เอชไอวี/เอดส์
ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตประจำวันของวัยรุ่นและเยาวชนยุคนี้ เรามาดูกันว่าสื่อรูปแบบไหนที่ตรงใจวัยรุ่นและสามารถช่วยให้องค์กรที่ทำงานด้านสุขภาพวัยรุ่นและเยาวชนเผยแพร่องค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นค่ะ
10 questions polled on this topic
___ response rate
0 responded out of 0 polled
ต.ค. 19. 2017
ปัจจุบันน้องศึกษาอยู่ในระดับชั้นไหนคะ?
ต.ค. 19. 2017
ในหนึ่งอาทิตย์น้องๆ เปิดรับหรือติดตามสื่อข้อไหนมากที่สุดคะ?
ต.ค. 19. 2017
รูปแบบสื่อข้อไหนต่อไปนี้ที่น้องๆ ชอบมากที่สุดคะ?
ต.ค. 19. 2017
แล้วใครเป็นแรงบันดาลใจสำหรับน้องๆ ในการเปิดรับหรือติดตามสื่อมากที่สุดคะ?
ต.ค. 19. 2017
ถ้ามีคนมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ น้องจะเชื่อใครมากที่สุดคะ?
ต.ค. 19. 2017
แล้วน้องๆ อยากรู้อะไรเกี่ยวกับโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากที่สุดคะ?
ต.ค. 19. 2017
แล้วถ้าอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ น้องๆ จะไปหาจากที่ไหนมากที่สุดคะ?
ต.ค. 19. 2017
น้องๆ รู้จักช่องทางออนไลน์ที่สามารถให้ข้อมูลและคำปรึกษาได้ทันที หรือแบบคุยแชทกันสดๆ เกี่ยวกับสุขภาพวัยรุ่นบ้างไหมคะ?
ต.ค. 19. 2017
ช่วยบอกชื่อของช่องทางบริการออนไลน์หรือเว็ปไซต์ที่สามารถให้ข้อมูลหรือคำปรึกษาแบบทันทีหน่อยได้ไหมคะ?
ต.ค. 19. 2017
แล้วน้องๆ ได้เคยใช้บริการจากช่องทางออนไลน์ที่บอกในข้อที่แล้วเพื่อถามข้อมูลหรือขอคำปรึกษาแบบทันทีบ้างไหมคะ?

POLL RESULTS

ต.ค. 19. 2017
ปัจจุบันน้องศึกษาอยู่ในระดับชั้นไหนคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
1%
Elementary
 
Elementary
10%
Junior Secondary
 
Junior Secondary
79%
Senior Secondary
 
Senior Secondary
1%
Diploma/GED
 
Diploma/GED
7%
University Bachelor
 
University Bachelor
2%
Other specify
 
Other specify

Male
1%
Elementary
 
Elementary
4%
Junior Secondary
 
Junior Secondary
68%
Senior Secondary
 
Senior Secondary
2%
Diploma/GED
 
Diploma/GED
19%
University Bachelor
 
University Bachelor
4%
Other specify
 
Other specify
0-14
12%
Elementary
 
Elementary
83%
Junior Secondary
 
Junior Secondary
5%
Senior Secondary
 
Senior Secondary
0%
Diploma/GED
 
Diploma/GED
0%
University Bachelor
 
University Bachelor
0%
Other specify
 
Other specify

15-19
1%
Elementary
 
Elementary
4%
Junior Secondary
 
Junior Secondary
90%
Senior Secondary
 
Senior Secondary
1%
Diploma/GED
 
Diploma/GED
2%
University Bachelor
 
University Bachelor
1%
Other specify
 
Other specify

20-24
1%
Elementary
 
Elementary
1%
Junior Secondary
 
Junior Secondary
6%
Senior Secondary
 
Senior Secondary
6%
Diploma/GED
 
Diploma/GED
76%
University Bachelor
 
University Bachelor
10%
Other specify
 
Other specify

25-30
0%
Elementary
 
Elementary
0%
Junior Secondary
 
Junior Secondary
10%
Senior Secondary
 
Senior Secondary
10%
Diploma/GED
 
Diploma/GED
20%
University Bachelor
 
University Bachelor
60%
Other specify
 
Other specify

31-34
0%
Elementary
 
Elementary
0%
Junior Secondary
 
Junior Secondary
0%
Senior Secondary
 
Senior Secondary
0%
Diploma/GED
 
Diploma/GED
25%
University Bachelor
 
University Bachelor
75%
Other specify
 
Other specify

35+
0%
Elementary
 
Elementary
11%
Junior Secondary
 
Junior Secondary
33%
Senior Secondary
 
Senior Secondary
0%
Diploma/GED
 
Diploma/GED
44%
University Bachelor
 
University Bachelor
11%
Other specify
 
Other specify
1%
Elementary
 
Elementary
8%
Junior Secondary
 
Junior Secondary
75%
Senior Secondary
 
Senior Secondary
2%
Diploma/GED
 
Diploma/GED
12%
University Bachelor
 
University Bachelor
3%
Other specify
 
Other specify
ต.ค. 19. 2017
ในหนึ่งอาทิตย์น้องๆ เปิดรับหรือติดตามสื่อข้อไหนมากที่สุดคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
0%
Publications e.g. brochure, books
 
Publications e.g. brochure, books
2%
Influencers e.g. net idols, celebs
 
Influencers e.g. net idols, celebs
90%
Social media e.g. Facebook, Twitter
 
Social media e.g. Facebook, Twitter
7%
Mass media e.g. TV, radio
 
Mass media e.g. TV, radio
1%
Other specify
 
Other specify

Male
1%
Publications e.g. brochure, books
 
Publications e.g. brochure, books
3%
Influencers e.g. net idols, celebs
 
Influencers e.g. net idols, celebs
87%
Social media e.g. Facebook, Twitter
 
Social media e.g. Facebook, Twitter
7%
Mass media e.g. TV, radio
 
Mass media e.g. TV, radio
2%
Other specify
 
Other specify
0-14
0%
Publications e.g. brochure, books
 
Publications e.g. brochure, books
15%
Influencers e.g. net idols, celebs
 
Influencers e.g. net idols, celebs
73%
Social media e.g. Facebook, Twitter
 
Social media e.g. Facebook, Twitter
12%
Mass media e.g. TV, radio
 
Mass media e.g. TV, radio
0%
Other specify
 
Other specify

15-19
1%
Publications e.g. brochure, books
 
Publications e.g. brochure, books
2%
Influencers e.g. net idols, celebs
 
Influencers e.g. net idols, celebs
89%
Social media e.g. Facebook, Twitter
 
Social media e.g. Facebook, Twitter
7%
Mass media e.g. TV, radio
 
Mass media e.g. TV, radio
1%
Other specify
 
Other specify

20-24
1%
Publications e.g. brochure, books
 
Publications e.g. brochure, books
1%
Influencers e.g. net idols, celebs
 
Influencers e.g. net idols, celebs
93%
Social media e.g. Facebook, Twitter
 
Social media e.g. Facebook, Twitter
3%
Mass media e.g. TV, radio
 
Mass media e.g. TV, radio
2%
Other specify
 
Other specify

25-30
0%
Publications e.g. brochure, books
 
Publications e.g. brochure, books
0%
Influencers e.g. net idols, celebs
 
Influencers e.g. net idols, celebs
87%
Social media e.g. Facebook, Twitter
 
Social media e.g. Facebook, Twitter
13%
Mass media e.g. TV, radio
 
Mass media e.g. TV, radio
0%
Other specify
 
Other specify

31-34
0%
Publications e.g. brochure, books
 
Publications e.g. brochure, books
0%
Influencers e.g. net idols, celebs
 
Influencers e.g. net idols, celebs
100%
Social media e.g. Facebook, Twitter
 
Social media e.g. Facebook, Twitter
0%
Mass media e.g. TV, radio
 
Mass media e.g. TV, radio
0%
Other specify
 
Other specify

35+
0%
Publications e.g. brochure, books
 
Publications e.g. brochure, books
0%
Influencers e.g. net idols, celebs
 
Influencers e.g. net idols, celebs
100%
Social media e.g. Facebook, Twitter
 
Social media e.g. Facebook, Twitter
0%
Mass media e.g. TV, radio
 
Mass media e.g. TV, radio
0%
Other specify
 
Other specify
1%
Publications e.g. brochure, books
 
Publications e.g. brochure, books
3%
Influencers e.g. net idols, celebs
 
Influencers e.g. net idols, celebs
89%
Social media e.g. Facebook, Twitter
 
Social media e.g. Facebook, Twitter
7%
Mass media e.g. TV, radio
 
Mass media e.g. TV, radio
1%
Other specify
 
Other specify
ต.ค. 19. 2017
รูปแบบสื่อข้อไหนต่อไปนี้ที่น้องๆ ชอบมากที่สุดคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
3%
Infographic
 
Infographic
20%
Cartoon/ Animation
 
Cartoon/ Animation
36%
VDO clip
 
VDO clip
35%
Series
 
Series
3%
Advert spot
 
Advert spot
4%
Other specify
 
Other specify

Male
13%
Infographic
 
Infographic
23%
Cartoon/ Animation
 
Cartoon/ Animation
35%
VDO clip
 
VDO clip
17%
Series
 
Series
5%
Advert spot
 
Advert spot
6%
Other specify
 
Other specify
0-14
3%
Infographic
 
Infographic
27%
Cartoon/ Animation
 
Cartoon/ Animation
23%
VDO clip
 
VDO clip
33%
Series
 
Series
3%
Advert spot
 
Advert spot
11%
Other specify
 
Other specify

15-19
6%
Infographic
 
Infographic
21%
Cartoon/ Animation
 
Cartoon/ Animation
34%
VDO clip
 
VDO clip
31%
Series
 
Series
3%
Advert spot
 
Advert spot
5%
Other specify
 
Other specify

20-24
16%
Infographic
 
Infographic
12%
Cartoon/ Animation
 
Cartoon/ Animation
54%
VDO clip
 
VDO clip
11%
Series
 
Series
4%
Advert spot
 
Advert spot
3%
Other specify
 
Other specify

25-30
0%
Infographic
 
Infographic
25%
Cartoon/ Animation
 
Cartoon/ Animation
50%
VDO clip
 
VDO clip
0%
Series
 
Series
25%
Advert spot
 
Advert spot
0%
Other specify
 
Other specify

31-34
25%
Infographic
 
Infographic
25%
Cartoon/ Animation
 
Cartoon/ Animation
50%
VDO clip
 
VDO clip
0%
Series
 
Series
0%
Advert spot
 
Advert spot
0%
Other specify
 
Other specify

35+
0%
Infographic
 
Infographic
20%
Cartoon/ Animation
 
Cartoon/ Animation
50%
VDO clip
 
VDO clip
20%
Series
 
Series
10%
Advert spot
 
Advert spot
0%
Other specify
 
Other specify
7%
Infographic
 
Infographic
20%
Cartoon/ Animation
 
Cartoon/ Animation
36%
VDO clip
 
VDO clip
29%
Series
 
Series
3%
Advert spot
 
Advert spot
5%
Other specify
 
Other specify
ต.ค. 19. 2017
แล้วใครเป็นแรงบันดาลใจสำหรับน้องๆ ในการเปิดรับหรือติดตามสื่อมากที่สุดคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
36%
Net idols and celebs
 
Net idols and celebs
16%
Parents or relatives
 
Parents or relatives
29%
Friends or boy/girlfriend
 
Friends or boy/girlfriend
5%
Teachers
 
Teachers
5%
Doctors or medical profs
 
Doctors or medical profs
9%
Other specify
 
Other specify

Male
25%
Net idols and celebs
 
Net idols and celebs
16%
Parents or relatives
 
Parents or relatives
32%
Friends or boy/girlfriend
 
Friends or boy/girlfriend
7%
Teachers
 
Teachers
4%
Doctors or medical profs
 
Doctors or medical profs
17%
Other specify
 
Other specify
0-14
29%
Net idols and celebs
 
Net idols and celebs
38%
Parents or relatives
 
Parents or relatives
12%
Friends or boy/girlfriend
 
Friends or boy/girlfriend
9%
Teachers
 
Teachers
3%
Doctors or medical profs
 
Doctors or medical profs
9%
Other specify
 
Other specify

15-19
33%
Net idols and celebs
 
Net idols and celebs
16%
Parents or relatives
 
Parents or relatives
31%
Friends or boy/girlfriend
 
Friends or boy/girlfriend
5%
Teachers
 
Teachers
5%
Doctors or medical profs
 
Doctors or medical profs
10%
Other specify
 
Other specify

20-24
30%
Net idols and celebs
 
Net idols and celebs
11%
Parents or relatives
 
Parents or relatives
27%
Friends or boy/girlfriend
 
Friends or boy/girlfriend
10%
Teachers
 
Teachers
2%
Doctors or medical profs
 
Doctors or medical profs
20%
Other specify
 
Other specify

25-30
12%
Net idols and celebs
 
Net idols and celebs
0%
Parents or relatives
 
Parents or relatives
38%
Friends or boy/girlfriend
 
Friends or boy/girlfriend
0%
Teachers
 
Teachers
12%
Doctors or medical profs
 
Doctors or medical profs
38%
Other specify
 
Other specify

31-34
0%
Net idols and celebs
 
Net idols and celebs
0%
Parents or relatives
 
Parents or relatives
100%
Friends or boy/girlfriend
 
Friends or boy/girlfriend
0%
Teachers
 
Teachers
0%
Doctors or medical profs
 
Doctors or medical profs
0%
Other specify
 
Other specify

35+
30%
Net idols and celebs
 
Net idols and celebs
10%
Parents or relatives
 
Parents or relatives
10%
Friends or boy/girlfriend
 
Friends or boy/girlfriend
10%
Teachers
 
Teachers
10%
Doctors or medical profs
 
Doctors or medical profs
30%
Other specify
 
Other specify
32%
Net idols and celebs
 
Net idols and celebs
16%
Parents or relatives
 
Parents or relatives
30%
Friends or boy/girlfriend
 
Friends or boy/girlfriend
5%
Teachers
 
Teachers
5%
Doctors or medical profs
 
Doctors or medical profs
12%
Other specify
 
Other specify
ต.ค. 19. 2017
ถ้ามีคนมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ น้องจะเชื่อใครมากที่สุดคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
1%
Net idols celebs
 
Net idols celebs
7%
Parents or relatives
 
Parents or relatives
2%
Friends or boy/girlfriends
 
Friends or boy/girlfriends
4%
Teachers
 
Teachers
84%
Doctors or medical profs
 
Doctors or medical profs
1%
Other specify
 
Other specify

Male
3%
Net idols celebs
 
Net idols celebs
9%
Parents or relatives
 
Parents or relatives
4%
Friends or boy/girlfriends
 
Friends or boy/girlfriends
6%
Teachers
 
Teachers
75%
Doctors or medical profs
 
Doctors or medical profs
2%
Other specify
 
Other specify
0-14
6%
Net idols celebs
 
Net idols celebs
9%
Parents or relatives
 
Parents or relatives
0%
Friends or boy/girlfriends
 
Friends or boy/girlfriends
3%
Teachers
 
Teachers
82%
Doctors or medical profs
 
Doctors or medical profs
0%
Other specify
 
Other specify

15-19
2%
Net idols celebs
 
Net idols celebs
8%
Parents or relatives
 
Parents or relatives
3%
Friends or boy/girlfriends
 
Friends or boy/girlfriends
5%
Teachers
 
Teachers
80%
Doctors or medical profs
 
Doctors or medical profs
2%
Other specify
 
Other specify

20-24
2%
Net idols celebs
 
Net idols celebs
5%
Parents or relatives
 
Parents or relatives
3%
Friends or boy/girlfriends
 
Friends or boy/girlfriends
5%
Teachers
 
Teachers
84%
Doctors or medical profs
 
Doctors or medical profs
1%
Other specify
 
Other specify

25-30
0%
Net idols celebs
 
Net idols celebs
0%
Parents or relatives
 
Parents or relatives
0%
Friends or boy/girlfriends
 
Friends or boy/girlfriends
0%
Teachers
 
Teachers
71%
Doctors or medical profs
 
Doctors or medical profs
29%
Other specify
 
Other specify

31-34
0%
Net idols celebs
 
Net idols celebs
0%
Parents or relatives
 
Parents or relatives
0%
Friends or boy/girlfriends
 
Friends or boy/girlfriends
0%
Teachers
 
Teachers
100%
Doctors or medical profs
 
Doctors or medical profs
0%
Other specify
 
Other specify

35+
10%
Net idols celebs
 
Net idols celebs
0%
Parents or relatives
 
Parents or relatives
0%
Friends or boy/girlfriends
 
Friends or boy/girlfriends
0%
Teachers
 
Teachers
90%
Doctors or medical profs
 
Doctors or medical profs
0%
Other specify
 
Other specify
2%
Net idols celebs
 
Net idols celebs
8%
Parents or relatives
 
Parents or relatives
3%
Friends or boy/girlfriends
 
Friends or boy/girlfriends
5%
Teachers
 
Teachers
81%
Doctors or medical profs
 
Doctors or medical profs
2%
Other specify
 
Other specify
ต.ค. 19. 2017
แล้วน้องๆ อยากรู้อะไรเกี่ยวกับโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากที่สุดคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
14%
Transmission channels
 
Transmission channels
10%
Symptoms
 
Symptoms
25%
Prevention
 
Prevention
34%
Risky behaviours
 
Risky behaviours
17%
Treatment
 
Treatment

Male
10%
Transmission channels
 
Transmission channels
13%
Symptoms
 
Symptoms
26%
Prevention
 
Prevention
27%
Risky behaviours
 
Risky behaviours
23%
Treatment
 
Treatment
0-14
12%
Transmission channels
 
Transmission channels
3%
Symptoms
 
Symptoms
33%
Prevention
 
Prevention
18%
Risky behaviours
 
Risky behaviours
33%
Treatment
 
Treatment

15-19
12%
Transmission channels
 
Transmission channels
12%
Symptoms
 
Symptoms
26%
Prevention
 
Prevention
32%
Risky behaviours
 
Risky behaviours
18%
Treatment
 
Treatment

20-24
8%
Transmission channels
 
Transmission channels
12%
Symptoms
 
Symptoms
21%
Prevention
 
Prevention
32%
Risky behaviours
 
Risky behaviours
26%
Treatment
 
Treatment

25-30
0%
Transmission channels
 
Transmission channels
29%
Symptoms
 
Symptoms
14%
Prevention
 
Prevention
29%
Risky behaviours
 
Risky behaviours
29%
Treatment
 
Treatment

31-34
0%
Transmission channels
 
Transmission channels
0%
Symptoms
 
Symptoms
50%
Prevention
 
Prevention
25%
Risky behaviours
 
Risky behaviours
25%
Treatment
 
Treatment

35+
10%
Transmission channels
 
Transmission channels
10%
Symptoms
 
Symptoms
30%
Prevention
 
Prevention
20%
Risky behaviours
 
Risky behaviours
30%
Treatment
 
Treatment
12%
Transmission channels
 
Transmission channels
11%
Symptoms
 
Symptoms
26%
Prevention
 
Prevention
32%
Risky behaviours
 
Risky behaviours
19%
Treatment
 
Treatment
ต.ค. 19. 2017
แล้วถ้าอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ น้องๆ จะไปหาจากที่ไหนมากที่สุดคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
49%
Website
 
Website
11%
Social media e.g. Facebook YouTube
 
Social media e.g. Facebook YouTube
3%
Publications e.g. brochure books
 
Publications e.g. brochure books
1%
Friends or boy/girlfriends
 
Friends or boy/girlfriends
4%
Teachers parents or relatives
 
Teachers parents or relatives
32%
Doctors or medical profs
 
Doctors or medical profs
1%
Other specify
 
Other specify

Male
40%
Website
 
Website
18%
Social media e.g. Facebook YouTube
 
Social media e.g. Facebook YouTube
2%
Publications e.g. brochure books
 
Publications e.g. brochure books
2%
Friends or boy/girlfriends
 
Friends or boy/girlfriends
4%
Teachers parents or relatives
 
Teachers parents or relatives
31%
Doctors or medical profs
 
Doctors or medical profs
2%
Other specify
 
Other specify
0-14
38%
Website
 
Website
9%
Social media e.g. Facebook YouTube
 
Social media e.g. Facebook YouTube
0%
Publications e.g. brochure books
 
Publications e.g. brochure books
0%
Friends or boy/girlfriends
 
Friends or boy/girlfriends
6%
Teachers parents or relatives
 
Teachers parents or relatives
44%
Doctors or medical profs
 
Doctors or medical profs
3%
Other specify
 
Other specify

15-19
46%
Website
 
Website
12%
Social media e.g. Facebook YouTube
 
Social media e.g. Facebook YouTube
3%
Publications e.g. brochure books
 
Publications e.g. brochure books
2%
Friends or boy/girlfriends
 
Friends or boy/girlfriends
4%
Teachers parents or relatives
 
Teachers parents or relatives
33%
Doctors or medical profs
 
Doctors or medical profs
1%
Other specify
 
Other specify

20-24
51%
Website
 
Website
20%
Social media e.g. Facebook YouTube
 
Social media e.g. Facebook YouTube
2%
Publications e.g. brochure books
 
Publications e.g. brochure books
1%
Friends or boy/girlfriends
 
Friends or boy/girlfriends
1%
Teachers parents or relatives
 
Teachers parents or relatives
21%
Doctors or medical profs
 
Doctors or medical profs
3%
Other specify
 
Other specify

25-30
57%
Website
 
Website
29%
Social media e.g. Facebook YouTube
 
Social media e.g. Facebook YouTube
0%
Publications e.g. brochure books
 
Publications e.g. brochure books
0%
Friends or boy/girlfriends
 
Friends or boy/girlfriends
0%
Teachers parents or relatives
 
Teachers parents or relatives
14%
Doctors or medical profs
 
Doctors or medical profs
0%
Other specify
 
Other specify

31-34
50%
Website
 
Website
25%
Social media e.g. Facebook YouTube
 
Social media e.g. Facebook YouTube
0%
Publications e.g. brochure books
 
Publications e.g. brochure books
0%
Friends or boy/girlfriends
 
Friends or boy/girlfriends
0%
Teachers parents or relatives
 
Teachers parents or relatives
25%
Doctors or medical profs
 
Doctors or medical profs
0%
Other specify
 
Other specify

35+
0%
Website
 
Website
22%
Social media e.g. Facebook YouTube
 
Social media e.g. Facebook YouTube
0%
Publications e.g. brochure books
 
Publications e.g. brochure books
0%
Friends or boy/girlfriends
 
Friends or boy/girlfriends
11%
Teachers parents or relatives
 
Teachers parents or relatives
67%
Doctors or medical profs
 
Doctors or medical profs
0%
Other specify
 
Other specify
45%
Website
 
Website
13%
Social media e.g. Facebook YouTube
 
Social media e.g. Facebook YouTube
3%
Publications e.g. brochure books
 
Publications e.g. brochure books
2%
Friends or boy/girlfriends
 
Friends or boy/girlfriends
4%
Teachers parents or relatives
 
Teachers parents or relatives
32%
Doctors or medical profs
 
Doctors or medical profs
1%
Other specify
 
Other specify
ต.ค. 19. 2017
น้องๆ รู้จักช่องทางออนไลน์ที่สามารถให้ข้อมูลและคำปรึกษาได้ทันที หรือแบบคุยแชทกันสดๆ เกี่ยวกับสุขภาพวัยรุ่นบ้างไหมคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
28%
Yes, I know
 
Yes, I know
72%
No, I don't
 
No, I don't

Male
38%
Yes, I know
 
Yes, I know
62%
No, I don't
 
No, I don't
0-14
30%
Yes, I know
 
Yes, I know
70%
No, I don't
 
No, I don't

15-19
30%
Yes, I know
 
Yes, I know
70%
No, I don't
 
No, I don't

20-24
39%
Yes, I know
 
Yes, I know
61%
No, I don't
 
No, I don't

25-30
43%
Yes, I know
 
Yes, I know
57%
No, I don't
 
No, I don't

31-34
0%
Yes, I know
 
Yes, I know
100%
No, I don't
 
No, I don't

35+
14%
Yes, I know
 
Yes, I know
86%
No, I don't
 
No, I don't
31%
Yes, I know
 
Yes, I know
69%
No, I don't
 
No, I don't
ต.ค. 19. 2017
ช่วยบอกชื่อของช่องทางบริการออนไลน์หรือเว็ปไซต์ที่สามารถให้ข้อมูลหรือคำปรึกษาแบบทันทีหน่อยได้ไหมคะ?
0 responded out of 0 polled
google
www
1323
com
1663
00000000
facebook
lovecarestation
php
adam
love
net
1163
2f
2fd
2fwww
3a
3d39
3fid
adamslove
addict
aids
drama
enc
hotline
http
https
org
pantip
thaiplus
123
1232
13
1300
1648
1669
atm2mc99hqbmcqg2zp6ebc8a3z6u7yjq0acog8bjzok99omumetcnte2kmmizuehabwwxb53zsz79_5nz5frlzx6gbxdyww9y95wl5vtouc3kpyq
atp6lopgkthheoykygcvoecmafykcykspruc49guevcvchxwuhzrrdcapcbdknr0osl6v
azoex3tnramjv7vbdhktqtdz1bgxvgtgn15_vyhoafpa7zbndqgendr2s1gjdplh2xmrfekb0snheumg
azozxdq8frfifkahtpcjw7iolxplcy4i6xrj5
co
con
dek
dont
dr
faecbook
goole
goolgle
health
helpline1323
ต.ค. 19. 2017
แล้วน้องๆ ได้เคยใช้บริการจากช่องทางออนไลน์ที่บอกในข้อที่แล้วเพื่อถามข้อมูลหรือขอคำปรึกษาแบบทันทีบ้างไหมคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
19%
Yes, I have
 
Yes, I have
81%
No, I haven't
 
No, I haven't

Male
31%
Yes, I have
 
Yes, I have
69%
No, I haven't
 
No, I haven't
0-14
38%
Yes, I have
 
Yes, I have
62%
No, I haven't
 
No, I haven't

15-19
21%
Yes, I have
 
Yes, I have
79%
No, I haven't
 
No, I haven't

20-24
24%
Yes, I have
 
Yes, I have
76%
No, I haven't
 
No, I haven't

25-30
0%
Yes, I have
 
Yes, I have
100%
No, I haven't
 
No, I haven't

31-34
0%
Yes, I have
 
Yes, I have
0%
No, I haven't
 
No, I haven't

35+
0%
Yes, I have
 
Yes, I have
100%
No, I haven't
 
No, I haven't
24%
Yes, I have
 
Yes, I have
76%
No, I haven't
 
No, I haven't

FEATURED ANSWERS

RELATED STORIES

No related stories.

FEATURED IMAGES

No featured images yet.

MORE POLLS

FILTER

POLL LIST
All polls from most recent to oldest