การคุ้มครองเด็ก
อีกไม่นานเราจะเข้าสู่ช่วงบอลโลก ซึ่งแน่นอนว่าการพนันหรือทายผลบอลออนไลน์จะได้รับความนิยมสูงในหมู่วัยรุ่น และอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเรียน หนี้สิน และความสัมพันธ์กับครอบครัว เรามาดูว่าวัยรุ่นมีความเห็นเรื่องนี้ว่ายังไงกันบ้าง....
13 questions polled on this topic
___ response rate
0 responded out of 0 polled
ก.พ. 27. 2018
น้องๆ เล่นอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียวันละประมาณกี่ชั่วโมงคะ
ก.พ. 27. 2018
แล้วระหว่างที่เล่นอินเตอร์เน็ต เคยเห็นโฆษณาเว็บไซต์พนัน/ทายผลบอลบ่อยแค่ไหน
ก.พ. 27. 2018
แล้วเห็นโฆษณาแบบนี้ที่ไหนบ่อยสุดคะ
ก.พ. 27. 2018
แล้วรู้สึกยังไงเมื่อเห็นโฆษณาพนัน/ทายผลบอลออนไลน์คะ
ก.พ. 27. 2018
แล้วเคยกดเข้าไปดูโฆษณานี้ไหมคะ
ก.พ. 27. 2018
น้องๆ เคยเล่นพนัน/ทายผลบอลออนไลน์บ่อยครั้งแค่ไหนคะ
ก.พ. 27. 2018
แล้วคิดว่าเพราะอะไรถึงอยากลองพนัน/ทายผลบอลมากที่สุดคะ
ก.พ. 27. 2018
แล้วใครเป็นคนสอนวิธีพนัน/ทายผลบอลออนไลน์คะ
ก.พ. 27. 2018
น้องๆ คิดว่าการทายผลบอลออนไลน์ เป็นการพนันอย่างหนึ่งหรือไม่คะ
ก.พ. 27. 2018
(ถ้าตอบว่าไม่ใช่) แล้วทำไมถึงคิดว่าการทายผลบอลออนไลน์ไม่ใช่การพนันคะ
ก.พ. 27. 2018
คิดว่าการพนันบอลเป็นปัญหาสำหรับเด็กและเยาวชนมั้ยคะ
ก.พ. 27. 2018
แล้วคิดว่าการพนันบอลมีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนด้านไหนมากที่สุดคะ
ก.พ. 27. 2018
สุดท้ายแล้ว น้องๆ จะทำยังไงถ้าพบเห็นการพนัน/ทายผลบอลออนไลน์คะ

POLL RESULTS

ก.พ. 27. 2018
น้องๆ เล่นอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียวันละประมาณกี่ชั่วโมงคะ
0 responded out of 0 polled
Female
13%
1-3 hrs/day
 
1-3 hrs/day
27%
3-5 hrs/day
 
3-5 hrs/day
59%
More than 5 hrs/day
 
More than 5 hrs/day
2%
Don't use at all
 
Don't use at all

Male
16%
1-3 hrs/day
 
1-3 hrs/day
30%
3-5 hrs/day
 
3-5 hrs/day
51%
More than 5 hrs/day
 
More than 5 hrs/day
2%
Don't use at all
 
Don't use at all
0-14
21%
1-3 hrs/day
 
1-3 hrs/day
33%
3-5 hrs/day
 
3-5 hrs/day
44%
More than 5 hrs/day
 
More than 5 hrs/day
1%
Don't use at all
 
Don't use at all

15-19
15%
1-3 hrs/day
 
1-3 hrs/day
28%
3-5 hrs/day
 
3-5 hrs/day
56%
More than 5 hrs/day
 
More than 5 hrs/day
2%
Don't use at all
 
Don't use at all

20-24
9%
1-3 hrs/day
 
1-3 hrs/day
25%
3-5 hrs/day
 
3-5 hrs/day
65%
More than 5 hrs/day
 
More than 5 hrs/day
1%
Don't use at all
 
Don't use at all

25-30
9%
1-3 hrs/day
 
1-3 hrs/day
23%
3-5 hrs/day
 
3-5 hrs/day
69%
More than 5 hrs/day
 
More than 5 hrs/day
0%
Don't use at all
 
Don't use at all

31-34
0%
1-3 hrs/day
 
1-3 hrs/day
0%
3-5 hrs/day
 
3-5 hrs/day
100%
More than 5 hrs/day
 
More than 5 hrs/day
0%
Don't use at all
 
Don't use at all

35+
21%
1-3 hrs/day
 
1-3 hrs/day
58%
3-5 hrs/day
 
3-5 hrs/day
21%
More than 5 hrs/day
 
More than 5 hrs/day
0%
Don't use at all
 
Don't use at all
14%
1-3 hrs/day
 
1-3 hrs/day
27%
3-5 hrs/day
 
3-5 hrs/day
57%
More than 5 hrs/day
 
More than 5 hrs/day
2%
Don't use at all
 
Don't use at all
ก.พ. 27. 2018
แล้วระหว่างที่เล่นอินเตอร์เน็ต เคยเห็นโฆษณาเว็บไซต์พนัน/ทายผลบอลบ่อยแค่ไหน
0 responded out of 0 polled
Female
18%
Almost every time I go online
 
Almost every time I go online
44%
Once in a while
 
Once in a while
25%
Never seen any ads
 
Never seen any ads
13%
Not sure
 
Not sure

Male
35%
Almost every time I go online
 
Almost every time I go online
48%
Once in a while
 
Once in a while
12%
Never seen any ads
 
Never seen any ads
6%
Not sure
 
Not sure
0-14
13%
Almost every time I go online
 
Almost every time I go online
40%
Once in a while
 
Once in a while
32%
Never seen any ads
 
Never seen any ads
14%
Not sure
 
Not sure

15-19
20%
Almost every time I go online
 
Almost every time I go online
46%
Once in a while
 
Once in a while
23%
Never seen any ads
 
Never seen any ads
11%
Not sure
 
Not sure

20-24
29%
Almost every time I go online
 
Almost every time I go online
44%
Once in a while
 
Once in a while
16%
Never seen any ads
 
Never seen any ads
11%
Not sure
 
Not sure

25-30
41%
Almost every time I go online
 
Almost every time I go online
47%
Once in a while
 
Once in a while
6%
Never seen any ads
 
Never seen any ads
6%
Not sure
 
Not sure

31-34
50%
Almost every time I go online
 
Almost every time I go online
25%
Once in a while
 
Once in a while
25%
Never seen any ads
 
Never seen any ads
0%
Not sure
 
Not sure

35+
22%
Almost every time I go online
 
Almost every time I go online
44%
Once in a while
 
Once in a while
22%
Never seen any ads
 
Never seen any ads
11%
Not sure
 
Not sure
22%
Almost every time I go online
 
Almost every time I go online
44%
Once in a while
 
Once in a while
22%
Never seen any ads
 
Never seen any ads
11%
Not sure
 
Not sure
ก.พ. 27. 2018
แล้วเห็นโฆษณาแบบนี้ที่ไหนบ่อยสุดคะ
0 responded out of 0 polled
Female
29%
Facebook
 
Facebook
11%
YouTube
 
YouTube
1%
Twitter
 
Twitter
17%
Google
 
Google
22%
Gaming websites
 
Gaming websites
17%
Other websites
 
Other websites
4%
Other specify
 
Other specify

Male
31%
Facebook
 
Facebook
10%
YouTube
 
YouTube
0%
Twitter
 
Twitter
19%
Google
 
Google
16%
Gaming websites
 
Gaming websites
18%
Other websites
 
Other websites
6%
Other specify
 
Other specify
0-14
27%
Facebook
 
Facebook
7%
YouTube
 
YouTube
2%
Twitter
 
Twitter
10%
Google
 
Google
25%
Gaming websites
 
Gaming websites
22%
Other websites
 
Other websites
6%
Other specify
 
Other specify

15-19
30%
Facebook
 
Facebook
11%
YouTube
 
YouTube
1%
Twitter
 
Twitter
18%
Google
 
Google
18%
Gaming websites
 
Gaming websites
19%
Other websites
 
Other websites
4%
Other specify
 
Other specify

20-24
31%
Facebook
 
Facebook
10%
YouTube
 
YouTube
0%
Twitter
 
Twitter
16%
Google
 
Google
24%
Gaming websites
 
Gaming websites
14%
Other websites
 
Other websites
5%
Other specify
 
Other specify

25-30
27%
Facebook
 
Facebook
13%
YouTube
 
YouTube
0%
Twitter
 
Twitter
27%
Google
 
Google
20%
Gaming websites
 
Gaming websites
13%
Other websites
 
Other websites
0%
Other specify
 
Other specify

31-34
0%
Facebook
 
Facebook
0%
YouTube
 
YouTube
0%
Twitter
 
Twitter
0%
Google
 
Google
33%
Gaming websites
 
Gaming websites
33%
Other websites
 
Other websites
33%
Other specify
 
Other specify

35+
17%
Facebook
 
Facebook
33%
YouTube
 
YouTube
0%
Twitter
 
Twitter
0%
Google
 
Google
17%
Gaming websites
 
Gaming websites
17%
Other websites
 
Other websites
17%
Other specify
 
Other specify
29%
Facebook
 
Facebook
10%
YouTube
 
YouTube
1%
Twitter
 
Twitter
18%
Google
 
Google
20%
Gaming websites
 
Gaming websites
17%
Other websites
 
Other websites
5%
Other specify
 
Other specify
ก.พ. 27. 2018
แล้วรู้สึกยังไงเมื่อเห็นโฆษณาพนัน/ทายผลบอลออนไลน์คะ
0 responded out of 0 polled
Female
3%
Interested/want to click
 
Interested/want to click
54%
Feel nothing/whatever
 
Feel nothing/whatever
42%
I don't like it
 
I don't like it
1%
Not sure
 
Not sure

Male
7%
Interested/want to click
 
Interested/want to click
55%
Feel nothing/whatever
 
Feel nothing/whatever
36%
I don't like it
 
I don't like it
2%
Not sure
 
Not sure
0-14
2%
Interested/want to click
 
Interested/want to click
52%
Feel nothing/whatever
 
Feel nothing/whatever
45%
I don't like it
 
I don't like it
0%
Not sure
 
Not sure

15-19
4%
Interested/want to click
 
Interested/want to click
53%
Feel nothing/whatever
 
Feel nothing/whatever
41%
I don't like it
 
I don't like it
2%
Not sure
 
Not sure

20-24
2%
Interested/want to click
 
Interested/want to click
60%
Feel nothing/whatever
 
Feel nothing/whatever
35%
I don't like it
 
I don't like it
2%
Not sure
 
Not sure

25-30
27%
Interested/want to click
 
Interested/want to click
60%
Feel nothing/whatever
 
Feel nothing/whatever
13%
I don't like it
 
I don't like it
0%
Not sure
 
Not sure

31-34
0%
Interested/want to click
 
Interested/want to click
33%
Feel nothing/whatever
 
Feel nothing/whatever
67%
I don't like it
 
I don't like it
0%
Not sure
 
Not sure

35+
17%
Interested/want to click
 
Interested/want to click
50%
Feel nothing/whatever
 
Feel nothing/whatever
33%
I don't like it
 
I don't like it
0%
Not sure
 
Not sure
4%
Interested/want to click
 
Interested/want to click
54%
Feel nothing/whatever
 
Feel nothing/whatever
40%
I don't like it
 
I don't like it
2%
Not sure
 
Not sure
ก.พ. 27. 2018
แล้วเคยกดเข้าไปดูโฆษณานี้ไหมคะ
0 responded out of 0 polled
Female
15%
Yes
 
Yes
85%
No
 
No

Male
25%
Yes
 
Yes
75%
No
 
No
0-14
10%
Yes
 
Yes
90%
No
 
No

15-19
18%
Yes
 
Yes
82%
No
 
No

20-24
17%
Yes
 
Yes
83%
No
 
No

25-30
27%
Yes
 
Yes
73%
No
 
No

31-34
0%
Yes
 
Yes
100%
No
 
No

35+
17%
Yes
 
Yes
83%
No
 
No
18%
Yes
 
Yes
82%
No
 
No
ก.พ. 27. 2018
น้องๆ เคยเล่นพนัน/ทายผลบอลออนไลน์บ่อยครั้งแค่ไหนคะ
0 responded out of 0 polled
Female
2%
Yes, once
 
Yes, once
5%
Yes, occasionally
 
Yes, occasionally
1%
Yes, regularly
 
Yes, regularly
92%
Never
 
Never

Male
6%
Yes, once
 
Yes, once
7%
Yes, occasionally
 
Yes, occasionally
2%
Yes, regularly
 
Yes, regularly
85%
Never
 
Never
0-14
4%
Yes, once
 
Yes, once
4%
Yes, occasionally
 
Yes, occasionally
0%
Yes, regularly
 
Yes, regularly
92%
Never
 
Never

15-19
4%
Yes, once
 
Yes, once
5%
Yes, occasionally
 
Yes, occasionally
1%
Yes, regularly
 
Yes, regularly
90%
Never
 
Never

20-24
2%
Yes, once
 
Yes, once
8%
Yes, occasionally
 
Yes, occasionally
0%
Yes, regularly
 
Yes, regularly
90%
Never
 
Never

25-30
6%
Yes, once
 
Yes, once
0%
Yes, occasionally
 
Yes, occasionally
0%
Yes, regularly
 
Yes, regularly
94%
Never
 
Never

31-34
0%
Yes, once
 
Yes, once
0%
Yes, occasionally
 
Yes, occasionally
0%
Yes, regularly
 
Yes, regularly
100%
Never
 
Never

35+
0%
Yes, once
 
Yes, once
0%
Yes, occasionally
 
Yes, occasionally
0%
Yes, regularly
 
Yes, regularly
100%
Never
 
Never
3%
Yes, once
 
Yes, once
5%
Yes, occasionally
 
Yes, occasionally
1%
Yes, regularly
 
Yes, regularly
90%
Never
 
Never
ก.พ. 27. 2018
แล้วคิดว่าเพราะอะไรถึงอยากลองพนัน/ทายผลบอลมากที่สุดคะ
0 responded out of 0 polled
Female
57%
It's fun
 
It's fun
8%
My friends insist
 
My friends insist
15%
Want to make extra money
 
Want to make extra money
15%
It's football season hype
 
It's football season hype
5%
Other specify
 
Other specify

Male
49%
It's fun
 
It's fun
8%
My friends insist
 
My friends insist
19%
Want to make extra money
 
Want to make extra money
15%
It's football season hype
 
It's football season hype
9%
Other specify
 
Other specify
0-14
67%
It's fun
 
It's fun
0%
My friends insist
 
My friends insist
17%
Want to make extra money
 
Want to make extra money
17%
It's football season hype
 
It's football season hype
0%
Other specify
 
Other specify

15-19
53%
It's fun
 
It's fun
8%
My friends insist
 
My friends insist
17%
Want to make extra money
 
Want to make extra money
15%
It's football season hype
 
It's football season hype
7%
Other specify
 
Other specify

20-24
72%
It's fun
 
It's fun
4%
My friends insist
 
My friends insist
8%
Want to make extra money
 
Want to make extra money
16%
It's football season hype
 
It's football season hype
0%
Other specify
 
Other specify

25-30
0%
It's fun
 
It's fun
0%
My friends insist
 
My friends insist
0%
Want to make extra money
 
Want to make extra money
0%
It's football season hype
 
It's football season hype
100%
Other specify
 
Other specify

31-34
0%
It's fun
 
It's fun
0%
My friends insist
 
My friends insist
0%
Want to make extra money
 
Want to make extra money
0%
It's football season hype
 
It's football season hype
0%
Other specify
 
Other specify

35+
0%
It's fun
 
It's fun
0%
My friends insist
 
My friends insist
0%
Want to make extra money
 
Want to make extra money
0%
It's football season hype
 
It's football season hype
0%
Other specify
 
Other specify
54%
It's fun
 
It's fun
10%
My friends insist
 
My friends insist
16%
Want to make extra money
 
Want to make extra money
14%
It's football season hype
 
It's football season hype
6%
Other specify
 
Other specify
ก.พ. 27. 2018
แล้วใครเป็นคนสอนวิธีพนัน/ทายผลบอลออนไลน์คะ
0 responded out of 0 polled
Female
47%
I learned it myself
 
I learned it myself
32%
Friend or someone I know
 
Friend or someone I know
1%
Family member
 
Family member
9%
Clip on social media
 
Clip on social media
5%
Website
 
Website
7%
Other specify
 
Other specify

Male
49%
I learned it myself
 
I learned it myself
31%
Friend or someone I know
 
Friend or someone I know
4%
Family member
 
Family member
4%
Clip on social media
 
Clip on social media
5%
Website
 
Website
7%
Other specify
 
Other specify
0-14
60%
I learned it myself
 
I learned it myself
40%
Friend or someone I know
 
Friend or someone I know
0%
Family member
 
Family member
0%
Clip on social media
 
Clip on social media
0%
Website
 
Website
0%
Other specify
 
Other specify

15-19
50%
I learned it myself
 
I learned it myself
30%
Friend or someone I know
 
Friend or someone I know
3%
Family member
 
Family member
6%
Clip on social media
 
Clip on social media
5%
Website
 
Website
7%
Other specify
 
Other specify

20-24
52%
I learned it myself
 
I learned it myself
32%
Friend or someone I know
 
Friend or someone I know
0%
Family member
 
Family member
8%
Clip on social media
 
Clip on social media
8%
Website
 
Website
0%
Other specify
 
Other specify

25-30
0%
I learned it myself
 
I learned it myself
0%
Friend or someone I know
 
Friend or someone I know
0%
Family member
 
Family member
0%
Clip on social media
 
Clip on social media
0%
Website
 
Website
100%
Other specify
 
Other specify

31-34
0%
I learned it myself
 
I learned it myself
0%
Friend or someone I know
 
Friend or someone I know
0%
Family member
 
Family member
0%
Clip on social media
 
Clip on social media
0%
Website
 
Website
0%
Other specify
 
Other specify

35+
0%
I learned it myself
 
I learned it myself
0%
Friend or someone I know
 
Friend or someone I know
0%
Family member
 
Family member
0%
Clip on social media
 
Clip on social media
0%
Website
 
Website
0%
Other specify
 
Other specify
47%
I learned it myself
 
I learned it myself
32%
Friend or someone I know
 
Friend or someone I know
2%
Family member
 
Family member
6%
Clip on social media
 
Clip on social media
5%
Website
 
Website
7%
Other specify
 
Other specify
ก.พ. 27. 2018
น้องๆ คิดว่าการทายผลบอลออนไลน์ เป็นการพนันอย่างหนึ่งหรือไม่คะ
0 responded out of 0 polled
Female
5%
No
 
No
78%
Yes
 
Yes
16%
Not sure
 
Not sure

Male
9%
No
 
No
81%
Yes
 
Yes
10%
Not sure
 
Not sure
0-14
7%
No
 
No
67%
Yes
 
Yes
26%
Not sure
 
Not sure

15-19
6%
No
 
No
79%
Yes
 
Yes
15%
Not sure
 
Not sure

20-24
7%
No
 
No
84%
Yes
 
Yes
9%
Not sure
 
Not sure

25-30
6%
No
 
No
88%
Yes
 
Yes
6%
Not sure
 
Not sure

31-34
0%
No
 
No
100%
Yes
 
Yes
0%
Not sure
 
Not sure

35+
11%
No
 
No
89%
Yes
 
Yes
0%
Not sure
 
Not sure
7%
No
 
No
79%
Yes
 
Yes
15%
Not sure
 
Not sure
ก.พ. 27. 2018
(ถ้าตอบว่าไม่ใช่) แล้วทำไมถึงคิดว่าการทายผลบอลออนไลน์ไม่ใช่การพนันคะ
0 responded out of 0 polled
Female
16%
Don't have to access betting website
 
Don't have to access betting website
36%
Just like buying a lottery ticket
 
Just like buying a lottery ticket
40%
Don't need to gamble money overtime
 
Don't need to gamble money overtime
8%
Other specify
 
Other specify

Male
22%
Don't have to access betting website
 
Don't have to access betting website
39%
Just like buying a lottery ticket
 
Just like buying a lottery ticket
22%
Don't need to gamble money overtime
 
Don't need to gamble money overtime
17%
Other specify
 
Other specify
0-14
0%
Don't have to access betting website
 
Don't have to access betting website
80%
Just like buying a lottery ticket
 
Just like buying a lottery ticket
20%
Don't need to gamble money overtime
 
Don't need to gamble money overtime
0%
Other specify
 
Other specify

15-19
20%
Don't have to access betting website
 
Don't have to access betting website
37%
Just like buying a lottery ticket
 
Just like buying a lottery ticket
33%
Don't need to gamble money overtime
 
Don't need to gamble money overtime
10%
Other specify
 
Other specify

20-24
13%
Don't have to access betting website
 
Don't have to access betting website
32%
Just like buying a lottery ticket
 
Just like buying a lottery ticket
35%
Don't need to gamble money overtime
 
Don't need to gamble money overtime
19%
Other specify
 
Other specify

25-30
0%
Don't have to access betting website
 
Don't have to access betting website
100%
Just like buying a lottery ticket
 
Just like buying a lottery ticket
0%
Don't need to gamble money overtime
 
Don't need to gamble money overtime
0%
Other specify
 
Other specify

31-34
0%
Don't have to access betting website
 
Don't have to access betting website
0%
Just like buying a lottery ticket
 
Just like buying a lottery ticket
0%
Don't need to gamble money overtime
 
Don't need to gamble money overtime
0%
Other specify
 
Other specify

35+
0%
Don't have to access betting website
 
Don't have to access betting website
100%
Just like buying a lottery ticket
 
Just like buying a lottery ticket
0%
Don't need to gamble money overtime
 
Don't need to gamble money overtime
0%
Other specify
 
Other specify
18%
Don't have to access betting website
 
Don't have to access betting website
39%
Just like buying a lottery ticket
 
Just like buying a lottery ticket
30%
Don't need to gamble money overtime
 
Don't need to gamble money overtime
14%
Other specify
 
Other specify
ก.พ. 27. 2018
คิดว่าการพนันบอลเป็นปัญหาสำหรับเด็กและเยาวชนมั้ยคะ
0 responded out of 0 polled
Female
52%
Yes, big problem
 
Yes, big problem
34%
Yes, but not a big deal
 
Yes, but not a big deal
3%
Not a problem
 
Not a problem
11%
Not sure
 
Not sure

Male
51%
Yes, big problem
 
Yes, big problem
36%
Yes, but not a big deal
 
Yes, but not a big deal
3%
Not a problem
 
Not a problem
11%
Not sure
 
Not sure
0-14
48%
Yes, big problem
 
Yes, big problem
31%
Yes, but not a big deal
 
Yes, but not a big deal
8%
Not a problem
 
Not a problem
14%
Not sure
 
Not sure

15-19
48%
Yes, big problem
 
Yes, big problem
36%
Yes, but not a big deal
 
Yes, but not a big deal
3%
Not a problem
 
Not a problem
12%
Not sure
 
Not sure

20-24
60%
Yes, big problem
 
Yes, big problem
31%
Yes, but not a big deal
 
Yes, but not a big deal
1%
Not a problem
 
Not a problem
8%
Not sure
 
Not sure

25-30
75%
Yes, big problem
 
Yes, big problem
25%
Yes, but not a big deal
 
Yes, but not a big deal
0%
Not a problem
 
Not a problem
0%
Not sure
 
Not sure

31-34
100%
Yes, big problem
 
Yes, big problem
0%
Yes, but not a big deal
 
Yes, but not a big deal
0%
Not a problem
 
Not a problem
0%
Not sure
 
Not sure

35+
100%
Yes, big problem
 
Yes, big problem
0%
Yes, but not a big deal
 
Yes, but not a big deal
0%
Not a problem
 
Not a problem
0%
Not sure
 
Not sure
52%
Yes, big problem
 
Yes, big problem
34%
Yes, but not a big deal
 
Yes, but not a big deal
3%
Not a problem
 
Not a problem
11%
Not sure
 
Not sure
ก.พ. 27. 2018
แล้วคิดว่าการพนันบอลมีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนด้านไหนมากที่สุดคะ
0 responded out of 0 polled
Female
61%
In debt/money problems
 
In debt/money problems
23%
Lower grades/fail academic
 
Lower grades/fail academic
5%
Arguments with family/friends
 
Arguments with family/friends
8%
Mental health issues
 
Mental health issues
4%
Other specify
 
Other specify

Male
63%
In debt/money problems
 
In debt/money problems
17%
Lower grades/fail academic
 
Lower grades/fail academic
5%
Arguments with family/friends
 
Arguments with family/friends
10%
Mental health issues
 
Mental health issues
5%
Other specify
 
Other specify
0-14
49%
In debt/money problems
 
In debt/money problems
34%
Lower grades/fail academic
 
Lower grades/fail academic
5%
Arguments with family/friends
 
Arguments with family/friends
9%
Mental health issues
 
Mental health issues
4%
Other specify
 
Other specify

15-19
61%
In debt/money problems
 
In debt/money problems
23%
Lower grades/fail academic
 
Lower grades/fail academic
5%
Arguments with family/friends
 
Arguments with family/friends
8%
Mental health issues
 
Mental health issues
4%
Other specify
 
Other specify

20-24
67%
In debt/money problems
 
In debt/money problems
16%
Lower grades/fail academic
 
Lower grades/fail academic
6%
Arguments with family/friends
 
Arguments with family/friends
7%
Mental health issues
 
Mental health issues
5%
Other specify
 
Other specify

25-30
44%
In debt/money problems
 
In debt/money problems
19%
Lower grades/fail academic
 
Lower grades/fail academic
0%
Arguments with family/friends
 
Arguments with family/friends
25%
Mental health issues
 
Mental health issues
12%
Other specify
 
Other specify

31-34
75%
In debt/money problems
 
In debt/money problems
0%
Lower grades/fail academic
 
Lower grades/fail academic
0%
Arguments with family/friends
 
Arguments with family/friends
0%
Mental health issues
 
Mental health issues
25%
Other specify
 
Other specify

35+
56%
In debt/money problems
 
In debt/money problems
11%
Lower grades/fail academic
 
Lower grades/fail academic
11%
Arguments with family/friends
 
Arguments with family/friends
11%
Mental health issues
 
Mental health issues
11%
Other specify
 
Other specify
61%
In debt/money problems
 
In debt/money problems
22%
Lower grades/fail academic
 
Lower grades/fail academic
5%
Arguments with family/friends
 
Arguments with family/friends
8%
Mental health issues
 
Mental health issues
4%
Other specify
 
Other specify
ก.พ. 27. 2018
สุดท้ายแล้ว น้องๆ จะทำยังไงถ้าพบเห็นการพนัน/ทายผลบอลออนไลน์คะ
0 responded out of 0 polled
Female
2%
Want to join in
 
Want to join in
28%
Tell them off!
 
Tell them off!
23%
Notify adults like teachers/police
 
Notify adults like teachers/police
45%
Do nothing/don't interfere
 
Do nothing/don't interfere
0%
Film it and post on social media
 
Film it and post on social media
2%
Other specify
 
Other specify

Male
3%
Want to join in
 
Want to join in
27%
Tell them off!
 
Tell them off!
18%
Notify adults like teachers/police
 
Notify adults like teachers/police
48%
Do nothing/don't interfere
 
Do nothing/don't interfere
0%
Film it and post on social media
 
Film it and post on social media
3%
Other specify
 
Other specify
0-14
1%
Want to join in
 
Want to join in
23%
Tell them off!
 
Tell them off!
21%
Notify adults like teachers/police
 
Notify adults like teachers/police
50%
Do nothing/don't interfere
 
Do nothing/don't interfere
4%
Film it and post on social media
 
Film it and post on social media
0%
Other specify
 
Other specify

15-19
2%
Want to join in
 
Want to join in
26%
Tell them off!
 
Tell them off!
23%
Notify adults like teachers/police
 
Notify adults like teachers/police
46%
Do nothing/don't interfere
 
Do nothing/don't interfere
0%
Film it and post on social media
 
Film it and post on social media
2%
Other specify
 
Other specify

20-24
1%
Want to join in
 
Want to join in
29%
Tell them off!
 
Tell them off!
17%
Notify adults like teachers/police
 
Notify adults like teachers/police
50%
Do nothing/don't interfere
 
Do nothing/don't interfere
0%
Film it and post on social media
 
Film it and post on social media
3%
Other specify
 
Other specify

25-30
6%
Want to join in
 
Want to join in
44%
Tell them off!
 
Tell them off!
19%
Notify adults like teachers/police
 
Notify adults like teachers/police
25%
Do nothing/don't interfere
 
Do nothing/don't interfere
0%
Film it and post on social media
 
Film it and post on social media
6%
Other specify
 
Other specify

31-34
0%
Want to join in
 
Want to join in
75%
Tell them off!
 
Tell them off!
0%
Notify adults like teachers/police
 
Notify adults like teachers/police
25%
Do nothing/don't interfere
 
Do nothing/don't interfere
0%
Film it and post on social media
 
Film it and post on social media
0%
Other specify
 
Other specify

35+
0%
Want to join in
 
Want to join in
44%
Tell them off!
 
Tell them off!
22%
Notify adults like teachers/police
 
Notify adults like teachers/police
33%
Do nothing/don't interfere
 
Do nothing/don't interfere
0%
Film it and post on social media
 
Film it and post on social media
0%
Other specify
 
Other specify
2%
Want to join in
 
Want to join in
28%
Tell them off!
 
Tell them off!
21%
Notify adults like teachers/police
 
Notify adults like teachers/police
46%
Do nothing/don't interfere
 
Do nothing/don't interfere
0%
Film it and post on social media
 
Film it and post on social media
2%
Other specify
 
Other specify

FEATURED ANSWERS

RELATED STORIES

เสียง (ที่ไม่ได้ยิน) ของคนในครอบครัว
Read more →

FEATURED IMAGES

No featured images yet.

MORE POLLS

FILTER

POLL LIST
All polls from most recent to oldest