สิทธิเด็ก
เนื่องในวันเด็กสากลและวันสิทธิเด็กสากล วันที่ 20 พ.ย. 2560 นี้ ยูนิเซฟได้ทำโพลยูรีพอร์ตพิเศษเพื่อถามความเห็นเด็กและเยาวชนทั่วโลกเกี่ยวกับประเด็นที่พวกเขาเป็นห่วงที่สุด และบทบาทพวกเขาในการมีส่วนร่วมในประเทศ เรามาดูกันว่าเด็กไทยมีความเห็นว่ายังไงกันบ้างค่ะ
8 questions polled on this topic
27% response rate
931 responded out of 3,429 polled
ต.ค. 27. 2017
ประเด็นไหนที่ทำให้น้องๆ กังวลหรือเป็นห่วงมากที่สุดเป็นอันดับแรกคะ? ​
ต.ค. 27. 2017
แล้วข้อไหนที่ทำให้น้องกังวลหรือเป็นห่วงเป็นอันดับสองคะ?
ต.ค. 27. 2017
แล้วน้องๆ เคยเป็นห่วงหรือกังวลไหมคะว่าประเด็นทั้งสองข้อที่เลือกจะมีผลกระทบต่อน้องเองด้วย?
ต.ค. 27. 2017
แล้วน้องๆ คิดว่ารัฐบาลประเทศต่างๆ ควรจัดการข้อไหนเป็นอันดับแรกคะ?
ต.ค. 27. 2017
เมื่อมีการตัดสินใจต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นที่มีผลกระทบต่อเยาวชน น้องๆ รู้สึกอย่างไรบ้างคะ?
ต.ค. 27. 2017
น้องๆ เชื่อว่าผู้ใหญ่หรือผู้นำประเทศสามารถทำการตัดสินใจที่ดีเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อเยาวชนไหมคะ?
ต.ค. 27. 2017
น้องๆ คิดว่าใครรับฟังความคิดเห็นของน้องมากที่สุดคะ?
ต.ค. 27. 2017
แล้วน้องๆ คิดว่าโลกจะน่าอยู่ขึ้นถ้าหากผู้นำประเทศต่างๆ รับฟังความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนมากขึ้นใช่หรือไม่?

ผลโพล

ต.ค. 27. 2017
ประเด็นไหนที่ทำให้น้องๆ กังวลหรือเป็นห่วงมากที่สุดเป็นอันดับแรกคะ? ​
มีผู้ตอบจำนวน 931 จากทั้งหมด 3,429 ที่ทำการสำรวจ
0-14
33%
conflict, war, terrorism
 
conflict, war, terrorism
11%
violence against children and youth
 
violence against children and youth
0%
famine
 
famine
11%
poverty
 
poverty
6%
poor healthcare
 
poor healthcare
17%
poor education
 
poor education
11%
unfair treatment of refugee migrants
 
unfair treatment of refugee migrants
0%
natural disasters threats to nature
 
natural disasters threats to nature
11%
mistreatment or bullying of children
 
mistreatment or bullying of children

15-19
13%
conflict, war, terrorism
 
conflict, war, terrorism
15%
violence against children and youth
 
violence against children and youth
2%
famine
 
famine
23%
poverty
 
poverty
2%
poor healthcare
 
poor healthcare
18%
poor education
 
poor education
4%
unfair treatment of refugee migrants
 
unfair treatment of refugee migrants
4%
natural disasters threats to nature
 
natural disasters threats to nature
20%
mistreatment or bullying of children
 
mistreatment or bullying of children

20-24
16%
conflict, war, terrorism
 
conflict, war, terrorism
10%
violence against children and youth
 
violence against children and youth
0%
famine
 
famine
22%
poverty
 
poverty
4%
poor healthcare
 
poor healthcare
12%
poor education
 
poor education
6%
unfair treatment of refugee migrants
 
unfair treatment of refugee migrants
1%
natural disasters threats to nature
 
natural disasters threats to nature
27%
mistreatment or bullying of children
 
mistreatment or bullying of children

25-30
0%
conflict, war, terrorism
 
conflict, war, terrorism
33%
violence against children and youth
 
violence against children and youth
0%
famine
 
famine
17%
poverty
 
poverty
17%
poor healthcare
 
poor healthcare
17%
poor education
 
poor education
0%
unfair treatment of refugee migrants
 
unfair treatment of refugee migrants
0%
natural disasters threats to nature
 
natural disasters threats to nature
17%
mistreatment or bullying of children
 
mistreatment or bullying of children

31-34
50%
conflict, war, terrorism
 
conflict, war, terrorism
50%
violence against children and youth
 
violence against children and youth
0%
famine
 
famine
0%
poverty
 
poverty
0%
poor healthcare
 
poor healthcare
0%
poor education
 
poor education
0%
unfair treatment of refugee migrants
 
unfair treatment of refugee migrants
0%
natural disasters threats to nature
 
natural disasters threats to nature
0%
mistreatment or bullying of children
 
mistreatment or bullying of children

35+
0%
conflict, war, terrorism
 
conflict, war, terrorism
10%
violence against children and youth
 
violence against children and youth
0%
famine
 
famine
20%
poverty
 
poverty
0%
poor healthcare
 
poor healthcare
20%
poor education
 
poor education
20%
unfair treatment of refugee migrants
 
unfair treatment of refugee migrants
0%
natural disasters threats to nature
 
natural disasters threats to nature
30%
mistreatment or bullying of children
 
mistreatment or bullying of children
13%
Conflict, war, terrorism
 
Conflict, war, terrorism
3%
Natural disasters threats to nature
 
Natural disasters threats to nature
20%
Mistreatment or bullying of children
 
Mistreatment or bullying of children
2%
Famine
 
Famine
22%
Poverty
 
Poverty
2%
Poor healthcare
 
Poor healthcare
18%
Poor education
 
Poor education
5%
Unfair treatment of refugee migrants
 
Unfair treatment of refugee migrants
16%
Violence against children and youth
 
Violence against children and youth
ต.ค. 27. 2017
แล้วข้อไหนที่ทำให้น้องกังวลหรือเป็นห่วงเป็นอันดับสองคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 962 จากทั้งหมด 1,014 ที่ทำการสำรวจ
0-14
10%
conflict war terrorism
 
conflict war terrorism
25%
injustice faced by refugees migrants
 
injustice faced by refugees migrants
25%
violence against children and youth
 
violence against children and youth
0%
poor health services
 
poor health services
20%
famine
 
famine
0%
poverty
 
poverty
0%
poor education
 
poor education
10%
natural disasters and hazards
 
natural disasters and hazards
10%
unfair mistreatment of children yout
 
unfair mistreatment of children yout

15-19
7%
conflict war terrorism
 
conflict war terrorism
13%
injustice faced by refugees migrants
 
injustice faced by refugees migrants
16%
violence against children and youth
 
violence against children and youth
4%
poor health services
 
poor health services
7%
famine
 
famine
12%
poverty
 
poverty
16%
poor education
 
poor education
6%
natural disasters and hazards
 
natural disasters and hazards
19%
unfair mistreatment of children yout
 
unfair mistreatment of children yout

20-24
11%
conflict war terrorism
 
conflict war terrorism
12%
injustice faced by refugees migrants
 
injustice faced by refugees migrants
15%
violence against children and youth
 
violence against children and youth
3%
poor health services
 
poor health services
6%
famine
 
famine
0%
poverty
 
poverty
26%
poor education
 
poor education
8%
natural disasters and hazards
 
natural disasters and hazards
20%
unfair mistreatment of children yout
 
unfair mistreatment of children yout

25-30
20%
conflict war terrorism
 
conflict war terrorism
20%
injustice faced by refugees migrants
 
injustice faced by refugees migrants
20%
violence against children and youth
 
violence against children and youth
0%
poor health services
 
poor health services
20%
famine
 
famine
0%
poverty
 
poverty
0%
poor education
 
poor education
0%
natural disasters and hazards
 
natural disasters and hazards
20%
unfair mistreatment of children yout
 
unfair mistreatment of children yout

31-34
0%
conflict war terrorism
 
conflict war terrorism
0%
injustice faced by refugees migrants
 
injustice faced by refugees migrants
0%
violence against children and youth
 
violence against children and youth
0%
poor health services
 
poor health services
0%
famine
 
famine
0%
poverty
 
poverty
50%
poor education
 
poor education
0%
natural disasters and hazards
 
natural disasters and hazards
50%
unfair mistreatment of children yout
 
unfair mistreatment of children yout

35+
0%
conflict war terrorism
 
conflict war terrorism
20%
injustice faced by refugees migrants
 
injustice faced by refugees migrants
10%
violence against children and youth
 
violence against children and youth
10%
poor health services
 
poor health services
0%
famine
 
famine
40%
poverty
 
poverty
0%
poor education
 
poor education
10%
natural disasters and hazards
 
natural disasters and hazards
10%
unfair mistreatment of children yout
 
unfair mistreatment of children yout
19%
Unfair mistreatment of children yout
 
Unfair mistreatment of children yout
6%
Natural disasters and hazards
 
Natural disasters and hazards
7%
Famine
 
Famine
11%
Poverty
 
Poverty
4%
Poor health services
 
Poor health services
16%
Poor education
 
Poor education
14%
Injustice faced by refugees migrants
 
Injustice faced by refugees migrants
16%
Violence against children and youth
 
Violence against children and youth
7%
Conflict war terrorism
 
Conflict war terrorism
ต.ค. 27. 2017
แล้วน้องๆ เคยเป็นห่วงหรือกังวลไหมคะว่าประเด็นทั้งสองข้อที่เลือกจะมีผลกระทบต่อน้องเองด้วย?
มีผู้ตอบจำนวน 943 จากทั้งหมด 967 ที่ทำการสำรวจ
0-14
84%
yes
 
yes
16%
no
 
no

15-19
88%
yes
 
yes
12%
no
 
no

20-24
80%
yes
 
yes
20%
no
 
no

25-30
40%
yes
 
yes
60%
no
 
no

31-34
50%
yes
 
yes
50%
no
 
no

35+
80%
yes
 
yes
20%
no
 
no
14%
No
 
No
86%
Yes
 
Yes
ต.ค. 27. 2017
แล้วน้องๆ คิดว่ารัฐบาลประเทศต่างๆ ควรจัดการข้อไหนเป็นอันดับแรกคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 914 จากทั้งหมด 944 ที่ทำการสำรวจ
0-14
29%
conflict war terrorism
 
conflict war terrorism
18%
violence against children and youth
 
violence against children and youth
0%
natural disasters hazards
 
natural disasters hazards
0%
poor health services
 
poor health services
0%
famine
 
famine
6%
poverty
 
poverty
18%
poor education
 
poor education
18%
injustice to refugee migrants
 
injustice to refugee migrants
12%
unfair mistreatment of children yout
 
unfair mistreatment of children yout

15-19
18%
conflict war terrorism
 
conflict war terrorism
13%
violence against children and youth
 
violence against children and youth
3%
natural disasters hazards
 
natural disasters hazards
3%
poor health services
 
poor health services
4%
famine
 
famine
16%
poverty
 
poverty
23%
poor education
 
poor education
6%
injustice to refugee migrants
 
injustice to refugee migrants
13%
unfair mistreatment of children yout
 
unfair mistreatment of children yout

20-24
18%
conflict war terrorism
 
conflict war terrorism
11%
violence against children and youth
 
violence against children and youth
3%
natural disasters hazards
 
natural disasters hazards
3%
poor health services
 
poor health services
3%
famine
 
famine
20%
poverty
 
poverty
23%
poor education
 
poor education
2%
injustice to refugee migrants
 
injustice to refugee migrants
18%
unfair mistreatment of children yout
 
unfair mistreatment of children yout

25-30
0%
conflict war terrorism
 
conflict war terrorism
40%
violence against children and youth
 
violence against children and youth
0%
natural disasters hazards
 
natural disasters hazards
0%
poor health services
 
poor health services
0%
famine
 
famine
20%
poverty
 
poverty
20%
poor education
 
poor education
0%
injustice to refugee migrants
 
injustice to refugee migrants
20%
unfair mistreatment of children yout
 
unfair mistreatment of children yout

31-34
50%
conflict war terrorism
 
conflict war terrorism
50%
violence against children and youth
 
violence against children and youth
0%
natural disasters hazards
 
natural disasters hazards
0%
poor health services
 
poor health services
0%
famine
 
famine
0%
poverty
 
poverty
0%
poor education
 
poor education
0%
injustice to refugee migrants
 
injustice to refugee migrants
0%
unfair mistreatment of children yout
 
unfair mistreatment of children yout

35+
20%
conflict war terrorism
 
conflict war terrorism
20%
violence against children and youth
 
violence against children and youth
0%
natural disasters hazards
 
natural disasters hazards
20%
poor health services
 
poor health services
20%
famine
 
famine
10%
poverty
 
poverty
10%
poor education
 
poor education
0%
injustice to refugee migrants
 
injustice to refugee migrants
0%
unfair mistreatment of children yout
 
unfair mistreatment of children yout
3%
Natural disasters hazards
 
Natural disasters hazards
13%
Unfair mistreatment of children yout
 
Unfair mistreatment of children yout
4%
Famine
 
Famine
16%
Poverty
 
Poverty
3%
Poor health services
 
Poor health services
23%
Poor education
 
Poor education
6%
Injustice to refugee migrants
 
Injustice to refugee migrants
14%
Violence against children and youth
 
Violence against children and youth
18%
Conflict war terrorism
 
Conflict war terrorism
ต.ค. 27. 2017
เมื่อมีการตัดสินใจต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นที่มีผลกระทบต่อเยาวชน น้องๆ รู้สึกอย่างไรบ้างคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 894 จากทั้งหมด 917 ที่ทำการสำรวจ
0-14
6%
my opinion affects future of world
 
my opinion affects future of world
6%
my opinion is not heard at all
 
my opinion is not heard at all
18%
my opinion doesn't help make change
 
my opinion doesn't help make change
12%
my opinion is heard and i can help
 
my opinion is heard and i can help
59%
don't know
 
don't know

15-19
5%
my opinion affects future of world
 
my opinion affects future of world
12%
my opinion is not heard at all
 
my opinion is not heard at all
27%
my opinion doesn't help make change
 
my opinion doesn't help make change
17%
my opinion is heard and i can help
 
my opinion is heard and i can help
39%
don't know
 
don't know

20-24
6%
my opinion affects future of world
 
my opinion affects future of world
11%
my opinion is not heard at all
 
my opinion is not heard at all
42%
my opinion doesn't help make change
 
my opinion doesn't help make change
15%
my opinion is heard and i can help
 
my opinion is heard and i can help
26%
don't know
 
don't know

25-30
0%
my opinion affects future of world
 
my opinion affects future of world
0%
my opinion is not heard at all
 
my opinion is not heard at all
80%
my opinion doesn't help make change
 
my opinion doesn't help make change
20%
my opinion is heard and i can help
 
my opinion is heard and i can help
0%
don't know
 
don't know

31-34
0%
my opinion affects future of world
 
my opinion affects future of world
0%
my opinion is not heard at all
 
my opinion is not heard at all
0%
my opinion doesn't help make change
 
my opinion doesn't help make change
0%
my opinion is heard and i can help
 
my opinion is heard and i can help
100%
don't know
 
don't know

35+
0%
my opinion affects future of world
 
my opinion affects future of world
10%
my opinion is not heard at all
 
my opinion is not heard at all
50%
my opinion doesn't help make change
 
my opinion doesn't help make change
0%
my opinion is heard and i can help
 
my opinion is heard and i can help
40%
don't know
 
don't know
37%
Don't know
 
Don't know
5%
My opinion affects future of world
 
My opinion affects future of world
16%
My opinion is heard and I can help
 
My opinion is heard and I can help
29%
My opinion doesn't help make change
 
My opinion doesn't help make change
12%
My opinion is not heard at all
 
My opinion is not heard at all
ต.ค. 27. 2017
น้องๆ เชื่อว่าผู้ใหญ่หรือผู้นำประเทศสามารถทำการตัดสินใจที่ดีเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อเยาวชนไหมคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 884 จากทั้งหมด 894 ที่ทำการสำรวจ
0-14
76%
yes
 
yes
24%
no
 
no

15-19
71%
yes
 
yes
29%
no
 
no

20-24
55%
yes
 
yes
45%
no
 
no

25-30
80%
yes
 
yes
20%
no
 
no

31-34
100%
yes
 
yes
0%
no
 
no

35+
70%
yes
 
yes
30%
no
 
no
30%
No
 
No
70%
Yes
 
Yes
ต.ค. 27. 2017
น้องๆ คิดว่าใครรับฟังความคิดเห็นของน้องมากที่สุดคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 870 จากทั้งหมด 884 ที่ทำการสำรวจ
0-14
25%
your friends
 
your friends
0%
other adults in community
 
other adults in community
12%
your teachers
 
your teachers
56%
your family
 
your family
0%
your government or national leaders
 
your government or national leaders
0%
religious leaders
 
religious leaders
6%
people on social media
 
people on social media

15-19
32%
your friends
 
your friends
0%
other adults in community
 
other adults in community
8%
your teachers
 
your teachers
52%
your family
 
your family
2%
your government or national leaders
 
your government or national leaders
0%
religious leaders
 
religious leaders
5%
people on social media
 
people on social media

20-24
41%
your friends
 
your friends
2%
other adults in community
 
other adults in community
10%
your teachers
 
your teachers
32%
your family
 
your family
6%
your government or national leaders
 
your government or national leaders
0%
religious leaders
 
religious leaders
10%
people on social media
 
people on social media

25-30
20%
your friends
 
your friends
0%
other adults in community
 
other adults in community
0%
your teachers
 
your teachers
60%
your family
 
your family
0%
your government or national leaders
 
your government or national leaders
0%
religious leaders
 
religious leaders
20%
people on social media
 
people on social media

31-34
0%
your friends
 
your friends
0%
other adults in community
 
other adults in community
50%
your teachers
 
your teachers
50%
your family
 
your family
0%
your government or national leaders
 
your government or national leaders
0%
religious leaders
 
religious leaders
0%
people on social media
 
people on social media

35+
40%
your friends
 
your friends
0%
other adults in community
 
other adults in community
10%
your teachers
 
your teachers
40%
your family
 
your family
0%
your government or national leaders
 
your government or national leaders
0%
religious leaders
 
religious leaders
10%
people on social media
 
people on social media
3%
Your government or national leaders
 
Your government or national leaders
5%
People on social media
 
People on social media
32%
Your friends
 
Your friends
1%
Other adults in community
 
Other adults in community
0%
Religious leaders
 
Religious leaders
9%
Your teachers
 
Your teachers
51%
Your family
 
Your family
ต.ค. 27. 2017
แล้วน้องๆ คิดว่าโลกจะน่าอยู่ขึ้นถ้าหากผู้นำประเทศต่างๆ รับฟังความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนมากขึ้นใช่หรือไม่?
มีผู้ตอบจำนวน 859 จากทั้งหมด 870 ที่ทำการสำรวจ
0-14
19%
not sure
 
not sure
75%
yes
 
yes
6%
no
 
no

15-19
13%
not sure
 
not sure
86%
yes
 
yes
1%
no
 
no

20-24
13%
not sure
 
not sure
87%
yes
 
yes
0%
no
 
no

25-30
0%
not sure
 
not sure
100%
yes
 
yes
0%
no
 
no

31-34
0%
not sure
 
not sure
100%
yes
 
yes
0%
no
 
no

35+
30%
not sure
 
not sure
70%
yes
 
yes
0%
no
 
no
13%
Not sure
 
Not sure
2%
No
 
No
86%
Yes
 
Yes

คำตอบที่โดดเด่น

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพแนะนำ


โพลอื่นๆ

ตัวกรอง

รายการโพล
โพลทั้งหมดตั้งแต่ล่าสุดจนถึงเก่าสุด