สิทธิเด็ก
ประเด็นฮ็อตบนโลกโซเชียลตอนนี้คือเรื่องการเปิดเสรีทรงผมนักเรียนไทย ว่าคนรุ่นใหม่เห็นด้วยกับการเปิดโอกาสให้เยาวชนไว้ทรงผมได้ตามใจชอบในโรงเรียนหรือไม่ มาดูกันว่าเยาวชนชาวยูรีพอร์ตคิดยังไงค่ะ...
4 questions polled on this topic
23% response rate
1,935 responded out of 8,367 polled
เม.ย. 2. 2018
น้องๆ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการเปิดเสรีทรงผมนักเรียนคะ?
เม.ย. 2. 2018
แล้วที่เห็นด้วย เพราะเหตุใดมากที่สุดคะ?
เม.ย. 2. 2018
แล้วที่ไม่เห็นด้วย เพราะเหตุใดมากที่สุดคะ?
เม.ย. 2. 2018
คิดว่านักเรียนสามารถไว้ทรงผมได้ตามใจชอบเมื่อเรียนระดับชั้นใดคะ?

ผลโพล

เม.ย. 2. 2018
น้องๆ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการเปิดเสรีทรงผมนักเรียนคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 1,935 จากทั้งหมด 8,367 ที่ทำการสำรวจ
0-14
14%
disagree
 
disagree
86%
agree
 
agree

15-19
24%
disagree
 
disagree
76%
agree
 
agree

20-24
40%
disagree
 
disagree
60%
agree
 
agree

25-30
25%
disagree
 
disagree
75%
agree
 
agree

31-34
0%
disagree
 
disagree
100%
agree
 
agree

35+
33%
disagree
 
disagree
67%
agree
 
agree
28%
Disagree
 
Disagree
72%
Agree
 
Agree
เม.ย. 2. 2018
แล้วที่เห็นด้วย เพราะเหตุใดมากที่สุดคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 1,359 จากทั้งหมด 1,397 ที่ทำการสำรวจ
0-14
63%
hairstyles do not affect grades
 
hairstyles do not affect grades
5%
hairstyles do not affect discipline
 
hairstyles do not affect discipline
7%
other specify
 
other specify
25%
hairstyle is a personal right
 
hairstyle is a personal right

15-19
71%
hairstyles do not affect grades
 
hairstyles do not affect grades
5%
hairstyles do not affect discipline
 
hairstyles do not affect discipline
5%
other specify
 
other specify
19%
hairstyle is a personal right
 
hairstyle is a personal right

20-24
61%
hairstyles do not affect grades
 
hairstyles do not affect grades
5%
hairstyles do not affect discipline
 
hairstyles do not affect discipline
7%
other specify
 
other specify
27%
hairstyle is a personal right
 
hairstyle is a personal right

25-30
67%
hairstyles do not affect grades
 
hairstyles do not affect grades
0%
hairstyles do not affect discipline
 
hairstyles do not affect discipline
11%
other specify
 
other specify
22%
hairstyle is a personal right
 
hairstyle is a personal right

31-34
33%
hairstyles do not affect grades
 
hairstyles do not affect grades
0%
hairstyles do not affect discipline
 
hairstyles do not affect discipline
0%
other specify
 
other specify
67%
hairstyle is a personal right
 
hairstyle is a personal right

35+
33%
hairstyles do not affect grades
 
hairstyles do not affect grades
17%
hairstyles do not affect discipline
 
hairstyles do not affect discipline
0%
other specify
 
other specify
50%
hairstyle is a personal right
 
hairstyle is a personal right
5%
Other specify
 
Other specify
21%
Hairstyle is a personal right
 
Hairstyle is a personal right
5%
Hairstyles do not affect discipline
 
Hairstyles do not affect discipline
69%
Hairstyles do not affect grades
 
Hairstyles do not affect grades
เม.ย. 2. 2018
แล้วที่ไม่เห็นด้วย เพราะเหตุใดมากที่สุดคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 519 จากทั้งหมด 538 ที่ทำการสำรวจ
0-14
70%
no regulation means no discipline
 
no regulation means no discipline
0%
no regulation reduces hygiene
 
no regulation reduces hygiene
10%
other specify
 
other specify
20%
no regulation creates inequality
 
no regulation creates inequality

15-19
65%
no regulation means no discipline
 
no regulation means no discipline
8%
no regulation reduces hygiene
 
no regulation reduces hygiene
10%
other specify
 
other specify
17%
no regulation creates inequality
 
no regulation creates inequality

20-24
58%
no regulation means no discipline
 
no regulation means no discipline
9%
no regulation reduces hygiene
 
no regulation reduces hygiene
12%
other specify
 
other specify
20%
no regulation creates inequality
 
no regulation creates inequality

25-30
67%
no regulation means no discipline
 
no regulation means no discipline
33%
no regulation reduces hygiene
 
no regulation reduces hygiene
0%
other specify
 
other specify
0%
no regulation creates inequality
 
no regulation creates inequality

31-34
0%
no regulation means no discipline
 
no regulation means no discipline
0%
no regulation reduces hygiene
 
no regulation reduces hygiene
0%
other specify
 
other specify
0%
no regulation creates inequality
 
no regulation creates inequality

35+
100%
no regulation means no discipline
 
no regulation means no discipline
0%
no regulation reduces hygiene
 
no regulation reduces hygiene
0%
other specify
 
other specify
0%
no regulation creates inequality
 
no regulation creates inequality
10%
Other specify
 
Other specify
65%
No regulation means no discipline
 
No regulation means no discipline
8%
No regulation reduces hygiene
 
No regulation reduces hygiene
18%
No regulation creates inequality
 
No regulation creates inequality
เม.ย. 2. 2018
คิดว่านักเรียนสามารถไว้ทรงผมได้ตามใจชอบเมื่อเรียนระดับชั้นใดคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 1,851 จากทั้งหมด 1,868 ที่ทำการสำรวจ
0-14
13%
since tertiary i.e. college
 
since tertiary i.e. college
16%
since kindergarten
 
since kindergarten
4%
since elementary
 
since elementary
41%
since junior secondary
 
since junior secondary
26%
since senior secondary
 
since senior secondary

15-19
24%
since tertiary i.e. college
 
since tertiary i.e. college
11%
since kindergarten
 
since kindergarten
3%
since elementary
 
since elementary
22%
since junior secondary
 
since junior secondary
40%
since senior secondary
 
since senior secondary

20-24
35%
since tertiary i.e. college
 
since tertiary i.e. college
14%
since kindergarten
 
since kindergarten
3%
since elementary
 
since elementary
11%
since junior secondary
 
since junior secondary
37%
since senior secondary
 
since senior secondary

25-30
45%
since tertiary i.e. college
 
since tertiary i.e. college
27%
since kindergarten
 
since kindergarten
0%
since elementary
 
since elementary
9%
since junior secondary
 
since junior secondary
18%
since senior secondary
 
since senior secondary

31-34
0%
since tertiary i.e. college
 
since tertiary i.e. college
67%
since kindergarten
 
since kindergarten
0%
since elementary
 
since elementary
0%
since junior secondary
 
since junior secondary
33%
since senior secondary
 
since senior secondary

35+
33%
since tertiary i.e. college
 
since tertiary i.e. college
11%
since kindergarten
 
since kindergarten
0%
since elementary
 
since elementary
11%
since junior secondary
 
since junior secondary
44%
since senior secondary
 
since senior secondary
27%
Since tertiary i.e. college
 
Since tertiary i.e. college
38%
Since senior secondary
 
Since senior secondary
21%
Since junior secondary
 
Since junior secondary
3%
Since elementary
 
Since elementary
12%
Since kindergarten
 
Since kindergarten

คำตอบที่โดดเด่น

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพแนะนำ

ยังไม่มีรูปภาพแนะนำ

โพลอื่นๆ

ตัวกรอง

รายการโพล
โพลทั้งหมดตั้งแต่ล่าสุดจนถึงเก่าสุด