เอชไอวี/เอดส์
เราได้ร่วมมือกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสำรวจความรู้ความเข้าใจของเยาวชนไทยเกี่ยวกับโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เรามาดูกันว่าน้องๆ ตอบมาว่าอย่างไรกันบ้าง...
10 questions polled on this topic
28% response rate
1,075 responded out of 3,798 polled
พ.ย. 21. 2017
น้องๆ คิดว่าเอชไอวีและเอดส์แตกต่างกันไหมคะ?
พ.ย. 21. 2017
น้องๆ คิดว่ายุงกัดไม่ทำให้ติดเชื้อเอชไอวีใช่หรือไม่คะ?
พ.ย. 21. 2017
น้องๆว่าถ้าเรากิน เรียน ทำงานร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยโรคเอดส์ ไม่ทำให้เราติดเชื้อใช่หรือไม่คะ?
พ.ย. 21. 2017
น้องๆ คิดว่าคนที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีเชื้อเอชไอวีในร่างกายใช่หรือไม่คะ?
พ.ย. 21. 2017
แล้วน้องๆ คิดว่าการมีคู่นอนเพียงคนเดียวที่ไม่มีเชื้อเอชไอวี เป็นวิธีหนึ่งในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอชไอวีใช่หรือเปล่าคะ?
พ.ย. 21. 2017
น้องๆ คิดว่าการมีออรัลเซ็กซ์หรือมีเซ็กซ์ทางทวารหนักโดยไม่ใส่ถุงยางอนามัย เสี่ยงต่อการติดโรคทางเพศสัมพันธ์ได้ใช่หรือไม่คะ?
พ.ย. 21. 2017
น้องๆ คิดว่าโรคหนองในรักษาไม่หายใช่หรือเปล่าคะ?
พ.ย. 21. 2017
น้องๆ คิดว่าเริมที่อวัยวะเพศ เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใช่หรือเปล่าคะ?
พ.ย. 21. 2017
ถ้าน้องๆ ป่วยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สามารถซื้อยากินเองได้ใช่หรือเปล่าคะ?
พ.ย. 21. 2017
ถุงยางอนามัยสามารถป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือการตั้งครรภ์ได้ใช่หรือเปล่าคะ?

ผลโพล

พ.ย. 21. 2017
น้องๆ คิดว่าเอชไอวีและเอดส์แตกต่างกันไหมคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 1,075 จากทั้งหมด 3,798 ที่ทำการสำรวจ
0-14
21%
not sure
 
not sure
40%
yes, they are different
 
yes, they are different
38%
no, not different
 
no, not different

15-19
13%
not sure
 
not sure
39%
yes, they are different
 
yes, they are different
48%
no, not different
 
no, not different

20-24
10%
not sure
 
not sure
57%
yes, they are different
 
yes, they are different
33%
no, not different
 
no, not different

25-30
0%
not sure
 
not sure
29%
yes, they are different
 
yes, they are different
71%
no, not different
 
no, not different

31-34
0%
not sure
 
not sure
0%
yes, they are different
 
yes, they are different
100%
no, not different
 
no, not different

35+
25%
not sure
 
not sure
12%
yes, they are different
 
yes, they are different
62%
no, not different
 
no, not different
12%
Not sure
 
Not sure
46%
No, not different
 
No, not different
42%
Yes, they are different
 
Yes, they are different
พ.ย. 21. 2017
น้องๆ คิดว่ายุงกัดไม่ทำให้ติดเชื้อเอชไอวีใช่หรือไม่คะ?
มีผู้ตอบจำนวน 1,218 จากทั้งหมด 1,308 ที่ทำการสำรวจ
0-14
34%
not sure
 
not sure
36%
yes, it does not cause hiv
 
yes, it does not cause hiv
30%
no
 
no

15-19
22%
not sure
 
not sure
38%
yes, it does not cause hiv
 
yes, it does not cause hiv
40%
no
 
no

20-24
23%
not sure
 
not sure
48%
yes, it does not cause hiv
 
yes, it does not cause hiv
29%
no
 
no

25-30
0%
not sure
 
not sure
89%
yes, it does not cause hiv
 
yes, it does not cause hiv
11%
no
 
no

31-34
0%
not sure
 
not sure
100%
yes, it does not cause hiv
 
yes, it does not cause hiv
0%
no
 
no

35+
11%
not sure
 
not sure
33%
yes, it does not cause hiv
 
yes, it does not cause hiv
56%
no
 
no
22%
Not sure
 
Not sure
38%
No
 
No
39%
Yes, it does not cause HIV
 
Yes, it does not cause HIV
พ.ย. 21. 2017
น้องๆว่าถ้าเรากิน เรียน ทำงานร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยโรคเอดส์ ไม่ทำให้เราติดเชื้อใช่หรือไม่คะ?
มีผู้ตอบจำนวน 1,139 จากทั้งหมด 1,233 ที่ทำการสำรวจ
0-14
36%
yes, you do not get sick
 
yes, you do not get sick
18%
not sure
 
not sure
47%
no
 
no

15-19
52%
yes, you do not get sick
 
yes, you do not get sick
13%
not sure
 
not sure
35%
no
 
no

20-24
54%
yes, you do not get sick
 
yes, you do not get sick
13%
not sure
 
not sure
33%
no
 
no

25-30
78%
yes, you do not get sick
 
yes, you do not get sick
11%
not sure
 
not sure
11%
no
 
no

31-34
100%
yes, you do not get sick
 
yes, you do not get sick
0%
not sure
 
not sure
0%
no
 
no

35+
50%
yes, you do not get sick
 
yes, you do not get sick
12%
not sure
 
not sure
38%
no
 
no
13%
Not sure
 
Not sure
36%
No
 
No
50%
Yes, you do not get sick
 
Yes, you do not get sick
พ.ย. 21. 2017
น้องๆ คิดว่าคนที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีเชื้อเอชไอวีในร่างกายใช่หรือไม่คะ?
มีผู้ตอบจำนวน 1,078 จากทั้งหมด 1,141 ที่ทำการสำรวจ
0-14
14%
not sure
 
not sure
24%
yes
 
yes
62%
no
 
no

15-19
15%
not sure
 
not sure
20%
yes
 
yes
64%
no
 
no

20-24
20%
not sure
 
not sure
12%
yes
 
yes
68%
no
 
no

25-30
11%
not sure
 
not sure
11%
yes
 
yes
78%
no
 
no

31-34
100%
not sure
 
not sure
0%
yes
 
yes
0%
no
 
no

35+
57%
not sure
 
not sure
29%
yes
 
yes
14%
no
 
no
15%
Not sure
 
Not sure
65%
No
 
No
19%
Yes
 
Yes
พ.ย. 21. 2017
แล้วน้องๆ คิดว่าการมีคู่นอนเพียงคนเดียวที่ไม่มีเชื้อเอชไอวี เป็นวิธีหนึ่งในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอชไอวีใช่หรือเปล่าคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 1,026 จากทั้งหมด 1,080 ที่ทำการสำรวจ
0-14
16%
not sure
 
not sure
53%
yes, it is
 
yes, it is
32%
no
 
no

15-19
12%
not sure
 
not sure
60%
yes, it is
 
yes, it is
27%
no
 
no

20-24
11%
not sure
 
not sure
48%
yes, it is
 
yes, it is
41%
no
 
no

25-30
25%
not sure
 
not sure
75%
yes, it is
 
yes, it is
0%
no
 
no

31-34
0%
not sure
 
not sure
100%
yes, it is
 
yes, it is
0%
no
 
no

35+
0%
not sure
 
not sure
100%
yes, it is
 
yes, it is
0%
no
 
no
12%
Not sure
 
Not sure
29%
No
 
No
59%
Yes, it is
 
Yes, it is
พ.ย. 21. 2017
น้องๆ คิดว่าการมีออรัลเซ็กซ์หรือมีเซ็กซ์ทางทวารหนักโดยไม่ใส่ถุงยางอนามัย เสี่ยงต่อการติดโรคทางเพศสัมพันธ์ได้ใช่หรือไม่คะ?
มีผู้ตอบจำนวน 996 จากทั้งหมด 1,027 ที่ทำการสำรวจ
0-14
70%
yes, it can reduce risk
 
yes, it can reduce risk
16%
not sure
 
not sure
14%
no
 
no

15-19
78%
yes, it can reduce risk
 
yes, it can reduce risk
13%
not sure
 
not sure
9%
no
 
no

20-24
83%
yes, it can reduce risk
 
yes, it can reduce risk
11%
not sure
 
not sure
7%
no
 
no

25-30
100%
yes, it can reduce risk
 
yes, it can reduce risk
0%
not sure
 
not sure
0%
no
 
no

31-34
100%
yes, it can reduce risk
 
yes, it can reduce risk
0%
not sure
 
not sure
0%
no
 
no

35+
71%
yes, it can reduce risk
 
yes, it can reduce risk
14%
not sure
 
not sure
14%
no
 
no
12%
Not sure
 
Not sure
9%
No
 
No
80%
Yes, it can reduce risk
 
Yes, it can reduce risk
พ.ย. 21. 2017
น้องๆ คิดว่าโรคหนองในรักษาไม่หายใช่หรือเปล่าคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 971 จากทั้งหมด 997 ที่ทำการสำรวจ
0-14
29%
not sure
 
not sure
29%
yes
 
yes
43%
no
 
no

15-19
21%
not sure
 
not sure
25%
yes
 
yes
54%
no
 
no

20-24
16%
not sure
 
not sure
22%
yes
 
yes
62%
no
 
no

25-30
0%
not sure
 
not sure
12%
yes
 
yes
88%
no
 
no

31-34
0%
not sure
 
not sure
0%
yes
 
yes
100%
no
 
no

35+
14%
not sure
 
not sure
29%
yes
 
yes
57%
no
 
no
20%
Not sure
 
Not sure
54%
No
 
No
26%
Yes
 
Yes
พ.ย. 21. 2017
น้องๆ คิดว่าเริมที่อวัยวะเพศ เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใช่หรือเปล่าคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 938 จากทั้งหมด 973 ที่ทำการสำรวจ
0-14
33%
not sure
 
not sure
48%
yes, it is
 
yes, it is
18%
no
 
no

15-19
20%
not sure
 
not sure
62%
yes, it is
 
yes, it is
18%
no
 
no

20-24
11%
not sure
 
not sure
75%
yes, it is
 
yes, it is
14%
no
 
no

25-30
0%
not sure
 
not sure
86%
yes, it is
 
yes, it is
14%
no
 
no

31-34
0%
not sure
 
not sure
50%
yes, it is
 
yes, it is
50%
no
 
no

35+
14%
not sure
 
not sure
71%
yes, it is
 
yes, it is
14%
no
 
no
19%
Not sure
 
Not sure
18%
No
 
No
63%
Yes, it is
 
Yes, it is
พ.ย. 21. 2017
ถ้าน้องๆ ป่วยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สามารถซื้อยากินเองได้ใช่หรือเปล่าคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 919 จากทั้งหมด 938 ที่ทำการสำรวจ
0-14
16%
not sure
 
not sure
12%
yes, you can
 
yes, you can
72%
no
 
no

15-19
14%
not sure
 
not sure
13%
yes, you can
 
yes, you can
73%
no
 
no

20-24
10%
not sure
 
not sure
17%
yes, you can
 
yes, you can
73%
no
 
no

25-30
14%
not sure
 
not sure
14%
yes, you can
 
yes, you can
71%
no
 
no

31-34
0%
not sure
 
not sure
0%
yes, you can
 
yes, you can
100%
no
 
no

35+
14%
not sure
 
not sure
14%
yes, you can
 
yes, you can
71%
no
 
no
13%
Not sure
 
Not sure
74%
No
 
No
13%
Yes, you can
 
Yes, you can
พ.ย. 21. 2017
ถุงยางอนามัยสามารถป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือการตั้งครรภ์ได้ใช่หรือเปล่าคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 903 จากทั้งหมด 919 ที่ทำการสำรวจ
0-14
3%
not sure
 
not sure
81%
yes, it can
 
yes, it can
16%
no
 
no

15-19
7%
not sure
 
not sure
85%
yes, it can
 
yes, it can
8%
no
 
no

20-24
7%
not sure
 
not sure
82%
yes, it can
 
yes, it can
11%
no
 
no

25-30
29%
not sure
 
not sure
57%
yes, it can
 
yes, it can
14%
no
 
no

31-34
0%
not sure
 
not sure
100%
yes, it can
 
yes, it can
0%
no
 
no

35+
0%
not sure
 
not sure
100%
yes, it can
 
yes, it can
0%
no
 
no
6%
Not sure
 
Not sure
9%
No
 
No
85%
Yes, it can
 
Yes, it can

คำตอบที่โดดเด่น

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพแนะนำ

ยังไม่มีรูปภาพแนะนำ

โพลอื่นๆ

ตัวกรอง

รายการโพล
โพลทั้งหมดตั้งแต่ล่าสุดจนถึงเก่าสุด