สุขภาพ
ยูรีพอร์ตได้ร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ทำโพลเพื่อสำรวจความรู้ด้านสุขภาพที่ดีของเยาวชนค่ะ มาดูกันว่าน้องๆ ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอย่างมีสุขอนามัยที่ดีหรือเปล่าค่ะ...
14 questions polled on this topic
93% response rate
2,046 responded out of 2,189 polled
ส.ค. 21. 2018
ในความคิดเห็นของน้อง อาหารที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาจัดเตรียมหรือขายให้ ดีต่อสุขภาพมากน้อยแค่ไหนครับ
ส.ค. 21. 2018
ปกติน้องๆ ดื่มน้ำประมาณกี่แก้วต่อวันครับ
ส.ค. 21. 2018
แล้วน้องๆ คิดว่าสิ่งที่อยากปรับปรุงมากที่สุดเกี่ยวกับอาหารที่โรงเรียนหรือสถานศึกษา คืออะไรครับ
ส.ค. 21. 2018
แล้วส่วนใหญ่เวลาเลือกว่าอยากทานอะไร ปัจจัยข้อไหนสำคัญที่สุดสำหรับน้องครับ
ส.ค. 21. 2018
แล้วปกติน้องๆ ออกกำลังกายกี่ครั้งต่ออาทิตย์ครับ
ส.ค. 21. 2018
แล้วในแต่ละครั้ง น้องๆ ออกกำลังประมาณกี่ชั่วโมงครับ
ส.ค. 21. 2018
แล้วน้องๆ คิดว่าในชีวิตจริง จะสามารถหาเวลาออกกำลังกายทุกวัน วันละอย่างน้อย 1 ชั่วโมงได้ไหมครับ
ส.ค. 21. 2018
ปกติน้องๆ นอนหลับสนิทประมาณกี่ชั่วโมงต่อวันครับ
ส.ค. 21. 2018
น้องๆ คิดว่าตัวเองแปรงฟันส่วนใหญ่ถึงครั้งละ 2 นาที ไหมครับ
ส.ค. 21. 2018
สถานศึกษาของน้อง มีการสอนเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด หลอดเลือดสมองตีบ) ไหมครับ
ส.ค. 21. 2018
แล้วน้องๆ คิดว่าความรู้ด้านสุขภาพข้อไหนที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมมากที่สุดครับ
ส.ค. 21. 2018
ถ้าต้องการรับข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องที่ตอบเมื่อกี้ น้องๆ อยากได้จากทางไหนมากที่สุดครับ
ส.ค. 21. 2018
แล้วโรงเรียนหรือสถานศึกษาของน้อง ได้ให้ความรู้ด้านสุขภาพเพียงพอกับความต้องการของน้องไหมครับ
ส.ค. 21. 2018
น้องๆ คิดว่าความรู้ที่ได้รับครั้งนี้ จะนำด้านไหนไปปรับใช้ก่อนเป็นอันดับแรกครับ

ผลโพล

ส.ค. 21. 2018
ในความคิดเห็นของน้อง อาหารที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาจัดเตรียมหรือขายให้ ดีต่อสุขภาพมากน้อยแค่ไหนครับ
มีผู้ตอบจำนวน 2,046 จากทั้งหมด 2,189 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
16%
Very
 
Very
69%
Moderately
 
Moderately
12%
A little
 
A little
3%
Not at all
 
Not at all

ชาย
18%
Very
 
Very
64%
Moderately
 
Moderately
13%
A little
 
A little
5%
Not at all
 
Not at all
0-14
6%
a little
 
a little
2%
not at all
 
not at all
24%
very
 
very
68%
moderately
 
moderately

15-19
12%
a little
 
a little
3%
not at all
 
not at all
17%
very
 
very
67%
moderately
 
moderately

20-24
16%
a little
 
a little
4%
not at all
 
not at all
10%
very
 
very
70%
moderately
 
moderately

25-30
12%
a little
 
a little
0%
not at all
 
not at all
12%
very
 
very
76%
moderately
 
moderately

31-34
40%
a little
 
a little
0%
not at all
 
not at all
0%
very
 
very
60%
moderately
 
moderately

35+
20%
a little
 
a little
0%
not at all
 
not at all
20%
very
 
very
60%
moderately
 
moderately
16%
Very
 
Very
68%
Moderately
 
Moderately
12%
A little
 
A little
3%
Not at all
 
Not at all
ส.ค. 21. 2018
ปกติน้องๆ ดื่มน้ำประมาณกี่แก้วต่อวันครับ
มีผู้ตอบจำนวน 1,737 จากทั้งหมด 9,495 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
25%
Less than 4 glasses
 
Less than 4 glasses
37%
4-6 glasses
 
4-6 glasses
22%
6-8 glasses
 
6-8 glasses
10%
8-10 glasses
 
8-10 glasses
6%
More than 10 glasses
 
More than 10 glasses

ชาย
13%
Less than 4 glasses
 
Less than 4 glasses
32%
4-6 glasses
 
4-6 glasses
25%
6-8 glasses
 
6-8 glasses
18%
8-10 glasses
 
8-10 glasses
13%
More than 10 glasses
 
More than 10 glasses
0-14
10%
more than 10 glasses
 
more than 10 glasses
35%
4-6 glasses
 
4-6 glasses
17%
less than 4 glasses
 
less than 4 glasses
11%
8-10 glasses
 
8-10 glasses
27%
6-8 glasses
 
6-8 glasses

15-19
7%
more than 10 glasses
 
more than 10 glasses
36%
4-6 glasses
 
4-6 glasses
23%
less than 4 glasses
 
less than 4 glasses
11%
8-10 glasses
 
8-10 glasses
23%
6-8 glasses
 
6-8 glasses

20-24
9%
more than 10 glasses
 
more than 10 glasses
29%
4-6 glasses
 
4-6 glasses
25%
less than 4 glasses
 
less than 4 glasses
16%
8-10 glasses
 
8-10 glasses
21%
6-8 glasses
 
6-8 glasses

25-30
0%
more than 10 glasses
 
more than 10 glasses
40%
4-6 glasses
 
4-6 glasses
7%
less than 4 glasses
 
less than 4 glasses
27%
8-10 glasses
 
8-10 glasses
27%
6-8 glasses
 
6-8 glasses

31-34
50%
more than 10 glasses
 
more than 10 glasses
0%
4-6 glasses
 
4-6 glasses
0%
less than 4 glasses
 
less than 4 glasses
50%
8-10 glasses
 
8-10 glasses
0%
6-8 glasses
 
6-8 glasses

35+
57%
more than 10 glasses
 
more than 10 glasses
0%
4-6 glasses
 
4-6 glasses
29%
less than 4 glasses
 
less than 4 glasses
14%
8-10 glasses
 
8-10 glasses
0%
6-8 glasses
 
6-8 glasses
22%
Less than 4 glasses
 
Less than 4 glasses
36%
4-6 glasses
 
4-6 glasses
24%
6-8 glasses
 
6-8 glasses
11%
8-10 glasses
 
8-10 glasses
7%
More than 10 glasses
 
More than 10 glasses
ส.ค. 21. 2018
แล้วน้องๆ คิดว่าสิ่งที่อยากปรับปรุงมากที่สุดเกี่ยวกับอาหารที่โรงเรียนหรือสถานศึกษา คืออะไรครับ
มีผู้ตอบจำนวน 1,918 จากทั้งหมด 2,087 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
18%
Only sweet or fatty food
 
Only sweet or fatty food
31%
Not enough veggies or fruits or meat
 
Not enough veggies or fruits or meat
5%
Not freshly cooked or rotten food
 
Not freshly cooked or rotten food
21%
Kitchen or prep area not hygienic
 
Kitchen or prep area not hygienic
17%
Not enough quantity of food serving
 
Not enough quantity of food serving
8%
Other specify
 
Other specify

ชาย
20%
Only sweet or fatty food
 
Only sweet or fatty food
23%
Not enough veggies or fruits or meat
 
Not enough veggies or fruits or meat
6%
Not freshly cooked or rotten food
 
Not freshly cooked or rotten food
24%
Kitchen or prep area not hygienic
 
Kitchen or prep area not hygienic
17%
Not enough quantity of food serving
 
Not enough quantity of food serving
10%
Other specify
 
Other specify
0-14
10%
not freshly cooked or rotten food
 
not freshly cooked or rotten food
18%
not enough quantity of food serving
 
not enough quantity of food serving
12%
only sweet or fatty food
 
only sweet or fatty food
22%
kitchen or prep area not hygienic
 
kitchen or prep area not hygienic
26%
not enough veggies or fruits or meat
 
not enough veggies or fruits or meat
12%
other specify
 
other specify

15-19
5%
not freshly cooked or rotten food
 
not freshly cooked or rotten food
18%
not enough quantity of food serving
 
not enough quantity of food serving
18%
only sweet or fatty food
 
only sweet or fatty food
22%
kitchen or prep area not hygienic
 
kitchen or prep area not hygienic
28%
not enough veggies or fruits or meat
 
not enough veggies or fruits or meat
9%
other specify
 
other specify

20-24
6%
not freshly cooked or rotten food
 
not freshly cooked or rotten food
12%
not enough quantity of food serving
 
not enough quantity of food serving
22%
only sweet or fatty food
 
only sweet or fatty food
22%
kitchen or prep area not hygienic
 
kitchen or prep area not hygienic
31%
not enough veggies or fruits or meat
 
not enough veggies or fruits or meat
6%
other specify
 
other specify

25-30
13%
not freshly cooked or rotten food
 
not freshly cooked or rotten food
13%
not enough quantity of food serving
 
not enough quantity of food serving
13%
only sweet or fatty food
 
only sweet or fatty food
13%
kitchen or prep area not hygienic
 
kitchen or prep area not hygienic
47%
not enough veggies or fruits or meat
 
not enough veggies or fruits or meat
0%
other specify
 
other specify

31-34
0%
not freshly cooked or rotten food
 
not freshly cooked or rotten food
0%
not enough quantity of food serving
 
not enough quantity of food serving
0%
only sweet or fatty food
 
only sweet or fatty food
40%
kitchen or prep area not hygienic
 
kitchen or prep area not hygienic
60%
not enough veggies or fruits or meat
 
not enough veggies or fruits or meat
0%
other specify
 
other specify

35+
11%
not freshly cooked or rotten food
 
not freshly cooked or rotten food
22%
not enough quantity of food serving
 
not enough quantity of food serving
0%
only sweet or fatty food
 
only sweet or fatty food
33%
kitchen or prep area not hygienic
 
kitchen or prep area not hygienic
33%
not enough veggies or fruits or meat
 
not enough veggies or fruits or meat
0%
other specify
 
other specify
19%
Only sweet or fatty food
 
Only sweet or fatty food
28%
Not enough veggies or fruits or meat
 
Not enough veggies or fruits or meat
6%
Not freshly cooked or rotten food
 
Not freshly cooked or rotten food
22%
Kitchen or prep area not hygienic
 
Kitchen or prep area not hygienic
17%
Not enough quantity of food serving
 
Not enough quantity of food serving
8%
Other specify
 
Other specify
ส.ค. 21. 2018
แล้วส่วนใหญ่เวลาเลือกว่าอยากทานอะไร ปัจจัยข้อไหนสำคัญที่สุดสำหรับน้องครับ
มีผู้ตอบจำนวน 1,837 จากทั้งหมด 1,917 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
42%
By nutritional value
 
By nutritional value
2%
By brand or restaurant review
 
By brand or restaurant review
0%
By adverts or presenters
 
By adverts or presenters
7%
By price
 
By price
30%
By taste
 
By taste
2%
By quantity
 
By quantity
1%
Recommendations
 
Recommendations
14%
Convenience
 
Convenience
2%
Other specify
 
Other specify

ชาย
42%
By nutritional value
 
By nutritional value
1%
By brand or restaurant review
 
By brand or restaurant review
0%
By adverts or presenters
 
By adverts or presenters
8%
By price
 
By price
28%
By taste
 
By taste
7%
By quantity
 
By quantity
1%
Recommendations
 
Recommendations
11%
Convenience
 
Convenience
2%
Other specify
 
Other specify
0-14
3%
by price
 
by price
1%
by quantity
 
by quantity
0%
by adverts or presenters
 
by adverts or presenters
13%
convenience
 
convenience
61%
by nutritional value
 
by nutritional value
1%
recommendations
 
recommendations
17%
by taste
 
by taste
0%
by brand or restaurant review
 
by brand or restaurant review
3%
other specify
 
other specify

15-19
7%
by price
 
by price
3%
by quantity
 
by quantity
0%
by adverts or presenters
 
by adverts or presenters
13%
convenience
 
convenience
42%
by nutritional value
 
by nutritional value
1%
recommendations
 
recommendations
29%
by taste
 
by taste
1%
by brand or restaurant review
 
by brand or restaurant review
2%
other specify
 
other specify

20-24
9%
by price
 
by price
3%
by quantity
 
by quantity
0%
by adverts or presenters
 
by adverts or presenters
13%
convenience
 
convenience
35%
by nutritional value
 
by nutritional value
2%
recommendations
 
recommendations
33%
by taste
 
by taste
2%
by brand or restaurant review
 
by brand or restaurant review
1%
other specify
 
other specify

25-30
0%
by price
 
by price
0%
by quantity
 
by quantity
7%
by adverts or presenters
 
by adverts or presenters
21%
convenience
 
convenience
50%
by nutritional value
 
by nutritional value
0%
recommendations
 
recommendations
14%
by taste
 
by taste
7%
by brand or restaurant review
 
by brand or restaurant review
0%
other specify
 
other specify

31-34
25%
by price
 
by price
0%
by quantity
 
by quantity
0%
by adverts or presenters
 
by adverts or presenters
0%
convenience
 
convenience
50%
by nutritional value
 
by nutritional value
0%
recommendations
 
recommendations
25%
by taste
 
by taste
0%
by brand or restaurant review
 
by brand or restaurant review
0%
other specify
 
other specify

35+
0%
by price
 
by price
0%
by quantity
 
by quantity
0%
by adverts or presenters
 
by adverts or presenters
0%
convenience
 
convenience
33%
by nutritional value
 
by nutritional value
0%
recommendations
 
recommendations
56%
by taste
 
by taste
11%
by brand or restaurant review
 
by brand or restaurant review
0%
other specify
 
other specify
42%
By nutritional value
 
By nutritional value
2%
By brand or restaurant review
 
By brand or restaurant review
0%
By adverts or presenters
 
By adverts or presenters
7%
By price
 
By price
29%
By taste
 
By taste
3%
By quantity
 
By quantity
1%
Recommendations
 
Recommendations
13%
Convenience
 
Convenience
2%
Other specify
 
Other specify
ส.ค. 21. 2018
แล้วปกติน้องๆ ออกกำลังกายกี่ครั้งต่ออาทิตย์ครับ
มีผู้ตอบจำนวน 1,805 จากทั้งหมด 1,840 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
35%
Less than twice a week
 
Less than twice a week
28%
2-3 times a week
 
2-3 times a week
10%
3-4 times a week
 
3-4 times a week
5%
More than 4 times a week
 
More than 4 times a week
22%
Not every week
 
Not every week

ชาย
28%
Less than twice a week
 
Less than twice a week
24%
2-3 times a week
 
2-3 times a week
13%
3-4 times a week
 
3-4 times a week
21%
More than 4 times a week
 
More than 4 times a week
14%
Not every week
 
Not every week
0-14
20%
less than twice a week
 
less than twice a week
13%
not every week
 
not every week
14%
more than 4 times a week
 
more than 4 times a week
39%
2-3 times a week
 
2-3 times a week
13%
3-4 times a week
 
3-4 times a week

15-19
33%
less than twice a week
 
less than twice a week
20%
not every week
 
not every week
10%
more than 4 times a week
 
more than 4 times a week
27%
2-3 times a week
 
2-3 times a week
11%
3-4 times a week
 
3-4 times a week

20-24
36%
less than twice a week
 
less than twice a week
21%
not every week
 
not every week
6%
more than 4 times a week
 
more than 4 times a week
26%
2-3 times a week
 
2-3 times a week
11%
3-4 times a week
 
3-4 times a week

25-30
36%
less than twice a week
 
less than twice a week
21%
not every week
 
not every week
0%
more than 4 times a week
 
more than 4 times a week
21%
2-3 times a week
 
2-3 times a week
21%
3-4 times a week
 
3-4 times a week

31-34
50%
less than twice a week
 
less than twice a week
25%
not every week
 
not every week
0%
more than 4 times a week
 
more than 4 times a week
25%
2-3 times a week
 
2-3 times a week
0%
3-4 times a week
 
3-4 times a week

35+
56%
less than twice a week
 
less than twice a week
22%
not every week
 
not every week
11%
more than 4 times a week
 
more than 4 times a week
11%
2-3 times a week
 
2-3 times a week
0%
3-4 times a week
 
3-4 times a week
33%
Less than twice a week
 
Less than twice a week
27%
2-3 times a week
 
2-3 times a week
11%
3-4 times a week
 
3-4 times a week
9%
More than 4 times a week
 
More than 4 times a week
20%
Not every week
 
Not every week
ส.ค. 21. 2018
แล้วในแต่ละครั้ง น้องๆ ออกกำลังประมาณกี่ชั่วโมงครับ
มีผู้ตอบจำนวน 1,784 จากทั้งหมด 1,808 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
55%
Less than 1 hour
 
Less than 1 hour
30%
1-2 hours
 
1-2 hours
4%
2-3 hours
 
2-3 hours
1%
More than 3 hours
 
More than 3 hours
11%
Not sure
 
Not sure

ชาย
40%
Less than 1 hour
 
Less than 1 hour
37%
1-2 hours
 
1-2 hours
11%
2-3 hours
 
2-3 hours
4%
More than 3 hours
 
More than 3 hours
8%
Not sure
 
Not sure
0-14
13%
2-3 hours
 
2-3 hours
36%
less than 1 hour
 
less than 1 hour
43%
1-2 hours
 
1-2 hours
6%
not sure
 
not sure
1%
more than 3 hours
 
more than 3 hours

15-19
6%
2-3 hours
 
2-3 hours
52%
less than 1 hour
 
less than 1 hour
30%
1-2 hours
 
1-2 hours
10%
not sure
 
not sure
2%
more than 3 hours
 
more than 3 hours

20-24
5%
2-3 hours
 
2-3 hours
47%
less than 1 hour
 
less than 1 hour
38%
1-2 hours
 
1-2 hours
11%
not sure
 
not sure
0%
more than 3 hours
 
more than 3 hours

25-30
15%
2-3 hours
 
2-3 hours
46%
less than 1 hour
 
less than 1 hour
31%
1-2 hours
 
1-2 hours
8%
not sure
 
not sure
0%
more than 3 hours
 
more than 3 hours

31-34
0%
2-3 hours
 
2-3 hours
75%
less than 1 hour
 
less than 1 hour
25%
1-2 hours
 
1-2 hours
0%
not sure
 
not sure
0%
more than 3 hours
 
more than 3 hours

35+
0%
2-3 hours
 
2-3 hours
67%
less than 1 hour
 
less than 1 hour
22%
1-2 hours
 
1-2 hours
11%
not sure
 
not sure
0%
more than 3 hours
 
more than 3 hours
52%
Less than 1 hour
 
Less than 1 hour
31%
1-2 hours
 
1-2 hours
5%
2-3 hours
 
2-3 hours
2%
More than 3 hours
 
More than 3 hours
10%
Not sure
 
Not sure
ส.ค. 21. 2018
แล้วน้องๆ คิดว่าในชีวิตจริง จะสามารถหาเวลาออกกำลังกายทุกวัน วันละอย่างน้อย 1 ชั่วโมงได้ไหมครับ
มีผู้ตอบจำนวน 1,744 จากทั้งหมด 1,784 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
66%
Yes
 
Yes
14%
No
 
No
20%
Not sure
 
Not sure

ชาย
66%
Yes
 
Yes
13%
No
 
No
21%
Not sure
 
Not sure
0-14
18%
not sure
 
not sure
73%
yes
 
yes
9%
no
 
no

15-19
20%
not sure
 
not sure
67%
yes
 
yes
12%
no
 
no

20-24
22%
not sure
 
not sure
60%
yes
 
yes
18%
no
 
no

25-30
15%
not sure
 
not sure
77%
yes
 
yes
8%
no
 
no

31-34
0%
not sure
 
not sure
100%
yes
 
yes
0%
no
 
no

35+
75%
not sure
 
not sure
12%
yes
 
yes
12%
no
 
no
66%
Yes
 
Yes
13%
No
 
No
20%
Not sure
 
Not sure
ส.ค. 21. 2018
ปกติน้องๆ นอนหลับสนิทประมาณกี่ชั่วโมงต่อวันครับ
มีผู้ตอบจำนวน 1,688 จากทั้งหมด 1,704 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
14%
Less than 5 hours
 
Less than 5 hours
62%
5-7 hours
 
5-7 hours
19%
8-10 hours
 
8-10 hours
1%
More than 10 hours
 
More than 10 hours
4%
Not sure
 
Not sure

ชาย
15%
Less than 5 hours
 
Less than 5 hours
62%
5-7 hours
 
5-7 hours
18%
8-10 hours
 
8-10 hours
2%
More than 10 hours
 
More than 10 hours
3%
Not sure
 
Not sure
0-14
49%
5-7 hours
 
5-7 hours
8%
less than 5 hours
 
less than 5 hours
0%
more than 10 hours
 
more than 10 hours
37%
8-10 hours
 
8-10 hours
6%
not sure
 
not sure

15-19
63%
5-7 hours
 
5-7 hours
14%
less than 5 hours
 
less than 5 hours
1%
more than 10 hours
 
more than 10 hours
18%
8-10 hours
 
8-10 hours
3%
not sure
 
not sure

20-24
69%
5-7 hours
 
5-7 hours
18%
less than 5 hours
 
less than 5 hours
1%
more than 10 hours
 
more than 10 hours
10%
8-10 hours
 
8-10 hours
3%
not sure
 
not sure

25-30
62%
5-7 hours
 
5-7 hours
8%
less than 5 hours
 
less than 5 hours
0%
more than 10 hours
 
more than 10 hours
31%
8-10 hours
 
8-10 hours
0%
not sure
 
not sure

31-34
50%
5-7 hours
 
5-7 hours
50%
less than 5 hours
 
less than 5 hours
0%
more than 10 hours
 
more than 10 hours
0%
8-10 hours
 
8-10 hours
0%
not sure
 
not sure

35+
57%
5-7 hours
 
5-7 hours
14%
less than 5 hours
 
less than 5 hours
0%
more than 10 hours
 
more than 10 hours
29%
8-10 hours
 
8-10 hours
0%
not sure
 
not sure
14%
Less than 5 hours
 
Less than 5 hours
62%
5-7 hours
 
5-7 hours
19%
8-10 hours
 
8-10 hours
1%
More than 10 hours
 
More than 10 hours
3%
Not sure
 
Not sure
ส.ค. 21. 2018
น้องๆ คิดว่าตัวเองแปรงฟันส่วนใหญ่ถึงครั้งละ 2 นาที ไหมครับ
มีผู้ตอบจำนวน 1,661 จากทั้งหมด 1,688 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
54%
Yes
 
Yes
27%
No
 
No
19%
Not sure
 
Not sure

ชาย
53%
Yes
 
Yes
29%
No
 
No
18%
Not sure
 
Not sure
0-14
18%
not sure
 
not sure
60%
yes
 
yes
23%
no
 
no

15-19
17%
not sure
 
not sure
54%
yes
 
yes
28%
no
 
no

20-24
24%
not sure
 
not sure
47%
yes
 
yes
30%
no
 
no

25-30
15%
not sure
 
not sure
77%
yes
 
yes
8%
no
 
no

31-34
0%
not sure
 
not sure
50%
yes
 
yes
50%
no
 
no

35+
33%
not sure
 
not sure
50%
yes
 
yes
17%
no
 
no
54%
Yes
 
Yes
28%
No
 
No
18%
Not sure
 
Not sure
ส.ค. 21. 2018
สถานศึกษาของน้อง มีการสอนเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด หลอดเลือดสมองตีบ) ไหมครับ
มีผู้ตอบจำนวน 1,616 จากทั้งหมด 1,661 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
52%
Yes
 
Yes
28%
No
 
No
20%
Not sure
 
Not sure

ชาย
46%
Yes
 
Yes
37%
No
 
No
17%
Not sure
 
Not sure
0-14
24%
not sure
 
not sure
47%
yes
 
yes
29%
no
 
no

15-19
18%
not sure
 
not sure
53%
yes
 
yes
29%
no
 
no

20-24
19%
not sure
 
not sure
44%
yes
 
yes
37%
no
 
no

25-30
25%
not sure
 
not sure
42%
yes
 
yes
33%
no
 
no

31-34
33%
not sure
 
not sure
0%
yes
 
yes
67%
no
 
no

35+
17%
not sure
 
not sure
67%
yes
 
yes
17%
no
 
no
50%
Yes
 
Yes
31%
No
 
No
19%
Not sure
 
Not sure
ส.ค. 21. 2018
แล้วน้องๆ คิดว่าความรู้ด้านสุขภาพข้อไหนที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมมากที่สุดครับ
มีผู้ตอบจำนวน 1,575 จากทั้งหมด 1,617 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
27%
Personal hygiene
 
Personal hygiene
16%
Nutrition
 
Nutrition
21%
Physical exercise
 
Physical exercise
33%
NCDs
 
NCDs
3%
Other specify
 
Other specify

ชาย
31%
Personal hygiene
 
Personal hygiene
15%
Nutrition
 
Nutrition
17%
Physical exercise
 
Physical exercise
33%
NCDs
 
NCDs
3%
Other specify
 
Other specify
0-14
32%
personal hygiene
 
personal hygiene
12%
nutrition
 
nutrition
18%
physical exercise
 
physical exercise
35%
ncds
 
ncds
4%
other specify
 
other specify

15-19
29%
personal hygiene
 
personal hygiene
14%
nutrition
 
nutrition
22%
physical exercise
 
physical exercise
33%
ncds
 
ncds
3%
other specify
 
other specify

20-24
26%
personal hygiene
 
personal hygiene
20%
nutrition
 
nutrition
11%
physical exercise
 
physical exercise
38%
ncds
 
ncds
5%
other specify
 
other specify

25-30
17%
personal hygiene
 
personal hygiene
8%
nutrition
 
nutrition
8%
physical exercise
 
physical exercise
67%
ncds
 
ncds
0%
other specify
 
other specify

31-34
33%
personal hygiene
 
personal hygiene
33%
nutrition
 
nutrition
0%
physical exercise
 
physical exercise
0%
ncds
 
ncds
33%
other specify
 
other specify

35+
33%
personal hygiene
 
personal hygiene
17%
nutrition
 
nutrition
17%
physical exercise
 
physical exercise
17%
ncds
 
ncds
17%
other specify
 
other specify
28%
Personal hygiene
 
Personal hygiene
16%
Nutrition
 
Nutrition
20%
Physical exercise
 
Physical exercise
33%
NCDs
 
NCDs
3%
Other specify
 
Other specify
ส.ค. 21. 2018
ถ้าต้องการรับข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องที่ตอบเมื่อกี้ น้องๆ อยากได้จากทางไหนมากที่สุดครับ
มีผู้ตอบจำนวน 1,554 จากทั้งหมด 1,573 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
45%
Social media
 
Social media
3%
Publications
 
Publications
17%
Teachers
 
Teachers
2%
Parents or family members
 
Parents or family members
4%
Website
 
Website
3%
Celebs or net idols
 
Celebs or net idols
5%
Mobile apps
 
Mobile apps
20%
Medical professionals
 
Medical professionals
1%
Other specify
 
Other specify

ชาย
54%
Social media
 
Social media
2%
Publications
 
Publications
17%
Teachers
 
Teachers
2%
Parents or family members
 
Parents or family members
3%
Website
 
Website
1%
Celebs or net idols
 
Celebs or net idols
4%
Mobile apps
 
Mobile apps
16%
Medical professionals
 
Medical professionals
1%
Other specify
 
Other specify
0-14
30%
teachers
 
teachers
5%
celebs or net idols
 
celebs or net idols
4%
website
 
website
18%
medical professionals
 
medical professionals
2%
parents or family members
 
parents or family members
5%
mobile apps
 
mobile apps
33%
social media
 
social media
2%
publications
 
publications
2%
other specify
 
other specify

15-19
17%
teachers
 
teachers
3%
celebs or net idols
 
celebs or net idols
4%
website
 
website
20%
medical professionals
 
medical professionals
2%
parents or family members
 
parents or family members
4%
mobile apps
 
mobile apps
46%
social media
 
social media
3%
publications
 
publications
1%
other specify
 
other specify

20-24
12%
teachers
 
teachers
2%
celebs or net idols
 
celebs or net idols
5%
website
 
website
18%
medical professionals
 
medical professionals
1%
parents or family members
 
parents or family members
7%
mobile apps
 
mobile apps
52%
social media
 
social media
2%
publications
 
publications
2%
other specify
 
other specify

25-30
17%
teachers
 
teachers
0%
celebs or net idols
 
celebs or net idols
8%
website
 
website
17%
medical professionals
 
medical professionals
0%
parents or family members
 
parents or family members
0%
mobile apps
 
mobile apps
58%
social media
 
social media
0%
publications
 
publications
0%
other specify
 
other specify

31-34
0%
teachers
 
teachers
0%
celebs or net idols
 
celebs or net idols
33%
website
 
website
0%
medical professionals
 
medical professionals
33%
parents or family members
 
parents or family members
0%
mobile apps
 
mobile apps
33%
social media
 
social media
0%
publications
 
publications
0%
other specify
 
other specify

35+
0%
teachers
 
teachers
0%
celebs or net idols
 
celebs or net idols
17%
website
 
website
17%
medical professionals
 
medical professionals
0%
parents or family members
 
parents or family members
0%
mobile apps
 
mobile apps
67%
social media
 
social media
0%
publications
 
publications
0%
other specify
 
other specify
47%
Social media
 
Social media
3%
Publications
 
Publications
17%
Teachers
 
Teachers
2%
Parents or family members
 
Parents or family members
4%
Website
 
Website
3%
Celebs or net idols
 
Celebs or net idols
4%
Mobile apps
 
Mobile apps
19%
Medical professionals
 
Medical professionals
1%
Other specify
 
Other specify
ส.ค. 21. 2018
แล้วโรงเรียนหรือสถานศึกษาของน้อง ได้ให้ความรู้ด้านสุขภาพเพียงพอกับความต้องการของน้องไหมครับ
มีผู้ตอบจำนวน 1,540 จากทั้งหมด 1,554 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
41%
Yes, enough
 
Yes, enough
33%
No
 
No
26%
Not sure
 
Not sure

ชาย
43%
Yes, enough
 
Yes, enough
39%
No
 
No
18%
Not sure
 
Not sure
0-14
23%
no
 
no
18%
not sure
 
not sure
60%
yes, enough
 
yes, enough

15-19
34%
no
 
no
25%
not sure
 
not sure
42%
yes, enough
 
yes, enough

20-24
47%
no
 
no
21%
not sure
 
not sure
32%
yes, enough
 
yes, enough

25-30
50%
no
 
no
17%
not sure
 
not sure
33%
yes, enough
 
yes, enough

31-34
33%
no
 
no
0%
not sure
 
not sure
67%
yes, enough
 
yes, enough

35+
17%
no
 
no
33%
not sure
 
not sure
50%
yes, enough
 
yes, enough
42%
Yes, enough
 
Yes, enough
34%
No
 
No
24%
Not sure
 
Not sure
ส.ค. 21. 2018
น้องๆ คิดว่าความรู้ที่ได้รับครั้งนี้ จะนำด้านไหนไปปรับใช้ก่อนเป็นอันดับแรกครับ
มีผู้ตอบจำนวน 1,507 จากทั้งหมด 1,540 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
41%
Personal hygiene
 
Personal hygiene
26%
Nutrition
 
Nutrition
21%
Physical exercise
 
Physical exercise
10%
NCDs
 
NCDs
2%
Don't choose any
 
Don't choose any

ชาย
45%
Personal hygiene
 
Personal hygiene
26%
Nutrition
 
Nutrition
14%
Physical exercise
 
Physical exercise
12%
NCDs
 
NCDs
3%
Don't choose any
 
Don't choose any
0-14
45%
personal hygiene
 
personal hygiene
24%
nutrition
 
nutrition
18%
physical exercise
 
physical exercise
11%
ncds
 
ncds
2%
don't choose any
 
don't choose any

15-19
44%
personal hygiene
 
personal hygiene
25%
nutrition
 
nutrition
20%
physical exercise
 
physical exercise
10%
ncds
 
ncds
2%
don't choose any
 
don't choose any

20-24
34%
personal hygiene
 
personal hygiene
31%
nutrition
 
nutrition
21%
physical exercise
 
physical exercise
13%
ncds
 
ncds
1%
don't choose any
 
don't choose any

25-30
25%
personal hygiene
 
personal hygiene
25%
nutrition
 
nutrition
8%
physical exercise
 
physical exercise
42%
ncds
 
ncds
0%
don't choose any
 
don't choose any

31-34
0%
personal hygiene
 
personal hygiene
33%
nutrition
 
nutrition
33%
physical exercise
 
physical exercise
33%
ncds
 
ncds
0%
don't choose any
 
don't choose any

35+
17%
personal hygiene
 
personal hygiene
50%
nutrition
 
nutrition
17%
physical exercise
 
physical exercise
17%
ncds
 
ncds
0%
don't choose any
 
don't choose any
42%
Personal hygiene
 
Personal hygiene
26%
Nutrition
 
Nutrition
20%
Physical exercise
 
Physical exercise
10%
NCDs
 
NCDs
2%
Don't choose any
 
Don't choose any

คำตอบที่โดดเด่น

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ไอโอดีน กับ สุขภาพของเด็กไทย
อ่านเพิ่มเติม →

รูปภาพแนะนำ

ยังไม่มีรูปภาพแนะนำ

โพลอื่นๆ

ตัวกรอง

รายการโพล
โพลทั้งหมดตั้งแต่ล่าสุดจนถึงเก่าสุด