อื่นๆ
น้องๆ นักศึกษา ม ธรรมศาสตร์ที่ฝึกงานกับองค์การยูเนสโก ขอแรงยูรีพอร์ตช่วยถามเพื่อนๆ เกี่ยวกับมุมมองเยาวชนต่อองค์การสหประชาชาติและการมีส่วนร่วมกับวัยรุ่นไทย มาดูผลโพลกันค่ะ....
7 questions polled on this topic
19% response rate
1,793 responded out of 9,458 polled
ก.ค. 8. 2018
ปัญหาสังคมข้อไหนต่อไปนี้ ที่น้องๆ ให้ความสำคัญมากที่สุด
ก.ค. 8. 2018
แล้วน้องๆ ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสังคมนี้ ผ่านช่องทางไหนมากที่สุด
ก.ค. 8. 2018
น้องๆ เคยทำงานร่วมกับองค์กรเพื่อสังคมหรือองค์กรไม่แสวงผลประโยชน์ไหม
ก.ค. 8. 2018
แล้วน้องๆ เคยมีประสบการณ์ทำงานร่วมกับองค์กรที่มีเยาวชนเป็นคณะบริหารหรือเป็นกำลังสำคัญไหม
ก.ค. 8. 2018
น้องๆ คิดว่าตัวเองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การสหประชาชาติมากน้อยแค่ไหน
ก.ค. 8. 2018
สุดท้ายแล้ว น้องๆ อยากมีส่วนร่วมกับองค์การสหประชาชาติด้านไหนมากที่สุด
ก.ค. 8. 2018
แล้วอะไรคือปัจจัยในการอยากร่วมงานกับสหประชาชาติ

ผลโพล

ก.ค. 8. 2018
ปัญหาสังคมข้อไหนต่อไปนี้ ที่น้องๆ ให้ความสำคัญมากที่สุด
มีผู้ตอบจำนวน 1,793 จากทั้งหมด 9,458 ที่ทำการสำรวจ
0-14
22%
environment
 
environment
3%
politics
 
politics
59%
education
 
education
8%
sanitation
 
sanitation
8%
economy
 
economy

15-19
19%
environment
 
environment
5%
politics
 
politics
57%
education
 
education
6%
sanitation
 
sanitation
13%
economy
 
economy

20-24
16%
environment
 
environment
10%
politics
 
politics
44%
education
 
education
10%
sanitation
 
sanitation
20%
economy
 
economy

25-30
28%
environment
 
environment
11%
politics
 
politics
28%
education
 
education
0%
sanitation
 
sanitation
33%
economy
 
economy

31-34
33%
environment
 
environment
0%
politics
 
politics
67%
education
 
education
0%
sanitation
 
sanitation
0%
economy
 
economy

35+
21%
environment
 
environment
14%
politics
 
politics
50%
education
 
education
0%
sanitation
 
sanitation
14%
economy
 
economy
54%
Education
 
Education
6%
Politics
 
Politics
14%
Economy
 
Economy
7%
Sanitation
 
Sanitation
18%
Environment
 
Environment
ก.ค. 8. 2018
แล้วน้องๆ ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสังคมนี้ ผ่านช่องทางไหนมากที่สุด
มีผู้ตอบจำนวน 1,745 จากทั้งหมด 1,793 ที่ทำการสำรวจ
0-14
40%
social media
 
social media
10%
websites
 
websites
6%
parents or family members
 
parents or family members
25%
teachers
 
teachers
17%
mass media
 
mass media
2%
other specify
 
other specify

15-19
54%
social media
 
social media
4%
websites
 
websites
4%
parents or family members
 
parents or family members
17%
teachers
 
teachers
20%
mass media
 
mass media
2%
other specify
 
other specify

20-24
56%
social media
 
social media
5%
websites
 
websites
4%
parents or family members
 
parents or family members
14%
teachers
 
teachers
16%
mass media
 
mass media
5%
other specify
 
other specify

25-30
69%
social media
 
social media
12%
websites
 
websites
0%
parents or family members
 
parents or family members
0%
teachers
 
teachers
19%
mass media
 
mass media
0%
other specify
 
other specify

31-34
67%
social media
 
social media
0%
websites
 
websites
0%
parents or family members
 
parents or family members
0%
teachers
 
teachers
33%
mass media
 
mass media
0%
other specify
 
other specify

35+
46%
social media
 
social media
0%
websites
 
websites
0%
parents or family members
 
parents or family members
23%
teachers
 
teachers
31%
mass media
 
mass media
0%
other specify
 
other specify
2%
Other specify
 
Other specify
4%
Parents or family members
 
Parents or family members
16%
Teachers
 
Teachers
5%
Websites
 
Websites
19%
Mass media
 
Mass media
53%
Social media
 
Social media
ก.ค. 8. 2018
น้องๆ เคยทำงานร่วมกับองค์กรเพื่อสังคมหรือองค์กรไม่แสวงผลประโยชน์ไหม
มีผู้ตอบจำนวน 1,702 จากทั้งหมด 1,743 ที่ทำการสำรวจ
0-14
34%
not sure
 
not sure
28%
yes
 
yes
38%
no
 
no

15-19
22%
not sure
 
not sure
41%
yes
 
yes
38%
no
 
no

20-24
16%
not sure
 
not sure
52%
yes
 
yes
31%
no
 
no

25-30
6%
not sure
 
not sure
56%
yes
 
yes
38%
no
 
no

31-34
33%
not sure
 
not sure
67%
yes
 
yes
0%
no
 
no

35+
8%
not sure
 
not sure
62%
yes
 
yes
31%
no
 
no
21%
Not sure
 
Not sure
38%
No
 
No
41%
Yes
 
Yes
ก.ค. 8. 2018
แล้วน้องๆ เคยมีประสบการณ์ทำงานร่วมกับองค์กรที่มีเยาวชนเป็นคณะบริหารหรือเป็นกำลังสำคัญไหม
มีผู้ตอบจำนวน 1,681 จากทั้งหมด 1,702 ที่ทำการสำรวจ
0-14
33%
not sure
 
not sure
35%
yes
 
yes
32%
no
 
no

15-19
19%
not sure
 
not sure
47%
yes
 
yes
35%
no
 
no

20-24
16%
not sure
 
not sure
55%
yes
 
yes
29%
no
 
no

25-30
0%
not sure
 
not sure
69%
yes
 
yes
31%
no
 
no

31-34
0%
not sure
 
not sure
33%
yes
 
yes
67%
no
 
no

35+
23%
not sure
 
not sure
62%
yes
 
yes
15%
no
 
no
19%
Not sure
 
Not sure
34%
No
 
No
47%
Yes
 
Yes
ก.ค. 8. 2018
น้องๆ คิดว่าตัวเองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การสหประชาชาติมากน้อยแค่ไหน
มีผู้ตอบจำนวน 1,663 จากทั้งหมด 1,681 ที่ทำการสำรวจ
0-14
14%
not at all
 
not at all
3%
a lot
 
a lot
53%
somewhat
 
somewhat
31%
a little
 
a little

15-19
9%
not at all
 
not at all
4%
a lot
 
a lot
44%
somewhat
 
somewhat
43%
a little
 
a little

20-24
12%
not at all
 
not at all
7%
a lot
 
a lot
43%
somewhat
 
somewhat
38%
a little
 
a little

25-30
0%
not at all
 
not at all
6%
a lot
 
a lot
50%
somewhat
 
somewhat
44%
a little
 
a little

31-34
0%
not at all
 
not at all
0%
a lot
 
a lot
100%
somewhat
 
somewhat
0%
a little
 
a little

35+
0%
not at all
 
not at all
8%
a lot
 
a lot
62%
somewhat
 
somewhat
31%
a little
 
a little
9%
Not at all
 
Not at all
42%
A little
 
A little
45%
Somewhat
 
Somewhat
4%
A lot
 
A lot
ก.ค. 8. 2018
สุดท้ายแล้ว น้องๆ อยากมีส่วนร่วมกับองค์การสหประชาชาติด้านไหนมากที่สุด
มีผู้ตอบจำนวน 1,582 จากทั้งหมด 1,631 ที่ทำการสำรวจ
0-14
4%
do research in topics for un
 
do research in topics for un
16%
intern or work for un
 
intern or work for un
16%
decision making in un
 
decision making in un
29%
volunteer in programs
 
volunteer in programs
13%
promote knowledge about un
 
promote knowledge about un
13%
not interested to participate
 
not interested to participate
2%
fundraising for un projects
 
fundraising for un projects
7%
other specify
 
other specify

15-19
3%
do research in topics for un
 
do research in topics for un
29%
intern or work for un
 
intern or work for un
7%
decision making in un
 
decision making in un
37%
volunteer in programs
 
volunteer in programs
11%
promote knowledge about un
 
promote knowledge about un
6%
not interested to participate
 
not interested to participate
3%
fundraising for un projects
 
fundraising for un projects
2%
other specify
 
other specify

20-24
4%
do research in topics for un
 
do research in topics for un
31%
intern or work for un
 
intern or work for un
6%
decision making in un
 
decision making in un
41%
volunteer in programs
 
volunteer in programs
8%
promote knowledge about un
 
promote knowledge about un
7%
not interested to participate
 
not interested to participate
3%
fundraising for un projects
 
fundraising for un projects
1%
other specify
 
other specify

25-30
0%
do research in topics for un
 
do research in topics for un
31%
intern or work for un
 
intern or work for un
0%
decision making in un
 
decision making in un
44%
volunteer in programs
 
volunteer in programs
6%
promote knowledge about un
 
promote knowledge about un
12%
not interested to participate
 
not interested to participate
6%
fundraising for un projects
 
fundraising for un projects
0%
other specify
 
other specify

31-34
0%
do research in topics for un
 
do research in topics for un
33%
intern or work for un
 
intern or work for un
0%
decision making in un
 
decision making in un
67%
volunteer in programs
 
volunteer in programs
0%
promote knowledge about un
 
promote knowledge about un
0%
not interested to participate
 
not interested to participate
0%
fundraising for un projects
 
fundraising for un projects
0%
other specify
 
other specify

35+
0%
do research in topics for un
 
do research in topics for un
15%
intern or work for un
 
intern or work for un
38%
decision making in un
 
decision making in un
38%
volunteer in programs
 
volunteer in programs
8%
promote knowledge about un
 
promote knowledge about un
0%
not interested to participate
 
not interested to participate
0%
fundraising for un projects
 
fundraising for un projects
0%
other specify
 
other specify
2%
Other specify
 
Other specify
7%
Not interested to participate
 
Not interested to participate
3%
Fundraising for UN projects
 
Fundraising for UN projects
7%
Decision making in UN
 
Decision making in UN
12%
Promote knowledge about UN
 
Promote knowledge about UN
3%
Do research in topics for UN
 
Do research in topics for UN
37%
Volunteer in programs
 
Volunteer in programs
28%
Intern or work for UN
 
Intern or work for UN
ก.ค. 8. 2018
แล้วอะไรคือปัจจัยในการอยากร่วมงานกับสหประชาชาติ
มีผู้ตอบจำนวน 445 จากทั้งหมด 449 ที่ทำการสำรวจ
0-14
22%
strengthen portfolio
 
strengthen portfolio
0%
not sure
 
not sure
33%
develop the world
 
develop the world
44%
develop one's skills
 
develop one's skills
0%
good remuneration
 
good remuneration

15-19
15%
strengthen portfolio
 
strengthen portfolio
4%
not sure
 
not sure
34%
develop the world
 
develop the world
41%
develop one's skills
 
develop one's skills
6%
good remuneration
 
good remuneration

20-24
4%
strengthen portfolio
 
strengthen portfolio
4%
not sure
 
not sure
50%
develop the world
 
develop the world
36%
develop one's skills
 
develop one's skills
7%
good remuneration
 
good remuneration

25-30
0%
strengthen portfolio
 
strengthen portfolio
0%
not sure
 
not sure
80%
develop the world
 
develop the world
20%
develop one's skills
 
develop one's skills
0%
good remuneration
 
good remuneration

31-34
0%
strengthen portfolio
 
strengthen portfolio
0%
not sure
 
not sure
100%
develop the world
 
develop the world
0%
develop one's skills
 
develop one's skills
0%
good remuneration
 
good remuneration

35+
0%
strengthen portfolio
 
strengthen portfolio
0%
not sure
 
not sure
0%
develop the world
 
develop the world
50%
develop one's skills
 
develop one's skills
50%
good remuneration
 
good remuneration
4%
Not sure
 
Not sure
38%
Develop the world
 
Develop the world
40%
Develop one's skills
 
Develop one's skills
12%
Strengthen portfolio
 
Strengthen portfolio
7%
Good remuneration
 
Good remuneration

คำตอบที่โดดเด่น

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพแนะนำ

ยังไม่มีรูปภาพแนะนำ

โพลอื่นๆ

ตัวกรอง

รายการโพล
โพลทั้งหมดตั้งแต่ล่าสุดจนถึงเก่าสุด