สิทธิเด็ก
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เดือน ม.ค. 2561 เราได้ร่วมมือกับมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนาเพื่อถามความเห็นน้องๆ ว่าอยากเห็นพื้นที่ปลอดภัย พื้นที่สร้างสรรค์ และสื่อสร้างสรรค์แบบไหนในสังคมไทย มาดูกันว่าน้องๆ คิดอย่างไรค่ะ....
9 questions polled on this topic
___ response rate
0 responded out of 0 polled
ธ.ค. 12. 2017
น้องๆ คิดว่า “พื้นที่ปลอดภัย” ในสังคมหมายถึงอะไรมากที่สุดคะ?
ธ.ค. 12. 2017
น้องๆ รู้สึกกังวลใจหรือรู้สึกไม่ปลอดภัยในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่มากน้อยแค่ไหนคะ?
ธ.ค. 12. 2017
น้องๆ คิดว่า “พื้นที่สร้างสรรค์” ในสังคมหมายถึงอะไรมากที่สุดคะ?
ธ.ค. 12. 2017
ในความคิดเห็นของน้อง คิดว่าตอนนี้ชุมชนที่น้องอาศัยอยู่มีพื้นที่สร้างสรรค์มากน้อยแค่ไหนคะ?
ธ.ค. 12. 2017
น้องๆ คิดว่าสังคมที่มี “สื่อสร้างสรรค์” หมายถึงแบบไหนคะ?
ธ.ค. 12. 2017
ถ้ามีโอกาส น้องๆ อยากมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ดีในด้านใดมากที่สุดคะ?
ธ.ค. 12. 2017
แล้วในความคิดเห็นของน้อง ตอนนี้น้องมีส่วนร่วมในการทำสิ่งที่ตอบในข้อเมื่อกี้มากแค่ไหนคะ?
ธ.ค. 12. 2017
แล้วน้องคิดว่าเหตุผลที่ยังไม่ได้มีส่วนร่วมในการทำสิ่งที่ตอบไปคืออะไรคะ?
ธ.ค. 12. 2017
น้องคิดว่ารัฐบาลไทยควรเร่งจัดการข้อไหนต่อไปนี้มากที่สุดคะ?

POLL RESULTS

ธ.ค. 12. 2017
น้องๆ คิดว่า “พื้นที่ปลอดภัย” ในสังคมหมายถึงอะไรมากที่สุดคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
30%
Space to meet without vices
 
Space to meet without vices
15%
Living space without violence in fam
 
Living space without violence in fam
34%
Safe space in school without violen
 
Safe space in school without violen
16%
Safe space from environment dangers
 
Safe space from environment dangers
5%
Other specify
 
Other specify

Male
36%
Space to meet without vices
 
Space to meet without vices
15%
Living space without violence in fam
 
Living space without violence in fam
27%
Safe space in school without violen
 
Safe space in school without violen
16%
Safe space from environment dangers
 
Safe space from environment dangers
6%
Other specify
 
Other specify
0-14
20%
Space to meet without vices
 
Space to meet without vices
14%
Living space without violence in fam
 
Living space without violence in fam
50%
Safe space in school without violen
 
Safe space in school without violen
14%
Safe space from environment dangers
 
Safe space from environment dangers
2%
Other specify
 
Other specify

15-19
31%
Space to meet without vices
 
Space to meet without vices
15%
Living space without violence in fam
 
Living space without violence in fam
32%
Safe space in school without violen
 
Safe space in school without violen
16%
Safe space from environment dangers
 
Safe space from environment dangers
6%
Other specify
 
Other specify

20-24
38%
Space to meet without vices
 
Space to meet without vices
21%
Living space without violence in fam
 
Living space without violence in fam
21%
Safe space in school without violen
 
Safe space in school without violen
14%
Safe space from environment dangers
 
Safe space from environment dangers
5%
Other specify
 
Other specify

25-30
71%
Space to meet without vices
 
Space to meet without vices
7%
Living space without violence in fam
 
Living space without violence in fam
7%
Safe space in school without violen
 
Safe space in school without violen
7%
Safe space from environment dangers
 
Safe space from environment dangers
7%
Other specify
 
Other specify

31-34
67%
Space to meet without vices
 
Space to meet without vices
0%
Living space without violence in fam
 
Living space without violence in fam
33%
Safe space in school without violen
 
Safe space in school without violen
0%
Safe space from environment dangers
 
Safe space from environment dangers
0%
Other specify
 
Other specify

35+
70%
Space to meet without vices
 
Space to meet without vices
10%
Living space without violence in fam
 
Living space without violence in fam
20%
Safe space in school without violen
 
Safe space in school without violen
0%
Safe space from environment dangers
 
Safe space from environment dangers
0%
Other specify
 
Other specify
31%
Space to meet without vices
 
Space to meet without vices
16%
Living space without violence in fam
 
Living space without violence in fam
31%
Safe space in school without violen
 
Safe space in school without violen
16%
Safe space from environment dangers
 
Safe space from environment dangers
6%
Other specify
 
Other specify
ธ.ค. 12. 2017
น้องๆ รู้สึกกังวลใจหรือรู้สึกไม่ปลอดภัยในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่มากน้อยแค่ไหนคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
9%
Very safe
 
Very safe
40%
Moderately safe
 
Moderately safe
35%
Little bit safe
 
Little bit safe
16%
Not safe at all
 
Not safe at all

Male
13%
Very safe
 
Very safe
39%
Moderately safe
 
Moderately safe
31%
Little bit safe
 
Little bit safe
18%
Not safe at all
 
Not safe at all
0-14
7%
Very safe
 
Very safe
38%
Moderately safe
 
Moderately safe
33%
Little bit safe
 
Little bit safe
22%
Not safe at all
 
Not safe at all

15-19
9%
Very safe
 
Very safe
39%
Moderately safe
 
Moderately safe
36%
Little bit safe
 
Little bit safe
16%
Not safe at all
 
Not safe at all

20-24
15%
Very safe
 
Very safe
41%
Moderately safe
 
Moderately safe
27%
Little bit safe
 
Little bit safe
18%
Not safe at all
 
Not safe at all

25-30
21%
Very safe
 
Very safe
43%
Moderately safe
 
Moderately safe
21%
Little bit safe
 
Little bit safe
14%
Not safe at all
 
Not safe at all

31-34
0%
Very safe
 
Very safe
100%
Moderately safe
 
Moderately safe
0%
Little bit safe
 
Little bit safe
0%
Not safe at all
 
Not safe at all

35+
0%
Very safe
 
Very safe
50%
Moderately safe
 
Moderately safe
20%
Little bit safe
 
Little bit safe
30%
Not safe at all
 
Not safe at all
10%
Very safe
 
Very safe
39%
Moderately safe
 
Moderately safe
34%
Little bit safe
 
Little bit safe
16%
Not safe at all
 
Not safe at all
ธ.ค. 12. 2017
น้องๆ คิดว่า “พื้นที่สร้างสรรค์” ในสังคมหมายถึงอะไรมากที่สุดคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
17%
Space to express ideas
 
Space to express ideas
22%
Space to meet and do creative things
 
Space to meet and do creative things
5%
Space to showcase creative work
 
Space to showcase creative work
12%
Space for creative family activities
 
Space for creative family activities
42%
Space for learning and skill buildin
 
Space for learning and skill buildin
2%
Other specify
 
Other specify

Male
23%
Space to express ideas
 
Space to express ideas
21%
Space to meet and do creative things
 
Space to meet and do creative things
7%
Space to showcase creative work
 
Space to showcase creative work
7%
Space for creative family activities
 
Space for creative family activities
38%
Space for learning and skill buildin
 
Space for learning and skill buildin
3%
Other specify
 
Other specify
0-14
16%
Space to express ideas
 
Space to express ideas
21%
Space to meet and do creative things
 
Space to meet and do creative things
5%
Space to showcase creative work
 
Space to showcase creative work
14%
Space for creative family activities
 
Space for creative family activities
40%
Space for learning and skill buildin
 
Space for learning and skill buildin
3%
Other specify
 
Other specify

15-19
18%
Space to express ideas
 
Space to express ideas
21%
Space to meet and do creative things
 
Space to meet and do creative things
6%
Space to showcase creative work
 
Space to showcase creative work
11%
Space for creative family activities
 
Space for creative family activities
42%
Space for learning and skill buildin
 
Space for learning and skill buildin
2%
Other specify
 
Other specify

20-24
23%
Space to express ideas
 
Space to express ideas
21%
Space to meet and do creative things
 
Space to meet and do creative things
9%
Space to showcase creative work
 
Space to showcase creative work
10%
Space for creative family activities
 
Space for creative family activities
32%
Space for learning and skill buildin
 
Space for learning and skill buildin
4%
Other specify
 
Other specify

25-30
14%
Space to express ideas
 
Space to express ideas
36%
Space to meet and do creative things
 
Space to meet and do creative things
0%
Space to showcase creative work
 
Space to showcase creative work
14%
Space for creative family activities
 
Space for creative family activities
36%
Space for learning and skill buildin
 
Space for learning and skill buildin
0%
Other specify
 
Other specify

31-34
33%
Space to express ideas
 
Space to express ideas
33%
Space to meet and do creative things
 
Space to meet and do creative things
0%
Space to showcase creative work
 
Space to showcase creative work
0%
Space for creative family activities
 
Space for creative family activities
33%
Space for learning and skill buildin
 
Space for learning and skill buildin
0%
Other specify
 
Other specify

35+
25%
Space to express ideas
 
Space to express ideas
50%
Space to meet and do creative things
 
Space to meet and do creative things
0%
Space to showcase creative work
 
Space to showcase creative work
0%
Space for creative family activities
 
Space for creative family activities
25%
Space for learning and skill buildin
 
Space for learning and skill buildin
0%
Other specify
 
Other specify
18%
Space to express ideas
 
Space to express ideas
22%
Space to meet and do creative things
 
Space to meet and do creative things
6%
Space to showcase creative work
 
Space to showcase creative work
11%
Space for creative family activities
 
Space for creative family activities
41%
Space for learning and skill buildin
 
Space for learning and skill buildin
2%
Other specify
 
Other specify
ธ.ค. 12. 2017
ในความคิดเห็นของน้อง คิดว่าตอนนี้ชุมชนที่น้องอาศัยอยู่มีพื้นที่สร้างสรรค์มากน้อยแค่ไหนคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
6%
Many
 
Many
36%
Some
 
Some
39%
A little
 
A little
18%
None
 
None

Male
11%
Many
 
Many
31%
Some
 
Some
36%
A little
 
A little
21%
None
 
None
0-14
10%
Many
 
Many
51%
Some
 
Some
28%
A little
 
A little
11%
None
 
None

15-19
8%
Many
 
Many
34%
Some
 
Some
39%
A little
 
A little
19%
None
 
None

20-24
3%
Many
 
Many
26%
Some
 
Some
49%
A little
 
A little
22%
None
 
None

25-30
15%
Many
 
Many
23%
Some
 
Some
38%
A little
 
A little
23%
None
 
None

31-34
0%
Many
 
Many
0%
Some
 
Some
100%
A little
 
A little
0%
None
 
None

35+
0%
Many
 
Many
38%
Some
 
Some
50%
A little
 
A little
12%
None
 
None
8%
Many
 
Many
35%
Some
 
Some
38%
A little
 
A little
19%
None
 
None
ธ.ค. 12. 2017
น้องๆ คิดว่าสังคมที่มี “สื่อสร้างสรรค์” หมายถึงแบบไหนคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
20%
Fosters understanding unity peace
 
Fosters understanding unity peace
32%
Stimulate creative out of box think
 
Stimulate creative out of box think
32%
Give useful info for learning
 
Give useful info for learning
14%
Encourage good samaritans
 
Encourage good samaritans
2%
Other specify
 
Other specify

Male
21%
Fosters understanding unity peace
 
Fosters understanding unity peace
31%
Stimulate creative out of box think
 
Stimulate creative out of box think
31%
Give useful info for learning
 
Give useful info for learning
14%
Encourage good samaritans
 
Encourage good samaritans
4%
Other specify
 
Other specify
0-14
20%
Fosters understanding unity peace
 
Fosters understanding unity peace
29%
Stimulate creative out of box think
 
Stimulate creative out of box think
33%
Give useful info for learning
 
Give useful info for learning
16%
Encourage good samaritans
 
Encourage good samaritans
2%
Other specify
 
Other specify

15-19
21%
Fosters understanding unity peace
 
Fosters understanding unity peace
33%
Stimulate creative out of box think
 
Stimulate creative out of box think
31%
Give useful info for learning
 
Give useful info for learning
13%
Encourage good samaritans
 
Encourage good samaritans
2%
Other specify
 
Other specify

20-24
21%
Fosters understanding unity peace
 
Fosters understanding unity peace
23%
Stimulate creative out of box think
 
Stimulate creative out of box think
33%
Give useful info for learning
 
Give useful info for learning
18%
Encourage good samaritans
 
Encourage good samaritans
4%
Other specify
 
Other specify

25-30
27%
Fosters understanding unity peace
 
Fosters understanding unity peace
8%
Stimulate creative out of box think
 
Stimulate creative out of box think
35%
Give useful info for learning
 
Give useful info for learning
31%
Encourage good samaritans
 
Encourage good samaritans
0%
Other specify
 
Other specify

31-34
33%
Fosters understanding unity peace
 
Fosters understanding unity peace
67%
Stimulate creative out of box think
 
Stimulate creative out of box think
0%
Give useful info for learning
 
Give useful info for learning
0%
Encourage good samaritans
 
Encourage good samaritans
0%
Other specify
 
Other specify

35+
25%
Fosters understanding unity peace
 
Fosters understanding unity peace
25%
Stimulate creative out of box think
 
Stimulate creative out of box think
12%
Give useful info for learning
 
Give useful info for learning
38%
Encourage good samaritans
 
Encourage good samaritans
0%
Other specify
 
Other specify
21%
Fosters understanding unity peace
 
Fosters understanding unity peace
31%
Stimulate creative out of box think
 
Stimulate creative out of box think
32%
Give useful info for learning
 
Give useful info for learning
14%
Encourage good samaritans
 
Encourage good samaritans
2%
Other specify
 
Other specify
ธ.ค. 12. 2017
ถ้ามีโอกาส น้องๆ อยากมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ดีในด้านใดมากที่สุดคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
20%
Decisions and policymaking
 
Decisions and policymaking
24%
Create creative media and content
 
Create creative media and content
34%
Create safe and creative spaces
 
Create safe and creative spaces
21%
Monitor and report incidences
 
Monitor and report incidences
2%
Other specify
 
Other specify

Male
23%
Decisions and policymaking
 
Decisions and policymaking
22%
Create creative media and content
 
Create creative media and content
31%
Create safe and creative spaces
 
Create safe and creative spaces
20%
Monitor and report incidences
 
Monitor and report incidences
4%
Other specify
 
Other specify
0-14
22%
Decisions and policymaking
 
Decisions and policymaking
20%
Create creative media and content
 
Create creative media and content
27%
Create safe and creative spaces
 
Create safe and creative spaces
28%
Monitor and report incidences
 
Monitor and report incidences
2%
Other specify
 
Other specify

15-19
19%
Decisions and policymaking
 
Decisions and policymaking
25%
Create creative media and content
 
Create creative media and content
33%
Create safe and creative spaces
 
Create safe and creative spaces
21%
Monitor and report incidences
 
Monitor and report incidences
2%
Other specify
 
Other specify

20-24
32%
Decisions and policymaking
 
Decisions and policymaking
14%
Create creative media and content
 
Create creative media and content
37%
Create safe and creative spaces
 
Create safe and creative spaces
14%
Monitor and report incidences
 
Monitor and report incidences
3%
Other specify
 
Other specify

25-30
23%
Decisions and policymaking
 
Decisions and policymaking
15%
Create creative media and content
 
Create creative media and content
23%
Create safe and creative spaces
 
Create safe and creative spaces
31%
Monitor and report incidences
 
Monitor and report incidences
8%
Other specify
 
Other specify

31-34
33%
Decisions and policymaking
 
Decisions and policymaking
33%
Create creative media and content
 
Create creative media and content
33%
Create safe and creative spaces
 
Create safe and creative spaces
0%
Monitor and report incidences
 
Monitor and report incidences
0%
Other specify
 
Other specify

35+
12%
Decisions and policymaking
 
Decisions and policymaking
25%
Create creative media and content
 
Create creative media and content
50%
Create safe and creative spaces
 
Create safe and creative spaces
12%
Monitor and report incidences
 
Monitor and report incidences
0%
Other specify
 
Other specify
21%
Decisions and policymaking
 
Decisions and policymaking
23%
Create creative media and content
 
Create creative media and content
33%
Create safe and creative spaces
 
Create safe and creative spaces
20%
Monitor and report incidences
 
Monitor and report incidences
2%
Other specify
 
Other specify
ธ.ค. 12. 2017
แล้วในความคิดเห็นของน้อง ตอนนี้น้องมีส่วนร่วมในการทำสิ่งที่ตอบในข้อเมื่อกี้มากแค่ไหนคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
17%
Very much
 
Very much
44%
Moderately
 
Moderately
27%
A little
 
A little
12%
Not at all
 
Not at all

Male
24%
Very much
 
Very much
42%
Moderately
 
Moderately
21%
A little
 
A little
12%
Not at all
 
Not at all
0-14
19%
Very much
 
Very much
47%
Moderately
 
Moderately
27%
A little
 
A little
7%
Not at all
 
Not at all

15-19
18%
Very much
 
Very much
43%
Moderately
 
Moderately
26%
A little
 
A little
13%
Not at all
 
Not at all

20-24
23%
Very much
 
Very much
36%
Moderately
 
Moderately
32%
A little
 
A little
10%
Not at all
 
Not at all

25-30
35%
Very much
 
Very much
31%
Moderately
 
Moderately
31%
A little
 
A little
4%
Not at all
 
Not at all

31-34
0%
Very much
 
Very much
67%
Moderately
 
Moderately
33%
A little
 
A little
0%
Not at all
 
Not at all

35+
25%
Very much
 
Very much
38%
Moderately
 
Moderately
25%
A little
 
A little
12%
Not at all
 
Not at all
19%
Very much
 
Very much
43%
Moderately
 
Moderately
26%
A little
 
A little
12%
Not at all
 
Not at all
ธ.ค. 12. 2017
แล้วน้องคิดว่าเหตุผลที่ยังไม่ได้มีส่วนร่วมในการทำสิ่งที่ตอบไปคืออะไรคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
53%
Don't know how to
 
Don't know how to
20%
No time or not convenient
 
No time or not convenient
3%
Not allowed or supported by parents
 
Not allowed or supported by parents
13%
Too young/ not qualified enough
 
Too young/ not qualified enough
5%
Don't want to participate
 
Don't want to participate
7%
Other specify
 
Other specify

Male
43%
Don't know how to
 
Don't know how to
29%
No time or not convenient
 
No time or not convenient
10%
Not allowed or supported by parents
 
Not allowed or supported by parents
6%
Too young/ not qualified enough
 
Too young/ not qualified enough
4%
Don't want to participate
 
Don't want to participate
8%
Other specify
 
Other specify
0-14
33%
Don't know how to
 
Don't know how to
17%
No time or not convenient
 
No time or not convenient
0%
Not allowed or supported by parents
 
Not allowed or supported by parents
33%
Too young/ not qualified enough
 
Too young/ not qualified enough
0%
Don't want to participate
 
Don't want to participate
17%
Other specify
 
Other specify

15-19
51%
Don't know how to
 
Don't know how to
21%
No time or not convenient
 
No time or not convenient
4%
Not allowed or supported by parents
 
Not allowed or supported by parents
12%
Too young/ not qualified enough
 
Too young/ not qualified enough
5%
Don't want to participate
 
Don't want to participate
7%
Other specify
 
Other specify

20-24
55%
Don't know how to
 
Don't know how to
18%
No time or not convenient
 
No time or not convenient
9%
Not allowed or supported by parents
 
Not allowed or supported by parents
0%
Too young/ not qualified enough
 
Too young/ not qualified enough
0%
Don't want to participate
 
Don't want to participate
18%
Other specify
 
Other specify

25-30
0%
Don't know how to
 
Don't know how to
100%
No time or not convenient
 
No time or not convenient
0%
Not allowed or supported by parents
 
Not allowed or supported by parents
0%
Too young/ not qualified enough
 
Too young/ not qualified enough
0%
Don't want to participate
 
Don't want to participate
0%
Other specify
 
Other specify

31-34
0%
Don't know how to
 
Don't know how to
0%
No time or not convenient
 
No time or not convenient
0%
Not allowed or supported by parents
 
Not allowed or supported by parents
0%
Too young/ not qualified enough
 
Too young/ not qualified enough
0%
Don't want to participate
 
Don't want to participate
0%
Other specify
 
Other specify

35+
100%
Don't know how to
 
Don't know how to
0%
No time or not convenient
 
No time or not convenient
0%
Not allowed or supported by parents
 
Not allowed or supported by parents
0%
Too young/ not qualified enough
 
Too young/ not qualified enough
0%
Don't want to participate
 
Don't want to participate
0%
Other specify
 
Other specify
50%
Don't know how to
 
Don't know how to
23%
No time or not convenient
 
No time or not convenient
5%
Not allowed or supported by parents
 
Not allowed or supported by parents
11%
Too young/ not qualified enough
 
Too young/ not qualified enough
4%
Don't want to participate
 
Don't want to participate
7%
Other specify
 
Other specify
ธ.ค. 12. 2017
น้องคิดว่ารัฐบาลไทยควรเร่งจัดการข้อไหนต่อไปนี้มากที่สุดคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
47%
Safe space for children youth
 
Safe space for children youth
32%
Creative space for children youth
 
Creative space for children youth
20%
Creative media for children youth
 
Creative media for children youth

Male
33%
Safe space for children youth
 
Safe space for children youth
44%
Creative space for children youth
 
Creative space for children youth
23%
Creative media for children youth
 
Creative media for children youth
0-14
50%
Safe space for children youth
 
Safe space for children youth
27%
Creative space for children youth
 
Creative space for children youth
23%
Creative media for children youth
 
Creative media for children youth

15-19
44%
Safe space for children youth
 
Safe space for children youth
35%
Creative space for children youth
 
Creative space for children youth
21%
Creative media for children youth
 
Creative media for children youth

20-24
39%
Safe space for children youth
 
Safe space for children youth
39%
Creative space for children youth
 
Creative space for children youth
23%
Creative media for children youth
 
Creative media for children youth

25-30
23%
Safe space for children youth
 
Safe space for children youth
38%
Creative space for children youth
 
Creative space for children youth
38%
Creative media for children youth
 
Creative media for children youth

31-34
67%
Safe space for children youth
 
Safe space for children youth
0%
Creative space for children youth
 
Creative space for children youth
33%
Creative media for children youth
 
Creative media for children youth

35+
62%
Safe space for children youth
 
Safe space for children youth
38%
Creative space for children youth
 
Creative space for children youth
0%
Creative media for children youth
 
Creative media for children youth
44%
Safe space for children youth
 
Safe space for children youth
35%
Creative space for children youth
 
Creative space for children youth
21%
Creative media for children youth
 
Creative media for children youth

FEATURED ANSWERS

RELATED STORIES

ศาสนากับห้องเรียน
Read more →

FEATURED IMAGES

No featured images yet.

MORE POLLS

FILTER

POLL LIST
All polls from most recent to oldest