เอชไอวี/เอดส์
ช่วงวัยรุ่นวุ่นรักของพวกเรา เป็นช่วงที่เริ่มมีความสนใจและสงสัยในเรื่องของเพศ โดยเฉพาะด้านพฤติกรรม สุขภาพ และทัศนคติทางเพศ เราจึงถามความคิดเห็นเยาวชนรุ่นใหม่ว่าพวกเขามองเรื่องเพศและความสัมพันธ์ว่ายังไงกันบ้างค่ะ....
10 questions polled on this topic
36% response rate
2,893 responded out of 8,059 polled
ก.พ. 12. 2018
น้องๆ เคยมีเพศสัมพันธ์หรือยังคะ
ก.พ. 12. 2018
น้องๆ คิดว่าการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานเป็นเรื่องปกติที่รับได้ไหมคะ
ก.พ. 12. 2018
น้องๆ รู้สึกยังไงกับผู้หญิงที่พกถุงยางคะ
ก.พ. 12. 2018
น้องๆ คิดว่าการมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่ใช่แฟนหรือคู่ที่คบกันมาสักพักแล้ว เป็นสิ่งที่รับได้ไหมคะ
ก.พ. 12. 2018
น้องๆคิดว่าตัวเองสามารถปรึกษาหรือพูดคุยกับผู้ปกครองเรื่องพฤติกรรมหรือสุขภาพทางเพศได้มากน้อยแค่ไหนคะ
ก.พ. 12. 2018
(ถ้าตอบว่าไม่ได้) แล้วน้องๆ คิดว่าเหตุผลที่ไม่สามารถปรึกษาพ่อแม่/ผู้ปกครองได้คือข้อไหนมากที่สุดคะ
ก.พ. 12. 2018
น้องๆ คิดว่าถ้าเรารักใครสักคนแต่เรายังไม่พร้อมมีเซ็กซ์ แต่เขากดดันว่าต้องมีเซ็กซ์ด้วยไม่งั้นบอกเลิก น้องจะทำอย่างไรคะ
ก.พ. 12. 2018
น้องๆ คิดว่าหลักสูตรเพศศึกษาให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (ที่ไม่ใช่โรคเอดส์) มากเพียงพอกับความต้องการน้องไหมคะ
ก.พ. 12. 2018
แล้วน้องๆ อยากได้ความรู้เพิ่มเกี่ยวกับโรคไหนต่อไปนี้มากที่สุดคะ
ก.พ. 12. 2018
สุดท้ายแล้ว น้องๆ คิดว่าถ้าตัวเองมีหูด ฝี ตุ่มใส หรืออาการแสบคันบริเวณอวัยวะเพศ จะสามารถคาดเดาได้ว่าเป็นอาการของโรคติดต่อชนิดไหนไหมคะ

ผลโพล

ก.พ. 12. 2018
น้องๆ เคยมีเพศสัมพันธ์หรือยังคะ
มีผู้ตอบจำนวน 2,893 จากทั้งหมด 8,059 ที่ทำการสำรวจ
0-14
10%
yes
 
yes
90%
no
 
no

15-19
23%
yes
 
yes
77%
no
 
no

20-24
45%
yes
 
yes
55%
no
 
no

25-30
68%
yes
 
yes
32%
no
 
no

31-34
100%
yes
 
yes
0%
no
 
no

35+
60%
yes
 
yes
40%
no
 
no
72%
No
 
No
28%
Yes
 
Yes
ก.พ. 12. 2018
น้องๆ คิดว่าการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานเป็นเรื่องปกติที่รับได้ไหมคะ
มีผู้ตอบจำนวน 3,061 จากทั้งหมด 3,141 ที่ทำการสำรวจ
0-14
28%
not sure
 
not sure
35%
yes, it is
 
yes, it is
37%
no, it isn't
 
no, it isn't

15-19
30%
not sure
 
not sure
48%
yes, it is
 
yes, it is
22%
no, it isn't
 
no, it isn't

20-24
27%
not sure
 
not sure
57%
yes, it is
 
yes, it is
15%
no, it isn't
 
no, it isn't

25-30
22%
not sure
 
not sure
67%
yes, it is
 
yes, it is
11%
no, it isn't
 
no, it isn't

31-34
0%
not sure
 
not sure
86%
yes, it is
 
yes, it is
14%
no, it isn't
 
no, it isn't

35+
30%
not sure
 
not sure
30%
yes, it is
 
yes, it is
40%
no, it isn't
 
no, it isn't
30%
Not sure
 
Not sure
21%
No, it isn't
 
No, it isn't
49%
Yes, it is
 
Yes, it is
ก.พ. 12. 2018
น้องๆ รู้สึกยังไงกับผู้หญิงที่พกถุงยางคะ
มีผู้ตอบจำนวน 3,040 จากทั้งหมด 3,072 ที่ทำการสำรวจ
0-14
21%
not appropriate
 
not appropriate
9%
not sure
 
not sure
70%
appropriate
 
appropriate
0%
other specify
 
other specify

15-19
9%
not appropriate
 
not appropriate
11%
not sure
 
not sure
78%
appropriate
 
appropriate
3%
other specify
 
other specify

20-24
7%
not appropriate
 
not appropriate
9%
not sure
 
not sure
81%
appropriate
 
appropriate
3%
other specify
 
other specify

25-30
11%
not appropriate
 
not appropriate
6%
not sure
 
not sure
83%
appropriate
 
appropriate
0%
other specify
 
other specify

31-34
0%
not appropriate
 
not appropriate
0%
not sure
 
not sure
86%
appropriate
 
appropriate
14%
other specify
 
other specify

35+
10%
not appropriate
 
not appropriate
0%
not sure
 
not sure
90%
appropriate
 
appropriate
0%
other specify
 
other specify
3%
Other specify
 
Other specify
10%
Not sure
 
Not sure
10%
Not appropriate
 
Not appropriate
77%
Appropriate
 
Appropriate
ก.พ. 12. 2018
น้องๆ คิดว่าการมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่ใช่แฟนหรือคู่ที่คบกันมาสักพักแล้ว เป็นสิ่งที่รับได้ไหมคะ
มีผู้ตอบจำนวน 3,004 จากทั้งหมด 3,040 ที่ทำการสำรวจ
0-14
20%
not sure
 
not sure
12%
acceptable
 
acceptable
68%
not acceptable
 
not acceptable

15-19
20%
not sure
 
not sure
15%
acceptable
 
acceptable
66%
not acceptable
 
not acceptable

20-24
16%
not sure
 
not sure
21%
acceptable
 
acceptable
63%
not acceptable
 
not acceptable

25-30
22%
not sure
 
not sure
28%
acceptable
 
acceptable
50%
not acceptable
 
not acceptable

31-34
0%
not sure
 
not sure
17%
acceptable
 
acceptable
83%
not acceptable
 
not acceptable

35+
20%
not sure
 
not sure
40%
acceptable
 
acceptable
40%
not acceptable
 
not acceptable
19%
Not sure
 
Not sure
66%
Not acceptable
 
Not acceptable
15%
Acceptable
 
Acceptable
ก.พ. 12. 2018
น้องๆคิดว่าตัวเองสามารถปรึกษาหรือพูดคุยกับผู้ปกครองเรื่องพฤติกรรมหรือสุขภาพทางเพศได้มากน้อยแค่ไหนคะ
มีผู้ตอบจำนวน 2,942 จากทั้งหมด 3,005 ที่ทำการสำรวจ
0-14
10%
not at all
 
not at all
18%
a lot
 
a lot
45%
somewhat
 
somewhat
27%
a little
 
a little

15-19
14%
not at all
 
not at all
18%
a lot
 
a lot
33%
somewhat
 
somewhat
35%
a little
 
a little

20-24
16%
not at all
 
not at all
20%
a lot
 
a lot
34%
somewhat
 
somewhat
30%
a little
 
a little

25-30
6%
not at all
 
not at all
11%
a lot
 
a lot
33%
somewhat
 
somewhat
50%
a little
 
a little

31-34
0%
not at all
 
not at all
33%
a lot
 
a lot
50%
somewhat
 
somewhat
17%
a little
 
a little

35+
20%
not at all
 
not at all
10%
a lot
 
a lot
40%
somewhat
 
somewhat
30%
a little
 
a little
14%
Not at all
 
Not at all
34%
A little
 
A little
34%
Somewhat
 
Somewhat
18%
A lot
 
A lot
ก.พ. 12. 2018
(ถ้าตอบว่าไม่ได้) แล้วน้องๆ คิดว่าเหตุผลที่ไม่สามารถปรึกษาพ่อแม่/ผู้ปกครองได้คือข้อไหนมากที่สุดคะ
มีผู้ตอบจำนวน 404 จากทั้งหมด 423 ที่ทำการสำรวจ
0-14
0%
parents have no knowledge about sex
 
parents have no knowledge about sex
0%
against my parents religious beliefs
 
against my parents religious beliefs
100%
parents wont accept that i want sex
 
parents wont accept that i want sex
0%
parents against my sex orient
 
parents against my sex orient
0%
other specify
 
other specify

15-19
1%
parents have no knowledge about sex
 
parents have no knowledge about sex
10%
against my parents religious beliefs
 
against my parents religious beliefs
68%
parents wont accept that i want sex
 
parents wont accept that i want sex
11%
parents against my sex orient
 
parents against my sex orient
10%
other specify
 
other specify

20-24
0%
parents have no knowledge about sex
 
parents have no knowledge about sex
18%
against my parents religious beliefs
 
against my parents religious beliefs
67%
parents wont accept that i want sex
 
parents wont accept that i want sex
8%
parents against my sex orient
 
parents against my sex orient
6%
other specify
 
other specify

25-30
0%
parents have no knowledge about sex
 
parents have no knowledge about sex
0%
against my parents religious beliefs
 
against my parents religious beliefs
100%
parents wont accept that i want sex
 
parents wont accept that i want sex
0%
parents against my sex orient
 
parents against my sex orient
0%
other specify
 
other specify

31-34
0%
parents have no knowledge about sex
 
parents have no knowledge about sex
0%
against my parents religious beliefs
 
against my parents religious beliefs
0%
parents wont accept that i want sex
 
parents wont accept that i want sex
0%
parents against my sex orient
 
parents against my sex orient
0%
other specify
 
other specify

35+
0%
parents have no knowledge about sex
 
parents have no knowledge about sex
0%
against my parents religious beliefs
 
against my parents religious beliefs
50%
parents wont accept that i want sex
 
parents wont accept that i want sex
50%
parents against my sex orient
 
parents against my sex orient
0%
other specify
 
other specify
10%
Other specify
 
Other specify
10%
Against my parents religious beliefs
 
Against my parents religious beliefs
10%
Parents against my sex orient
 
Parents against my sex orient
2%
Parents have no knowledge about sex
 
Parents have no knowledge about sex
68%
Parents wont accept that I want sex
 
Parents wont accept that I want sex
ก.พ. 12. 2018
น้องๆ คิดว่าถ้าเรารักใครสักคนแต่เรายังไม่พร้อมมีเซ็กซ์ แต่เขากดดันว่าต้องมีเซ็กซ์ด้วยไม่งั้นบอกเลิก น้องจะทำอย่างไรคะ
มีผู้ตอบจำนวน 2,868 จากทั้งหมด 2,926 ที่ทำการสำรวจ
0-14
6%
have sex coz dont want to lose him/h
 
have sex coz dont want to lose him/h
70%
have to breakup with him/her
 
have to breakup with him/her
20%
not sure yet
 
not sure yet
5%
other specify
 
other specify

15-19
6%
have sex coz dont want to lose him/h
 
have sex coz dont want to lose him/h
71%
have to breakup with him/her
 
have to breakup with him/her
16%
not sure yet
 
not sure yet
7%
other specify
 
other specify

20-24
6%
have sex coz dont want to lose him/h
 
have sex coz dont want to lose him/h
67%
have to breakup with him/her
 
have to breakup with him/her
18%
not sure yet
 
not sure yet
9%
other specify
 
other specify

25-30
6%
have sex coz dont want to lose him/h
 
have sex coz dont want to lose him/h
39%
have to breakup with him/her
 
have to breakup with him/her
44%
not sure yet
 
not sure yet
11%
other specify
 
other specify

31-34
0%
have sex coz dont want to lose him/h
 
have sex coz dont want to lose him/h
67%
have to breakup with him/her
 
have to breakup with him/her
17%
not sure yet
 
not sure yet
17%
other specify
 
other specify

35+
0%
have sex coz dont want to lose him/h
 
have sex coz dont want to lose him/h
60%
have to breakup with him/her
 
have to breakup with him/her
30%
not sure yet
 
not sure yet
10%
other specify
 
other specify
7%
Other specify
 
Other specify
17%
Not sure yet
 
Not sure yet
6%
Have sex coz dont want to lose him/h
 
Have sex coz dont want to lose him/h
70%
Have to breakup with him/her
 
Have to breakup with him/her
ก.พ. 12. 2018
น้องๆ คิดว่าหลักสูตรเพศศึกษาให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (ที่ไม่ใช่โรคเอดส์) มากเพียงพอกับความต้องการน้องไหมคะ
มีผู้ตอบจำนวน 2,819 จากทั้งหมด 2,863 ที่ทำการสำรวจ
0-14
32%
not sure
 
not sure
34%
not enough
 
not enough
33%
enough
 
enough

15-19
21%
not sure
 
not sure
39%
not enough
 
not enough
39%
enough
 
enough

20-24
14%
not sure
 
not sure
59%
not enough
 
not enough
28%
enough
 
enough

25-30
22%
not sure
 
not sure
61%
not enough
 
not enough
17%
enough
 
enough

31-34
17%
not sure
 
not sure
83%
not enough
 
not enough
0%
enough
 
enough

35+
20%
not sure
 
not sure
50%
not enough
 
not enough
30%
enough
 
enough
20%
Not sure
 
Not sure
37%
Enough
 
Enough
42%
Not enough
 
Not enough
ก.พ. 12. 2018
แล้วน้องๆ อยากได้ความรู้เพิ่มเกี่ยวกับโรคไหนต่อไปนี้มากที่สุดคะ
มีผู้ตอบจำนวน 1,179 จากทั้งหมด 1,199 ที่ทำการสำรวจ
0-14
17%
gonorrhoea
 
gonorrhoea
41%
hpv
 
hpv
7%
syphyllis
 
syphyllis
14%
hepatitis b
 
hepatitis b
7%
herpes
 
herpes
14%
other specify
 
other specify

15-19
17%
gonorrhoea
 
gonorrhoea
37%
hpv
 
hpv
15%
syphyllis
 
syphyllis
10%
hepatitis b
 
hepatitis b
10%
herpes
 
herpes
11%
other specify
 
other specify

20-24
16%
gonorrhoea
 
gonorrhoea
34%
hpv
 
hpv
11%
syphyllis
 
syphyllis
18%
hepatitis b
 
hepatitis b
8%
herpes
 
herpes
13%
other specify
 
other specify

25-30
0%
gonorrhoea
 
gonorrhoea
55%
hpv
 
hpv
18%
syphyllis
 
syphyllis
0%
hepatitis b
 
hepatitis b
18%
herpes
 
herpes
9%
other specify
 
other specify

31-34
0%
gonorrhoea
 
gonorrhoea
40%
hpv
 
hpv
20%
syphyllis
 
syphyllis
20%
hepatitis b
 
hepatitis b
0%
herpes
 
herpes
20%
other specify
 
other specify

35+
60%
gonorrhoea
 
gonorrhoea
20%
hpv
 
hpv
0%
syphyllis
 
syphyllis
0%
hepatitis b
 
hepatitis b
0%
herpes
 
herpes
20%
other specify
 
other specify
11%
Other specify
 
Other specify
13%
Hepatitis B
 
Hepatitis B
14%
Syphyllis
 
Syphyllis
17%
Gonorrhoea
 
Gonorrhoea
9%
Herpes
 
Herpes
36%
HPV
 
HPV
ก.พ. 12. 2018
สุดท้ายแล้ว น้องๆ คิดว่าถ้าตัวเองมีหูด ฝี ตุ่มใส หรืออาการแสบคันบริเวณอวัยวะเพศ จะสามารถคาดเดาได้ว่าเป็นอาการของโรคติดต่อชนิดไหนไหมคะ
มีผู้ตอบจำนวน 2,741 จากทั้งหมด 2,786 ที่ทำการสำรวจ
0-14
26%
not sure
 
not sure
28%
yes, i can
 
yes, i can
46%
no, i cant
 
no, i cant

15-19
28%
not sure
 
not sure
29%
yes, i can
 
yes, i can
44%
no, i cant
 
no, i cant

20-24
26%
not sure
 
not sure
32%
yes, i can
 
yes, i can
42%
no, i cant
 
no, i cant

25-30
28%
not sure
 
not sure
33%
yes, i can
 
yes, i can
39%
no, i cant
 
no, i cant

31-34
17%
not sure
 
not sure
67%
yes, i can
 
yes, i can
17%
no, i cant
 
no, i cant

35+
60%
not sure
 
not sure
10%
yes, i can
 
yes, i can
30%
no, i cant
 
no, i cant
28%
Not sure
 
Not sure
43%
No, I cant
 
No, I cant
29%
Yes, I can
 
Yes, I can

คำตอบที่โดดเด่น

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพแนะนำ

ยังไม่มีรูปภาพแนะนำ

โพลอื่นๆ

ตัวกรอง

รายการโพล
โพลทั้งหมดตั้งแต่ล่าสุดจนถึงเก่าสุด