การคุ้มครองเด็ก
การเมาแล้วขับหรือภัยจากอาการมึนเมาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นปัญหาที่วัยรุ่นไทยหลายคนต้องพบเจอ เราจึงอยากถามความเห็นคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับทัศนคติต่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ...
8 questions polled on this topic
30% response rate
2,546 responded out of 8,385 polled
เม.ย. 5. 2018
ปัจจุบันมีร้านสะดวกซื้อหรือขายของชำที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น เซเว่น อยู่ห่างไม่เกิน 300-500 เมตรจากสถานศึกษาของน้องบ้างไหมครับ?
เม.ย. 5. 2018
น้องๆ คิดว่าป้ายโฆษณานี้ ต้องการขายสินค้าอะไรครับ
เม.ย. 5. 2018
แล้วโฆษณานี้ ต้องการขายสินค้าอะไรครับ
เม.ย. 5. 2018
ในความคิดเห็นของน้อง โฆษณาต่อไปนี้มีการสื่อสารถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเปล่าครับ
เม.ย. 5. 2018
ปกติน้องๆ เห็นหรือเปิดรับโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไหนมากที่สุดครับ
เม.ย. 5. 2018
น้องๆ เคยไปร่วมงานอีเว้นท์ คอนเสิร์ต งานสัมมนา หรือกิจกรรม ที่มีการสนับสนุนโดยธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไหมครับ
เม.ย. 5. 2018
โรงเรียนหรือสถานศึกษาของน้องเคยสอนหรือให้ความรู้เรื่องโทษภัยและผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างจริงจังหรือไม่
เม.ย. 5. 2018
ในความคิดเห็นของน้อง การนำเสนอข้อมูลเรื่องโทษภัย ผลกระทบ และกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รูปแบบไหนถูกใจสุด

ผลโพล

เม.ย. 5. 2018
ปัจจุบันมีร้านสะดวกซื้อหรือขายของชำที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น เซเว่น อยู่ห่างไม่เกิน 300-500 เมตรจากสถานศึกษาของน้องบ้างไหมครับ?
มีผู้ตอบจำนวน 2,546 จากทั้งหมด 8,385 ที่ทำการสำรวจ
0-14
0%
not studying
 
not studying
19%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
57%
yes
 
yes
23%
no
 
no

15-19
1%
not studying
 
not studying
13%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
63%
yes
 
yes
23%
no
 
no

20-24
2%
not studying
 
not studying
7%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
73%
yes
 
yes
18%
no
 
no

25-30
31%
not studying
 
not studying
6%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
62%
yes
 
yes
0%
no
 
no

31-34
0%
not studying
 
not studying
0%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
100%
yes
 
yes
0%
no
 
no

35+
0%
not studying
 
not studying
12%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
62%
yes
 
yes
25%
no
 
no
12%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
2%
Not studying
 
Not studying
23%
No
 
No
64%
Yes
 
Yes
เม.ย. 5. 2018
น้องๆ คิดว่าป้ายโฆษณานี้ ต้องการขายสินค้าอะไรครับ
มีผู้ตอบจำนวน 2,654 จากทั้งหมด 2,732 ที่ทำการสำรวจ
0-14
3%
water
 
water
94%
beer
 
beer
0%
other specify
 
other specify
4%
soda
 
soda

15-19
4%
water
 
water
91%
beer
 
beer
2%
other specify
 
other specify
3%
soda
 
soda

20-24
4%
water
 
water
93%
beer
 
beer
1%
other specify
 
other specify
2%
soda
 
soda

25-30
0%
water
 
water
94%
beer
 
beer
0%
other specify
 
other specify
6%
soda
 
soda

31-34
0%
water
 
water
100%
beer
 
beer
0%
other specify
 
other specify
0%
soda
 
soda

35+
12%
water
 
water
88%
beer
 
beer
0%
other specify
 
other specify
0%
soda
 
soda
2%
Other specify
 
Other specify
92%
Beer
 
Beer
4%
Water
 
Water
3%
Soda
 
Soda
เม.ย. 5. 2018
แล้วโฆษณานี้ ต้องการขายสินค้าอะไรครับ
มีผู้ตอบจำนวน 2,614 จากทั้งหมด 2,659 ที่ทำการสำรวจ
0-14
18%
water
 
water
56%
beer
 
beer
1%
other specify
 
other specify
25%
soda
 
soda

15-19
11%
water
 
water
70%
beer
 
beer
3%
other specify
 
other specify
16%
soda
 
soda

20-24
10%
water
 
water
81%
beer
 
beer
3%
other specify
 
other specify
6%
soda
 
soda

25-30
18%
water
 
water
76%
beer
 
beer
6%
other specify
 
other specify
0%
soda
 
soda

31-34
0%
water
 
water
100%
beer
 
beer
0%
other specify
 
other specify
0%
soda
 
soda

35+
0%
water
 
water
88%
beer
 
beer
0%
other specify
 
other specify
12%
soda
 
soda
3%
Other specify
 
Other specify
71%
Beer
 
Beer
12%
Water
 
Water
15%
Soda
 
Soda
เม.ย. 5. 2018
ในความคิดเห็นของน้อง โฆษณาต่อไปนี้มีการสื่อสารถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเปล่าครับ
มีผู้ตอบจำนวน 2,582 จากทั้งหมด 2,617 ที่ทำการสำรวจ
0-14
24%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
50%
yes
 
yes
26%
no
 
no

15-19
17%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
47%
yes
 
yes
36%
no
 
no

20-24
7%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
66%
yes
 
yes
26%
no
 
no

25-30
12%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
59%
yes
 
yes
29%
no
 
no

31-34
0%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
100%
yes
 
yes
0%
no
 
no

35+
25%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
62%
yes
 
yes
12%
no
 
no
16%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
34%
No
 
No
50%
Yes
 
Yes
เม.ย. 5. 2018
ปกติน้องๆ เห็นหรือเปิดรับโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไหนมากที่สุดครับ
มีผู้ตอบจำนวน 2,501 จากทั้งหมด 2,583 ที่ทำการสำรวจ
0-14
0%
website
 
website
1%
publication
 
publication
26%
billboards on streets
 
billboards on streets
46%
tv/radio
 
tv/radio
4%
other specify
 
other specify
22%
social media i.e. facebook, youtube
 
social media i.e. facebook, youtube

15-19
3%
website
 
website
2%
publication
 
publication
28%
billboards on streets
 
billboards on streets
39%
tv/radio
 
tv/radio
2%
other specify
 
other specify
26%
social media i.e. facebook, youtube
 
social media i.e. facebook, youtube

20-24
0%
website
 
website
1%
publication
 
publication
31%
billboards on streets
 
billboards on streets
38%
tv/radio
 
tv/radio
3%
other specify
 
other specify
27%
social media i.e. facebook, youtube
 
social media i.e. facebook, youtube

25-30
0%
website
 
website
0%
publication
 
publication
33%
billboards on streets
 
billboards on streets
47%
tv/radio
 
tv/radio
0%
other specify
 
other specify
20%
social media i.e. facebook, youtube
 
social media i.e. facebook, youtube

31-34
0%
website
 
website
0%
publication
 
publication
0%
billboards on streets
 
billboards on streets
33%
tv/radio
 
tv/radio
0%
other specify
 
other specify
67%
social media i.e. facebook, youtube
 
social media i.e. facebook, youtube

35+
0%
website
 
website
0%
publication
 
publication
38%
billboards on streets
 
billboards on streets
50%
tv/radio
 
tv/radio
0%
other specify
 
other specify
12%
social media i.e. facebook, youtube
 
social media i.e. facebook, youtube
2%
Other specify
 
Other specify
2%
Website
 
Website
26%
Social media i.e. Facebook, YouTube
 
Social media i.e. Facebook, YouTube
2%
Publication
 
Publication
39%
TV/radio
 
TV/radio
28%
Billboards on streets
 
Billboards on streets
เม.ย. 5. 2018
น้องๆ เคยไปร่วมงานอีเว้นท์ คอนเสิร์ต งานสัมมนา หรือกิจกรรม ที่มีการสนับสนุนโดยธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไหมครับ
มีผู้ตอบจำนวน 2,471 จากทั้งหมด 2,501 ที่ทำการสำรวจ
0-14
8%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
27%
yes
 
yes
65%
no
 
no

15-19
5%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
26%
yes
 
yes
68%
no
 
no

20-24
3%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
53%
yes
 
yes
45%
no
 
no

25-30
7%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
53%
yes
 
yes
40%
no
 
no

31-34
0%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
100%
yes
 
yes
0%
no
 
no

35+
0%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
50%
yes
 
yes
50%
no
 
no
5%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
64%
No
 
No
31%
Yes
 
Yes
เม.ย. 5. 2018
โรงเรียนหรือสถานศึกษาของน้องเคยสอนหรือให้ความรู้เรื่องโทษภัยและผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างจริงจังหรือไม่
มีผู้ตอบจำนวน 2,452 จากทั้งหมด 2,473 ที่ทำการสำรวจ
0-14
7%
not sure
 
not sure
89%
yes
 
yes
4%
no
 
no

15-19
6%
not sure
 
not sure
88%
yes
 
yes
6%
no
 
no

20-24
8%
not sure
 
not sure
81%
yes
 
yes
12%
no
 
no

25-30
7%
not sure
 
not sure
67%
yes
 
yes
27%
no
 
no

31-34
67%
not sure
 
not sure
33%
yes
 
yes
0%
no
 
no

35+
0%
not sure
 
not sure
75%
yes
 
yes
25%
no
 
no
6%
Not sure
 
Not sure
7%
No
 
No
87%
Yes
 
Yes
เม.ย. 5. 2018
ในความคิดเห็นของน้อง การนำเสนอข้อมูลเรื่องโทษภัย ผลกระทบ และกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รูปแบบไหนถูกใจสุด
มีผู้ตอบจำนวน 2,377 จากทั้งหมด 2,452 ที่ทำการสำรวจ
0-14
5%
website
 
website
0%
online course
 
online course
24%
series/drama
 
series/drama
7%
publication
 
publication
5%
infographic
 
infographic
57%
short clip/animation
 
short clip/animation
1%
other specify
 
other specify

15-19
4%
website
 
website
1%
online course
 
online course
28%
series/drama
 
series/drama
5%
publication
 
publication
4%
infographic
 
infographic
58%
short clip/animation
 
short clip/animation
2%
other specify
 
other specify

20-24
1%
website
 
website
0%
online course
 
online course
34%
series/drama
 
series/drama
1%
publication
 
publication
7%
infographic
 
infographic
55%
short clip/animation
 
short clip/animation
2%
other specify
 
other specify

25-30
7%
website
 
website
0%
online course
 
online course
21%
series/drama
 
series/drama
0%
publication
 
publication
7%
infographic
 
infographic
64%
short clip/animation
 
short clip/animation
0%
other specify
 
other specify

31-34
0%
website
 
website
0%
online course
 
online course
0%
series/drama
 
series/drama
0%
publication
 
publication
0%
infographic
 
infographic
100%
short clip/animation
 
short clip/animation
0%
other specify
 
other specify

35+
0%
website
 
website
12%
online course
 
online course
38%
series/drama
 
series/drama
0%
publication
 
publication
0%
infographic
 
infographic
50%
short clip/animation
 
short clip/animation
0%
other specify
 
other specify
1%
Other specify
 
Other specify
1%
Online course
 
Online course
4%
Website
 
Website
4%
Publication
 
Publication
4%
Infographic
 
Infographic
29%
Series/drama
 
Series/drama
57%
Short clip/animation
 
Short clip/animation

คำตอบที่โดดเด่น

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

โลกออนไลน์: คุณไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งที่คุณโพสต์
อ่านเพิ่มเติม →

รูปภาพแนะนำ


โพลอื่นๆ

ตัวกรอง

รายการโพล
โพลทั้งหมดตั้งแต่ล่าสุดจนถึงเก่าสุด