อื่นๆ
วันที่ 20 พ.ย. ของทุกปี เป็นวันเด็กสากล (World Children's Day) ซึ่งยูนิเซฟได้ส่งเสริมให้เด็กทุกคนมีพื้นที่ส่งเสียงและลุกขึ้นมาช่วยเหลือเพื่อนเยาวชนด้วยกัน มาดูว่าปีนี้ น้องๆ ชาวไทยโหวตหัวข้อวันเด็กสากลว่าอะไรมากที่สุดค่ะ...
3 questions polled on this topic
___ response rate
0 responded out of 0 polled
พ.ค. 7. 2018
ในชุมชนน้องปัญหาไหนที่มีผลกระทบต่อเด็กที่อยากให้มีการใส่ใจมากขึ้น?
พ.ค. 7. 2018
(ถ้าตอบว่าการศึกษา) แล้วประเด็นไหนเกี่ยวกับการศึกษาในชุมชนที่น้องๆ คิดว่าควรมีการใส่ใจมากที่สุด?
พ.ค. 7. 2018
(ถ้าตอบว่าความรุนแรง) แล้วประเด็นไหนเกี่ยวกับความรุนแรงในชุมชนที่น้องๆ คิดว่าควรมีการใส่ใจมากที่สุด?

POLL RESULTS

พ.ค. 7. 2018
ในชุมชนน้องปัญหาไหนที่มีผลกระทบต่อเด็กที่อยากให้มีการใส่ใจมากขึ้น?
0 responded out of 0 polled
Female
83%
Education (access and quality)
 
Education (access and quality)
17%
Violence and abuse
 
Violence and abuse

Male
76%
Education (access and quality)
 
Education (access and quality)
24%
Violence and abuse
 
Violence and abuse
0-14
83%
Education (access and quality)
 
Education (access and quality)
17%
Violence and abuse
 
Violence and abuse

15-19
83%
Education (access and quality)
 
Education (access and quality)
17%
Violence and abuse
 
Violence and abuse

20-24
78%
Education (access and quality)
 
Education (access and quality)
22%
Violence and abuse
 
Violence and abuse

25-30
60%
Education (access and quality)
 
Education (access and quality)
40%
Violence and abuse
 
Violence and abuse

31-34
50%
Education (access and quality)
 
Education (access and quality)
50%
Violence and abuse
 
Violence and abuse

35+
89%
Education (access and quality)
 
Education (access and quality)
11%
Violence and abuse
 
Violence and abuse
81%
Education (access and quality)
 
Education (access and quality)
19%
Violence and abuse
 
Violence and abuse
พ.ค. 7. 2018
(ถ้าตอบว่าการศึกษา) แล้วประเด็นไหนเกี่ยวกับการศึกษาในชุมชนที่น้องๆ คิดว่าควรมีการใส่ใจมากที่สุด?
0 responded out of 0 polled
Female
18%
Access
 
Access
32%
Quality
 
Quality
11%
Teachers preparedness
 
Teachers preparedness
20%
Lack of school materials
 
Lack of school materials
3%
Violence in schools
 
Violence in schools
13%
Parents support
 
Parents support
3%
Other specify
 
Other specify

Male
18%
Access
 
Access
37%
Quality
 
Quality
7%
Teachers preparedness
 
Teachers preparedness
16%
Lack of school materials
 
Lack of school materials
5%
Violence in schools
 
Violence in schools
10%
Parents support
 
Parents support
6%
Other specify
 
Other specify
0-14
13%
Access
 
Access
35%
Quality
 
Quality
9%
Teachers preparedness
 
Teachers preparedness
20%
Lack of school materials
 
Lack of school materials
7%
Violence in schools
 
Violence in schools
15%
Parents support
 
Parents support
2%
Other specify
 
Other specify

15-19
20%
Access
 
Access
32%
Quality
 
Quality
10%
Teachers preparedness
 
Teachers preparedness
21%
Lack of school materials
 
Lack of school materials
3%
Violence in schools
 
Violence in schools
12%
Parents support
 
Parents support
2%
Other specify
 
Other specify

20-24
15%
Access
 
Access
37%
Quality
 
Quality
13%
Teachers preparedness
 
Teachers preparedness
14%
Lack of school materials
 
Lack of school materials
3%
Violence in schools
 
Violence in schools
8%
Parents support
 
Parents support
8%
Other specify
 
Other specify

25-30
33%
Access
 
Access
17%
Quality
 
Quality
33%
Teachers preparedness
 
Teachers preparedness
0%
Lack of school materials
 
Lack of school materials
0%
Violence in schools
 
Violence in schools
17%
Parents support
 
Parents support
0%
Other specify
 
Other specify

31-34
50%
Access
 
Access
0%
Quality
 
Quality
50%
Teachers preparedness
 
Teachers preparedness
0%
Lack of school materials
 
Lack of school materials
0%
Violence in schools
 
Violence in schools
0%
Parents support
 
Parents support
0%
Other specify
 
Other specify

35+
12%
Access
 
Access
38%
Quality
 
Quality
12%
Teachers preparedness
 
Teachers preparedness
0%
Lack of school materials
 
Lack of school materials
12%
Violence in schools
 
Violence in schools
0%
Parents support
 
Parents support
25%
Other specify
 
Other specify
18%
Access
 
Access
33%
Quality
 
Quality
9%
Teachers preparedness
 
Teachers preparedness
19%
Lack of school materials
 
Lack of school materials
3%
Violence in schools
 
Violence in schools
13%
Parents support
 
Parents support
4%
Other specify
 
Other specify
พ.ค. 7. 2018
(ถ้าตอบว่าความรุนแรง) แล้วประเด็นไหนเกี่ยวกับความรุนแรงในชุมชนที่น้องๆ คิดว่าควรมีการใส่ใจมากที่สุด?
0 responded out of 0 polled
Female
29%
Bullying
 
Bullying
21%
Physical violence
 
Physical violence
23%
Sexual violence
 
Sexual violence
20%
Gang violence
 
Gang violence
3%
Attacks in schools
 
Attacks in schools
3%
Other specify
 
Other specify

Male
32%
Bullying
 
Bullying
25%
Physical violence
 
Physical violence
8%
Sexual violence
 
Sexual violence
25%
Gang violence
 
Gang violence
4%
Attacks in schools
 
Attacks in schools
7%
Other specify
 
Other specify
0-14
60%
Bullying
 
Bullying
10%
Physical violence
 
Physical violence
0%
Sexual violence
 
Sexual violence
10%
Gang violence
 
Gang violence
0%
Attacks in schools
 
Attacks in schools
20%
Other specify
 
Other specify

15-19
28%
Bullying
 
Bullying
23%
Physical violence
 
Physical violence
20%
Sexual violence
 
Sexual violence
21%
Gang violence
 
Gang violence
3%
Attacks in schools
 
Attacks in schools
5%
Other specify
 
Other specify

20-24
28%
Bullying
 
Bullying
31%
Physical violence
 
Physical violence
10%
Sexual violence
 
Sexual violence
28%
Gang violence
 
Gang violence
3%
Attacks in schools
 
Attacks in schools
0%
Other specify
 
Other specify

25-30
50%
Bullying
 
Bullying
25%
Physical violence
 
Physical violence
25%
Sexual violence
 
Sexual violence
0%
Gang violence
 
Gang violence
0%
Attacks in schools
 
Attacks in schools
0%
Other specify
 
Other specify

31-34
50%
Bullying
 
Bullying
50%
Physical violence
 
Physical violence
0%
Sexual violence
 
Sexual violence
0%
Gang violence
 
Gang violence
0%
Attacks in schools
 
Attacks in schools
0%
Other specify
 
Other specify

35+
0%
Bullying
 
Bullying
0%
Physical violence
 
Physical violence
100%
Sexual violence
 
Sexual violence
0%
Gang violence
 
Gang violence
0%
Attacks in schools
 
Attacks in schools
0%
Other specify
 
Other specify
29%
Bullying
 
Bullying
22%
Physical violence
 
Physical violence
19%
Sexual violence
 
Sexual violence
22%
Gang violence
 
Gang violence
4%
Attacks in schools
 
Attacks in schools
4%
Other specify
 
Other specify

FEATURED ANSWERS

RELATED STORIES

Future Proof Your Career มาหาวิธีออกแบบให้งานปัจจุบันของคุณเป็นงานที่มีอนาคต
Read more →

FEATURED IMAGES

No featured images yet.

MORE POLLS

FILTER

POLL LIST
All polls from most recent to oldest