อื่นๆ
น้องๆ นักศึกษา ม ธรรมศาสตร์ที่ฝึกงานกับองค์การยูเนสโก ขอแรงยูรีพอร์ตช่วยถามเพื่อนๆ เกี่ยวกับมุมมองเยาวชนต่อองค์การสหประชาชาติและการมีส่วนร่วมกับวัยรุ่นไทย มาดูผลโพลกันค่ะ....
7 questions polled on this topic
___ response rate
0 responded out of 0 polled
ก.ค. 8. 2018
ปัญหาสังคมข้อไหนต่อไปนี้ ที่น้องๆ ให้ความสำคัญมากที่สุด
ก.ค. 8. 2018
แล้วน้องๆ ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสังคมนี้ ผ่านช่องทางไหนมากที่สุด
ก.ค. 8. 2018
น้องๆ เคยทำงานร่วมกับองค์กรเพื่อสังคมหรือองค์กรไม่แสวงผลประโยชน์ไหม
ก.ค. 8. 2018
แล้วน้องๆ เคยมีประสบการณ์ทำงานร่วมกับองค์กรที่มีเยาวชนเป็นคณะบริหารหรือเป็นกำลังสำคัญไหม
ก.ค. 8. 2018
น้องๆ คิดว่าตัวเองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การสหประชาชาติมากน้อยแค่ไหน
ก.ค. 8. 2018
สุดท้ายแล้ว น้องๆ อยากมีส่วนร่วมกับองค์การสหประชาชาติด้านไหนมากที่สุด
ก.ค. 8. 2018
แล้วอะไรคือปัจจัยในการอยากร่วมงานกับสหประชาชาติ

POLL RESULTS

ก.ค. 8. 2018
ปัญหาสังคมข้อไหนต่อไปนี้ ที่น้องๆ ให้ความสำคัญมากที่สุด
0 responded out of 0 polled
Female
19%
Environment
 
Environment
8%
Sanitation
 
Sanitation
14%
Economy
 
Economy
5%
Politics
 
Politics
55%
Education
 
Education

Male
18%
Environment
 
Environment
6%
Sanitation
 
Sanitation
15%
Economy
 
Economy
11%
Politics
 
Politics
50%
Education
 
Education
0-14
22%
Environment
 
Environment
8%
Sanitation
 
Sanitation
8%
Economy
 
Economy
3%
Politics
 
Politics
59%
Education
 
Education

15-19
19%
Environment
 
Environment
6%
Sanitation
 
Sanitation
13%
Economy
 
Economy
5%
Politics
 
Politics
57%
Education
 
Education

20-24
16%
Environment
 
Environment
10%
Sanitation
 
Sanitation
20%
Economy
 
Economy
10%
Politics
 
Politics
44%
Education
 
Education

25-30
28%
Environment
 
Environment
0%
Sanitation
 
Sanitation
33%
Economy
 
Economy
11%
Politics
 
Politics
28%
Education
 
Education

31-34
33%
Environment
 
Environment
0%
Sanitation
 
Sanitation
0%
Economy
 
Economy
0%
Politics
 
Politics
67%
Education
 
Education

35+
21%
Environment
 
Environment
0%
Sanitation
 
Sanitation
14%
Economy
 
Economy
14%
Politics
 
Politics
50%
Education
 
Education
18%
Environment
 
Environment
7%
Sanitation
 
Sanitation
14%
Economy
 
Economy
6%
Politics
 
Politics
54%
Education
 
Education
ก.ค. 8. 2018
แล้วน้องๆ ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสังคมนี้ ผ่านช่องทางไหนมากที่สุด
0 responded out of 0 polled
Female
52%
Social media
 
Social media
20%
Mass media
 
Mass media
4%
Websites
 
Websites
17%
Teachers
 
Teachers
5%
Parents or family members
 
Parents or family members
2%
Other specify
 
Other specify

Male
55%
Social media
 
Social media
19%
Mass media
 
Mass media
6%
Websites
 
Websites
14%
Teachers
 
Teachers
3%
Parents or family members
 
Parents or family members
2%
Other specify
 
Other specify
0-14
40%
Social media
 
Social media
17%
Mass media
 
Mass media
10%
Websites
 
Websites
25%
Teachers
 
Teachers
6%
Parents or family members
 
Parents or family members
2%
Other specify
 
Other specify

15-19
54%
Social media
 
Social media
20%
Mass media
 
Mass media
4%
Websites
 
Websites
17%
Teachers
 
Teachers
4%
Parents or family members
 
Parents or family members
2%
Other specify
 
Other specify

20-24
56%
Social media
 
Social media
16%
Mass media
 
Mass media
5%
Websites
 
Websites
14%
Teachers
 
Teachers
4%
Parents or family members
 
Parents or family members
5%
Other specify
 
Other specify

25-30
69%
Social media
 
Social media
19%
Mass media
 
Mass media
12%
Websites
 
Websites
0%
Teachers
 
Teachers
0%
Parents or family members
 
Parents or family members
0%
Other specify
 
Other specify

31-34
67%
Social media
 
Social media
33%
Mass media
 
Mass media
0%
Websites
 
Websites
0%
Teachers
 
Teachers
0%
Parents or family members
 
Parents or family members
0%
Other specify
 
Other specify

35+
46%
Social media
 
Social media
31%
Mass media
 
Mass media
0%
Websites
 
Websites
23%
Teachers
 
Teachers
0%
Parents or family members
 
Parents or family members
0%
Other specify
 
Other specify
53%
Social media
 
Social media
19%
Mass media
 
Mass media
5%
Websites
 
Websites
16%
Teachers
 
Teachers
4%
Parents or family members
 
Parents or family members
2%
Other specify
 
Other specify
ก.ค. 8. 2018
น้องๆ เคยทำงานร่วมกับองค์กรเพื่อสังคมหรือองค์กรไม่แสวงผลประโยชน์ไหม
0 responded out of 0 polled
Female
38%
Yes
 
Yes
39%
No
 
No
23%
Not sure
 
Not sure

Male
51%
Yes
 
Yes
33%
No
 
No
16%
Not sure
 
Not sure
0-14
28%
Yes
 
Yes
38%
No
 
No
34%
Not sure
 
Not sure

15-19
41%
Yes
 
Yes
38%
No
 
No
22%
Not sure
 
Not sure

20-24
52%
Yes
 
Yes
31%
No
 
No
16%
Not sure
 
Not sure

25-30
56%
Yes
 
Yes
38%
No
 
No
6%
Not sure
 
Not sure

31-34
67%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No
33%
Not sure
 
Not sure

35+
62%
Yes
 
Yes
31%
No
 
No
8%
Not sure
 
Not sure
41%
Yes
 
Yes
38%
No
 
No
21%
Not sure
 
Not sure
ก.ค. 8. 2018
แล้วน้องๆ เคยมีประสบการณ์ทำงานร่วมกับองค์กรที่มีเยาวชนเป็นคณะบริหารหรือเป็นกำลังสำคัญไหม
0 responded out of 0 polled
Female
43%
Yes
 
Yes
37%
No
 
No
21%
Not sure
 
Not sure

Male
61%
Yes
 
Yes
27%
No
 
No
13%
Not sure
 
Not sure
0-14
35%
Yes
 
Yes
32%
No
 
No
33%
Not sure
 
Not sure

15-19
47%
Yes
 
Yes
35%
No
 
No
19%
Not sure
 
Not sure

20-24
55%
Yes
 
Yes
29%
No
 
No
16%
Not sure
 
Not sure

25-30
69%
Yes
 
Yes
31%
No
 
No
0%
Not sure
 
Not sure

31-34
33%
Yes
 
Yes
67%
No
 
No
0%
Not sure
 
Not sure

35+
62%
Yes
 
Yes
15%
No
 
No
23%
Not sure
 
Not sure
47%
Yes
 
Yes
34%
No
 
No
19%
Not sure
 
Not sure
ก.ค. 8. 2018
น้องๆ คิดว่าตัวเองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การสหประชาชาติมากน้อยแค่ไหน
0 responded out of 0 polled
Female
3%
A lot
 
A lot
43%
Somewhat
 
Somewhat
44%
A little
 
A little
10%
Not at all
 
Not at all

Male
8%
A lot
 
A lot
49%
Somewhat
 
Somewhat
34%
A little
 
A little
9%
Not at all
 
Not at all
0-14
3%
A lot
 
A lot
53%
Somewhat
 
Somewhat
31%
A little
 
A little
14%
Not at all
 
Not at all

15-19
4%
A lot
 
A lot
44%
Somewhat
 
Somewhat
43%
A little
 
A little
9%
Not at all
 
Not at all

20-24
7%
A lot
 
A lot
43%
Somewhat
 
Somewhat
38%
A little
 
A little
12%
Not at all
 
Not at all

25-30
6%
A lot
 
A lot
50%
Somewhat
 
Somewhat
44%
A little
 
A little
0%
Not at all
 
Not at all

31-34
0%
A lot
 
A lot
100%
Somewhat
 
Somewhat
0%
A little
 
A little
0%
Not at all
 
Not at all

35+
8%
A lot
 
A lot
62%
Somewhat
 
Somewhat
31%
A little
 
A little
0%
Not at all
 
Not at all
4%
A lot
 
A lot
45%
Somewhat
 
Somewhat
42%
A little
 
A little
9%
Not at all
 
Not at all
ก.ค. 8. 2018
สุดท้ายแล้ว น้องๆ อยากมีส่วนร่วมกับองค์การสหประชาชาติด้านไหนมากที่สุด
0 responded out of 0 polled
Female
27%
Intern or work for UN
 
Intern or work for UN
39%
Volunteer in programs
 
Volunteer in programs
3%
Do research in topics for UN
 
Do research in topics for UN
13%
Promote knowledge about UN
 
Promote knowledge about UN
6%
Decision making in UN
 
Decision making in UN
3%
Fundraising for UN projects
 
Fundraising for UN projects
7%
Not interested to participate
 
Not interested to participate
2%
Other specify
 
Other specify

Male
33%
Intern or work for UN
 
Intern or work for UN
30%
Volunteer in programs
 
Volunteer in programs
4%
Do research in topics for UN
 
Do research in topics for UN
12%
Promote knowledge about UN
 
Promote knowledge about UN
11%
Decision making in UN
 
Decision making in UN
3%
Fundraising for UN projects
 
Fundraising for UN projects
6%
Not interested to participate
 
Not interested to participate
2%
Other specify
 
Other specify
0-14
16%
Intern or work for UN
 
Intern or work for UN
29%
Volunteer in programs
 
Volunteer in programs
4%
Do research in topics for UN
 
Do research in topics for UN
13%
Promote knowledge about UN
 
Promote knowledge about UN
16%
Decision making in UN
 
Decision making in UN
2%
Fundraising for UN projects
 
Fundraising for UN projects
13%
Not interested to participate
 
Not interested to participate
7%
Other specify
 
Other specify

15-19
29%
Intern or work for UN
 
Intern or work for UN
37%
Volunteer in programs
 
Volunteer in programs
3%
Do research in topics for UN
 
Do research in topics for UN
11%
Promote knowledge about UN
 
Promote knowledge about UN
7%
Decision making in UN
 
Decision making in UN
3%
Fundraising for UN projects
 
Fundraising for UN projects
6%
Not interested to participate
 
Not interested to participate
2%
Other specify
 
Other specify

20-24
31%
Intern or work for UN
 
Intern or work for UN
41%
Volunteer in programs
 
Volunteer in programs
4%
Do research in topics for UN
 
Do research in topics for UN
8%
Promote knowledge about UN
 
Promote knowledge about UN
6%
Decision making in UN
 
Decision making in UN
3%
Fundraising for UN projects
 
Fundraising for UN projects
7%
Not interested to participate
 
Not interested to participate
1%
Other specify
 
Other specify

25-30
31%
Intern or work for UN
 
Intern or work for UN
44%
Volunteer in programs
 
Volunteer in programs
0%
Do research in topics for UN
 
Do research in topics for UN
6%
Promote knowledge about UN
 
Promote knowledge about UN
0%
Decision making in UN
 
Decision making in UN
6%
Fundraising for UN projects
 
Fundraising for UN projects
12%
Not interested to participate
 
Not interested to participate
0%
Other specify
 
Other specify

31-34
33%
Intern or work for UN
 
Intern or work for UN
67%
Volunteer in programs
 
Volunteer in programs
0%
Do research in topics for UN
 
Do research in topics for UN
0%
Promote knowledge about UN
 
Promote knowledge about UN
0%
Decision making in UN
 
Decision making in UN
0%
Fundraising for UN projects
 
Fundraising for UN projects
0%
Not interested to participate
 
Not interested to participate
0%
Other specify
 
Other specify

35+
15%
Intern or work for UN
 
Intern or work for UN
38%
Volunteer in programs
 
Volunteer in programs
0%
Do research in topics for UN
 
Do research in topics for UN
8%
Promote knowledge about UN
 
Promote knowledge about UN
38%
Decision making in UN
 
Decision making in UN
0%
Fundraising for UN projects
 
Fundraising for UN projects
0%
Not interested to participate
 
Not interested to participate
0%
Other specify
 
Other specify
28%
Intern or work for UN
 
Intern or work for UN
37%
Volunteer in programs
 
Volunteer in programs
3%
Do research in topics for UN
 
Do research in topics for UN
12%
Promote knowledge about UN
 
Promote knowledge about UN
7%
Decision making in UN
 
Decision making in UN
3%
Fundraising for UN projects
 
Fundraising for UN projects
7%
Not interested to participate
 
Not interested to participate
2%
Other specify
 
Other specify
ก.ค. 8. 2018
แล้วอะไรคือปัจจัยในการอยากร่วมงานกับสหประชาชาติ
0 responded out of 0 polled
Female
5%
Good remuneration
 
Good remuneration
12%
Strengthen portfolio
 
Strengthen portfolio
45%
Develop one's skills
 
Develop one's skills
35%
Develop the world
 
Develop the world
2%
Not sure
 
Not sure

Male
9%
Good remuneration
 
Good remuneration
10%
Strengthen portfolio
 
Strengthen portfolio
31%
Develop one's skills
 
Develop one's skills
45%
Develop the world
 
Develop the world
5%
Not sure
 
Not sure
0-14
0%
Good remuneration
 
Good remuneration
22%
Strengthen portfolio
 
Strengthen portfolio
44%
Develop one's skills
 
Develop one's skills
33%
Develop the world
 
Develop the world
0%
Not sure
 
Not sure

15-19
6%
Good remuneration
 
Good remuneration
15%
Strengthen portfolio
 
Strengthen portfolio
41%
Develop one's skills
 
Develop one's skills
34%
Develop the world
 
Develop the world
4%
Not sure
 
Not sure

20-24
7%
Good remuneration
 
Good remuneration
4%
Strengthen portfolio
 
Strengthen portfolio
36%
Develop one's skills
 
Develop one's skills
50%
Develop the world
 
Develop the world
4%
Not sure
 
Not sure

25-30
0%
Good remuneration
 
Good remuneration
0%
Strengthen portfolio
 
Strengthen portfolio
20%
Develop one's skills
 
Develop one's skills
80%
Develop the world
 
Develop the world
0%
Not sure
 
Not sure

31-34
0%
Good remuneration
 
Good remuneration
0%
Strengthen portfolio
 
Strengthen portfolio
0%
Develop one's skills
 
Develop one's skills
100%
Develop the world
 
Develop the world
0%
Not sure
 
Not sure

35+
50%
Good remuneration
 
Good remuneration
0%
Strengthen portfolio
 
Strengthen portfolio
50%
Develop one's skills
 
Develop one's skills
0%
Develop the world
 
Develop the world
0%
Not sure
 
Not sure
7%
Good remuneration
 
Good remuneration
12%
Strengthen portfolio
 
Strengthen portfolio
40%
Develop one's skills
 
Develop one's skills
38%
Develop the world
 
Develop the world
4%
Not sure
 
Not sure

FEATURED ANSWERS

RELATED STORIES

Future Proof Your Career มาหาวิธีออกแบบให้งานปัจจุบันของคุณเป็นงานที่มีอนาคต
Read more →

FEATURED IMAGES

No featured images yet.

MORE POLLS

FILTER

POLL LIST
All polls from most recent to oldest