อื่นๆ
ช่วงนี้ประเทศไทยพบกับปัญหาฝุ่นละอองสูงในหลายพื้นที่ ในฐานะคนรุ่นหลังที่จะต้องอยู่กับโลกไปอีกนาน เราจึงถามเยาวชนเกี่ยวกับมุมมองและประสบการณ์ของพวกเขาในการแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศ ลองมาดูคำตอบกันค่ะ....
9 questions polled on this topic
___ response rate
0 responded out of 0 polled
มี.ค. 8. 2018
น้องๆ คิดว่าคุณภาพอากาศในเมืองหรือชุมชนที่อาศัยอยู่ดีขึ้นหรือแย่ลงจากปีที่แล้ว?
มี.ค. 8. 2018
แล้วน้องๆ คิดว่าอะไรเป็นต้นเหตุมลภาวะอากาศในเมืองหรือชุมชนน้องมากที่สุด?
มี.ค. 8. 2018
น้องๆ คิดว่ามลภาวะอากาศมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันแค่ไหน?
มี.ค. 8. 2018
แล้วมลภาวะทางอากาศมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันน้องๆ อย่างไรมากที่สุด?
มี.ค. 8. 2018
แล้วน้องๆ ทราบไหมว่าจะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับระดับมลภาวะอากาศในเมืองหรือชุมชนได้ที่ไหน?
มี.ค. 8. 2018
แล้วน้องหาข้อมูลเรื่องระดับมลภาวะอากาศจากที่ไหนมากที่สุด?
มี.ค. 8. 2018
แล้วน้องจะทำอย่างไรคะถ้ามีประกาศเตือนว่าจะมีมลภาวะอากาศระดับสูง?
มี.ค. 8. 2018
แล้วน้องจะทำอย่างไรเพื่อลดผลกระทบจากมลภาวะอากาศในชีวิตประจำวัน?
มี.ค. 8. 2018
น้องๆ คิดว่าใครควรรับผิดชอบการลดมลภาวะอากาศมากที่สุด?

POLL RESULTS

มี.ค. 8. 2018
น้องๆ คิดว่าคุณภาพอากาศในเมืองหรือชุมชนที่อาศัยอยู่ดีขึ้นหรือแย่ลงจากปีที่แล้ว?
0 responded out of 0 polled
Female
4%
Much better
 
Much better
14%
Better
 
Better
41%
Same
 
Same
31%
Worse
 
Worse
10%
Much worse
 
Much worse

Male
7%
Much better
 
Much better
15%
Better
 
Better
35%
Same
 
Same
30%
Worse
 
Worse
13%
Much worse
 
Much worse
0-14
1%
Much better
 
Much better
24%
Better
 
Better
41%
Same
 
Same
29%
Worse
 
Worse
5%
Much worse
 
Much worse

15-19
5%
Much better
 
Much better
15%
Better
 
Better
42%
Same
 
Same
29%
Worse
 
Worse
10%
Much worse
 
Much worse

20-24
2%
Much better
 
Much better
10%
Better
 
Better
37%
Same
 
Same
34%
Worse
 
Worse
17%
Much worse
 
Much worse

25-30
8%
Much better
 
Much better
4%
Better
 
Better
20%
Same
 
Same
40%
Worse
 
Worse
28%
Much worse
 
Much worse

31-34
0%
Much better
 
Much better
0%
Better
 
Better
22%
Same
 
Same
56%
Worse
 
Worse
22%
Much worse
 
Much worse

35+
0%
Much better
 
Much better
9%
Better
 
Better
42%
Same
 
Same
30%
Worse
 
Worse
18%
Much worse
 
Much worse
5%
Much better
 
Much better
14%
Better
 
Better
40%
Same
 
Same
31%
Worse
 
Worse
11%
Much worse
 
Much worse
มี.ค. 8. 2018
แล้วน้องๆ คิดว่าอะไรเป็นต้นเหตุมลภาวะอากาศในเมืองหรือชุมชนน้องมากที่สุด?
0 responded out of 0 polled
Female
5%
Construction
 
Construction
14%
Power plants and industries
 
Power plants and industries
42%
Motor vehicles/transportation
 
Motor vehicles/transportation
21%
Burning of waste
 
Burning of waste
13%
Agricultural burning/forest fires
 
Agricultural burning/forest fires
4%
Other specify
 
Other specify

Male
7%
Construction
 
Construction
17%
Power plants and industries
 
Power plants and industries
37%
Motor vehicles/transportation
 
Motor vehicles/transportation
18%
Burning of waste
 
Burning of waste
16%
Agricultural burning/forest fires
 
Agricultural burning/forest fires
5%
Other specify
 
Other specify
0-14
4%
Construction
 
Construction
18%
Power plants and industries
 
Power plants and industries
45%
Motor vehicles/transportation
 
Motor vehicles/transportation
16%
Burning of waste
 
Burning of waste
11%
Agricultural burning/forest fires
 
Agricultural burning/forest fires
7%
Other specify
 
Other specify

15-19
5%
Construction
 
Construction
15%
Power plants and industries
 
Power plants and industries
38%
Motor vehicles/transportation
 
Motor vehicles/transportation
23%
Burning of waste
 
Burning of waste
14%
Agricultural burning/forest fires
 
Agricultural burning/forest fires
4%
Other specify
 
Other specify

20-24
4%
Construction
 
Construction
17%
Power plants and industries
 
Power plants and industries
54%
Motor vehicles/transportation
 
Motor vehicles/transportation
11%
Burning of waste
 
Burning of waste
11%
Agricultural burning/forest fires
 
Agricultural burning/forest fires
3%
Other specify
 
Other specify

25-30
24%
Construction
 
Construction
12%
Power plants and industries
 
Power plants and industries
32%
Motor vehicles/transportation
 
Motor vehicles/transportation
8%
Burning of waste
 
Burning of waste
20%
Agricultural burning/forest fires
 
Agricultural burning/forest fires
4%
Other specify
 
Other specify

31-34
11%
Construction
 
Construction
0%
Power plants and industries
 
Power plants and industries
44%
Motor vehicles/transportation
 
Motor vehicles/transportation
0%
Burning of waste
 
Burning of waste
22%
Agricultural burning/forest fires
 
Agricultural burning/forest fires
22%
Other specify
 
Other specify

35+
6%
Construction
 
Construction
24%
Power plants and industries
 
Power plants and industries
35%
Motor vehicles/transportation
 
Motor vehicles/transportation
6%
Burning of waste
 
Burning of waste
24%
Agricultural burning/forest fires
 
Agricultural burning/forest fires
6%
Other specify
 
Other specify
5%
Construction
 
Construction
15%
Power plants and industries
 
Power plants and industries
40%
Motor vehicles/transportation
 
Motor vehicles/transportation
21%
Burning of waste
 
Burning of waste
14%
Agricultural burning/forest fires
 
Agricultural burning/forest fires
5%
Other specify
 
Other specify
มี.ค. 8. 2018
น้องๆ คิดว่ามลภาวะอากาศมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันแค่ไหน?
0 responded out of 0 polled
Female
71%
A lot
 
A lot
25%
Somewhat
 
Somewhat
3%
A little
 
A little
1%
Not at all
 
Not at all

Male
66%
A lot
 
A lot
29%
Somewhat
 
Somewhat
3%
A little
 
A little
1%
Not at all
 
Not at all
0-14
60%
A lot
 
A lot
37%
Somewhat
 
Somewhat
3%
A little
 
A little
0%
Not at all
 
Not at all

15-19
68%
A lot
 
A lot
27%
Somewhat
 
Somewhat
4%
A little
 
A little
1%
Not at all
 
Not at all

20-24
75%
A lot
 
A lot
23%
Somewhat
 
Somewhat
2%
A little
 
A little
0%
Not at all
 
Not at all

25-30
76%
A lot
 
A lot
24%
Somewhat
 
Somewhat
0%
A little
 
A little
0%
Not at all
 
Not at all

31-34
78%
A lot
 
A lot
22%
Somewhat
 
Somewhat
0%
A little
 
A little
0%
Not at all
 
Not at all

35+
71%
A lot
 
A lot
24%
Somewhat
 
Somewhat
6%
A little
 
A little
0%
Not at all
 
Not at all
70%
A lot
 
A lot
26%
Somewhat
 
Somewhat
3%
A little
 
A little
1%
Not at all
 
Not at all
มี.ค. 8. 2018
แล้วมลภาวะทางอากาศมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันน้องๆ อย่างไรมากที่สุด?
0 responded out of 0 polled
Female
81%
Difficulty breathing/health issues
 
Difficulty breathing/health issues
13%
Less outdoor activity/exercise
 
Less outdoor activity/exercise
4%
Poor visibility commuting or outdoor
 
Poor visibility commuting or outdoor
2%
Other specify
 
Other specify

Male
79%
Difficulty breathing/health issues
 
Difficulty breathing/health issues
14%
Less outdoor activity/exercise
 
Less outdoor activity/exercise
3%
Poor visibility commuting or outdoor
 
Poor visibility commuting or outdoor
4%
Other specify
 
Other specify
0-14
77%
Difficulty breathing/health issues
 
Difficulty breathing/health issues
15%
Less outdoor activity/exercise
 
Less outdoor activity/exercise
3%
Poor visibility commuting or outdoor
 
Poor visibility commuting or outdoor
5%
Other specify
 
Other specify

15-19
80%
Difficulty breathing/health issues
 
Difficulty breathing/health issues
14%
Less outdoor activity/exercise
 
Less outdoor activity/exercise
4%
Poor visibility commuting or outdoor
 
Poor visibility commuting or outdoor
3%
Other specify
 
Other specify

20-24
82%
Difficulty breathing/health issues
 
Difficulty breathing/health issues
13%
Less outdoor activity/exercise
 
Less outdoor activity/exercise
2%
Poor visibility commuting or outdoor
 
Poor visibility commuting or outdoor
2%
Other specify
 
Other specify

25-30
83%
Difficulty breathing/health issues
 
Difficulty breathing/health issues
12%
Less outdoor activity/exercise
 
Less outdoor activity/exercise
4%
Poor visibility commuting or outdoor
 
Poor visibility commuting or outdoor
0%
Other specify
 
Other specify

31-34
100%
Difficulty breathing/health issues
 
Difficulty breathing/health issues
0%
Less outdoor activity/exercise
 
Less outdoor activity/exercise
0%
Poor visibility commuting or outdoor
 
Poor visibility commuting or outdoor
0%
Other specify
 
Other specify

35+
88%
Difficulty breathing/health issues
 
Difficulty breathing/health issues
6%
Less outdoor activity/exercise
 
Less outdoor activity/exercise
6%
Poor visibility commuting or outdoor
 
Poor visibility commuting or outdoor
0%
Other specify
 
Other specify
81%
Difficulty breathing/health issues
 
Difficulty breathing/health issues
13%
Less outdoor activity/exercise
 
Less outdoor activity/exercise
4%
Poor visibility commuting or outdoor
 
Poor visibility commuting or outdoor
3%
Other specify
 
Other specify
มี.ค. 8. 2018
แล้วน้องๆ ทราบไหมว่าจะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับระดับมลภาวะอากาศในเมืองหรือชุมชนได้ที่ไหน?
0 responded out of 0 polled
Female
30%
Yes
 
Yes
70%
No/Not sure
 
No/Not sure

Male
35%
Yes
 
Yes
65%
No/Not sure
 
No/Not sure
0-14
34%
Yes
 
Yes
66%
No/Not sure
 
No/Not sure

15-19
31%
Yes
 
Yes
69%
No/Not sure
 
No/Not sure

20-24
33%
Yes
 
Yes
67%
No/Not sure
 
No/Not sure

25-30
38%
Yes
 
Yes
62%
No/Not sure
 
No/Not sure

31-34
100%
Yes
 
Yes
0%
No/Not sure
 
No/Not sure

35+
31%
Yes
 
Yes
69%
No/Not sure
 
No/Not sure
31%
Yes
 
Yes
69%
No/Not sure
 
No/Not sure
มี.ค. 8. 2018
แล้วน้องหาข้อมูลเรื่องระดับมลภาวะอากาศจากที่ไหนมากที่สุด?
0 responded out of 0 polled
Female
16%
Air4Thai app
 
Air4Thai app
38%
News report
 
News report
2%
Portable air monitor equipment
 
Portable air monitor equipment
29%
Pollution Control Dept facebook/web
 
Pollution Control Dept facebook/web
12%
World Air Qual Index website
 
World Air Qual Index website
3%
Other specify
 
Other specify

Male
13%
Air4Thai app
 
Air4Thai app
36%
News report
 
News report
4%
Portable air monitor equipment
 
Portable air monitor equipment
32%
Pollution Control Dept facebook/web
 
Pollution Control Dept facebook/web
12%
World Air Qual Index website
 
World Air Qual Index website
4%
Other specify
 
Other specify
0-14
20%
Air4Thai app
 
Air4Thai app
47%
News report
 
News report
0%
Portable air monitor equipment
 
Portable air monitor equipment
12%
Pollution Control Dept facebook/web
 
Pollution Control Dept facebook/web
20%
World Air Qual Index website
 
World Air Qual Index website
0%
Other specify
 
Other specify

15-19
17%
Air4Thai app
 
Air4Thai app
37%
News report
 
News report
3%
Portable air monitor equipment
 
Portable air monitor equipment
29%
Pollution Control Dept facebook/web
 
Pollution Control Dept facebook/web
11%
World Air Qual Index website
 
World Air Qual Index website
3%
Other specify
 
Other specify

20-24
10%
Air4Thai app
 
Air4Thai app
37%
News report
 
News report
1%
Portable air monitor equipment
 
Portable air monitor equipment
35%
Pollution Control Dept facebook/web
 
Pollution Control Dept facebook/web
14%
World Air Qual Index website
 
World Air Qual Index website
3%
Other specify
 
Other specify

25-30
33%
Air4Thai app
 
Air4Thai app
22%
News report
 
News report
0%
Portable air monitor equipment
 
Portable air monitor equipment
22%
Pollution Control Dept facebook/web
 
Pollution Control Dept facebook/web
22%
World Air Qual Index website
 
World Air Qual Index website
0%
Other specify
 
Other specify

31-34
0%
Air4Thai app
 
Air4Thai app
29%
News report
 
News report
0%
Portable air monitor equipment
 
Portable air monitor equipment
43%
Pollution Control Dept facebook/web
 
Pollution Control Dept facebook/web
0%
World Air Qual Index website
 
World Air Qual Index website
29%
Other specify
 
Other specify

35+
0%
Air4Thai app
 
Air4Thai app
20%
News report
 
News report
0%
Portable air monitor equipment
 
Portable air monitor equipment
60%
Pollution Control Dept facebook/web
 
Pollution Control Dept facebook/web
0%
World Air Qual Index website
 
World Air Qual Index website
20%
Other specify
 
Other specify
15%
Air4Thai app
 
Air4Thai app
37%
News report
 
News report
3%
Portable air monitor equipment
 
Portable air monitor equipment
30%
Pollution Control Dept facebook/web
 
Pollution Control Dept facebook/web
12%
World Air Qual Index website
 
World Air Qual Index website
3%
Other specify
 
Other specify
มี.ค. 8. 2018
แล้วน้องจะทำอย่างไรคะถ้ามีประกาศเตือนว่าจะมีมลภาวะอากาศระดับสูง?
0 responded out of 0 polled
Female
15%
Check pollution daily then decide
 
Check pollution daily then decide
15%
Avoid heavy traffic areas
 
Avoid heavy traffic areas
26%
Use effective face mask
 
Use effective face mask
27%
Follow guidance of local authorities
 
Follow guidance of local authorities
16%
Help share alert info to family
 
Help share alert info to family
1%
Other specify
 
Other specify

Male
21%
Check pollution daily then decide
 
Check pollution daily then decide
11%
Avoid heavy traffic areas
 
Avoid heavy traffic areas
27%
Use effective face mask
 
Use effective face mask
26%
Follow guidance of local authorities
 
Follow guidance of local authorities
12%
Help share alert info to family
 
Help share alert info to family
2%
Other specify
 
Other specify
0-14
26%
Check pollution daily then decide
 
Check pollution daily then decide
9%
Avoid heavy traffic areas
 
Avoid heavy traffic areas
23%
Use effective face mask
 
Use effective face mask
31%
Follow guidance of local authorities
 
Follow guidance of local authorities
9%
Help share alert info to family
 
Help share alert info to family
1%
Other specify
 
Other specify

15-19
16%
Check pollution daily then decide
 
Check pollution daily then decide
14%
Avoid heavy traffic areas
 
Avoid heavy traffic areas
25%
Use effective face mask
 
Use effective face mask
29%
Follow guidance of local authorities
 
Follow guidance of local authorities
15%
Help share alert info to family
 
Help share alert info to family
1%
Other specify
 
Other specify

20-24
17%
Check pollution daily then decide
 
Check pollution daily then decide
17%
Avoid heavy traffic areas
 
Avoid heavy traffic areas
31%
Use effective face mask
 
Use effective face mask
19%
Follow guidance of local authorities
 
Follow guidance of local authorities
16%
Help share alert info to family
 
Help share alert info to family
0%
Other specify
 
Other specify

25-30
21%
Check pollution daily then decide
 
Check pollution daily then decide
17%
Avoid heavy traffic areas
 
Avoid heavy traffic areas
42%
Use effective face mask
 
Use effective face mask
4%
Follow guidance of local authorities
 
Follow guidance of local authorities
17%
Help share alert info to family
 
Help share alert info to family
0%
Other specify
 
Other specify

31-34
0%
Check pollution daily then decide
 
Check pollution daily then decide
0%
Avoid heavy traffic areas
 
Avoid heavy traffic areas
67%
Use effective face mask
 
Use effective face mask
0%
Follow guidance of local authorities
 
Follow guidance of local authorities
33%
Help share alert info to family
 
Help share alert info to family
0%
Other specify
 
Other specify

35+
0%
Check pollution daily then decide
 
Check pollution daily then decide
7%
Avoid heavy traffic areas
 
Avoid heavy traffic areas
47%
Use effective face mask
 
Use effective face mask
13%
Follow guidance of local authorities
 
Follow guidance of local authorities
33%
Help share alert info to family
 
Help share alert info to family
0%
Other specify
 
Other specify
17%
Check pollution daily then decide
 
Check pollution daily then decide
14%
Avoid heavy traffic areas
 
Avoid heavy traffic areas
26%
Use effective face mask
 
Use effective face mask
27%
Follow guidance of local authorities
 
Follow guidance of local authorities
15%
Help share alert info to family
 
Help share alert info to family
1%
Other specify
 
Other specify
มี.ค. 8. 2018
แล้วน้องจะทำอย่างไรเพื่อลดผลกระทบจากมลภาวะอากาศในชีวิตประจำวัน?
0 responded out of 0 polled
Female
31%
Minimise waste from daily life
 
Minimise waste from daily life
26%
Use public transport or cycle
 
Use public transport or cycle
29%
Consume less energy
 
Consume less energy
11%
Use cleaner vehicles
 
Use cleaner vehicles
2%
Other specify
 
Other specify

Male
32%
Minimise waste from daily life
 
Minimise waste from daily life
28%
Use public transport or cycle
 
Use public transport or cycle
24%
Consume less energy
 
Consume less energy
13%
Use cleaner vehicles
 
Use cleaner vehicles
3%
Other specify
 
Other specify
0-14
23%
Minimise waste from daily life
 
Minimise waste from daily life
31%
Use public transport or cycle
 
Use public transport or cycle
32%
Consume less energy
 
Consume less energy
6%
Use cleaner vehicles
 
Use cleaner vehicles
8%
Other specify
 
Other specify

15-19
33%
Minimise waste from daily life
 
Minimise waste from daily life
26%
Use public transport or cycle
 
Use public transport or cycle
28%
Consume less energy
 
Consume less energy
11%
Use cleaner vehicles
 
Use cleaner vehicles
2%
Other specify
 
Other specify

20-24
29%
Minimise waste from daily life
 
Minimise waste from daily life
31%
Use public transport or cycle
 
Use public transport or cycle
27%
Consume less energy
 
Consume less energy
11%
Use cleaner vehicles
 
Use cleaner vehicles
2%
Other specify
 
Other specify

25-30
23%
Minimise waste from daily life
 
Minimise waste from daily life
32%
Use public transport or cycle
 
Use public transport or cycle
18%
Consume less energy
 
Consume less energy
23%
Use cleaner vehicles
 
Use cleaner vehicles
5%
Other specify
 
Other specify

31-34
0%
Minimise waste from daily life
 
Minimise waste from daily life
33%
Use public transport or cycle
 
Use public transport or cycle
33%
Consume less energy
 
Consume less energy
33%
Use cleaner vehicles
 
Use cleaner vehicles
0%
Other specify
 
Other specify

35+
33%
Minimise waste from daily life
 
Minimise waste from daily life
33%
Use public transport or cycle
 
Use public transport or cycle
20%
Consume less energy
 
Consume less energy
13%
Use cleaner vehicles
 
Use cleaner vehicles
0%
Other specify
 
Other specify
32%
Minimise waste from daily life
 
Minimise waste from daily life
26%
Use public transport or cycle
 
Use public transport or cycle
28%
Consume less energy
 
Consume less energy
12%
Use cleaner vehicles
 
Use cleaner vehicles
3%
Other specify
 
Other specify
มี.ค. 8. 2018
น้องๆ คิดว่าใครควรรับผิดชอบการลดมลภาวะอากาศมากที่สุด?
0 responded out of 0 polled
Female
19%
Government/politicians
 
Government/politicians
30%
Local authorities
 
Local authorities
6%
Corporations/private sector
 
Corporations/private sector
4%
NGOs/civil society orgs
 
NGOs/civil society orgs
4%
Schools/ edu institutions
 
Schools/ edu institutions
37%
Other specify
 
Other specify

Male
23%
Government/politicians
 
Government/politicians
27%
Local authorities
 
Local authorities
9%
Corporations/private sector
 
Corporations/private sector
3%
NGOs/civil society orgs
 
NGOs/civil society orgs
4%
Schools/ edu institutions
 
Schools/ edu institutions
33%
Other specify
 
Other specify
0-14
16%
Government/politicians
 
Government/politicians
30%
Local authorities
 
Local authorities
8%
Corporations/private sector
 
Corporations/private sector
5%
NGOs/civil society orgs
 
NGOs/civil society orgs
6%
Schools/ edu institutions
 
Schools/ edu institutions
35%
Other specify
 
Other specify

15-19
21%
Government/politicians
 
Government/politicians
30%
Local authorities
 
Local authorities
6%
Corporations/private sector
 
Corporations/private sector
4%
NGOs/civil society orgs
 
NGOs/civil society orgs
4%
Schools/ edu institutions
 
Schools/ edu institutions
35%
Other specify
 
Other specify

20-24
21%
Government/politicians
 
Government/politicians
23%
Local authorities
 
Local authorities
8%
Corporations/private sector
 
Corporations/private sector
4%
NGOs/civil society orgs
 
NGOs/civil society orgs
4%
Schools/ edu institutions
 
Schools/ edu institutions
40%
Other specify
 
Other specify

25-30
36%
Government/politicians
 
Government/politicians
32%
Local authorities
 
Local authorities
0%
Corporations/private sector
 
Corporations/private sector
5%
NGOs/civil society orgs
 
NGOs/civil society orgs
0%
Schools/ edu institutions
 
Schools/ edu institutions
27%
Other specify
 
Other specify

31-34
0%
Government/politicians
 
Government/politicians
0%
Local authorities
 
Local authorities
33%
Corporations/private sector
 
Corporations/private sector
0%
NGOs/civil society orgs
 
NGOs/civil society orgs
0%
Schools/ edu institutions
 
Schools/ edu institutions
67%
Other specify
 
Other specify

35+
27%
Government/politicians
 
Government/politicians
20%
Local authorities
 
Local authorities
7%
Corporations/private sector
 
Corporations/private sector
0%
NGOs/civil society orgs
 
NGOs/civil society orgs
0%
Schools/ edu institutions
 
Schools/ edu institutions
47%
Other specify
 
Other specify
21%
Government/politicians
 
Government/politicians
29%
Local authorities
 
Local authorities
6%
Corporations/private sector
 
Corporations/private sector
4%
NGOs/civil society orgs
 
NGOs/civil society orgs
4%
Schools/ edu institutions
 
Schools/ edu institutions
36%
Other specify
 
Other specify

FEATURED ANSWERS

RELATED STORIES

Future Proof Your Career มาหาวิธีออกแบบให้งานปัจจุบันของคุณเป็นงานที่มีอนาคต
Read more →

FEATURED IMAGES

No featured images yet.

MORE POLLS

FILTER

POLL LIST
All polls from most recent to oldest