อื่นๆ
ช่วงนี้ประเทศไทยพบกับปัญหาฝุ่นละอองสูงในหลายพื้นที่ ในฐานะคนรุ่นหลังที่จะต้องอยู่กับโลกไปอีกนาน เราจึงถามเยาวชนเกี่ยวกับมุมมองและประสบการณ์ของพวกเขาในการแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศ ลองมาดูคำตอบกันค่ะ....
9 questions polled on this topic
25% response rate
2,153 responded out of 8,463 polled
มี.ค. 8. 2018
น้องๆ คิดว่าคุณภาพอากาศในเมืองหรือชุมชนที่อาศัยอยู่ดีขึ้นหรือแย่ลงจากปีที่แล้ว?
มี.ค. 8. 2018
แล้วน้องๆ คิดว่าอะไรเป็นต้นเหตุมลภาวะอากาศในเมืองหรือชุมชนน้องมากที่สุด?
มี.ค. 8. 2018
น้องๆ คิดว่ามลภาวะอากาศมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันแค่ไหน?
มี.ค. 8. 2018
แล้วมลภาวะทางอากาศมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันน้องๆ อย่างไรมากที่สุด?
มี.ค. 8. 2018
แล้วน้องๆ ทราบไหมว่าจะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับระดับมลภาวะอากาศในเมืองหรือชุมชนได้ที่ไหน?
มี.ค. 8. 2018
แล้วน้องหาข้อมูลเรื่องระดับมลภาวะอากาศจากที่ไหนมากที่สุด?
มี.ค. 8. 2018
แล้วน้องจะทำอย่างไรคะถ้ามีประกาศเตือนว่าจะมีมลภาวะอากาศระดับสูง?
มี.ค. 8. 2018
แล้วน้องจะทำอย่างไรเพื่อลดผลกระทบจากมลภาวะอากาศในชีวิตประจำวัน?
มี.ค. 8. 2018
น้องๆ คิดว่าใครควรรับผิดชอบการลดมลภาวะอากาศมากที่สุด?

ผลโพล

มี.ค. 8. 2018
น้องๆ คิดว่าคุณภาพอากาศในเมืองหรือชุมชนที่อาศัยอยู่ดีขึ้นหรือแย่ลงจากปีที่แล้ว?
มีผู้ตอบจำนวน 2,153 จากทั้งหมด 8,463 ที่ทำการสำรวจ
0-14
0%
much better
 
much better
25%
better
 
better
4%
much worse
 
much worse
42%
same
 
same
29%
worse
 
worse

15-19
5%
much better
 
much better
14%
better
 
better
9%
much worse
 
much worse
42%
same
 
same
29%
worse
 
worse

20-24
2%
much better
 
much better
10%
better
 
better
17%
much worse
 
much worse
37%
same
 
same
34%
worse
 
worse

25-30
4%
much better
 
much better
4%
better
 
better
26%
much worse
 
much worse
22%
same
 
same
43%
worse
 
worse

31-34
0%
much better
 
much better
0%
better
 
better
25%
much worse
 
much worse
25%
same
 
same
50%
worse
 
worse

35+
0%
much better
 
much better
6%
better
 
better
19%
much worse
 
much worse
44%
same
 
same
31%
worse
 
worse
4%
Much better
 
Much better
11%
Much worse
 
Much worse
31%
Worse
 
Worse
40%
Same
 
Same
14%
Better
 
Better
มี.ค. 8. 2018
แล้วน้องๆ คิดว่าอะไรเป็นต้นเหตุมลภาวะอากาศในเมืองหรือชุมชนน้องมากที่สุด?
มีผู้ตอบจำนวน 2,236 จากทั้งหมด 2,343 ที่ทำการสำรวจ
0-14
17%
burning of waste
 
burning of waste
4%
construction
 
construction
18%
power plants and industries
 
power plants and industries
11%
agricultural burning/forest fires
 
agricultural burning/forest fires
43%
motor vehicles/transportation
 
motor vehicles/transportation
7%
other specify
 
other specify

15-19
23%
burning of waste
 
burning of waste
5%
construction
 
construction
15%
power plants and industries
 
power plants and industries
14%
agricultural burning/forest fires
 
agricultural burning/forest fires
38%
motor vehicles/transportation
 
motor vehicles/transportation
4%
other specify
 
other specify

20-24
11%
burning of waste
 
burning of waste
4%
construction
 
construction
17%
power plants and industries
 
power plants and industries
11%
agricultural burning/forest fires
 
agricultural burning/forest fires
53%
motor vehicles/transportation
 
motor vehicles/transportation
3%
other specify
 
other specify

25-30
8%
burning of waste
 
burning of waste
25%
construction
 
construction
8%
power plants and industries
 
power plants and industries
21%
agricultural burning/forest fires
 
agricultural burning/forest fires
33%
motor vehicles/transportation
 
motor vehicles/transportation
4%
other specify
 
other specify

31-34
0%
burning of waste
 
burning of waste
0%
construction
 
construction
0%
power plants and industries
 
power plants and industries
25%
agricultural burning/forest fires
 
agricultural burning/forest fires
50%
motor vehicles/transportation
 
motor vehicles/transportation
25%
other specify
 
other specify

35+
6%
burning of waste
 
burning of waste
6%
construction
 
construction
24%
power plants and industries
 
power plants and industries
24%
agricultural burning/forest fires
 
agricultural burning/forest fires
35%
motor vehicles/transportation
 
motor vehicles/transportation
6%
other specify
 
other specify
15%
Power plants and industries
 
Power plants and industries
5%
Other specify
 
Other specify
14%
Agricultural burning/forest fires
 
Agricultural burning/forest fires
21%
Burning of waste
 
Burning of waste
40%
Motor vehicles/transportation
 
Motor vehicles/transportation
5%
Construction
 
Construction
มี.ค. 8. 2018
น้องๆ คิดว่ามลภาวะอากาศมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันแค่ไหน?
มีผู้ตอบจำนวน 2,205 จากทั้งหมด 2,241 ที่ทำการสำรวจ
0-14
0%
not at all
 
not at all
60%
a lot
 
a lot
38%
somewhat
 
somewhat
3%
a little
 
a little

15-19
1%
not at all
 
not at all
68%
a lot
 
a lot
27%
somewhat
 
somewhat
4%
a little
 
a little

20-24
0%
not at all
 
not at all
75%
a lot
 
a lot
23%
somewhat
 
somewhat
2%
a little
 
a little

25-30
0%
not at all
 
not at all
75%
a lot
 
a lot
25%
somewhat
 
somewhat
0%
a little
 
a little

31-34
0%
not at all
 
not at all
75%
a lot
 
a lot
25%
somewhat
 
somewhat
0%
a little
 
a little

35+
0%
not at all
 
not at all
71%
a lot
 
a lot
24%
somewhat
 
somewhat
6%
a little
 
a little
1%
Not at all
 
Not at all
3%
A little
 
A little
26%
Somewhat
 
Somewhat
70%
A lot
 
A lot
มี.ค. 8. 2018
แล้วมลภาวะทางอากาศมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันน้องๆ อย่างไรมากที่สุด?
มีผู้ตอบจำนวน 2,132 จากทั้งหมด 2,190 ที่ทำการสำรวจ
0-14
76%
difficulty breathing/health issues
 
difficulty breathing/health issues
3%
poor visibility commuting or outdoor
 
poor visibility commuting or outdoor
15%
less outdoor activity/exercise
 
less outdoor activity/exercise
6%
other specify
 
other specify

15-19
80%
difficulty breathing/health issues
 
difficulty breathing/health issues
3%
poor visibility commuting or outdoor
 
poor visibility commuting or outdoor
14%
less outdoor activity/exercise
 
less outdoor activity/exercise
2%
other specify
 
other specify

20-24
83%
difficulty breathing/health issues
 
difficulty breathing/health issues
3%
poor visibility commuting or outdoor
 
poor visibility commuting or outdoor
13%
less outdoor activity/exercise
 
less outdoor activity/exercise
2%
other specify
 
other specify

25-30
83%
difficulty breathing/health issues
 
difficulty breathing/health issues
4%
poor visibility commuting or outdoor
 
poor visibility commuting or outdoor
13%
less outdoor activity/exercise
 
less outdoor activity/exercise
0%
other specify
 
other specify

31-34
100%
difficulty breathing/health issues
 
difficulty breathing/health issues
0%
poor visibility commuting or outdoor
 
poor visibility commuting or outdoor
0%
less outdoor activity/exercise
 
less outdoor activity/exercise
0%
other specify
 
other specify

35+
88%
difficulty breathing/health issues
 
difficulty breathing/health issues
6%
poor visibility commuting or outdoor
 
poor visibility commuting or outdoor
6%
less outdoor activity/exercise
 
less outdoor activity/exercise
0%
other specify
 
other specify
3%
Other specify
 
Other specify
4%
Poor visibility commuting or outdoor
 
Poor visibility commuting or outdoor
13%
Less outdoor activity/exercise
 
Less outdoor activity/exercise
81%
Difficulty breathing/health issues
 
Difficulty breathing/health issues
มี.ค. 8. 2018
แล้วน้องๆ ทราบไหมว่าจะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับระดับมลภาวะอากาศในเมืองหรือชุมชนได้ที่ไหน?
มีผู้ตอบจำนวน 2,118 จากทั้งหมด 2,148 ที่ทำการสำรวจ
0-14
66%
no/not sure
 
no/not sure
34%
yes
 
yes

15-19
69%
no/not sure
 
no/not sure
31%
yes
 
yes

20-24
67%
no/not sure
 
no/not sure
33%
yes
 
yes

25-30
65%
no/not sure
 
no/not sure
35%
yes
 
yes

31-34
0%
no/not sure
 
no/not sure
100%
yes
 
yes

35+
69%
no/not sure
 
no/not sure
31%
yes
 
yes
69%
No/Not sure
 
No/Not sure
31%
Yes
 
Yes
มี.ค. 8. 2018
แล้วน้องหาข้อมูลเรื่องระดับมลภาวะอากาศจากที่ไหนมากที่สุด?
มีผู้ตอบจำนวน 647 จากทั้งหมด 662 ที่ทำการสำรวจ
0-14
21%
world air qual index website
 
world air qual index website
0%
portable air monitor equipment
 
portable air monitor equipment
12%
pollution control dept facebook/web
 
pollution control dept facebook/web
46%
news report
 
news report
21%
air4thai app
 
air4thai app
0%
other specify
 
other specify

15-19
11%
world air qual index website
 
world air qual index website
3%
portable air monitor equipment
 
portable air monitor equipment
29%
pollution control dept facebook/web
 
pollution control dept facebook/web
37%
news report
 
news report
16%
air4thai app
 
air4thai app
3%
other specify
 
other specify

20-24
15%
world air qual index website
 
world air qual index website
1%
portable air monitor equipment
 
portable air monitor equipment
34%
pollution control dept facebook/web
 
pollution control dept facebook/web
38%
news report
 
news report
9%
air4thai app
 
air4thai app
3%
other specify
 
other specify

25-30
25%
world air qual index website
 
world air qual index website
0%
portable air monitor equipment
 
portable air monitor equipment
25%
pollution control dept facebook/web
 
pollution control dept facebook/web
25%
news report
 
news report
25%
air4thai app
 
air4thai app
0%
other specify
 
other specify

31-34
0%
world air qual index website
 
world air qual index website
0%
portable air monitor equipment
 
portable air monitor equipment
33%
pollution control dept facebook/web
 
pollution control dept facebook/web
33%
news report
 
news report
0%
air4thai app
 
air4thai app
33%
other specify
 
other specify

35+
0%
world air qual index website
 
world air qual index website
0%
portable air monitor equipment
 
portable air monitor equipment
60%
pollution control dept facebook/web
 
pollution control dept facebook/web
20%
news report
 
news report
0%
air4thai app
 
air4thai app
20%
other specify
 
other specify
3%
Other specify
 
Other specify
12%
World Air Qual Index website
 
World Air Qual Index website
30%
Pollution Control Dept facebook/web
 
Pollution Control Dept facebook/web
3%
Portable air monitor equipment
 
Portable air monitor equipment
37%
News report
 
News report
15%
Air4Thai app
 
Air4Thai app
มี.ค. 8. 2018
แล้วน้องจะทำอย่างไรคะถ้ามีประกาศเตือนว่าจะมีมลภาวะอากาศระดับสูง?
มีผู้ตอบจำนวน 2,040 จากทั้งหมด 2,106 ที่ทำการสำรวจ
0-14
9%
avoid heavy traffic areas
 
avoid heavy traffic areas
31%
follow guidance of local authorities
 
follow guidance of local authorities
9%
help share alert info to family
 
help share alert info to family
24%
use effective face mask
 
use effective face mask
1%
other specify
 
other specify
26%
check pollution daily then decide
 
check pollution daily then decide

15-19
14%
avoid heavy traffic areas
 
avoid heavy traffic areas
29%
follow guidance of local authorities
 
follow guidance of local authorities
15%
help share alert info to family
 
help share alert info to family
25%
use effective face mask
 
use effective face mask
1%
other specify
 
other specify
16%
check pollution daily then decide
 
check pollution daily then decide

20-24
16%
avoid heavy traffic areas
 
avoid heavy traffic areas
19%
follow guidance of local authorities
 
follow guidance of local authorities
16%
help share alert info to family
 
help share alert info to family
32%
use effective face mask
 
use effective face mask
0%
other specify
 
other specify
17%
check pollution daily then decide
 
check pollution daily then decide

25-30
17%
avoid heavy traffic areas
 
avoid heavy traffic areas
4%
follow guidance of local authorities
 
follow guidance of local authorities
17%
help share alert info to family
 
help share alert info to family
43%
use effective face mask
 
use effective face mask
0%
other specify
 
other specify
17%
check pollution daily then decide
 
check pollution daily then decide

31-34
0%
avoid heavy traffic areas
 
avoid heavy traffic areas
0%
follow guidance of local authorities
 
follow guidance of local authorities
33%
help share alert info to family
 
help share alert info to family
67%
use effective face mask
 
use effective face mask
0%
other specify
 
other specify
0%
check pollution daily then decide
 
check pollution daily then decide

35+
7%
avoid heavy traffic areas
 
avoid heavy traffic areas
13%
follow guidance of local authorities
 
follow guidance of local authorities
33%
help share alert info to family
 
help share alert info to family
47%
use effective face mask
 
use effective face mask
0%
other specify
 
other specify
0%
check pollution daily then decide
 
check pollution daily then decide
1%
Other specify
 
Other specify
15%
Help share alert info to family
 
Help share alert info to family
27%
Follow guidance of local authorities
 
Follow guidance of local authorities
26%
Use effective face mask
 
Use effective face mask
14%
Avoid heavy traffic areas
 
Avoid heavy traffic areas
17%
Check pollution daily then decide
 
Check pollution daily then decide
มี.ค. 8. 2018
แล้วน้องจะทำอย่างไรเพื่อลดผลกระทบจากมลภาวะอากาศในชีวิตประจำวัน?
มีผู้ตอบจำนวน 1,984 จากทั้งหมด 2,041 ที่ทำการสำรวจ
0-14
31%
consume less energy
 
consume less energy
23%
minimise waste from daily life
 
minimise waste from daily life
6%
use cleaner vehicles
 
use cleaner vehicles
31%
use public transport or cycle
 
use public transport or cycle
8%
other specify
 
other specify

15-19
27%
consume less energy
 
consume less energy
33%
minimise waste from daily life
 
minimise waste from daily life
11%
use cleaner vehicles
 
use cleaner vehicles
26%
use public transport or cycle
 
use public transport or cycle
2%
other specify
 
other specify

20-24
27%
consume less energy
 
consume less energy
28%
minimise waste from daily life
 
minimise waste from daily life
11%
use cleaner vehicles
 
use cleaner vehicles
31%
use public transport or cycle
 
use public transport or cycle
2%
other specify
 
other specify

25-30
19%
consume less energy
 
consume less energy
19%
minimise waste from daily life
 
minimise waste from daily life
24%
use cleaner vehicles
 
use cleaner vehicles
33%
use public transport or cycle
 
use public transport or cycle
5%
other specify
 
other specify

31-34
33%
consume less energy
 
consume less energy
0%
minimise waste from daily life
 
minimise waste from daily life
33%
use cleaner vehicles
 
use cleaner vehicles
33%
use public transport or cycle
 
use public transport or cycle
0%
other specify
 
other specify

35+
20%
consume less energy
 
consume less energy
33%
minimise waste from daily life
 
minimise waste from daily life
13%
use cleaner vehicles
 
use cleaner vehicles
33%
use public transport or cycle
 
use public transport or cycle
0%
other specify
 
other specify
3%
Other specify
 
Other specify
12%
Use cleaner vehicles
 
Use cleaner vehicles
27%
Consume less energy
 
Consume less energy
26%
Use public transport or cycle
 
Use public transport or cycle
32%
Minimise waste from daily life
 
Minimise waste from daily life
มี.ค. 8. 2018
น้องๆ คิดว่าใครควรรับผิดชอบการลดมลภาวะอากาศมากที่สุด?
มีผู้ตอบจำนวน 1,958 จากทั้งหมด 1,982 ที่ทำการสำรวจ
0-14
16%
government/politicians
 
government/politicians
8%
corporations/private sector
 
corporations/private sector
6%
schools/ edu institutions
 
schools/ edu institutions
5%
ngos/civil society orgs
 
ngos/civil society orgs
35%
other specify
 
other specify
30%
local authorities
 
local authorities

15-19
21%
government/politicians
 
government/politicians
6%
corporations/private sector
 
corporations/private sector
4%
schools/ edu institutions
 
schools/ edu institutions
4%
ngos/civil society orgs
 
ngos/civil society orgs
35%
other specify
 
other specify
30%
local authorities
 
local authorities

20-24
21%
government/politicians
 
government/politicians
8%
corporations/private sector
 
corporations/private sector
4%
schools/ edu institutions
 
schools/ edu institutions
4%
ngos/civil society orgs
 
ngos/civil society orgs
40%
other specify
 
other specify
23%
local authorities
 
local authorities

25-30
33%
government/politicians
 
government/politicians
0%
corporations/private sector
 
corporations/private sector
0%
schools/ edu institutions
 
schools/ edu institutions
5%
ngos/civil society orgs
 
ngos/civil society orgs
29%
other specify
 
other specify
33%
local authorities
 
local authorities

31-34
0%
government/politicians
 
government/politicians
33%
corporations/private sector
 
corporations/private sector
0%
schools/ edu institutions
 
schools/ edu institutions
0%
ngos/civil society orgs
 
ngos/civil society orgs
67%
other specify
 
other specify
0%
local authorities
 
local authorities

35+
27%
government/politicians
 
government/politicians
7%
corporations/private sector
 
corporations/private sector
0%
schools/ edu institutions
 
schools/ edu institutions
0%
ngos/civil society orgs
 
ngos/civil society orgs
47%
other specify
 
other specify
20%
local authorities
 
local authorities
36%
Other specify
 
Other specify
4%
Schools/ edu institutions
 
Schools/ edu institutions
4%
NGOs/civil society orgs
 
NGOs/civil society orgs
6%
Corporations/private sector
 
Corporations/private sector
29%
Local authorities
 
Local authorities
21%
Government/politicians
 
Government/politicians

คำตอบที่โดดเด่น

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพแนะนำ

ยังไม่มีรูปภาพแนะนำ

โพลอื่นๆ

ตัวกรอง

รายการโพล
โพลทั้งหมดตั้งแต่ล่าสุดจนถึงเก่าสุด