เอชไอวี/เอดส์
ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตประจำวันของวัยรุ่นและเยาวชนยุคนี้ เรามาดูกันว่าสื่อรูปแบบไหนที่ตรงใจวัยรุ่นและสามารถช่วยให้องค์กรที่ทำงานด้านสุขภาพวัยรุ่นและเยาวชนเผยแพร่องค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นค่ะ
10 questions polled on this topic
41% response rate
1,374 responded out of 3,311 polled
ต.ค. 19. 2017
ปัจจุบันน้องศึกษาอยู่ในระดับชั้นไหนคะ?
ต.ค. 19. 2017
ในหนึ่งอาทิตย์น้องๆ เปิดรับหรือติดตามสื่อข้อไหนมากที่สุดคะ?
ต.ค. 19. 2017
รูปแบบสื่อข้อไหนต่อไปนี้ที่น้องๆ ชอบมากที่สุดคะ?
ต.ค. 19. 2017
แล้วใครเป็นแรงบันดาลใจสำหรับน้องๆ ในการเปิดรับหรือติดตามสื่อมากที่สุดคะ?
ต.ค. 19. 2017
ถ้ามีคนมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ น้องจะเชื่อใครมากที่สุดคะ?
ต.ค. 19. 2017
แล้วน้องๆ อยากรู้อะไรเกี่ยวกับโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากที่สุดคะ?
ต.ค. 19. 2017
แล้วถ้าอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ น้องๆ จะไปหาจากที่ไหนมากที่สุดคะ?
ต.ค. 19. 2017
น้องๆ รู้จักช่องทางออนไลน์ที่สามารถให้ข้อมูลและคำปรึกษาได้ทันที หรือแบบคุยแชทกันสดๆ เกี่ยวกับสุขภาพวัยรุ่นบ้างไหมคะ?
ต.ค. 19. 2017
ช่วยบอกชื่อของช่องทางบริการออนไลน์หรือเว็ปไซต์ที่สามารถให้ข้อมูลหรือคำปรึกษาแบบทันทีหน่อยได้ไหมคะ?
ต.ค. 19. 2017
แล้วน้องๆ ได้เคยใช้บริการจากช่องทางออนไลน์ที่บอกในข้อที่แล้วเพื่อถามข้อมูลหรือขอคำปรึกษาแบบทันทีบ้างไหมคะ?

ผลโพล

ต.ค. 19. 2017
ปัจจุบันน้องศึกษาอยู่ในระดับชั้นไหนคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 1,374 จากทั้งหมด 3,311 ที่ทำการสำรวจ
0-14
0%
diploma/ged
 
diploma/ged
0%
university bachelor
 
university bachelor
6%
senior secondary
 
senior secondary
12%
elementary
 
elementary
82%
junior secondary
 
junior secondary
0%
other specify
 
other specify

15-19
1%
diploma/ged
 
diploma/ged
2%
university bachelor
 
university bachelor
91%
senior secondary
 
senior secondary
1%
elementary
 
elementary
4%
junior secondary
 
junior secondary
1%
other specify
 
other specify

20-24
6%
diploma/ged
 
diploma/ged
77%
university bachelor
 
university bachelor
5%
senior secondary
 
senior secondary
1%
elementary
 
elementary
1%
junior secondary
 
junior secondary
10%
other specify
 
other specify

25-30
11%
diploma/ged
 
diploma/ged
22%
university bachelor
 
university bachelor
11%
senior secondary
 
senior secondary
0%
elementary
 
elementary
0%
junior secondary
 
junior secondary
56%
other specify
 
other specify

31-34
0%
diploma/ged
 
diploma/ged
25%
university bachelor
 
university bachelor
0%
senior secondary
 
senior secondary
0%
elementary
 
elementary
0%
junior secondary
 
junior secondary
75%
other specify
 
other specify

35+
0%
diploma/ged
 
diploma/ged
50%
university bachelor
 
university bachelor
25%
senior secondary
 
senior secondary
0%
elementary
 
elementary
12%
junior secondary
 
junior secondary
12%
other specify
 
other specify
1%
Elementary
 
Elementary
3%
Other specify
 
Other specify
12%
University Bachelor
 
University Bachelor
2%
Diploma/GED
 
Diploma/GED
75%
Senior Secondary
 
Senior Secondary
8%
Junior Secondary
 
Junior Secondary
ต.ค. 19. 2017
ในหนึ่งอาทิตย์น้องๆ เปิดรับหรือติดตามสื่อข้อไหนมากที่สุดคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 1,452 จากทั้งหมด 1,519 ที่ทำการสำรวจ
0-14
14%
influencers e.g. net idols, celebs
 
influencers e.g. net idols, celebs
0%
publications e.g. brochure, books
 
publications e.g. brochure, books
74%
social media e.g. facebook, twitter
 
social media e.g. facebook, twitter
11%
mass media e.g. tv, radio
 
mass media e.g. tv, radio
0%
other specify
 
other specify

15-19
2%
influencers e.g. net idols, celebs
 
influencers e.g. net idols, celebs
1%
publications e.g. brochure, books
 
publications e.g. brochure, books
89%
social media e.g. facebook, twitter
 
social media e.g. facebook, twitter
7%
mass media e.g. tv, radio
 
mass media e.g. tv, radio
1%
other specify
 
other specify

20-24
1%
influencers e.g. net idols, celebs
 
influencers e.g. net idols, celebs
1%
publications e.g. brochure, books
 
publications e.g. brochure, books
93%
social media e.g. facebook, twitter
 
social media e.g. facebook, twitter
3%
mass media e.g. tv, radio
 
mass media e.g. tv, radio
2%
other specify
 
other specify

25-30
0%
influencers e.g. net idols, celebs
 
influencers e.g. net idols, celebs
0%
publications e.g. brochure, books
 
publications e.g. brochure, books
86%
social media e.g. facebook, twitter
 
social media e.g. facebook, twitter
14%
mass media e.g. tv, radio
 
mass media e.g. tv, radio
0%
other specify
 
other specify

31-34
0%
influencers e.g. net idols, celebs
 
influencers e.g. net idols, celebs
0%
publications e.g. brochure, books
 
publications e.g. brochure, books
100%
social media e.g. facebook, twitter
 
social media e.g. facebook, twitter
0%
mass media e.g. tv, radio
 
mass media e.g. tv, radio
0%
other specify
 
other specify

35+
0%
influencers e.g. net idols, celebs
 
influencers e.g. net idols, celebs
0%
publications e.g. brochure, books
 
publications e.g. brochure, books
100%
social media e.g. facebook, twitter
 
social media e.g. facebook, twitter
0%
mass media e.g. tv, radio
 
mass media e.g. tv, radio
0%
other specify
 
other specify
1%
Publications e.g. brochure, books
 
Publications e.g. brochure, books
1%
Other specify
 
Other specify
7%
Mass media e.g. TV, radio
 
Mass media e.g. TV, radio
89%
Social media e.g. Facebook, Twitter
 
Social media e.g. Facebook, Twitter
3%
Influencers e.g. net idols, celebs
 
Influencers e.g. net idols, celebs
ต.ค. 19. 2017
รูปแบบสื่อข้อไหนต่อไปนี้ที่น้องๆ ชอบมากที่สุดคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 1,438 จากทั้งหมด 1,470 ที่ทำการสำรวจ
0-14
24%
vdo clip
 
vdo clip
26%
cartoon/ animation
 
cartoon/ animation
3%
infographic
 
infographic
32%
series
 
series
3%
advert spot
 
advert spot
12%
other specify
 
other specify

15-19
34%
vdo clip
 
vdo clip
22%
cartoon/ animation
 
cartoon/ animation
6%
infographic
 
infographic
31%
series
 
series
3%
advert spot
 
advert spot
5%
other specify
 
other specify

20-24
54%
vdo clip
 
vdo clip
11%
cartoon/ animation
 
cartoon/ animation
16%
infographic
 
infographic
11%
series
 
series
4%
advert spot
 
advert spot
3%
other specify
 
other specify

25-30
50%
vdo clip
 
vdo clip
25%
cartoon/ animation
 
cartoon/ animation
0%
infographic
 
infographic
0%
series
 
series
25%
advert spot
 
advert spot
0%
other specify
 
other specify

31-34
50%
vdo clip
 
vdo clip
25%
cartoon/ animation
 
cartoon/ animation
25%
infographic
 
infographic
0%
series
 
series
0%
advert spot
 
advert spot
0%
other specify
 
other specify

35+
50%
vdo clip
 
vdo clip
20%
cartoon/ animation
 
cartoon/ animation
0%
infographic
 
infographic
20%
series
 
series
10%
advert spot
 
advert spot
0%
other specify
 
other specify
4%
Other specify
 
Other specify
3%
Advert spot
 
Advert spot
28%
Series
 
Series
36%
VDO clip
 
VDO clip
21%
Cartoon/ Animation
 
Cartoon/ Animation
7%
Infographic
 
Infographic
ต.ค. 19. 2017
แล้วใครเป็นแรงบันดาลใจสำหรับน้องๆ ในการเปิดรับหรือติดตามสื่อมากที่สุดคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 1,426 จากทั้งหมด 1,442 ที่ทำการสำรวจ
0-14
38%
parents or relatives
 
parents or relatives
9%
other specify
 
other specify
29%
net idols and celebs
 
net idols and celebs
12%
friends or boy/girlfriend
 
friends or boy/girlfriend
3%
doctors or medical profs
 
doctors or medical profs
9%
teachers
 
teachers

15-19
16%
parents or relatives
 
parents or relatives
10%
other specify
 
other specify
33%
net idols and celebs
 
net idols and celebs
31%
friends or boy/girlfriend
 
friends or boy/girlfriend
5%
doctors or medical profs
 
doctors or medical profs
5%
teachers
 
teachers

20-24
12%
parents or relatives
 
parents or relatives
19%
other specify
 
other specify
30%
net idols and celebs
 
net idols and celebs
26%
friends or boy/girlfriend
 
friends or boy/girlfriend
2%
doctors or medical profs
 
doctors or medical profs
11%
teachers
 
teachers

25-30
0%
parents or relatives
 
parents or relatives
38%
other specify
 
other specify
12%
net idols and celebs
 
net idols and celebs
38%
friends or boy/girlfriend
 
friends or boy/girlfriend
12%
doctors or medical profs
 
doctors or medical profs
0%
teachers
 
teachers

31-34
0%
parents or relatives
 
parents or relatives
0%
other specify
 
other specify
0%
net idols and celebs
 
net idols and celebs
100%
friends or boy/girlfriend
 
friends or boy/girlfriend
0%
doctors or medical profs
 
doctors or medical profs
0%
teachers
 
teachers

35+
10%
parents or relatives
 
parents or relatives
30%
other specify
 
other specify
30%
net idols and celebs
 
net idols and celebs
10%
friends or boy/girlfriend
 
friends or boy/girlfriend
10%
doctors or medical profs
 
doctors or medical profs
10%
teachers
 
teachers
12%
Other specify
 
Other specify
5%
Doctors or medical profs
 
Doctors or medical profs
5%
Teachers
 
Teachers
30%
Friends or boy/girlfriend
 
Friends or boy/girlfriend
16%
Parents or relatives
 
Parents or relatives
32%
Net idols and celebs
 
Net idols and celebs
ต.ค. 19. 2017
ถ้ามีคนมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ น้องจะเชื่อใครมากที่สุดคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 1,389 จากทั้งหมด 1,422 ที่ทำการสำรวจ
0-14
9%
parents or relatives
 
parents or relatives
0%
friends or boy/girlfriends
 
friends or boy/girlfriends
6%
net idols celebs
 
net idols celebs
0%
other specify
 
other specify
82%
doctors or medical profs
 
doctors or medical profs
3%
teachers
 
teachers

15-19
8%
parents or relatives
 
parents or relatives
3%
friends or boy/girlfriends
 
friends or boy/girlfriends
2%
net idols celebs
 
net idols celebs
2%
other specify
 
other specify
81%
doctors or medical profs
 
doctors or medical profs
5%
teachers
 
teachers

20-24
5%
parents or relatives
 
parents or relatives
3%
friends or boy/girlfriends
 
friends or boy/girlfriends
2%
net idols celebs
 
net idols celebs
1%
other specify
 
other specify
84%
doctors or medical profs
 
doctors or medical profs
5%
teachers
 
teachers

25-30
0%
parents or relatives
 
parents or relatives
0%
friends or boy/girlfriends
 
friends or boy/girlfriends
0%
net idols celebs
 
net idols celebs
29%
other specify
 
other specify
71%
doctors or medical profs
 
doctors or medical profs
0%
teachers
 
teachers

31-34
0%
parents or relatives
 
parents or relatives
0%
friends or boy/girlfriends
 
friends or boy/girlfriends
0%
net idols celebs
 
net idols celebs
0%
other specify
 
other specify
100%
doctors or medical profs
 
doctors or medical profs
0%
teachers
 
teachers

35+
0%
parents or relatives
 
parents or relatives
0%
friends or boy/girlfriends
 
friends or boy/girlfriends
10%
net idols celebs
 
net idols celebs
0%
other specify
 
other specify
90%
doctors or medical profs
 
doctors or medical profs
0%
teachers
 
teachers
2%
Other specify
 
Other specify
81%
Doctors or medical profs
 
Doctors or medical profs
5%
Teachers
 
Teachers
3%
Friends or boy/girlfriends
 
Friends or boy/girlfriends
8%
Parents or relatives
 
Parents or relatives
2%
Net idols celebs
 
Net idols celebs
ต.ค. 19. 2017
แล้วน้องๆ อยากรู้อะไรเกี่ยวกับโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากที่สุดคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 1,365 จากทั้งหมด 1,391 ที่ทำการสำรวจ
0-14
3%
symptoms
 
symptoms
12%
transmission channels
 
transmission channels
18%
risky behaviours
 
risky behaviours
33%
treatment
 
treatment
33%
prevention
 
prevention

15-19
12%
symptoms
 
symptoms
12%
transmission channels
 
transmission channels
32%
risky behaviours
 
risky behaviours
18%
treatment
 
treatment
26%
prevention
 
prevention

20-24
12%
symptoms
 
symptoms
8%
transmission channels
 
transmission channels
33%
risky behaviours
 
risky behaviours
27%
treatment
 
treatment
21%
prevention
 
prevention

25-30
29%
symptoms
 
symptoms
0%
transmission channels
 
transmission channels
29%
risky behaviours
 
risky behaviours
29%
treatment
 
treatment
14%
prevention
 
prevention

31-34
0%
symptoms
 
symptoms
0%
transmission channels
 
transmission channels
25%
risky behaviours
 
risky behaviours
25%
treatment
 
treatment
50%
prevention
 
prevention

35+
10%
symptoms
 
symptoms
10%
transmission channels
 
transmission channels
20%
risky behaviours
 
risky behaviours
30%
treatment
 
treatment
30%
prevention
 
prevention
19%
Treatment
 
Treatment
32%
Risky behaviours
 
Risky behaviours
25%
Prevention
 
Prevention
11%
Symptoms
 
Symptoms
12%
Transmission channels
 
Transmission channels
ต.ค. 19. 2017
แล้วถ้าอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ น้องๆ จะไปหาจากที่ไหนมากที่สุดคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 1,344 จากทั้งหมด 1,366 ที่ทำการสำรวจ
0-14
38%
website
 
website
0%
friends or boy/girlfriends
 
friends or boy/girlfriends
6%
teachers parents or relatives
 
teachers parents or relatives
3%
other specify
 
other specify
44%
doctors or medical profs
 
doctors or medical profs
0%
publications e.g. brochure books
 
publications e.g. brochure books
9%
social media e.g. facebook youtube
 
social media e.g. facebook youtube

15-19
46%
website
 
website
2%
friends or boy/girlfriends
 
friends or boy/girlfriends
4%
teachers parents or relatives
 
teachers parents or relatives
1%
other specify
 
other specify
32%
doctors or medical profs
 
doctors or medical profs
3%
publications e.g. brochure books
 
publications e.g. brochure books
12%
social media e.g. facebook youtube
 
social media e.g. facebook youtube

20-24
52%
website
 
website
1%
friends or boy/girlfriends
 
friends or boy/girlfriends
1%
teachers parents or relatives
 
teachers parents or relatives
3%
other specify
 
other specify
22%
doctors or medical profs
 
doctors or medical profs
2%
publications e.g. brochure books
 
publications e.g. brochure books
19%
social media e.g. facebook youtube
 
social media e.g. facebook youtube

25-30
57%
website
 
website
0%
friends or boy/girlfriends
 
friends or boy/girlfriends
0%
teachers parents or relatives
 
teachers parents or relatives
0%
other specify
 
other specify
14%
doctors or medical profs
 
doctors or medical profs
0%
publications e.g. brochure books
 
publications e.g. brochure books
29%
social media e.g. facebook youtube
 
social media e.g. facebook youtube

31-34
50%
website
 
website
0%
friends or boy/girlfriends
 
friends or boy/girlfriends
0%
teachers parents or relatives
 
teachers parents or relatives
0%
other specify
 
other specify
25%
doctors or medical profs
 
doctors or medical profs
0%
publications e.g. brochure books
 
publications e.g. brochure books
25%
social media e.g. facebook youtube
 
social media e.g. facebook youtube

35+
0%
website
 
website
0%
friends or boy/girlfriends
 
friends or boy/girlfriends
11%
teachers parents or relatives
 
teachers parents or relatives
0%
other specify
 
other specify
67%
doctors or medical profs
 
doctors or medical profs
0%
publications e.g. brochure books
 
publications e.g. brochure books
22%
social media e.g. facebook youtube
 
social media e.g. facebook youtube
1%
Other specify
 
Other specify
32%
Doctors or medical profs
 
Doctors or medical profs
4%
Teachers parents or relatives
 
Teachers parents or relatives
2%
Friends or boy/girlfriends
 
Friends or boy/girlfriends
3%
Publications e.g. brochure books
 
Publications e.g. brochure books
13%
Social media e.g. Facebook YouTube
 
Social media e.g. Facebook YouTube
45%
Website
 
Website
ต.ค. 19. 2017
น้องๆ รู้จักช่องทางออนไลน์ที่สามารถให้ข้อมูลและคำปรึกษาได้ทันที หรือแบบคุยแชทกันสดๆ เกี่ยวกับสุขภาพวัยรุ่นบ้างไหมคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 1,316 จากทั้งหมด 1,345 ที่ทำการสำรวจ
0-14
30%
yes, i know
 
yes, i know
70%
no, i don't
 
no, i don't

15-19
29%
yes, i know
 
yes, i know
71%
no, i don't
 
no, i don't

20-24
38%
yes, i know
 
yes, i know
62%
no, i don't
 
no, i don't

25-30
43%
yes, i know
 
yes, i know
57%
no, i don't
 
no, i don't

31-34
0%
yes, i know
 
yes, i know
100%
no, i don't
 
no, i don't

35+
14%
yes, i know
 
yes, i know
86%
no, i don't
 
no, i don't
69%
No, I don't
 
No, I don't
31%
Yes, I know
 
Yes, I know
ต.ค. 19. 2017
ช่วยบอกชื่อของช่องทางบริการออนไลน์หรือเว็ปไซต์ที่สามารถให้ข้อมูลหรือคำปรึกษาแบบทันทีหน่อยได้ไหมคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 342 จากทั้งหมด 425 ที่ทำการสำรวจ
google
www
1323
com
1663
facebook
lovecarestation
php
adam
love
net
1163
2f
2fd
2fwww
3a
3d39
3fid
adamslove
addict
aids
drama
enc
hotline
http
https
org
pantip
thaiplus
123
1232
13
1300
1648
1669
atm2mc99hqbmcqg2zp6ebc8a3z6u7yjq0acog8bjzok99omumetcnte2kmmizuehabwwxb53zsz79_5nz5frlzx6gbxdyww9y95wl5vtouc3kpyq
atp6lopgkthheoykygcvoecmafykcykspruc49guevcvchxwuhzrrdcapcbdknr0osl6v
azoex3tnramjv7vbdhktqtdz1bgxvgtgn15_vyhoafpa7zbndqgendr2s1gjdplh2xmrfekb0snheumg
azozxdq8frfifkahtpcjw7iolxplcy4i6xrj5
co
con
dek
dont
dr
faecbook
goole
goolgle
health
helpline1323
hiv
ต.ค. 19. 2017
แล้วน้องๆ ได้เคยใช้บริการจากช่องทางออนไลน์ที่บอกในข้อที่แล้วเพื่อถามข้อมูลหรือขอคำปรึกษาแบบทันทีบ้างไหมคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 338 จากทั้งหมด 342 ที่ทำการสำรวจ
0-14
62%
no, i haven't
 
no, i haven't
38%
yes, i have
 
yes, i have

15-19
79%
no, i haven't
 
no, i haven't
21%
yes, i have
 
yes, i have

20-24
76%
no, i haven't
 
no, i haven't
24%
yes, i have
 
yes, i have

25-30
100%
no, i haven't
 
no, i haven't
0%
yes, i have
 
yes, i have

31-34
0%
no, i haven't
 
no, i haven't
0%
yes, i have
 
yes, i have

35+
100%
no, i haven't
 
no, i haven't
0%
yes, i have
 
yes, i have
76%
No, I haven't
 
No, I haven't
24%
Yes, I have
 
Yes, I have

คำตอบที่โดดเด่น

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพแนะนำ

ยังไม่มีรูปภาพแนะนำ

โพลอื่นๆ

ตัวกรอง

รายการโพล
โพลทั้งหมดตั้งแต่ล่าสุดจนถึงเก่าสุด