อื่นๆ
การทุจริตและคอรัปชั่น ยังคงเป็นปัญหาสำคัญในสังคมไทย แต่เราเชื่อว่าคนรุ่นใหม่มีบทบาทในการลบล้างวัฒนธรรมนี้ได้ มาดูกันว่าเยาวชนคิดยังไงกับเรื่องนี้ค่ะ
10 questions polled on this topic
24% response rate
2,111 responded out of 8,658 polled
เม.ย. 27. 2018
น้องๆ คิดว่าคนที่ให้ผู้อื่นลอกการบ้านหรือข้อสอบ มีความผิดในการทุจริตเท่าเทียมกับคนที่ขอลอกไหมคะ
เม.ย. 27. 2018
น้องๆ คิดว่าการให้ของขวัญหรือสิ่งตอบแทน (ที่ไม่ใช่เงิน) แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือข้าราชการ ถือเป็นการทุจริตติดสินบนไหมคะ
เม.ย. 27. 2018
น้องๆ คิดว่าการเลี่ยงจ่ายภาษีเต็มอัตรา เป็นการทุจริตที่ร้ายแรงไหมคะ
เม.ย. 27. 2018
น้องๆ คิดว่าคดีล่าเสือดำนั้น จะนำตัวคนผิดมาลงโทษได้สำเร็จหรือไม่
เม.ย. 27. 2018
น้องๆ คิดว่าใครก่อให้เกิดการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นมากที่สุดในไทย?
เม.ย. 27. 2018
แล้วถ้าน้องๆ พบเห็นการทุจริตหรือคอร์รับชั่นโดยคนกลุ่มนี้ จะแจ้งหรือบอกใครไหมคะ?
เม.ย. 27. 2018
(ถ้าตอบไม่แจ้งหรือไม่แน่ใจ) แล้วทำไมถึงไม่อยากหรือไม่แน่ใจว่าจะแจ้งใครคะ?
เม.ย. 27. 2018
ช่วงเลือกตั้ง พ่อแม่ผู้ปกครอง หรือผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิด มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสมาชิกพรรคการเมืองของน้องมากแค่ไหน
เม.ย. 27. 2018
ถ้าใครสักคนจะมาให้ความรู้เรื่องการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น น้องๆ จะเชื่อใครมากที่สุด?
เม.ย. 27. 2018
สุดท้ายแล้ว น้องๆ อยากมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นด้านใดมากที่สุดคะ

ผลโพล

เม.ย. 27. 2018
น้องๆ คิดว่าคนที่ให้ผู้อื่นลอกการบ้านหรือข้อสอบ มีความผิดในการทุจริตเท่าเทียมกับคนที่ขอลอกไหมคะ
มีผู้ตอบจำนวน 2,111 จากทั้งหมด 8,658 ที่ทำการสำรวจ
0-14
80%
as guilty
 
as guilty
16%
less guilty
 
less guilty
4%
not guilty at all
 
not guilty at all

15-19
72%
as guilty
 
as guilty
22%
less guilty
 
less guilty
6%
not guilty at all
 
not guilty at all

20-24
69%
as guilty
 
as guilty
25%
less guilty
 
less guilty
7%
not guilty at all
 
not guilty at all

25-30
100%
as guilty
 
as guilty
0%
less guilty
 
less guilty
0%
not guilty at all
 
not guilty at all

31-34
20%
as guilty
 
as guilty
40%
less guilty
 
less guilty
40%
not guilty at all
 
not guilty at all

35+
86%
as guilty
 
as guilty
7%
less guilty
 
less guilty
7%
not guilty at all
 
not guilty at all
6%
Not guilty at all
 
Not guilty at all
21%
Less guilty
 
Less guilty
72%
As guilty
 
As guilty
เม.ย. 27. 2018
น้องๆ คิดว่าการให้ของขวัญหรือสิ่งตอบแทน (ที่ไม่ใช่เงิน) แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือข้าราชการ ถือเป็นการทุจริตติดสินบนไหมคะ
มีผู้ตอบจำนวน 2,249 จากทั้งหมด 2,329 ที่ทำการสำรวจ
0-14
27%
yes
 
yes
42%
not sure
 
not sure
31%
no
 
no

15-19
33%
yes
 
yes
41%
not sure
 
not sure
26%
no
 
no

20-24
34%
yes
 
yes
37%
not sure
 
not sure
28%
no
 
no

25-30
62%
yes
 
yes
31%
not sure
 
not sure
6%
no
 
no

31-34
20%
yes
 
yes
60%
not sure
 
not sure
20%
no
 
no

35+
60%
yes
 
yes
27%
not sure
 
not sure
13%
no
 
no
26%
No
 
No
34%
Yes
 
Yes
39%
Not sure
 
Not sure
เม.ย. 27. 2018
น้องๆ คิดว่าการเลี่ยงจ่ายภาษีเต็มอัตรา เป็นการทุจริตที่ร้ายแรงไหมคะ
มีผู้ตอบจำนวน 2,143 จากทั้งหมด 2,210 ที่ทำการสำรวจ
0-14
10%
a little serious
 
a little serious
0%
not serious at all
 
not serious at all
56%
quite serious
 
quite serious
35%
very serious
 
very serious

15-19
4%
a little serious
 
a little serious
2%
not serious at all
 
not serious at all
49%
quite serious
 
quite serious
45%
very serious
 
very serious

20-24
5%
a little serious
 
a little serious
3%
not serious at all
 
not serious at all
38%
quite serious
 
quite serious
54%
very serious
 
very serious

25-30
0%
a little serious
 
a little serious
6%
not serious at all
 
not serious at all
38%
quite serious
 
quite serious
56%
very serious
 
very serious

31-34
0%
a little serious
 
a little serious
0%
not serious at all
 
not serious at all
60%
quite serious
 
quite serious
40%
very serious
 
very serious

35+
7%
a little serious
 
a little serious
0%
not serious at all
 
not serious at all
36%
quite serious
 
quite serious
57%
very serious
 
very serious
2%
Not serious at all
 
Not serious at all
4%
A little serious
 
A little serious
48%
Quite serious
 
Quite serious
46%
Very serious
 
Very serious
เม.ย. 27. 2018
น้องๆ คิดว่าคดีล่าเสือดำนั้น จะนำตัวคนผิดมาลงโทษได้สำเร็จหรือไม่
มีผู้ตอบจำนวน 2,112 จากทั้งหมด 2,141 ที่ทำการสำรวจ
0-14
62%
yes, with serious charges
 
yes, with serious charges
19%
yes, but not seriously punished
 
yes, but not seriously punished
20%
no
 
no

15-19
35%
yes, with serious charges
 
yes, with serious charges
29%
yes, but not seriously punished
 
yes, but not seriously punished
35%
no
 
no

20-24
26%
yes, with serious charges
 
yes, with serious charges
27%
yes, but not seriously punished
 
yes, but not seriously punished
47%
no
 
no

25-30
7%
yes, with serious charges
 
yes, with serious charges
27%
yes, but not seriously punished
 
yes, but not seriously punished
67%
no
 
no

31-34
0%
yes, with serious charges
 
yes, with serious charges
20%
yes, but not seriously punished
 
yes, but not seriously punished
80%
no
 
no

35+
36%
yes, with serious charges
 
yes, with serious charges
57%
yes, but not seriously punished
 
yes, but not seriously punished
7%
no
 
no
37%
No
 
No
29%
Yes, but not seriously punished
 
Yes, but not seriously punished
35%
Yes, with serious charges
 
Yes, with serious charges
เม.ย. 27. 2018
น้องๆ คิดว่าใครก่อให้เกิดการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นมากที่สุดในไทย?
มีผู้ตอบจำนวน 1,950 จากทั้งหมด 2,113 ที่ทำการสำรวจ
0-14
3%
police or military
 
police or military
64%
politicians
 
politicians
27%
civil servants
 
civil servants
0%
ngos and charities
 
ngos and charities
1%
monks or religious leaders
 
monks or religious leaders
5%
corporations and businesses
 
corporations and businesses

15-19
6%
police or military
 
police or military
60%
politicians
 
politicians
29%
civil servants
 
civil servants
1%
ngos and charities
 
ngos and charities
0%
monks or religious leaders
 
monks or religious leaders
4%
corporations and businesses
 
corporations and businesses

20-24
5%
police or military
 
police or military
53%
politicians
 
politicians
37%
civil servants
 
civil servants
0%
ngos and charities
 
ngos and charities
1%
monks or religious leaders
 
monks or religious leaders
4%
corporations and businesses
 
corporations and businesses

25-30
36%
police or military
 
police or military
21%
politicians
 
politicians
43%
civil servants
 
civil servants
0%
ngos and charities
 
ngos and charities
0%
monks or religious leaders
 
monks or religious leaders
0%
corporations and businesses
 
corporations and businesses

31-34
0%
police or military
 
police or military
50%
politicians
 
politicians
50%
civil servants
 
civil servants
0%
ngos and charities
 
ngos and charities
0%
monks or religious leaders
 
monks or religious leaders
0%
corporations and businesses
 
corporations and businesses

35+
0%
police or military
 
police or military
58%
politicians
 
politicians
42%
civil servants
 
civil servants
0%
ngos and charities
 
ngos and charities
0%
monks or religious leaders
 
monks or religious leaders
0%
corporations and businesses
 
corporations and businesses
1%
NGOs and charities
 
NGOs and charities
4%
Corporations and businesses
 
Corporations and businesses
0%
Monks or religious leaders
 
Monks or religious leaders
5%
Police or military
 
Police or military
59%
Politicians
 
Politicians
31%
Civil servants
 
Civil servants
เม.ย. 27. 2018
แล้วถ้าน้องๆ พบเห็นการทุจริตหรือคอร์รับชั่นโดยคนกลุ่มนี้ จะแจ้งหรือบอกใครไหมคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 2,052 จากทั้งหมด 2,066 ที่ทำการสำรวจ
0-14
27%
not sure
 
not sure
63%
yes
 
yes
10%
no
 
no

15-19
38%
not sure
 
not sure
50%
yes
 
yes
12%
no
 
no

20-24
42%
not sure
 
not sure
48%
yes
 
yes
10%
no
 
no

25-30
43%
not sure
 
not sure
50%
yes
 
yes
7%
no
 
no

31-34
60%
not sure
 
not sure
40%
yes
 
yes
0%
no
 
no

35+
23%
not sure
 
not sure
77%
yes
 
yes
0%
no
 
no
37%
Not sure
 
Not sure
12%
No
 
No
52%
Yes
 
Yes
เม.ย. 27. 2018
(ถ้าตอบไม่แจ้งหรือไม่แน่ใจ) แล้วทำไมถึงไม่อยากหรือไม่แน่ใจว่าจะแจ้งใครคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 988 จากทั้งหมด 1,001 ที่ทำการสำรวจ
0-14
24%
not my business
 
not my business
24%
afraid i will get punished for repor
 
afraid i will get punished for repor
38%
person won't be punished anyway
 
person won't be punished anyway
14%
other specify
 
other specify

15-19
13%
not my business
 
not my business
26%
afraid i will get punished for repor
 
afraid i will get punished for repor
44%
person won't be punished anyway
 
person won't be punished anyway
16%
other specify
 
other specify

20-24
13%
not my business
 
not my business
18%
afraid i will get punished for repor
 
afraid i will get punished for repor
48%
person won't be punished anyway
 
person won't be punished anyway
22%
other specify
 
other specify

25-30
14%
not my business
 
not my business
14%
afraid i will get punished for repor
 
afraid i will get punished for repor
57%
person won't be punished anyway
 
person won't be punished anyway
14%
other specify
 
other specify

31-34
0%
not my business
 
not my business
33%
afraid i will get punished for repor
 
afraid i will get punished for repor
33%
person won't be punished anyway
 
person won't be punished anyway
33%
other specify
 
other specify

35+
0%
not my business
 
not my business
33%
afraid i will get punished for repor
 
afraid i will get punished for repor
67%
person won't be punished anyway
 
person won't be punished anyway
0%
other specify
 
other specify
18%
Other specify
 
Other specify
23%
Afraid I will get punished for repor
 
Afraid I will get punished for repor
14%
Not my business
 
Not my business
45%
Person won't be punished anyway
 
Person won't be punished anyway
เม.ย. 27. 2018
ช่วงเลือกตั้ง พ่อแม่ผู้ปกครอง หรือผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิด มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสมาชิกพรรคการเมืองของน้องมากแค่ไหน
มีผู้ตอบจำนวน 1,971 จากทั้งหมด 2,037 ที่ทำการสำรวจ
0-14
16%
not at all
 
not at all
49%
a lot
 
a lot
24%
somewhat
 
somewhat
12%
a little
 
a little

15-19
27%
not at all
 
not at all
29%
a lot
 
a lot
30%
somewhat
 
somewhat
14%
a little
 
a little

20-24
43%
not at all
 
not at all
18%
a lot
 
a lot
24%
somewhat
 
somewhat
16%
a little
 
a little

25-30
29%
not at all
 
not at all
14%
a lot
 
a lot
21%
somewhat
 
somewhat
36%
a little
 
a little

31-34
40%
not at all
 
not at all
40%
a lot
 
a lot
0%
somewhat
 
somewhat
20%
a little
 
a little

35+
54%
not at all
 
not at all
31%
a lot
 
a lot
8%
somewhat
 
somewhat
8%
a little
 
a little
28%
Not at all
 
Not at all
14%
A little
 
A little
29%
Somewhat
 
Somewhat
29%
A lot
 
A lot
เม.ย. 27. 2018
ถ้าใครสักคนจะมาให้ความรู้เรื่องการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น น้องๆ จะเชื่อใครมากที่สุด?
มีผู้ตอบจำนวน 1,942 จากทั้งหมด 1,972 ที่ทำการสำรวจ
0-14
11%
police or military
 
police or military
5%
media
 
media
13%
government agencies
 
government agencies
36%
parents family members
 
parents family members
5%
celebrity or net idol
 
celebrity or net idol
8%
other specify
 
other specify
22%
teachers
 
teachers

15-19
12%
police or military
 
police or military
9%
media
 
media
29%
government agencies
 
government agencies
21%
parents family members
 
parents family members
6%
celebrity or net idol
 
celebrity or net idol
7%
other specify
 
other specify
18%
teachers
 
teachers

20-24
5%
police or military
 
police or military
15%
media
 
media
18%
government agencies
 
government agencies
23%
parents family members
 
parents family members
4%
celebrity or net idol
 
celebrity or net idol
14%
other specify
 
other specify
21%
teachers
 
teachers

25-30
0%
police or military
 
police or military
31%
media
 
media
15%
government agencies
 
government agencies
15%
parents family members
 
parents family members
8%
celebrity or net idol
 
celebrity or net idol
15%
other specify
 
other specify
15%
teachers
 
teachers

31-34
0%
police or military
 
police or military
20%
media
 
media
0%
government agencies
 
government agencies
20%
parents family members
 
parents family members
40%
celebrity or net idol
 
celebrity or net idol
0%
other specify
 
other specify
20%
teachers
 
teachers

35+
0%
police or military
 
police or military
23%
media
 
media
15%
government agencies
 
government agencies
23%
parents family members
 
parents family members
0%
celebrity or net idol
 
celebrity or net idol
8%
other specify
 
other specify
31%
teachers
 
teachers
8%
Other specify
 
Other specify
9%
Media
 
Media
26%
Government agencies
 
Government agencies
11%
Police or military
 
Police or military
21%
Parents family members
 
Parents family members
19%
Teachers
 
Teachers
5%
Celebrity or net idol
 
Celebrity or net idol
เม.ย. 27. 2018
สุดท้ายแล้ว น้องๆ อยากมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นด้านใดมากที่สุดคะ
มีผู้ตอบจำนวน 1,925 จากทั้งหมด 1,942 ที่ทำการสำรวจ
0-14
52%
not do corruption ourselves
 
not do corruption ourselves
11%
report and monitor corruption
 
report and monitor corruption
11%
create communication materials
 
create communication materials
24%
organize training
 
organize training
3%
other specify
 
other specify

15-19
50%
not do corruption ourselves
 
not do corruption ourselves
12%
report and monitor corruption
 
report and monitor corruption
17%
create communication materials
 
create communication materials
18%
organize training
 
organize training
2%
other specify
 
other specify

20-24
48%
not do corruption ourselves
 
not do corruption ourselves
17%
report and monitor corruption
 
report and monitor corruption
19%
create communication materials
 
create communication materials
13%
organize training
 
organize training
3%
other specify
 
other specify

25-30
62%
not do corruption ourselves
 
not do corruption ourselves
15%
report and monitor corruption
 
report and monitor corruption
15%
create communication materials
 
create communication materials
8%
organize training
 
organize training
0%
other specify
 
other specify

31-34
80%
not do corruption ourselves
 
not do corruption ourselves
0%
report and monitor corruption
 
report and monitor corruption
20%
create communication materials
 
create communication materials
0%
organize training
 
organize training
0%
other specify
 
other specify

35+
54%
not do corruption ourselves
 
not do corruption ourselves
8%
report and monitor corruption
 
report and monitor corruption
23%
create communication materials
 
create communication materials
15%
organize training
 
organize training
0%
other specify
 
other specify
2%
Other specify
 
Other specify
51%
Not do corruption ourselves
 
Not do corruption ourselves
17%
Create communication materials
 
Create communication materials
12%
Report and monitor corruption
 
Report and monitor corruption
18%
Organize training
 
Organize training

คำตอบที่โดดเด่น

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพแนะนำ

ยังไม่มีรูปภาพแนะนำ

โพลอื่นๆ

ตัวกรอง

รายการโพล
โพลทั้งหมดตั้งแต่ล่าสุดจนถึงเก่าสุด