การศึกษา
เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ควรเตรียมความพร้อมสู่การเข้าตลาดแรงงานในอนาคต ด้วยทักษะการเรียนรู้ใหม่ๆที่จำเป็นต่อการทำงานและดำรงชีวิตในยุคปัจจุบัน เรามาดูกันว่าเยาวชนไทยคิดยังไงเกี่ยวกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ค่ะ
8 questions polled on this topic
45% response rate
1,504 responded out of 3,316 polled
ก.ย. 25. 2017
ปีนี้น้องๆ เรียนพิเศษวิชาอะไรบ่อยครั้งที่สุด?
ก.ย. 25. 2017
น้องๆ เคยได้ยินเกี่ยวกับทักษะศตวรรษที่ 21 มาก่อนไหมคะ?
ก.ย. 25. 2017
น้องๆ คิดว่าอยากพัฒนาทักษะด้านไหนมากที่สุดคะ?
ก.ย. 25. 2017
น้องๆ คิดว่าปัจจุบันโรงเรียนหรือสถานศึกษาของตนเอง มีการเรียนการสอนที่สามารถช่วยพัฒนาทักษะที่น้องตอบในข้อที่แล้วไหมคะ?
ก.ย. 25. 2017
จากความรู้ทั้งหมดนี้ ข้อไหนที่น้องอยากเรียนมากที่สุดคะ?
ก.ย. 25. 2017
น้องๆ คิดว่าปัจจุบันคนที่จะประสบความสำเร็จในการทำงานต้องมีทักษะไหนถึงจะได้เปรียบมากที่สุด?
ก.ย. 25. 2017
คิดว่าการศึกษาที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันจะช่วยให้น้องสามารถทำงานในตำแหน่งที่ใฝฝันได้ไหมคะ?
ก.ย. 25. 2017
น้องๆ คิดว่าการเรียนรู้เรื่องทักษะศตวรรษที่ 21 ควรจะเริ่มตั้งแต่ระดับชั้นไหนคะ?

POLL RESULTS

ก.ย. 25. 2017
ปีนี้น้องๆ เรียนพิเศษวิชาอะไรบ่อยครั้งที่สุด?
1,504 responded out of 3,316 polled
Female
23%
English
 
English
24%
Math or arithmetic
 
Math or arithmetic
26%
Science
 
Science
7%
Other languages
 
Other languages
21%
Other specify
 
Other specify

Male
25%
English
 
English
22%
Math or arithmetic
 
Math or arithmetic
25%
Science
 
Science
5%
Other languages
 
Other languages
22%
Other specify
 
Other specify
0-14
34%
English
 
English
32%
Math or arithmetic
 
Math or arithmetic
3%
Science
 
Science
8%
Other languages
 
Other languages
24%
Other specify
 
Other specify

15-19
21%
English
 
English
24%
Math or arithmetic
 
Math or arithmetic
29%
Science
 
Science
6%
Other languages
 
Other languages
21%
Other specify
 
Other specify

20-24
32%
English
 
English
14%
Math or arithmetic
 
Math or arithmetic
13%
Science
 
Science
10%
Other languages
 
Other languages
32%
Other specify
 
Other specify

25-30
67%
English
 
English
0%
Math or arithmetic
 
Math or arithmetic
0%
Science
 
Science
0%
Other languages
 
Other languages
33%
Other specify
 
Other specify

31-34
0%
English
 
English
100%
Math or arithmetic
 
Math or arithmetic
0%
Science
 
Science
0%
Other languages
 
Other languages
0%
Other specify
 
Other specify

35+
20%
English
 
English
20%
Math or arithmetic
 
Math or arithmetic
40%
Science
 
Science
20%
Other languages
 
Other languages
0%
Other specify
 
Other specify
24%
English
 
English
23%
Math or arithmetic
 
Math or arithmetic
26%
Science
 
Science
6%
Other languages
 
Other languages
21%
Other specify
 
Other specify
ก.ย. 25. 2017
น้องๆ เคยได้ยินเกี่ยวกับทักษะศตวรรษที่ 21 มาก่อนไหมคะ?
1,448 responded out of 1,496 polled
Female
37%
Yes
 
Yes
63%
No
 
No

Male
38%
Yes
 
Yes
62%
No
 
No
0-14
34%
Yes
 
Yes
66%
No
 
No

15-19
35%
Yes
 
Yes
65%
No
 
No

20-24
61%
Yes
 
Yes
39%
No
 
No

25-30
29%
Yes
 
Yes
71%
No
 
No

31-34
33%
Yes
 
Yes
67%
No
 
No

35+
60%
Yes
 
Yes
40%
No
 
No
37%
Yes
 
Yes
63%
No
 
No
ก.ย. 25. 2017
น้องๆ คิดว่าอยากพัฒนาทักษะด้านไหนมากที่สุดคะ?
1,309 responded out of 1,449 polled
Female
56%
Language
 
Language
12%
Media and ICT
 
Media and ICT
24%
Life and career
 
Life and career
7%
Learning and innovation
 
Learning and innovation

Male
45%
Language
 
Language
13%
Media and ICT
 
Media and ICT
30%
Life and career
 
Life and career
12%
Learning and innovation
 
Learning and innovation
0-14
36%
Language
 
Language
39%
Media and ICT
 
Media and ICT
19%
Life and career
 
Life and career
6%
Learning and innovation
 
Learning and innovation

15-19
54%
Language
 
Language
12%
Media and ICT
 
Media and ICT
26%
Life and career
 
Life and career
8%
Learning and innovation
 
Learning and innovation

20-24
49%
Language
 
Language
8%
Media and ICT
 
Media and ICT
32%
Life and career
 
Life and career
10%
Learning and innovation
 
Learning and innovation

25-30
71%
Language
 
Language
0%
Media and ICT
 
Media and ICT
14%
Life and career
 
Life and career
14%
Learning and innovation
 
Learning and innovation

31-34
33%
Language
 
Language
0%
Media and ICT
 
Media and ICT
33%
Life and career
 
Life and career
33%
Learning and innovation
 
Learning and innovation

35+
0%
Language
 
Language
40%
Media and ICT
 
Media and ICT
60%
Life and career
 
Life and career
0%
Learning and innovation
 
Learning and innovation
52%
Language
 
Language
13%
Media and ICT
 
Media and ICT
26%
Life and career
 
Life and career
9%
Learning and innovation
 
Learning and innovation
ก.ย. 25. 2017
น้องๆ คิดว่าปัจจุบันโรงเรียนหรือสถานศึกษาของตนเอง มีการเรียนการสอนที่สามารถช่วยพัฒนาทักษะที่น้องตอบในข้อที่แล้วไหมคะ?
1,272 responded out of 1,309 polled
Female
17%
Yes a lot
 
Yes a lot
71%
Yes somewhat
 
Yes somewhat
12%
Not at all
 
Not at all

Male
19%
Yes a lot
 
Yes a lot
63%
Yes somewhat
 
Yes somewhat
18%
Not at all
 
Not at all
0-14
24%
Yes a lot
 
Yes a lot
74%
Yes somewhat
 
Yes somewhat
3%
Not at all
 
Not at all

15-19
19%
Yes a lot
 
Yes a lot
68%
Yes somewhat
 
Yes somewhat
14%
Not at all
 
Not at all

20-24
7%
Yes a lot
 
Yes a lot
69%
Yes somewhat
 
Yes somewhat
23%
Not at all
 
Not at all

25-30
0%
Yes a lot
 
Yes a lot
83%
Yes somewhat
 
Yes somewhat
17%
Not at all
 
Not at all

31-34
0%
Yes a lot
 
Yes a lot
100%
Yes somewhat
 
Yes somewhat
0%
Not at all
 
Not at all

35+
0%
Yes a lot
 
Yes a lot
80%
Yes somewhat
 
Yes somewhat
20%
Not at all
 
Not at all
18%
Yes a lot
 
Yes a lot
68%
Yes somewhat
 
Yes somewhat
14%
Not at all
 
Not at all
ก.ย. 25. 2017
จากความรู้ทั้งหมดนี้ ข้อไหนที่น้องอยากเรียนมากที่สุดคะ?
1,199 responded out of 1,272 polled
Female
44%
Global awareness
 
Global awareness
33%
Financial business entrepreneurship
 
Financial business entrepreneurship
7%
Civic literacy
 
Civic literacy
6%
Health literacy
 
Health literacy
9%
Environmental literacy
 
Environmental literacy

Male
43%
Global awareness
 
Global awareness
25%
Financial business entrepreneurship
 
Financial business entrepreneurship
16%
Civic literacy
 
Civic literacy
5%
Health literacy
 
Health literacy
11%
Environmental literacy
 
Environmental literacy
0-14
45%
Global awareness
 
Global awareness
24%
Financial business entrepreneurship
 
Financial business entrepreneurship
9%
Civic literacy
 
Civic literacy
9%
Health literacy
 
Health literacy
12%
Environmental literacy
 
Environmental literacy

15-19
46%
Global awareness
 
Global awareness
29%
Financial business entrepreneurship
 
Financial business entrepreneurship
10%
Civic literacy
 
Civic literacy
5%
Health literacy
 
Health literacy
10%
Environmental literacy
 
Environmental literacy

20-24
35%
Global awareness
 
Global awareness
39%
Financial business entrepreneurship
 
Financial business entrepreneurship
11%
Civic literacy
 
Civic literacy
6%
Health literacy
 
Health literacy
9%
Environmental literacy
 
Environmental literacy

25-30
20%
Global awareness
 
Global awareness
40%
Financial business entrepreneurship
 
Financial business entrepreneurship
20%
Civic literacy
 
Civic literacy
0%
Health literacy
 
Health literacy
20%
Environmental literacy
 
Environmental literacy

31-34
0%
Global awareness
 
Global awareness
67%
Financial business entrepreneurship
 
Financial business entrepreneurship
0%
Civic literacy
 
Civic literacy
0%
Health literacy
 
Health literacy
33%
Environmental literacy
 
Environmental literacy

35+
80%
Global awareness
 
Global awareness
0%
Financial business entrepreneurship
 
Financial business entrepreneurship
20%
Civic literacy
 
Civic literacy
0%
Health literacy
 
Health literacy
0%
Environmental literacy
 
Environmental literacy
44%
Global awareness
 
Global awareness
30%
Financial business entrepreneurship
 
Financial business entrepreneurship
11%
Civic literacy
 
Civic literacy
6%
Health literacy
 
Health literacy
10%
Environmental literacy
 
Environmental literacy
ก.ย. 25. 2017
น้องๆ คิดว่าปัจจุบันคนที่จะประสบความสำเร็จในการทำงานต้องมีทักษะไหนถึงจะได้เปรียบมากที่สุด?
1,169 responded out of 1,199 polled
Female
48%
Language
 
Language
9%
Media and ICT
 
Media and ICT
34%
Life and career
 
Life and career
9%
Learning and innovation
 
Learning and innovation

Male
42%
Language
 
Language
11%
Media and ICT
 
Media and ICT
38%
Life and career
 
Life and career
9%
Learning and innovation
 
Learning and innovation
0-14
33%
Language
 
Language
18%
Media and ICT
 
Media and ICT
30%
Life and career
 
Life and career
18%
Learning and innovation
 
Learning and innovation

15-19
48%
Language
 
Language
9%
Media and ICT
 
Media and ICT
35%
Life and career
 
Life and career
8%
Learning and innovation
 
Learning and innovation

20-24
39%
Language
 
Language
8%
Media and ICT
 
Media and ICT
40%
Life and career
 
Life and career
13%
Learning and innovation
 
Learning and innovation

25-30
75%
Language
 
Language
25%
Media and ICT
 
Media and ICT
0%
Life and career
 
Life and career
0%
Learning and innovation
 
Learning and innovation

31-34
33%
Language
 
Language
33%
Media and ICT
 
Media and ICT
33%
Life and career
 
Life and career
0%
Learning and innovation
 
Learning and innovation

35+
20%
Language
 
Language
20%
Media and ICT
 
Media and ICT
40%
Life and career
 
Life and career
20%
Learning and innovation
 
Learning and innovation
46%
Language
 
Language
9%
Media and ICT
 
Media and ICT
36%
Life and career
 
Life and career
9%
Learning and innovation
 
Learning and innovation
ก.ย. 25. 2017
คิดว่าการศึกษาที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันจะช่วยให้น้องสามารถทำงานในตำแหน่งที่ใฝฝันได้ไหมคะ?
1,152 responded out of 1,169 polled
Female
47%
Yes
 
Yes
9%
No
 
No
44%
Maybe
 
Maybe

Male
44%
Yes
 
Yes
11%
No
 
No
44%
Maybe
 
Maybe
0-14
42%
Yes
 
Yes
3%
No
 
No
55%
Maybe
 
Maybe

15-19
48%
Yes
 
Yes
9%
No
 
No
43%
Maybe
 
Maybe

20-24
36%
Yes
 
Yes
16%
No
 
No
48%
Maybe
 
Maybe

25-30
0%
Yes
 
Yes
50%
No
 
No
50%
Maybe
 
Maybe

31-34
67%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No
33%
Maybe
 
Maybe

35+
20%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No
80%
Maybe
 
Maybe
47%
Yes
 
Yes
10%
No
 
No
43%
Maybe
 
Maybe
ก.ย. 25. 2017
น้องๆ คิดว่าการเรียนรู้เรื่องทักษะศตวรรษที่ 21 ควรจะเริ่มตั้งแต่ระดับชั้นไหนคะ?
1,143 responded out of 1,152 polled
Female
22%
Below primary school
 
Below primary school
42%
Primary/elementary school
 
Primary/elementary school
24%
Junior secondary
 
Junior secondary
9%
Senior secondary
 
Senior secondary
4%
Tertiary (university or college)
 
Tertiary (university or college)

Male
19%
Below primary school
 
Below primary school
42%
Primary/elementary school
 
Primary/elementary school
21%
Junior secondary
 
Junior secondary
12%
Senior secondary
 
Senior secondary
4%
Tertiary (university or college)
 
Tertiary (university or college)
0-14
21%
Below primary school
 
Below primary school
39%
Primary/elementary school
 
Primary/elementary school
18%
Junior secondary
 
Junior secondary
15%
Senior secondary
 
Senior secondary
6%
Tertiary (university or college)
 
Tertiary (university or college)

15-19
22%
Below primary school
 
Below primary school
41%
Primary/elementary school
 
Primary/elementary school
24%
Junior secondary
 
Junior secondary
10%
Senior secondary
 
Senior secondary
4%
Tertiary (university or college)
 
Tertiary (university or college)

20-24
17%
Below primary school
 
Below primary school
47%
Primary/elementary school
 
Primary/elementary school
22%
Junior secondary
 
Junior secondary
9%
Senior secondary
 
Senior secondary
6%
Tertiary (university or college)
 
Tertiary (university or college)

25-30
0%
Below primary school
 
Below primary school
100%
Primary/elementary school
 
Primary/elementary school
0%
Junior secondary
 
Junior secondary
0%
Senior secondary
 
Senior secondary
0%
Tertiary (university or college)
 
Tertiary (university or college)

31-34
33%
Below primary school
 
Below primary school
67%
Primary/elementary school
 
Primary/elementary school
0%
Junior secondary
 
Junior secondary
0%
Senior secondary
 
Senior secondary
0%
Tertiary (university or college)
 
Tertiary (university or college)

35+
80%
Below primary school
 
Below primary school
0%
Primary/elementary school
 
Primary/elementary school
20%
Junior secondary
 
Junior secondary
0%
Senior secondary
 
Senior secondary
0%
Tertiary (university or college)
 
Tertiary (university or college)
21%
Below primary school
 
Below primary school
43%
Primary/elementary school
 
Primary/elementary school
23%
Junior secondary
 
Junior secondary
10%
Senior secondary
 
Senior secondary
4%
Tertiary (university or college)
 
Tertiary (university or college)

FEATURED ANSWERS

RELATED STORIES

เมื่อการศึกษาควรเป็นเรื่องของคนเรียน
Read more →

FEATURED IMAGES

No featured images yet.

MORE POLLS

FILTER

POLL LIST
All polls from most recent to oldest