การคุ้มครองเด็ก
ยูรีพอร์ตได้ร่วมมือกับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยในการสอบถามความคิดเห็นจากวัยรุ่นและเยาวชนเกี่ยวกับความรุนแรง เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการจัดทำข้อเสนอต่อภาครัฐ เนื่องในวันสิทธิเด็กสากล เรามาดูกันว่าพวกเขาเคยพบเจอหรือประสบกับความรุนแรงประเภทไหนบ้าง
10 questions polled on this topic
___ response rate
0 responded out of 0 polled
พ.ย. 7. 2017
น้องพร้อมจะตอบโพลนี้แค่ไหนเอ่ย?
พ.ย. 7. 2017
น้อง ๆ เคยพบเห็นหรือประสบกับความรุนแรงประเภทไหนบ่อยครั้งที่สุด ภายในโรงเรียนหรือสถานศึกษาคะ?
พ.ย. 7. 2017
แล้วน้องได้แจ้งเหตุความรุนแรงนี้ให้ใครทราบไหมคะ?
พ.ย. 7. 2017
น้องๆ คิดว่าการลงโทษทางร่างกาย เช่น การตี บิดหู หรือหยิก จำเป็นต่อการคุมความประพฤติของนักเรียนไหมคะ?
พ.ย. 7. 2017
น้องๆ เคยสงสัยว่าเพื่อนหรือคนรู้จักอาจกำลังตกเป็นเหยื่อความรุนแรงทางเพศไหมคะ?
พ.ย. 7. 2017
แล้วน้องได้แจ้งข้อสงสัยนี้ให้ใครทราบไหมคะ?
พ.ย. 7. 2017
ถ้าผู้ชายและผู้หญิงคู่หนึ่งเคยมีเซ็กซ์กันมาแล้ว แต่อยู่มาวันหนึ่งผู้ชายบังคับผู้หญิงให้มีเซ็กซ์ด้วย โดยที่ฝ่ายหญิงไม่ได้ยินยอม อย่างนี้ถือเป็นการข่มขืนไหมคะ?
พ.ย. 7. 2017
ในความคิดเห็นของน้อง ใครเป็นคนกระทำความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนมากที่สุดคะ?
พ.ย. 7. 2017
น้องๆ คิดว่าอยากมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นไหนต่อไปนี้มากที่สุดคะ?
พ.ย. 7. 2017
ถ้ามีคนมาให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับความรุนแรง น้องๆ จะเชื่อใครมากที่สุดคะ?

POLL RESULTS

พ.ย. 7. 2017
น้องพร้อมจะตอบโพลนี้แค่ไหนเอ่ย?
0 responded out of 0 polled
Female
59%
Super ready been waiting for this
 
Super ready been waiting for this
41%
I guess I can be ready
 
I guess I can be ready

Male
63%
Super ready been waiting for this
 
Super ready been waiting for this
37%
I guess I can be ready
 
I guess I can be ready
0-14
69%
Super ready been waiting for this
 
Super ready been waiting for this
31%
I guess I can be ready
 
I guess I can be ready

15-19
59%
Super ready been waiting for this
 
Super ready been waiting for this
41%
I guess I can be ready
 
I guess I can be ready

20-24
68%
Super ready been waiting for this
 
Super ready been waiting for this
32%
I guess I can be ready
 
I guess I can be ready

25-30
79%
Super ready been waiting for this
 
Super ready been waiting for this
21%
I guess I can be ready
 
I guess I can be ready

31-34
100%
Super ready been waiting for this
 
Super ready been waiting for this
0%
I guess I can be ready
 
I guess I can be ready

35+
92%
Super ready been waiting for this
 
Super ready been waiting for this
8%
I guess I can be ready
 
I guess I can be ready
60%
Super ready been waiting for this
 
Super ready been waiting for this
40%
I guess I can be ready
 
I guess I can be ready
พ.ย. 7. 2017
น้อง ๆ เคยพบเห็นหรือประสบกับความรุนแรงประเภทไหนบ่อยครั้งที่สุด ภายในโรงเรียนหรือสถานศึกษาคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
12%
Physical violence
 
Physical violence
68%
Emotional or mental violence
 
Emotional or mental violence
2%
Sexual violence
 
Sexual violence
18%
Never witness or experience
 
Never witness or experience

Male
22%
Physical violence
 
Physical violence
61%
Emotional or mental violence
 
Emotional or mental violence
4%
Sexual violence
 
Sexual violence
12%
Never witness or experience
 
Never witness or experience
0-14
21%
Physical violence
 
Physical violence
45%
Emotional or mental violence
 
Emotional or mental violence
3%
Sexual violence
 
Sexual violence
31%
Never witness or experience
 
Never witness or experience

15-19
14%
Physical violence
 
Physical violence
67%
Emotional or mental violence
 
Emotional or mental violence
2%
Sexual violence
 
Sexual violence
16%
Never witness or experience
 
Never witness or experience

20-24
15%
Physical violence
 
Physical violence
66%
Emotional or mental violence
 
Emotional or mental violence
6%
Sexual violence
 
Sexual violence
13%
Never witness or experience
 
Never witness or experience

25-30
23%
Physical violence
 
Physical violence
54%
Emotional or mental violence
 
Emotional or mental violence
8%
Sexual violence
 
Sexual violence
15%
Never witness or experience
 
Never witness or experience

31-34
50%
Physical violence
 
Physical violence
0%
Emotional or mental violence
 
Emotional or mental violence
0%
Sexual violence
 
Sexual violence
50%
Never witness or experience
 
Never witness or experience

35+
17%
Physical violence
 
Physical violence
33%
Emotional or mental violence
 
Emotional or mental violence
8%
Sexual violence
 
Sexual violence
42%
Never witness or experience
 
Never witness or experience
15%
Physical violence
 
Physical violence
66%
Emotional or mental violence
 
Emotional or mental violence
2%
Sexual violence
 
Sexual violence
17%
Never witness or experience
 
Never witness or experience
พ.ย. 7. 2017
แล้วน้องได้แจ้งเหตุความรุนแรงนี้ให้ใครทราบไหมคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
20%
Report to parents or relatives
 
Report to parents or relatives
21%
Report to teachers
 
Report to teachers
1%
Report community leaders
 
Report community leaders
1%
Report police or child services
 
Report police or child services
15%
Report friends
 
Report friends
40%
Did not report
 
Did not report
2%
Other specify
 
Other specify

Male
14%
Report to parents or relatives
 
Report to parents or relatives
23%
Report to teachers
 
Report to teachers
2%
Report community leaders
 
Report community leaders
6%
Report police or child services
 
Report police or child services
11%
Report friends
 
Report friends
41%
Did not report
 
Did not report
3%
Other specify
 
Other specify
0-14
18%
Report to parents or relatives
 
Report to parents or relatives
38%
Report to teachers
 
Report to teachers
0%
Report community leaders
 
Report community leaders
0%
Report police or child services
 
Report police or child services
4%
Report friends
 
Report friends
33%
Did not report
 
Did not report
7%
Other specify
 
Other specify

15-19
18%
Report to parents or relatives
 
Report to parents or relatives
21%
Report to teachers
 
Report to teachers
1%
Report community leaders
 
Report community leaders
3%
Report police or child services
 
Report police or child services
14%
Report friends
 
Report friends
41%
Did not report
 
Did not report
2%
Other specify
 
Other specify

20-24
21%
Report to parents or relatives
 
Report to parents or relatives
18%
Report to teachers
 
Report to teachers
2%
Report community leaders
 
Report community leaders
3%
Report police or child services
 
Report police or child services
16%
Report friends
 
Report friends
37%
Did not report
 
Did not report
3%
Other specify
 
Other specify

25-30
17%
Report to parents or relatives
 
Report to parents or relatives
33%
Report to teachers
 
Report to teachers
8%
Report community leaders
 
Report community leaders
0%
Report police or child services
 
Report police or child services
0%
Report friends
 
Report friends
33%
Did not report
 
Did not report
8%
Other specify
 
Other specify

31-34
0%
Report to parents or relatives
 
Report to parents or relatives
100%
Report to teachers
 
Report to teachers
0%
Report community leaders
 
Report community leaders
0%
Report police or child services
 
Report police or child services
0%
Report friends
 
Report friends
0%
Did not report
 
Did not report
0%
Other specify
 
Other specify

35+
14%
Report to parents or relatives
 
Report to parents or relatives
14%
Report to teachers
 
Report to teachers
0%
Report community leaders
 
Report community leaders
0%
Report police or child services
 
Report police or child services
0%
Report friends
 
Report friends
71%
Did not report
 
Did not report
0%
Other specify
 
Other specify
18%
Report to parents or relatives
 
Report to parents or relatives
22%
Report to teachers
 
Report to teachers
1%
Report community leaders
 
Report community leaders
3%
Report police or child services
 
Report police or child services
14%
Report friends
 
Report friends
40%
Did not report
 
Did not report
2%
Other specify
 
Other specify
พ.ย. 7. 2017
น้องๆ คิดว่าการลงโทษทางร่างกาย เช่น การตี บิดหู หรือหยิก จำเป็นต่อการคุมความประพฤติของนักเรียนไหมคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
30%
Yes
 
Yes
70%
No
 
No

Male
29%
Yes
 
Yes
71%
No
 
No
0-14
32%
Yes
 
Yes
68%
No
 
No

15-19
31%
Yes
 
Yes
69%
No
 
No

20-24
24%
Yes
 
Yes
76%
No
 
No

25-30
0%
Yes
 
Yes
100%
No
 
No

31-34
0%
Yes
 
Yes
100%
No
 
No

35+
42%
Yes
 
Yes
58%
No
 
No
29%
Yes
 
Yes
71%
No
 
No
พ.ย. 7. 2017
น้องๆ เคยสงสัยว่าเพื่อนหรือคนรู้จักอาจกำลังตกเป็นเหยื่อความรุนแรงทางเพศไหมคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
47%
Yes
 
Yes
53%
No
 
No

Male
51%
Yes
 
Yes
49%
No
 
No
0-14
38%
Yes
 
Yes
62%
No
 
No

15-19
48%
Yes
 
Yes
52%
No
 
No

20-24
53%
Yes
 
Yes
47%
No
 
No

25-30
17%
Yes
 
Yes
83%
No
 
No

31-34
100%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No

35+
50%
Yes
 
Yes
50%
No
 
No
48%
Yes
 
Yes
52%
No
 
No
พ.ย. 7. 2017
แล้วน้องได้แจ้งข้อสงสัยนี้ให้ใครทราบไหมคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
19%
Report to parents or relatives
 
Report to parents or relatives
14%
Report to teachers
 
Report to teachers
1%
Report to community leaders
 
Report to community leaders
2%
Report to police or child services
 
Report to police or child services
25%
Report to friends
 
Report to friends
39%
Did not report
 
Did not report
1%
Other specify
 
Other specify

Male
13%
Report to parents or relatives
 
Report to parents or relatives
13%
Report to teachers
 
Report to teachers
1%
Report to community leaders
 
Report to community leaders
6%
Report to police or child services
 
Report to police or child services
22%
Report to friends
 
Report to friends
43%
Did not report
 
Did not report
2%
Other specify
 
Other specify
0-14
8%
Report to parents or relatives
 
Report to parents or relatives
31%
Report to teachers
 
Report to teachers
0%
Report to community leaders
 
Report to community leaders
4%
Report to police or child services
 
Report to police or child services
4%
Report to friends
 
Report to friends
54%
Did not report
 
Did not report
0%
Other specify
 
Other specify

15-19
18%
Report to parents or relatives
 
Report to parents or relatives
13%
Report to teachers
 
Report to teachers
1%
Report to community leaders
 
Report to community leaders
3%
Report to police or child services
 
Report to police or child services
24%
Report to friends
 
Report to friends
39%
Did not report
 
Did not report
1%
Other specify
 
Other specify

20-24
19%
Report to parents or relatives
 
Report to parents or relatives
9%
Report to teachers
 
Report to teachers
0%
Report to community leaders
 
Report to community leaders
5%
Report to police or child services
 
Report to police or child services
24%
Report to friends
 
Report to friends
39%
Did not report
 
Did not report
4%
Other specify
 
Other specify

25-30
50%
Report to parents or relatives
 
Report to parents or relatives
50%
Report to teachers
 
Report to teachers
0%
Report to community leaders
 
Report to community leaders
0%
Report to police or child services
 
Report to police or child services
0%
Report to friends
 
Report to friends
0%
Did not report
 
Did not report
0%
Other specify
 
Other specify

31-34
0%
Report to parents or relatives
 
Report to parents or relatives
50%
Report to teachers
 
Report to teachers
0%
Report to community leaders
 
Report to community leaders
0%
Report to police or child services
 
Report to police or child services
0%
Report to friends
 
Report to friends
50%
Did not report
 
Did not report
0%
Other specify
 
Other specify

35+
17%
Report to parents or relatives
 
Report to parents or relatives
17%
Report to teachers
 
Report to teachers
0%
Report to community leaders
 
Report to community leaders
0%
Report to police or child services
 
Report to police or child services
17%
Report to friends
 
Report to friends
50%
Did not report
 
Did not report
0%
Other specify
 
Other specify
17%
Report to parents or relatives
 
Report to parents or relatives
14%
Report to teachers
 
Report to teachers
1%
Report to community leaders
 
Report to community leaders
3%
Report to police or child services
 
Report to police or child services
23%
Report to friends
 
Report to friends
40%
Did not report
 
Did not report
1%
Other specify
 
Other specify
พ.ย. 7. 2017
ถ้าผู้ชายและผู้หญิงคู่หนึ่งเคยมีเซ็กซ์กันมาแล้ว แต่อยู่มาวันหนึ่งผู้ชายบังคับผู้หญิงให้มีเซ็กซ์ด้วย โดยที่ฝ่ายหญิงไม่ได้ยินยอม อย่างนี้ถือเป็นการข่มขืนไหมคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
76%
Yes, it's rape
 
Yes, it's rape
6%
No, it's not rape
 
No, it's not rape
16%
Not sure
 
Not sure
1%
Other specify
 
Other specify

Male
78%
Yes, it's rape
 
Yes, it's rape
5%
No, it's not rape
 
No, it's not rape
16%
Not sure
 
Not sure
1%
Other specify
 
Other specify
0-14
64%
Yes, it's rape
 
Yes, it's rape
6%
No, it's not rape
 
No, it's not rape
27%
Not sure
 
Not sure
3%
Other specify
 
Other specify

15-19
76%
Yes, it's rape
 
Yes, it's rape
6%
No, it's not rape
 
No, it's not rape
16%
Not sure
 
Not sure
1%
Other specify
 
Other specify

20-24
79%
Yes, it's rape
 
Yes, it's rape
5%
No, it's not rape
 
No, it's not rape
15%
Not sure
 
Not sure
1%
Other specify
 
Other specify

25-30
100%
Yes, it's rape
 
Yes, it's rape
0%
No, it's not rape
 
No, it's not rape
0%
Not sure
 
Not sure
0%
Other specify
 
Other specify

31-34
0%
Yes, it's rape
 
Yes, it's rape
50%
No, it's not rape
 
No, it's not rape
50%
Not sure
 
Not sure
0%
Other specify
 
Other specify

35+
75%
Yes, it's rape
 
Yes, it's rape
0%
No, it's not rape
 
No, it's not rape
25%
Not sure
 
Not sure
0%
Other specify
 
Other specify
76%
Yes, it's rape
 
Yes, it's rape
6%
No, it's not rape
 
No, it's not rape
16%
Not sure
 
Not sure
1%
Other specify
 
Other specify
พ.ย. 7. 2017
ในความคิดเห็นของน้อง ใครเป็นคนกระทำความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนมากที่สุดคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
28%
Parents or relatives
 
Parents or relatives
10%
Teachers or school staff
 
Teachers or school staff
1%
Police
 
Police
12%
Friends
 
Friends
19%
Boy/girlfriend or partner
 
Boy/girlfriend or partner
32%
Other specify
 
Other specify

Male
19%
Parents or relatives
 
Parents or relatives
15%
Teachers or school staff
 
Teachers or school staff
4%
Police
 
Police
17%
Friends
 
Friends
14%
Boy/girlfriend or partner
 
Boy/girlfriend or partner
31%
Other specify
 
Other specify
0-14
20%
Parents or relatives
 
Parents or relatives
14%
Teachers or school staff
 
Teachers or school staff
2%
Police
 
Police
24%
Friends
 
Friends
14%
Boy/girlfriend or partner
 
Boy/girlfriend or partner
27%
Other specify
 
Other specify

15-19
23%
Parents or relatives
 
Parents or relatives
11%
Teachers or school staff
 
Teachers or school staff
2%
Police
 
Police
13%
Friends
 
Friends
18%
Boy/girlfriend or partner
 
Boy/girlfriend or partner
32%
Other specify
 
Other specify

20-24
41%
Parents or relatives
 
Parents or relatives
9%
Teachers or school staff
 
Teachers or school staff
1%
Police
 
Police
10%
Friends
 
Friends
15%
Boy/girlfriend or partner
 
Boy/girlfriend or partner
25%
Other specify
 
Other specify

25-30
45%
Parents or relatives
 
Parents or relatives
0%
Teachers or school staff
 
Teachers or school staff
0%
Police
 
Police
9%
Friends
 
Friends
0%
Boy/girlfriend or partner
 
Boy/girlfriend or partner
45%
Other specify
 
Other specify

31-34
50%
Parents or relatives
 
Parents or relatives
0%
Teachers or school staff
 
Teachers or school staff
0%
Police
 
Police
0%
Friends
 
Friends
0%
Boy/girlfriend or partner
 
Boy/girlfriend or partner
50%
Other specify
 
Other specify

35+
42%
Parents or relatives
 
Parents or relatives
17%
Teachers or school staff
 
Teachers or school staff
8%
Police
 
Police
8%
Friends
 
Friends
17%
Boy/girlfriend or partner
 
Boy/girlfriend or partner
8%
Other specify
 
Other specify
25%
Parents or relatives
 
Parents or relatives
11%
Teachers or school staff
 
Teachers or school staff
2%
Police
 
Police
13%
Friends
 
Friends
17%
Boy/girlfriend or partner
 
Boy/girlfriend or partner
32%
Other specify
 
Other specify
พ.ย. 7. 2017
น้องๆ คิดว่าอยากมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นไหนต่อไปนี้มากที่สุดคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
9%
Symptoms or markers of abuse
 
Symptoms or markers of abuse
62%
Prevention or defence against
 
Prevention or defence against
10%
Type of violent behaviours
 
Type of violent behaviours
18%
How to ask for help
 
How to ask for help
2%
Other specify
 
Other specify

Male
14%
Symptoms or markers of abuse
 
Symptoms or markers of abuse
49%
Prevention or defence against
 
Prevention or defence against
13%
Type of violent behaviours
 
Type of violent behaviours
21%
How to ask for help
 
How to ask for help
3%
Other specify
 
Other specify
0-14
14%
Symptoms or markers of abuse
 
Symptoms or markers of abuse
53%
Prevention or defence against
 
Prevention or defence against
20%
Type of violent behaviours
 
Type of violent behaviours
12%
How to ask for help
 
How to ask for help
2%
Other specify
 
Other specify

15-19
9%
Symptoms or markers of abuse
 
Symptoms or markers of abuse
60%
Prevention or defence against
 
Prevention or defence against
10%
Type of violent behaviours
 
Type of violent behaviours
18%
How to ask for help
 
How to ask for help
2%
Other specify
 
Other specify

20-24
14%
Symptoms or markers of abuse
 
Symptoms or markers of abuse
47%
Prevention or defence against
 
Prevention or defence against
8%
Type of violent behaviours
 
Type of violent behaviours
29%
How to ask for help
 
How to ask for help
2%
Other specify
 
Other specify

25-30
9%
Symptoms or markers of abuse
 
Symptoms or markers of abuse
55%
Prevention or defence against
 
Prevention or defence against
0%
Type of violent behaviours
 
Type of violent behaviours
27%
How to ask for help
 
How to ask for help
9%
Other specify
 
Other specify

31-34
0%
Symptoms or markers of abuse
 
Symptoms or markers of abuse
100%
Prevention or defence against
 
Prevention or defence against
0%
Type of violent behaviours
 
Type of violent behaviours
0%
How to ask for help
 
How to ask for help
0%
Other specify
 
Other specify

35+
25%
Symptoms or markers of abuse
 
Symptoms or markers of abuse
33%
Prevention or defence against
 
Prevention or defence against
8%
Type of violent behaviours
 
Type of violent behaviours
33%
How to ask for help
 
How to ask for help
0%
Other specify
 
Other specify
10%
Symptoms or markers of abuse
 
Symptoms or markers of abuse
58%
Prevention or defence against
 
Prevention or defence against
11%
Type of violent behaviours
 
Type of violent behaviours
19%
How to ask for help
 
How to ask for help
2%
Other specify
 
Other specify
พ.ย. 7. 2017
ถ้ามีคนมาให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับความรุนแรง น้องๆ จะเชื่อใครมากที่สุดคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
2%
Net idols and celebs
 
Net idols and celebs
30%
Parents or relatives
 
Parents or relatives
39%
Teachers
 
Teachers
24%
Doctors medical profs
 
Doctors medical profs
1%
Friends
 
Friends
0%
Boy/girlfriend or partner
 
Boy/girlfriend or partner
4%
Other specify
 
Other specify

Male
3%
Net idols and celebs
 
Net idols and celebs
22%
Parents or relatives
 
Parents or relatives
46%
Teachers
 
Teachers
19%
Doctors medical profs
 
Doctors medical profs
3%
Friends
 
Friends
0%
Boy/girlfriend or partner
 
Boy/girlfriend or partner
6%
Other specify
 
Other specify
0-14
0%
Net idols and celebs
 
Net idols and celebs
35%
Parents or relatives
 
Parents or relatives
28%
Teachers
 
Teachers
25%
Doctors medical profs
 
Doctors medical profs
9%
Friends
 
Friends
0%
Boy/girlfriend or partner
 
Boy/girlfriend or partner
3%
Other specify
 
Other specify

15-19
2%
Net idols and celebs
 
Net idols and celebs
28%
Parents or relatives
 
Parents or relatives
42%
Teachers
 
Teachers
22%
Doctors medical profs
 
Doctors medical profs
1%
Friends
 
Friends
0%
Boy/girlfriend or partner
 
Boy/girlfriend or partner
4%
Other specify
 
Other specify

20-24
6%
Net idols and celebs
 
Net idols and celebs
18%
Parents or relatives
 
Parents or relatives
43%
Teachers
 
Teachers
23%
Doctors medical profs
 
Doctors medical profs
2%
Friends
 
Friends
0%
Boy/girlfriend or partner
 
Boy/girlfriend or partner
9%
Other specify
 
Other specify

25-30
18%
Net idols and celebs
 
Net idols and celebs
0%
Parents or relatives
 
Parents or relatives
55%
Teachers
 
Teachers
9%
Doctors medical profs
 
Doctors medical profs
0%
Friends
 
Friends
0%
Boy/girlfriend or partner
 
Boy/girlfriend or partner
18%
Other specify
 
Other specify

31-34
0%
Net idols and celebs
 
Net idols and celebs
0%
Parents or relatives
 
Parents or relatives
100%
Teachers
 
Teachers
0%
Doctors medical profs
 
Doctors medical profs
0%
Friends
 
Friends
0%
Boy/girlfriend or partner
 
Boy/girlfriend or partner
0%
Other specify
 
Other specify

35+
0%
Net idols and celebs
 
Net idols and celebs
33%
Parents or relatives
 
Parents or relatives
42%
Teachers
 
Teachers
17%
Doctors medical profs
 
Doctors medical profs
0%
Friends
 
Friends
0%
Boy/girlfriend or partner
 
Boy/girlfriend or partner
8%
Other specify
 
Other specify
2%
Net idols and celebs
 
Net idols and celebs
29%
Parents or relatives
 
Parents or relatives
40%
Teachers
 
Teachers
22%
Doctors medical profs
 
Doctors medical profs
2%
Friends
 
Friends
0%
Boy/girlfriend or partner
 
Boy/girlfriend or partner
5%
Other specify
 
Other specify

FEATURED ANSWERS

RELATED STORIES

เสียง (ที่ไม่ได้ยิน) ของคนในครอบครัว
Read more →

FEATURED IMAGES

No featured images yet.

MORE POLLS

FILTER

POLL LIST
All polls from most recent to oldest