นโยบายสังคม และ งานรณรงค์
จบไปแล้วกับการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2018 ซึ่งฝรั่งเศสได้รับชัยชนะไป แน่นอนว่ามีวัยรุ่นหลายคนที่สนใจการเล่นพนันหรือทายผลบอลช่วงแมชต์ต่างๆ เราจึงชาวยูรีพอร์ตว่าพวกเขามีประสบการณ์เล่นพนันช่วงบอลโลกว่าอย่างไรบ้างค่ะ....
9 questions polled on this topic
___ response rate
0 responded out of 0 polled
ก.ค. 25. 2018
น้องๆ ได้ตั้งใจไว้ว่าจะเล่นพนันหรือทายผลบอลโลก 2018 ตั้งแต่ก่อนเริ่มช่วงการแข่งขันนัดแรกหรือเปล่าคะ
ก.ค. 25. 2018
แล้วตกลงน้องได้เล่นพนันหรือทายผลบอลในช่วงบอลโลก 2018 ที่ผ่านมาหรือเปล่าคะ
ก.ค. 25. 2018
(ถ้าตอบว่าเล่นพนัน) แล้วน้องพนันหรือทายผลบอลโลกครั้งนี้กับใครมากที่สุด
ก.ค. 25. 2018
แล้วน้องๆ คิดว่าคนใกล้ตัวที่เล่นพนันหรือทายผลบอลโลก ส่วนใหญ่เป็นคนประเภทไหนต่อไปนี้คะ
ก.ค. 25. 2018
แล้วพวกเขาเล่นพนันบอลโลกครั้งนี้กับใครมากที่สุดคะ
ก.ค. 25. 2018
แล้วน้องเคยได้ยินพวกเขาพูดถึงหรือแสดงออกถึงการกลัวถูกลงโทษบ้างไหมคะ
ก.ค. 25. 2018
แล้วน้องคิดว่าเขากลัวใครลงโทษมากที่สุดคะ
ก.ค. 25. 2018
น้องๆ คิดว่าพ่อแม่หรือผู้ปกครองของเยาวชนที่ถูกจับข้อหาพนันบอล ควรถูกตั้งข้อหาด้วยเช่นกันหรือไม่
ก.ค. 25. 2018
น้องๆ เห็นด้วยไหมที่รัฐบาลมีนโยบายปราบปรามการพนันบอลอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่ช่วงแข่งขันฟุตบอลระดับโลก

POLL RESULTS

ก.ค. 25. 2018
น้องๆ ได้ตั้งใจไว้ว่าจะเล่นพนันหรือทายผลบอลโลก 2018 ตั้งแต่ก่อนเริ่มช่วงการแข่งขันนัดแรกหรือเปล่าคะ
0 responded out of 0 polled
Female
4%
Yes
 
Yes
91%
No
 
No
4%
Not sure
 
Not sure

Male
7%
Yes
 
Yes
87%
No
 
No
6%
Not sure
 
Not sure
0-14
5%
Yes
 
Yes
92%
No
 
No
3%
Not sure
 
Not sure

15-19
5%
Yes
 
Yes
90%
No
 
No
5%
Not sure
 
Not sure

20-24
6%
Yes
 
Yes
90%
No
 
No
4%
Not sure
 
Not sure

25-30
10%
Yes
 
Yes
90%
No
 
No
0%
Not sure
 
Not sure

31-34
0%
Yes
 
Yes
100%
No
 
No
0%
Not sure
 
Not sure

35+
0%
Yes
 
Yes
85%
No
 
No
15%
Not sure
 
Not sure
5%
Yes
 
Yes
90%
No
 
No
5%
Not sure
 
Not sure
ก.ค. 25. 2018
แล้วตกลงน้องได้เล่นพนันหรือทายผลบอลในช่วงบอลโลก 2018 ที่ผ่านมาหรือเปล่าคะ
0 responded out of 0 polled
Female
5%
Yes, I did
 
Yes, I did
95%
No, I didn't
 
No, I didn't

Male
8%
Yes, I did
 
Yes, I did
92%
No, I didn't
 
No, I didn't
0-14
1%
Yes, I did
 
Yes, I did
99%
No, I didn't
 
No, I didn't

15-19
6%
Yes, I did
 
Yes, I did
94%
No, I didn't
 
No, I didn't

20-24
7%
Yes, I did
 
Yes, I did
93%
No, I didn't
 
No, I didn't

25-30
10%
Yes, I did
 
Yes, I did
90%
No, I didn't
 
No, I didn't

31-34
0%
Yes, I did
 
Yes, I did
100%
No, I didn't
 
No, I didn't

35+
7%
Yes, I did
 
Yes, I did
93%
No, I didn't
 
No, I didn't
6%
Yes, I did
 
Yes, I did
94%
No, I didn't
 
No, I didn't
ก.ค. 25. 2018
(ถ้าตอบว่าเล่นพนัน) แล้วน้องพนันหรือทายผลบอลโลกครั้งนี้กับใครมากที่สุด
0 responded out of 0 polled
Female
48%
Someone I know
 
Someone I know
5%
Bookie
 
Bookie
8%
Gambling website
 
Gambling website
20%
Mass media
 
Mass media
20%
Other specify
 
Other specify

Male
38%
Someone I know
 
Someone I know
9%
Bookie
 
Bookie
21%
Gambling website
 
Gambling website
11%
Mass media
 
Mass media
21%
Other specify
 
Other specify
0-14
0%
Someone I know
 
Someone I know
0%
Bookie
 
Bookie
0%
Gambling website
 
Gambling website
0%
Mass media
 
Mass media
100%
Other specify
 
Other specify

15-19
45%
Someone I know
 
Someone I know
8%
Bookie
 
Bookie
12%
Gambling website
 
Gambling website
16%
Mass media
 
Mass media
20%
Other specify
 
Other specify

20-24
40%
Someone I know
 
Someone I know
0%
Bookie
 
Bookie
20%
Gambling website
 
Gambling website
20%
Mass media
 
Mass media
20%
Other specify
 
Other specify

25-30
0%
Someone I know
 
Someone I know
0%
Bookie
 
Bookie
0%
Gambling website
 
Gambling website
0%
Mass media
 
Mass media
100%
Other specify
 
Other specify

31-34
0%
Someone I know
 
Someone I know
0%
Bookie
 
Bookie
0%
Gambling website
 
Gambling website
0%
Mass media
 
Mass media
0%
Other specify
 
Other specify

35+
0%
Someone I know
 
Someone I know
0%
Bookie
 
Bookie
0%
Gambling website
 
Gambling website
0%
Mass media
 
Mass media
100%
Other specify
 
Other specify
49%
Someone I know
 
Someone I know
6%
Bookie
 
Bookie
12%
Gambling website
 
Gambling website
14%
Mass media
 
Mass media
18%
Other specify
 
Other specify
ก.ค. 25. 2018
แล้วน้องๆ คิดว่าคนใกล้ตัวที่เล่นพนันหรือทายผลบอลโลก ส่วนใหญ่เป็นคนประเภทไหนต่อไปนี้คะ
0 responded out of 0 polled
Female
24%
Friend
 
Friend
4%
Family member
 
Family member
22%
Community member
 
Community member
2%
Teacher or school staff
 
Teacher or school staff
2%
Girl/boyfriend
 
Girl/boyfriend
3%
Other specify
 
Other specify
44%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know

Male
40%
Friend
 
Friend
3%
Family member
 
Family member
19%
Community member
 
Community member
3%
Teacher or school staff
 
Teacher or school staff
1%
Girl/boyfriend
 
Girl/boyfriend
3%
Other specify
 
Other specify
32%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
0-14
16%
Friend
 
Friend
10%
Family member
 
Family member
22%
Community member
 
Community member
0%
Teacher or school staff
 
Teacher or school staff
0%
Girl/boyfriend
 
Girl/boyfriend
5%
Other specify
 
Other specify
47%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know

15-19
28%
Friend
 
Friend
3%
Family member
 
Family member
20%
Community member
 
Community member
2%
Teacher or school staff
 
Teacher or school staff
2%
Girl/boyfriend
 
Girl/boyfriend
3%
Other specify
 
Other specify
42%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know

20-24
41%
Friend
 
Friend
4%
Family member
 
Family member
21%
Community member
 
Community member
1%
Teacher or school staff
 
Teacher or school staff
0%
Girl/boyfriend
 
Girl/boyfriend
3%
Other specify
 
Other specify
29%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know

25-30
10%
Friend
 
Friend
10%
Family member
 
Family member
30%
Community member
 
Community member
0%
Teacher or school staff
 
Teacher or school staff
0%
Girl/boyfriend
 
Girl/boyfriend
0%
Other specify
 
Other specify
50%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know

31-34
0%
Friend
 
Friend
0%
Family member
 
Family member
20%
Community member
 
Community member
0%
Teacher or school staff
 
Teacher or school staff
0%
Girl/boyfriend
 
Girl/boyfriend
0%
Other specify
 
Other specify
80%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know

35+
23%
Friend
 
Friend
8%
Family member
 
Family member
31%
Community member
 
Community member
0%
Teacher or school staff
 
Teacher or school staff
8%
Girl/boyfriend
 
Girl/boyfriend
0%
Other specify
 
Other specify
31%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
28%
Friend
 
Friend
4%
Family member
 
Family member
21%
Community member
 
Community member
2%
Teacher or school staff
 
Teacher or school staff
1%
Girl/boyfriend
 
Girl/boyfriend
3%
Other specify
 
Other specify
41%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
ก.ค. 25. 2018
แล้วพวกเขาเล่นพนันบอลโลกครั้งนี้กับใครมากที่สุดคะ
0 responded out of 0 polled
Female
32%
Someone they know
 
Someone they know
11%
Bookie
 
Bookie
11%
Gambling website
 
Gambling website
6%
Mass media
 
Mass media
37%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
3%
Other specify
 
Other specify

Male
31%
Someone they know
 
Someone they know
19%
Bookie
 
Bookie
18%
Gambling website
 
Gambling website
3%
Mass media
 
Mass media
26%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
2%
Other specify
 
Other specify
0-14
36%
Someone they know
 
Someone they know
10%
Bookie
 
Bookie
13%
Gambling website
 
Gambling website
0%
Mass media
 
Mass media
41%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
0%
Other specify
 
Other specify

15-19
33%
Someone they know
 
Someone they know
13%
Bookie
 
Bookie
12%
Gambling website
 
Gambling website
5%
Mass media
 
Mass media
34%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
3%
Other specify
 
Other specify

20-24
23%
Someone they know
 
Someone they know
13%
Bookie
 
Bookie
20%
Gambling website
 
Gambling website
7%
Mass media
 
Mass media
35%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
3%
Other specify
 
Other specify

25-30
40%
Someone they know
 
Someone they know
0%
Bookie
 
Bookie
40%
Gambling website
 
Gambling website
0%
Mass media
 
Mass media
20%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
0%
Other specify
 
Other specify

31-34
0%
Someone they know
 
Someone they know
100%
Bookie
 
Bookie
0%
Gambling website
 
Gambling website
0%
Mass media
 
Mass media
0%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
0%
Other specify
 
Other specify

35+
33%
Someone they know
 
Someone they know
11%
Bookie
 
Bookie
22%
Gambling website
 
Gambling website
0%
Mass media
 
Mass media
22%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
11%
Other specify
 
Other specify
32%
Someone they know
 
Someone they know
13%
Bookie
 
Bookie
13%
Gambling website
 
Gambling website
6%
Mass media
 
Mass media
33%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
3%
Other specify
 
Other specify
ก.ค. 25. 2018
แล้วน้องเคยได้ยินพวกเขาพูดถึงหรือแสดงออกถึงการกลัวถูกลงโทษบ้างไหมคะ
0 responded out of 0 polled
Female
16%
Yes, I have
 
Yes, I have
56%
No, I haven't
 
No, I haven't
27%
Not sure/ Don't know
 
Not sure/ Don't know

Male
21%
Yes, I have
 
Yes, I have
60%
No, I haven't
 
No, I haven't
19%
Not sure/ Don't know
 
Not sure/ Don't know
0-14
8%
Yes, I have
 
Yes, I have
64%
No, I haven't
 
No, I haven't
28%
Not sure/ Don't know
 
Not sure/ Don't know

15-19
19%
Yes, I have
 
Yes, I have
55%
No, I haven't
 
No, I haven't
25%
Not sure/ Don't know
 
Not sure/ Don't know

20-24
15%
Yes, I have
 
Yes, I have
63%
No, I haven't
 
No, I haven't
21%
Not sure/ Don't know
 
Not sure/ Don't know

25-30
20%
Yes, I have
 
Yes, I have
0%
No, I haven't
 
No, I haven't
80%
Not sure/ Don't know
 
Not sure/ Don't know

31-34
0%
Yes, I have
 
Yes, I have
100%
No, I haven't
 
No, I haven't
0%
Not sure/ Don't know
 
Not sure/ Don't know

35+
0%
Yes, I have
 
Yes, I have
78%
No, I haven't
 
No, I haven't
22%
Not sure/ Don't know
 
Not sure/ Don't know
18%
Yes, I have
 
Yes, I have
57%
No, I haven't
 
No, I haven't
25%
Not sure/ Don't know
 
Not sure/ Don't know
ก.ค. 25. 2018
แล้วน้องคิดว่าเขากลัวใครลงโทษมากที่สุดคะ
0 responded out of 0 polled
Female
13%
Family
 
Family
8%
Workplace/school
 
Workplace/school
2%
Community
 
Community
63%
Police/law enforcement
 
Police/law enforcement
14%
Not sure/ Don't know
 
Not sure/ Don't know
1%
Other specify
 
Other specify

Male
14%
Family
 
Family
9%
Workplace/school
 
Workplace/school
4%
Community
 
Community
58%
Police/law enforcement
 
Police/law enforcement
8%
Not sure/ Don't know
 
Not sure/ Don't know
7%
Other specify
 
Other specify
0-14
25%
Family
 
Family
0%
Workplace/school
 
Workplace/school
0%
Community
 
Community
75%
Police/law enforcement
 
Police/law enforcement
0%
Not sure/ Don't know
 
Not sure/ Don't know
0%
Other specify
 
Other specify

15-19
14%
Family
 
Family
9%
Workplace/school
 
Workplace/school
1%
Community
 
Community
57%
Police/law enforcement
 
Police/law enforcement
15%
Not sure/ Don't know
 
Not sure/ Don't know
4%
Other specify
 
Other specify

20-24
9%
Family
 
Family
4%
Workplace/school
 
Workplace/school
9%
Community
 
Community
65%
Police/law enforcement
 
Police/law enforcement
9%
Not sure/ Don't know
 
Not sure/ Don't know
4%
Other specify
 
Other specify

25-30
0%
Family
 
Family
100%
Workplace/school
 
Workplace/school
0%
Community
 
Community
0%
Police/law enforcement
 
Police/law enforcement
0%
Not sure/ Don't know
 
Not sure/ Don't know
0%
Other specify
 
Other specify

31-34
0%
Family
 
Family
0%
Workplace/school
 
Workplace/school
0%
Community
 
Community
0%
Police/law enforcement
 
Police/law enforcement
0%
Not sure/ Don't know
 
Not sure/ Don't know
0%
Other specify
 
Other specify

35+
0%
Family
 
Family
0%
Workplace/school
 
Workplace/school
0%
Community
 
Community
0%
Police/law enforcement
 
Police/law enforcement
0%
Not sure/ Don't know
 
Not sure/ Don't know
0%
Other specify
 
Other specify
14%
Family
 
Family
7%
Workplace/school
 
Workplace/school
3%
Community
 
Community
59%
Police/law enforcement
 
Police/law enforcement
13%
Not sure/ Don't know
 
Not sure/ Don't know
3%
Other specify
 
Other specify
ก.ค. 25. 2018
น้องๆ คิดว่าพ่อแม่หรือผู้ปกครองของเยาวชนที่ถูกจับข้อหาพนันบอล ควรถูกตั้งข้อหาด้วยเช่นกันหรือไม่
0 responded out of 0 polled
Female
36%
Yes, they should
 
Yes, they should
32%
No, they shouldn't
 
No, they shouldn't
33%
Not sure
 
Not sure

Male
36%
Yes, they should
 
Yes, they should
35%
No, they shouldn't
 
No, they shouldn't
29%
Not sure
 
Not sure
0-14
34%
Yes, they should
 
Yes, they should
23%
No, they shouldn't
 
No, they shouldn't
43%
Not sure
 
Not sure

15-19
36%
Yes, they should
 
Yes, they should
31%
No, they shouldn't
 
No, they shouldn't
33%
Not sure
 
Not sure

20-24
35%
Yes, they should
 
Yes, they should
41%
No, they shouldn't
 
No, they shouldn't
25%
Not sure
 
Not sure

25-30
40%
Yes, they should
 
Yes, they should
50%
No, they shouldn't
 
No, they shouldn't
10%
Not sure
 
Not sure

31-34
20%
Yes, they should
 
Yes, they should
60%
No, they shouldn't
 
No, they shouldn't
20%
Not sure
 
Not sure

35+
46%
Yes, they should
 
Yes, they should
31%
No, they shouldn't
 
No, they shouldn't
23%
Not sure
 
Not sure
36%
Yes, they should
 
Yes, they should
32%
No, they shouldn't
 
No, they shouldn't
32%
Not sure
 
Not sure
ก.ค. 25. 2018
น้องๆ เห็นด้วยไหมที่รัฐบาลมีนโยบายปราบปรามการพนันบอลอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่ช่วงแข่งขันฟุตบอลระดับโลก
0 responded out of 0 polled
Female
86%
Yes, I agree
 
Yes, I agree
5%
No, I don't
 
No, I don't
10%
Not sure
 
Not sure

Male
83%
Yes, I agree
 
Yes, I agree
6%
No, I don't
 
No, I don't
11%
Not sure
 
Not sure
0-14
73%
Yes, I agree
 
Yes, I agree
7%
No, I don't
 
No, I don't
20%
Not sure
 
Not sure

15-19
85%
Yes, I agree
 
Yes, I agree
5%
No, I don't
 
No, I don't
10%
Not sure
 
Not sure

20-24
88%
Yes, I agree
 
Yes, I agree
5%
No, I don't
 
No, I don't
7%
Not sure
 
Not sure

25-30
90%
Yes, I agree
 
Yes, I agree
0%
No, I don't
 
No, I don't
10%
Not sure
 
Not sure

31-34
100%
Yes, I agree
 
Yes, I agree
0%
No, I don't
 
No, I don't
0%
Not sure
 
Not sure

35+
85%
Yes, I agree
 
Yes, I agree
8%
No, I don't
 
No, I don't
8%
Not sure
 
Not sure
85%
Yes, I agree
 
Yes, I agree
5%
No, I don't
 
No, I don't
10%
Not sure
 
Not sure

FEATURED ANSWERS

RELATED STORIES

เยาวชนไทยกับความหวังในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น
Read more →

FEATURED IMAGES

No featured images yet.

MORE POLLS

FILTER

POLL LIST
All polls from most recent to oldest