สุขภาพ
เดือนมิถุนายนเป็น เดือนแห่งความหลากหลายทางเพศ ซึ่งสนับสนุนสิทธิของชาว LGBTQ และเพศทางเลือก เรามาดูกันว่าวัยรุ่นไทยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวตนทางเพศว่ายังไงบ้างค่ะ...
7 questions polled on this topic
21% response rate
2,029 responded out of 9,447 polled
มิ.ย. 25. 2018
โพลที่แล้วของเราพบว่าวัยรุ่นไทยกว่า 20% บอกว่าตัวเองเป็น ไบเซ็กชวล หรือ รักร่วมสองเพศ น้องๆ แปลกใจกับผลสำรวจนี้ไหมคะ?
มิ.ย. 25. 2018
แล้วน้องคิดว่าตัวตนทางเพศของน้อง เป็นหนึ่งในกลุ่ม LGBT ไหมคะ?
มิ.ย. 25. 2018
แล้วน้องๆ เคยถูกกลั่นแกล้ง ล้อเลียน หรือประสบความรุนแรงเพราะเพศภาวะ/ตัวตนของน้องไหมคะ
มิ.ย. 25. 2018
แล้วปัจจุบันพ่อแม่ผู้ปกครองหรือคนในครอบครัว รับได้ไหมกับเพศภาวะ/ตัวตนทางเพศ ของน้อง?
มิ.ย. 25. 2018
น้องคิดว่าหลักสูตรเพศศึกษาในสถานศึกษา ได้สอนเรื่องสุขภาพทางเพศที่รวมถึงกลุ่ม LGBT และความหลากหลายทางเพศมากเพียงพอไหม?
มิ.ย. 25. 2018
แล้วน้องๆ คิดว่าโรงพยาบาลหรือคลินิกเพื่อสุขภาพ ควรมีบริการด้านสุขภาพทางเพศเพื่อกลุ่ม LGBT โดยเฉพาะไหมคะ
มิ.ย. 25. 2018
สุดท้ายแล้ว น้องๆ คิดว่าประเทศไทยควรมีกฎหมายรับรองการแต่งงานของคนเพศเดียวกันหรือไม่

ผลโพล

มิ.ย. 25. 2018
โพลที่แล้วของเราพบว่าวัยรุ่นไทยกว่า 20% บอกว่าตัวเองเป็น ไบเซ็กชวล หรือ รักร่วมสองเพศ น้องๆ แปลกใจกับผลสำรวจนี้ไหมคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 2,029 จากทั้งหมด 9,447 ที่ทำการสำรวจ
0-14
46%
yes, i'm surprised
 
yes, i'm surprised
54%
no, i'm not surprised
 
no, i'm not surprised

15-19
33%
yes, i'm surprised
 
yes, i'm surprised
67%
no, i'm not surprised
 
no, i'm not surprised

20-24
26%
yes, i'm surprised
 
yes, i'm surprised
74%
no, i'm not surprised
 
no, i'm not surprised

25-30
20%
yes, i'm surprised
 
yes, i'm surprised
80%
no, i'm not surprised
 
no, i'm not surprised

31-34
50%
yes, i'm surprised
 
yes, i'm surprised
50%
no, i'm not surprised
 
no, i'm not surprised

35+
15%
yes, i'm surprised
 
yes, i'm surprised
85%
no, i'm not surprised
 
no, i'm not surprised
67%
No, I'm not surprised
 
No, I'm not surprised
33%
Yes, I'm surprised
 
Yes, I'm surprised
มิ.ย. 25. 2018
แล้วน้องคิดว่าตัวตนทางเพศของน้อง เป็นหนึ่งในกลุ่ม LGBT ไหมคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 1,803 จากทั้งหมด 1,862 ที่ทำการสำรวจ
0-14
60%
no, i'm straight
 
no, i'm straight
13%
yes, i am
 
yes, i am
9%
i don't want to answer
 
i don't want to answer
1%
other specify
 
other specify
17%
i'm not sure yet
 
i'm not sure yet

15-19
55%
no, i'm straight
 
no, i'm straight
23%
yes, i am
 
yes, i am
6%
i don't want to answer
 
i don't want to answer
2%
other specify
 
other specify
15%
i'm not sure yet
 
i'm not sure yet

20-24
50%
no, i'm straight
 
no, i'm straight
36%
yes, i am
 
yes, i am
2%
i don't want to answer
 
i don't want to answer
4%
other specify
 
other specify
8%
i'm not sure yet
 
i'm not sure yet

25-30
50%
no, i'm straight
 
no, i'm straight
29%
yes, i am
 
yes, i am
7%
i don't want to answer
 
i don't want to answer
0%
other specify
 
other specify
14%
i'm not sure yet
 
i'm not sure yet

31-34
100%
no, i'm straight
 
no, i'm straight
0%
yes, i am
 
yes, i am
0%
i don't want to answer
 
i don't want to answer
0%
other specify
 
other specify
0%
i'm not sure yet
 
i'm not sure yet

35+
62%
no, i'm straight
 
no, i'm straight
23%
yes, i am
 
yes, i am
8%
i don't want to answer
 
i don't want to answer
8%
other specify
 
other specify
0%
i'm not sure yet
 
i'm not sure yet
2%
Other specify
 
Other specify
6%
I don't want to answer
 
I don't want to answer
14%
I'm not sure yet
 
I'm not sure yet
54%
No, I'm straight
 
No, I'm straight
24%
Yes, I am
 
Yes, I am
มิ.ย. 25. 2018
แล้วน้องๆ เคยถูกกลั่นแกล้ง ล้อเลียน หรือประสบความรุนแรงเพราะเพศภาวะ/ตัวตนของน้องไหมคะ
มีผู้ตอบจำนวน 422 จากทั้งหมด 427 ที่ทำการสำรวจ
0-14
11%
not sure
 
not sure
22%
yes
 
yes
67%
no
 
no

15-19
6%
not sure
 
not sure
30%
yes
 
yes
64%
no
 
no

20-24
7%
not sure
 
not sure
54%
yes
 
yes
39%
no
 
no

25-30
25%
not sure
 
not sure
50%
yes
 
yes
25%
no
 
no

31-34
0%
not sure
 
not sure
0%
yes
 
yes
0%
no
 
no

35+
0%
not sure
 
not sure
67%
yes
 
yes
33%
no
 
no
7%
Not sure
 
Not sure
60%
No
 
No
33%
Yes
 
Yes
มิ.ย. 25. 2018
แล้วปัจจุบันพ่อแม่ผู้ปกครองหรือคนในครอบครัว รับได้ไหมกับเพศภาวะ/ตัวตนทางเพศ ของน้อง?
มีผู้ตอบจำนวน 420 จากทั้งหมด 422 ที่ทำการสำรวจ
0-14
44%
i haven't told them
 
i haven't told them
33%
yes, they have accepted
 
yes, they have accepted
11%
not sure
 
not sure
11%
no, they have not
 
no, they have not

15-19
26%
i haven't told them
 
i haven't told them
54%
yes, they have accepted
 
yes, they have accepted
14%
not sure
 
not sure
6%
no, they have not
 
no, they have not

20-24
28%
i haven't told them
 
i haven't told them
45%
yes, they have accepted
 
yes, they have accepted
20%
not sure
 
not sure
7%
no, they have not
 
no, they have not

25-30
25%
i haven't told them
 
i haven't told them
75%
yes, they have accepted
 
yes, they have accepted
0%
not sure
 
not sure
0%
no, they have not
 
no, they have not

31-34
0%
i haven't told them
 
i haven't told them
0%
yes, they have accepted
 
yes, they have accepted
0%
not sure
 
not sure
0%
no, they have not
 
no, they have not

35+
0%
i haven't told them
 
i haven't told them
67%
yes, they have accepted
 
yes, they have accepted
33%
not sure
 
not sure
0%
no, they have not
 
no, they have not
26%
I haven't told them
 
I haven't told them
17%
Not sure
 
Not sure
7%
No, they have not
 
No, they have not
50%
Yes, they have accepted
 
Yes, they have accepted
มิ.ย. 25. 2018
น้องคิดว่าหลักสูตรเพศศึกษาในสถานศึกษา ได้สอนเรื่องสุขภาพทางเพศที่รวมถึงกลุ่ม LGBT และความหลากหลายทางเพศมากเพียงพอไหม?
มีผู้ตอบจำนวน 1,778 จากทั้งหมด 1,796 ที่ทำการสำรวจ
0-14
27%
not sure
 
not sure
40%
yes, enough
 
yes, enough
33%
no, not enough
 
no, not enough

15-19
18%
not sure
 
not sure
26%
yes, enough
 
yes, enough
56%
no, not enough
 
no, not enough

20-24
20%
not sure
 
not sure
9%
yes, enough
 
yes, enough
71%
no, not enough
 
no, not enough

25-30
15%
not sure
 
not sure
8%
yes, enough
 
yes, enough
77%
no, not enough
 
no, not enough

31-34
25%
not sure
 
not sure
0%
yes, enough
 
yes, enough
75%
no, not enough
 
no, not enough

35+
23%
not sure
 
not sure
15%
yes, enough
 
yes, enough
62%
no, not enough
 
no, not enough
18%
Not sure
 
Not sure
57%
No, not enough
 
No, not enough
24%
Yes, enough
 
Yes, enough
มิ.ย. 25. 2018
แล้วน้องๆ คิดว่าโรงพยาบาลหรือคลินิกเพื่อสุขภาพ ควรมีบริการด้านสุขภาพทางเพศเพื่อกลุ่ม LGBT โดยเฉพาะไหมคะ
มีผู้ตอบจำนวน 1,760 จากทั้งหมด 1,778 ที่ทำการสำรวจ
0-14
65%
yes, they should
 
yes, they should
30%
not sure
 
not sure
4%
no
 
no

15-19
74%
yes, they should
 
yes, they should
20%
not sure
 
not sure
6%
no
 
no

20-24
79%
yes, they should
 
yes, they should
12%
not sure
 
not sure
10%
no
 
no

25-30
85%
yes, they should
 
yes, they should
8%
not sure
 
not sure
8%
no
 
no

31-34
75%
yes, they should
 
yes, they should
25%
not sure
 
not sure
0%
no
 
no

35+
85%
yes, they should
 
yes, they should
15%
not sure
 
not sure
0%
no
 
no
19%
Not sure
 
Not sure
6%
No
 
No
75%
Yes, they should
 
Yes, they should
มิ.ย. 25. 2018
สุดท้ายแล้ว น้องๆ คิดว่าประเทศไทยควรมีกฎหมายรับรองการแต่งงานของคนเพศเดียวกันหรือไม่
มีผู้ตอบจำนวน 1,751 จากทั้งหมด 1,760 ที่ทำการสำรวจ
0-14
7%
no, it should not
 
no, it should not
19%
not sure
 
not sure
74%
yes, it should be legal
 
yes, it should be legal

15-19
7%
no, it should not
 
no, it should not
19%
not sure
 
not sure
74%
yes, it should be legal
 
yes, it should be legal

20-24
7%
no, it should not
 
no, it should not
13%
not sure
 
not sure
80%
yes, it should be legal
 
yes, it should be legal

25-30
0%
no, it should not
 
no, it should not
23%
not sure
 
not sure
77%
yes, it should be legal
 
yes, it should be legal

31-34
0%
no, it should not
 
no, it should not
0%
not sure
 
not sure
100%
yes, it should be legal
 
yes, it should be legal

35+
15%
no, it should not
 
no, it should not
0%
not sure
 
not sure
85%
yes, it should be legal
 
yes, it should be legal
19%
Not sure
 
Not sure
8%
No, it should not
 
No, it should not
73%
Yes, it should be legal
 
Yes, it should be legal

คำตอบที่โดดเด่น

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ไอโอดีน กับ สุขภาพของเด็กไทย
อ่านเพิ่มเติม →

รูปภาพแนะนำ

ยังไม่มีรูปภาพแนะนำ

โพลอื่นๆ

ตัวกรอง

รายการโพล
โพลทั้งหมดตั้งแต่ล่าสุดจนถึงเก่าสุด