การศึกษา
อนาคตบนเส้นทางสายอาชีพ เป็นเรื่องสำคัญสำหรับเยาวชนที่ใกล้สำเร็จการศึกษาและเข้าสู่ตลาดแรงงาน เรามาดูกันว่าคนรุ่นใหม่มีความใฝ่ฝันว่าอย่างไรบ้างค่ะ....
8 questions polled on this topic
21% response rate
2,012 responded out of 9,472 polled
ส.ค. 2. 2018
ตอนนี้น้องๆ กำลังทำงานอยู่หรือเปล่าคะ
ส.ค. 2. 2018
(ถ้าตอบว่าทำงาน) แล้วน้องๆ ทำงานอยู่สายอาชีพไหนต่อไปนี้คะ
ส.ค. 2. 2018
แล้วในอนาคต งานที่น้องใฝ่ฝันคืออะไรหรอคะ
ส.ค. 2. 2018
แล้วอะไรคืออาชีพที่น้องใฝ่ฝันอยากทำคะ บอกพี่หน่อย
ส.ค. 2. 2018
แล้วถ้านึกถึงทักษะและสถานการณ์ของน้องตอนนี้ คิดว่าตัวเองสามารถได้งานนี้ไหมคะ
ส.ค. 2. 2018
(แล้วถ้าตอบว่าไม่ได้) แล้วทำไมน้องถึงคิดว่าตัวเองจะไม่ได้งานนี้ถ้าสมัครล่ะคะ
ส.ค. 2. 2018
แล้วถ้านึกถึงทักษะและสถานการณ์ของน้องตอนนี้ คิดว่างานที่น่าจะได้ จริงๆแล้วเป็นสายอาชีพไหนมากที่สุดคะ
ส.ค. 2. 2018
(ถ้าตอบว่า อื่นๆ) แล้วน้องๆ คิดว่าสุดท้ายแล้วจะได้งานประเภทไหนคะ

ผลโพล

ส.ค. 2. 2018
ตอนนี้น้องๆ กำลังทำงานอยู่หรือเปล่าคะ
มีผู้ตอบจำนวน 2,012 จากทั้งหมด 9,472 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
5%
Employed
 
Employed
14%
Employed and studying
 
Employed and studying
78%
Studying
 
Studying
2%
Neither
 
Neither

ชาย
10%
Employed
 
Employed
21%
Employed and studying
 
Employed and studying
66%
Studying
 
Studying
3%
Neither
 
Neither
0-14
1%
neither
 
neither
6%
employed and studying
 
employed and studying
86%
studying
 
studying
7%
employed
 
employed

15-19
2%
neither
 
neither
14%
employed and studying
 
employed and studying
81%
studying
 
studying
2%
employed
 
employed

20-24
6%
neither
 
neither
30%
employed and studying
 
employed and studying
46%
studying
 
studying
17%
employed
 
employed

25-30
6%
neither
 
neither
19%
employed and studying
 
employed and studying
0%
studying
 
studying
75%
employed
 
employed

31-34
0%
neither
 
neither
25%
employed and studying
 
employed and studying
25%
studying
 
studying
50%
employed
 
employed

35+
0%
neither
 
neither
20%
employed and studying
 
employed and studying
40%
studying
 
studying
40%
employed
 
employed
6%
Employed
 
Employed
16%
Employed and studying
 
Employed and studying
76%
Studying
 
Studying
3%
Neither
 
Neither
ส.ค. 2. 2018
(ถ้าตอบว่าทำงาน) แล้วน้องๆ ทำงานอยู่สายอาชีพไหนต่อไปนี้คะ
มีผู้ตอบจำนวน 476 จากทั้งหมด 505 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
10%
Public sector military police
 
Public sector military police
13%
Education or health
 
Education or health
35%
Services
 
Services
3%
Farming forestry fishing
 
Farming forestry fishing
6%
Professional office work
 
Professional office work
6%
Factory or warehouse
 
Factory or warehouse
26%
Other specify
 
Other specify

ชาย
12%
Public sector military police
 
Public sector military police
19%
Education or health
 
Education or health
28%
Services
 
Services
6%
Farming forestry fishing
 
Farming forestry fishing
6%
Professional office work
 
Professional office work
6%
Factory or warehouse
 
Factory or warehouse
23%
Other specify
 
Other specify
0-14
0%
professional office work
 
professional office work
44%
other specify
 
other specify
0%
factory or warehouse
 
factory or warehouse
33%
public sector military police
 
public sector military police
0%
farming forestry fishing
 
farming forestry fishing
0%
services
 
services
22%
education or health
 
education or health

15-19
4%
professional office work
 
professional office work
23%
other specify
 
other specify
6%
factory or warehouse
 
factory or warehouse
9%
public sector military police
 
public sector military police
6%
farming forestry fishing
 
farming forestry fishing
37%
services
 
services
13%
education or health
 
education or health

20-24
11%
professional office work
 
professional office work
29%
other specify
 
other specify
7%
factory or warehouse
 
factory or warehouse
11%
public sector military police
 
public sector military police
2%
farming forestry fishing
 
farming forestry fishing
28%
services
 
services
12%
education or health
 
education or health

25-30
12%
professional office work
 
professional office work
19%
other specify
 
other specify
12%
factory or warehouse
 
factory or warehouse
6%
public sector military police
 
public sector military police
6%
farming forestry fishing
 
farming forestry fishing
12%
services
 
services
31%
education or health
 
education or health

31-34
0%
professional office work
 
professional office work
50%
other specify
 
other specify
0%
factory or warehouse
 
factory or warehouse
0%
public sector military police
 
public sector military police
0%
farming forestry fishing
 
farming forestry fishing
25%
services
 
services
25%
education or health
 
education or health

35+
17%
professional office work
 
professional office work
17%
other specify
 
other specify
0%
factory or warehouse
 
factory or warehouse
17%
public sector military police
 
public sector military police
0%
farming forestry fishing
 
farming forestry fishing
17%
services
 
services
33%
education or health
 
education or health
10%
Public sector military police
 
Public sector military police
15%
Education or health
 
Education or health
33%
Services
 
Services
5%
Farming forestry fishing
 
Farming forestry fishing
6%
Professional office work
 
Professional office work
6%
Factory or warehouse
 
Factory or warehouse
25%
Other specify
 
Other specify
ส.ค. 2. 2018
แล้วในอนาคต งานที่น้องใฝ่ฝันคืออะไรหรอคะ
มีผู้ตอบจำนวน 2,096 จากทั้งหมด 2,164 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
48%
Public sector
 
Public sector
12%
Education or health
 
Education or health
10%
Services
 
Services
2%
Forestry farming fishing
 
Forestry farming fishing
12%
Professional office work
 
Professional office work
1%
Factory or warehouse
 
Factory or warehouse
15%
Other specify
 
Other specify

ชาย
47%
Public sector
 
Public sector
12%
Education or health
 
Education or health
9%
Services
 
Services
3%
Forestry farming fishing
 
Forestry farming fishing
11%
Professional office work
 
Professional office work
3%
Factory or warehouse
 
Factory or warehouse
16%
Other specify
 
Other specify
0-14
0%
forestry farming fishing
 
forestry farming fishing
9%
professional office work
 
professional office work
49%
public sector
 
public sector
4%
factory or warehouse
 
factory or warehouse
18%
other specify
 
other specify
9%
services
 
services
10%
education or health
 
education or health

15-19
3%
forestry farming fishing
 
forestry farming fishing
12%
professional office work
 
professional office work
48%
public sector
 
public sector
2%
factory or warehouse
 
factory or warehouse
15%
other specify
 
other specify
9%
services
 
services
12%
education or health
 
education or health

20-24
1%
forestry farming fishing
 
forestry farming fishing
11%
professional office work
 
professional office work
44%
public sector
 
public sector
2%
factory or warehouse
 
factory or warehouse
17%
other specify
 
other specify
13%
services
 
services
13%
education or health
 
education or health

25-30
6%
forestry farming fishing
 
forestry farming fishing
18%
professional office work
 
professional office work
35%
public sector
 
public sector
0%
factory or warehouse
 
factory or warehouse
18%
other specify
 
other specify
0%
services
 
services
24%
education or health
 
education or health

31-34
0%
forestry farming fishing
 
forestry farming fishing
0%
professional office work
 
professional office work
0%
public sector
 
public sector
0%
factory or warehouse
 
factory or warehouse
50%
other specify
 
other specify
25%
services
 
services
25%
education or health
 
education or health

35+
10%
forestry farming fishing
 
forestry farming fishing
0%
professional office work
 
professional office work
90%
public sector
 
public sector
0%
factory or warehouse
 
factory or warehouse
0%
other specify
 
other specify
0%
services
 
services
0%
education or health
 
education or health
47%
Public sector
 
Public sector
12%
Education or health
 
Education or health
10%
Services
 
Services
3%
Forestry farming fishing
 
Forestry farming fishing
11%
Professional office work
 
Professional office work
2%
Factory or warehouse
 
Factory or warehouse
15%
Other specify
 
Other specify
ส.ค. 2. 2018
แล้วอะไรคืออาชีพที่น้องใฝ่ฝันอยากทำคะ บอกพี่หน่อย
มีผู้ตอบจำนวน 323 จากทั้งหมด 332 ที่ทำการสำรวจ
anything
bot
dj
governor
helps
humanity
ส.ค. 2. 2018
แล้วถ้านึกถึงทักษะและสถานการณ์ของน้องตอนนี้ คิดว่าตัวเองสามารถได้งานนี้ไหมคะ
มีผู้ตอบจำนวน 2,062 จากทั้งหมด 2,123 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
78%
Yes
 
Yes
22%
No
 
No

ชาย
79%
Yes
 
Yes
21%
No
 
No
0-14
33%
no
 
no
67%
yes
 
yes

15-19
22%
no
 
no
78%
yes
 
yes

20-24
19%
no
 
no
81%
yes
 
yes

25-30
18%
no
 
no
82%
yes
 
yes

31-34
25%
no
 
no
75%
yes
 
yes

35+
10%
no
 
no
90%
yes
 
yes
79%
Yes
 
Yes
21%
No
 
No
ส.ค. 2. 2018
(แล้วถ้าตอบว่าไม่ได้) แล้วทำไมน้องถึงคิดว่าตัวเองจะไม่ได้งานนี้ถ้าสมัครล่ะคะ
มีผู้ตอบจำนวน 443 จากทั้งหมด 456 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
23%
Don't have cant afford education
 
Don't have cant afford education
14%
Don't know the right people
 
Don't know the right people
1%
Disability/ illness
 
Disability/ illness
26%
Not determined enough
 
Not determined enough
7%
Don't have family support
 
Don't have family support
6%
Aren't many jobs like this
 
Aren't many jobs like this
22%
Other specify
 
Other specify

ชาย
21%
Don't have cant afford education
 
Don't have cant afford education
15%
Don't know the right people
 
Don't know the right people
3%
Disability/ illness
 
Disability/ illness
38%
Not determined enough
 
Not determined enough
2%
Don't have family support
 
Don't have family support
7%
Aren't many jobs like this
 
Aren't many jobs like this
15%
Other specify
 
Other specify
0-14
16%
don't know the right people
 
don't know the right people
12%
don't have family support
 
don't have family support
4%
aren't many jobs like this
 
aren't many jobs like this
0%
disability/ illness
 
disability/ illness
20%
other specify
 
other specify
8%
don't have cant afford education
 
don't have cant afford education
40%
not determined enough
 
not determined enough

15-19
16%
don't know the right people
 
don't know the right people
6%
don't have family support
 
don't have family support
6%
aren't many jobs like this
 
aren't many jobs like this
2%
disability/ illness
 
disability/ illness
20%
other specify
 
other specify
23%
don't have cant afford education
 
don't have cant afford education
28%
not determined enough
 
not determined enough

20-24
5%
don't know the right people
 
don't know the right people
5%
don't have family support
 
don't have family support
5%
aren't many jobs like this
 
aren't many jobs like this
2%
disability/ illness
 
disability/ illness
23%
other specify
 
other specify
23%
don't have cant afford education
 
don't have cant afford education
37%
not determined enough
 
not determined enough

25-30
0%
don't know the right people
 
don't know the right people
0%
don't have family support
 
don't have family support
50%
aren't many jobs like this
 
aren't many jobs like this
0%
disability/ illness
 
disability/ illness
0%
other specify
 
other specify
50%
don't have cant afford education
 
don't have cant afford education
0%
not determined enough
 
not determined enough

31-34
100%
don't know the right people
 
don't know the right people
0%
don't have family support
 
don't have family support
0%
aren't many jobs like this
 
aren't many jobs like this
0%
disability/ illness
 
disability/ illness
0%
other specify
 
other specify
0%
don't have cant afford education
 
don't have cant afford education
0%
not determined enough
 
not determined enough

35+
0%
don't know the right people
 
don't know the right people
0%
don't have family support
 
don't have family support
0%
aren't many jobs like this
 
aren't many jobs like this
0%
disability/ illness
 
disability/ illness
0%
other specify
 
other specify
0%
don't have cant afford education
 
don't have cant afford education
100%
not determined enough
 
not determined enough
23%
Don't have cant afford education
 
Don't have cant afford education
15%
Don't know the right people
 
Don't know the right people
1%
Disability/ illness
 
Disability/ illness
29%
Not determined enough
 
Not determined enough
6%
Don't have family support
 
Don't have family support
6%
Aren't many jobs like this
 
Aren't many jobs like this
20%
Other specify
 
Other specify
ส.ค. 2. 2018
แล้วถ้านึกถึงทักษะและสถานการณ์ของน้องตอนนี้ คิดว่างานที่น่าจะได้ จริงๆแล้วเป็นสายอาชีพไหนมากที่สุดคะ
มีผู้ตอบจำนวน 2,011 จากทั้งหมด 2,091 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
40%
Public sector
 
Public sector
15%
Education or health
 
Education or health
17%
Services
 
Services
3%
Farming forestry fishing
 
Farming forestry fishing
14%
Professional office work
 
Professional office work
3%
Factory or warehouse
 
Factory or warehouse
4%
No work
 
No work
5%
Other specify
 
Other specify

ชาย
42%
Public sector
 
Public sector
11%
Education or health
 
Education or health
14%
Services
 
Services
6%
Farming forestry fishing
 
Farming forestry fishing
12%
Professional office work
 
Professional office work
4%
Factory or warehouse
 
Factory or warehouse
4%
No work
 
No work
8%
Other specify
 
Other specify
0-14
11%
no work
 
no work
16%
professional office work
 
professional office work
34%
public sector
 
public sector
3%
factory or warehouse
 
factory or warehouse
3%
other specify
 
other specify
3%
farming forestry fishing
 
farming forestry fishing
14%
services
 
services
16%
education or health
 
education or health

15-19
4%
no work
 
no work
12%
professional office work
 
professional office work
42%
public sector
 
public sector
3%
factory or warehouse
 
factory or warehouse
6%
other specify
 
other specify
4%
farming forestry fishing
 
farming forestry fishing
15%
services
 
services
14%
education or health
 
education or health

20-24
1%
no work
 
no work
22%
professional office work
 
professional office work
35%
public sector
 
public sector
4%
factory or warehouse
 
factory or warehouse
5%
other specify
 
other specify
3%
farming forestry fishing
 
farming forestry fishing
18%
services
 
services
12%
education or health
 
education or health

25-30
0%
no work
 
no work
12%
professional office work
 
professional office work
50%
public sector
 
public sector
6%
factory or warehouse
 
factory or warehouse
0%
other specify
 
other specify
0%
farming forestry fishing
 
farming forestry fishing
12%
services
 
services
19%
education or health
 
education or health

31-34
0%
no work
 
no work
50%
professional office work
 
professional office work
0%
public sector
 
public sector
0%
factory or warehouse
 
factory or warehouse
25%
other specify
 
other specify
0%
farming forestry fishing
 
farming forestry fishing
25%
services
 
services
0%
education or health
 
education or health

35+
0%
no work
 
no work
0%
professional office work
 
professional office work
70%
public sector
 
public sector
10%
factory or warehouse
 
factory or warehouse
0%
other specify
 
other specify
10%
farming forestry fishing
 
farming forestry fishing
10%
services
 
services
0%
education or health
 
education or health
41%
Public sector
 
Public sector
14%
Education or health
 
Education or health
16%
Services
 
Services
4%
Farming forestry fishing
 
Farming forestry fishing
13%
Professional office work
 
Professional office work
3%
Factory or warehouse
 
Factory or warehouse
4%
No work
 
No work
6%
Other specify
 
Other specify
ส.ค. 2. 2018
(ถ้าตอบว่า อื่นๆ) แล้วน้องๆ คิดว่าสุดท้ายแล้วจะได้งานประเภทไหนคะ
มีผู้ตอบจำนวน 116 จากทั้งหมด 119 ที่ทำการสำรวจ

คำตอบที่โดดเด่น

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีในการเสริมสร้างเรียนรู้ของเด็กๆ: กรณีศึกษา เกม Pokémon Go
อ่านเพิ่มเติม →

รูปภาพแนะนำ

ยังไม่มีรูปภาพแนะนำ

โพลอื่นๆ

ตัวกรอง

รายการโพล
โพลทั้งหมดตั้งแต่ล่าสุดจนถึงเก่าสุด