การคุ้มครองเด็ก
ไม่ทราบว่าเพื่อนๆ ของยูรีพอร์ตเตอร์มีประสบการณ์ถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์หรือไม่ และทราบหรือไม่ว่าหากพบเห็นการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ควรทำอย่างไร?
2 questions polled on this topic
___ response rate
0 responded out of 0 polled
ก.ค. 25. 2016
คุณรู้หรือไม่ หากเพื่อนของคุณถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ คุณจะช่วยเหลืเพื่อนของคุณได้อย่างไร? (ตอบ รู้/ไม่รู้)
ก.ค. 25. 2016
ไม่ทราบว่าเพื่อนๆ ของคุณเคยมีประสบการณ์ถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์หรือไม่? (ตอบ เคย/ไม่เคย)

POLL RESULTS

ก.ค. 25. 2016
คุณรู้หรือไม่ หากเพื่อนของคุณถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ คุณจะช่วยเหลืเพื่อนของคุณได้อย่างไร? (ตอบ รู้/ไม่รู้)
0 responded out of 0 polled
Female
0%
เคย
 
เคย
0%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

Male
50%
เคย
 
เคย
50%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
0-14
0%
เคย
 
เคย
0%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

15-19
0%
เคย
 
เคย
0%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

20-24
0%
เคย
 
เคย
0%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

25-30
0%
เคย
 
เคย
0%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

31-34
0%
เคย
 
เคย
0%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

35+
100%
เคย
 
เคย
0%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
50%
เคย
 
เคย
50%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
ก.ค. 25. 2016
ไม่ทราบว่าเพื่อนๆ ของคุณเคยมีประสบการณ์ถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์หรือไม่? (ตอบ เคย/ไม่เคย)
0 responded out of 0 polled
Female
0%
รู้
 
รู้
0%
ไม่รู้
 
ไม่รู้

Male
33%
รู้
 
รู้
67%
ไม่รู้
 
ไม่รู้
0-14
0%
รู้
 
รู้
0%
ไม่รู้
 
ไม่รู้

15-19
0%
รู้
 
รู้
0%
ไม่รู้
 
ไม่รู้

20-24
100%
รู้
 
รู้
0%
ไม่รู้
 
ไม่รู้

25-30
0%
รู้
 
รู้
0%
ไม่รู้
 
ไม่รู้

31-34
0%
รู้
 
รู้
0%
ไม่รู้
 
ไม่รู้

35+
0%
รู้
 
รู้
100%
ไม่รู้
 
ไม่รู้
50%
รู้
 
รู้
50%
ไม่รู้
 
ไม่รู้

FEATURED ANSWERS

RELATED STORIES

เสียง (ที่ไม่ได้ยิน) ของคนในครอบครัว
Read more →

FEATURED IMAGES

No featured images yet.

MORE POLLS

FILTER

POLL LIST
All polls from most recent to oldest