เอชไอวี/เอดส์
เนื่องในโอกาสวันเอดส์โลก เราได้จัดทำโพลระดับนานาชาติเพื่อถามความเห็นเยาวชนเกี่ยวกับประสบการณ์ในการรับบริการด้านสุขภาพทางเพศและโรคเอดส์ ซึ่งผลโพลจะนำเสนอในการประชุมเอดส์โลกที่จะจัดขึ้นในเร็วๆ นี้
9 questions polled on this topic
___ response rate
0 responded out of 0 polled
พ.ย. 30. 2017
น้องๆ พร้อมจะตอบโพลเพื่อให้ผู้ใหญ่ทั่วโลกได้เข้าใจเรามากขึ้นหรือยังคะ?
พ.ย. 30. 2017
น้องๆ เคยไปคลินิคหรือศูนย์บริการสุขภาพเพื่อขอข้อมูล คำปรึกษา ยา หรือตรวจร่างกาย เกี่ยวกับโรคเอดส์หรือสุขภาพทางเพศไหมคะ?
พ.ย. 30. 2017
(คนที่ตอบว่าเคยรับบริการ) แล้วครั้งสุดท้ายที่น้องไปคลินิคหรือศูนย์สุขภาพเพื่อรับบริการเกี่ยวกับโรคเอดส์หรือสุขภาพทางเพศคือเมื่อไหร่คะ?
พ.ย. 30. 2017
(คนที่ตอบว่าเคยรับบริการ) แล้วประสบการณ์ตอนที่รับบริการนี้ที่คลินิคหรือศูนย์สุขภาพเป็นอย่างไรบ้างคะ?
พ.ย. 30. 2017
(คนที่ตอบว่าไม่เคยรับบริการ) แล้วทำไมน้องถึงยังไม่เคยไปรับบริการเกี่ยวกับโรคเอดส์หรือสุขภาพทางเพศที่คลินิคหรือศูนย์คะ?
พ.ย. 30. 2017
น้องๆ อยากได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโรคเอดส์หรือสุขภาพทางเพศจากช่องทางไหนมากที่สุดคะ?
พ.ย. 30. 2017
แล้วน้องๆ อยากไปขอคำปรึกษาเกี่ยวกับโรคเอดส์หรือสุขภาพทางเพศจากใครมากที่สุด?
พ.ย. 30. 2017
แล้วถ้าต้องการตรวจร่างกายหรือขอรับยาเกี่ยวกับเอชไอวีเอดส์ หรือสุขภาพทางเพศ น้องๆ จะไปที่ไหนคะ?
พ.ย. 30. 2017
อะไรเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับน้องๆ เมื่อไปใช้บริการเกี่ยวกับโรคเอดส์หรือสุขภาพทางเพศที่คลินิคหรือศูนย์คะ?

POLL RESULTS

พ.ย. 30. 2017
น้องๆ พร้อมจะตอบโพลเพื่อให้ผู้ใหญ่ทั่วโลกได้เข้าใจเรามากขึ้นหรือยังคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
84%
Yes
 
Yes
16%
No
 
No

Male
78%
Yes
 
Yes
22%
No
 
No
0-14
80%
Yes
 
Yes
20%
No
 
No

15-19
82%
Yes
 
Yes
18%
No
 
No

20-24
80%
Yes
 
Yes
20%
No
 
No

25-30
68%
Yes
 
Yes
32%
No
 
No

31-34
40%
Yes
 
Yes
60%
No
 
No

35+
83%
Yes
 
Yes
17%
No
 
No
82%
Yes
 
Yes
18%
No
 
No
พ.ย. 30. 2017
น้องๆ เคยไปคลินิคหรือศูนย์บริการสุขภาพเพื่อขอข้อมูล คำปรึกษา ยา หรือตรวจร่างกาย เกี่ยวกับโรคเอดส์หรือสุขภาพทางเพศไหมคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
10%
Yes
 
Yes
90%
No
 
No

Male
17%
Yes
 
Yes
83%
No
 
No
0-14
4%
Yes
 
Yes
96%
No
 
No

15-19
11%
Yes
 
Yes
89%
No
 
No

20-24
18%
Yes
 
Yes
82%
No
 
No

25-30
25%
Yes
 
Yes
75%
No
 
No

31-34
50%
Yes
 
Yes
50%
No
 
No

35+
18%
Yes
 
Yes
82%
No
 
No
12%
Yes
 
Yes
88%
No
 
No
พ.ย. 30. 2017
(คนที่ตอบว่าเคยรับบริการ) แล้วครั้งสุดท้ายที่น้องไปคลินิคหรือศูนย์สุขภาพเพื่อรับบริการเกี่ยวกับโรคเอดส์หรือสุขภาพทางเพศคือเมื่อไหร่คะ?
0 responded out of 0 polled
Female
25%
Past 3 months
 
Past 3 months
17%
Past 6 months
 
Past 6 months
16%
Past year
 
Past year
42%
Over a year ago
 
Over a year ago

Male
30%
Past 3 months
 
Past 3 months
13%
Past 6 months
 
Past 6 months
32%
Past year
 
Past year
25%
Over a year ago
 
Over a year ago
0-14
0%
Past 3 months
 
Past 3 months
0%
Past 6 months
 
Past 6 months
0%
Past year
 
Past year
100%
Over a year ago
 
Over a year ago

15-19
22%
Past 3 months
 
Past 3 months
18%
Past 6 months
 
Past 6 months
20%
Past year
 
Past year
40%
Over a year ago
 
Over a year ago

20-24
35%
Past 3 months
 
Past 3 months
0%
Past 6 months
 
Past 6 months
38%
Past year
 
Past year
27%
Over a year ago
 
Over a year ago

25-30
100%
Past 3 months
 
Past 3 months
0%
Past 6 months
 
Past 6 months
0%
Past year
 
Past year
0%
Over a year ago
 
Over a year ago

31-34
0%
Past 3 months
 
Past 3 months
0%
Past 6 months
 
Past 6 months
0%
Past year
 
Past year
100%
Over a year ago
 
Over a year ago

35+
0%
Past 3 months
 
Past 3 months
0%
Past 6 months
 
Past 6 months
0%
Past year
 
Past year
100%
Over a year ago
 
Over a year ago
27%
Past 3 months
 
Past 3 months
15%
Past 6 months
 
Past 6 months
22%
Past year
 
Past year
37%
Over a year ago
 
Over a year ago
พ.ย. 30. 2017
(คนที่ตอบว่าเคยรับบริการ) แล้วประสบการณ์ตอนที่รับบริการนี้ที่คลินิคหรือศูนย์สุขภาพเป็นอย่างไรบ้างคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
29%
Very good
 
Very good
48%
Good
 
Good
20%
Okay
 
Okay
2%
Very bad
 
Very bad

Male
30%
Very good
 
Very good
53%
Good
 
Good
17%
Okay
 
Okay
0%
Very bad
 
Very bad
0-14
100%
Very good
 
Very good
0%
Good
 
Good
0%
Okay
 
Okay
0%
Very bad
 
Very bad

15-19
30%
Very good
 
Very good
51%
Good
 
Good
17%
Okay
 
Okay
1%
Very bad
 
Very bad

20-24
24%
Very good
 
Very good
41%
Good
 
Good
29%
Okay
 
Okay
6%
Very bad
 
Very bad

25-30
0%
Very good
 
Very good
0%
Good
 
Good
100%
Okay
 
Okay
0%
Very bad
 
Very bad

31-34
0%
Very good
 
Very good
100%
Good
 
Good
0%
Okay
 
Okay
0%
Very bad
 
Very bad

35+
0%
Very good
 
Very good
50%
Good
 
Good
50%
Okay
 
Okay
0%
Very bad
 
Very bad
31%
Very good
 
Very good
50%
Good
 
Good
18%
Okay
 
Okay
1%
Very bad
 
Very bad
พ.ย. 30. 2017
(คนที่ตอบว่าไม่เคยรับบริการ) แล้วทำไมน้องถึงยังไม่เคยไปรับบริการเกี่ยวกับโรคเอดส์หรือสุขภาพทางเพศที่คลินิคหรือศูนย์คะ?
0 responded out of 0 polled
Female
76%
I had no need
 
I had no need
9%
I was not comfortable visiting
 
I was not comfortable visiting
15%
Other specify
 
Other specify

Male
67%
I had no need
 
I had no need
16%
I was not comfortable visiting
 
I was not comfortable visiting
18%
Other specify
 
Other specify
0-14
75%
I had no need
 
I had no need
9%
I was not comfortable visiting
 
I was not comfortable visiting
15%
Other specify
 
Other specify

15-19
74%
I had no need
 
I had no need
10%
I was not comfortable visiting
 
I was not comfortable visiting
16%
Other specify
 
Other specify

20-24
73%
I had no need
 
I had no need
11%
I was not comfortable visiting
 
I was not comfortable visiting
16%
Other specify
 
Other specify

25-30
60%
I had no need
 
I had no need
0%
I was not comfortable visiting
 
I was not comfortable visiting
40%
Other specify
 
Other specify

31-34
0%
I had no need
 
I had no need
100%
I was not comfortable visiting
 
I was not comfortable visiting
0%
Other specify
 
Other specify

35+
75%
I had no need
 
I had no need
0%
I was not comfortable visiting
 
I was not comfortable visiting
25%
Other specify
 
Other specify
74%
I had no need
 
I had no need
10%
I was not comfortable visiting
 
I was not comfortable visiting
16%
Other specify
 
Other specify
พ.ย. 30. 2017
น้องๆ อยากได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโรคเอดส์หรือสุขภาพทางเพศจากช่องทางไหนมากที่สุดคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
12%
Phone
 
Phone
39%
Internet/social media
 
Internet/social media
30%
School/college
 
School/college
3%
Community organisations
 
Community organisations
4%
Family and friends
 
Family and friends
9%
Clinics
 
Clinics
2%
Radio/TV
 
Radio/TV
1%
Others specify
 
Others specify

Male
13%
Phone
 
Phone
40%
Internet/social media
 
Internet/social media
31%
School/college
 
School/college
3%
Community organisations
 
Community organisations
4%
Family and friends
 
Family and friends
6%
Clinics
 
Clinics
2%
Radio/TV
 
Radio/TV
2%
Others specify
 
Others specify
0-14
10%
Phone
 
Phone
18%
Internet/social media
 
Internet/social media
37%
School/college
 
School/college
5%
Community organisations
 
Community organisations
5%
Family and friends
 
Family and friends
23%
Clinics
 
Clinics
0%
Radio/TV
 
Radio/TV
3%
Others specify
 
Others specify

15-19
12%
Phone
 
Phone
39%
Internet/social media
 
Internet/social media
32%
School/college
 
School/college
3%
Community organisations
 
Community organisations
4%
Family and friends
 
Family and friends
8%
Clinics
 
Clinics
2%
Radio/TV
 
Radio/TV
1%
Others specify
 
Others specify

20-24
17%
Phone
 
Phone
53%
Internet/social media
 
Internet/social media
9%
School/college
 
School/college
2%
Community organisations
 
Community organisations
5%
Family and friends
 
Family and friends
7%
Clinics
 
Clinics
3%
Radio/TV
 
Radio/TV
4%
Others specify
 
Others specify

25-30
17%
Phone
 
Phone
33%
Internet/social media
 
Internet/social media
17%
School/college
 
School/college
0%
Community organisations
 
Community organisations
0%
Family and friends
 
Family and friends
33%
Clinics
 
Clinics
0%
Radio/TV
 
Radio/TV
0%
Others specify
 
Others specify

31-34
0%
Phone
 
Phone
100%
Internet/social media
 
Internet/social media
0%
School/college
 
School/college
0%
Community organisations
 
Community organisations
0%
Family and friends
 
Family and friends
0%
Clinics
 
Clinics
0%
Radio/TV
 
Radio/TV
0%
Others specify
 
Others specify

35+
11%
Phone
 
Phone
44%
Internet/social media
 
Internet/social media
22%
School/college
 
School/college
0%
Community organisations
 
Community organisations
0%
Family and friends
 
Family and friends
11%
Clinics
 
Clinics
0%
Radio/TV
 
Radio/TV
11%
Others specify
 
Others specify
12%
Phone
 
Phone
39%
Internet/social media
 
Internet/social media
30%
School/college
 
School/college
3%
Community organisations
 
Community organisations
4%
Family and friends
 
Family and friends
8%
Clinics
 
Clinics
2%
Radio/TV
 
Radio/TV
2%
Others specify
 
Others specify
พ.ย. 30. 2017
แล้วน้องๆ อยากไปขอคำปรึกษาเกี่ยวกับโรคเอดส์หรือสุขภาพทางเพศจากใครมากที่สุด?
0 responded out of 0 polled
Female
15%
Online counselor
 
Online counselor
4%
Community organisations
 
Community organisations
5%
Youth organisation/club
 
Youth organisation/club
4%
Another trained youth
 
Another trained youth
9%
Teacher
 
Teacher
61%
Doctor, nurse or counselor
 
Doctor, nurse or counselor
2%
Other specify
 
Other specify

Male
17%
Online counselor
 
Online counselor
3%
Community organisations
 
Community organisations
5%
Youth organisation/club
 
Youth organisation/club
9%
Another trained youth
 
Another trained youth
10%
Teacher
 
Teacher
54%
Doctor, nurse or counselor
 
Doctor, nurse or counselor
1%
Other specify
 
Other specify
0-14
11%
Online counselor
 
Online counselor
3%
Community organisations
 
Community organisations
3%
Youth organisation/club
 
Youth organisation/club
5%
Another trained youth
 
Another trained youth
27%
Teacher
 
Teacher
49%
Doctor, nurse or counselor
 
Doctor, nurse or counselor
3%
Other specify
 
Other specify

15-19
15%
Online counselor
 
Online counselor
4%
Community organisations
 
Community organisations
5%
Youth organisation/club
 
Youth organisation/club
5%
Another trained youth
 
Another trained youth
9%
Teacher
 
Teacher
60%
Doctor, nurse or counselor
 
Doctor, nurse or counselor
2%
Other specify
 
Other specify

20-24
30%
Online counselor
 
Online counselor
6%
Community organisations
 
Community organisations
2%
Youth organisation/club
 
Youth organisation/club
10%
Another trained youth
 
Another trained youth
1%
Teacher
 
Teacher
50%
Doctor, nurse or counselor
 
Doctor, nurse or counselor
1%
Other specify
 
Other specify

25-30
33%
Online counselor
 
Online counselor
0%
Community organisations
 
Community organisations
0%
Youth organisation/club
 
Youth organisation/club
0%
Another trained youth
 
Another trained youth
0%
Teacher
 
Teacher
67%
Doctor, nurse or counselor
 
Doctor, nurse or counselor
0%
Other specify
 
Other specify

31-34
0%
Online counselor
 
Online counselor
0%
Community organisations
 
Community organisations
0%
Youth organisation/club
 
Youth organisation/club
0%
Another trained youth
 
Another trained youth
0%
Teacher
 
Teacher
100%
Doctor, nurse or counselor
 
Doctor, nurse or counselor
0%
Other specify
 
Other specify

35+
22%
Online counselor
 
Online counselor
0%
Community organisations
 
Community organisations
0%
Youth organisation/club
 
Youth organisation/club
0%
Another trained youth
 
Another trained youth
11%
Teacher
 
Teacher
56%
Doctor, nurse or counselor
 
Doctor, nurse or counselor
11%
Other specify
 
Other specify
16%
Online counselor
 
Online counselor
4%
Community organisations
 
Community organisations
5%
Youth organisation/club
 
Youth organisation/club
6%
Another trained youth
 
Another trained youth
10%
Teacher
 
Teacher
58%
Doctor, nurse or counselor
 
Doctor, nurse or counselor
2%
Other specify
 
Other specify
พ.ย. 30. 2017
แล้วถ้าต้องการตรวจร่างกายหรือขอรับยาเกี่ยวกับเอชไอวีเอดส์ หรือสุขภาพทางเพศ น้องๆ จะไปที่ไหนคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
7%
Online counsellor
 
Online counsellor
7%
Community organizations
 
Community organizations
3%
Pharmacy
 
Pharmacy
78%
Health centre or clinic
 
Health centre or clinic
6%
Other specify
 
Other specify

Male
10%
Online counsellor
 
Online counsellor
8%
Community organizations
 
Community organizations
5%
Pharmacy
 
Pharmacy
71%
Health centre or clinic
 
Health centre or clinic
5%
Other specify
 
Other specify
0-14
9%
Online counsellor
 
Online counsellor
20%
Community organizations
 
Community organizations
3%
Pharmacy
 
Pharmacy
66%
Health centre or clinic
 
Health centre or clinic
3%
Other specify
 
Other specify

15-19
7%
Online counsellor
 
Online counsellor
7%
Community organizations
 
Community organizations
3%
Pharmacy
 
Pharmacy
78%
Health centre or clinic
 
Health centre or clinic
5%
Other specify
 
Other specify

20-24
16%
Online counsellor
 
Online counsellor
4%
Community organizations
 
Community organizations
3%
Pharmacy
 
Pharmacy
71%
Health centre or clinic
 
Health centre or clinic
5%
Other specify
 
Other specify

25-30
17%
Online counsellor
 
Online counsellor
0%
Community organizations
 
Community organizations
0%
Pharmacy
 
Pharmacy
83%
Health centre or clinic
 
Health centre or clinic
0%
Other specify
 
Other specify

31-34
0%
Online counsellor
 
Online counsellor
0%
Community organizations
 
Community organizations
50%
Pharmacy
 
Pharmacy
50%
Health centre or clinic
 
Health centre or clinic
0%
Other specify
 
Other specify

35+
0%
Online counsellor
 
Online counsellor
11%
Community organizations
 
Community organizations
0%
Pharmacy
 
Pharmacy
89%
Health centre or clinic
 
Health centre or clinic
0%
Other specify
 
Other specify
8%
Online counsellor
 
Online counsellor
7%
Community organizations
 
Community organizations
3%
Pharmacy
 
Pharmacy
76%
Health centre or clinic
 
Health centre or clinic
6%
Other specify
 
Other specify
พ.ย. 30. 2017
อะไรเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับน้องๆ เมื่อไปใช้บริการเกี่ยวกับโรคเอดส์หรือสุขภาพทางเพศที่คลินิคหรือศูนย์คะ?
0 responded out of 0 polled
Female
23%
Friendly staff
 
Friendly staff
6%
Flexible working hours
 
Flexible working hours
4%
Distance
 
Distance
56%
Privacy
 
Privacy
7%
Costs of services
 
Costs of services
4%
Other specify
 
Other specify

Male
25%
Friendly staff
 
Friendly staff
8%
Flexible working hours
 
Flexible working hours
4%
Distance
 
Distance
53%
Privacy
 
Privacy
10%
Costs of services
 
Costs of services
1%
Other specify
 
Other specify
0-14
31%
Friendly staff
 
Friendly staff
3%
Flexible working hours
 
Flexible working hours
9%
Distance
 
Distance
41%
Privacy
 
Privacy
12%
Costs of services
 
Costs of services
3%
Other specify
 
Other specify

15-19
24%
Friendly staff
 
Friendly staff
7%
Flexible working hours
 
Flexible working hours
4%
Distance
 
Distance
54%
Privacy
 
Privacy
7%
Costs of services
 
Costs of services
3%
Other specify
 
Other specify

20-24
18%
Friendly staff
 
Friendly staff
1%
Flexible working hours
 
Flexible working hours
3%
Distance
 
Distance
65%
Privacy
 
Privacy
10%
Costs of services
 
Costs of services
3%
Other specify
 
Other specify

25-30
0%
Friendly staff
 
Friendly staff
0%
Flexible working hours
 
Flexible working hours
0%
Distance
 
Distance
100%
Privacy
 
Privacy
0%
Costs of services
 
Costs of services
0%
Other specify
 
Other specify

31-34
0%
Friendly staff
 
Friendly staff
0%
Flexible working hours
 
Flexible working hours
0%
Distance
 
Distance
100%
Privacy
 
Privacy
0%
Costs of services
 
Costs of services
0%
Other specify
 
Other specify

35+
11%
Friendly staff
 
Friendly staff
0%
Flexible working hours
 
Flexible working hours
0%
Distance
 
Distance
78%
Privacy
 
Privacy
0%
Costs of services
 
Costs of services
11%
Other specify
 
Other specify
24%
Friendly staff
 
Friendly staff
6%
Flexible working hours
 
Flexible working hours
4%
Distance
 
Distance
55%
Privacy
 
Privacy
7%
Costs of services
 
Costs of services
3%
Other specify
 
Other specify

FEATURED ANSWERS

RELATED STORIES

No related stories.

FEATURED IMAGES

No featured images yet.

MORE POLLS

FILTER

POLL LIST
All polls from most recent to oldest