การศึกษา
ระบอบการศึกษาไทยยังคงเป็นประเด็นร้อนที่มีการถกเถียงมากมาย แต่เราเคยได้ถามเยาวชนกันจริงๆหรือยังว่าเขาอยากเล่าเรียนอะไร....เรามาดูกันว่าน้องๆ ยูรีพอร์ตอยากเห็นหลักสูตรการเรียนการสอนแบบไหนมากที่สุดค่ะ
10 questions polled on this topic
___ response rate
0 responded out of 0 polled
ม.ค. 31. 2018
น้องๆ พอใจกับหลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้รับในระดับมัธยมมากน้อยแค่ไหนคะ
ม.ค. 31. 2018
(ถ้าตอบว่าไม่พอใจ) เพราะอะไรน้องๆ ถึงไม่พอใจหลักสูตรมากที่สุดคะ
ม.ค. 31. 2018
น้องๆ คิดว่าอยากให้กระทรวง ทบวง กรมด้านการศึกษา ปรึกษาเยาวชนเกี่ยวกับการออกแบบหลักสูตรมัธยมด้านไหนมากที่สุดคะ
ม.ค. 31. 2018
น้องๆ คิดว่านักเรียนควรมีโอกาสร่วมวางแผนหัวข้อการเรียนกับครูประจำวิชาก่อนเริ่มภาคเรียนไหมคะ
ม.ค. 31. 2018
น้องๆ คิดว่าหลักสูตรการเรียนการสอนยุคใหม่ ควรมีวิชาที่ให้ฝึกงานกับองค์กรหรือบริษัทในสายอาชีพที่สนใจไหมคะ
ม.ค. 31. 2018
แล้วคิดว่าควรใช้เวลาฝึกงานยาวนานแค่ไหนดีคะ
ม.ค. 31. 2018
น้องๆ ชอบการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน หรือทำโปรเจคงานกลุ่มเกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจไหมคะ
ม.ค. 31. 2018
แล้วน้องๆ คิดว่าการเรียนรู้แบบใช้โครงงานหรือโปรเจคควรมีสัดส่วนเท่าไหร่ของหลักสูตรมัธยมทั้งหมดคะ
ม.ค. 31. 2018
น้องๆ คิดว่าอยากให้มีการเลือกเรียนสายวิชา เช่น สายวิทย์ สายศิลป์ ต่อไปไหมคะ
ม.ค. 31. 2018
น้องๆ คิดว่าทัศนศึกษาด้านไหนที่สนใจมากที่สุดคะ

POLL RESULTS

ม.ค. 31. 2018
น้องๆ พอใจกับหลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้รับในระดับมัธยมมากน้อยแค่ไหนคะ
0 responded out of 0 polled
Female
15%
Very satisfied
 
Very satisfied
61%
Moderately
 
Moderately
17%
A little
 
A little
7%
Not satisfied at all
 
Not satisfied at all

Male
18%
Very satisfied
 
Very satisfied
49%
Moderately
 
Moderately
19%
A little
 
A little
14%
Not satisfied at all
 
Not satisfied at all
0-14
18%
Very satisfied
 
Very satisfied
69%
Moderately
 
Moderately
6%
A little
 
A little
8%
Not satisfied at all
 
Not satisfied at all

15-19
15%
Very satisfied
 
Very satisfied
58%
Moderately
 
Moderately
18%
A little
 
A little
9%
Not satisfied at all
 
Not satisfied at all

20-24
18%
Very satisfied
 
Very satisfied
54%
Moderately
 
Moderately
18%
A little
 
A little
10%
Not satisfied at all
 
Not satisfied at all

25-30
6%
Very satisfied
 
Very satisfied
49%
Moderately
 
Moderately
29%
A little
 
A little
17%
Not satisfied at all
 
Not satisfied at all

31-34
0%
Very satisfied
 
Very satisfied
50%
Moderately
 
Moderately
0%
A little
 
A little
50%
Not satisfied at all
 
Not satisfied at all

35+
9%
Very satisfied
 
Very satisfied
45%
Moderately
 
Moderately
27%
A little
 
A little
18%
Not satisfied at all
 
Not satisfied at all
16%
Very satisfied
 
Very satisfied
58%
Moderately
 
Moderately
18%
A little
 
A little
8%
Not satisfied at all
 
Not satisfied at all
ม.ค. 31. 2018
(ถ้าตอบว่าไม่พอใจ) เพราะอะไรน้องๆ ถึงไม่พอใจหลักสูตรมากที่สุดคะ
0 responded out of 0 polled
Female
15%
No subjects I want to study
 
No subjects I want to study
44%
Knowledge cannot be used in daily
 
Knowledge cannot be used in daily
13%
Knowledge not enough for college
 
Knowledge not enough for college
10%
Knowledge do not match dream job
 
Knowledge do not match dream job
18%
Other specify
 
Other specify

Male
10%
No subjects I want to study
 
No subjects I want to study
56%
Knowledge cannot be used in daily
 
Knowledge cannot be used in daily
6%
Knowledge not enough for college
 
Knowledge not enough for college
15%
Knowledge do not match dream job
 
Knowledge do not match dream job
14%
Other specify
 
Other specify
0-14
17%
No subjects I want to study
 
No subjects I want to study
50%
Knowledge cannot be used in daily
 
Knowledge cannot be used in daily
0%
Knowledge not enough for college
 
Knowledge not enough for college
0%
Knowledge do not match dream job
 
Knowledge do not match dream job
33%
Other specify
 
Other specify

15-19
11%
No subjects I want to study
 
No subjects I want to study
46%
Knowledge cannot be used in daily
 
Knowledge cannot be used in daily
11%
Knowledge not enough for college
 
Knowledge not enough for college
13%
Knowledge do not match dream job
 
Knowledge do not match dream job
18%
Other specify
 
Other specify

20-24
21%
No subjects I want to study
 
No subjects I want to study
58%
Knowledge cannot be used in daily
 
Knowledge cannot be used in daily
0%
Knowledge not enough for college
 
Knowledge not enough for college
8%
Knowledge do not match dream job
 
Knowledge do not match dream job
12%
Other specify
 
Other specify

25-30
0%
No subjects I want to study
 
No subjects I want to study
0%
Knowledge cannot be used in daily
 
Knowledge cannot be used in daily
0%
Knowledge not enough for college
 
Knowledge not enough for college
100%
Knowledge do not match dream job
 
Knowledge do not match dream job
0%
Other specify
 
Other specify

31-34
0%
No subjects I want to study
 
No subjects I want to study
100%
Knowledge cannot be used in daily
 
Knowledge cannot be used in daily
0%
Knowledge not enough for college
 
Knowledge not enough for college
0%
Knowledge do not match dream job
 
Knowledge do not match dream job
0%
Other specify
 
Other specify

35+
0%
No subjects I want to study
 
No subjects I want to study
100%
Knowledge cannot be used in daily
 
Knowledge cannot be used in daily
0%
Knowledge not enough for college
 
Knowledge not enough for college
0%
Knowledge do not match dream job
 
Knowledge do not match dream job
0%
Other specify
 
Other specify
13%
No subjects I want to study
 
No subjects I want to study
48%
Knowledge cannot be used in daily
 
Knowledge cannot be used in daily
12%
Knowledge not enough for college
 
Knowledge not enough for college
12%
Knowledge do not match dream job
 
Knowledge do not match dream job
16%
Other specify
 
Other specify
ม.ค. 31. 2018
น้องๆ คิดว่าอยากให้กระทรวง ทบวง กรมด้านการศึกษา ปรึกษาเยาวชนเกี่ยวกับการออกแบบหลักสูตรมัธยมด้านไหนมากที่สุดคะ
0 responded out of 0 polled
Female
17%
Grading and scoring
 
Grading and scoring
19%
Homework and assignments
 
Homework and assignments
27%
Subjects to teach
 
Subjects to teach
33%
Extra curricular activities
 
Extra curricular activities
4%
Other specify
 
Other specify

Male
13%
Grading and scoring
 
Grading and scoring
15%
Homework and assignments
 
Homework and assignments
25%
Subjects to teach
 
Subjects to teach
41%
Extra curricular activities
 
Extra curricular activities
6%
Other specify
 
Other specify
0-14
25%
Grading and scoring
 
Grading and scoring
22%
Homework and assignments
 
Homework and assignments
22%
Subjects to teach
 
Subjects to teach
26%
Extra curricular activities
 
Extra curricular activities
6%
Other specify
 
Other specify

15-19
16%
Grading and scoring
 
Grading and scoring
19%
Homework and assignments
 
Homework and assignments
25%
Subjects to teach
 
Subjects to teach
35%
Extra curricular activities
 
Extra curricular activities
5%
Other specify
 
Other specify

20-24
11%
Grading and scoring
 
Grading and scoring
11%
Homework and assignments
 
Homework and assignments
31%
Subjects to teach
 
Subjects to teach
42%
Extra curricular activities
 
Extra curricular activities
5%
Other specify
 
Other specify

25-30
21%
Grading and scoring
 
Grading and scoring
6%
Homework and assignments
 
Homework and assignments
18%
Subjects to teach
 
Subjects to teach
48%
Extra curricular activities
 
Extra curricular activities
6%
Other specify
 
Other specify

31-34
0%
Grading and scoring
 
Grading and scoring
0%
Homework and assignments
 
Homework and assignments
0%
Subjects to teach
 
Subjects to teach
67%
Extra curricular activities
 
Extra curricular activities
33%
Other specify
 
Other specify

35+
20%
Grading and scoring
 
Grading and scoring
10%
Homework and assignments
 
Homework and assignments
20%
Subjects to teach
 
Subjects to teach
50%
Extra curricular activities
 
Extra curricular activities
0%
Other specify
 
Other specify
16%
Grading and scoring
 
Grading and scoring
18%
Homework and assignments
 
Homework and assignments
27%
Subjects to teach
 
Subjects to teach
35%
Extra curricular activities
 
Extra curricular activities
5%
Other specify
 
Other specify
ม.ค. 31. 2018
น้องๆ คิดว่านักเรียนควรมีโอกาสร่วมวางแผนหัวข้อการเรียนกับครูประจำวิชาก่อนเริ่มภาคเรียนไหมคะ
0 responded out of 0 polled
Female
69%
Yes
 
Yes
6%
No
 
No
25%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know

Male
72%
Yes
 
Yes
5%
No
 
No
23%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
0-14
63%
Yes
 
Yes
5%
No
 
No
31%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know

15-19
70%
Yes
 
Yes
5%
No
 
No
25%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know

20-24
74%
Yes
 
Yes
5%
No
 
No
21%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know

25-30
70%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No
30%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know

31-34
100%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No
0%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know

35+
50%
Yes
 
Yes
10%
No
 
No
40%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
70%
Yes
 
Yes
6%
No
 
No
24%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
ม.ค. 31. 2018
น้องๆ คิดว่าหลักสูตรการเรียนการสอนยุคใหม่ ควรมีวิชาที่ให้ฝึกงานกับองค์กรหรือบริษัทในสายอาชีพที่สนใจไหมคะ
0 responded out of 0 polled
Female
91%
Yes
 
Yes
2%
No
 
No
7%
Not sure/don't know
 
Not sure/don't know

Male
90%
Yes
 
Yes
2%
No
 
No
8%
Not sure/don't know
 
Not sure/don't know
0-14
84%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No
16%
Not sure/don't know
 
Not sure/don't know

15-19
91%
Yes
 
Yes
2%
No
 
No
8%
Not sure/don't know
 
Not sure/don't know

20-24
93%
Yes
 
Yes
1%
No
 
No
5%
Not sure/don't know
 
Not sure/don't know

25-30
100%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No
0%
Not sure/don't know
 
Not sure/don't know

31-34
100%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No
0%
Not sure/don't know
 
Not sure/don't know

35+
100%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No
0%
Not sure/don't know
 
Not sure/don't know
90%
Yes
 
Yes
2%
No
 
No
8%
Not sure/don't know
 
Not sure/don't know
ม.ค. 31. 2018
แล้วคิดว่าควรใช้เวลาฝึกงานยาวนานแค่ไหนดีคะ
0 responded out of 0 polled
Female
14%
a week
 
a week
32%
a month
 
a month
32%
a semester
 
a semester
10%
an academic year
 
an academic year
9%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
3%
Other specify
 
Other specify

Male
13%
a week
 
a week
31%
a month
 
a month
29%
a semester
 
a semester
9%
an academic year
 
an academic year
11%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
7%
Other specify
 
Other specify
0-14
11%
a week
 
a week
30%
a month
 
a month
30%
a semester
 
a semester
8%
an academic year
 
an academic year
14%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
6%
Other specify
 
Other specify

15-19
13%
a week
 
a week
32%
a month
 
a month
32%
a semester
 
a semester
9%
an academic year
 
an academic year
10%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
4%
Other specify
 
Other specify

20-24
15%
a week
 
a week
28%
a month
 
a month
29%
a semester
 
a semester
13%
an academic year
 
an academic year
8%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
7%
Other specify
 
Other specify

25-30
6%
a week
 
a week
18%
a month
 
a month
58%
a semester
 
a semester
6%
an academic year
 
an academic year
12%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
0%
Other specify
 
Other specify

31-34
33%
a week
 
a week
0%
a month
 
a month
67%
a semester
 
a semester
0%
an academic year
 
an academic year
0%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
0%
Other specify
 
Other specify

35+
10%
a week
 
a week
30%
a month
 
a month
40%
a semester
 
a semester
0%
an academic year
 
an academic year
20%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
0%
Other specify
 
Other specify
14%
a week
 
a week
32%
a month
 
a month
31%
a semester
 
a semester
9%
an academic year
 
an academic year
10%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
4%
Other specify
 
Other specify
ม.ค. 31. 2018
น้องๆ ชอบการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน หรือทำโปรเจคงานกลุ่มเกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจไหมคะ
0 responded out of 0 polled
Female
44%
Yes
 
Yes
37%
No
 
No
19%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know

Male
57%
Yes
 
Yes
27%
No
 
No
16%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
0-14
53%
Yes
 
Yes
27%
No
 
No
20%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know

15-19
44%
Yes
 
Yes
37%
No
 
No
19%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know

20-24
58%
Yes
 
Yes
26%
No
 
No
16%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know

25-30
61%
Yes
 
Yes
6%
No
 
No
33%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know

31-34
100%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No
0%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know

35+
70%
Yes
 
Yes
20%
No
 
No
10%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
47%
Yes
 
Yes
35%
No
 
No
18%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
ม.ค. 31. 2018
แล้วน้องๆ คิดว่าการเรียนรู้แบบใช้โครงงานหรือโปรเจคควรมีสัดส่วนเท่าไหร่ของหลักสูตรมัธยมทั้งหมดคะ
0 responded out of 0 polled
Female
26%
Less than 30%
 
Less than 30%
53%
30-50%
 
30-50%
17%
50-70%
 
50-70%
4%
More than 70%
 
More than 70%

Male
28%
Less than 30%
 
Less than 30%
50%
30-50%
 
30-50%
16%
50-70%
 
50-70%
6%
More than 70%
 
More than 70%
0-14
14%
Less than 30%
 
Less than 30%
55%
30-50%
 
30-50%
23%
50-70%
 
50-70%
8%
More than 70%
 
More than 70%

15-19
26%
Less than 30%
 
Less than 30%
51%
30-50%
 
30-50%
19%
50-70%
 
50-70%
4%
More than 70%
 
More than 70%

20-24
29%
Less than 30%
 
Less than 30%
56%
30-50%
 
30-50%
12%
50-70%
 
50-70%
4%
More than 70%
 
More than 70%

25-30
25%
Less than 30%
 
Less than 30%
69%
30-50%
 
30-50%
6%
50-70%
 
50-70%
0%
More than 70%
 
More than 70%

31-34
0%
Less than 30%
 
Less than 30%
67%
30-50%
 
30-50%
33%
50-70%
 
50-70%
0%
More than 70%
 
More than 70%

35+
40%
Less than 30%
 
Less than 30%
60%
30-50%
 
30-50%
0%
50-70%
 
50-70%
0%
More than 70%
 
More than 70%
26%
Less than 30%
 
Less than 30%
53%
30-50%
 
30-50%
17%
50-70%
 
50-70%
4%
More than 70%
 
More than 70%
ม.ค. 31. 2018
น้องๆ คิดว่าอยากให้มีการเลือกเรียนสายวิชา เช่น สายวิทย์ สายศิลป์ ต่อไปไหมคะ
0 responded out of 0 polled
Female
77%
Yes, I still want it
 
Yes, I still want it
12%
No
 
No
11%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know

Male
67%
Yes, I still want it
 
Yes, I still want it
21%
No
 
No
12%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
0-14
73%
Yes, I still want it
 
Yes, I still want it
12%
No
 
No
15%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know

15-19
75%
Yes, I still want it
 
Yes, I still want it
13%
No
 
No
12%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know

20-24
68%
Yes, I still want it
 
Yes, I still want it
20%
No
 
No
12%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know

25-30
50%
Yes, I still want it
 
Yes, I still want it
44%
No
 
No
6%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know

31-34
67%
Yes, I still want it
 
Yes, I still want it
0%
No
 
No
33%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know

35+
50%
Yes, I still want it
 
Yes, I still want it
20%
No
 
No
30%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
75%
Yes, I still want it
 
Yes, I still want it
14%
No
 
No
11%
Not sure/Don't know
 
Not sure/Don't know
ม.ค. 31. 2018
น้องๆ คิดว่าทัศนศึกษาด้านไหนที่สนใจมากที่สุดคะ
0 responded out of 0 polled
Female
16%
History and culture trips
 
History and culture trips
28%
Organisation and corporate trips
 
Organisation and corporate trips
21%
Social development and environment
 
Social development and environment
30%
Technology and innovation trips
 
Technology and innovation trips
5%
Other specify
 
Other specify

Male
17%
History and culture trips
 
History and culture trips
26%
Organisation and corporate trips
 
Organisation and corporate trips
19%
Social development and environment
 
Social development and environment
31%
Technology and innovation trips
 
Technology and innovation trips
7%
Other specify
 
Other specify
0-14
18%
History and culture trips
 
History and culture trips
19%
Organisation and corporate trips
 
Organisation and corporate trips
25%
Social development and environment
 
Social development and environment
34%
Technology and innovation trips
 
Technology and innovation trips
4%
Other specify
 
Other specify

15-19
16%
History and culture trips
 
History and culture trips
28%
Organisation and corporate trips
 
Organisation and corporate trips
19%
Social development and environment
 
Social development and environment
30%
Technology and innovation trips
 
Technology and innovation trips
6%
Other specify
 
Other specify

20-24
14%
History and culture trips
 
History and culture trips
29%
Organisation and corporate trips
 
Organisation and corporate trips
25%
Social development and environment
 
Social development and environment
27%
Technology and innovation trips
 
Technology and innovation trips
4%
Other specify
 
Other specify

25-30
6%
History and culture trips
 
History and culture trips
25%
Organisation and corporate trips
 
Organisation and corporate trips
31%
Social development and environment
 
Social development and environment
38%
Technology and innovation trips
 
Technology and innovation trips
0%
Other specify
 
Other specify

31-34
33%
History and culture trips
 
History and culture trips
0%
Organisation and corporate trips
 
Organisation and corporate trips
0%
Social development and environment
 
Social development and environment
33%
Technology and innovation trips
 
Technology and innovation trips
33%
Other specify
 
Other specify

35+
30%
History and culture trips
 
History and culture trips
20%
Organisation and corporate trips
 
Organisation and corporate trips
20%
Social development and environment
 
Social development and environment
20%
Technology and innovation trips
 
Technology and innovation trips
10%
Other specify
 
Other specify
16%
History and culture trips
 
History and culture trips
27%
Organisation and corporate trips
 
Organisation and corporate trips
21%
Social development and environment
 
Social development and environment
30%
Technology and innovation trips
 
Technology and innovation trips
6%
Other specify
 
Other specify

FEATURED ANSWERS

RELATED STORIES

เมื่อการศึกษาควรเป็นเรื่องของคนเรียน
Read more →

FEATURED IMAGES

No featured images yet.

MORE POLLS

FILTER

POLL LIST
All polls from most recent to oldest