การคุ้มครองเด็ก
ยูรีพอร์ตได้ร่วมมือกับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยในการสอบถามความคิดเห็นจากวัยรุ่นและเยาวชนเกี่ยวกับความรุนแรง เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการจัดทำข้อเสนอต่อภาครัฐ เนื่องในวันสิทธิเด็กสากล เรามาดูกันว่าพวกเขาเคยพบเจอหรือประสบกับความรุนแรงประเภทไหนบ้าง
10 questions polled on this topic
42% response rate
1,828 responded out of 4,371 polled
พ.ย. 7. 2017
น้องพร้อมจะตอบโพลนี้แค่ไหนเอ่ย?
พ.ย. 7. 2017
น้อง ๆ เคยพบเห็นหรือประสบกับความรุนแรงประเภทไหนบ่อยครั้งที่สุด ภายในโรงเรียนหรือสถานศึกษาคะ?
พ.ย. 7. 2017
แล้วน้องได้แจ้งเหตุความรุนแรงนี้ให้ใครทราบไหมคะ?
พ.ย. 7. 2017
น้องๆ คิดว่าการลงโทษทางร่างกาย เช่น การตี บิดหู หรือหยิก จำเป็นต่อการคุมความประพฤติของนักเรียนไหมคะ?
พ.ย. 7. 2017
น้องๆ เคยสงสัยว่าเพื่อนหรือคนรู้จักอาจกำลังตกเป็นเหยื่อความรุนแรงทางเพศไหมคะ?
พ.ย. 7. 2017
แล้วน้องได้แจ้งข้อสงสัยนี้ให้ใครทราบไหมคะ?
พ.ย. 7. 2017
ถ้าผู้ชายและผู้หญิงคู่หนึ่งเคยมีเซ็กซ์กันมาแล้ว แต่อยู่มาวันหนึ่งผู้ชายบังคับผู้หญิงให้มีเซ็กซ์ด้วย โดยที่ฝ่ายหญิงไม่ได้ยินยอม อย่างนี้ถือเป็นการข่มขืนไหมคะ?
พ.ย. 7. 2017
ในความคิดเห็นของน้อง ใครเป็นคนกระทำความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนมากที่สุดคะ?
พ.ย. 7. 2017
น้องๆ คิดว่าอยากมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นไหนต่อไปนี้มากที่สุดคะ?
พ.ย. 7. 2017
ถ้ามีคนมาให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับความรุนแรง น้องๆ จะเชื่อใครมากที่สุดคะ?

ผลโพล

พ.ย. 7. 2017
น้องพร้อมจะตอบโพลนี้แค่ไหนเอ่ย?
มีผู้ตอบจำนวน 1,828 จากทั้งหมด 4,371 ที่ทำการสำรวจ
0-14
31%
i guess i can be ready
 
i guess i can be ready
69%
super ready been waiting for this
 
super ready been waiting for this

15-19
41%
i guess i can be ready
 
i guess i can be ready
59%
super ready been waiting for this
 
super ready been waiting for this

20-24
32%
i guess i can be ready
 
i guess i can be ready
68%
super ready been waiting for this
 
super ready been waiting for this

25-30
21%
i guess i can be ready
 
i guess i can be ready
79%
super ready been waiting for this
 
super ready been waiting for this

31-34
0%
i guess i can be ready
 
i guess i can be ready
100%
super ready been waiting for this
 
super ready been waiting for this

35+
8%
i guess i can be ready
 
i guess i can be ready
92%
super ready been waiting for this
 
super ready been waiting for this
60%
Super ready been waiting for this
 
Super ready been waiting for this
40%
I guess I can be ready
 
I guess I can be ready
พ.ย. 7. 2017
น้อง ๆ เคยพบเห็นหรือประสบกับความรุนแรงประเภทไหนบ่อยครั้งที่สุด ภายในโรงเรียนหรือสถานศึกษาคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 1,853 จากทั้งหมด 1,960 ที่ทำการสำรวจ
0-14
45%
emotional or mental violence
 
emotional or mental violence
31%
never witness or experience
 
never witness or experience
3%
sexual violence
 
sexual violence
21%
physical violence
 
physical violence

15-19
67%
emotional or mental violence
 
emotional or mental violence
16%
never witness or experience
 
never witness or experience
2%
sexual violence
 
sexual violence
14%
physical violence
 
physical violence

20-24
66%
emotional or mental violence
 
emotional or mental violence
13%
never witness or experience
 
never witness or experience
6%
sexual violence
 
sexual violence
15%
physical violence
 
physical violence

25-30
54%
emotional or mental violence
 
emotional or mental violence
15%
never witness or experience
 
never witness or experience
8%
sexual violence
 
sexual violence
23%
physical violence
 
physical violence

31-34
0%
emotional or mental violence
 
emotional or mental violence
50%
never witness or experience
 
never witness or experience
0%
sexual violence
 
sexual violence
50%
physical violence
 
physical violence

35+
33%
emotional or mental violence
 
emotional or mental violence
42%
never witness or experience
 
never witness or experience
8%
sexual violence
 
sexual violence
17%
physical violence
 
physical violence
15%
Physical violence
 
Physical violence
17%
Never witness or experience
 
Never witness or experience
2%
Sexual violence
 
Sexual violence
66%
Emotional or mental violence
 
Emotional or mental violence
พ.ย. 7. 2017
แล้วน้องได้แจ้งเหตุความรุนแรงนี้ให้ใครทราบไหมคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 1,520 จากทั้งหมด 1,559 ที่ทำการสำรวจ
0-14
18%
report to parents or relatives
 
report to parents or relatives
33%
did not report
 
did not report
4%
report friends
 
report friends
38%
report to teachers
 
report to teachers
0%
report community leaders
 
report community leaders
0%
report police or child services
 
report police or child services
7%
other specify
 
other specify

15-19
18%
report to parents or relatives
 
report to parents or relatives
41%
did not report
 
did not report
14%
report friends
 
report friends
21%
report to teachers
 
report to teachers
1%
report community leaders
 
report community leaders
3%
report police or child services
 
report police or child services
2%
other specify
 
other specify

20-24
21%
report to parents or relatives
 
report to parents or relatives
37%
did not report
 
did not report
16%
report friends
 
report friends
18%
report to teachers
 
report to teachers
2%
report community leaders
 
report community leaders
3%
report police or child services
 
report police or child services
3%
other specify
 
other specify

25-30
17%
report to parents or relatives
 
report to parents or relatives
33%
did not report
 
did not report
0%
report friends
 
report friends
33%
report to teachers
 
report to teachers
8%
report community leaders
 
report community leaders
0%
report police or child services
 
report police or child services
8%
other specify
 
other specify

31-34
0%
report to parents or relatives
 
report to parents or relatives
0%
did not report
 
did not report
0%
report friends
 
report friends
100%
report to teachers
 
report to teachers
0%
report community leaders
 
report community leaders
0%
report police or child services
 
report police or child services
0%
other specify
 
other specify

35+
14%
report to parents or relatives
 
report to parents or relatives
71%
did not report
 
did not report
0%
report friends
 
report friends
14%
report to teachers
 
report to teachers
0%
report community leaders
 
report community leaders
0%
report police or child services
 
report police or child services
0%
other specify
 
other specify
2%
Other specify
 
Other specify
40%
Did not report
 
Did not report
14%
Report friends
 
Report friends
3%
Report police or child services
 
Report police or child services
1%
Report community leaders
 
Report community leaders
22%
Report to teachers
 
Report to teachers
18%
Report to parents or relatives
 
Report to parents or relatives
พ.ย. 7. 2017
น้องๆ คิดว่าการลงโทษทางร่างกาย เช่น การตี บิดหู หรือหยิก จำเป็นต่อการคุมความประพฤติของนักเรียนไหมคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 1,799 จากทั้งหมด 1,826 ที่ทำการสำรวจ
0-14
32%
yes
 
yes
68%
no
 
no

15-19
31%
yes
 
yes
69%
no
 
no

20-24
24%
yes
 
yes
76%
no
 
no

25-30
0%
yes
 
yes
100%
no
 
no

31-34
0%
yes
 
yes
100%
no
 
no

35+
42%
yes
 
yes
58%
no
 
no
71%
No
 
No
29%
Yes
 
Yes
พ.ย. 7. 2017
น้องๆ เคยสงสัยว่าเพื่อนหรือคนรู้จักอาจกำลังตกเป็นเหยื่อความรุนแรงทางเพศไหมคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 1,777 จากทั้งหมด 1,799 ที่ทำการสำรวจ
0-14
38%
yes
 
yes
62%
no
 
no

15-19
48%
yes
 
yes
52%
no
 
no

20-24
53%
yes
 
yes
47%
no
 
no

25-30
17%
yes
 
yes
83%
no
 
no

31-34
100%
yes
 
yes
0%
no
 
no

35+
50%
yes
 
yes
50%
no
 
no
52%
No
 
No
48%
Yes
 
Yes
พ.ย. 7. 2017
แล้วน้องได้แจ้งข้อสงสัยนี้ให้ใครทราบไหมคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 835 จากทั้งหมด 850 ที่ทำการสำรวจ
0-14
8%
report to parents or relatives
 
report to parents or relatives
4%
report to friends
 
report to friends
54%
did not report
 
did not report
0%
report to community leaders
 
report to community leaders
4%
report to police or child services
 
report to police or child services
31%
report to teachers
 
report to teachers
0%
other specify
 
other specify

15-19
18%
report to parents or relatives
 
report to parents or relatives
24%
report to friends
 
report to friends
39%
did not report
 
did not report
1%
report to community leaders
 
report to community leaders
3%
report to police or child services
 
report to police or child services
13%
report to teachers
 
report to teachers
1%
other specify
 
other specify

20-24
19%
report to parents or relatives
 
report to parents or relatives
24%
report to friends
 
report to friends
39%
did not report
 
did not report
0%
report to community leaders
 
report to community leaders
5%
report to police or child services
 
report to police or child services
9%
report to teachers
 
report to teachers
4%
other specify
 
other specify

25-30
50%
report to parents or relatives
 
report to parents or relatives
0%
report to friends
 
report to friends
0%
did not report
 
did not report
0%
report to community leaders
 
report to community leaders
0%
report to police or child services
 
report to police or child services
50%
report to teachers
 
report to teachers
0%
other specify
 
other specify

31-34
0%
report to parents or relatives
 
report to parents or relatives
0%
report to friends
 
report to friends
50%
did not report
 
did not report
0%
report to community leaders
 
report to community leaders
0%
report to police or child services
 
report to police or child services
50%
report to teachers
 
report to teachers
0%
other specify
 
other specify

35+
17%
report to parents or relatives
 
report to parents or relatives
17%
report to friends
 
report to friends
50%
did not report
 
did not report
0%
report to community leaders
 
report to community leaders
0%
report to police or child services
 
report to police or child services
17%
report to teachers
 
report to teachers
0%
other specify
 
other specify
1%
Other specify
 
Other specify
40%
Did not report
 
Did not report
23%
Report to friends
 
Report to friends
3%
Report to police or child services
 
Report to police or child services
1%
Report to community leaders
 
Report to community leaders
14%
Report to teachers
 
Report to teachers
17%
Report to parents or relatives
 
Report to parents or relatives
พ.ย. 7. 2017
ถ้าผู้ชายและผู้หญิงคู่หนึ่งเคยมีเซ็กซ์กันมาแล้ว แต่อยู่มาวันหนึ่งผู้ชายบังคับผู้หญิงให้มีเซ็กซ์ด้วย โดยที่ฝ่ายหญิงไม่ได้ยินยอม อย่างนี้ถือเป็นการข่มขืนไหมคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 1,745 จากทั้งหมด 1,765 ที่ทำการสำรวจ
0-14
64%
yes, it's rape
 
yes, it's rape
27%
not sure
 
not sure
6%
no, it's not rape
 
no, it's not rape
3%
other specify
 
other specify

15-19
76%
yes, it's rape
 
yes, it's rape
16%
not sure
 
not sure
6%
no, it's not rape
 
no, it's not rape
1%
other specify
 
other specify

20-24
79%
yes, it's rape
 
yes, it's rape
15%
not sure
 
not sure
5%
no, it's not rape
 
no, it's not rape
1%
other specify
 
other specify

25-30
100%
yes, it's rape
 
yes, it's rape
0%
not sure
 
not sure
0%
no, it's not rape
 
no, it's not rape
0%
other specify
 
other specify

31-34
0%
yes, it's rape
 
yes, it's rape
50%
not sure
 
not sure
50%
no, it's not rape
 
no, it's not rape
0%
other specify
 
other specify

35+
75%
yes, it's rape
 
yes, it's rape
25%
not sure
 
not sure
0%
no, it's not rape
 
no, it's not rape
0%
other specify
 
other specify
1%
Other specify
 
Other specify
16%
Not sure
 
Not sure
6%
No, it's not rape
 
No, it's not rape
76%
Yes, it's rape
 
Yes, it's rape
พ.ย. 7. 2017
ในความคิดเห็นของน้อง ใครเป็นคนกระทำความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนมากที่สุดคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 1,714 จากทั้งหมด 1,745 ที่ทำการสำรวจ
0-14
20%
parents or relatives
 
parents or relatives
14%
teachers or school staff
 
teachers or school staff
2%
police
 
police
14%
boy/girlfriend or partner
 
boy/girlfriend or partner
24%
friends
 
friends
27%
other specify
 
other specify

15-19
23%
parents or relatives
 
parents or relatives
11%
teachers or school staff
 
teachers or school staff
2%
police
 
police
18%
boy/girlfriend or partner
 
boy/girlfriend or partner
13%
friends
 
friends
32%
other specify
 
other specify

20-24
41%
parents or relatives
 
parents or relatives
9%
teachers or school staff
 
teachers or school staff
1%
police
 
police
15%
boy/girlfriend or partner
 
boy/girlfriend or partner
10%
friends
 
friends
25%
other specify
 
other specify

25-30
45%
parents or relatives
 
parents or relatives
0%
teachers or school staff
 
teachers or school staff
0%
police
 
police
0%
boy/girlfriend or partner
 
boy/girlfriend or partner
9%
friends
 
friends
45%
other specify
 
other specify

31-34
50%
parents or relatives
 
parents or relatives
0%
teachers or school staff
 
teachers or school staff
0%
police
 
police
0%
boy/girlfriend or partner
 
boy/girlfriend or partner
0%
friends
 
friends
50%
other specify
 
other specify

35+
42%
parents or relatives
 
parents or relatives
17%
teachers or school staff
 
teachers or school staff
8%
police
 
police
17%
boy/girlfriend or partner
 
boy/girlfriend or partner
8%
friends
 
friends
8%
other specify
 
other specify
17%
Boy/girlfriend or partner
 
Boy/girlfriend or partner
32%
Other specify
 
Other specify
13%
Friends
 
Friends
2%
Police
 
Police
11%
Teachers or school staff
 
Teachers or school staff
25%
Parents or relatives
 
Parents or relatives
พ.ย. 7. 2017
น้องๆ คิดว่าอยากมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นไหนต่อไปนี้มากที่สุดคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 1,620 จากทั้งหมด 1,686 ที่ทำการสำรวจ
0-14
20%
type of violent behaviours
 
type of violent behaviours
14%
symptoms or markers of abuse
 
symptoms or markers of abuse
53%
prevention or defence against
 
prevention or defence against
2%
other specify
 
other specify
12%
how to ask for help
 
how to ask for help

15-19
10%
type of violent behaviours
 
type of violent behaviours
9%
symptoms or markers of abuse
 
symptoms or markers of abuse
60%
prevention or defence against
 
prevention or defence against
2%
other specify
 
other specify
18%
how to ask for help
 
how to ask for help

20-24
8%
type of violent behaviours
 
type of violent behaviours
14%
symptoms or markers of abuse
 
symptoms or markers of abuse
47%
prevention or defence against
 
prevention or defence against
2%
other specify
 
other specify
29%
how to ask for help
 
how to ask for help

25-30
0%
type of violent behaviours
 
type of violent behaviours
9%
symptoms or markers of abuse
 
symptoms or markers of abuse
55%
prevention or defence against
 
prevention or defence against
9%
other specify
 
other specify
27%
how to ask for help
 
how to ask for help

31-34
0%
type of violent behaviours
 
type of violent behaviours
0%
symptoms or markers of abuse
 
symptoms or markers of abuse
100%
prevention or defence against
 
prevention or defence against
0%
other specify
 
other specify
0%
how to ask for help
 
how to ask for help

35+
8%
type of violent behaviours
 
type of violent behaviours
25%
symptoms or markers of abuse
 
symptoms or markers of abuse
33%
prevention or defence against
 
prevention or defence against
0%
other specify
 
other specify
33%
how to ask for help
 
how to ask for help
2%
Other specify
 
Other specify
19%
How to ask for help
 
How to ask for help
11%
Type of violent behaviours
 
Type of violent behaviours
58%
Prevention or defence against
 
Prevention or defence against
10%
Symptoms or markers of abuse
 
Symptoms or markers of abuse
พ.ย. 7. 2017
ถ้ามีคนมาให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับความรุนแรง น้องๆ จะเชื่อใครมากที่สุดคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 1,600 จากทั้งหมด 1,615 ที่ทำการสำรวจ
0-14
35%
parents or relatives
 
parents or relatives
9%
friends
 
friends
28%
teachers
 
teachers
0%
net idols and celebs
 
net idols and celebs
0%
boy/girlfriend or partner
 
boy/girlfriend or partner
25%
doctors medical profs
 
doctors medical profs
3%
other specify
 
other specify

15-19
28%
parents or relatives
 
parents or relatives
1%
friends
 
friends
42%
teachers
 
teachers
2%
net idols and celebs
 
net idols and celebs
0%
boy/girlfriend or partner
 
boy/girlfriend or partner
22%
doctors medical profs
 
doctors medical profs
4%
other specify
 
other specify

20-24
18%
parents or relatives
 
parents or relatives
2%
friends
 
friends
43%
teachers
 
teachers
6%
net idols and celebs
 
net idols and celebs
0%
boy/girlfriend or partner
 
boy/girlfriend or partner
23%
doctors medical profs
 
doctors medical profs
9%
other specify
 
other specify

25-30
0%
parents or relatives
 
parents or relatives
0%
friends
 
friends
55%
teachers
 
teachers
18%
net idols and celebs
 
net idols and celebs
0%
boy/girlfriend or partner
 
boy/girlfriend or partner
9%
doctors medical profs
 
doctors medical profs
18%
other specify
 
other specify

31-34
0%
parents or relatives
 
parents or relatives
0%
friends
 
friends
100%
teachers
 
teachers
0%
net idols and celebs
 
net idols and celebs
0%
boy/girlfriend or partner
 
boy/girlfriend or partner
0%
doctors medical profs
 
doctors medical profs
0%
other specify
 
other specify

35+
33%
parents or relatives
 
parents or relatives
0%
friends
 
friends
42%
teachers
 
teachers
0%
net idols and celebs
 
net idols and celebs
0%
boy/girlfriend or partner
 
boy/girlfriend or partner
17%
doctors medical profs
 
doctors medical profs
8%
other specify
 
other specify
5%
Other specify
 
Other specify
0%
Boy/girlfriend or partner
 
Boy/girlfriend or partner
2%
Friends
 
Friends
22%
Doctors medical profs
 
Doctors medical profs
40%
Teachers
 
Teachers
29%
Parents or relatives
 
Parents or relatives
2%
Net idols and celebs
 
Net idols and celebs

คำตอบที่โดดเด่น

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

โลกออนไลน์: คุณไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งที่คุณโพสต์
อ่านเพิ่มเติม →

รูปภาพแนะนำ

ยังไม่มีรูปภาพแนะนำ

โพลอื่นๆ

ตัวกรอง

รายการโพล
โพลทั้งหมดตั้งแต่ล่าสุดจนถึงเก่าสุด