สิทธิเด็ก
ประเด็นฮ็อตบนโลกโซเชียลตอนนี้คือเรื่องการเปิดเสรีทรงผมนักเรียนไทย ว่าคนรุ่นใหม่เห็นด้วยกับการเปิดโอกาสให้เยาวชนไว้ทรงผมได้ตามใจชอบในโรงเรียนหรือไม่ มาดูกันว่าเยาวชนชาวยูรีพอร์ตคิดยังไงค่ะ...
4 questions polled on this topic
___ response rate
0 responded out of 0 polled
เม.ย. 2. 2018
น้องๆ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการเปิดเสรีทรงผมนักเรียนคะ?
เม.ย. 2. 2018
แล้วที่เห็นด้วย เพราะเหตุใดมากที่สุดคะ?
เม.ย. 2. 2018
แล้วที่ไม่เห็นด้วย เพราะเหตุใดมากที่สุดคะ?
เม.ย. 2. 2018
คิดว่านักเรียนสามารถไว้ทรงผมได้ตามใจชอบเมื่อเรียนระดับชั้นใดคะ?

POLL RESULTS

เม.ย. 2. 2018
น้องๆ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการเปิดเสรีทรงผมนักเรียนคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
72%
Agree
 
Agree
28%
Disagree
 
Disagree

Male
73%
Agree
 
Agree
27%
Disagree
 
Disagree
0-14
86%
Agree
 
Agree
14%
Disagree
 
Disagree

15-19
76%
Agree
 
Agree
24%
Disagree
 
Disagree

20-24
60%
Agree
 
Agree
40%
Disagree
 
Disagree

25-30
75%
Agree
 
Agree
25%
Disagree
 
Disagree

31-34
100%
Agree
 
Agree
0%
Disagree
 
Disagree

35+
67%
Agree
 
Agree
33%
Disagree
 
Disagree
72%
Agree
 
Agree
28%
Disagree
 
Disagree
เม.ย. 2. 2018
แล้วที่เห็นด้วย เพราะเหตุใดมากที่สุดคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
72%
Hairstyles do not affect grades
 
Hairstyles do not affect grades
4%
Hairstyles do not affect discipline
 
Hairstyles do not affect discipline
19%
Hairstyle is a personal right
 
Hairstyle is a personal right
5%
Other specify
 
Other specify

Male
61%
Hairstyles do not affect grades
 
Hairstyles do not affect grades
7%
Hairstyles do not affect discipline
 
Hairstyles do not affect discipline
26%
Hairstyle is a personal right
 
Hairstyle is a personal right
6%
Other specify
 
Other specify
0-14
63%
Hairstyles do not affect grades
 
Hairstyles do not affect grades
5%
Hairstyles do not affect discipline
 
Hairstyles do not affect discipline
25%
Hairstyle is a personal right
 
Hairstyle is a personal right
7%
Other specify
 
Other specify

15-19
71%
Hairstyles do not affect grades
 
Hairstyles do not affect grades
5%
Hairstyles do not affect discipline
 
Hairstyles do not affect discipline
19%
Hairstyle is a personal right
 
Hairstyle is a personal right
5%
Other specify
 
Other specify

20-24
61%
Hairstyles do not affect grades
 
Hairstyles do not affect grades
5%
Hairstyles do not affect discipline
 
Hairstyles do not affect discipline
27%
Hairstyle is a personal right
 
Hairstyle is a personal right
7%
Other specify
 
Other specify

25-30
67%
Hairstyles do not affect grades
 
Hairstyles do not affect grades
0%
Hairstyles do not affect discipline
 
Hairstyles do not affect discipline
22%
Hairstyle is a personal right
 
Hairstyle is a personal right
11%
Other specify
 
Other specify

31-34
33%
Hairstyles do not affect grades
 
Hairstyles do not affect grades
0%
Hairstyles do not affect discipline
 
Hairstyles do not affect discipline
67%
Hairstyle is a personal right
 
Hairstyle is a personal right
0%
Other specify
 
Other specify

35+
33%
Hairstyles do not affect grades
 
Hairstyles do not affect grades
17%
Hairstyles do not affect discipline
 
Hairstyles do not affect discipline
50%
Hairstyle is a personal right
 
Hairstyle is a personal right
0%
Other specify
 
Other specify
69%
Hairstyles do not affect grades
 
Hairstyles do not affect grades
5%
Hairstyles do not affect discipline
 
Hairstyles do not affect discipline
21%
Hairstyle is a personal right
 
Hairstyle is a personal right
5%
Other specify
 
Other specify
เม.ย. 2. 2018
แล้วที่ไม่เห็นด้วย เพราะเหตุใดมากที่สุดคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
18%
No regulation creates inequality
 
No regulation creates inequality
7%
No regulation reduces hygiene
 
No regulation reduces hygiene
66%
No regulation means no discipline
 
No regulation means no discipline
9%
Other specify
 
Other specify

Male
16%
No regulation creates inequality
 
No regulation creates inequality
10%
No regulation reduces hygiene
 
No regulation reduces hygiene
60%
No regulation means no discipline
 
No regulation means no discipline
14%
Other specify
 
Other specify
0-14
20%
No regulation creates inequality
 
No regulation creates inequality
0%
No regulation reduces hygiene
 
No regulation reduces hygiene
70%
No regulation means no discipline
 
No regulation means no discipline
10%
Other specify
 
Other specify

15-19
17%
No regulation creates inequality
 
No regulation creates inequality
8%
No regulation reduces hygiene
 
No regulation reduces hygiene
65%
No regulation means no discipline
 
No regulation means no discipline
10%
Other specify
 
Other specify

20-24
20%
No regulation creates inequality
 
No regulation creates inequality
9%
No regulation reduces hygiene
 
No regulation reduces hygiene
58%
No regulation means no discipline
 
No regulation means no discipline
12%
Other specify
 
Other specify

25-30
0%
No regulation creates inequality
 
No regulation creates inequality
33%
No regulation reduces hygiene
 
No regulation reduces hygiene
67%
No regulation means no discipline
 
No regulation means no discipline
0%
Other specify
 
Other specify

31-34
0%
No regulation creates inequality
 
No regulation creates inequality
0%
No regulation reduces hygiene
 
No regulation reduces hygiene
0%
No regulation means no discipline
 
No regulation means no discipline
0%
Other specify
 
Other specify

35+
0%
No regulation creates inequality
 
No regulation creates inequality
0%
No regulation reduces hygiene
 
No regulation reduces hygiene
100%
No regulation means no discipline
 
No regulation means no discipline
0%
Other specify
 
Other specify
18%
No regulation creates inequality
 
No regulation creates inequality
8%
No regulation reduces hygiene
 
No regulation reduces hygiene
65%
No regulation means no discipline
 
No regulation means no discipline
10%
Other specify
 
Other specify
เม.ย. 2. 2018
คิดว่านักเรียนสามารถไว้ทรงผมได้ตามใจชอบเมื่อเรียนระดับชั้นใดคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
11%
Since kindergarten
 
Since kindergarten
3%
Since elementary
 
Since elementary
20%
Since junior secondary
 
Since junior secondary
38%
Since senior secondary
 
Since senior secondary
27%
Since tertiary i.e. college
 
Since tertiary i.e. college

Male
13%
Since kindergarten
 
Since kindergarten
3%
Since elementary
 
Since elementary
22%
Since junior secondary
 
Since junior secondary
37%
Since senior secondary
 
Since senior secondary
24%
Since tertiary i.e. college
 
Since tertiary i.e. college
0-14
16%
Since kindergarten
 
Since kindergarten
4%
Since elementary
 
Since elementary
41%
Since junior secondary
 
Since junior secondary
26%
Since senior secondary
 
Since senior secondary
13%
Since tertiary i.e. college
 
Since tertiary i.e. college

15-19
11%
Since kindergarten
 
Since kindergarten
3%
Since elementary
 
Since elementary
22%
Since junior secondary
 
Since junior secondary
40%
Since senior secondary
 
Since senior secondary
24%
Since tertiary i.e. college
 
Since tertiary i.e. college

20-24
14%
Since kindergarten
 
Since kindergarten
3%
Since elementary
 
Since elementary
11%
Since junior secondary
 
Since junior secondary
37%
Since senior secondary
 
Since senior secondary
35%
Since tertiary i.e. college
 
Since tertiary i.e. college

25-30
27%
Since kindergarten
 
Since kindergarten
0%
Since elementary
 
Since elementary
9%
Since junior secondary
 
Since junior secondary
18%
Since senior secondary
 
Since senior secondary
45%
Since tertiary i.e. college
 
Since tertiary i.e. college

31-34
67%
Since kindergarten
 
Since kindergarten
0%
Since elementary
 
Since elementary
0%
Since junior secondary
 
Since junior secondary
33%
Since senior secondary
 
Since senior secondary
0%
Since tertiary i.e. college
 
Since tertiary i.e. college

35+
11%
Since kindergarten
 
Since kindergarten
0%
Since elementary
 
Since elementary
11%
Since junior secondary
 
Since junior secondary
44%
Since senior secondary
 
Since senior secondary
33%
Since tertiary i.e. college
 
Since tertiary i.e. college
12%
Since kindergarten
 
Since kindergarten
3%
Since elementary
 
Since elementary
21%
Since junior secondary
 
Since junior secondary
38%
Since senior secondary
 
Since senior secondary
27%
Since tertiary i.e. college
 
Since tertiary i.e. college

FEATURED ANSWERS

RELATED STORIES

ศาสนากับห้องเรียน
Read more →

FEATURED IMAGES

No featured images yet.

MORE POLLS

FILTER

POLL LIST
All polls from most recent to oldest