สุขภาพ
เดือนมิถุนายนเป็น เดือนแห่งความหลากหลายทางเพศ ซึ่งสนับสนุนสิทธิของชาว LGBTQ และเพศทางเลือก เรามาดูกันว่าวัยรุ่นไทยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวตนทางเพศว่ายังไงบ้างค่ะ...
7 questions polled on this topic
___ response rate
0 responded out of 0 polled
มิ.ย. 25. 2018
โพลที่แล้วของเราพบว่าวัยรุ่นไทยกว่า 20% บอกว่าตัวเองเป็น ไบเซ็กชวล หรือ รักร่วมสองเพศ น้องๆ แปลกใจกับผลสำรวจนี้ไหมคะ?
มิ.ย. 25. 2018
แล้วน้องคิดว่าตัวตนทางเพศของน้อง เป็นหนึ่งในกลุ่ม LGBT ไหมคะ?
มิ.ย. 25. 2018
แล้วน้องๆ เคยถูกกลั่นแกล้ง ล้อเลียน หรือประสบความรุนแรงเพราะเพศภาวะ/ตัวตนของน้องไหมคะ
มิ.ย. 25. 2018
แล้วปัจจุบันพ่อแม่ผู้ปกครองหรือคนในครอบครัว รับได้ไหมกับเพศภาวะ/ตัวตนทางเพศ ของน้อง?
มิ.ย. 25. 2018
น้องคิดว่าหลักสูตรเพศศึกษาในสถานศึกษา ได้สอนเรื่องสุขภาพทางเพศที่รวมถึงกลุ่ม LGBT และความหลากหลายทางเพศมากเพียงพอไหม?
มิ.ย. 25. 2018
แล้วน้องๆ คิดว่าโรงพยาบาลหรือคลินิกเพื่อสุขภาพ ควรมีบริการด้านสุขภาพทางเพศเพื่อกลุ่ม LGBT โดยเฉพาะไหมคะ
มิ.ย. 25. 2018
สุดท้ายแล้ว น้องๆ คิดว่าประเทศไทยควรมีกฎหมายรับรองการแต่งงานของคนเพศเดียวกันหรือไม่

POLL RESULTS

มิ.ย. 25. 2018
โพลที่แล้วของเราพบว่าวัยรุ่นไทยกว่า 20% บอกว่าตัวเองเป็น ไบเซ็กชวล หรือ รักร่วมสองเพศ น้องๆ แปลกใจกับผลสำรวจนี้ไหมคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
32%
Yes, I'm surprised
 
Yes, I'm surprised
68%
No, I'm not surprised
 
No, I'm not surprised

Male
35%
Yes, I'm surprised
 
Yes, I'm surprised
65%
No, I'm not surprised
 
No, I'm not surprised
0-14
46%
Yes, I'm surprised
 
Yes, I'm surprised
54%
No, I'm not surprised
 
No, I'm not surprised

15-19
33%
Yes, I'm surprised
 
Yes, I'm surprised
67%
No, I'm not surprised
 
No, I'm not surprised

20-24
26%
Yes, I'm surprised
 
Yes, I'm surprised
74%
No, I'm not surprised
 
No, I'm not surprised

25-30
20%
Yes, I'm surprised
 
Yes, I'm surprised
80%
No, I'm not surprised
 
No, I'm not surprised

31-34
50%
Yes, I'm surprised
 
Yes, I'm surprised
50%
No, I'm not surprised
 
No, I'm not surprised

35+
15%
Yes, I'm surprised
 
Yes, I'm surprised
85%
No, I'm not surprised
 
No, I'm not surprised
33%
Yes, I'm surprised
 
Yes, I'm surprised
67%
No, I'm not surprised
 
No, I'm not surprised
มิ.ย. 25. 2018
แล้วน้องคิดว่าตัวตนทางเพศของน้อง เป็นหนึ่งในกลุ่ม LGBT ไหมคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
20%
Yes, I am
 
Yes, I am
57%
No, I'm straight
 
No, I'm straight
15%
I'm not sure yet
 
I'm not sure yet
5%
I don't want to answer
 
I don't want to answer
2%
Other specify
 
Other specify

Male
34%
Yes, I am
 
Yes, I am
46%
No, I'm straight
 
No, I'm straight
12%
I'm not sure yet
 
I'm not sure yet
6%
I don't want to answer
 
I don't want to answer
3%
Other specify
 
Other specify
0-14
13%
Yes, I am
 
Yes, I am
60%
No, I'm straight
 
No, I'm straight
17%
I'm not sure yet
 
I'm not sure yet
9%
I don't want to answer
 
I don't want to answer
1%
Other specify
 
Other specify

15-19
23%
Yes, I am
 
Yes, I am
55%
No, I'm straight
 
No, I'm straight
15%
I'm not sure yet
 
I'm not sure yet
6%
I don't want to answer
 
I don't want to answer
2%
Other specify
 
Other specify

20-24
36%
Yes, I am
 
Yes, I am
50%
No, I'm straight
 
No, I'm straight
8%
I'm not sure yet
 
I'm not sure yet
2%
I don't want to answer
 
I don't want to answer
4%
Other specify
 
Other specify

25-30
29%
Yes, I am
 
Yes, I am
50%
No, I'm straight
 
No, I'm straight
14%
I'm not sure yet
 
I'm not sure yet
7%
I don't want to answer
 
I don't want to answer
0%
Other specify
 
Other specify

31-34
0%
Yes, I am
 
Yes, I am
100%
No, I'm straight
 
No, I'm straight
0%
I'm not sure yet
 
I'm not sure yet
0%
I don't want to answer
 
I don't want to answer
0%
Other specify
 
Other specify

35+
23%
Yes, I am
 
Yes, I am
62%
No, I'm straight
 
No, I'm straight
0%
I'm not sure yet
 
I'm not sure yet
8%
I don't want to answer
 
I don't want to answer
8%
Other specify
 
Other specify
24%
Yes, I am
 
Yes, I am
54%
No, I'm straight
 
No, I'm straight
14%
I'm not sure yet
 
I'm not sure yet
6%
I don't want to answer
 
I don't want to answer
2%
Other specify
 
Other specify
มิ.ย. 25. 2018
แล้วน้องๆ เคยถูกกลั่นแกล้ง ล้อเลียน หรือประสบความรุนแรงเพราะเพศภาวะ/ตัวตนของน้องไหมคะ
0 responded out of 0 polled
Female
15%
Yes
 
Yes
78%
No
 
No
7%
Not sure
 
Not sure

Male
64%
Yes
 
Yes
29%
No
 
No
7%
Not sure
 
Not sure
0-14
22%
Yes
 
Yes
67%
No
 
No
11%
Not sure
 
Not sure

15-19
30%
Yes
 
Yes
64%
No
 
No
6%
Not sure
 
Not sure

20-24
54%
Yes
 
Yes
39%
No
 
No
7%
Not sure
 
Not sure

25-30
50%
Yes
 
Yes
25%
No
 
No
25%
Not sure
 
Not sure

31-34
0%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No
0%
Not sure
 
Not sure

35+
67%
Yes
 
Yes
33%
No
 
No
0%
Not sure
 
Not sure
33%
Yes
 
Yes
60%
No
 
No
7%
Not sure
 
Not sure
มิ.ย. 25. 2018
แล้วปัจจุบันพ่อแม่ผู้ปกครองหรือคนในครอบครัว รับได้ไหมกับเพศภาวะ/ตัวตนทางเพศ ของน้อง?
0 responded out of 0 polled
Female
51%
Yes, they have accepted
 
Yes, they have accepted
8%
No, they have not
 
No, they have not
17%
Not sure
 
Not sure
24%
I haven't told them
 
I haven't told them

Male
49%
Yes, they have accepted
 
Yes, they have accepted
6%
No, they have not
 
No, they have not
16%
Not sure
 
Not sure
29%
I haven't told them
 
I haven't told them
0-14
33%
Yes, they have accepted
 
Yes, they have accepted
11%
No, they have not
 
No, they have not
11%
Not sure
 
Not sure
44%
I haven't told them
 
I haven't told them

15-19
54%
Yes, they have accepted
 
Yes, they have accepted
6%
No, they have not
 
No, they have not
14%
Not sure
 
Not sure
26%
I haven't told them
 
I haven't told them

20-24
45%
Yes, they have accepted
 
Yes, they have accepted
7%
No, they have not
 
No, they have not
20%
Not sure
 
Not sure
28%
I haven't told them
 
I haven't told them

25-30
75%
Yes, they have accepted
 
Yes, they have accepted
0%
No, they have not
 
No, they have not
0%
Not sure
 
Not sure
25%
I haven't told them
 
I haven't told them

31-34
0%
Yes, they have accepted
 
Yes, they have accepted
0%
No, they have not
 
No, they have not
0%
Not sure
 
Not sure
0%
I haven't told them
 
I haven't told them

35+
67%
Yes, they have accepted
 
Yes, they have accepted
0%
No, they have not
 
No, they have not
33%
Not sure
 
Not sure
0%
I haven't told them
 
I haven't told them
50%
Yes, they have accepted
 
Yes, they have accepted
7%
No, they have not
 
No, they have not
17%
Not sure
 
Not sure
26%
I haven't told them
 
I haven't told them
มิ.ย. 25. 2018
น้องคิดว่าหลักสูตรเพศศึกษาในสถานศึกษา ได้สอนเรื่องสุขภาพทางเพศที่รวมถึงกลุ่ม LGBT และความหลากหลายทางเพศมากเพียงพอไหม?
0 responded out of 0 polled
Female
24%
Yes, enough
 
Yes, enough
57%
No, not enough
 
No, not enough
19%
Not sure
 
Not sure

Male
23%
Yes, enough
 
Yes, enough
61%
No, not enough
 
No, not enough
16%
Not sure
 
Not sure
0-14
40%
Yes, enough
 
Yes, enough
33%
No, not enough
 
No, not enough
27%
Not sure
 
Not sure

15-19
26%
Yes, enough
 
Yes, enough
56%
No, not enough
 
No, not enough
18%
Not sure
 
Not sure

20-24
9%
Yes, enough
 
Yes, enough
71%
No, not enough
 
No, not enough
20%
Not sure
 
Not sure

25-30
8%
Yes, enough
 
Yes, enough
77%
No, not enough
 
No, not enough
15%
Not sure
 
Not sure

31-34
0%
Yes, enough
 
Yes, enough
75%
No, not enough
 
No, not enough
25%
Not sure
 
Not sure

35+
15%
Yes, enough
 
Yes, enough
62%
No, not enough
 
No, not enough
23%
Not sure
 
Not sure
24%
Yes, enough
 
Yes, enough
57%
No, not enough
 
No, not enough
18%
Not sure
 
Not sure
มิ.ย. 25. 2018
แล้วน้องๆ คิดว่าโรงพยาบาลหรือคลินิกเพื่อสุขภาพ ควรมีบริการด้านสุขภาพทางเพศเพื่อกลุ่ม LGBT โดยเฉพาะไหมคะ
0 responded out of 0 polled
Female
75%
Yes, they should
 
Yes, they should
5%
No
 
No
20%
Not sure
 
Not sure

Male
74%
Yes, they should
 
Yes, they should
8%
No
 
No
18%
Not sure
 
Not sure
0-14
65%
Yes, they should
 
Yes, they should
4%
No
 
No
30%
Not sure
 
Not sure

15-19
74%
Yes, they should
 
Yes, they should
6%
No
 
No
20%
Not sure
 
Not sure

20-24
79%
Yes, they should
 
Yes, they should
10%
No
 
No
12%
Not sure
 
Not sure

25-30
85%
Yes, they should
 
Yes, they should
8%
No
 
No
8%
Not sure
 
Not sure

31-34
75%
Yes, they should
 
Yes, they should
0%
No
 
No
25%
Not sure
 
Not sure

35+
85%
Yes, they should
 
Yes, they should
0%
No
 
No
15%
Not sure
 
Not sure
75%
Yes, they should
 
Yes, they should
6%
No
 
No
19%
Not sure
 
Not sure
มิ.ย. 25. 2018
สุดท้ายแล้ว น้องๆ คิดว่าประเทศไทยควรมีกฎหมายรับรองการแต่งงานของคนเพศเดียวกันหรือไม่
0 responded out of 0 polled
Female
75%
Yes, it should be legal
 
Yes, it should be legal
8%
No, it should not
 
No, it should not
18%
Not sure
 
Not sure

Male
72%
Yes, it should be legal
 
Yes, it should be legal
8%
No, it should not
 
No, it should not
19%
Not sure
 
Not sure
0-14
74%
Yes, it should be legal
 
Yes, it should be legal
7%
No, it should not
 
No, it should not
19%
Not sure
 
Not sure

15-19
74%
Yes, it should be legal
 
Yes, it should be legal
7%
No, it should not
 
No, it should not
19%
Not sure
 
Not sure

20-24
80%
Yes, it should be legal
 
Yes, it should be legal
7%
No, it should not
 
No, it should not
13%
Not sure
 
Not sure

25-30
77%
Yes, it should be legal
 
Yes, it should be legal
0%
No, it should not
 
No, it should not
23%
Not sure
 
Not sure

31-34
100%
Yes, it should be legal
 
Yes, it should be legal
0%
No, it should not
 
No, it should not
0%
Not sure
 
Not sure

35+
85%
Yes, it should be legal
 
Yes, it should be legal
15%
No, it should not
 
No, it should not
0%
Not sure
 
Not sure
73%
Yes, it should be legal
 
Yes, it should be legal
8%
No, it should not
 
No, it should not
19%
Not sure
 
Not sure

FEATURED ANSWERS

RELATED STORIES

ไอโอดีน กับ สุขภาพของเด็กไทย
Read more →

FEATURED IMAGES

No featured images yet.

MORE POLLS

FILTER

POLL LIST
All polls from most recent to oldest