อื่นๆ
การทุจริตและคอรัปชั่น ยังคงเป็นปัญหาสำคัญในสังคมไทย แต่เราเชื่อว่าคนรุ่นใหม่มีบทบาทในการลบล้างวัฒนธรรมนี้ได้ มาดูกันว่าเยาวชนคิดยังไงกับเรื่องนี้ค่ะ
10 questions polled on this topic
___ response rate
0 responded out of 0 polled
เม.ย. 27. 2018
น้องๆ คิดว่าคนที่ให้ผู้อื่นลอกการบ้านหรือข้อสอบ มีความผิดในการทุจริตเท่าเทียมกับคนที่ขอลอกไหมคะ
เม.ย. 27. 2018
น้องๆ คิดว่าการให้ของขวัญหรือสิ่งตอบแทน (ที่ไม่ใช่เงิน) แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือข้าราชการ ถือเป็นการทุจริตติดสินบนไหมคะ
เม.ย. 27. 2018
น้องๆ คิดว่าการเลี่ยงจ่ายภาษีเต็มอัตรา เป็นการทุจริตที่ร้ายแรงไหมคะ
เม.ย. 27. 2018
น้องๆ คิดว่าคดีล่าเสือดำนั้น จะนำตัวคนผิดมาลงโทษได้สำเร็จหรือไม่
เม.ย. 27. 2018
น้องๆ คิดว่าใครก่อให้เกิดการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นมากที่สุดในไทย?
เม.ย. 27. 2018
แล้วถ้าน้องๆ พบเห็นการทุจริตหรือคอร์รับชั่นโดยคนกลุ่มนี้ จะแจ้งหรือบอกใครไหมคะ?
เม.ย. 27. 2018
(ถ้าตอบไม่แจ้งหรือไม่แน่ใจ) แล้วทำไมถึงไม่อยากหรือไม่แน่ใจว่าจะแจ้งใครคะ?
เม.ย. 27. 2018
ช่วงเลือกตั้ง พ่อแม่ผู้ปกครอง หรือผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิด มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสมาชิกพรรคการเมืองของน้องมากแค่ไหน
เม.ย. 27. 2018
ถ้าใครสักคนจะมาให้ความรู้เรื่องการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น น้องๆ จะเชื่อใครมากที่สุด?
เม.ย. 27. 2018
สุดท้ายแล้ว น้องๆ อยากมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นด้านใดมากที่สุดคะ

POLL RESULTS

เม.ย. 27. 2018
น้องๆ คิดว่าคนที่ให้ผู้อื่นลอกการบ้านหรือข้อสอบ มีความผิดในการทุจริตเท่าเทียมกับคนที่ขอลอกไหมคะ
0 responded out of 0 polled
Female
72%
As guilty
 
As guilty
22%
Less guilty
 
Less guilty
6%
Not guilty at all
 
Not guilty at all

Male
72%
As guilty
 
As guilty
21%
Less guilty
 
Less guilty
7%
Not guilty at all
 
Not guilty at all
0-14
80%
As guilty
 
As guilty
15%
Less guilty
 
Less guilty
5%
Not guilty at all
 
Not guilty at all

15-19
72%
As guilty
 
As guilty
22%
Less guilty
 
Less guilty
6%
Not guilty at all
 
Not guilty at all

20-24
70%
As guilty
 
As guilty
24%
Less guilty
 
Less guilty
7%
Not guilty at all
 
Not guilty at all

25-30
97%
As guilty
 
As guilty
3%
Less guilty
 
Less guilty
0%
Not guilty at all
 
Not guilty at all

31-34
20%
As guilty
 
As guilty
40%
Less guilty
 
Less guilty
40%
Not guilty at all
 
Not guilty at all

35+
86%
As guilty
 
As guilty
7%
Less guilty
 
Less guilty
7%
Not guilty at all
 
Not guilty at all
72%
As guilty
 
As guilty
21%
Less guilty
 
Less guilty
6%
Not guilty at all
 
Not guilty at all
เม.ย. 27. 2018
น้องๆ คิดว่าการให้ของขวัญหรือสิ่งตอบแทน (ที่ไม่ใช่เงิน) แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือข้าราชการ ถือเป็นการทุจริตติดสินบนไหมคะ
0 responded out of 0 polled
Female
42%
Not sure
 
Not sure
33%
Yes
 
Yes
25%
No
 
No

Male
34%
Not sure
 
Not sure
36%
Yes
 
Yes
30%
No
 
No
0-14
42%
Not sure
 
Not sure
27%
Yes
 
Yes
31%
No
 
No

15-19
41%
Not sure
 
Not sure
33%
Yes
 
Yes
26%
No
 
No

20-24
38%
Not sure
 
Not sure
34%
Yes
 
Yes
28%
No
 
No

25-30
31%
Not sure
 
Not sure
62%
Yes
 
Yes
6%
No
 
No

31-34
60%
Not sure
 
Not sure
20%
Yes
 
Yes
20%
No
 
No

35+
27%
Not sure
 
Not sure
60%
Yes
 
Yes
13%
No
 
No
40%
Not sure
 
Not sure
34%
Yes
 
Yes
26%
No
 
No
เม.ย. 27. 2018
น้องๆ คิดว่าการเลี่ยงจ่ายภาษีเต็มอัตรา เป็นการทุจริตที่ร้ายแรงไหมคะ
0 responded out of 0 polled
Female
45%
Very serious
 
Very serious
48%
Quite serious
 
Quite serious
4%
A little serious
 
A little serious
2%
Not serious at all
 
Not serious at all

Male
48%
Very serious
 
Very serious
45%
Quite serious
 
Quite serious
5%
A little serious
 
A little serious
2%
Not serious at all
 
Not serious at all
0-14
34%
Very serious
 
Very serious
56%
Quite serious
 
Quite serious
9%
A little serious
 
A little serious
0%
Not serious at all
 
Not serious at all

15-19
45%
Very serious
 
Very serious
49%
Quite serious
 
Quite serious
4%
A little serious
 
A little serious
2%
Not serious at all
 
Not serious at all

20-24
54%
Very serious
 
Very serious
38%
Quite serious
 
Quite serious
5%
A little serious
 
A little serious
3%
Not serious at all
 
Not serious at all

25-30
56%
Very serious
 
Very serious
38%
Quite serious
 
Quite serious
0%
A little serious
 
A little serious
6%
Not serious at all
 
Not serious at all

31-34
40%
Very serious
 
Very serious
60%
Quite serious
 
Quite serious
0%
A little serious
 
A little serious
0%
Not serious at all
 
Not serious at all

35+
57%
Very serious
 
Very serious
36%
Quite serious
 
Quite serious
7%
A little serious
 
A little serious
0%
Not serious at all
 
Not serious at all
46%
Very serious
 
Very serious
47%
Quite serious
 
Quite serious
4%
A little serious
 
A little serious
2%
Not serious at all
 
Not serious at all
เม.ย. 27. 2018
น้องๆ คิดว่าคดีล่าเสือดำนั้น จะนำตัวคนผิดมาลงโทษได้สำเร็จหรือไม่
0 responded out of 0 polled
Female
36%
Yes, with serious charges
 
Yes, with serious charges
29%
Yes, but not seriously punished
 
Yes, but not seriously punished
35%
No
 
No

Male
28%
Yes, with serious charges
 
Yes, with serious charges
28%
Yes, but not seriously punished
 
Yes, but not seriously punished
45%
No
 
No
0-14
62%
Yes, with serious charges
 
Yes, with serious charges
18%
Yes, but not seriously punished
 
Yes, but not seriously punished
20%
No
 
No

15-19
35%
Yes, with serious charges
 
Yes, with serious charges
29%
Yes, but not seriously punished
 
Yes, but not seriously punished
35%
No
 
No

20-24
26%
Yes, with serious charges
 
Yes, with serious charges
27%
Yes, but not seriously punished
 
Yes, but not seriously punished
47%
No
 
No

25-30
7%
Yes, with serious charges
 
Yes, with serious charges
27%
Yes, but not seriously punished
 
Yes, but not seriously punished
67%
No
 
No

31-34
0%
Yes, with serious charges
 
Yes, with serious charges
20%
Yes, but not seriously punished
 
Yes, but not seriously punished
80%
No
 
No

35+
36%
Yes, with serious charges
 
Yes, with serious charges
57%
Yes, but not seriously punished
 
Yes, but not seriously punished
7%
No
 
No
35%
Yes, with serious charges
 
Yes, with serious charges
28%
Yes, but not seriously punished
 
Yes, but not seriously punished
37%
No
 
No
เม.ย. 27. 2018
น้องๆ คิดว่าใครก่อให้เกิดการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นมากที่สุดในไทย?
0 responded out of 0 polled
Female
29%
Civil servants
 
Civil servants
61%
Politicians
 
Politicians
5%
Police or military
 
Police or military
0%
Monks or religious leaders
 
Monks or religious leaders
4%
Corporations and businesses
 
Corporations and businesses
1%
NGOs and charities
 
NGOs and charities

Male
36%
Civil servants
 
Civil servants
53%
Politicians
 
Politicians
7%
Police or military
 
Police or military
1%
Monks or religious leaders
 
Monks or religious leaders
3%
Corporations and businesses
 
Corporations and businesses
0%
NGOs and charities
 
NGOs and charities
0-14
27%
Civil servants
 
Civil servants
64%
Politicians
 
Politicians
3%
Police or military
 
Police or military
1%
Monks or religious leaders
 
Monks or religious leaders
5%
Corporations and businesses
 
Corporations and businesses
0%
NGOs and charities
 
NGOs and charities

15-19
29%
Civil servants
 
Civil servants
60%
Politicians
 
Politicians
6%
Police or military
 
Police or military
0%
Monks or religious leaders
 
Monks or religious leaders
4%
Corporations and businesses
 
Corporations and businesses
1%
NGOs and charities
 
NGOs and charities

20-24
37%
Civil servants
 
Civil servants
53%
Politicians
 
Politicians
5%
Police or military
 
Police or military
1%
Monks or religious leaders
 
Monks or religious leaders
4%
Corporations and businesses
 
Corporations and businesses
0%
NGOs and charities
 
NGOs and charities

25-30
43%
Civil servants
 
Civil servants
21%
Politicians
 
Politicians
36%
Police or military
 
Police or military
0%
Monks or religious leaders
 
Monks or religious leaders
0%
Corporations and businesses
 
Corporations and businesses
0%
NGOs and charities
 
NGOs and charities

31-34
50%
Civil servants
 
Civil servants
50%
Politicians
 
Politicians
0%
Police or military
 
Police or military
0%
Monks or religious leaders
 
Monks or religious leaders
0%
Corporations and businesses
 
Corporations and businesses
0%
NGOs and charities
 
NGOs and charities

35+
42%
Civil servants
 
Civil servants
58%
Politicians
 
Politicians
0%
Police or military
 
Police or military
0%
Monks or religious leaders
 
Monks or religious leaders
0%
Corporations and businesses
 
Corporations and businesses
0%
NGOs and charities
 
NGOs and charities
31%
Civil servants
 
Civil servants
60%
Politicians
 
Politicians
5%
Police or military
 
Police or military
0%
Monks or religious leaders
 
Monks or religious leaders
4%
Corporations and businesses
 
Corporations and businesses
1%
NGOs and charities
 
NGOs and charities
เม.ย. 27. 2018
แล้วถ้าน้องๆ พบเห็นการทุจริตหรือคอร์รับชั่นโดยคนกลุ่มนี้ จะแจ้งหรือบอกใครไหมคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
51%
Yes
 
Yes
11%
No
 
No
39%
Not sure
 
Not sure

Male
54%
Yes
 
Yes
13%
No
 
No
33%
Not sure
 
Not sure
0-14
63%
Yes
 
Yes
10%
No
 
No
27%
Not sure
 
Not sure

15-19
50%
Yes
 
Yes
12%
No
 
No
38%
Not sure
 
Not sure

20-24
48%
Yes
 
Yes
10%
No
 
No
42%
Not sure
 
Not sure

25-30
50%
Yes
 
Yes
7%
No
 
No
43%
Not sure
 
Not sure

31-34
40%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No
60%
Not sure
 
Not sure

35+
77%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No
23%
Not sure
 
Not sure
51%
Yes
 
Yes
12%
No
 
No
37%
Not sure
 
Not sure
เม.ย. 27. 2018
(ถ้าตอบไม่แจ้งหรือไม่แน่ใจ) แล้วทำไมถึงไม่อยากหรือไม่แน่ใจว่าจะแจ้งใครคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
47%
Person won't be punished anyway
 
Person won't be punished anyway
14%
Not my business
 
Not my business
23%
Afraid I will get punished for repor
 
Afraid I will get punished for repor
16%
Other specify
 
Other specify

Male
41%
Person won't be punished anyway
 
Person won't be punished anyway
13%
Not my business
 
Not my business
24%
Afraid I will get punished for repor
 
Afraid I will get punished for repor
22%
Other specify
 
Other specify
0-14
38%
Person won't be punished anyway
 
Person won't be punished anyway
24%
Not my business
 
Not my business
24%
Afraid I will get punished for repor
 
Afraid I will get punished for repor
14%
Other specify
 
Other specify

15-19
44%
Person won't be punished anyway
 
Person won't be punished anyway
13%
Not my business
 
Not my business
26%
Afraid I will get punished for repor
 
Afraid I will get punished for repor
16%
Other specify
 
Other specify

20-24
48%
Person won't be punished anyway
 
Person won't be punished anyway
13%
Not my business
 
Not my business
18%
Afraid I will get punished for repor
 
Afraid I will get punished for repor
22%
Other specify
 
Other specify

25-30
57%
Person won't be punished anyway
 
Person won't be punished anyway
14%
Not my business
 
Not my business
14%
Afraid I will get punished for repor
 
Afraid I will get punished for repor
14%
Other specify
 
Other specify

31-34
33%
Person won't be punished anyway
 
Person won't be punished anyway
0%
Not my business
 
Not my business
33%
Afraid I will get punished for repor
 
Afraid I will get punished for repor
33%
Other specify
 
Other specify

35+
67%
Person won't be punished anyway
 
Person won't be punished anyway
0%
Not my business
 
Not my business
33%
Afraid I will get punished for repor
 
Afraid I will get punished for repor
0%
Other specify
 
Other specify
45%
Person won't be punished anyway
 
Person won't be punished anyway
14%
Not my business
 
Not my business
23%
Afraid I will get punished for repor
 
Afraid I will get punished for repor
18%
Other specify
 
Other specify
เม.ย. 27. 2018
ช่วงเลือกตั้ง พ่อแม่ผู้ปกครอง หรือผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิด มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสมาชิกพรรคการเมืองของน้องมากแค่ไหน
0 responded out of 0 polled
Female
29%
A lot
 
A lot
31%
Somewhat
 
Somewhat
13%
A little
 
A little
27%
Not at all
 
Not at all

Male
27%
A lot
 
A lot
24%
Somewhat
 
Somewhat
16%
A little
 
A little
33%
Not at all
 
Not at all
0-14
49%
A lot
 
A lot
24%
Somewhat
 
Somewhat
12%
A little
 
A little
16%
Not at all
 
Not at all

15-19
29%
A lot
 
A lot
30%
Somewhat
 
Somewhat
14%
A little
 
A little
27%
Not at all
 
Not at all

20-24
18%
A lot
 
A lot
24%
Somewhat
 
Somewhat
16%
A little
 
A little
43%
Not at all
 
Not at all

25-30
14%
A lot
 
A lot
21%
Somewhat
 
Somewhat
36%
A little
 
A little
29%
Not at all
 
Not at all

31-34
40%
A lot
 
A lot
0%
Somewhat
 
Somewhat
20%
A little
 
A little
40%
Not at all
 
Not at all

35+
31%
A lot
 
A lot
8%
Somewhat
 
Somewhat
8%
A little
 
A little
54%
Not at all
 
Not at all
29%
A lot
 
A lot
30%
Somewhat
 
Somewhat
14%
A little
 
A little
28%
Not at all
 
Not at all
เม.ย. 27. 2018
ถ้าใครสักคนจะมาให้ความรู้เรื่องการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น น้องๆ จะเชื่อใครมากที่สุด?
0 responded out of 0 polled
Female
5%
Celebrity or net idol
 
Celebrity or net idol
19%
Teachers
 
Teachers
22%
Parents family members
 
Parents family members
12%
Police or military
 
Police or military
27%
Government agencies
 
Government agencies
9%
Media
 
Media
7%
Other specify
 
Other specify

Male
7%
Celebrity or net idol
 
Celebrity or net idol
19%
Teachers
 
Teachers
20%
Parents family members
 
Parents family members
8%
Police or military
 
Police or military
23%
Government agencies
 
Government agencies
12%
Media
 
Media
11%
Other specify
 
Other specify
0-14
5%
Celebrity or net idol
 
Celebrity or net idol
22%
Teachers
 
Teachers
36%
Parents family members
 
Parents family members
11%
Police or military
 
Police or military
13%
Government agencies
 
Government agencies
5%
Media
 
Media
8%
Other specify
 
Other specify

15-19
6%
Celebrity or net idol
 
Celebrity or net idol
18%
Teachers
 
Teachers
21%
Parents family members
 
Parents family members
12%
Police or military
 
Police or military
29%
Government agencies
 
Government agencies
9%
Media
 
Media
7%
Other specify
 
Other specify

20-24
4%
Celebrity or net idol
 
Celebrity or net idol
21%
Teachers
 
Teachers
23%
Parents family members
 
Parents family members
5%
Police or military
 
Police or military
18%
Government agencies
 
Government agencies
15%
Media
 
Media
14%
Other specify
 
Other specify

25-30
8%
Celebrity or net idol
 
Celebrity or net idol
15%
Teachers
 
Teachers
15%
Parents family members
 
Parents family members
0%
Police or military
 
Police or military
15%
Government agencies
 
Government agencies
31%
Media
 
Media
15%
Other specify
 
Other specify

31-34
40%
Celebrity or net idol
 
Celebrity or net idol
20%
Teachers
 
Teachers
20%
Parents family members
 
Parents family members
0%
Police or military
 
Police or military
0%
Government agencies
 
Government agencies
20%
Media
 
Media
0%
Other specify
 
Other specify

35+
0%
Celebrity or net idol
 
Celebrity or net idol
31%
Teachers
 
Teachers
23%
Parents family members
 
Parents family members
0%
Police or military
 
Police or military
15%
Government agencies
 
Government agencies
23%
Media
 
Media
8%
Other specify
 
Other specify
5%
Celebrity or net idol
 
Celebrity or net idol
19%
Teachers
 
Teachers
21%
Parents family members
 
Parents family members
11%
Police or military
 
Police or military
26%
Government agencies
 
Government agencies
9%
Media
 
Media
8%
Other specify
 
Other specify
เม.ย. 27. 2018
สุดท้ายแล้ว น้องๆ อยากมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นด้านใดมากที่สุดคะ
0 responded out of 0 polled
Female
16%
Organize training
 
Organize training
12%
Report and monitor corruption
 
Report and monitor corruption
17%
Create communication materials
 
Create communication materials
53%
Not do corruption ourselves
 
Not do corruption ourselves
2%
Other specify
 
Other specify

Male
21%
Organize training
 
Organize training
15%
Report and monitor corruption
 
Report and monitor corruption
17%
Create communication materials
 
Create communication materials
45%
Not do corruption ourselves
 
Not do corruption ourselves
2%
Other specify
 
Other specify
0-14
24%
Organize training
 
Organize training
11%
Report and monitor corruption
 
Report and monitor corruption
11%
Create communication materials
 
Create communication materials
52%
Not do corruption ourselves
 
Not do corruption ourselves
3%
Other specify
 
Other specify

15-19
18%
Organize training
 
Organize training
12%
Report and monitor corruption
 
Report and monitor corruption
17%
Create communication materials
 
Create communication materials
50%
Not do corruption ourselves
 
Not do corruption ourselves
2%
Other specify
 
Other specify

20-24
13%
Organize training
 
Organize training
17%
Report and monitor corruption
 
Report and monitor corruption
19%
Create communication materials
 
Create communication materials
48%
Not do corruption ourselves
 
Not do corruption ourselves
3%
Other specify
 
Other specify

25-30
8%
Organize training
 
Organize training
15%
Report and monitor corruption
 
Report and monitor corruption
15%
Create communication materials
 
Create communication materials
62%
Not do corruption ourselves
 
Not do corruption ourselves
0%
Other specify
 
Other specify

31-34
0%
Organize training
 
Organize training
0%
Report and monitor corruption
 
Report and monitor corruption
20%
Create communication materials
 
Create communication materials
80%
Not do corruption ourselves
 
Not do corruption ourselves
0%
Other specify
 
Other specify

35+
15%
Organize training
 
Organize training
8%
Report and monitor corruption
 
Report and monitor corruption
23%
Create communication materials
 
Create communication materials
54%
Not do corruption ourselves
 
Not do corruption ourselves
0%
Other specify
 
Other specify
18%
Organize training
 
Organize training
12%
Report and monitor corruption
 
Report and monitor corruption
17%
Create communication materials
 
Create communication materials
51%
Not do corruption ourselves
 
Not do corruption ourselves
2%
Other specify
 
Other specify

FEATURED ANSWERS

RELATED STORIES

Future Proof Your Career มาหาวิธีออกแบบให้งานปัจจุบันของคุณเป็นงานที่มีอนาคต
Read more →

FEATURED IMAGES

No featured images yet.

MORE POLLS

FILTER

POLL LIST
All polls from most recent to oldest