การศึกษา
การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคุณภาพแรงงานและขับเคลื่อนประเทศสู่ความก้าวหน้า อย่างไรก็ตามยังมีเด็กและเยาวชนจำนวนมากที่ตกหล่นจากระบบการศึกษาซึ่งเป็นผลมาจากการลาออกกลางคันจากสถานศึกษา เราจึงอยากฟังจากเยาวชนว่าเขามีประสบการณ์เรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้าง....
11 questions polled on this topic
32% response rate
2,625 responded out of 8,137 polled
ก.พ. 20. 2018
ปัจจุบันน้องๆ กำลังเรียนอยู่ระดับชั้นไหนคะ
ก.พ. 20. 2018
น้องๆ เคยลาออกจากโรงเรียนหรือสถานศึกษากลางคันก่อนจบปีการศึกษาไหมคะ
ก.พ. 20. 2018
แล้วน้องลาออกระหว่างเรียนอยู่ระดับชั้นไหนคะ
ก.พ. 20. 2018
แล้วหลังจากนั้นน้องได้กลับไปเรียนต่อระดับชั้นเดิมไหมคะ
ก.พ. 20. 2018
แล้วน้องๆ มีเพื่อนหรือรู้จักใครที่ลาออกจากโรงเรียนหรือสถานศึกษากลางคันไหมคะ?
ก.พ. 20. 2018
แล้วคนนั้นลาออกตอนอยู่ระดับชั้นไหนคะ
ก.พ. 20. 2018
แล้วน้องๆ คิดว่าเยาวชนส่วนใหญ่ลาออกจากการเรียนกลางคันเพราะเหตุผลใดมากที่สุด
ก.พ. 20. 2018
แล้วที่โรงเรียนของน้องมีระบบหรือคุณครูที่จะคอยช่วยเหลือ หากนักเรียนต้องการหรือคิดจะลาออกจากการเรียนมั้ยคะ
ก.พ. 20. 2018
แล้วเพราะอะไรน้องถึงไม่แน่ใจว่า ร.ร. มีระบบหรือครูคอยช่วยเหลือคะ
ก.พ. 20. 2018
แล้วถ้าน้องหรือคนรู้จักอยากหรือกำลังคิดจะลาออกจากการเรียน น้องคิดว่าจะปรึกษาใครมากที่สุดคะ
ก.พ. 20. 2018
แล้วทำไมถึงเลือกที่จะปรึกษาคนนี้ล่ะคะ

ผลโพล

ก.พ. 20. 2018
ปัจจุบันน้องๆ กำลังเรียนอยู่ระดับชั้นไหนคะ
มีผู้ตอบจำนวน 2,625 จากทั้งหมด 8,137 ที่ทำการสำรวจ
0-14
1%
university or college
 
university or college
10%
senior secondary
 
senior secondary
9%
elementary
 
elementary
0%
not studying/graduated
 
not studying/graduated
80%
junior secondary
 
junior secondary
0%
other specify
 
other specify

15-19
12%
university or college
 
university or college
73%
senior secondary
 
senior secondary
1%
elementary
 
elementary
1%
not studying/graduated
 
not studying/graduated
12%
junior secondary
 
junior secondary
1%
other specify
 
other specify

20-24
73%
university or college
 
university or college
17%
senior secondary
 
senior secondary
0%
elementary
 
elementary
5%
not studying/graduated
 
not studying/graduated
0%
junior secondary
 
junior secondary
5%
other specify
 
other specify

25-30
29%
university or college
 
university or college
0%
senior secondary
 
senior secondary
7%
elementary
 
elementary
43%
not studying/graduated
 
not studying/graduated
0%
junior secondary
 
junior secondary
21%
other specify
 
other specify

31-34
33%
university or college
 
university or college
0%
senior secondary
 
senior secondary
0%
elementary
 
elementary
67%
not studying/graduated
 
not studying/graduated
0%
junior secondary
 
junior secondary
0%
other specify
 
other specify

35+
10%
university or college
 
university or college
30%
senior secondary
 
senior secondary
0%
elementary
 
elementary
30%
not studying/graduated
 
not studying/graduated
20%
junior secondary
 
junior secondary
10%
other specify
 
other specify
2%
Other specify
 
Other specify
23%
University or college
 
University or college
58%
Senior secondary
 
Senior secondary
13%
Junior secondary
 
Junior secondary
1%
Elementary
 
Elementary
2%
Not studying/graduated
 
Not studying/graduated
ก.พ. 20. 2018
น้องๆ เคยลาออกจากโรงเรียนหรือสถานศึกษากลางคันก่อนจบปีการศึกษาไหมคะ
มีผู้ตอบจำนวน 2,775 จากทั้งหมด 2,832 ที่ทำการสำรวจ
0-14
12%
yes
 
yes
88%
no
 
no

15-19
7%
yes
 
yes
93%
no
 
no

20-24
15%
yes
 
yes
85%
no
 
no

25-30
14%
yes
 
yes
86%
no
 
no

31-34
0%
yes
 
yes
100%
no
 
no

35+
10%
yes
 
yes
90%
no
 
no
92%
No
 
No
8%
Yes
 
Yes
ก.พ. 20. 2018
แล้วน้องลาออกระหว่างเรียนอยู่ระดับชั้นไหนคะ
มีผู้ตอบจำนวน 223 จากทั้งหมด 239 ที่ทำการสำรวจ
0-14
67%
elementary
 
elementary
0%
university or college
 
university or college
0%
senior secondary
 
senior secondary
11%
junior secondary
 
junior secondary
22%
other specify
 
other specify

15-19
34%
elementary
 
elementary
2%
university or college
 
university or college
15%
senior secondary
 
senior secondary
34%
junior secondary
 
junior secondary
16%
other specify
 
other specify

20-24
15%
elementary
 
elementary
40%
university or college
 
university or college
25%
senior secondary
 
senior secondary
12%
junior secondary
 
junior secondary
8%
other specify
 
other specify

25-30
50%
elementary
 
elementary
50%
university or college
 
university or college
0%
senior secondary
 
senior secondary
0%
junior secondary
 
junior secondary
0%
other specify
 
other specify

31-34
0%
elementary
 
elementary
0%
university or college
 
university or college
0%
senior secondary
 
senior secondary
0%
junior secondary
 
junior secondary
0%
other specify
 
other specify

35+
100%
elementary
 
elementary
0%
university or college
 
university or college
0%
senior secondary
 
senior secondary
0%
junior secondary
 
junior secondary
0%
other specify
 
other specify
12%
Other specify
 
Other specify
12%
University or college
 
University or college
19%
Senior secondary
 
Senior secondary
26%
Junior secondary
 
Junior secondary
30%
Elementary
 
Elementary
ก.พ. 20. 2018
แล้วหลังจากนั้นน้องได้กลับไปเรียนต่อระดับชั้นเดิมไหมคะ
มีผู้ตอบจำนวน 217 จากทั้งหมด 222 ที่ทำการสำรวจ
0-14
100%
yes
 
yes
0%
other specify
 
other specify
0%
no
 
no

15-19
80%
yes
 
yes
10%
other specify
 
other specify
10%
no
 
no

20-24
77%
yes
 
yes
13%
other specify
 
other specify
10%
no
 
no

25-30
50%
yes
 
yes
0%
other specify
 
other specify
50%
no
 
no

31-34
0%
yes
 
yes
0%
other specify
 
other specify
0%
no
 
no

35+
0%
yes
 
yes
100%
other specify
 
other specify
0%
no
 
no
11%
Other specify
 
Other specify
12%
No
 
No
77%
Yes
 
Yes
ก.พ. 20. 2018
แล้วน้องๆ มีเพื่อนหรือรู้จักใครที่ลาออกจากโรงเรียนหรือสถานศึกษากลางคันไหมคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 2,730 จากทั้งหมด 2,762 ที่ทำการสำรวจ
0-14
11%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
58%
yes
 
yes
32%
no
 
no

15-19
10%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
76%
yes
 
yes
14%
no
 
no

20-24
8%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
76%
yes
 
yes
15%
no
 
no

25-30
7%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
87%
yes
 
yes
7%
no
 
no

31-34
0%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
100%
yes
 
yes
0%
no
 
no

35+
0%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
90%
yes
 
yes
10%
no
 
no
9%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
15%
No
 
No
76%
Yes
 
Yes
ก.พ. 20. 2018
แล้วคนนั้นลาออกตอนอยู่ระดับชั้นไหนคะ
มีผู้ตอบจำนวน 2,062 จากทั้งหมด 2,082 ที่ทำการสำรวจ
0-14
0%
university or college
 
university or college
5%
senior secondary
 
senior secondary
38%
elementary
 
elementary
2%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
55%
junior secondary
 
junior secondary
0%
other specify
 
other specify

15-19
4%
university or college
 
university or college
39%
senior secondary
 
senior secondary
8%
elementary
 
elementary
4%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
44%
junior secondary
 
junior secondary
1%
other specify
 
other specify

20-24
19%
university or college
 
university or college
42%
senior secondary
 
senior secondary
7%
elementary
 
elementary
4%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
26%
junior secondary
 
junior secondary
3%
other specify
 
other specify

25-30
0%
university or college
 
university or college
42%
senior secondary
 
senior secondary
0%
elementary
 
elementary
0%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
58%
junior secondary
 
junior secondary
0%
other specify
 
other specify

31-34
33%
university or college
 
university or college
33%
senior secondary
 
senior secondary
33%
elementary
 
elementary
0%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
0%
junior secondary
 
junior secondary
0%
other specify
 
other specify

35+
11%
university or college
 
university or college
67%
senior secondary
 
senior secondary
0%
elementary
 
elementary
0%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
22%
junior secondary
 
junior secondary
0%
other specify
 
other specify
1%
Other specify
 
Other specify
4%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
7%
University or college
 
University or college
38%
Senior secondary
 
Senior secondary
43%
Junior secondary
 
Junior secondary
8%
Elementary
 
Elementary
ก.พ. 20. 2018
แล้วน้องๆ คิดว่าเยาวชนส่วนใหญ่ลาออกจากการเรียนกลางคันเพราะเหตุผลใดมากที่สุด
มีผู้ตอบจำนวน 2,653 จากทั้งหมด 2,716 ที่ทำการสำรวจ
0-14
10%
drugs alcohol or gambling addiction
 
drugs alcohol or gambling addiction
21%
don't want to study anyway
 
don't want to study anyway
0%
disability-related
 
disability-related
7%
parents or guardians force to quit
 
parents or guardians force to quit
16%
pregnancy/childbearing
 
pregnancy/childbearing
20%
not enough money for tuition
 
not enough money for tuition
26%
other specify
 
other specify

15-19
12%
drugs alcohol or gambling addiction
 
drugs alcohol or gambling addiction
26%
don't want to study anyway
 
don't want to study anyway
0%
disability-related
 
disability-related
4%
parents or guardians force to quit
 
parents or guardians force to quit
34%
pregnancy/childbearing
 
pregnancy/childbearing
8%
not enough money for tuition
 
not enough money for tuition
16%
other specify
 
other specify

20-24
10%
drugs alcohol or gambling addiction
 
drugs alcohol or gambling addiction
21%
don't want to study anyway
 
don't want to study anyway
1%
disability-related
 
disability-related
3%
parents or guardians force to quit
 
parents or guardians force to quit
39%
pregnancy/childbearing
 
pregnancy/childbearing
13%
not enough money for tuition
 
not enough money for tuition
13%
other specify
 
other specify

25-30
29%
drugs alcohol or gambling addiction
 
drugs alcohol or gambling addiction
21%
don't want to study anyway
 
don't want to study anyway
7%
disability-related
 
disability-related
7%
parents or guardians force to quit
 
parents or guardians force to quit
21%
pregnancy/childbearing
 
pregnancy/childbearing
7%
not enough money for tuition
 
not enough money for tuition
7%
other specify
 
other specify

31-34
0%
drugs alcohol or gambling addiction
 
drugs alcohol or gambling addiction
33%
don't want to study anyway
 
don't want to study anyway
0%
disability-related
 
disability-related
0%
parents or guardians force to quit
 
parents or guardians force to quit
0%
pregnancy/childbearing
 
pregnancy/childbearing
0%
not enough money for tuition
 
not enough money for tuition
67%
other specify
 
other specify

35+
0%
drugs alcohol or gambling addiction
 
drugs alcohol or gambling addiction
40%
don't want to study anyway
 
don't want to study anyway
0%
disability-related
 
disability-related
0%
parents or guardians force to quit
 
parents or guardians force to quit
20%
pregnancy/childbearing
 
pregnancy/childbearing
10%
not enough money for tuition
 
not enough money for tuition
30%
other specify
 
other specify
15%
Other specify
 
Other specify
1%
Disability-related
 
Disability-related
25%
Don't want to study anyway
 
Don't want to study anyway
10%
Not enough money for tuition
 
Not enough money for tuition
3%
Parents or guardians force to quit
 
Parents or guardians force to quit
11%
Drugs alcohol or gambling addiction
 
Drugs alcohol or gambling addiction
34%
Pregnancy/childbearing
 
Pregnancy/childbearing
ก.พ. 20. 2018
แล้วที่โรงเรียนของน้องมีระบบหรือคุณครูที่จะคอยช่วยเหลือ หากนักเรียนต้องการหรือคิดจะลาออกจากการเรียนมั้ยคะ
มีผู้ตอบจำนวน 2,606 จากทั้งหมด 2,637 ที่ทำการสำรวจ
0-14
49%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
36%
yes
 
yes
14%
no
 
no

15-19
30%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
59%
yes
 
yes
12%
no
 
no

20-24
27%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
54%
yes
 
yes
19%
no
 
no

25-30
21%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
64%
yes
 
yes
14%
no
 
no

31-34
33%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
33%
yes
 
yes
33%
no
 
no

35+
10%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
70%
yes
 
yes
20%
no
 
no
28%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
13%
No
 
No
58%
Yes
 
Yes
ก.พ. 20. 2018
แล้วเพราะอะไรน้องถึงไม่แน่ใจว่า ร.ร. มีระบบหรือครูคอยช่วยเหลือคะ
มีผู้ตอบจำนวน 717 จากทั้งหมด 741 ที่ทำการสำรวจ
0-14
61%
school never told me
 
school never told me
27%
didn't know schools supposed to have
 
didn't know schools supposed to have
12%
didn't care about this
 
didn't care about this

15-19
63%
school never told me
 
school never told me
18%
didn't know schools supposed to have
 
didn't know schools supposed to have
19%
didn't care about this
 
didn't care about this

20-24
61%
school never told me
 
school never told me
12%
didn't know schools supposed to have
 
didn't know schools supposed to have
27%
didn't care about this
 
didn't care about this

25-30
100%
school never told me
 
school never told me
0%
didn't know schools supposed to have
 
didn't know schools supposed to have
0%
didn't care about this
 
didn't care about this

31-34
100%
school never told me
 
school never told me
0%
didn't know schools supposed to have
 
didn't know schools supposed to have
0%
didn't care about this
 
didn't care about this

35+
100%
school never told me
 
school never told me
0%
didn't know schools supposed to have
 
didn't know schools supposed to have
0%
didn't care about this
 
didn't care about this
20%
Didn't care about this
 
Didn't care about this
17%
Didn't know schools supposed to have
 
Didn't know schools supposed to have
63%
School never told me
 
School never told me
ก.พ. 20. 2018
แล้วถ้าน้องหรือคนรู้จักอยากหรือกำลังคิดจะลาออกจากการเรียน น้องคิดว่าจะปรึกษาใครมากที่สุดคะ
มีผู้ตอบจำนวน 2,531 จากทั้งหมด 2,585 ที่ทำการสำรวจ
0-14
0%
social media
 
social media
6%
friends or partner
 
friends or partner
19%
teachers
 
teachers
64%
parents or guardians
 
parents or guardians
0%
other specify
 
other specify
10%
ngos or edu agency
 
ngos or edu agency

15-19
1%
social media
 
social media
8%
friends or partner
 
friends or partner
30%
teachers
 
teachers
56%
parents or guardians
 
parents or guardians
1%
other specify
 
other specify
3%
ngos or edu agency
 
ngos or edu agency

20-24
1%
social media
 
social media
15%
friends or partner
 
friends or partner
33%
teachers
 
teachers
48%
parents or guardians
 
parents or guardians
1%
other specify
 
other specify
2%
ngos or edu agency
 
ngos or edu agency

25-30
8%
social media
 
social media
31%
friends or partner
 
friends or partner
38%
teachers
 
teachers
15%
parents or guardians
 
parents or guardians
0%
other specify
 
other specify
8%
ngos or edu agency
 
ngos or edu agency

31-34
0%
social media
 
social media
0%
friends or partner
 
friends or partner
33%
teachers
 
teachers
0%
parents or guardians
 
parents or guardians
0%
other specify
 
other specify
67%
ngos or edu agency
 
ngos or edu agency

35+
0%
social media
 
social media
0%
friends or partner
 
friends or partner
40%
teachers
 
teachers
60%
parents or guardians
 
parents or guardians
0%
other specify
 
other specify
0%
ngos or edu agency
 
ngos or edu agency
1%
Other specify
 
Other specify
3%
NGOs or edu agency
 
NGOs or edu agency
1%
Social media
 
Social media
55%
Parents or guardians
 
Parents or guardians
9%
Friends or partner
 
Friends or partner
30%
Teachers
 
Teachers
ก.พ. 20. 2018
แล้วทำไมถึงเลือกที่จะปรึกษาคนนี้ล่ะคะ
มีผู้ตอบจำนวน 2,503 จากทั้งหมด 2,532 ที่ทำการสำรวจ
0-14
54%
he/she would know what to do
 
he/she would know what to do
29%
he/she is good listener
 
he/she is good listener
9%
he/she would help me quit/stay
 
he/she would help me quit/stay
7%
other specify
 
other specify

15-19
58%
he/she would know what to do
 
he/she would know what to do
32%
he/she is good listener
 
he/she is good listener
8%
he/she would help me quit/stay
 
he/she would help me quit/stay
2%
other specify
 
other specify

20-24
49%
he/she would know what to do
 
he/she would know what to do
38%
he/she is good listener
 
he/she is good listener
10%
he/she would help me quit/stay
 
he/she would help me quit/stay
3%
other specify
 
other specify

25-30
46%
he/she would know what to do
 
he/she would know what to do
46%
he/she is good listener
 
he/she is good listener
8%
he/she would help me quit/stay
 
he/she would help me quit/stay
0%
other specify
 
other specify

31-34
100%
he/she would know what to do
 
he/she would know what to do
0%
he/she is good listener
 
he/she is good listener
0%
he/she would help me quit/stay
 
he/she would help me quit/stay
0%
other specify
 
other specify

35+
60%
he/she would know what to do
 
he/she would know what to do
20%
he/she is good listener
 
he/she is good listener
20%
he/she would help me quit/stay
 
he/she would help me quit/stay
0%
other specify
 
other specify
3%
Other specify
 
Other specify
33%
He/she is good listener
 
He/she is good listener
8%
He/she would help me quit/stay
 
He/she would help me quit/stay
56%
He/she would know what to do
 
He/she would know what to do

คำตอบที่โดดเด่น

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีในการเสริมสร้างเรียนรู้ของเด็กๆ: กรณีศึกษา เกม Pokémon Go
อ่านเพิ่มเติม →

รูปภาพแนะนำ

ยังไม่มีรูปภาพแนะนำ

โพลอื่นๆ

ตัวกรอง

รายการโพล
โพลทั้งหมดตั้งแต่ล่าสุดจนถึงเก่าสุด