การศึกษา
อนาคตบนเส้นทางสายอาชีพ เป็นเรื่องสำคัญสำหรับเยาวชนที่ใกล้สำเร็จการศึกษาและเข้าสู่ตลาดแรงงาน เรามาดูกันว่าคนรุ่นใหม่มีความใฝ่ฝันว่าอย่างไรบ้างค่ะ....
8 questions polled on this topic
___ response rate
0 responded out of 0 polled
ส.ค. 2. 2018
ตอนนี้น้องๆ กำลังทำงานอยู่หรือเปล่าคะ
ส.ค. 2. 2018
(ถ้าตอบว่าทำงาน) แล้วน้องๆ ทำงานอยู่สายอาชีพไหนต่อไปนี้คะ
ส.ค. 2. 2018
แล้วในอนาคต งานที่น้องใฝ่ฝันคืออะไรหรอคะ
ส.ค. 2. 2018
แล้วอะไรคืออาชีพที่น้องใฝ่ฝันอยากทำคะ บอกพี่หน่อย
ส.ค. 2. 2018
แล้วถ้านึกถึงทักษะและสถานการณ์ของน้องตอนนี้ คิดว่าตัวเองสามารถได้งานนี้ไหมคะ
ส.ค. 2. 2018
(แล้วถ้าตอบว่าไม่ได้) แล้วทำไมน้องถึงคิดว่าตัวเองจะไม่ได้งานนี้ถ้าสมัครล่ะคะ
ส.ค. 2. 2018
แล้วถ้านึกถึงทักษะและสถานการณ์ของน้องตอนนี้ คิดว่างานที่น่าจะได้ จริงๆแล้วเป็นสายอาชีพไหนมากที่สุดคะ
ส.ค. 2. 2018
(ถ้าตอบว่า อื่นๆ) แล้วน้องๆ คิดว่าสุดท้ายแล้วจะได้งานประเภทไหนคะ

POLL RESULTS

ส.ค. 2. 2018
ตอนนี้น้องๆ กำลังทำงานอยู่หรือเปล่าคะ
0 responded out of 0 polled
Female
5%
Employed
 
Employed
14%
Employed and studying
 
Employed and studying
79%
Studying
 
Studying
2%
Neither
 
Neither

Male
10%
Employed
 
Employed
21%
Employed and studying
 
Employed and studying
66%
Studying
 
Studying
3%
Neither
 
Neither
0-14
7%
Employed
 
Employed
6%
Employed and studying
 
Employed and studying
86%
Studying
 
Studying
1%
Neither
 
Neither

15-19
2%
Employed
 
Employed
14%
Employed and studying
 
Employed and studying
81%
Studying
 
Studying
2%
Neither
 
Neither

20-24
17%
Employed
 
Employed
30%
Employed and studying
 
Employed and studying
46%
Studying
 
Studying
6%
Neither
 
Neither

25-30
75%
Employed
 
Employed
19%
Employed and studying
 
Employed and studying
0%
Studying
 
Studying
6%
Neither
 
Neither

31-34
50%
Employed
 
Employed
25%
Employed and studying
 
Employed and studying
25%
Studying
 
Studying
0%
Neither
 
Neither

35+
40%
Employed
 
Employed
20%
Employed and studying
 
Employed and studying
40%
Studying
 
Studying
0%
Neither
 
Neither
6%
Employed
 
Employed
16%
Employed and studying
 
Employed and studying
76%
Studying
 
Studying
3%
Neither
 
Neither
ส.ค. 2. 2018
(ถ้าตอบว่าทำงาน) แล้วน้องๆ ทำงานอยู่สายอาชีพไหนต่อไปนี้คะ
0 responded out of 0 polled
Female
10%
Public sector military police
 
Public sector military police
13%
Education or health
 
Education or health
36%
Services
 
Services
3%
Farming forestry fishing
 
Farming forestry fishing
6%
Professional office work
 
Professional office work
6%
Factory or warehouse
 
Factory or warehouse
26%
Other specify
 
Other specify

Male
12%
Public sector military police
 
Public sector military police
19%
Education or health
 
Education or health
28%
Services
 
Services
6%
Farming forestry fishing
 
Farming forestry fishing
6%
Professional office work
 
Professional office work
6%
Factory or warehouse
 
Factory or warehouse
23%
Other specify
 
Other specify
0-14
33%
Public sector military police
 
Public sector military police
22%
Education or health
 
Education or health
0%
Services
 
Services
0%
Farming forestry fishing
 
Farming forestry fishing
0%
Professional office work
 
Professional office work
0%
Factory or warehouse
 
Factory or warehouse
44%
Other specify
 
Other specify

15-19
9%
Public sector military police
 
Public sector military police
13%
Education or health
 
Education or health
38%
Services
 
Services
6%
Farming forestry fishing
 
Farming forestry fishing
4%
Professional office work
 
Professional office work
6%
Factory or warehouse
 
Factory or warehouse
23%
Other specify
 
Other specify

20-24
11%
Public sector military police
 
Public sector military police
12%
Education or health
 
Education or health
28%
Services
 
Services
2%
Farming forestry fishing
 
Farming forestry fishing
11%
Professional office work
 
Professional office work
7%
Factory or warehouse
 
Factory or warehouse
29%
Other specify
 
Other specify

25-30
6%
Public sector military police
 
Public sector military police
31%
Education or health
 
Education or health
12%
Services
 
Services
6%
Farming forestry fishing
 
Farming forestry fishing
12%
Professional office work
 
Professional office work
12%
Factory or warehouse
 
Factory or warehouse
19%
Other specify
 
Other specify

31-34
0%
Public sector military police
 
Public sector military police
25%
Education or health
 
Education or health
25%
Services
 
Services
0%
Farming forestry fishing
 
Farming forestry fishing
0%
Professional office work
 
Professional office work
0%
Factory or warehouse
 
Factory or warehouse
50%
Other specify
 
Other specify

35+
17%
Public sector military police
 
Public sector military police
33%
Education or health
 
Education or health
17%
Services
 
Services
0%
Farming forestry fishing
 
Farming forestry fishing
17%
Professional office work
 
Professional office work
0%
Factory or warehouse
 
Factory or warehouse
17%
Other specify
 
Other specify
10%
Public sector military police
 
Public sector military police
15%
Education or health
 
Education or health
33%
Services
 
Services
5%
Farming forestry fishing
 
Farming forestry fishing
6%
Professional office work
 
Professional office work
6%
Factory or warehouse
 
Factory or warehouse
25%
Other specify
 
Other specify
ส.ค. 2. 2018
แล้วในอนาคต งานที่น้องใฝ่ฝันคืออะไรหรอคะ
0 responded out of 0 polled
Female
48%
Public sector
 
Public sector
12%
Education or health
 
Education or health
10%
Services
 
Services
2%
Forestry farming fishing
 
Forestry farming fishing
12%
Professional office work
 
Professional office work
1%
Factory or warehouse
 
Factory or warehouse
15%
Other specify
 
Other specify

Male
47%
Public sector
 
Public sector
11%
Education or health
 
Education or health
9%
Services
 
Services
3%
Forestry farming fishing
 
Forestry farming fishing
11%
Professional office work
 
Professional office work
3%
Factory or warehouse
 
Factory or warehouse
16%
Other specify
 
Other specify
0-14
50%
Public sector
 
Public sector
10%
Education or health
 
Education or health
9%
Services
 
Services
0%
Forestry farming fishing
 
Forestry farming fishing
9%
Professional office work
 
Professional office work
4%
Factory or warehouse
 
Factory or warehouse
18%
Other specify
 
Other specify

15-19
48%
Public sector
 
Public sector
12%
Education or health
 
Education or health
9%
Services
 
Services
3%
Forestry farming fishing
 
Forestry farming fishing
12%
Professional office work
 
Professional office work
2%
Factory or warehouse
 
Factory or warehouse
15%
Other specify
 
Other specify

20-24
44%
Public sector
 
Public sector
13%
Education or health
 
Education or health
13%
Services
 
Services
1%
Forestry farming fishing
 
Forestry farming fishing
11%
Professional office work
 
Professional office work
2%
Factory or warehouse
 
Factory or warehouse
17%
Other specify
 
Other specify

25-30
35%
Public sector
 
Public sector
24%
Education or health
 
Education or health
0%
Services
 
Services
6%
Forestry farming fishing
 
Forestry farming fishing
18%
Professional office work
 
Professional office work
0%
Factory or warehouse
 
Factory or warehouse
18%
Other specify
 
Other specify

31-34
0%
Public sector
 
Public sector
25%
Education or health
 
Education or health
25%
Services
 
Services
0%
Forestry farming fishing
 
Forestry farming fishing
0%
Professional office work
 
Professional office work
0%
Factory or warehouse
 
Factory or warehouse
50%
Other specify
 
Other specify

35+
90%
Public sector
 
Public sector
0%
Education or health
 
Education or health
0%
Services
 
Services
10%
Forestry farming fishing
 
Forestry farming fishing
0%
Professional office work
 
Professional office work
0%
Factory or warehouse
 
Factory or warehouse
0%
Other specify
 
Other specify
48%
Public sector
 
Public sector
12%
Education or health
 
Education or health
10%
Services
 
Services
3%
Forestry farming fishing
 
Forestry farming fishing
11%
Professional office work
 
Professional office work
2%
Factory or warehouse
 
Factory or warehouse
15%
Other specify
 
Other specify
ส.ค. 2. 2018
แล้วอะไรคืออาชีพที่น้องใฝ่ฝันอยากทำคะ บอกพี่หน่อย
0 responded out of 0 polled
anything
bot
dj
governor
helps
humanity
ส.ค. 2. 2018
แล้วถ้านึกถึงทักษะและสถานการณ์ของน้องตอนนี้ คิดว่าตัวเองสามารถได้งานนี้ไหมคะ
0 responded out of 0 polled
Female
78%
Yes
 
Yes
22%
No
 
No

Male
80%
Yes
 
Yes
20%
No
 
No
0-14
67%
Yes
 
Yes
33%
No
 
No

15-19
78%
Yes
 
Yes
22%
No
 
No

20-24
81%
Yes
 
Yes
19%
No
 
No

25-30
82%
Yes
 
Yes
18%
No
 
No

31-34
75%
Yes
 
Yes
25%
No
 
No

35+
90%
Yes
 
Yes
10%
No
 
No
79%
Yes
 
Yes
21%
No
 
No
ส.ค. 2. 2018
(แล้วถ้าตอบว่าไม่ได้) แล้วทำไมน้องถึงคิดว่าตัวเองจะไม่ได้งานนี้ถ้าสมัครล่ะคะ
0 responded out of 0 polled
Female
22%
Don't have cant afford education
 
Don't have cant afford education
14%
Don't know the right people
 
Don't know the right people
1%
Disability/ illness
 
Disability/ illness
26%
Not determined enough
 
Not determined enough
7%
Don't have family support
 
Don't have family support
6%
Aren't many jobs like this
 
Aren't many jobs like this
22%
Other specify
 
Other specify

Male
21%
Don't have cant afford education
 
Don't have cant afford education
16%
Don't know the right people
 
Don't know the right people
3%
Disability/ illness
 
Disability/ illness
37%
Not determined enough
 
Not determined enough
2%
Don't have family support
 
Don't have family support
7%
Aren't many jobs like this
 
Aren't many jobs like this
15%
Other specify
 
Other specify
0-14
8%
Don't have cant afford education
 
Don't have cant afford education
16%
Don't know the right people
 
Don't know the right people
0%
Disability/ illness
 
Disability/ illness
40%
Not determined enough
 
Not determined enough
12%
Don't have family support
 
Don't have family support
4%
Aren't many jobs like this
 
Aren't many jobs like this
20%
Other specify
 
Other specify

15-19
23%
Don't have cant afford education
 
Don't have cant afford education
16%
Don't know the right people
 
Don't know the right people
2%
Disability/ illness
 
Disability/ illness
28%
Not determined enough
 
Not determined enough
6%
Don't have family support
 
Don't have family support
6%
Aren't many jobs like this
 
Aren't many jobs like this
20%
Other specify
 
Other specify

20-24
23%
Don't have cant afford education
 
Don't have cant afford education
5%
Don't know the right people
 
Don't know the right people
2%
Disability/ illness
 
Disability/ illness
37%
Not determined enough
 
Not determined enough
5%
Don't have family support
 
Don't have family support
5%
Aren't many jobs like this
 
Aren't many jobs like this
23%
Other specify
 
Other specify

25-30
50%
Don't have cant afford education
 
Don't have cant afford education
0%
Don't know the right people
 
Don't know the right people
0%
Disability/ illness
 
Disability/ illness
0%
Not determined enough
 
Not determined enough
0%
Don't have family support
 
Don't have family support
50%
Aren't many jobs like this
 
Aren't many jobs like this
0%
Other specify
 
Other specify

31-34
0%
Don't have cant afford education
 
Don't have cant afford education
100%
Don't know the right people
 
Don't know the right people
0%
Disability/ illness
 
Disability/ illness
0%
Not determined enough
 
Not determined enough
0%
Don't have family support
 
Don't have family support
0%
Aren't many jobs like this
 
Aren't many jobs like this
0%
Other specify
 
Other specify

35+
0%
Don't have cant afford education
 
Don't have cant afford education
0%
Don't know the right people
 
Don't know the right people
0%
Disability/ illness
 
Disability/ illness
100%
Not determined enough
 
Not determined enough
0%
Don't have family support
 
Don't have family support
0%
Aren't many jobs like this
 
Aren't many jobs like this
0%
Other specify
 
Other specify
22%
Don't have cant afford education
 
Don't have cant afford education
15%
Don't know the right people
 
Don't know the right people
1%
Disability/ illness
 
Disability/ illness
29%
Not determined enough
 
Not determined enough
6%
Don't have family support
 
Don't have family support
6%
Aren't many jobs like this
 
Aren't many jobs like this
20%
Other specify
 
Other specify
ส.ค. 2. 2018
แล้วถ้านึกถึงทักษะและสถานการณ์ของน้องตอนนี้ คิดว่างานที่น่าจะได้ จริงๆแล้วเป็นสายอาชีพไหนมากที่สุดคะ
0 responded out of 0 polled
Female
40%
Public sector
 
Public sector
15%
Education or health
 
Education or health
17%
Services
 
Services
3%
Farming forestry fishing
 
Farming forestry fishing
14%
Professional office work
 
Professional office work
3%
Factory or warehouse
 
Factory or warehouse
4%
No work
 
No work
5%
Other specify
 
Other specify

Male
42%
Public sector
 
Public sector
11%
Education or health
 
Education or health
14%
Services
 
Services
6%
Farming forestry fishing
 
Farming forestry fishing
12%
Professional office work
 
Professional office work
4%
Factory or warehouse
 
Factory or warehouse
4%
No work
 
No work
8%
Other specify
 
Other specify
0-14
34%
Public sector
 
Public sector
15%
Education or health
 
Education or health
15%
Services
 
Services
3%
Farming forestry fishing
 
Farming forestry fishing
15%
Professional office work
 
Professional office work
3%
Factory or warehouse
 
Factory or warehouse
11%
No work
 
No work
3%
Other specify
 
Other specify

15-19
42%
Public sector
 
Public sector
14%
Education or health
 
Education or health
15%
Services
 
Services
4%
Farming forestry fishing
 
Farming forestry fishing
12%
Professional office work
 
Professional office work
3%
Factory or warehouse
 
Factory or warehouse
4%
No work
 
No work
6%
Other specify
 
Other specify

20-24
35%
Public sector
 
Public sector
12%
Education or health
 
Education or health
18%
Services
 
Services
3%
Farming forestry fishing
 
Farming forestry fishing
22%
Professional office work
 
Professional office work
4%
Factory or warehouse
 
Factory or warehouse
1%
No work
 
No work
5%
Other specify
 
Other specify

25-30
50%
Public sector
 
Public sector
19%
Education or health
 
Education or health
12%
Services
 
Services
0%
Farming forestry fishing
 
Farming forestry fishing
12%
Professional office work
 
Professional office work
6%
Factory or warehouse
 
Factory or warehouse
0%
No work
 
No work
0%
Other specify
 
Other specify

31-34
0%
Public sector
 
Public sector
0%
Education or health
 
Education or health
25%
Services
 
Services
0%
Farming forestry fishing
 
Farming forestry fishing
50%
Professional office work
 
Professional office work
0%
Factory or warehouse
 
Factory or warehouse
0%
No work
 
No work
25%
Other specify
 
Other specify

35+
70%
Public sector
 
Public sector
0%
Education or health
 
Education or health
10%
Services
 
Services
10%
Farming forestry fishing
 
Farming forestry fishing
0%
Professional office work
 
Professional office work
10%
Factory or warehouse
 
Factory or warehouse
0%
No work
 
No work
0%
Other specify
 
Other specify
41%
Public sector
 
Public sector
14%
Education or health
 
Education or health
16%
Services
 
Services
4%
Farming forestry fishing
 
Farming forestry fishing
13%
Professional office work
 
Professional office work
3%
Factory or warehouse
 
Factory or warehouse
4%
No work
 
No work
6%
Other specify
 
Other specify
ส.ค. 2. 2018
(ถ้าตอบว่า อื่นๆ) แล้วน้องๆ คิดว่าสุดท้ายแล้วจะได้งานประเภทไหนคะ
0 responded out of 0 polled

FEATURED ANSWERS

RELATED STORIES

เมื่อการศึกษาควรเป็นเรื่องของคนเรียน
Read more →

FEATURED IMAGES

No featured images yet.

MORE POLLS

FILTER

POLL LIST
All polls from most recent to oldest