เอชไอวี/เอดส์
เราได้ร่วมมือกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสำรวจความรู้ความเข้าใจของเยาวชนไทยเกี่ยวกับโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เรามาดูกันว่าน้องๆ ตอบมาว่าอย่างไรกันบ้าง...
10 questions polled on this topic
___ response rate
0 responded out of 0 polled
พ.ย. 21. 2017
น้องๆ คิดว่าเอชไอวีและเอดส์แตกต่างกันไหมคะ?
พ.ย. 21. 2017
น้องๆ คิดว่ายุงกัดไม่ทำให้ติดเชื้อเอชไอวีใช่หรือไม่คะ?
พ.ย. 21. 2017
น้องๆว่าถ้าเรากิน เรียน ทำงานร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยโรคเอดส์ ไม่ทำให้เราติดเชื้อใช่หรือไม่คะ?
พ.ย. 21. 2017
น้องๆ คิดว่าคนที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีเชื้อเอชไอวีในร่างกายใช่หรือไม่คะ?
พ.ย. 21. 2017
แล้วน้องๆ คิดว่าการมีคู่นอนเพียงคนเดียวที่ไม่มีเชื้อเอชไอวี เป็นวิธีหนึ่งในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอชไอวีใช่หรือเปล่าคะ?
พ.ย. 21. 2017
น้องๆ คิดว่าการมีออรัลเซ็กซ์หรือมีเซ็กซ์ทางทวารหนักโดยไม่ใส่ถุงยางอนามัย เสี่ยงต่อการติดโรคทางเพศสัมพันธ์ได้ใช่หรือไม่คะ?
พ.ย. 21. 2017
น้องๆ คิดว่าโรคหนองในรักษาไม่หายใช่หรือเปล่าคะ?
พ.ย. 21. 2017
น้องๆ คิดว่าเริมที่อวัยวะเพศ เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใช่หรือเปล่าคะ?
พ.ย. 21. 2017
ถ้าน้องๆ ป่วยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สามารถซื้อยากินเองได้ใช่หรือเปล่าคะ?
พ.ย. 21. 2017
ถุงยางอนามัยสามารถป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือการตั้งครรภ์ได้ใช่หรือเปล่าคะ?

POLL RESULTS

พ.ย. 21. 2017
น้องๆ คิดว่าเอชไอวีและเอดส์แตกต่างกันไหมคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
38%
Yes, they are different
 
Yes, they are different
48%
No, not different
 
No, not different
14%
Not sure
 
Not sure

Male
47%
Yes, they are different
 
Yes, they are different
42%
No, not different
 
No, not different
10%
Not sure
 
Not sure
0-14
40%
Yes, they are different
 
Yes, they are different
38%
No, not different
 
No, not different
21%
Not sure
 
Not sure

15-19
39%
Yes, they are different
 
Yes, they are different
48%
No, not different
 
No, not different
13%
Not sure
 
Not sure

20-24
57%
Yes, they are different
 
Yes, they are different
33%
No, not different
 
No, not different
10%
Not sure
 
Not sure

25-30
29%
Yes, they are different
 
Yes, they are different
71%
No, not different
 
No, not different
0%
Not sure
 
Not sure

31-34
0%
Yes, they are different
 
Yes, they are different
100%
No, not different
 
No, not different
0%
Not sure
 
Not sure

35+
12%
Yes, they are different
 
Yes, they are different
62%
No, not different
 
No, not different
25%
Not sure
 
Not sure
42%
Yes, they are different
 
Yes, they are different
46%
No, not different
 
No, not different
12%
Not sure
 
Not sure
พ.ย. 21. 2017
น้องๆ คิดว่ายุงกัดไม่ทำให้ติดเชื้อเอชไอวีใช่หรือไม่คะ?
0 responded out of 0 polled
Female
38%
Yes, it does not cause HIV
 
Yes, it does not cause HIV
38%
No
 
No
25%
Not sure
 
Not sure

Male
41%
Yes, it does not cause HIV
 
Yes, it does not cause HIV
40%
No
 
No
19%
Not sure
 
Not sure
0-14
36%
Yes, it does not cause HIV
 
Yes, it does not cause HIV
30%
No
 
No
34%
Not sure
 
Not sure

15-19
38%
Yes, it does not cause HIV
 
Yes, it does not cause HIV
40%
No
 
No
22%
Not sure
 
Not sure

20-24
48%
Yes, it does not cause HIV
 
Yes, it does not cause HIV
29%
No
 
No
23%
Not sure
 
Not sure

25-30
89%
Yes, it does not cause HIV
 
Yes, it does not cause HIV
11%
No
 
No
0%
Not sure
 
Not sure

31-34
100%
Yes, it does not cause HIV
 
Yes, it does not cause HIV
0%
No
 
No
0%
Not sure
 
Not sure

35+
33%
Yes, it does not cause HIV
 
Yes, it does not cause HIV
56%
No
 
No
11%
Not sure
 
Not sure
39%
Yes, it does not cause HIV
 
Yes, it does not cause HIV
38%
No
 
No
22%
Not sure
 
Not sure
พ.ย. 21. 2017
น้องๆว่าถ้าเรากิน เรียน ทำงานร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยโรคเอดส์ ไม่ทำให้เราติดเชื้อใช่หรือไม่คะ?
0 responded out of 0 polled
Female
50%
Yes, you do not get sick
 
Yes, you do not get sick
37%
No
 
No
13%
Not sure
 
Not sure

Male
52%
Yes, you do not get sick
 
Yes, you do not get sick
34%
No
 
No
14%
Not sure
 
Not sure
0-14
36%
Yes, you do not get sick
 
Yes, you do not get sick
47%
No
 
No
18%
Not sure
 
Not sure

15-19
52%
Yes, you do not get sick
 
Yes, you do not get sick
35%
No
 
No
13%
Not sure
 
Not sure

20-24
54%
Yes, you do not get sick
 
Yes, you do not get sick
33%
No
 
No
13%
Not sure
 
Not sure

25-30
78%
Yes, you do not get sick
 
Yes, you do not get sick
11%
No
 
No
11%
Not sure
 
Not sure

31-34
100%
Yes, you do not get sick
 
Yes, you do not get sick
0%
No
 
No
0%
Not sure
 
Not sure

35+
50%
Yes, you do not get sick
 
Yes, you do not get sick
38%
No
 
No
12%
Not sure
 
Not sure
50%
Yes, you do not get sick
 
Yes, you do not get sick
36%
No
 
No
13%
Not sure
 
Not sure
พ.ย. 21. 2017
น้องๆ คิดว่าคนที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีเชื้อเอชไอวีในร่างกายใช่หรือไม่คะ?
0 responded out of 0 polled
Female
17%
Yes
 
Yes
67%
No
 
No
16%
Not sure
 
Not sure

Male
23%
Yes
 
Yes
61%
No
 
No
16%
Not sure
 
Not sure
0-14
24%
Yes
 
Yes
62%
No
 
No
14%
Not sure
 
Not sure

15-19
20%
Yes
 
Yes
64%
No
 
No
15%
Not sure
 
Not sure

20-24
12%
Yes
 
Yes
68%
No
 
No
20%
Not sure
 
Not sure

25-30
11%
Yes
 
Yes
78%
No
 
No
11%
Not sure
 
Not sure

31-34
0%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No
100%
Not sure
 
Not sure

35+
29%
Yes
 
Yes
14%
No
 
No
57%
Not sure
 
Not sure
19%
Yes
 
Yes
65%
No
 
No
15%
Not sure
 
Not sure
พ.ย. 21. 2017
แล้วน้องๆ คิดว่าการมีคู่นอนเพียงคนเดียวที่ไม่มีเชื้อเอชไอวี เป็นวิธีหนึ่งในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอชไอวีใช่หรือเปล่าคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
61%
Yes, it is
 
Yes, it is
27%
No
 
No
12%
Not sure
 
Not sure

Male
55%
Yes, it is
 
Yes, it is
32%
No
 
No
13%
Not sure
 
Not sure
0-14
53%
Yes, it is
 
Yes, it is
32%
No
 
No
16%
Not sure
 
Not sure

15-19
60%
Yes, it is
 
Yes, it is
27%
No
 
No
12%
Not sure
 
Not sure

20-24
48%
Yes, it is
 
Yes, it is
41%
No
 
No
11%
Not sure
 
Not sure

25-30
75%
Yes, it is
 
Yes, it is
0%
No
 
No
25%
Not sure
 
Not sure

31-34
100%
Yes, it is
 
Yes, it is
0%
No
 
No
0%
Not sure
 
Not sure

35+
100%
Yes, it is
 
Yes, it is
0%
No
 
No
0%
Not sure
 
Not sure
59%
Yes, it is
 
Yes, it is
29%
No
 
No
12%
Not sure
 
Not sure
พ.ย. 21. 2017
น้องๆ คิดว่าการมีออรัลเซ็กซ์หรือมีเซ็กซ์ทางทวารหนักโดยไม่ใส่ถุงยางอนามัย เสี่ยงต่อการติดโรคทางเพศสัมพันธ์ได้ใช่หรือไม่คะ?
0 responded out of 0 polled
Female
79%
Yes, it can reduce risk
 
Yes, it can reduce risk
7%
No
 
No
13%
Not sure
 
Not sure

Male
79%
Yes, it can reduce risk
 
Yes, it can reduce risk
11%
No
 
No
10%
Not sure
 
Not sure
0-14
70%
Yes, it can reduce risk
 
Yes, it can reduce risk
14%
No
 
No
16%
Not sure
 
Not sure

15-19
78%
Yes, it can reduce risk
 
Yes, it can reduce risk
9%
No
 
No
13%
Not sure
 
Not sure

20-24
83%
Yes, it can reduce risk
 
Yes, it can reduce risk
7%
No
 
No
11%
Not sure
 
Not sure

25-30
100%
Yes, it can reduce risk
 
Yes, it can reduce risk
0%
No
 
No
0%
Not sure
 
Not sure

31-34
100%
Yes, it can reduce risk
 
Yes, it can reduce risk
0%
No
 
No
0%
Not sure
 
Not sure

35+
71%
Yes, it can reduce risk
 
Yes, it can reduce risk
14%
No
 
No
14%
Not sure
 
Not sure
80%
Yes, it can reduce risk
 
Yes, it can reduce risk
9%
No
 
No
12%
Not sure
 
Not sure
พ.ย. 21. 2017
น้องๆ คิดว่าโรคหนองในรักษาไม่หายใช่หรือเปล่าคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
26%
Yes
 
Yes
53%
No
 
No
21%
Not sure
 
Not sure

Male
23%
Yes
 
Yes
59%
No
 
No
18%
Not sure
 
Not sure
0-14
29%
Yes
 
Yes
43%
No
 
No
29%
Not sure
 
Not sure

15-19
25%
Yes
 
Yes
54%
No
 
No
21%
Not sure
 
Not sure

20-24
22%
Yes
 
Yes
62%
No
 
No
16%
Not sure
 
Not sure

25-30
12%
Yes
 
Yes
88%
No
 
No
0%
Not sure
 
Not sure

31-34
0%
Yes
 
Yes
100%
No
 
No
0%
Not sure
 
Not sure

35+
29%
Yes
 
Yes
57%
No
 
No
14%
Not sure
 
Not sure
26%
Yes
 
Yes
54%
No
 
No
20%
Not sure
 
Not sure
พ.ย. 21. 2017
น้องๆ คิดว่าเริมที่อวัยวะเพศ เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใช่หรือเปล่าคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
65%
Yes, it is
 
Yes, it is
16%
No
 
No
19%
Not sure
 
Not sure

Male
59%
Yes, it is
 
Yes, it is
21%
No
 
No
20%
Not sure
 
Not sure
0-14
48%
Yes, it is
 
Yes, it is
18%
No
 
No
33%
Not sure
 
Not sure

15-19
62%
Yes, it is
 
Yes, it is
18%
No
 
No
20%
Not sure
 
Not sure

20-24
75%
Yes, it is
 
Yes, it is
14%
No
 
No
11%
Not sure
 
Not sure

25-30
86%
Yes, it is
 
Yes, it is
14%
No
 
No
0%
Not sure
 
Not sure

31-34
50%
Yes, it is
 
Yes, it is
50%
No
 
No
0%
Not sure
 
Not sure

35+
71%
Yes, it is
 
Yes, it is
14%
No
 
No
14%
Not sure
 
Not sure
63%
Yes, it is
 
Yes, it is
18%
No
 
No
19%
Not sure
 
Not sure
พ.ย. 21. 2017
ถ้าน้องๆ ป่วยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สามารถซื้อยากินเองได้ใช่หรือเปล่าคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
11%
Yes, you can
 
Yes, you can
76%
No
 
No
13%
Not sure
 
Not sure

Male
19%
Yes, you can
 
Yes, you can
66%
No
 
No
16%
Not sure
 
Not sure
0-14
12%
Yes, you can
 
Yes, you can
72%
No
 
No
16%
Not sure
 
Not sure

15-19
13%
Yes, you can
 
Yes, you can
73%
No
 
No
14%
Not sure
 
Not sure

20-24
17%
Yes, you can
 
Yes, you can
73%
No
 
No
10%
Not sure
 
Not sure

25-30
14%
Yes, you can
 
Yes, you can
71%
No
 
No
14%
Not sure
 
Not sure

31-34
0%
Yes, you can
 
Yes, you can
100%
No
 
No
0%
Not sure
 
Not sure

35+
14%
Yes, you can
 
Yes, you can
71%
No
 
No
14%
Not sure
 
Not sure
13%
Yes, you can
 
Yes, you can
74%
No
 
No
13%
Not sure
 
Not sure
พ.ย. 21. 2017
ถุงยางอนามัยสามารถป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือการตั้งครรภ์ได้ใช่หรือเปล่าคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
84%
Yes, it can
 
Yes, it can
9%
No
 
No
7%
Not sure
 
Not sure

Male
86%
Yes, it can
 
Yes, it can
8%
No
 
No
6%
Not sure
 
Not sure
0-14
81%
Yes, it can
 
Yes, it can
16%
No
 
No
3%
Not sure
 
Not sure

15-19
85%
Yes, it can
 
Yes, it can
8%
No
 
No
7%
Not sure
 
Not sure

20-24
82%
Yes, it can
 
Yes, it can
11%
No
 
No
7%
Not sure
 
Not sure

25-30
57%
Yes, it can
 
Yes, it can
14%
No
 
No
29%
Not sure
 
Not sure

31-34
100%
Yes, it can
 
Yes, it can
0%
No
 
No
0%
Not sure
 
Not sure

35+
100%
Yes, it can
 
Yes, it can
0%
No
 
No
0%
Not sure
 
Not sure
85%
Yes, it can
 
Yes, it can
9%
No
 
No
6%
Not sure
 
Not sure

FEATURED ANSWERS

RELATED STORIES

No related stories.

FEATURED IMAGES

No featured images yet.

MORE POLLS

FILTER

POLL LIST
All polls from most recent to oldest