สิทธิเด็ก
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เดือน ม.ค. 2561 เราได้ร่วมมือกับมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนาเพื่อถามความเห็นน้องๆ ว่าอยากเห็นพื้นที่ปลอดภัย พื้นที่สร้างสรรค์ และสื่อสร้างสรรค์แบบไหนในสังคมไทย มาดูกันว่าน้องๆ คิดอย่างไรค่ะ....
9 questions polled on this topic
33% response rate
1,817 responded out of 5,515 polled
ธ.ค. 12. 2017
น้องๆ คิดว่า “พื้นที่ปลอดภัย” ในสังคมหมายถึงอะไรมากที่สุดคะ?
ธ.ค. 12. 2017
น้องๆ รู้สึกกังวลใจหรือรู้สึกไม่ปลอดภัยในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่มากน้อยแค่ไหนคะ?
ธ.ค. 12. 2017
น้องๆ คิดว่า “พื้นที่สร้างสรรค์” ในสังคมหมายถึงอะไรมากที่สุดคะ?
ธ.ค. 12. 2017
ในความคิดเห็นของน้อง คิดว่าตอนนี้ชุมชนที่น้องอาศัยอยู่มีพื้นที่สร้างสรรค์มากน้อยแค่ไหนคะ?
ธ.ค. 12. 2017
น้องๆ คิดว่าสังคมที่มี “สื่อสร้างสรรค์” หมายถึงแบบไหนคะ?
ธ.ค. 12. 2017
ถ้ามีโอกาส น้องๆ อยากมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ดีในด้านใดมากที่สุดคะ?
ธ.ค. 12. 2017
แล้วในความคิดเห็นของน้อง ตอนนี้น้องมีส่วนร่วมในการทำสิ่งที่ตอบในข้อเมื่อกี้มากแค่ไหนคะ?
ธ.ค. 12. 2017
แล้วน้องคิดว่าเหตุผลที่ยังไม่ได้มีส่วนร่วมในการทำสิ่งที่ตอบไปคืออะไรคะ?
ธ.ค. 12. 2017
น้องคิดว่ารัฐบาลไทยควรเร่งจัดการข้อไหนต่อไปนี้มากที่สุดคะ?

ผลโพล

ธ.ค. 12. 2017
น้องๆ คิดว่า “พื้นที่ปลอดภัย” ในสังคมหมายถึงอะไรมากที่สุดคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 1,817 จากทั้งหมด 5,515 ที่ทำการสำรวจ
0-14
14%
living space without violence in fam
 
living space without violence in fam
18%
space to meet without vices
 
space to meet without vices
52%
safe space in school without violen
 
safe space in school without violen
2%
other specify
 
other specify
13%
safe space from environment dangers
 
safe space from environment dangers

15-19
15%
living space without violence in fam
 
living space without violence in fam
30%
space to meet without vices
 
space to meet without vices
33%
safe space in school without violen
 
safe space in school without violen
6%
other specify
 
other specify
16%
safe space from environment dangers
 
safe space from environment dangers

20-24
23%
living space without violence in fam
 
living space without violence in fam
37%
space to meet without vices
 
space to meet without vices
21%
safe space in school without violen
 
safe space in school without violen
5%
other specify
 
other specify
14%
safe space from environment dangers
 
safe space from environment dangers

25-30
8%
living space without violence in fam
 
living space without violence in fam
67%
space to meet without vices
 
space to meet without vices
8%
safe space in school without violen
 
safe space in school without violen
8%
other specify
 
other specify
8%
safe space from environment dangers
 
safe space from environment dangers

31-34
0%
living space without violence in fam
 
living space without violence in fam
67%
space to meet without vices
 
space to meet without vices
33%
safe space in school without violen
 
safe space in school without violen
0%
other specify
 
other specify
0%
safe space from environment dangers
 
safe space from environment dangers

35+
11%
living space without violence in fam
 
living space without violence in fam
67%
space to meet without vices
 
space to meet without vices
22%
safe space in school without violen
 
safe space in school without violen
0%
other specify
 
other specify
0%
safe space from environment dangers
 
safe space from environment dangers
6%
Other specify
 
Other specify
16%
Safe space from environment dangers
 
Safe space from environment dangers
32%
Safe space in school without violen
 
Safe space in school without violen
16%
Living space without violence in fam
 
Living space without violence in fam
31%
Space to meet without vices
 
Space to meet without vices
ธ.ค. 12. 2017
น้องๆ รู้สึกกังวลใจหรือรู้สึกไม่ปลอดภัยในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่มากน้อยแค่ไหนคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 1,961 จากทั้งหมด 2,033 ที่ทำการสำรวจ
0-14
7%
very safe
 
very safe
22%
not safe at all
 
not safe at all
38%
moderately safe
 
moderately safe
32%
little bit safe
 
little bit safe

15-19
9%
very safe
 
very safe
16%
not safe at all
 
not safe at all
38%
moderately safe
 
moderately safe
36%
little bit safe
 
little bit safe

20-24
15%
very safe
 
very safe
18%
not safe at all
 
not safe at all
41%
moderately safe
 
moderately safe
26%
little bit safe
 
little bit safe

25-30
23%
very safe
 
very safe
8%
not safe at all
 
not safe at all
46%
moderately safe
 
moderately safe
23%
little bit safe
 
little bit safe

31-34
0%
very safe
 
very safe
0%
not safe at all
 
not safe at all
100%
moderately safe
 
moderately safe
0%
little bit safe
 
little bit safe

35+
0%
very safe
 
very safe
30%
not safe at all
 
not safe at all
50%
moderately safe
 
moderately safe
20%
little bit safe
 
little bit safe
16%
Not safe at all
 
Not safe at all
34%
Little bit safe
 
Little bit safe
39%
Moderately safe
 
Moderately safe
10%
Very safe
 
Very safe
ธ.ค. 12. 2017
น้องๆ คิดว่า “พื้นที่สร้างสรรค์” ในสังคมหมายถึงอะไรมากที่สุดคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 1,877 จากทั้งหมด 1,967 ที่ทำการสำรวจ
0-14
22%
space to meet and do creative things
 
space to meet and do creative things
17%
space to express ideas
 
space to express ideas
15%
space for creative family activities
 
space for creative family activities
4%
space to showcase creative work
 
space to showcase creative work
40%
space for learning and skill buildin
 
space for learning and skill buildin
3%
other specify
 
other specify

15-19
21%
space to meet and do creative things
 
space to meet and do creative things
17%
space to express ideas
 
space to express ideas
11%
space for creative family activities
 
space for creative family activities
6%
space to showcase creative work
 
space to showcase creative work
42%
space for learning and skill buildin
 
space for learning and skill buildin
2%
other specify
 
other specify

20-24
21%
space to meet and do creative things
 
space to meet and do creative things
23%
space to express ideas
 
space to express ideas
10%
space for creative family activities
 
space for creative family activities
9%
space to showcase creative work
 
space to showcase creative work
32%
space for learning and skill buildin
 
space for learning and skill buildin
4%
other specify
 
other specify

25-30
31%
space to meet and do creative things
 
space to meet and do creative things
15%
space to express ideas
 
space to express ideas
15%
space for creative family activities
 
space for creative family activities
0%
space to showcase creative work
 
space to showcase creative work
38%
space for learning and skill buildin
 
space for learning and skill buildin
0%
other specify
 
other specify

31-34
33%
space to meet and do creative things
 
space to meet and do creative things
33%
space to express ideas
 
space to express ideas
0%
space for creative family activities
 
space for creative family activities
0%
space to showcase creative work
 
space to showcase creative work
33%
space for learning and skill buildin
 
space for learning and skill buildin
0%
other specify
 
other specify

35+
50%
space to meet and do creative things
 
space to meet and do creative things
25%
space to express ideas
 
space to express ideas
0%
space for creative family activities
 
space for creative family activities
0%
space to showcase creative work
 
space to showcase creative work
25%
space for learning and skill buildin
 
space for learning and skill buildin
0%
other specify
 
other specify
2%
Other specify
 
Other specify
41%
Space for learning and skill buildin
 
Space for learning and skill buildin
10%
Space for creative family activities
 
Space for creative family activities
6%
Space to showcase creative work
 
Space to showcase creative work
22%
Space to meet and do creative things
 
Space to meet and do creative things
18%
Space to express ideas
 
Space to express ideas
ธ.ค. 12. 2017
ในความคิดเห็นของน้อง คิดว่าตอนนี้ชุมชนที่น้องอาศัยอยู่มีพื้นที่สร้างสรรค์มากน้อยแค่ไหนคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 1,859 จากทั้งหมด 1,885 ที่ทำการสำรวจ
0-14
9%
many
 
many
12%
none
 
none
52%
some
 
some
27%
a little
 
a little

15-19
8%
many
 
many
19%
none
 
none
35%
some
 
some
39%
a little
 
a little

20-24
3%
many
 
many
23%
none
 
none
25%
some
 
some
49%
a little
 
a little

25-30
17%
many
 
many
17%
none
 
none
25%
some
 
some
42%
a little
 
a little

31-34
0%
many
 
many
0%
none
 
none
0%
some
 
some
100%
a little
 
a little

35+
0%
many
 
many
12%
none
 
none
38%
some
 
some
50%
a little
 
a little
19%
None
 
None
38%
A little
 
A little
35%
Some
 
Some
8%
Many
 
Many
ธ.ค. 12. 2017
น้องๆ คิดว่าสังคมที่มี “สื่อสร้างสรรค์” หมายถึงแบบไหนคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 1,785 จากทั้งหมด 1,861 ที่ทำการสำรวจ
0-14
21%
fosters understanding unity peace
 
fosters understanding unity peace
30%
stimulate creative out of box think
 
stimulate creative out of box think
15%
encourage good samaritans
 
encourage good samaritans
2%
other specify
 
other specify
32%
give useful info for learning
 
give useful info for learning

15-19
21%
fosters understanding unity peace
 
fosters understanding unity peace
33%
stimulate creative out of box think
 
stimulate creative out of box think
13%
encourage good samaritans
 
encourage good samaritans
2%
other specify
 
other specify
31%
give useful info for learning
 
give useful info for learning

20-24
21%
fosters understanding unity peace
 
fosters understanding unity peace
23%
stimulate creative out of box think
 
stimulate creative out of box think
18%
encourage good samaritans
 
encourage good samaritans
4%
other specify
 
other specify
34%
give useful info for learning
 
give useful info for learning

25-30
25%
fosters understanding unity peace
 
fosters understanding unity peace
8%
stimulate creative out of box think
 
stimulate creative out of box think
33%
encourage good samaritans
 
encourage good samaritans
0%
other specify
 
other specify
33%
give useful info for learning
 
give useful info for learning

31-34
33%
fosters understanding unity peace
 
fosters understanding unity peace
67%
stimulate creative out of box think
 
stimulate creative out of box think
0%
encourage good samaritans
 
encourage good samaritans
0%
other specify
 
other specify
0%
give useful info for learning
 
give useful info for learning

35+
25%
fosters understanding unity peace
 
fosters understanding unity peace
25%
stimulate creative out of box think
 
stimulate creative out of box think
38%
encourage good samaritans
 
encourage good samaritans
0%
other specify
 
other specify
12%
give useful info for learning
 
give useful info for learning
2%
Other specify
 
Other specify
14%
Encourage good samaritans
 
Encourage good samaritans
32%
Give useful info for learning
 
Give useful info for learning
31%
Stimulate creative out of box think
 
Stimulate creative out of box think
21%
Fosters understanding unity peace
 
Fosters understanding unity peace
ธ.ค. 12. 2017
ถ้ามีโอกาส น้องๆ อยากมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ดีในด้านใดมากที่สุดคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 1,760 จากทั้งหมด 1,785 ที่ทำการสำรวจ
0-14
22%
decisions and policymaking
 
decisions and policymaking
27%
create safe and creative spaces
 
create safe and creative spaces
20%
create creative media and content
 
create creative media and content
2%
other specify
 
other specify
28%
monitor and report incidences
 
monitor and report incidences

15-19
19%
decisions and policymaking
 
decisions and policymaking
33%
create safe and creative spaces
 
create safe and creative spaces
25%
create creative media and content
 
create creative media and content
2%
other specify
 
other specify
21%
monitor and report incidences
 
monitor and report incidences

20-24
32%
decisions and policymaking
 
decisions and policymaking
37%
create safe and creative spaces
 
create safe and creative spaces
14%
create creative media and content
 
create creative media and content
3%
other specify
 
other specify
14%
monitor and report incidences
 
monitor and report incidences

25-30
17%
decisions and policymaking
 
decisions and policymaking
25%
create safe and creative spaces
 
create safe and creative spaces
17%
create creative media and content
 
create creative media and content
8%
other specify
 
other specify
33%
monitor and report incidences
 
monitor and report incidences

31-34
33%
decisions and policymaking
 
decisions and policymaking
33%
create safe and creative spaces
 
create safe and creative spaces
33%
create creative media and content
 
create creative media and content
0%
other specify
 
other specify
0%
monitor and report incidences
 
monitor and report incidences

35+
12%
decisions and policymaking
 
decisions and policymaking
50%
create safe and creative spaces
 
create safe and creative spaces
25%
create creative media and content
 
create creative media and content
0%
other specify
 
other specify
12%
monitor and report incidences
 
monitor and report incidences
2%
Other specify
 
Other specify
20%
Monitor and report incidences
 
Monitor and report incidences
33%
Create safe and creative spaces
 
Create safe and creative spaces
23%
Create creative media and content
 
Create creative media and content
21%
Decisions and policymaking
 
Decisions and policymaking
ธ.ค. 12. 2017
แล้วในความคิดเห็นของน้อง ตอนนี้น้องมีส่วนร่วมในการทำสิ่งที่ตอบในข้อเมื่อกี้มากแค่ไหนคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 1,744 จากทั้งหมด 1,758 ที่ทำการสำรวจ
0-14
7%
not at all
 
not at all
19%
very much
 
very much
47%
moderately
 
moderately
27%
a little
 
a little

15-19
13%
not at all
 
not at all
19%
very much
 
very much
43%
moderately
 
moderately
25%
a little
 
a little

20-24
10%
not at all
 
not at all
23%
very much
 
very much
36%
moderately
 
moderately
32%
a little
 
a little

25-30
0%
not at all
 
not at all
33%
very much
 
very much
33%
moderately
 
moderately
33%
a little
 
a little

31-34
0%
not at all
 
not at all
0%
very much
 
very much
67%
moderately
 
moderately
33%
a little
 
a little

35+
12%
not at all
 
not at all
25%
very much
 
very much
38%
moderately
 
moderately
25%
a little
 
a little
12%
Not at all
 
Not at all
26%
A little
 
A little
43%
Moderately
 
Moderately
19%
Very much
 
Very much
ธ.ค. 12. 2017
แล้วน้องคิดว่าเหตุผลที่ยังไม่ได้มีส่วนร่วมในการทำสิ่งที่ตอบไปคืออะไรคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 211 จากทั้งหมด 216 ที่ทำการสำรวจ
0-14
33%
don't know how to
 
don't know how to
17%
no time or not convenient
 
no time or not convenient
0%
not allowed or supported by parents
 
not allowed or supported by parents
33%
too young/ not qualified enough
 
too young/ not qualified enough
0%
don't want to participate
 
don't want to participate
17%
other specify
 
other specify

15-19
51%
don't know how to
 
don't know how to
21%
no time or not convenient
 
no time or not convenient
4%
not allowed or supported by parents
 
not allowed or supported by parents
12%
too young/ not qualified enough
 
too young/ not qualified enough
5%
don't want to participate
 
don't want to participate
7%
other specify
 
other specify

20-24
55%
don't know how to
 
don't know how to
18%
no time or not convenient
 
no time or not convenient
9%
not allowed or supported by parents
 
not allowed or supported by parents
0%
too young/ not qualified enough
 
too young/ not qualified enough
0%
don't want to participate
 
don't want to participate
18%
other specify
 
other specify

25-30
0%
don't know how to
 
don't know how to
100%
no time or not convenient
 
no time or not convenient
0%
not allowed or supported by parents
 
not allowed or supported by parents
0%
too young/ not qualified enough
 
too young/ not qualified enough
0%
don't want to participate
 
don't want to participate
0%
other specify
 
other specify

31-34
0%
don't know how to
 
don't know how to
0%
no time or not convenient
 
no time or not convenient
0%
not allowed or supported by parents
 
not allowed or supported by parents
0%
too young/ not qualified enough
 
too young/ not qualified enough
0%
don't want to participate
 
don't want to participate
0%
other specify
 
other specify

35+
100%
don't know how to
 
don't know how to
0%
no time or not convenient
 
no time or not convenient
0%
not allowed or supported by parents
 
not allowed or supported by parents
0%
too young/ not qualified enough
 
too young/ not qualified enough
0%
don't want to participate
 
don't want to participate
0%
other specify
 
other specify
7%
Other specify
 
Other specify
4%
Don't want to participate
 
Don't want to participate
11%
Too young/ not qualified enough
 
Too young/ not qualified enough
5%
Not allowed or supported by parents
 
Not allowed or supported by parents
23%
No time or not convenient
 
No time or not convenient
50%
Don't know how to
 
Don't know how to
ธ.ค. 12. 2017
น้องคิดว่ารัฐบาลไทยควรเร่งจัดการข้อไหนต่อไปนี้มากที่สุดคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 1,727 จากทั้งหมด 1,739 ที่ทำการสำรวจ
0-14
50%
safe space for children youth
 
safe space for children youth
27%
creative space for children youth
 
creative space for children youth
23%
creative media for children youth
 
creative media for children youth

15-19
44%
safe space for children youth
 
safe space for children youth
35%
creative space for children youth
 
creative space for children youth
21%
creative media for children youth
 
creative media for children youth

20-24
39%
safe space for children youth
 
safe space for children youth
39%
creative space for children youth
 
creative space for children youth
23%
creative media for children youth
 
creative media for children youth

25-30
17%
safe space for children youth
 
safe space for children youth
42%
creative space for children youth
 
creative space for children youth
42%
creative media for children youth
 
creative media for children youth

31-34
67%
safe space for children youth
 
safe space for children youth
0%
creative space for children youth
 
creative space for children youth
33%
creative media for children youth
 
creative media for children youth

35+
62%
safe space for children youth
 
safe space for children youth
38%
creative space for children youth
 
creative space for children youth
0%
creative media for children youth
 
creative media for children youth
21%
Creative media for children youth
 
Creative media for children youth
35%
Creative space for children youth
 
Creative space for children youth
44%
Safe space for children youth
 
Safe space for children youth

คำตอบที่โดดเด่น

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพแนะนำ

ยังไม่มีรูปภาพแนะนำ

โพลอื่นๆ

ตัวกรอง

รายการโพล
โพลทั้งหมดตั้งแต่ล่าสุดจนถึงเก่าสุด