นโยบายสังคม และ งานรณรงค์
จบไปแล้วกับการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2018 ซึ่งฝรั่งเศสได้รับชัยชนะไป แน่นอนว่ามีวัยรุ่นหลายคนที่สนใจการเล่นพนันหรือทายผลบอลช่วงแมชต์ต่างๆ เราจึงชาวยูรีพอร์ตว่าพวกเขามีประสบการณ์เล่นพนันช่วงบอลโลกว่าอย่างไรบ้างค่ะ....
9 questions polled on this topic
20% response rate
1,875 responded out of 9,467 polled
ก.ค. 25. 2018
น้องๆ ได้ตั้งใจไว้ว่าจะเล่นพนันหรือทายผลบอลโลก 2018 ตั้งแต่ก่อนเริ่มช่วงการแข่งขันนัดแรกหรือเปล่าคะ
ก.ค. 25. 2018
แล้วตกลงน้องได้เล่นพนันหรือทายผลบอลในช่วงบอลโลก 2018 ที่ผ่านมาหรือเปล่าคะ
ก.ค. 25. 2018
(ถ้าตอบว่าเล่นพนัน) แล้วน้องพนันหรือทายผลบอลโลกครั้งนี้กับใครมากที่สุด
ก.ค. 25. 2018
แล้วน้องๆ คิดว่าคนใกล้ตัวที่เล่นพนันหรือทายผลบอลโลก ส่วนใหญ่เป็นคนประเภทไหนต่อไปนี้คะ
ก.ค. 25. 2018
แล้วพวกเขาเล่นพนันบอลโลกครั้งนี้กับใครมากที่สุดคะ
ก.ค. 25. 2018
แล้วน้องเคยได้ยินพวกเขาพูดถึงหรือแสดงออกถึงการกลัวถูกลงโทษบ้างไหมคะ
ก.ค. 25. 2018
แล้วน้องคิดว่าเขากลัวใครลงโทษมากที่สุดคะ
ก.ค. 25. 2018
น้องๆ คิดว่าพ่อแม่หรือผู้ปกครองของเยาวชนที่ถูกจับข้อหาพนันบอล ควรถูกตั้งข้อหาด้วยเช่นกันหรือไม่
ก.ค. 25. 2018
น้องๆ เห็นด้วยไหมที่รัฐบาลมีนโยบายปราบปรามการพนันบอลอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่ช่วงแข่งขันฟุตบอลระดับโลก

ผลโพล

ก.ค. 25. 2018
น้องๆ ได้ตั้งใจไว้ว่าจะเล่นพนันหรือทายผลบอลโลก 2018 ตั้งแต่ก่อนเริ่มช่วงการแข่งขันนัดแรกหรือเปล่าคะ
มีผู้ตอบจำนวน 1,875 จากทั้งหมด 9,467 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
4%
Yes
 
Yes
91%
No
 
No
4%
Not sure
 
Not sure

ชาย
7%
Yes
 
Yes
87%
No
 
No
6%
Not sure
 
Not sure
0-14
92%
no
 
no
3%
not sure
 
not sure
5%
yes
 
yes

15-19
90%
no
 
no
5%
not sure
 
not sure
5%
yes
 
yes

20-24
90%
no
 
no
4%
not sure
 
not sure
6%
yes
 
yes

25-30
90%
no
 
no
0%
not sure
 
not sure
10%
yes
 
yes

31-34
100%
no
 
no
0%
not sure
 
not sure
0%
yes
 
yes

35+
85%
no
 
no
15%
not sure
 
not sure
0%
yes
 
yes
5%
Yes
 
Yes
90%
No
 
No
5%
Not sure
 
Not sure
ก.ค. 25. 2018
แล้วตกลงน้องได้เล่นพนันหรือทายผลบอลในช่วงบอลโลก 2018 ที่ผ่านมาหรือเปล่าคะ
มีผู้ตอบจำนวน 2,035 จากทั้งหมด 2,085 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
5%
Yes, I did
 
Yes, I did
95%
No, I didn't
 
No, I didn't

ชาย
8%
Yes, I did
 
Yes, I did
92%
No, I didn't
 
No, I didn't
0-14
1%
yes, i did
 
yes, i did
99%
no, i didn't
 
no, i didn't

15-19
6%
yes, i did
 
yes, i did
94%
no, i didn't
 
no, i didn't

20-24
7%
yes, i did
 
yes, i did
93%
no, i didn't
 
no, i didn't

25-30
10%
yes, i did
 
yes, i did
90%
no, i didn't
 
no, i didn't

31-34
0%
yes, i did
 
yes, i did
100%
no, i didn't
 
no, i didn't

35+
7%
yes, i did
 
yes, i did
93%
no, i didn't
 
no, i didn't
6%
Yes, I did
 
Yes, I did
94%
No, I didn't
 
No, I didn't
ก.ค. 25. 2018
(ถ้าตอบว่าเล่นพนัน) แล้วน้องพนันหรือทายผลบอลโลกครั้งนี้กับใครมากที่สุด
มีผู้ตอบจำนวน 125 จากทั้งหมด 127 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
48%
Someone I know
 
Someone I know
5%
Bookie
 
Bookie
8%
Gambling website
 
Gambling website
20%
Mass media
 
Mass media
20%
Other specify
 
Other specify

ชาย
38%
Someone I know
 
Someone I know
9%
Bookie
 
Bookie
21%
Gambling website
 
Gambling website
11%
Mass media
 
Mass media
21%
Other specify
 
Other specify
0-14
0%
someone i know
 
someone i know
100%
other specify
 
other specify
0%
mass media
 
mass media
0%
gambling website
 
gambling website
0%
bookie
 
bookie

15-19
45%
someone i know
 
someone i know
20%
other specify
 
other specify
16%
mass media
 
mass media
12%
gambling website
 
gambling website
8%
bookie
 
bookie

20-24
40%
someone i know
 
someone i know
20%
other specify
 
other specify
20%
mass media
 
mass media
20%
gambling website
 
gambling website
0%
bookie
 
bookie

25-30
0%
someone i know
 
someone i know
100%
other specify
 
other specify
0%
mass media
 
mass media
0%
gambling website
 
gambling website
0%
bookie
 
bookie

31-34
0%
someone i know
 
someone i know
0%
other specify
 
other specify
0%
mass media
 
mass media
0%
gambling website
 
gambling website
0%
bookie
 
bookie

35+
0%
someone i know
 
someone i know
100%
other specify
 
other specify
0%
mass media
 
mass media
0%
gambling website
 
gambling website
0%
bookie
 
bookie
49%
Someone I know
 
Someone I know
6%
Bookie
 
Bookie
12%
Gambling website
 
Gambling website
14%
Mass media
 
Mass media
18%
Other specify
 
Other specify
ก.ค. 25. 2018
แล้วน้องๆ คิดว่าคนใกล้ตัวที่เล่นพนันหรือทายผลบอลโลก ส่วนใหญ่เป็นคนประเภทไหนต่อไปนี้คะ
มีผู้ตอบจำนวน 2,010 จากทั้งหมด 2,055 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
24%
Friend
 
Friend
4%
Family member
 
Family member
22%
Community member
 
Community member
2%
Teacher or school staff
 
Teacher or school staff
2%
Girl/boyfriend
 
Girl/boyfriend
3%
Other specify
 
Other specify
44%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know

ชาย
40%
Friend
 
Friend
3%
Family member
 
Family member
19%
Community member
 
Community member
3%
Teacher or school staff
 
Teacher or school staff
1%
Girl/boyfriend
 
Girl/boyfriend
3%
Other specify
 
Other specify
32%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
0-14
10%
family member
 
family member
16%
friend
 
friend
47%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
5%
other specify
 
other specify
22%
community member
 
community member
0%
girl/boyfriend
 
girl/boyfriend
0%
teacher or school staff
 
teacher or school staff

15-19
3%
family member
 
family member
28%
friend
 
friend
42%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
3%
other specify
 
other specify
20%
community member
 
community member
2%
girl/boyfriend
 
girl/boyfriend
2%
teacher or school staff
 
teacher or school staff

20-24
4%
family member
 
family member
41%
friend
 
friend
29%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
3%
other specify
 
other specify
21%
community member
 
community member
0%
girl/boyfriend
 
girl/boyfriend
1%
teacher or school staff
 
teacher or school staff

25-30
10%
family member
 
family member
10%
friend
 
friend
50%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
0%
other specify
 
other specify
30%
community member
 
community member
0%
girl/boyfriend
 
girl/boyfriend
0%
teacher or school staff
 
teacher or school staff

31-34
0%
family member
 
family member
0%
friend
 
friend
80%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
0%
other specify
 
other specify
20%
community member
 
community member
0%
girl/boyfriend
 
girl/boyfriend
0%
teacher or school staff
 
teacher or school staff

35+
8%
family member
 
family member
23%
friend
 
friend
31%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
0%
other specify
 
other specify
31%
community member
 
community member
8%
girl/boyfriend
 
girl/boyfriend
0%
teacher or school staff
 
teacher or school staff
28%
Friend
 
Friend
4%
Family member
 
Family member
21%
Community member
 
Community member
2%
Teacher or school staff
 
Teacher or school staff
1%
Girl/boyfriend
 
Girl/boyfriend
3%
Other specify
 
Other specify
41%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
ก.ค. 25. 2018
แล้วพวกเขาเล่นพนันบอลโลกครั้งนี้กับใครมากที่สุดคะ
มีผู้ตอบจำนวน 1,190 จากทั้งหมด 1,214 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
32%
Someone they know
 
Someone they know
11%
Bookie
 
Bookie
11%
Gambling website
 
Gambling website
6%
Mass media
 
Mass media
37%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
3%
Other specify
 
Other specify

ชาย
32%
Someone they know
 
Someone they know
18%
Bookie
 
Bookie
18%
Gambling website
 
Gambling website
3%
Mass media
 
Mass media
26%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
2%
Other specify
 
Other specify
0-14
0%
mass media
 
mass media
10%
bookie
 
bookie
13%
gambling website
 
gambling website
36%
someone they know
 
someone they know
41%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
0%
other specify
 
other specify

15-19
5%
mass media
 
mass media
13%
bookie
 
bookie
12%
gambling website
 
gambling website
33%
someone they know
 
someone they know
34%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
3%
other specify
 
other specify

20-24
7%
mass media
 
mass media
13%
bookie
 
bookie
20%
gambling website
 
gambling website
23%
someone they know
 
someone they know
35%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
3%
other specify
 
other specify

25-30
0%
mass media
 
mass media
0%
bookie
 
bookie
40%
gambling website
 
gambling website
40%
someone they know
 
someone they know
20%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
0%
other specify
 
other specify

31-34
0%
mass media
 
mass media
100%
bookie
 
bookie
0%
gambling website
 
gambling website
0%
someone they know
 
someone they know
0%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
0%
other specify
 
other specify

35+
0%
mass media
 
mass media
11%
bookie
 
bookie
22%
gambling website
 
gambling website
33%
someone they know
 
someone they know
22%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
11%
other specify
 
other specify
32%
Someone they know
 
Someone they know
13%
Bookie
 
Bookie
13%
Gambling website
 
Gambling website
6%
Mass media
 
Mass media
33%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
3%
Other specify
 
Other specify
ก.ค. 25. 2018
แล้วน้องเคยได้ยินพวกเขาพูดถึงหรือแสดงออกถึงการกลัวถูกลงโทษบ้างไหมคะ
มีผู้ตอบจำนวน 1,168 จากทั้งหมด 1,189 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
16%
Yes, I have
 
Yes, I have
56%
No, I haven't
 
No, I haven't
27%
Not sure/ Don't know
 
Not sure/ Don't know

ชาย
21%
Yes, I have
 
Yes, I have
59%
No, I haven't
 
No, I haven't
20%
Not sure/ Don't know
 
Not sure/ Don't know
0-14
28%
not sure/ don't know
 
not sure/ don't know
64%
no, i haven't
 
no, i haven't
8%
yes, i have
 
yes, i have

15-19
25%
not sure/ don't know
 
not sure/ don't know
55%
no, i haven't
 
no, i haven't
19%
yes, i have
 
yes, i have

20-24
21%
not sure/ don't know
 
not sure/ don't know
63%
no, i haven't
 
no, i haven't
15%
yes, i have
 
yes, i have

25-30
80%
not sure/ don't know
 
not sure/ don't know
0%
no, i haven't
 
no, i haven't
20%
yes, i have
 
yes, i have

31-34
0%
not sure/ don't know
 
not sure/ don't know
100%
no, i haven't
 
no, i haven't
0%
yes, i have
 
yes, i have

35+
22%
not sure/ don't know
 
not sure/ don't know
78%
no, i haven't
 
no, i haven't
0%
yes, i have
 
yes, i have
18%
Yes, I have
 
Yes, I have
57%
No, I haven't
 
No, I haven't
25%
Not sure/ Don't know
 
Not sure/ Don't know
ก.ค. 25. 2018
แล้วน้องคิดว่าเขากลัวใครลงโทษมากที่สุดคะ
มีผู้ตอบจำนวน 217 จากทั้งหมด 220 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
13%
Family
 
Family
8%
Workplace/school
 
Workplace/school
2%
Community
 
Community
63%
Police/law enforcement
 
Police/law enforcement
14%
Not sure/ Don't know
 
Not sure/ Don't know
1%
Other specify
 
Other specify

ชาย
14%
Family
 
Family
9%
Workplace/school
 
Workplace/school
4%
Community
 
Community
58%
Police/law enforcement
 
Police/law enforcement
8%
Not sure/ Don't know
 
Not sure/ Don't know
7%
Other specify
 
Other specify
0-14
0%
community
 
community
25%
family
 
family
75%
police/law enforcement
 
police/law enforcement
0%
other specify
 
other specify
0%
not sure/ don't know
 
not sure/ don't know
0%
workplace/school
 
workplace/school

15-19
1%
community
 
community
14%
family
 
family
57%
police/law enforcement
 
police/law enforcement
4%
other specify
 
other specify
15%
not sure/ don't know
 
not sure/ don't know
9%
workplace/school
 
workplace/school

20-24
9%
community
 
community
9%
family
 
family
65%
police/law enforcement
 
police/law enforcement
4%
other specify
 
other specify
9%
not sure/ don't know
 
not sure/ don't know
4%
workplace/school
 
workplace/school

25-30
0%
community
 
community
0%
family
 
family
0%
police/law enforcement
 
police/law enforcement
0%
other specify
 
other specify
0%
not sure/ don't know
 
not sure/ don't know
100%
workplace/school
 
workplace/school

31-34
0%
community
 
community
0%
family
 
family
0%
police/law enforcement
 
police/law enforcement
0%
other specify
 
other specify
0%
not sure/ don't know
 
not sure/ don't know
0%
workplace/school
 
workplace/school

35+
0%
community
 
community
0%
family
 
family
0%
police/law enforcement
 
police/law enforcement
0%
other specify
 
other specify
0%
not sure/ don't know
 
not sure/ don't know
0%
workplace/school
 
workplace/school
14%
Family
 
Family
7%
Workplace/school
 
Workplace/school
3%
Community
 
Community
59%
Police/law enforcement
 
Police/law enforcement
13%
Not sure/ Don't know
 
Not sure/ Don't know
3%
Other specify
 
Other specify
ก.ค. 25. 2018
น้องๆ คิดว่าพ่อแม่หรือผู้ปกครองของเยาวชนที่ถูกจับข้อหาพนันบอล ควรถูกตั้งข้อหาด้วยเช่นกันหรือไม่
มีผู้ตอบจำนวน 1,935 จากทั้งหมด 1,971 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
36%
Yes, they should
 
Yes, they should
32%
No, they shouldn't
 
No, they shouldn't
33%
Not sure
 
Not sure

ชาย
36%
Yes, they should
 
Yes, they should
35%
No, they shouldn't
 
No, they shouldn't
29%
Not sure
 
Not sure
0-14
23%
no, they shouldn't
 
no, they shouldn't
43%
not sure
 
not sure
34%
yes, they should
 
yes, they should

15-19
31%
no, they shouldn't
 
no, they shouldn't
33%
not sure
 
not sure
36%
yes, they should
 
yes, they should

20-24
41%
no, they shouldn't
 
no, they shouldn't
25%
not sure
 
not sure
35%
yes, they should
 
yes, they should

25-30
50%
no, they shouldn't
 
no, they shouldn't
10%
not sure
 
not sure
40%
yes, they should
 
yes, they should

31-34
60%
no, they shouldn't
 
no, they shouldn't
20%
not sure
 
not sure
20%
yes, they should
 
yes, they should

35+
31%
no, they shouldn't
 
no, they shouldn't
23%
not sure
 
not sure
46%
yes, they should
 
yes, they should
36%
Yes, they should
 
Yes, they should
33%
No, they shouldn't
 
No, they shouldn't
32%
Not sure
 
Not sure
ก.ค. 25. 2018
น้องๆ เห็นด้วยไหมที่รัฐบาลมีนโยบายปราบปรามการพนันบอลอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่ช่วงแข่งขันฟุตบอลระดับโลก
มีผู้ตอบจำนวน 1,913 จากทั้งหมด 1,944 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
86%
Yes, I agree
 
Yes, I agree
5%
No, I don't
 
No, I don't
9%
Not sure
 
Not sure

ชาย
83%
Yes, I agree
 
Yes, I agree
6%
No, I don't
 
No, I don't
11%
Not sure
 
Not sure
0-14
7%
no, i don't
 
no, i don't
73%
yes, i agree
 
yes, i agree
20%
not sure
 
not sure

15-19
5%
no, i don't
 
no, i don't
85%
yes, i agree
 
yes, i agree
10%
not sure
 
not sure

20-24
5%
no, i don't
 
no, i don't
88%
yes, i agree
 
yes, i agree
7%
not sure
 
not sure

25-30
0%
no, i don't
 
no, i don't
90%
yes, i agree
 
yes, i agree
10%
not sure
 
not sure

31-34
0%
no, i don't
 
no, i don't
100%
yes, i agree
 
yes, i agree
0%
not sure
 
not sure

35+
8%
no, i don't
 
no, i don't
85%
yes, i agree
 
yes, i agree
8%
not sure
 
not sure
85%
Yes, I agree
 
Yes, I agree
5%
No, I don't
 
No, I don't
10%
Not sure
 
Not sure

คำตอบที่โดดเด่น

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เยาวชนไทยกับความหวังในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น
อ่านเพิ่มเติม →

รูปภาพแนะนำ

ยังไม่มีรูปภาพแนะนำ

โพลอื่นๆ

ตัวกรอง

รายการโพล
โพลทั้งหมดตั้งแต่ล่าสุดจนถึงเก่าสุด