เอชไอวี/เอดส์
เนื่องในโอกาสวันเอดส์โลก เราได้จัดทำโพลระดับนานาชาติเพื่อถามความเห็นเยาวชนเกี่ยวกับประสบการณ์ในการรับบริการด้านสุขภาพทางเพศและโรคเอดส์ ซึ่งผลโพลจะนำเสนอในการประชุมเอดส์โลกที่จะจัดขึ้นในเร็วๆ นี้
9 questions polled on this topic
32% response rate
1,501 responded out of 4,716 polled
พ.ย. 30. 2017
น้องๆ พร้อมจะตอบโพลเพื่อให้ผู้ใหญ่ทั่วโลกได้เข้าใจเรามากขึ้นหรือยังคะ?
พ.ย. 30. 2017
น้องๆ เคยไปคลินิคหรือศูนย์บริการสุขภาพเพื่อขอข้อมูล คำปรึกษา ยา หรือตรวจร่างกาย เกี่ยวกับโรคเอดส์หรือสุขภาพทางเพศไหมคะ?
พ.ย. 30. 2017
(คนที่ตอบว่าเคยรับบริการ) แล้วครั้งสุดท้ายที่น้องไปคลินิคหรือศูนย์สุขภาพเพื่อรับบริการเกี่ยวกับโรคเอดส์หรือสุขภาพทางเพศคือเมื่อไหร่คะ?
พ.ย. 30. 2017
(คนที่ตอบว่าเคยรับบริการ) แล้วประสบการณ์ตอนที่รับบริการนี้ที่คลินิคหรือศูนย์สุขภาพเป็นอย่างไรบ้างคะ?
พ.ย. 30. 2017
(คนที่ตอบว่าไม่เคยรับบริการ) แล้วทำไมน้องถึงยังไม่เคยไปรับบริการเกี่ยวกับโรคเอดส์หรือสุขภาพทางเพศที่คลินิคหรือศูนย์คะ?
พ.ย. 30. 2017
น้องๆ อยากได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโรคเอดส์หรือสุขภาพทางเพศจากช่องทางไหนมากที่สุดคะ?
พ.ย. 30. 2017
แล้วน้องๆ อยากไปขอคำปรึกษาเกี่ยวกับโรคเอดส์หรือสุขภาพทางเพศจากใครมากที่สุด?
พ.ย. 30. 2017
แล้วถ้าต้องการตรวจร่างกายหรือขอรับยาเกี่ยวกับเอชไอวีเอดส์ หรือสุขภาพทางเพศ น้องๆ จะไปที่ไหนคะ?
พ.ย. 30. 2017
อะไรเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับน้องๆ เมื่อไปใช้บริการเกี่ยวกับโรคเอดส์หรือสุขภาพทางเพศที่คลินิคหรือศูนย์คะ?

ผลโพล

พ.ย. 30. 2017
น้องๆ พร้อมจะตอบโพลเพื่อให้ผู้ใหญ่ทั่วโลกได้เข้าใจเรามากขึ้นหรือยังคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 1,501 จากทั้งหมด 4,716 ที่ทำการสำรวจ
0-14
80%
yes
 
yes
20%
no
 
no

15-19
81%
yes
 
yes
19%
no
 
no

20-24
78%
yes
 
yes
22%
no
 
no

25-30
67%
yes
 
yes
33%
no
 
no

31-34
40%
yes
 
yes
60%
no
 
no

35+
82%
yes
 
yes
18%
no
 
no
81%
Yes
 
Yes
19%
No
 
No
พ.ย. 30. 2017
น้องๆ เคยไปคลินิคหรือศูนย์บริการสุขภาพเพื่อขอข้อมูล คำปรึกษา ยา หรือตรวจร่างกาย เกี่ยวกับโรคเอดส์หรือสุขภาพทางเพศไหมคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 1,318 จากทั้งหมด 1,383 ที่ทำการสำรวจ
0-14
5%
yes
 
yes
95%
no
 
no

15-19
11%
yes
 
yes
89%
no
 
no

20-24
17%
yes
 
yes
83%
no
 
no

25-30
25%
yes
 
yes
75%
no
 
no

31-34
50%
yes
 
yes
50%
no
 
no

35+
18%
yes
 
yes
82%
no
 
no
88%
No
 
No
12%
Yes
 
Yes
พ.ย. 30. 2017
(คนที่ตอบว่าเคยรับบริการ) แล้วครั้งสุดท้ายที่น้องไปคลินิคหรือศูนย์สุขภาพเพื่อรับบริการเกี่ยวกับโรคเอดส์หรือสุขภาพทางเพศคือเมื่อไหร่คะ?
มีผู้ตอบจำนวน 151 จากทั้งหมด 162 ที่ทำการสำรวจ
0-14
0%
past 6 months
 
past 6 months
0%
past year
 
past year
100%
over a year ago
 
over a year ago
0%
past 3 months
 
past 3 months

15-19
18%
past 6 months
 
past 6 months
20%
past year
 
past year
40%
over a year ago
 
over a year ago
22%
past 3 months
 
past 3 months

20-24
0%
past 6 months
 
past 6 months
39%
past year
 
past year
28%
over a year ago
 
over a year ago
33%
past 3 months
 
past 3 months

25-30
0%
past 6 months
 
past 6 months
0%
past year
 
past year
0%
over a year ago
 
over a year ago
100%
past 3 months
 
past 3 months

31-34
0%
past 6 months
 
past 6 months
0%
past year
 
past year
100%
over a year ago
 
over a year ago
0%
past 3 months
 
past 3 months

35+
0%
past 6 months
 
past 6 months
0%
past year
 
past year
100%
over a year ago
 
over a year ago
0%
past 3 months
 
past 3 months
37%
Over a year ago
 
Over a year ago
21%
Past year
 
Past year
15%
Past 6 months
 
Past 6 months
26%
Past 3 months
 
Past 3 months
พ.ย. 30. 2017
(คนที่ตอบว่าเคยรับบริการ) แล้วประสบการณ์ตอนที่รับบริการนี้ที่คลินิคหรือศูนย์สุขภาพเป็นอย่างไรบ้างคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 147 จากทั้งหมด 151 ที่ทำการสำรวจ
0-14
100%
very good
 
very good
0%
good
 
good
0%
okay
 
okay
0%
very bad
 
very bad

15-19
30%
very good
 
very good
51%
good
 
good
17%
okay
 
okay
1%
very bad
 
very bad

20-24
24%
very good
 
very good
41%
good
 
good
29%
okay
 
okay
6%
very bad
 
very bad

25-30
0%
very good
 
very good
0%
good
 
good
100%
okay
 
okay
0%
very bad
 
very bad

31-34
0%
very good
 
very good
100%
good
 
good
0%
okay
 
okay
0%
very bad
 
very bad

35+
0%
very good
 
very good
50%
good
 
good
50%
okay
 
okay
0%
very bad
 
very bad
1%
Very bad
 
Very bad
18%
Okay
 
Okay
50%
Good
 
Good
31%
Very good
 
Very good
พ.ย. 30. 2017
(คนที่ตอบว่าไม่เคยรับบริการ) แล้วทำไมน้องถึงยังไม่เคยไปรับบริการเกี่ยวกับโรคเอดส์หรือสุขภาพทางเพศที่คลินิคหรือศูนย์คะ?
มีผู้ตอบจำนวน 1,137 จากทั้งหมด 1,173 ที่ทำการสำรวจ
0-14
76%
i had no need
 
i had no need
10%
i was not comfortable visiting
 
i was not comfortable visiting
15%
other specify
 
other specify

15-19
74%
i had no need
 
i had no need
10%
i was not comfortable visiting
 
i was not comfortable visiting
16%
other specify
 
other specify

20-24
72%
i had no need
 
i had no need
11%
i was not comfortable visiting
 
i was not comfortable visiting
16%
other specify
 
other specify

25-30
60%
i had no need
 
i had no need
0%
i was not comfortable visiting
 
i was not comfortable visiting
40%
other specify
 
other specify

31-34
0%
i had no need
 
i had no need
100%
i was not comfortable visiting
 
i was not comfortable visiting
0%
other specify
 
other specify

35+
75%
i had no need
 
i had no need
0%
i was not comfortable visiting
 
i was not comfortable visiting
25%
other specify
 
other specify
16%
Other specify
 
Other specify
10%
I was not comfortable visiting
 
I was not comfortable visiting
74%
I had no need
 
I had no need
พ.ย. 30. 2017
น้องๆ อยากได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโรคเอดส์หรือสุขภาพทางเพศจากช่องทางไหนมากที่สุดคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 1,244 จากทั้งหมด 1,280 ที่ทำการสำรวจ
0-14
34%
school/college
 
school/college
24%
clinics
 
clinics
5%
community organisations
 
community organisations
5%
family and friends
 
family and friends
11%
phone
 
phone
18%
internet/social media
 
internet/social media
3%
others specify
 
others specify
0%
radio/tv
 
radio/tv

15-19
33%
school/college
 
school/college
8%
clinics
 
clinics
3%
community organisations
 
community organisations
4%
family and friends
 
family and friends
12%
phone
 
phone
39%
internet/social media
 
internet/social media
1%
others specify
 
others specify
2%
radio/tv
 
radio/tv

20-24
9%
school/college
 
school/college
7%
clinics
 
clinics
2%
community organisations
 
community organisations
5%
family and friends
 
family and friends
17%
phone
 
phone
53%
internet/social media
 
internet/social media
4%
others specify
 
others specify
3%
radio/tv
 
radio/tv

25-30
17%
school/college
 
school/college
33%
clinics
 
clinics
0%
community organisations
 
community organisations
0%
family and friends
 
family and friends
17%
phone
 
phone
33%
internet/social media
 
internet/social media
0%
others specify
 
others specify
0%
radio/tv
 
radio/tv

31-34
0%
school/college
 
school/college
0%
clinics
 
clinics
0%
community organisations
 
community organisations
0%
family and friends
 
family and friends
0%
phone
 
phone
100%
internet/social media
 
internet/social media
0%
others specify
 
others specify
0%
radio/tv
 
radio/tv

35+
22%
school/college
 
school/college
11%
clinics
 
clinics
0%
community organisations
 
community organisations
0%
family and friends
 
family and friends
11%
phone
 
phone
44%
internet/social media
 
internet/social media
11%
others specify
 
others specify
0%
radio/tv
 
radio/tv
2%
Others specify
 
Others specify
2%
Radio/TV
 
Radio/TV
8%
Clinics
 
Clinics
4%
Family and friends
 
Family and friends
3%
Community organisations
 
Community organisations
30%
School/college
 
School/college
39%
Internet/social media
 
Internet/social media
12%
Phone
 
Phone
พ.ย. 30. 2017
แล้วน้องๆ อยากไปขอคำปรึกษาเกี่ยวกับโรคเอดส์หรือสุขภาพทางเพศจากใครมากที่สุด?
มีผู้ตอบจำนวน 1,216 จากทั้งหมด 1,246 ที่ทำการสำรวจ
0-14
11%
online counselor
 
online counselor
3%
community organisations
 
community organisations
3%
youth organisation/club
 
youth organisation/club
6%
another trained youth
 
another trained youth
25%
teacher
 
teacher
3%
other specify
 
other specify
50%
doctor, nurse or counselor
 
doctor, nurse or counselor

15-19
15%
online counselor
 
online counselor
4%
community organisations
 
community organisations
5%
youth organisation/club
 
youth organisation/club
5%
another trained youth
 
another trained youth
9%
teacher
 
teacher
2%
other specify
 
other specify
60%
doctor, nurse or counselor
 
doctor, nurse or counselor

20-24
30%
online counselor
 
online counselor
6%
community organisations
 
community organisations
2%
youth organisation/club
 
youth organisation/club
10%
another trained youth
 
another trained youth
1%
teacher
 
teacher
1%
other specify
 
other specify
50%
doctor, nurse or counselor
 
doctor, nurse or counselor

25-30
33%
online counselor
 
online counselor
0%
community organisations
 
community organisations
0%
youth organisation/club
 
youth organisation/club
0%
another trained youth
 
another trained youth
0%
teacher
 
teacher
0%
other specify
 
other specify
67%
doctor, nurse or counselor
 
doctor, nurse or counselor

31-34
0%
online counselor
 
online counselor
0%
community organisations
 
community organisations
0%
youth organisation/club
 
youth organisation/club
0%
another trained youth
 
another trained youth
0%
teacher
 
teacher
0%
other specify
 
other specify
100%
doctor, nurse or counselor
 
doctor, nurse or counselor

35+
22%
online counselor
 
online counselor
0%
community organisations
 
community organisations
0%
youth organisation/club
 
youth organisation/club
0%
another trained youth
 
another trained youth
11%
teacher
 
teacher
11%
other specify
 
other specify
56%
doctor, nurse or counselor
 
doctor, nurse or counselor
16%
Online counselor
 
Online counselor
2%
Other specify
 
Other specify
58%
Doctor, nurse or counselor
 
Doctor, nurse or counselor
10%
Teacher
 
Teacher
6%
Another trained youth
 
Another trained youth
5%
Youth organisation/club
 
Youth organisation/club
4%
Community organisations
 
Community organisations
พ.ย. 30. 2017
แล้วถ้าต้องการตรวจร่างกายหรือขอรับยาเกี่ยวกับเอชไอวีเอดส์ หรือสุขภาพทางเพศ น้องๆ จะไปที่ไหนคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 1,180 จากทั้งหมด 1,216 ที่ทำการสำรวจ
0-14
9%
online counsellor
 
online counsellor
21%
community organizations
 
community organizations
65%
health centre or clinic
 
health centre or clinic
3%
other specify
 
other specify
3%
pharmacy
 
pharmacy

15-19
7%
online counsellor
 
online counsellor
7%
community organizations
 
community organizations
78%
health centre or clinic
 
health centre or clinic
5%
other specify
 
other specify
3%
pharmacy
 
pharmacy

20-24
16%
online counsellor
 
online counsellor
4%
community organizations
 
community organizations
71%
health centre or clinic
 
health centre or clinic
5%
other specify
 
other specify
3%
pharmacy
 
pharmacy

25-30
17%
online counsellor
 
online counsellor
0%
community organizations
 
community organizations
83%
health centre or clinic
 
health centre or clinic
0%
other specify
 
other specify
0%
pharmacy
 
pharmacy

31-34
0%
online counsellor
 
online counsellor
0%
community organizations
 
community organizations
50%
health centre or clinic
 
health centre or clinic
0%
other specify
 
other specify
50%
pharmacy
 
pharmacy

35+
0%
online counsellor
 
online counsellor
11%
community organizations
 
community organizations
89%
health centre or clinic
 
health centre or clinic
0%
other specify
 
other specify
0%
pharmacy
 
pharmacy
6%
Other specify
 
Other specify
76%
Health centre or clinic
 
Health centre or clinic
3%
Pharmacy
 
Pharmacy
7%
Community organizations
 
Community organizations
8%
Online counsellor
 
Online counsellor
พ.ย. 30. 2017
อะไรเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับน้องๆ เมื่อไปใช้บริการเกี่ยวกับโรคเอดส์หรือสุขภาพทางเพศที่คลินิคหรือศูนย์คะ?
มีผู้ตอบจำนวน 1,153 จากทั้งหมด 1,180 ที่ทำการสำรวจ
0-14
9%
distance
 
distance
12%
costs of services
 
costs of services
41%
privacy
 
privacy
31%
friendly staff
 
friendly staff
3%
flexible working hours
 
flexible working hours
3%
other specify
 
other specify

15-19
4%
distance
 
distance
7%
costs of services
 
costs of services
54%
privacy
 
privacy
24%
friendly staff
 
friendly staff
7%
flexible working hours
 
flexible working hours
3%
other specify
 
other specify

20-24
3%
distance
 
distance
10%
costs of services
 
costs of services
65%
privacy
 
privacy
18%
friendly staff
 
friendly staff
1%
flexible working hours
 
flexible working hours
3%
other specify
 
other specify

25-30
0%
distance
 
distance
0%
costs of services
 
costs of services
100%
privacy
 
privacy
0%
friendly staff
 
friendly staff
0%
flexible working hours
 
flexible working hours
0%
other specify
 
other specify

31-34
0%
distance
 
distance
0%
costs of services
 
costs of services
100%
privacy
 
privacy
0%
friendly staff
 
friendly staff
0%
flexible working hours
 
flexible working hours
0%
other specify
 
other specify

35+
0%
distance
 
distance
0%
costs of services
 
costs of services
78%
privacy
 
privacy
11%
friendly staff
 
friendly staff
0%
flexible working hours
 
flexible working hours
11%
other specify
 
other specify
3%
Other specify
 
Other specify
8%
Costs of services
 
Costs of services
55%
Privacy
 
Privacy
4%
Distance
 
Distance
7%
Flexible working hours
 
Flexible working hours
24%
Friendly staff
 
Friendly staff

คำตอบที่โดดเด่น

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพแนะนำ

ยังไม่มีรูปภาพแนะนำ

โพลอื่นๆ

ตัวกรอง

รายการโพล
โพลทั้งหมดตั้งแต่ล่าสุดจนถึงเก่าสุด