การศึกษา
การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคุณภาพแรงงานและขับเคลื่อนประเทศสู่ความก้าวหน้า อย่างไรก็ตามยังมีเด็กและเยาวชนจำนวนมากที่ตกหล่นจากระบบการศึกษาซึ่งเป็นผลมาจากการลาออกกลางคันจากสถานศึกษา เราจึงอยากฟังจากเยาวชนว่าเขามีประสบการณ์เรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้าง....
11 questions polled on this topic
___ response rate
0 responded out of 0 polled
ก.พ. 20. 2018
ปัจจุบันน้องๆ กำลังเรียนอยู่ระดับชั้นไหนคะ
ก.พ. 20. 2018
น้องๆ เคยลาออกจากโรงเรียนหรือสถานศึกษากลางคันก่อนจบปีการศึกษาไหมคะ
ก.พ. 20. 2018
แล้วน้องลาออกระหว่างเรียนอยู่ระดับชั้นไหนคะ
ก.พ. 20. 2018
แล้วหลังจากนั้นน้องได้กลับไปเรียนต่อระดับชั้นเดิมไหมคะ
ก.พ. 20. 2018
แล้วน้องๆ มีเพื่อนหรือรู้จักใครที่ลาออกจากโรงเรียนหรือสถานศึกษากลางคันไหมคะ?
ก.พ. 20. 2018
แล้วคนนั้นลาออกตอนอยู่ระดับชั้นไหนคะ
ก.พ. 20. 2018
แล้วน้องๆ คิดว่าเยาวชนส่วนใหญ่ลาออกจากการเรียนกลางคันเพราะเหตุผลใดมากที่สุด
ก.พ. 20. 2018
แล้วที่โรงเรียนของน้องมีระบบหรือคุณครูที่จะคอยช่วยเหลือ หากนักเรียนต้องการหรือคิดจะลาออกจากการเรียนมั้ยคะ
ก.พ. 20. 2018
แล้วเพราะอะไรน้องถึงไม่แน่ใจว่า ร.ร. มีระบบหรือครูคอยช่วยเหลือคะ
ก.พ. 20. 2018
แล้วถ้าน้องหรือคนรู้จักอยากหรือกำลังคิดจะลาออกจากการเรียน น้องคิดว่าจะปรึกษาใครมากที่สุดคะ
ก.พ. 20. 2018
แล้วทำไมถึงเลือกที่จะปรึกษาคนนี้ล่ะคะ

POLL RESULTS

ก.พ. 20. 2018
ปัจจุบันน้องๆ กำลังเรียนอยู่ระดับชั้นไหนคะ
0 responded out of 0 polled
Female
2%
Not studying/graduated
 
Not studying/graduated
1%
Elementary
 
Elementary
15%
Junior secondary
 
Junior secondary
58%
Senior secondary
 
Senior secondary
22%
University or college
 
University or college
2%
Other specify
 
Other specify

Male
4%
Not studying/graduated
 
Not studying/graduated
1%
Elementary
 
Elementary
9%
Junior secondary
 
Junior secondary
54%
Senior secondary
 
Senior secondary
29%
University or college
 
University or college
3%
Other specify
 
Other specify
0-14
1%
Not studying/graduated
 
Not studying/graduated
8%
Elementary
 
Elementary
80%
Junior secondary
 
Junior secondary
10%
Senior secondary
 
Senior secondary
1%
University or college
 
University or college
0%
Other specify
 
Other specify

15-19
1%
Not studying/graduated
 
Not studying/graduated
1%
Elementary
 
Elementary
12%
Junior secondary
 
Junior secondary
72%
Senior secondary
 
Senior secondary
12%
University or college
 
University or college
1%
Other specify
 
Other specify

20-24
5%
Not studying/graduated
 
Not studying/graduated
0%
Elementary
 
Elementary
0%
Junior secondary
 
Junior secondary
17%
Senior secondary
 
Senior secondary
73%
University or college
 
University or college
5%
Other specify
 
Other specify

25-30
42%
Not studying/graduated
 
Not studying/graduated
6%
Elementary
 
Elementary
0%
Junior secondary
 
Junior secondary
0%
Senior secondary
 
Senior secondary
29%
University or college
 
University or college
23%
Other specify
 
Other specify

31-34
67%
Not studying/graduated
 
Not studying/graduated
0%
Elementary
 
Elementary
0%
Junior secondary
 
Junior secondary
0%
Senior secondary
 
Senior secondary
33%
University or college
 
University or college
0%
Other specify
 
Other specify

35+
29%
Not studying/graduated
 
Not studying/graduated
5%
Elementary
 
Elementary
19%
Junior secondary
 
Junior secondary
29%
Senior secondary
 
Senior secondary
10%
University or college
 
University or college
10%
Other specify
 
Other specify
2%
Not studying/graduated
 
Not studying/graduated
1%
Elementary
 
Elementary
13%
Junior secondary
 
Junior secondary
58%
Senior secondary
 
Senior secondary
23%
University or college
 
University or college
2%
Other specify
 
Other specify
ก.พ. 20. 2018
น้องๆ เคยลาออกจากโรงเรียนหรือสถานศึกษากลางคันก่อนจบปีการศึกษาไหมคะ
0 responded out of 0 polled
Female
8%
Yes
 
Yes
92%
No
 
No

Male
11%
Yes
 
Yes
89%
No
 
No
0-14
13%
Yes
 
Yes
87%
No
 
No

15-19
7%
Yes
 
Yes
93%
No
 
No

20-24
15%
Yes
 
Yes
85%
No
 
No

25-30
14%
Yes
 
Yes
86%
No
 
No

31-34
0%
Yes
 
Yes
100%
No
 
No

35+
10%
Yes
 
Yes
90%
No
 
No
8%
Yes
 
Yes
92%
No
 
No
ก.พ. 20. 2018
แล้วน้องลาออกระหว่างเรียนอยู่ระดับชั้นไหนคะ
0 responded out of 0 polled
Female
32%
Elementary
 
Elementary
26%
Junior secondary
 
Junior secondary
19%
Senior secondary
 
Senior secondary
10%
University or college
 
University or college
14%
Other specify
 
Other specify

Male
24%
Elementary
 
Elementary
27%
Junior secondary
 
Junior secondary
21%
Senior secondary
 
Senior secondary
18%
University or college
 
University or college
9%
Other specify
 
Other specify
0-14
67%
Elementary
 
Elementary
11%
Junior secondary
 
Junior secondary
0%
Senior secondary
 
Senior secondary
0%
University or college
 
University or college
22%
Other specify
 
Other specify

15-19
34%
Elementary
 
Elementary
34%
Junior secondary
 
Junior secondary
15%
Senior secondary
 
Senior secondary
2%
University or college
 
University or college
16%
Other specify
 
Other specify

20-24
15%
Elementary
 
Elementary
12%
Junior secondary
 
Junior secondary
25%
Senior secondary
 
Senior secondary
40%
University or college
 
University or college
8%
Other specify
 
Other specify

25-30
50%
Elementary
 
Elementary
0%
Junior secondary
 
Junior secondary
0%
Senior secondary
 
Senior secondary
50%
University or college
 
University or college
0%
Other specify
 
Other specify

31-34
0%
Elementary
 
Elementary
0%
Junior secondary
 
Junior secondary
0%
Senior secondary
 
Senior secondary
0%
University or college
 
University or college
0%
Other specify
 
Other specify

35+
100%
Elementary
 
Elementary
0%
Junior secondary
 
Junior secondary
0%
Senior secondary
 
Senior secondary
0%
University or college
 
University or college
0%
Other specify
 
Other specify
30%
Elementary
 
Elementary
27%
Junior secondary
 
Junior secondary
19%
Senior secondary
 
Senior secondary
12%
University or college
 
University or college
12%
Other specify
 
Other specify
ก.พ. 20. 2018
แล้วหลังจากนั้นน้องได้กลับไปเรียนต่อระดับชั้นเดิมไหมคะ
0 responded out of 0 polled
Female
85%
Yes
 
Yes
8%
No
 
No
7%
Other specify
 
Other specify

Male
65%
Yes
 
Yes
15%
No
 
No
20%
Other specify
 
Other specify
0-14
100%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No
0%
Other specify
 
Other specify

15-19
80%
Yes
 
Yes
10%
No
 
No
10%
Other specify
 
Other specify

20-24
77%
Yes
 
Yes
10%
No
 
No
13%
Other specify
 
Other specify

25-30
50%
Yes
 
Yes
50%
No
 
No
0%
Other specify
 
Other specify

31-34
0%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No
0%
Other specify
 
Other specify

35+
0%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No
100%
Other specify
 
Other specify
77%
Yes
 
Yes
12%
No
 
No
11%
Other specify
 
Other specify
ก.พ. 20. 2018
แล้วน้องๆ มีเพื่อนหรือรู้จักใครที่ลาออกจากโรงเรียนหรือสถานศึกษากลางคันไหมคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
76%
Yes
 
Yes
15%
No
 
No
9%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know

Male
77%
Yes
 
Yes
15%
No
 
No
9%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
0-14
57%
Yes
 
Yes
31%
No
 
No
12%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know

15-19
76%
Yes
 
Yes
14%
No
 
No
10%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know

20-24
76%
Yes
 
Yes
15%
No
 
No
9%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know

25-30
87%
Yes
 
Yes
7%
No
 
No
7%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know

31-34
100%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No
0%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know

35+
90%
Yes
 
Yes
10%
No
 
No
0%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
76%
Yes
 
Yes
15%
No
 
No
9%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
ก.พ. 20. 2018
แล้วคนนั้นลาออกตอนอยู่ระดับชั้นไหนคะ
0 responded out of 0 polled
Female
7%
Elementary
 
Elementary
43%
Junior secondary
 
Junior secondary
38%
Senior secondary
 
Senior secondary
7%
University or college
 
University or college
4%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
1%
Other specify
 
Other specify

Male
9%
Elementary
 
Elementary
41%
Junior secondary
 
Junior secondary
39%
Senior secondary
 
Senior secondary
7%
University or college
 
University or college
3%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
1%
Other specify
 
Other specify
0-14
38%
Elementary
 
Elementary
54%
Junior secondary
 
Junior secondary
5%
Senior secondary
 
Senior secondary
0%
University or college
 
University or college
2%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
0%
Other specify
 
Other specify

15-19
8%
Elementary
 
Elementary
44%
Junior secondary
 
Junior secondary
39%
Senior secondary
 
Senior secondary
4%
University or college
 
University or college
4%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
1%
Other specify
 
Other specify

20-24
7%
Elementary
 
Elementary
26%
Junior secondary
 
Junior secondary
42%
Senior secondary
 
Senior secondary
19%
University or college
 
University or college
4%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
3%
Other specify
 
Other specify

25-30
0%
Elementary
 
Elementary
58%
Junior secondary
 
Junior secondary
42%
Senior secondary
 
Senior secondary
0%
University or college
 
University or college
0%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
0%
Other specify
 
Other specify

31-34
33%
Elementary
 
Elementary
0%
Junior secondary
 
Junior secondary
33%
Senior secondary
 
Senior secondary
33%
University or college
 
University or college
0%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
0%
Other specify
 
Other specify

35+
0%
Elementary
 
Elementary
22%
Junior secondary
 
Junior secondary
67%
Senior secondary
 
Senior secondary
11%
University or college
 
University or college
0%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
0%
Other specify
 
Other specify
8%
Elementary
 
Elementary
43%
Junior secondary
 
Junior secondary
38%
Senior secondary
 
Senior secondary
7%
University or college
 
University or college
4%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
1%
Other specify
 
Other specify
ก.พ. 20. 2018
แล้วน้องๆ คิดว่าเยาวชนส่วนใหญ่ลาออกจากการเรียนกลางคันเพราะเหตุผลใดมากที่สุด
0 responded out of 0 polled
Female
38%
Pregnancy/childbearing
 
Pregnancy/childbearing
9%
Drugs alcohol or gambling addiction
 
Drugs alcohol or gambling addiction
3%
Parents or guardians force to quit
 
Parents or guardians force to quit
9%
Not enough money for tuition
 
Not enough money for tuition
25%
Don't want to study anyway
 
Don't want to study anyway
0%
Disability-related
 
Disability-related
16%
Other specify
 
Other specify

Male
23%
Pregnancy/childbearing
 
Pregnancy/childbearing
20%
Drugs alcohol or gambling addiction
 
Drugs alcohol or gambling addiction
4%
Parents or guardians force to quit
 
Parents or guardians force to quit
13%
Not enough money for tuition
 
Not enough money for tuition
24%
Don't want to study anyway
 
Don't want to study anyway
1%
Disability-related
 
Disability-related
15%
Other specify
 
Other specify
0-14
15%
Pregnancy/childbearing
 
Pregnancy/childbearing
10%
Drugs alcohol or gambling addiction
 
Drugs alcohol or gambling addiction
7%
Parents or guardians force to quit
 
Parents or guardians force to quit
21%
Not enough money for tuition
 
Not enough money for tuition
21%
Don't want to study anyway
 
Don't want to study anyway
0%
Disability-related
 
Disability-related
25%
Other specify
 
Other specify

15-19
34%
Pregnancy/childbearing
 
Pregnancy/childbearing
12%
Drugs alcohol or gambling addiction
 
Drugs alcohol or gambling addiction
4%
Parents or guardians force to quit
 
Parents or guardians force to quit
8%
Not enough money for tuition
 
Not enough money for tuition
26%
Don't want to study anyway
 
Don't want to study anyway
0%
Disability-related
 
Disability-related
16%
Other specify
 
Other specify

20-24
38%
Pregnancy/childbearing
 
Pregnancy/childbearing
10%
Drugs alcohol or gambling addiction
 
Drugs alcohol or gambling addiction
3%
Parents or guardians force to quit
 
Parents or guardians force to quit
13%
Not enough money for tuition
 
Not enough money for tuition
21%
Don't want to study anyway
 
Don't want to study anyway
1%
Disability-related
 
Disability-related
14%
Other specify
 
Other specify

25-30
21%
Pregnancy/childbearing
 
Pregnancy/childbearing
29%
Drugs alcohol or gambling addiction
 
Drugs alcohol or gambling addiction
7%
Parents or guardians force to quit
 
Parents or guardians force to quit
7%
Not enough money for tuition
 
Not enough money for tuition
21%
Don't want to study anyway
 
Don't want to study anyway
7%
Disability-related
 
Disability-related
7%
Other specify
 
Other specify

31-34
0%
Pregnancy/childbearing
 
Pregnancy/childbearing
0%
Drugs alcohol or gambling addiction
 
Drugs alcohol or gambling addiction
0%
Parents or guardians force to quit
 
Parents or guardians force to quit
0%
Not enough money for tuition
 
Not enough money for tuition
33%
Don't want to study anyway
 
Don't want to study anyway
0%
Disability-related
 
Disability-related
67%
Other specify
 
Other specify

35+
20%
Pregnancy/childbearing
 
Pregnancy/childbearing
0%
Drugs alcohol or gambling addiction
 
Drugs alcohol or gambling addiction
0%
Parents or guardians force to quit
 
Parents or guardians force to quit
10%
Not enough money for tuition
 
Not enough money for tuition
40%
Don't want to study anyway
 
Don't want to study anyway
0%
Disability-related
 
Disability-related
30%
Other specify
 
Other specify
34%
Pregnancy/childbearing
 
Pregnancy/childbearing
11%
Drugs alcohol or gambling addiction
 
Drugs alcohol or gambling addiction
3%
Parents or guardians force to quit
 
Parents or guardians force to quit
10%
Not enough money for tuition
 
Not enough money for tuition
25%
Don't want to study anyway
 
Don't want to study anyway
1%
Disability-related
 
Disability-related
15%
Other specify
 
Other specify
ก.พ. 20. 2018
แล้วที่โรงเรียนของน้องมีระบบหรือคุณครูที่จะคอยช่วยเหลือ หากนักเรียนต้องการหรือคิดจะลาออกจากการเรียนมั้ยคะ
0 responded out of 0 polled
Female
58%
Yes
 
Yes
14%
No
 
No
29%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know

Male
61%
Yes
 
Yes
12%
No
 
No
27%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
0-14
37%
Yes
 
Yes
14%
No
 
No
49%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know

15-19
59%
Yes
 
Yes
12%
No
 
No
30%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know

20-24
54%
Yes
 
Yes
19%
No
 
No
27%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know

25-30
64%
Yes
 
Yes
14%
No
 
No
21%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know

31-34
33%
Yes
 
Yes
33%
No
 
No
33%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know

35+
70%
Yes
 
Yes
20%
No
 
No
10%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
58%
Yes
 
Yes
13%
No
 
No
28%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
ก.พ. 20. 2018
แล้วเพราะอะไรน้องถึงไม่แน่ใจว่า ร.ร. มีระบบหรือครูคอยช่วยเหลือคะ
0 responded out of 0 polled
Female
64%
School never told me
 
School never told me
18%
Didn't know schools supposed to have
 
Didn't know schools supposed to have
18%
Didn't care about this
 
Didn't care about this

Male
62%
School never told me
 
School never told me
16%
Didn't know schools supposed to have
 
Didn't know schools supposed to have
21%
Didn't care about this
 
Didn't care about this
0-14
61%
School never told me
 
School never told me
27%
Didn't know schools supposed to have
 
Didn't know schools supposed to have
12%
Didn't care about this
 
Didn't care about this

15-19
63%
School never told me
 
School never told me
18%
Didn't know schools supposed to have
 
Didn't know schools supposed to have
19%
Didn't care about this
 
Didn't care about this

20-24
60%
School never told me
 
School never told me
12%
Didn't know schools supposed to have
 
Didn't know schools supposed to have
28%
Didn't care about this
 
Didn't care about this

25-30
100%
School never told me
 
School never told me
0%
Didn't know schools supposed to have
 
Didn't know schools supposed to have
0%
Didn't care about this
 
Didn't care about this

31-34
100%
School never told me
 
School never told me
0%
Didn't know schools supposed to have
 
Didn't know schools supposed to have
0%
Didn't care about this
 
Didn't care about this

35+
100%
School never told me
 
School never told me
0%
Didn't know schools supposed to have
 
Didn't know schools supposed to have
0%
Didn't care about this
 
Didn't care about this
63%
School never told me
 
School never told me
17%
Didn't know schools supposed to have
 
Didn't know schools supposed to have
20%
Didn't care about this
 
Didn't care about this
ก.พ. 20. 2018
แล้วถ้าน้องหรือคนรู้จักอยากหรือกำลังคิดจะลาออกจากการเรียน น้องคิดว่าจะปรึกษาใครมากที่สุดคะ
0 responded out of 0 polled
Female
28%
Teachers
 
Teachers
8%
Friends or partner
 
Friends or partner
58%
Parents or guardians
 
Parents or guardians
1%
Social media
 
Social media
4%
NGOs or edu agency
 
NGOs or edu agency
1%
Other specify
 
Other specify

Male
35%
Teachers
 
Teachers
11%
Friends or partner
 
Friends or partner
48%
Parents or guardians
 
Parents or guardians
1%
Social media
 
Social media
3%
NGOs or edu agency
 
NGOs or edu agency
1%
Other specify
 
Other specify
0-14
19%
Teachers
 
Teachers
6%
Friends or partner
 
Friends or partner
65%
Parents or guardians
 
Parents or guardians
0%
Social media
 
Social media
10%
NGOs or edu agency
 
NGOs or edu agency
0%
Other specify
 
Other specify

15-19
30%
Teachers
 
Teachers
8%
Friends or partner
 
Friends or partner
56%
Parents or guardians
 
Parents or guardians
1%
Social media
 
Social media
3%
NGOs or edu agency
 
NGOs or edu agency
1%
Other specify
 
Other specify

20-24
32%
Teachers
 
Teachers
15%
Friends or partner
 
Friends or partner
48%
Parents or guardians
 
Parents or guardians
1%
Social media
 
Social media
2%
NGOs or edu agency
 
NGOs or edu agency
1%
Other specify
 
Other specify

25-30
38%
Teachers
 
Teachers
31%
Friends or partner
 
Friends or partner
15%
Parents or guardians
 
Parents or guardians
8%
Social media
 
Social media
8%
NGOs or edu agency
 
NGOs or edu agency
0%
Other specify
 
Other specify

31-34
33%
Teachers
 
Teachers
0%
Friends or partner
 
Friends or partner
0%
Parents or guardians
 
Parents or guardians
0%
Social media
 
Social media
67%
NGOs or edu agency
 
NGOs or edu agency
0%
Other specify
 
Other specify

35+
40%
Teachers
 
Teachers
0%
Friends or partner
 
Friends or partner
60%
Parents or guardians
 
Parents or guardians
0%
Social media
 
Social media
0%
NGOs or edu agency
 
NGOs or edu agency
0%
Other specify
 
Other specify
30%
Teachers
 
Teachers
9%
Friends or partner
 
Friends or partner
55%
Parents or guardians
 
Parents or guardians
1%
Social media
 
Social media
3%
NGOs or edu agency
 
NGOs or edu agency
1%
Other specify
 
Other specify
ก.พ. 20. 2018
แล้วทำไมถึงเลือกที่จะปรึกษาคนนี้ล่ะคะ
0 responded out of 0 polled
Female
57%
He/she would know what to do
 
He/she would know what to do
8%
He/she would help me quit/stay
 
He/she would help me quit/stay
33%
He/she is good listener
 
He/she is good listener
3%
Other specify
 
Other specify

Male
53%
He/she would know what to do
 
He/she would know what to do
10%
He/she would help me quit/stay
 
He/she would help me quit/stay
34%
He/she is good listener
 
He/she is good listener
3%
Other specify
 
Other specify
0-14
54%
He/she would know what to do
 
He/she would know what to do
9%
He/she would help me quit/stay
 
He/she would help me quit/stay
29%
He/she is good listener
 
He/she is good listener
7%
Other specify
 
Other specify

15-19
58%
He/she would know what to do
 
He/she would know what to do
8%
He/she would help me quit/stay
 
He/she would help me quit/stay
32%
He/she is good listener
 
He/she is good listener
2%
Other specify
 
Other specify

20-24
49%
He/she would know what to do
 
He/she would know what to do
10%
He/she would help me quit/stay
 
He/she would help me quit/stay
38%
He/she is good listener
 
He/she is good listener
3%
Other specify
 
Other specify

25-30
46%
He/she would know what to do
 
He/she would know what to do
8%
He/she would help me quit/stay
 
He/she would help me quit/stay
46%
He/she is good listener
 
He/she is good listener
0%
Other specify
 
Other specify

31-34
100%
He/she would know what to do
 
He/she would know what to do
0%
He/she would help me quit/stay
 
He/she would help me quit/stay
0%
He/she is good listener
 
He/she is good listener
0%
Other specify
 
Other specify

35+
60%
He/she would know what to do
 
He/she would know what to do
20%
He/she would help me quit/stay
 
He/she would help me quit/stay
20%
He/she is good listener
 
He/she is good listener
0%
Other specify
 
Other specify
56%
He/she would know what to do
 
He/she would know what to do
8%
He/she would help me quit/stay
 
He/she would help me quit/stay
33%
He/she is good listener
 
He/she is good listener
3%
Other specify
 
Other specify

FEATURED ANSWERS

RELATED STORIES

เมื่อการศึกษาควรเป็นเรื่องของคนเรียน
Read more →

FEATURED IMAGES

No featured images yet.

MORE POLLS

FILTER

POLL LIST
All polls from most recent to oldest