เอชไอวี/เอดส์
ช่วงวัยรุ่นวุ่นรักของพวกเรา เป็นช่วงที่เริ่มมีความสนใจและสงสัยในเรื่องของเพศ โดยเฉพาะด้านพฤติกรรม สุขภาพ และทัศนคติทางเพศ เราจึงถามความคิดเห็นเยาวชนรุ่นใหม่ว่าพวกเขามองเรื่องเพศและความสัมพันธ์ว่ายังไงกันบ้างค่ะ....
10 questions polled on this topic
___ response rate
0 responded out of 0 polled
ก.พ. 12. 2018
น้องๆ เคยมีเพศสัมพันธ์หรือยังคะ
ก.พ. 12. 2018
น้องๆ คิดว่าการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานเป็นเรื่องปกติที่รับได้ไหมคะ
ก.พ. 12. 2018
น้องๆ รู้สึกยังไงกับผู้หญิงที่พกถุงยางคะ
ก.พ. 12. 2018
น้องๆ คิดว่าการมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่ใช่แฟนหรือคู่ที่คบกันมาสักพักแล้ว เป็นสิ่งที่รับได้ไหมคะ
ก.พ. 12. 2018
น้องๆคิดว่าตัวเองสามารถปรึกษาหรือพูดคุยกับผู้ปกครองเรื่องพฤติกรรมหรือสุขภาพทางเพศได้มากน้อยแค่ไหนคะ
ก.พ. 12. 2018
(ถ้าตอบว่าไม่ได้) แล้วน้องๆ คิดว่าเหตุผลที่ไม่สามารถปรึกษาพ่อแม่/ผู้ปกครองได้คือข้อไหนมากที่สุดคะ
ก.พ. 12. 2018
น้องๆ คิดว่าถ้าเรารักใครสักคนแต่เรายังไม่พร้อมมีเซ็กซ์ แต่เขากดดันว่าต้องมีเซ็กซ์ด้วยไม่งั้นบอกเลิก น้องจะทำอย่างไรคะ
ก.พ. 12. 2018
น้องๆ คิดว่าหลักสูตรเพศศึกษาให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (ที่ไม่ใช่โรคเอดส์) มากเพียงพอกับความต้องการน้องไหมคะ
ก.พ. 12. 2018
แล้วน้องๆ อยากได้ความรู้เพิ่มเกี่ยวกับโรคไหนต่อไปนี้มากที่สุดคะ
ก.พ. 12. 2018
สุดท้ายแล้ว น้องๆ คิดว่าถ้าตัวเองมีหูด ฝี ตุ่มใส หรืออาการแสบคันบริเวณอวัยวะเพศ จะสามารถคาดเดาได้ว่าเป็นอาการของโรคติดต่อชนิดไหนไหมคะ

POLL RESULTS

ก.พ. 12. 2018
น้องๆ เคยมีเพศสัมพันธ์หรือยังคะ
0 responded out of 0 polled
Female
23%
Yes
 
Yes
77%
No
 
No

Male
41%
Yes
 
Yes
59%
No
 
No
0-14
10%
Yes
 
Yes
90%
No
 
No

15-19
23%
Yes
 
Yes
77%
No
 
No

20-24
46%
Yes
 
Yes
54%
No
 
No

25-30
68%
Yes
 
Yes
32%
No
 
No

31-34
100%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No

35+
57%
Yes
 
Yes
43%
No
 
No
28%
Yes
 
Yes
72%
No
 
No
ก.พ. 12. 2018
น้องๆ คิดว่าการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานเป็นเรื่องปกติที่รับได้ไหมคะ
0 responded out of 0 polled
Female
46%
Yes, it is
 
Yes, it is
24%
No, it isn't
 
No, it isn't
30%
Not sure
 
Not sure

Male
61%
Yes, it is
 
Yes, it is
12%
No, it isn't
 
No, it isn't
26%
Not sure
 
Not sure
0-14
35%
Yes, it is
 
Yes, it is
37%
No, it isn't
 
No, it isn't
28%
Not sure
 
Not sure

15-19
48%
Yes, it is
 
Yes, it is
22%
No, it isn't
 
No, it isn't
31%
Not sure
 
Not sure

20-24
57%
Yes, it is
 
Yes, it is
15%
No, it isn't
 
No, it isn't
28%
Not sure
 
Not sure

25-30
67%
Yes, it is
 
Yes, it is
11%
No, it isn't
 
No, it isn't
22%
Not sure
 
Not sure

31-34
86%
Yes, it is
 
Yes, it is
14%
No, it isn't
 
No, it isn't
0%
Not sure
 
Not sure

35+
29%
Yes, it is
 
Yes, it is
43%
No, it isn't
 
No, it isn't
29%
Not sure
 
Not sure
49%
Yes, it is
 
Yes, it is
21%
No, it isn't
 
No, it isn't
30%
Not sure
 
Not sure
ก.พ. 12. 2018
น้องๆ รู้สึกยังไงกับผู้หญิงที่พกถุงยางคะ
0 responded out of 0 polled
Female
77%
Appropriate
 
Appropriate
10%
Not appropriate
 
Not appropriate
11%
Not sure
 
Not sure
2%
Other specify
 
Other specify

Male
81%
Appropriate
 
Appropriate
8%
Not appropriate
 
Not appropriate
8%
Not sure
 
Not sure
3%
Other specify
 
Other specify
0-14
70%
Appropriate
 
Appropriate
21%
Not appropriate
 
Not appropriate
9%
Not sure
 
Not sure
0%
Other specify
 
Other specify

15-19
78%
Appropriate
 
Appropriate
9%
Not appropriate
 
Not appropriate
11%
Not sure
 
Not sure
3%
Other specify
 
Other specify

20-24
81%
Appropriate
 
Appropriate
7%
Not appropriate
 
Not appropriate
9%
Not sure
 
Not sure
3%
Other specify
 
Other specify

25-30
83%
Appropriate
 
Appropriate
11%
Not appropriate
 
Not appropriate
6%
Not sure
 
Not sure
0%
Other specify
 
Other specify

31-34
86%
Appropriate
 
Appropriate
0%
Not appropriate
 
Not appropriate
0%
Not sure
 
Not sure
14%
Other specify
 
Other specify

35+
90%
Appropriate
 
Appropriate
10%
Not appropriate
 
Not appropriate
0%
Not sure
 
Not sure
0%
Other specify
 
Other specify
77%
Appropriate
 
Appropriate
10%
Not appropriate
 
Not appropriate
10%
Not sure
 
Not sure
3%
Other specify
 
Other specify
ก.พ. 12. 2018
น้องๆ คิดว่าการมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่ใช่แฟนหรือคู่ที่คบกันมาสักพักแล้ว เป็นสิ่งที่รับได้ไหมคะ
0 responded out of 0 polled
Female
11%
Acceptable
 
Acceptable
71%
Not acceptable
 
Not acceptable
18%
Not sure
 
Not sure

Male
28%
Acceptable
 
Acceptable
48%
Not acceptable
 
Not acceptable
24%
Not sure
 
Not sure
0-14
12%
Acceptable
 
Acceptable
68%
Not acceptable
 
Not acceptable
20%
Not sure
 
Not sure

15-19
15%
Acceptable
 
Acceptable
66%
Not acceptable
 
Not acceptable
20%
Not sure
 
Not sure

20-24
21%
Acceptable
 
Acceptable
63%
Not acceptable
 
Not acceptable
16%
Not sure
 
Not sure

25-30
28%
Acceptable
 
Acceptable
50%
Not acceptable
 
Not acceptable
22%
Not sure
 
Not sure

31-34
17%
Acceptable
 
Acceptable
83%
Not acceptable
 
Not acceptable
0%
Not sure
 
Not sure

35+
38%
Acceptable
 
Acceptable
43%
Not acceptable
 
Not acceptable
19%
Not sure
 
Not sure
15%
Acceptable
 
Acceptable
66%
Not acceptable
 
Not acceptable
19%
Not sure
 
Not sure
ก.พ. 12. 2018
น้องๆคิดว่าตัวเองสามารถปรึกษาหรือพูดคุยกับผู้ปกครองเรื่องพฤติกรรมหรือสุขภาพทางเพศได้มากน้อยแค่ไหนคะ
0 responded out of 0 polled
Female
18%
A lot
 
A lot
35%
Somewhat
 
Somewhat
33%
A little
 
A little
14%
Not at all
 
Not at all

Male
20%
A lot
 
A lot
30%
Somewhat
 
Somewhat
36%
A little
 
A little
14%
Not at all
 
Not at all
0-14
18%
A lot
 
A lot
44%
Somewhat
 
Somewhat
27%
A little
 
A little
10%
Not at all
 
Not at all

15-19
18%
A lot
 
A lot
33%
Somewhat
 
Somewhat
35%
A little
 
A little
14%
Not at all
 
Not at all

20-24
20%
A lot
 
A lot
33%
Somewhat
 
Somewhat
30%
A little
 
A little
16%
Not at all
 
Not at all

25-30
11%
A lot
 
A lot
33%
Somewhat
 
Somewhat
50%
A little
 
A little
6%
Not at all
 
Not at all

31-34
33%
A lot
 
A lot
50%
Somewhat
 
Somewhat
17%
A little
 
A little
0%
Not at all
 
Not at all

35+
14%
A lot
 
A lot
38%
Somewhat
 
Somewhat
29%
A little
 
A little
19%
Not at all
 
Not at all
18%
A lot
 
A lot
34%
Somewhat
 
Somewhat
34%
A little
 
A little
14%
Not at all
 
Not at all
ก.พ. 12. 2018
(ถ้าตอบว่าไม่ได้) แล้วน้องๆ คิดว่าเหตุผลที่ไม่สามารถปรึกษาพ่อแม่/ผู้ปกครองได้คือข้อไหนมากที่สุดคะ
0 responded out of 0 polled
Female
74%
Parents wont accept that I want sex
 
Parents wont accept that I want sex
1%
Parents have no knowledge about sex
 
Parents have no knowledge about sex
4%
Parents against my sex orient
 
Parents against my sex orient
12%
Against my parents religious beliefs
 
Against my parents religious beliefs
9%
Other specify
 
Other specify

Male
52%
Parents wont accept that I want sex
 
Parents wont accept that I want sex
2%
Parents have no knowledge about sex
 
Parents have no knowledge about sex
26%
Parents against my sex orient
 
Parents against my sex orient
10%
Against my parents religious beliefs
 
Against my parents religious beliefs
10%
Other specify
 
Other specify
0-14
100%
Parents wont accept that I want sex
 
Parents wont accept that I want sex
0%
Parents have no knowledge about sex
 
Parents have no knowledge about sex
0%
Parents against my sex orient
 
Parents against my sex orient
0%
Against my parents religious beliefs
 
Against my parents religious beliefs
0%
Other specify
 
Other specify

15-19
68%
Parents wont accept that I want sex
 
Parents wont accept that I want sex
1%
Parents have no knowledge about sex
 
Parents have no knowledge about sex
11%
Parents against my sex orient
 
Parents against my sex orient
10%
Against my parents religious beliefs
 
Against my parents religious beliefs
10%
Other specify
 
Other specify

20-24
68%
Parents wont accept that I want sex
 
Parents wont accept that I want sex
0%
Parents have no knowledge about sex
 
Parents have no knowledge about sex
8%
Parents against my sex orient
 
Parents against my sex orient
18%
Against my parents religious beliefs
 
Against my parents religious beliefs
6%
Other specify
 
Other specify

25-30
100%
Parents wont accept that I want sex
 
Parents wont accept that I want sex
0%
Parents have no knowledge about sex
 
Parents have no knowledge about sex
0%
Parents against my sex orient
 
Parents against my sex orient
0%
Against my parents religious beliefs
 
Against my parents religious beliefs
0%
Other specify
 
Other specify

31-34
0%
Parents wont accept that I want sex
 
Parents wont accept that I want sex
0%
Parents have no knowledge about sex
 
Parents have no knowledge about sex
0%
Parents against my sex orient
 
Parents against my sex orient
0%
Against my parents religious beliefs
 
Against my parents religious beliefs
0%
Other specify
 
Other specify

35+
50%
Parents wont accept that I want sex
 
Parents wont accept that I want sex
0%
Parents have no knowledge about sex
 
Parents have no knowledge about sex
50%
Parents against my sex orient
 
Parents against my sex orient
0%
Against my parents religious beliefs
 
Against my parents religious beliefs
0%
Other specify
 
Other specify
68%
Parents wont accept that I want sex
 
Parents wont accept that I want sex
2%
Parents have no knowledge about sex
 
Parents have no knowledge about sex
10%
Parents against my sex orient
 
Parents against my sex orient
10%
Against my parents religious beliefs
 
Against my parents religious beliefs
10%
Other specify
 
Other specify
ก.พ. 12. 2018
น้องๆ คิดว่าถ้าเรารักใครสักคนแต่เรายังไม่พร้อมมีเซ็กซ์ แต่เขากดดันว่าต้องมีเซ็กซ์ด้วยไม่งั้นบอกเลิก น้องจะทำอย่างไรคะ
0 responded out of 0 polled
Female
78%
Have to breakup with him/her
 
Have to breakup with him/her
3%
Have sex coz dont want to lose him/h
 
Have sex coz dont want to lose him/h
13%
Not sure yet
 
Not sure yet
7%
Other specify
 
Other specify

Male
44%
Have to breakup with him/her
 
Have to breakup with him/her
16%
Have sex coz dont want to lose him/h
 
Have sex coz dont want to lose him/h
30%
Not sure yet
 
Not sure yet
10%
Other specify
 
Other specify
0-14
70%
Have to breakup with him/her
 
Have to breakup with him/her
6%
Have sex coz dont want to lose him/h
 
Have sex coz dont want to lose him/h
19%
Not sure yet
 
Not sure yet
5%
Other specify
 
Other specify

15-19
71%
Have to breakup with him/her
 
Have to breakup with him/her
6%
Have sex coz dont want to lose him/h
 
Have sex coz dont want to lose him/h
16%
Not sure yet
 
Not sure yet
7%
Other specify
 
Other specify

20-24
68%
Have to breakup with him/her
 
Have to breakup with him/her
6%
Have sex coz dont want to lose him/h
 
Have sex coz dont want to lose him/h
18%
Not sure yet
 
Not sure yet
9%
Other specify
 
Other specify

25-30
39%
Have to breakup with him/her
 
Have to breakup with him/her
6%
Have sex coz dont want to lose him/h
 
Have sex coz dont want to lose him/h
44%
Not sure yet
 
Not sure yet
11%
Other specify
 
Other specify

31-34
67%
Have to breakup with him/her
 
Have to breakup with him/her
0%
Have sex coz dont want to lose him/h
 
Have sex coz dont want to lose him/h
17%
Not sure yet
 
Not sure yet
17%
Other specify
 
Other specify

35+
62%
Have to breakup with him/her
 
Have to breakup with him/her
0%
Have sex coz dont want to lose him/h
 
Have sex coz dont want to lose him/h
29%
Not sure yet
 
Not sure yet
10%
Other specify
 
Other specify
70%
Have to breakup with him/her
 
Have to breakup with him/her
6%
Have sex coz dont want to lose him/h
 
Have sex coz dont want to lose him/h
17%
Not sure yet
 
Not sure yet
7%
Other specify
 
Other specify
ก.พ. 12. 2018
น้องๆ คิดว่าหลักสูตรเพศศึกษาให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (ที่ไม่ใช่โรคเอดส์) มากเพียงพอกับความต้องการน้องไหมคะ
0 responded out of 0 polled
Female
41%
Not enough
 
Not enough
37%
Enough
 
Enough
21%
Not sure
 
Not sure

Male
48%
Not enough
 
Not enough
36%
Enough
 
Enough
16%
Not sure
 
Not sure
0-14
34%
Not enough
 
Not enough
33%
Enough
 
Enough
32%
Not sure
 
Not sure

15-19
39%
Not enough
 
Not enough
39%
Enough
 
Enough
21%
Not sure
 
Not sure

20-24
59%
Not enough
 
Not enough
28%
Enough
 
Enough
14%
Not sure
 
Not sure

25-30
61%
Not enough
 
Not enough
17%
Enough
 
Enough
22%
Not sure
 
Not sure

31-34
83%
Not enough
 
Not enough
0%
Enough
 
Enough
17%
Not sure
 
Not sure

35+
50%
Not enough
 
Not enough
30%
Enough
 
Enough
20%
Not sure
 
Not sure
43%
Not enough
 
Not enough
37%
Enough
 
Enough
20%
Not sure
 
Not sure
ก.พ. 12. 2018
แล้วน้องๆ อยากได้ความรู้เพิ่มเกี่ยวกับโรคไหนต่อไปนี้มากที่สุดคะ
0 responded out of 0 polled
Female
35%
HPV
 
HPV
9%
Herpes
 
Herpes
16%
Gonorrhoea
 
Gonorrhoea
14%
Syphyllis
 
Syphyllis
15%
Hepatitis B
 
Hepatitis B
11%
Other specify
 
Other specify

Male
40%
HPV
 
HPV
9%
Herpes
 
Herpes
19%
Gonorrhoea
 
Gonorrhoea
12%
Syphyllis
 
Syphyllis
7%
Hepatitis B
 
Hepatitis B
12%
Other specify
 
Other specify
0-14
41%
HPV
 
HPV
7%
Herpes
 
Herpes
17%
Gonorrhoea
 
Gonorrhoea
7%
Syphyllis
 
Syphyllis
14%
Hepatitis B
 
Hepatitis B
14%
Other specify
 
Other specify

15-19
37%
HPV
 
HPV
10%
Herpes
 
Herpes
17%
Gonorrhoea
 
Gonorrhoea
15%
Syphyllis
 
Syphyllis
10%
Hepatitis B
 
Hepatitis B
11%
Other specify
 
Other specify

20-24
34%
HPV
 
HPV
8%
Herpes
 
Herpes
16%
Gonorrhoea
 
Gonorrhoea
11%
Syphyllis
 
Syphyllis
18%
Hepatitis B
 
Hepatitis B
13%
Other specify
 
Other specify

25-30
55%
HPV
 
HPV
18%
Herpes
 
Herpes
0%
Gonorrhoea
 
Gonorrhoea
18%
Syphyllis
 
Syphyllis
0%
Hepatitis B
 
Hepatitis B
9%
Other specify
 
Other specify

31-34
40%
HPV
 
HPV
0%
Herpes
 
Herpes
0%
Gonorrhoea
 
Gonorrhoea
20%
Syphyllis
 
Syphyllis
20%
Hepatitis B
 
Hepatitis B
20%
Other specify
 
Other specify

35+
20%
HPV
 
HPV
0%
Herpes
 
Herpes
60%
Gonorrhoea
 
Gonorrhoea
0%
Syphyllis
 
Syphyllis
0%
Hepatitis B
 
Hepatitis B
20%
Other specify
 
Other specify
36%
HPV
 
HPV
9%
Herpes
 
Herpes
17%
Gonorrhoea
 
Gonorrhoea
14%
Syphyllis
 
Syphyllis
13%
Hepatitis B
 
Hepatitis B
11%
Other specify
 
Other specify
ก.พ. 12. 2018
สุดท้ายแล้ว น้องๆ คิดว่าถ้าตัวเองมีหูด ฝี ตุ่มใส หรืออาการแสบคันบริเวณอวัยวะเพศ จะสามารถคาดเดาได้ว่าเป็นอาการของโรคติดต่อชนิดไหนไหมคะ
0 responded out of 0 polled
Female
28%
Yes, I can
 
Yes, I can
44%
No, I cant
 
No, I cant
28%
Not sure
 
Not sure

Male
38%
Yes, I can
 
Yes, I can
37%
No, I cant
 
No, I cant
25%
Not sure
 
Not sure
0-14
28%
Yes, I can
 
Yes, I can
46%
No, I cant
 
No, I cant
26%
Not sure
 
Not sure

15-19
29%
Yes, I can
 
Yes, I can
44%
No, I cant
 
No, I cant
28%
Not sure
 
Not sure

20-24
32%
Yes, I can
 
Yes, I can
42%
No, I cant
 
No, I cant
26%
Not sure
 
Not sure

25-30
33%
Yes, I can
 
Yes, I can
39%
No, I cant
 
No, I cant
28%
Not sure
 
Not sure

31-34
67%
Yes, I can
 
Yes, I can
17%
No, I cant
 
No, I cant
17%
Not sure
 
Not sure

35+
10%
Yes, I can
 
Yes, I can
30%
No, I cant
 
No, I cant
60%
Not sure
 
Not sure
29%
Yes, I can
 
Yes, I can
43%
No, I cant
 
No, I cant
28%
Not sure
 
Not sure

FEATURED ANSWERS

RELATED STORIES

No related stories.

FEATURED IMAGES

No featured images yet.

MORE POLLS

FILTER

POLL LIST
All polls from most recent to oldest