not sure

Male
66%
Yes
 
Yes
13%
No
 
No
21%
Not sure
 
Not sure
0-14
73%
Yes
 
Yes
9%
No
 
No
18%
Not sure
 
Not sure

15-19
67%
Yes
 
Yes
12%
No
 
No
20%
Not sure
 
Not sure

20-24
60%
Yes
 
Yes
18%
No
 
No
22%
Not sure
 
Not sure

25-30
77%
Yes
 
Yes
8%
No
 
No
15%
Not sure
 
Not sure

31-34
100%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No
0%
Not sure
 
Not sure

35+
12%
Yes
 
Yes
12%
No
 
No
75%
Not sure
 
Not sure
66%
Yes
 
Yes
13%
No
 
No
20%
Not sure
 
Not sure
ส.ค. 21. 2018
ปกติน้องๆ นอนหลับสนิทประมาณกี่ชั่วโมงต่อวันครับ
0 responded out of 0 polled
Female
14%
Less than 5 hours
 
Less than 5 hours
62%
5-7 hours
 
5-7 hours
19%
8-10 hours
 
8-10 hours
1%
More than 10 hours
 
More than 10 hours
4%
Not sure
 
Not sure

Male
15%
Less than 5 hours
 
Less than 5 hours
62%
5-7 hours
 
5-7 hours
18%
8-10 hours
 
8-10 hours
2%
More than 10 hours
 
More than 10 hours
3%
Not sure
 
Not sure
0-14
8%
Less than 5 hours
 
Less than 5 hours
49%
5-7 hours
 
5-7 hours
37%
8-10 hours
 
8-10 hours
0%
More than 10 hours
 
More than 10 hours
6%
Not sure
 
Not sure

15-19
14%
Less than 5 hours
 
Less than 5 hours
63%
5-7 hours
 
5-7 hours
18%
8-10 hours
 
8-10 hours
1%
More than 10 hours
 
More than 10 hours
3%
Not sure
 
Not sure

20-24
18%
Less than 5 hours
 
Less than 5 hours
69%
5-7 hours
 
5-7 hours
10%
8-10 hours
 
8-10 hours
1%
More than 10 hours
 
More than 10 hours
3%
Not sure
 
Not sure

25-30
8%
Less than 5 hours
 
Less than 5 hours
62%
5-7 hours
 
5-7 hours
31%
8-10 hours
 
8-10 hours
0%
More than 10 hours
 
More than 10 hours
0%
Not sure
 
Not sure

31-34
50%
Less than 5 hours
 
Less than 5 hours
50%
5-7 hours
 
5-7 hours
0%
8-10 hours
 
8-10 hours
0%
More than 10 hours
 
More than 10 hours
0%
Not sure
 
Not sure

35+
14%
Less than 5 hours
 
Less than 5 hours
57%
5-7 hours
 
5-7 hours
29%
8-10 hours
 
8-10 hours
0%
More than 10 hours
 
More than 10 hours
0%
Not sure
 
Not sure
14%
Less than 5 hours
 
Less than 5 hours
62%
5-7 hours
 
5-7 hours
19%
8-10 hours
 
8-10 hours
1%
More than 10 hours
 
More than 10 hours
3%
Not sure
 
Not sure
ส.ค. 21. 2018
น้องๆ คิดว่าตัวเองแปรงฟันส่วนใหญ่ถึงครั้งละ 2 นาที ไหมครับ
0 responded out of 0 polled
Female
54%
Yes
 
Yes
27%
No
 
No
19%
Not sure
 
Not sure

Male
53%
Yes
 
Yes
29%
No
 
No
18%
Not sure
 
Not sure
0-14
60%
Yes
 
Yes
23%
No
 
No
18%
Not sure
 
Not sure

15-19
54%
Yes
 
Yes
28%
No
 
No
17%
Not sure
 
Not sure

20-24
47%
Yes
 
Yes
30%
No
 
No
24%
Not sure
 
Not sure

25-30
77%
Yes
 
Yes
8%
No
 
No
15%
Not sure
 
Not sure

31-34
50%
Yes
 
Yes
50%
No
 
No
0%
Not sure
 
Not sure

35+
50%
Yes
 
Yes
17%
No
 
No
33%
Not sure
 
Not sure
54%
Yes
 
Yes
28%
No
 
No
18%
Not sure
 
Not sure
ส.ค. 21. 2018
สถานศึกษาของน้อง มีการสอนเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด หลอดเลือดสมองตีบ) ไหมครับ
0 responded out of 0 polled
Female
52%
Yes
 
Yes
28%
No
 
No
20%
Not sure
 
Not sure

Male
46%
Yes
 
Yes
37%
No
 
No
17%
Not sure
 
Not sure
0-14
47%
Yes
 
Yes
29%
No
 
No
24%
Not sure
 
Not sure

15-19
53%
Yes
 
Yes
29%
No
 
No
18%
Not sure
 
Not sure

20-24
44%
Yes
 
Yes
37%
No
 
No
19%
Not sure
 
Not sure

25-30
42%
Yes
 
Yes
33%
No
 
No
25%
Not sure
 
Not sure

31-34
0%
Yes
 
Yes
67%
No
 
No
33%
Not sure
 
Not sure

35+
67%
Yes
 
Yes
17%
No
 
No
17%
Not sure
 
Not sure
50%
Yes
 
Yes
31%
No
 
No
19%
Not sure
 
Not sure
ส.ค. 21. 2018
แล้วน้องๆ คิดว่าความรู้ด้านสุขภาพข้อไหนที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมมากที่สุดครับ
0 responded out of 0 polled
Female
27%
Personal hygiene
 
Personal hygiene
16%
Nutrition
 
Nutrition
21%
Physical exercise
 
Physical exercise
33%
NCDs
 
NCDs
3%
Other specify
 
Other specify

Male
31%
Personal hygiene
 
Personal hygiene
15%
Nutrition
 
Nutrition
17%
Physical exercise
 
Physical exercise
33%
NCDs
 
NCDs
3%
Other specify
 
Other specify
0-14
32%
Personal hygiene
 
Personal hygiene
12%
Nutrition
 
Nutrition
18%
Physical exercise
 
Physical exercise
35%
NCDs
 
NCDs
4%
Other specify
 
Other specify

15-19
29%
Personal hygiene
 
Personal hygiene
14%
Nutrition
 
Nutrition
22%
Physical exercise
 
Physical exercise
33%
NCDs
 
NCDs
3%
Other specify
 
Other specify

20-24
26%
Personal hygiene
 
Personal hygiene
20%
Nutrition
 
Nutrition
11%
Physical exercise
 
Physical exercise
38%
NCDs
 
NCDs
5%
Other specify
 
Other specify

25-30
17%
Personal hygiene
 
Personal hygiene
8%
Nutrition
 
Nutrition
8%
Physical exercise
 
Physical exercise
67%
NCDs
 
NCDs
0%
Other specify
 
Other specify

31-34
33%
Personal hygiene
 
Personal hygiene
33%
Nutrition
 
Nutrition
0%
Physical exercise
 
Physical exercise
0%
NCDs
 
NCDs
33%
Other specify
 
Other specify

35+
33%
Personal hygiene
 
Personal hygiene
17%
Nutrition
 
Nutrition
17%
Physical exercise
 
Physical exercise
17%
NCDs
 
NCDs
17%
Other specify
 
Other specify
28%
Personal hygiene
 
Personal hygiene
16%
Nutrition
 
Nutrition
20%
Physical exercise
 
Physical exercise
33%
NCDs
 
NCDs
3%
Other specify
 
Other specify
ส.ค. 21. 2018
ถ้าต้องการรับข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องที่ตอบเมื่อกี้ น้องๆ อยากได้จากทางไหนมากที่สุดครับ
0 responded out of 0 polled
Female
45%
Social media
 
Social media
3%
Publications
 
Publications
17%
Teachers
 
Teachers
2%
Parents or family members
 
Parents or family members
4%
Website
 
Website
3%
Celebs or net idols
 
Celebs or net idols
5%
Mobile apps
 
Mobile apps
20%
Medical professionals
 
Medical professionals
1%
Other specify
 
Other specify

Male
54%
Social media
 
Social media
2%
Publications
 
Publications
17%
Teachers
 
Teachers
2%
Parents or family members
 
Parents or family members
3%
Website
 
Website
1%
Celebs or net idols
 
Celebs or net idols
4%
Mobile apps
 
Mobile apps
16%
Medical professionals
 
Medical professionals
1%
Other specify
 
Other specify
0-14
33%
Social media
 
Social media
2%
Publications
 
Publications
30%
Teachers
 
Teachers
2%
Parents or family members
 
Parents or family members
4%
Website
 
Website
5%
Celebs or net idols
 
Celebs or net idols
5%
Mobile apps
 
Mobile apps
18%
Medical professionals
 
Medical professionals
2%
Other specify
 
Other specify

15-19
46%
Social media
 
Social media
3%
Publications
 
Publications
17%
Teachers
 
Teachers
2%
Parents or family members
 
Parents or family members
4%
Website
 
Website
3%
Celebs or net idols
 
Celebs or net idols
4%
Mobile apps
 
Mobile apps
20%
Medical professionals
 
Medical professionals
1%
Other specify
 
Other specify

20-24
52%
Social media
 
Social media
2%
Publications
 
Publications
12%
Teachers
 
Teachers
1%
Parents or family members
 
Parents or family members
5%
Website
 
Website
2%
Celebs or net idols
 
Celebs or net idols
7%
Mobile apps
 
Mobile apps
18%
Medical professionals
 
Medical professionals
2%
Other specify
 
Other specify

25-30
58%
Social media
 
Social media
0%
Publications
 
Publications
17%
Teachers
 
Teachers
0%
Parents or family members
 
Parents or family members
8%
Website
 
Website
0%
Celebs or net idols
 
Celebs or net idols
0%
Mobile apps
 
Mobile apps
17%
Medical professionals
 
Medical professionals
0%
Other specify
 
Other specify

31-34
33%
Social media
 
Social media
0%
Publications
 
Publications
0%
Teachers
 
Teachers
33%
Parents or family members
 
Parents or family members
33%
Website
 
Website
0%
Celebs or net idols
 
Celebs or net idols
0%
Mobile apps
 
Mobile apps
0%
Medical professionals
 
Medical professionals
0%
Other specify
 
Other specify

35+
67%
Social media
 
Social media
0%
Publications
 
Publications
0%
Teachers
 
Teachers
0%
Parents or family members
 
Parents or family members
17%
Website
 
Website
0%
Celebs or net idols
 
Celebs or net idols
0%
Mobile apps
 
Mobile apps
17%
Medical professionals
 
Medical professionals
0%
Other specify
 
Other specify
47%
Social media
 
Social media
3%
Publications
 
Publications
17%
Teachers
 
Teachers
2%
Parents or family members
 
Parents or family members
4%
Website
 
Website
3%
Celebs or net idols
 
Celebs or net idols
4%
Mobile apps
 
Mobile apps
19%
Medical professionals
 
Medical professionals
1%
Other specify
 
Other specify
ส.ค. 21. 2018
แล้วโรงเรียนหรือสถานศึกษาของน้อง ได้ให้ความรู้ด้านสุขภาพเพียงพอกับความต้องการของน้องไหมครับ
0 responded out of 0 polled
Female
41%
Yes, enough
 
Yes, enough
33%
No
 
No
26%
Not sure
 
Not sure

Male
43%
Yes, enough
 
Yes, enough
39%
No
 
No
18%
Not sure
 
Not sure
0-14
60%
Yes, enough
 
Yes, enough
23%
No
 
No
18%
Not sure
 
Not sure

15-19
42%
Yes, enough
 
Yes, enough
34%
No
 
No
25%
Not sure
 
Not sure

20-24
32%
Yes, enough
 
Yes, enough
47%
No
 
No
21%
Not sure
 
Not sure

25-30
33%
Yes, enough
 
Yes, enough
50%
No
 
No
17%
Not sure
 
Not sure

31-34
67%
Yes, enough
 
Yes, enough
33%
No
 
No
0%
Not sure
 
Not sure

35+
50%
Yes, enough
 
Yes, enough
17%
No
 
No
33%
Not sure
 
Not sure
42%
Yes, enough
 
Yes, enough
34%
No
 
No
24%
Not sure
 
Not sure
ส.ค. 21. 2018
น้องๆ คิดว่าความรู้ที่ได้รับครั้งนี้ จะนำด้านไหนไปปรับใช้ก่อนเป็นอันดับแรกครับ
0 responded out of 0 polled
Female
41%
Personal hygiene
 
Personal hygiene
26%
Nutrition
 
Nutrition
21%
Physical exercise
 
Physical exercise
10%
NCDs
 
NCDs
2%
Don't choose any
 
Don't choose any

Male
45%
Personal hygiene
 
Personal hygiene
26%
Nutrition
 
Nutrition
14%
Physical exercise
 
Physical exercise
12%
NCDs
 
NCDs
3%
Don't choose any
 
Don't choose any
0-14
45%
Personal hygiene
 
Personal hygiene
24%
Nutrition
 
Nutrition
18%
Physical exercise
 
Physical exercise
11%
NCDs
 
NCDs
2%
Don't choose any
 
Don't choose any

15-19
44%
Personal hygiene
 
Personal hygiene
25%
Nutrition
 
Nutrition
20%
Physical exercise
 
Physical exercise
10%
NCDs
 
NCDs
2%
Don't choose any
 
Don't choose any

20-24
34%
Personal hygiene
 
Personal hygiene
31%
Nutrition
 
Nutrition
21%
Physical exercise
 
Physical exercise
13%
NCDs
 
NCDs
1%
Don't choose any
 
Don't choose any

25-30
25%
Personal hygiene
 
Personal hygiene
25%
Nutrition
 
Nutrition
8%
Physical exercise
 
Physical exercise
42%
NCDs
 
NCDs
0%
Don't choose any
 
Don't choose any

31-34
0%
Personal hygiene
 
Personal hygiene
33%
Nutrition
 
Nutrition
33%
Physical exercise
 
Physical exercise
33%
NCDs
 
NCDs
0%
Don't choose any
 
Don't choose any

35+
17%
Personal hygiene
 
Personal hygiene
50%
Nutrition
 
Nutrition
17%
Physical exercise
 
Physical exercise
17%
NCDs
 
NCDs
0%
Don't choose any
 
Don't choose any
42%
Personal hygiene
 
Personal hygiene
26%
Nutrition
 
Nutrition
20%
Physical exercise
 
Physical exercise
10%
NCDs
 
NCDs
2%
Don't choose any
 
Don't choose any

FEATURED ANSWERS

RELATED STORIES

ไอโอดีน กับ สุขภาพของเด็กไทย
Read more →

FEATURED IMAGES

No featured images yet.

MORE POLLS

FILTER

POLL LIST
All polls from most recent to oldest