การคุ้มครองเด็ก
การเมาแล้วขับหรือภัยจากอาการมึนเมาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นปัญหาที่วัยรุ่นไทยหลายคนต้องพบเจอ เราจึงอยากถามความเห็นคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับทัศนคติต่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ...
8 questions polled on this topic
___ response rate
0 responded out of 0 polled
เม.ย. 5. 2018
ปัจจุบันมีร้านสะดวกซื้อหรือขายของชำที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น เซเว่น อยู่ห่างไม่เกิน 300-500 เมตรจากสถานศึกษาของน้องบ้างไหมครับ?
เม.ย. 5. 2018
น้องๆ คิดว่าป้ายโฆษณานี้ ต้องการขายสินค้าอะไรครับ
เม.ย. 5. 2018
แล้วโฆษณานี้ ต้องการขายสินค้าอะไรครับ
เม.ย. 5. 2018
ในความคิดเห็นของน้อง โฆษณาต่อไปนี้มีการสื่อสารถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเปล่าครับ
เม.ย. 5. 2018
ปกติน้องๆ เห็นหรือเปิดรับโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไหนมากที่สุดครับ
เม.ย. 5. 2018
น้องๆ เคยไปร่วมงานอีเว้นท์ คอนเสิร์ต งานสัมมนา หรือกิจกรรม ที่มีการสนับสนุนโดยธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไหมครับ
เม.ย. 5. 2018
โรงเรียนหรือสถานศึกษาของน้องเคยสอนหรือให้ความรู้เรื่องโทษภัยและผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างจริงจังหรือไม่
เม.ย. 5. 2018
ในความคิดเห็นของน้อง การนำเสนอข้อมูลเรื่องโทษภัย ผลกระทบ และกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รูปแบบไหนถูกใจสุด

POLL RESULTS

เม.ย. 5. 2018
ปัจจุบันมีร้านสะดวกซื้อหรือขายของชำที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น เซเว่น อยู่ห่างไม่เกิน 300-500 เมตรจากสถานศึกษาของน้องบ้างไหมครับ?
0 responded out of 0 polled
Female
64%
Yes
 
Yes
23%
No
 
No
2%
Not studying
 
Not studying
12%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know

Male
64%
Yes
 
Yes
21%
No
 
No
3%
Not studying
 
Not studying
12%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
0-14
57%
Yes
 
Yes
24%
No
 
No
0%
Not studying
 
Not studying
19%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know

15-19
63%
Yes
 
Yes
23%
No
 
No
1%
Not studying
 
Not studying
12%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know

20-24
73%
Yes
 
Yes
18%
No
 
No
2%
Not studying
 
Not studying
7%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know

25-30
61%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No
31%
Not studying
 
Not studying
8%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know

31-34
100%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No
0%
Not studying
 
Not studying
0%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know

35+
62%
Yes
 
Yes
25%
No
 
No
0%
Not studying
 
Not studying
12%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
63%
Yes
 
Yes
23%
No
 
No
2%
Not studying
 
Not studying
12%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
เม.ย. 5. 2018
น้องๆ คิดว่าป้ายโฆษณานี้ ต้องการขายสินค้าอะไรครับ
0 responded out of 0 polled
Female
3%
Soda
 
Soda
4%
Water
 
Water
92%
Beer
 
Beer
1%
Other specify
 
Other specify

Male
4%
Soda
 
Soda
4%
Water
 
Water
89%
Beer
 
Beer
3%
Other specify
 
Other specify
0-14
4%
Soda
 
Soda
3%
Water
 
Water
94%
Beer
 
Beer
0%
Other specify
 
Other specify

15-19
3%
Soda
 
Soda
4%
Water
 
Water
91%
Beer
 
Beer
2%
Other specify
 
Other specify

20-24
2%
Soda
 
Soda
4%
Water
 
Water
93%
Beer
 
Beer
1%
Other specify
 
Other specify

25-30
6%
Soda
 
Soda
0%
Water
 
Water
94%
Beer
 
Beer
0%
Other specify
 
Other specify

31-34
0%
Soda
 
Soda
0%
Water
 
Water
100%
Beer
 
Beer
0%
Other specify
 
Other specify

35+
0%
Soda
 
Soda
12%
Water
 
Water
88%
Beer
 
Beer
0%
Other specify
 
Other specify
3%
Soda
 
Soda
4%
Water
 
Water
91%
Beer
 
Beer
2%
Other specify
 
Other specify
เม.ย. 5. 2018
แล้วโฆษณานี้ ต้องการขายสินค้าอะไรครับ
0 responded out of 0 polled
Female
16%
Soda
 
Soda
11%
Water
 
Water
71%
Beer
 
Beer
2%
Other specify
 
Other specify

Male
12%
Soda
 
Soda
13%
Water
 
Water
72%
Beer
 
Beer
3%
Other specify
 
Other specify
0-14
25%
Soda
 
Soda
19%
Water
 
Water
55%
Beer
 
Beer
1%
Other specify
 
Other specify

15-19
16%
Soda
 
Soda
11%
Water
 
Water
70%
Beer
 
Beer
3%
Other specify
 
Other specify

20-24
6%
Soda
 
Soda
10%
Water
 
Water
81%
Beer
 
Beer
3%
Other specify
 
Other specify

25-30
0%
Soda
 
Soda
18%
Water
 
Water
76%
Beer
 
Beer
6%
Other specify
 
Other specify

31-34
0%
Soda
 
Soda
0%
Water
 
Water
100%
Beer
 
Beer
0%
Other specify
 
Other specify

35+
12%
Soda
 
Soda
0%
Water
 
Water
88%
Beer
 
Beer
0%
Other specify
 
Other specify
15%
Soda
 
Soda
12%
Water
 
Water
71%
Beer
 
Beer
3%
Other specify
 
Other specify
เม.ย. 5. 2018
ในความคิดเห็นของน้อง โฆษณาต่อไปนี้มีการสื่อสารถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเปล่าครับ
0 responded out of 0 polled
Female
51%
Yes
 
Yes
31%
No
 
No
17%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know

Male
46%
Yes
 
Yes
41%
No
 
No
13%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
0-14
50%
Yes
 
Yes
26%
No
 
No
24%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know

15-19
47%
Yes
 
Yes
36%
No
 
No
17%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know

20-24
66%
Yes
 
Yes
26%
No
 
No
8%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know

25-30
59%
Yes
 
Yes
29%
No
 
No
12%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know

31-34
100%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No
0%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know

35+
62%
Yes
 
Yes
12%
No
 
No
25%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
50%
Yes
 
Yes
34%
No
 
No
16%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
เม.ย. 5. 2018
ปกติน้องๆ เห็นหรือเปิดรับโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไหนมากที่สุดครับ
0 responded out of 0 polled
Female
28%
Billboards on streets
 
Billboards on streets
40%
TV/radio
 
TV/radio
1%
Publication
 
Publication
26%
Social media i.e. Facebook, YouTube
 
Social media i.e. Facebook, YouTube
2%
Website
 
Website
2%
Other specify
 
Other specify

Male
30%
Billboards on streets
 
Billboards on streets
36%
TV/radio
 
TV/radio
2%
Publication
 
Publication
25%
Social media i.e. Facebook, YouTube
 
Social media i.e. Facebook, YouTube
3%
Website
 
Website
3%
Other specify
 
Other specify
0-14
26%
Billboards on streets
 
Billboards on streets
46%
TV/radio
 
TV/radio
1%
Publication
 
Publication
22%
Social media i.e. Facebook, YouTube
 
Social media i.e. Facebook, YouTube
0%
Website
 
Website
4%
Other specify
 
Other specify

15-19
28%
Billboards on streets
 
Billboards on streets
39%
TV/radio
 
TV/radio
2%
Publication
 
Publication
26%
Social media i.e. Facebook, YouTube
 
Social media i.e. Facebook, YouTube
3%
Website
 
Website
2%
Other specify
 
Other specify

20-24
31%
Billboards on streets
 
Billboards on streets
38%
TV/radio
 
TV/radio
1%
Publication
 
Publication
27%
Social media i.e. Facebook, YouTube
 
Social media i.e. Facebook, YouTube
0%
Website
 
Website
3%
Other specify
 
Other specify

25-30
33%
Billboards on streets
 
Billboards on streets
47%
TV/radio
 
TV/radio
0%
Publication
 
Publication
20%
Social media i.e. Facebook, YouTube
 
Social media i.e. Facebook, YouTube
0%
Website
 
Website
0%
Other specify
 
Other specify

31-34
0%
Billboards on streets
 
Billboards on streets
33%
TV/radio
 
TV/radio
0%
Publication
 
Publication
67%
Social media i.e. Facebook, YouTube
 
Social media i.e. Facebook, YouTube
0%
Website
 
Website
0%
Other specify
 
Other specify

35+
38%
Billboards on streets
 
Billboards on streets
50%
TV/radio
 
TV/radio
0%
Publication
 
Publication
12%
Social media i.e. Facebook, YouTube
 
Social media i.e. Facebook, YouTube
0%
Website
 
Website
0%
Other specify
 
Other specify
28%
Billboards on streets
 
Billboards on streets
39%
TV/radio
 
TV/radio
2%
Publication
 
Publication
26%
Social media i.e. Facebook, YouTube
 
Social media i.e. Facebook, YouTube
2%
Website
 
Website
2%
Other specify
 
Other specify
เม.ย. 5. 2018
น้องๆ เคยไปร่วมงานอีเว้นท์ คอนเสิร์ต งานสัมมนา หรือกิจกรรม ที่มีการสนับสนุนโดยธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไหมครับ
0 responded out of 0 polled
Female
31%
Yes
 
Yes
64%
No
 
No
5%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know

Male
32%
Yes
 
Yes
64%
No
 
No
5%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
0-14
27%
Yes
 
Yes
65%
No
 
No
8%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know

15-19
26%
Yes
 
Yes
68%
No
 
No
5%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know

20-24
53%
Yes
 
Yes
45%
No
 
No
3%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know

25-30
53%
Yes
 
Yes
40%
No
 
No
7%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know

31-34
100%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No
0%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know

35+
50%
Yes
 
Yes
50%
No
 
No
0%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
31%
Yes
 
Yes
64%
No
 
No
5%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
เม.ย. 5. 2018
โรงเรียนหรือสถานศึกษาของน้องเคยสอนหรือให้ความรู้เรื่องโทษภัยและผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างจริงจังหรือไม่
0 responded out of 0 polled
Female
87%
Yes
 
Yes
7%
No
 
No
6%
Not sure
 
Not sure

Male
85%
Yes
 
Yes
9%
No
 
No
6%
Not sure
 
Not sure
0-14
89%
Yes
 
Yes
4%
No
 
No
7%
Not sure
 
Not sure

15-19
88%
Yes
 
Yes
6%
No
 
No
6%
Not sure
 
Not sure

20-24
81%
Yes
 
Yes
12%
No
 
No
8%
Not sure
 
Not sure

25-30
67%
Yes
 
Yes
27%
No
 
No
7%
Not sure
 
Not sure

31-34
33%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No
67%
Not sure
 
Not sure

35+
75%
Yes
 
Yes
25%
No
 
No
0%
Not sure
 
Not sure
87%
Yes
 
Yes
7%
No
 
No
6%
Not sure
 
Not sure
เม.ย. 5. 2018
ในความคิดเห็นของน้อง การนำเสนอข้อมูลเรื่องโทษภัย ผลกระทบ และกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รูปแบบไหนถูกใจสุด
0 responded out of 0 polled
Female
58%
Short clip/animation
 
Short clip/animation
30%
Series/drama
 
Series/drama
3%
Infographic
 
Infographic
4%
Publication
 
Publication
3%
Website
 
Website
1%
Online course
 
Online course
1%
Other specify
 
Other specify

Male
55%
Short clip/animation
 
Short clip/animation
25%
Series/drama
 
Series/drama
8%
Infographic
 
Infographic
6%
Publication
 
Publication
4%
Website
 
Website
1%
Online course
 
Online course
2%
Other specify
 
Other specify
0-14
57%
Short clip/animation
 
Short clip/animation
24%
Series/drama
 
Series/drama
5%
Infographic
 
Infographic
7%
Publication
 
Publication
5%
Website
 
Website
0%
Online course
 
Online course
1%
Other specify
 
Other specify

15-19
58%
Short clip/animation
 
Short clip/animation
28%
Series/drama
 
Series/drama
4%
Infographic
 
Infographic
5%
Publication
 
Publication
4%
Website
 
Website
1%
Online course
 
Online course
2%
Other specify
 
Other specify

20-24
55%
Short clip/animation
 
Short clip/animation
34%
Series/drama
 
Series/drama
7%
Infographic
 
Infographic
1%
Publication
 
Publication
1%
Website
 
Website
0%
Online course
 
Online course
2%
Other specify
 
Other specify

25-30
64%
Short clip/animation
 
Short clip/animation
21%
Series/drama
 
Series/drama
7%
Infographic
 
Infographic
0%
Publication
 
Publication
7%
Website
 
Website
0%
Online course
 
Online course
0%
Other specify
 
Other specify

31-34
100%
Short clip/animation
 
Short clip/animation
0%
Series/drama
 
Series/drama
0%
Infographic
 
Infographic
0%
Publication
 
Publication
0%
Website
 
Website
0%
Online course
 
Online course
0%
Other specify
 
Other specify

35+
50%
Short clip/animation
 
Short clip/animation
38%
Series/drama
 
Series/drama
0%
Infographic
 
Infographic
0%
Publication
 
Publication
0%
Website
 
Website
12%
Online course
 
Online course
0%
Other specify
 
Other specify
57%
Short clip/animation
 
Short clip/animation
29%
Series/drama
 
Series/drama
4%
Infographic
 
Infographic
4%
Publication
 
Publication
4%
Website
 
Website
1%
Online course
 
Online course
1%
Other specify
 
Other specify

FEATURED ANSWERS

RELATED STORIES

เสียง (ที่ไม่ได้ยิน) ของคนในครอบครัว
Read more →

FEATURED IMAGES


MORE POLLS

FILTER

POLL LIST
All polls from most recent to oldest