การศึกษา
ระบอบการศึกษาไทยยังคงเป็นประเด็นร้อนที่มีการถกเถียงมากมาย แต่เราเคยได้ถามเยาวชนกันจริงๆหรือยังว่าเขาอยากเล่าเรียนอะไร....เรามาดูกันว่าน้องๆ ยูรีพอร์ตอยากเห็นหลักสูตรการเรียนการสอนแบบไหนมากที่สุดค่ะ
10 questions polled on this topic
32% response rate
2,556 responded out of 7,870 polled
ม.ค. 31. 2018
น้องๆ พอใจกับหลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้รับในระดับมัธยมมากน้อยแค่ไหนคะ
ม.ค. 31. 2018
(ถ้าตอบว่าไม่พอใจ) เพราะอะไรน้องๆ ถึงไม่พอใจหลักสูตรมากที่สุดคะ
ม.ค. 31. 2018
น้องๆ คิดว่าอยากให้กระทรวง ทบวง กรมด้านการศึกษา ปรึกษาเยาวชนเกี่ยวกับการออกแบบหลักสูตรมัธยมด้านไหนมากที่สุดคะ
ม.ค. 31. 2018
น้องๆ คิดว่านักเรียนควรมีโอกาสร่วมวางแผนหัวข้อการเรียนกับครูประจำวิชาก่อนเริ่มภาคเรียนไหมคะ
ม.ค. 31. 2018
น้องๆ คิดว่าหลักสูตรการเรียนการสอนยุคใหม่ ควรมีวิชาที่ให้ฝึกงานกับองค์กรหรือบริษัทในสายอาชีพที่สนใจไหมคะ
ม.ค. 31. 2018
แล้วคิดว่าควรใช้เวลาฝึกงานยาวนานแค่ไหนดีคะ
ม.ค. 31. 2018
น้องๆ ชอบการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน หรือทำโปรเจคงานกลุ่มเกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจไหมคะ
ม.ค. 31. 2018
แล้วน้องๆ คิดว่าการเรียนรู้แบบใช้โครงงานหรือโปรเจคควรมีสัดส่วนเท่าไหร่ของหลักสูตรมัธยมทั้งหมดคะ
ม.ค. 31. 2018
น้องๆ คิดว่าอยากให้มีการเลือกเรียนสายวิชา เช่น สายวิทย์ สายศิลป์ ต่อไปไหมคะ
ม.ค. 31. 2018
น้องๆ คิดว่าทัศนศึกษาด้านไหนที่สนใจมากที่สุดคะ

ผลโพล

ม.ค. 31. 2018
น้องๆ พอใจกับหลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้รับในระดับมัธยมมากน้อยแค่ไหนคะ
มีผู้ตอบจำนวน 2,556 จากทั้งหมด 7,870 ที่ทำการสำรวจ
0-14
7%
a little
 
a little
68%
moderately
 
moderately
17%
very satisfied
 
very satisfied
8%
not satisfied at all
 
not satisfied at all

15-19
19%
a little
 
a little
58%
moderately
 
moderately
14%
very satisfied
 
very satisfied
9%
not satisfied at all
 
not satisfied at all

20-24
19%
a little
 
a little
54%
moderately
 
moderately
18%
very satisfied
 
very satisfied
9%
not satisfied at all
 
not satisfied at all

25-30
29%
a little
 
a little
47%
moderately
 
moderately
6%
very satisfied
 
very satisfied
18%
not satisfied at all
 
not satisfied at all

31-34
0%
a little
 
a little
50%
moderately
 
moderately
0%
very satisfied
 
very satisfied
50%
not satisfied at all
 
not satisfied at all

35+
30%
a little
 
a little
40%
moderately
 
moderately
10%
very satisfied
 
very satisfied
20%
not satisfied at all
 
not satisfied at all
16%
Very satisfied
 
Very satisfied
8%
Not satisfied at all
 
Not satisfied at all
18%
A little
 
A little
58%
Moderately
 
Moderately
ม.ค. 31. 2018
(ถ้าตอบว่าไม่พอใจ) เพราะอะไรน้องๆ ถึงไม่พอใจหลักสูตรมากที่สุดคะ
มีผู้ตอบจำนวน 233 จากทั้งหมด 247 ที่ทำการสำรวจ
0-14
17%
no subjects i want to study
 
no subjects i want to study
0%
knowledge not enough for college
 
knowledge not enough for college
0%
knowledge do not match dream job
 
knowledge do not match dream job
50%
knowledge cannot be used in daily
 
knowledge cannot be used in daily
33%
other specify
 
other specify

15-19
11%
no subjects i want to study
 
no subjects i want to study
11%
knowledge not enough for college
 
knowledge not enough for college
13%
knowledge do not match dream job
 
knowledge do not match dream job
46%
knowledge cannot be used in daily
 
knowledge cannot be used in daily
18%
other specify
 
other specify

20-24
21%
no subjects i want to study
 
no subjects i want to study
0%
knowledge not enough for college
 
knowledge not enough for college
8%
knowledge do not match dream job
 
knowledge do not match dream job
58%
knowledge cannot be used in daily
 
knowledge cannot be used in daily
12%
other specify
 
other specify

25-30
0%
no subjects i want to study
 
no subjects i want to study
0%
knowledge not enough for college
 
knowledge not enough for college
100%
knowledge do not match dream job
 
knowledge do not match dream job
0%
knowledge cannot be used in daily
 
knowledge cannot be used in daily
0%
other specify
 
other specify

31-34
0%
no subjects i want to study
 
no subjects i want to study
0%
knowledge not enough for college
 
knowledge not enough for college
0%
knowledge do not match dream job
 
knowledge do not match dream job
100%
knowledge cannot be used in daily
 
knowledge cannot be used in daily
0%
other specify
 
other specify

35+
0%
no subjects i want to study
 
no subjects i want to study
0%
knowledge not enough for college
 
knowledge not enough for college
0%
knowledge do not match dream job
 
knowledge do not match dream job
100%
knowledge cannot be used in daily
 
knowledge cannot be used in daily
0%
other specify
 
other specify
16%
Other specify
 
Other specify
12%
Knowledge do not match dream job
 
Knowledge do not match dream job
12%
Knowledge not enough for college
 
Knowledge not enough for college
48%
Knowledge cannot be used in daily
 
Knowledge cannot be used in daily
13%
No subjects I want to study
 
No subjects I want to study
ม.ค. 31. 2018
น้องๆ คิดว่าอยากให้กระทรวง ทบวง กรมด้านการศึกษา ปรึกษาเยาวชนเกี่ยวกับการออกแบบหลักสูตรมัธยมด้านไหนมากที่สุดคะ
มีผู้ตอบจำนวน 2,660 จากทั้งหมด 2,839 ที่ทำการสำรวจ
0-14
22%
subjects to teach
 
subjects to teach
22%
homework and assignments
 
homework and assignments
26%
extra curricular activities
 
extra curricular activities
24%
grading and scoring
 
grading and scoring
6%
other specify
 
other specify

15-19
25%
subjects to teach
 
subjects to teach
19%
homework and assignments
 
homework and assignments
35%
extra curricular activities
 
extra curricular activities
16%
grading and scoring
 
grading and scoring
5%
other specify
 
other specify

20-24
32%
subjects to teach
 
subjects to teach
11%
homework and assignments
 
homework and assignments
43%
extra curricular activities
 
extra curricular activities
10%
grading and scoring
 
grading and scoring
5%
other specify
 
other specify

25-30
19%
subjects to teach
 
subjects to teach
6%
homework and assignments
 
homework and assignments
50%
extra curricular activities
 
extra curricular activities
19%
grading and scoring
 
grading and scoring
6%
other specify
 
other specify

31-34
0%
subjects to teach
 
subjects to teach
0%
homework and assignments
 
homework and assignments
67%
extra curricular activities
 
extra curricular activities
0%
grading and scoring
 
grading and scoring
33%
other specify
 
other specify

35+
20%
subjects to teach
 
subjects to teach
10%
homework and assignments
 
homework and assignments
50%
extra curricular activities
 
extra curricular activities
20%
grading and scoring
 
grading and scoring
0%
other specify
 
other specify
5%
Other specify
 
Other specify
35%
Extra curricular activities
 
Extra curricular activities
27%
Subjects to teach
 
Subjects to teach
18%
Homework and assignments
 
Homework and assignments
16%
Grading and scoring
 
Grading and scoring
ม.ค. 31. 2018
น้องๆ คิดว่านักเรียนควรมีโอกาสร่วมวางแผนหัวข้อการเรียนกับครูประจำวิชาก่อนเริ่มภาคเรียนไหมคะ
มีผู้ตอบจำนวน 2,603 จากทั้งหมด 2,666 ที่ทำการสำรวจ
0-14
32%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
63%
yes
 
yes
5%
no
 
no

15-19
25%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
70%
yes
 
yes
5%
no
 
no

20-24
21%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
74%
yes
 
yes
5%
no
 
no

25-30
31%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
69%
yes
 
yes
0%
no
 
no

31-34
0%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
100%
yes
 
yes
0%
no
 
no

35+
40%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
50%
yes
 
yes
10%
no
 
no
24%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
6%
No
 
No
70%
Yes
 
Yes
ม.ค. 31. 2018
น้องๆ คิดว่าหลักสูตรการเรียนการสอนยุคใหม่ ควรมีวิชาที่ให้ฝึกงานกับองค์กรหรือบริษัทในสายอาชีพที่สนใจไหมคะ
มีผู้ตอบจำนวน 2,551 จากทั้งหมด 2,604 ที่ทำการสำรวจ
0-14
16%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
84%
yes
 
yes
0%
no
 
no

15-19
8%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
91%
yes
 
yes
2%
no
 
no

20-24
5%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
93%
yes
 
yes
1%
no
 
no

25-30
0%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
100%
yes
 
yes
0%
no
 
no

31-34
0%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
100%
yes
 
yes
0%
no
 
no

35+
0%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
100%
yes
 
yes
0%
no
 
no
8%
Not sure/don't know
 
Not sure/don't know
2%
No
 
No
90%
Yes
 
Yes
ม.ค. 31. 2018
แล้วคิดว่าควรใช้เวลาฝึกงานยาวนานแค่ไหนดีคะ
มีผู้ตอบจำนวน 2,277 จากทั้งหมด 2,311 ที่ทำการสำรวจ
0-14
8%
an academic year
 
an academic year
31%
a semester
 
a semester
11%
a week
 
a week
31%
a month
 
a month
13%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
6%
other specify
 
other specify

15-19
9%
an academic year
 
an academic year
32%
a semester
 
a semester
13%
a week
 
a week
32%
a month
 
a month
10%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
4%
other specify
 
other specify

20-24
12%
an academic year
 
an academic year
29%
a semester
 
a semester
15%
a week
 
a week
29%
a month
 
a month
8%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
7%
other specify
 
other specify

25-30
6%
an academic year
 
an academic year
56%
a semester
 
a semester
6%
a week
 
a week
19%
a month
 
a month
12%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
0%
other specify
 
other specify

31-34
0%
an academic year
 
an academic year
67%
a semester
 
a semester
33%
a week
 
a week
0%
a month
 
a month
0%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
0%
other specify
 
other specify

35+
0%
an academic year
 
an academic year
40%
a semester
 
a semester
10%
a week
 
a week
30%
a month
 
a month
20%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
0%
other specify
 
other specify
4%
Other specify
 
Other specify
10%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
9%
an academic year
 
an academic year
31%
a semester
 
a semester
32%
a month
 
a month
14%
a week
 
a week
ม.ค. 31. 2018
น้องๆ ชอบการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน หรือทำโปรเจคงานกลุ่มเกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจไหมคะ
มีผู้ตอบจำนวน 2,485 จากทั้งหมด 2,518 ที่ทำการสำรวจ
0-14
20%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
53%
yes
 
yes
27%
no
 
no

15-19
20%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
43%
yes
 
yes
37%
no
 
no

20-24
16%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
58%
yes
 
yes
26%
no
 
no

25-30
31%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
62%
yes
 
yes
6%
no
 
no

31-34
0%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
100%
yes
 
yes
0%
no
 
no

35+
10%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
70%
yes
 
yes
20%
no
 
no
18%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
35%
No
 
No
47%
Yes
 
Yes
ม.ค. 31. 2018
แล้วน้องๆ คิดว่าการเรียนรู้แบบใช้โครงงานหรือโปรเจคควรมีสัดส่วนเท่าไหร่ของหลักสูตรมัธยมทั้งหมดคะ
มีผู้ตอบจำนวน 2,435 จากทั้งหมด 2,486 ที่ทำการสำรวจ
0-14
55%
30-50%
 
30-50%
8%
more than 70%
 
more than 70%
23%
50-70%
 
50-70%
14%
less than 30%
 
less than 30%

15-19
51%
30-50%
 
30-50%
4%
more than 70%
 
more than 70%
19%
50-70%
 
50-70%
26%
less than 30%
 
less than 30%

20-24
56%
30-50%
 
30-50%
3%
more than 70%
 
more than 70%
12%
50-70%
 
50-70%
29%
less than 30%
 
less than 30%

25-30
69%
30-50%
 
30-50%
0%
more than 70%
 
more than 70%
6%
50-70%
 
50-70%
25%
less than 30%
 
less than 30%

31-34
67%
30-50%
 
30-50%
0%
more than 70%
 
more than 70%
33%
50-70%
 
50-70%
0%
less than 30%
 
less than 30%

35+
60%
30-50%
 
30-50%
0%
more than 70%
 
more than 70%
0%
50-70%
 
50-70%
40%
less than 30%
 
less than 30%
4%
More than 70%
 
More than 70%
17%
50-70%
 
50-70%
53%
30-50%
 
30-50%
26%
Less than 30%
 
Less than 30%
ม.ค. 31. 2018
น้องๆ คิดว่าอยากให้มีการเลือกเรียนสายวิชา เช่น สายวิทย์ สายศิลป์ ต่อไปไหมคะ
มีผู้ตอบจำนวน 2,405 จากทั้งหมด 2,435 ที่ทำการสำรวจ
0-14
15%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
73%
yes, i still want it
 
yes, i still want it
12%
no
 
no

15-19
12%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
75%
yes, i still want it
 
yes, i still want it
13%
no
 
no

20-24
12%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
68%
yes, i still want it
 
yes, i still want it
20%
no
 
no

25-30
6%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
50%
yes, i still want it
 
yes, i still want it
44%
no
 
no

31-34
33%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
67%
yes, i still want it
 
yes, i still want it
0%
no
 
no

35+
30%
not sure/don't know
 
not sure/don't know
50%
yes, i still want it
 
yes, i still want it
20%
no
 
no
11%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
14%
No
 
No
75%
Yes, I still want it
 
Yes, I still want it
ม.ค. 31. 2018
น้องๆ คิดว่าทัศนศึกษาด้านไหนที่สนใจมากที่สุดคะ
มีผู้ตอบจำนวน 2,385 จากทั้งหมด 2,405 ที่ทำการสำรวจ
0-14
25%
social development and environment
 
social development and environment
34%
technology and innovation trips
 
technology and innovation trips
19%
organisation and corporate trips
 
organisation and corporate trips
4%
other specify
 
other specify
18%
history and culture trips
 
history and culture trips

15-19
19%
social development and environment
 
social development and environment
30%
technology and innovation trips
 
technology and innovation trips
28%
organisation and corporate trips
 
organisation and corporate trips
6%
other specify
 
other specify
16%
history and culture trips
 
history and culture trips

20-24
25%
social development and environment
 
social development and environment
27%
technology and innovation trips
 
technology and innovation trips
29%
organisation and corporate trips
 
organisation and corporate trips
4%
other specify
 
other specify
14%
history and culture trips
 
history and culture trips

25-30
31%
social development and environment
 
social development and environment
38%
technology and innovation trips
 
technology and innovation trips
25%
organisation and corporate trips
 
organisation and corporate trips
0%
other specify
 
other specify
6%
history and culture trips
 
history and culture trips

31-34
0%
social development and environment
 
social development and environment
33%
technology and innovation trips
 
technology and innovation trips
0%
organisation and corporate trips
 
organisation and corporate trips
33%
other specify
 
other specify
33%
history and culture trips
 
history and culture trips

35+
20%
social development and environment
 
social development and environment
20%
technology and innovation trips
 
technology and innovation trips
20%
organisation and corporate trips
 
organisation and corporate trips
10%
other specify
 
other specify
30%
history and culture trips
 
history and culture trips
6%
Other specify
 
Other specify
30%
Technology and innovation trips
 
Technology and innovation trips
21%
Social development and environment
 
Social development and environment
28%
Organisation and corporate trips
 
Organisation and corporate trips
16%
History and culture trips
 
History and culture trips

คำตอบที่โดดเด่น

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีในการเสริมสร้างเรียนรู้ของเด็กๆ: กรณีศึกษา เกม Pokémon Go
อ่านเพิ่มเติม →

รูปภาพแนะนำ

ยังไม่มีรูปภาพแนะนำ

โพลอื่นๆ

ตัวกรอง

รายการโพล
โพลทั้งหมดตั้งแต่ล่าสุดจนถึงเก่าสุด