การคุ้มครองเด็ก
ไม่ทราบว่าเพื่อนๆ ของยูรีพอร์ตเตอร์มีประสบการณ์ถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์หรือไม่ และทราบหรือไม่ว่าหากพบเห็นการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ควรทำอย่างไร?
2 questions polled on this topic
18% response rate
2 responded out of 11 polled
ก.ค. 25. 2016
คุณรู้หรือไม่ หากเพื่อนของคุณถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ คุณจะช่วยเหลืเพื่อนของคุณได้อย่างไร? (ตอบ รู้/ไม่รู้)
ก.ค. 25. 2016
ไม่ทราบว่าเพื่อนๆ ของคุณเคยมีประสบการณ์ถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์หรือไม่? (ตอบ เคย/ไม่เคย)

ผลโพล

ก.ค. 25. 2016
คุณรู้หรือไม่ หากเพื่อนของคุณถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ คุณจะช่วยเหลืเพื่อนของคุณได้อย่างไร? (ตอบ รู้/ไม่รู้)
มีผู้ตอบจำนวน 2 จากทั้งหมด 11 ที่ทำการสำรวจ
0-14
0%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
0%
เคย
 
เคย

15-19
0%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
0%
เคย
 
เคย

20-24
0%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
0%
เคย
 
เคย

25-30
0%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
0%
เคย
 
เคย

31-34
0%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
0%
เคย
 
เคย

35+
0%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
100%
เคย
 
เคย
50%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
50%
เคย
 
เคย
ก.ค. 25. 2016
ไม่ทราบว่าเพื่อนๆ ของคุณเคยมีประสบการณ์ถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์หรือไม่? (ตอบ เคย/ไม่เคย)
มีผู้ตอบจำนวน 4 จากทั้งหมด 4 ที่ทำการสำรวจ
0-14
0%
รู้
 
รู้
0%
ไม่รู้
 
ไม่รู้

15-19
0%
รู้
 
รู้
0%
ไม่รู้
 
ไม่รู้

20-24
100%
รู้
 
รู้
0%
ไม่รู้
 
ไม่รู้

25-30
0%
รู้
 
รู้
0%
ไม่รู้
 
ไม่รู้

31-34
0%
รู้
 
รู้
0%
ไม่รู้
 
ไม่รู้

35+
0%
รู้
 
รู้
100%
ไม่รู้
 
ไม่รู้
50%
ไม่รู้
 
ไม่รู้
50%
รู้
 
รู้

คำตอบที่โดดเด่น

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

โลกออนไลน์: คุณไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งที่คุณโพสต์
อ่านเพิ่มเติม →

รูปภาพแนะนำ

ยังไม่มีรูปภาพแนะนำ

โพลอื่นๆ

ตัวกรอง

รายการโพล
โพลทั้งหมดตั้งแต่ล่าสุดจนถึงเก่าสุด