สิทธิเด็ก
เนื่องในวันเด็กสากลและวันสิทธิเด็กสากล วันที่ 20 พ.ย. 2560 นี้ ยูนิเซฟได้ทำโพลยูรีพอร์ตพิเศษเพื่อถามความเห็นเด็กและเยาวชนทั่วโลกเกี่ยวกับประเด็นที่พวกเขาเป็นห่วงที่สุด และบทบาทพวกเขาในการมีส่วนร่วมในประเทศ เรามาดูกันว่าเด็กไทยมีความเห็นว่ายังไงกันบ้างค่ะ
8 questions polled on this topic
___ response rate
0 responded out of 0 polled
ต.ค. 27. 2017
ประเด็นไหนที่ทำให้น้องๆ กังวลหรือเป็นห่วงมากที่สุดเป็นอันดับแรกคะ? ​
ต.ค. 27. 2017
แล้วข้อไหนที่ทำให้น้องกังวลหรือเป็นห่วงเป็นอันดับสองคะ?
ต.ค. 27. 2017
แล้วน้องๆ เคยเป็นห่วงหรือกังวลไหมคะว่าประเด็นทั้งสองข้อที่เลือกจะมีผลกระทบต่อน้องเองด้วย?
ต.ค. 27. 2017
แล้วน้องๆ คิดว่ารัฐบาลประเทศต่างๆ ควรจัดการข้อไหนเป็นอันดับแรกคะ?
ต.ค. 27. 2017
เมื่อมีการตัดสินใจต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นที่มีผลกระทบต่อเยาวชน น้องๆ รู้สึกอย่างไรบ้างคะ?
ต.ค. 27. 2017
น้องๆ เชื่อว่าผู้ใหญ่หรือผู้นำประเทศสามารถทำการตัดสินใจที่ดีเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อเยาวชนไหมคะ?
ต.ค. 27. 2017
น้องๆ คิดว่าใครรับฟังความคิดเห็นของน้องมากที่สุดคะ?
ต.ค. 27. 2017
แล้วน้องๆ คิดว่าโลกจะน่าอยู่ขึ้นถ้าหากผู้นำประเทศต่างๆ รับฟังความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนมากขึ้นใช่หรือไม่?

POLL RESULTS

ต.ค. 27. 2017
ประเด็นไหนที่ทำให้น้องๆ กังวลหรือเป็นห่วงมากที่สุดเป็นอันดับแรกคะ? ​
0 responded out of 0 polled
Female
11%
Conflict, war, terrorism
 
Conflict, war, terrorism
17%
Violence against children and youth
 
Violence against children and youth
5%
Unfair treatment of refugee migrants
 
Unfair treatment of refugee migrants
15%
Poor education
 
Poor education
2%
Poor healthcare
 
Poor healthcare
23%
Poverty
 
Poverty
2%
Famine
 
Famine
21%
Mistreatment or bullying of children
 
Mistreatment or bullying of children
4%
Natural disasters threats to nature
 
Natural disasters threats to nature

Male
17%
Conflict, war, terrorism
 
Conflict, war, terrorism
13%
Violence against children and youth
 
Violence against children and youth
4%
Unfair treatment of refugee migrants
 
Unfair treatment of refugee migrants
22%
Poor education
 
Poor education
2%
Poor healthcare
 
Poor healthcare
19%
Poverty
 
Poverty
2%
Famine
 
Famine
18%
Mistreatment or bullying of children
 
Mistreatment or bullying of children
2%
Natural disasters threats to nature
 
Natural disasters threats to nature
0-14
33%
Conflict, war, terrorism
 
Conflict, war, terrorism
11%
Violence against children and youth
 
Violence against children and youth
11%
Unfair treatment of refugee migrants
 
Unfair treatment of refugee migrants
17%
Poor education
 
Poor education
6%
Poor healthcare
 
Poor healthcare
11%
Poverty
 
Poverty
0%
Famine
 
Famine
11%
Mistreatment or bullying of children
 
Mistreatment or bullying of children
0%
Natural disasters threats to nature
 
Natural disasters threats to nature

15-19
13%
Conflict, war, terrorism
 
Conflict, war, terrorism
15%
Violence against children and youth
 
Violence against children and youth
4%
Unfair treatment of refugee migrants
 
Unfair treatment of refugee migrants
18%
Poor education
 
Poor education
2%
Poor healthcare
 
Poor healthcare
23%
Poverty
 
Poverty
2%
Famine
 
Famine
20%
Mistreatment or bullying of children
 
Mistreatment or bullying of children
4%
Natural disasters threats to nature
 
Natural disasters threats to nature

20-24
16%
Conflict, war, terrorism
 
Conflict, war, terrorism
10%
Violence against children and youth
 
Violence against children and youth
6%
Unfair treatment of refugee migrants
 
Unfair treatment of refugee migrants
12%
Poor education
 
Poor education
4%
Poor healthcare
 
Poor healthcare
22%
Poverty
 
Poverty
0%
Famine
 
Famine
27%
Mistreatment or bullying of children
 
Mistreatment or bullying of children
1%
Natural disasters threats to nature
 
Natural disasters threats to nature

25-30
0%
Conflict, war, terrorism
 
Conflict, war, terrorism
33%
Violence against children and youth
 
Violence against children and youth
0%
Unfair treatment of refugee migrants
 
Unfair treatment of refugee migrants
17%
Poor education
 
Poor education
17%
Poor healthcare
 
Poor healthcare
17%
Poverty
 
Poverty
0%
Famine
 
Famine
17%
Mistreatment or bullying of children
 
Mistreatment or bullying of children
0%
Natural disasters threats to nature
 
Natural disasters threats to nature

31-34
50%
Conflict, war, terrorism
 
Conflict, war, terrorism
50%
Violence against children and youth
 
Violence against children and youth
0%
Unfair treatment of refugee migrants
 
Unfair treatment of refugee migrants
0%
Poor education
 
Poor education
0%
Poor healthcare
 
Poor healthcare
0%
Poverty
 
Poverty
0%
Famine
 
Famine
0%
Mistreatment or bullying of children
 
Mistreatment or bullying of children
0%
Natural disasters threats to nature
 
Natural disasters threats to nature

35+
0%
Conflict, war, terrorism
 
Conflict, war, terrorism
10%
Violence against children and youth
 
Violence against children and youth
20%
Unfair treatment of refugee migrants
 
Unfair treatment of refugee migrants
20%
Poor education
 
Poor education
0%
Poor healthcare
 
Poor healthcare
20%
Poverty
 
Poverty
0%
Famine
 
Famine
30%
Mistreatment or bullying of children
 
Mistreatment or bullying of children
0%
Natural disasters threats to nature
 
Natural disasters threats to nature
13%
Conflict, war, terrorism
 
Conflict, war, terrorism
16%
Violence against children and youth
 
Violence against children and youth
5%
Unfair treatment of refugee migrants
 
Unfair treatment of refugee migrants
18%
Poor education
 
Poor education
2%
Poor healthcare
 
Poor healthcare
22%
Poverty
 
Poverty
2%
Famine
 
Famine
20%
Mistreatment or bullying of children
 
Mistreatment or bullying of children
3%
Natural disasters threats to nature
 
Natural disasters threats to nature
ต.ค. 27. 2017
แล้วข้อไหนที่ทำให้น้องกังวลหรือเป็นห่วงเป็นอันดับสองคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
6%
Conflict war terrorism
 
Conflict war terrorism
17%
Violence against children and youth
 
Violence against children and youth
13%
Injustice faced by refugees migrants
 
Injustice faced by refugees migrants
17%
Poor education
 
Poor education
4%
Poor health services
 
Poor health services
9%
Poverty
 
Poverty
6%
Famine
 
Famine
21%
Unfair mistreatment of children yout
 
Unfair mistreatment of children yout
7%
Natural disasters and hazards
 
Natural disasters and hazards

Male
9%
Conflict war terrorism
 
Conflict war terrorism
14%
Violence against children and youth
 
Violence against children and youth
15%
Injustice faced by refugees migrants
 
Injustice faced by refugees migrants
15%
Poor education
 
Poor education
5%
Poor health services
 
Poor health services
14%
Poverty
 
Poverty
8%
Famine
 
Famine
15%
Unfair mistreatment of children yout
 
Unfair mistreatment of children yout
5%
Natural disasters and hazards
 
Natural disasters and hazards
0-14
10%
Conflict war terrorism
 
Conflict war terrorism
25%
Violence against children and youth
 
Violence against children and youth
25%
Injustice faced by refugees migrants
 
Injustice faced by refugees migrants
0%
Poor education
 
Poor education
0%
Poor health services
 
Poor health services
0%
Poverty
 
Poverty
20%
Famine
 
Famine
10%
Unfair mistreatment of children yout
 
Unfair mistreatment of children yout
10%
Natural disasters and hazards
 
Natural disasters and hazards

15-19
7%
Conflict war terrorism
 
Conflict war terrorism
16%
Violence against children and youth
 
Violence against children and youth
13%
Injustice faced by refugees migrants
 
Injustice faced by refugees migrants
16%
Poor education
 
Poor education
4%
Poor health services
 
Poor health services
12%
Poverty
 
Poverty
7%
Famine
 
Famine
19%
Unfair mistreatment of children yout
 
Unfair mistreatment of children yout
6%
Natural disasters and hazards
 
Natural disasters and hazards

20-24
11%
Conflict war terrorism
 
Conflict war terrorism
15%
Violence against children and youth
 
Violence against children and youth
12%
Injustice faced by refugees migrants
 
Injustice faced by refugees migrants
26%
Poor education
 
Poor education
3%
Poor health services
 
Poor health services
0%
Poverty
 
Poverty
6%
Famine
 
Famine
20%
Unfair mistreatment of children yout
 
Unfair mistreatment of children yout
8%
Natural disasters and hazards
 
Natural disasters and hazards

25-30
20%
Conflict war terrorism
 
Conflict war terrorism
20%
Violence against children and youth
 
Violence against children and youth
20%
Injustice faced by refugees migrants
 
Injustice faced by refugees migrants
0%
Poor education
 
Poor education
0%
Poor health services
 
Poor health services
0%
Poverty
 
Poverty
20%
Famine
 
Famine
20%
Unfair mistreatment of children yout
 
Unfair mistreatment of children yout
0%
Natural disasters and hazards
 
Natural disasters and hazards

31-34
0%
Conflict war terrorism
 
Conflict war terrorism
0%
Violence against children and youth
 
Violence against children and youth
0%
Injustice faced by refugees migrants
 
Injustice faced by refugees migrants
50%
Poor education
 
Poor education
0%
Poor health services
 
Poor health services
0%
Poverty
 
Poverty
0%
Famine
 
Famine
50%
Unfair mistreatment of children yout
 
Unfair mistreatment of children yout
0%
Natural disasters and hazards
 
Natural disasters and hazards

35+
0%
Conflict war terrorism
 
Conflict war terrorism
10%
Violence against children and youth
 
Violence against children and youth
20%
Injustice faced by refugees migrants
 
Injustice faced by refugees migrants
0%
Poor education
 
Poor education
10%
Poor health services
 
Poor health services
40%
Poverty
 
Poverty
0%
Famine
 
Famine
10%
Unfair mistreatment of children yout
 
Unfair mistreatment of children yout
10%
Natural disasters and hazards
 
Natural disasters and hazards
7%
Conflict war terrorism
 
Conflict war terrorism
16%
Violence against children and youth
 
Violence against children and youth
14%
Injustice faced by refugees migrants
 
Injustice faced by refugees migrants
16%
Poor education
 
Poor education
4%
Poor health services
 
Poor health services
11%
Poverty
 
Poverty
7%
Famine
 
Famine
19%
Unfair mistreatment of children yout
 
Unfair mistreatment of children yout
6%
Natural disasters and hazards
 
Natural disasters and hazards
ต.ค. 27. 2017
แล้วน้องๆ เคยเป็นห่วงหรือกังวลไหมคะว่าประเด็นทั้งสองข้อที่เลือกจะมีผลกระทบต่อน้องเองด้วย?
0 responded out of 0 polled
Female
89%
Yes
 
Yes
11%
No
 
No

Male
83%
Yes
 
Yes
17%
No
 
No
0-14
84%
Yes
 
Yes
16%
No
 
No

15-19
88%
Yes
 
Yes
12%
No
 
No

20-24
80%
Yes
 
Yes
20%
No
 
No

25-30
40%
Yes
 
Yes
60%
No
 
No

31-34
50%
Yes
 
Yes
50%
No
 
No

35+
80%
Yes
 
Yes
20%
No
 
No
86%
Yes
 
Yes
14%
No
 
No
ต.ค. 27. 2017
แล้วน้องๆ คิดว่ารัฐบาลประเทศต่างๆ ควรจัดการข้อไหนเป็นอันดับแรกคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
17%
Conflict war terrorism
 
Conflict war terrorism
15%
Violence against children and youth
 
Violence against children and youth
7%
Injustice to refugee migrants
 
Injustice to refugee migrants
19%
Poor education
 
Poor education
4%
Poor health services
 
Poor health services
15%
Poverty
 
Poverty
4%
Famine
 
Famine
15%
Unfair mistreatment of children yout
 
Unfair mistreatment of children yout
3%
Natural disasters hazards
 
Natural disasters hazards

Male
21%
Conflict war terrorism
 
Conflict war terrorism
11%
Violence against children and youth
 
Violence against children and youth
4%
Injustice to refugee migrants
 
Injustice to refugee migrants
29%
Poor education
 
Poor education
2%
Poor health services
 
Poor health services
16%
Poverty
 
Poverty
4%
Famine
 
Famine
11%
Unfair mistreatment of children yout
 
Unfair mistreatment of children yout
3%
Natural disasters hazards
 
Natural disasters hazards
0-14
29%
Conflict war terrorism
 
Conflict war terrorism
18%
Violence against children and youth
 
Violence against children and youth
18%
Injustice to refugee migrants
 
Injustice to refugee migrants
18%
Poor education
 
Poor education
0%
Poor health services
 
Poor health services
6%
Poverty
 
Poverty
0%
Famine
 
Famine
12%
Unfair mistreatment of children yout
 
Unfair mistreatment of children yout
0%
Natural disasters hazards
 
Natural disasters hazards

15-19
18%
Conflict war terrorism
 
Conflict war terrorism
13%
Violence against children and youth
 
Violence against children and youth
6%
Injustice to refugee migrants
 
Injustice to refugee migrants
23%
Poor education
 
Poor education
3%
Poor health services
 
Poor health services
16%
Poverty
 
Poverty
4%
Famine
 
Famine
13%
Unfair mistreatment of children yout
 
Unfair mistreatment of children yout
3%
Natural disasters hazards
 
Natural disasters hazards

20-24
18%
Conflict war terrorism
 
Conflict war terrorism
11%
Violence against children and youth
 
Violence against children and youth
2%
Injustice to refugee migrants
 
Injustice to refugee migrants
23%
Poor education
 
Poor education
3%
Poor health services
 
Poor health services
20%
Poverty
 
Poverty
3%
Famine
 
Famine
18%
Unfair mistreatment of children yout
 
Unfair mistreatment of children yout
3%
Natural disasters hazards
 
Natural disasters hazards

25-30
0%
Conflict war terrorism
 
Conflict war terrorism
40%
Violence against children and youth
 
Violence against children and youth
0%
Injustice to refugee migrants
 
Injustice to refugee migrants
20%
Poor education
 
Poor education
0%
Poor health services
 
Poor health services
20%
Poverty
 
Poverty
0%
Famine
 
Famine
20%
Unfair mistreatment of children yout
 
Unfair mistreatment of children yout
0%
Natural disasters hazards
 
Natural disasters hazards

31-34
50%
Conflict war terrorism
 
Conflict war terrorism
50%
Violence against children and youth
 
Violence against children and youth
0%
Injustice to refugee migrants
 
Injustice to refugee migrants
0%
Poor education
 
Poor education
0%
Poor health services
 
Poor health services
0%
Poverty
 
Poverty
0%
Famine
 
Famine
0%
Unfair mistreatment of children yout
 
Unfair mistreatment of children yout
0%
Natural disasters hazards
 
Natural disasters hazards

35+
20%
Conflict war terrorism
 
Conflict war terrorism
20%
Violence against children and youth
 
Violence against children and youth
0%
Injustice to refugee migrants
 
Injustice to refugee migrants
10%
Poor education
 
Poor education
20%
Poor health services
 
Poor health services
10%
Poverty
 
Poverty
20%
Famine
 
Famine
0%
Unfair mistreatment of children yout
 
Unfair mistreatment of children yout
0%
Natural disasters hazards
 
Natural disasters hazards
18%
Conflict war terrorism
 
Conflict war terrorism
14%
Violence against children and youth
 
Violence against children and youth
6%
Injustice to refugee migrants
 
Injustice to refugee migrants
23%
Poor education
 
Poor education
3%
Poor health services
 
Poor health services
16%
Poverty
 
Poverty
4%
Famine
 
Famine
13%
Unfair mistreatment of children yout
 
Unfair mistreatment of children yout
3%
Natural disasters hazards
 
Natural disasters hazards
ต.ค. 27. 2017
เมื่อมีการตัดสินใจต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นที่มีผลกระทบต่อเยาวชน น้องๆ รู้สึกอย่างไรบ้างคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
10%
My opinion is not heard at all
 
My opinion is not heard at all
28%
My opinion doesn't help make change
 
My opinion doesn't help make change
16%
My opinion is heard and I can help
 
My opinion is heard and I can help
5%
My opinion affects future of world
 
My opinion affects future of world
41%
Don't know
 
Don't know

Male
15%
My opinion is not heard at all
 
My opinion is not heard at all
32%
My opinion doesn't help make change
 
My opinion doesn't help make change
16%
My opinion is heard and I can help
 
My opinion is heard and I can help
6%
My opinion affects future of world
 
My opinion affects future of world
31%
Don't know
 
Don't know
0-14
6%
My opinion is not heard at all
 
My opinion is not heard at all
18%
My opinion doesn't help make change
 
My opinion doesn't help make change
12%
My opinion is heard and I can help
 
My opinion is heard and I can help
6%
My opinion affects future of world
 
My opinion affects future of world
59%
Don't know
 
Don't know

15-19
12%
My opinion is not heard at all
 
My opinion is not heard at all
27%
My opinion doesn't help make change
 
My opinion doesn't help make change
17%
My opinion is heard and I can help
 
My opinion is heard and I can help
5%
My opinion affects future of world
 
My opinion affects future of world
39%
Don't know
 
Don't know

20-24
11%
My opinion is not heard at all
 
My opinion is not heard at all
42%
My opinion doesn't help make change
 
My opinion doesn't help make change
15%
My opinion is heard and I can help
 
My opinion is heard and I can help
6%
My opinion affects future of world
 
My opinion affects future of world
26%
Don't know
 
Don't know

25-30
0%
My opinion is not heard at all
 
My opinion is not heard at all
80%
My opinion doesn't help make change
 
My opinion doesn't help make change
20%
My opinion is heard and I can help
 
My opinion is heard and I can help
0%
My opinion affects future of world
 
My opinion affects future of world
0%
Don't know
 
Don't know

31-34
0%
My opinion is not heard at all
 
My opinion is not heard at all
0%
My opinion doesn't help make change
 
My opinion doesn't help make change
0%
My opinion is heard and I can help
 
My opinion is heard and I can help
0%
My opinion affects future of world
 
My opinion affects future of world
100%
Don't know
 
Don't know

35+
10%
My opinion is not heard at all
 
My opinion is not heard at all
50%
My opinion doesn't help make change
 
My opinion doesn't help make change
0%
My opinion is heard and I can help
 
My opinion is heard and I can help
0%
My opinion affects future of world
 
My opinion affects future of world
40%
Don't know
 
Don't know
12%
My opinion is not heard at all
 
My opinion is not heard at all
29%
My opinion doesn't help make change
 
My opinion doesn't help make change
16%
My opinion is heard and I can help
 
My opinion is heard and I can help
5%
My opinion affects future of world
 
My opinion affects future of world
37%
Don't know
 
Don't know
ต.ค. 27. 2017
น้องๆ เชื่อว่าผู้ใหญ่หรือผู้นำประเทศสามารถทำการตัดสินใจที่ดีเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อเยาวชนไหมคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
74%
Yes
 
Yes
26%
No
 
No

Male
63%
Yes
 
Yes
37%
No
 
No
0-14
76%
Yes
 
Yes
24%
No
 
No

15-19
71%
Yes
 
Yes
29%
No
 
No

20-24
55%
Yes
 
Yes
45%
No
 
No

25-30
80%
Yes
 
Yes
20%
No
 
No

31-34
100%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No

35+
70%
Yes
 
Yes
30%
No
 
No
70%
Yes
 
Yes
30%
No
 
No
ต.ค. 27. 2017
น้องๆ คิดว่าใครรับฟังความคิดเห็นของน้องมากที่สุดคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
55%
Your family
 
Your family
6%
Your teachers
 
Your teachers
0%
Religious leaders
 
Religious leaders
0%
Other adults in community
 
Other adults in community
32%
Your friends
 
Your friends
4%
People on social media
 
People on social media
3%
Your government or national leaders
 
Your government or national leaders

Male
43%
Your family
 
Your family
13%
Your teachers
 
Your teachers
0%
Religious leaders
 
Religious leaders
1%
Other adults in community
 
Other adults in community
33%
Your friends
 
Your friends
7%
People on social media
 
People on social media
2%
Your government or national leaders
 
Your government or national leaders
0-14
56%
Your family
 
Your family
12%
Your teachers
 
Your teachers
0%
Religious leaders
 
Religious leaders
0%
Other adults in community
 
Other adults in community
25%
Your friends
 
Your friends
6%
People on social media
 
People on social media
0%
Your government or national leaders
 
Your government or national leaders

15-19
52%
Your family
 
Your family
8%
Your teachers
 
Your teachers
0%
Religious leaders
 
Religious leaders
0%
Other adults in community
 
Other adults in community
32%
Your friends
 
Your friends
5%
People on social media
 
People on social media
2%
Your government or national leaders
 
Your government or national leaders

20-24
32%
Your family
 
Your family
10%
Your teachers
 
Your teachers
0%
Religious leaders
 
Religious leaders
2%
Other adults in community
 
Other adults in community
41%
Your friends
 
Your friends
10%
People on social media
 
People on social media
6%
Your government or national leaders
 
Your government or national leaders

25-30
60%
Your family
 
Your family
0%
Your teachers
 
Your teachers
0%
Religious leaders
 
Religious leaders
0%
Other adults in community
 
Other adults in community
20%
Your friends
 
Your friends
20%
People on social media
 
People on social media
0%
Your government or national leaders
 
Your government or national leaders

31-34
50%
Your family
 
Your family
50%
Your teachers
 
Your teachers
0%
Religious leaders
 
Religious leaders
0%
Other adults in community
 
Other adults in community
0%
Your friends
 
Your friends
0%
People on social media
 
People on social media
0%
Your government or national leaders
 
Your government or national leaders

35+
40%
Your family
 
Your family
10%
Your teachers
 
Your teachers
0%
Religious leaders
 
Religious leaders
0%
Other adults in community
 
Other adults in community
40%
Your friends
 
Your friends
10%
People on social media
 
People on social media
0%
Your government or national leaders
 
Your government or national leaders
51%
Your family
 
Your family
9%
Your teachers
 
Your teachers
0%
Religious leaders
 
Religious leaders
1%
Other adults in community
 
Other adults in community
32%
Your friends
 
Your friends
5%
People on social media
 
People on social media
3%
Your government or national leaders
 
Your government or national leaders
ต.ค. 27. 2017
แล้วน้องๆ คิดว่าโลกจะน่าอยู่ขึ้นถ้าหากผู้นำประเทศต่างๆ รับฟังความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนมากขึ้นใช่หรือไม่?
0 responded out of 0 polled
Female
87%
Yes
 
Yes
1%
No
 
No
12%
Not sure
 
Not sure

Male
84%
Yes
 
Yes
2%
No
 
No
14%
Not sure
 
Not sure
0-14
75%
Yes
 
Yes
6%
No
 
No
19%
Not sure
 
Not sure

15-19
86%
Yes
 
Yes
1%
No
 
No
13%
Not sure
 
Not sure

20-24
87%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No
13%
Not sure
 
Not sure

25-30
100%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No
0%
Not sure
 
Not sure

31-34
100%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No
0%
Not sure
 
Not sure

35+
70%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No
30%
Not sure
 
Not sure
86%
Yes
 
Yes
2%
No
 
No
13%
Not sure
 
Not sure

FEATURED ANSWERS

RELATED STORIES

ศาสนากับห้องเรียน
Read more →

FEATURED IMAGES


MORE POLLS

FILTER

POLL LIST
All polls from most recent to oldest