การศึกษา
เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ควรเตรียมความพร้อมสู่การเข้าตลาดแรงงานในอนาคต ด้วยทักษะการเรียนรู้ใหม่ๆที่จำเป็นต่อการทำงานและดำรงชีวิตในยุคปัจจุบัน เรามาดูกันว่าเยาวชนไทยคิดยังไงเกี่ยวกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ค่ะ
8 questions polled on this topic
45% response rate
1,504 responded out of 3,316 polled
ก.ย. 25. 2017
ปีนี้น้องๆ เรียนพิเศษวิชาอะไรบ่อยครั้งที่สุด?
ก.ย. 25. 2017
น้องๆ เคยได้ยินเกี่ยวกับทักษะศตวรรษที่ 21 มาก่อนไหมคะ?
ก.ย. 25. 2017
น้องๆ คิดว่าอยากพัฒนาทักษะด้านไหนมากที่สุดคะ?
ก.ย. 25. 2017
น้องๆ คิดว่าปัจจุบันโรงเรียนหรือสถานศึกษาของตนเอง มีการเรียนการสอนที่สามารถช่วยพัฒนาทักษะที่น้องตอบในข้อที่แล้วไหมคะ?
ก.ย. 25. 2017
จากความรู้ทั้งหมดนี้ ข้อไหนที่น้องอยากเรียนมากที่สุดคะ?
ก.ย. 25. 2017
น้องๆ คิดว่าปัจจุบันคนที่จะประสบความสำเร็จในการทำงานต้องมีทักษะไหนถึงจะได้เปรียบมากที่สุด?
ก.ย. 25. 2017
คิดว่าการศึกษาที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันจะช่วยให้น้องสามารถทำงานในตำแหน่งที่ใฝฝันได้ไหมคะ?
ก.ย. 25. 2017
น้องๆ คิดว่าการเรียนรู้เรื่องทักษะศตวรรษที่ 21 ควรจะเริ่มตั้งแต่ระดับชั้นไหนคะ?

ผลโพล

ก.ย. 25. 2017
ปีนี้น้องๆ เรียนพิเศษวิชาอะไรบ่อยครั้งที่สุด?
มีผู้ตอบจำนวน 1,504 จากทั้งหมด 3,316 ที่ทำการสำรวจ
0-14
8%
other languages
 
other languages
3%
science
 
science
34%
english
 
english
24%
other specify
 
other specify
32%
math or arithmetic
 
math or arithmetic

15-19
6%
other languages
 
other languages
29%
science
 
science
21%
english
 
english
21%
other specify
 
other specify
24%
math or arithmetic
 
math or arithmetic

20-24
10%
other languages
 
other languages
13%
science
 
science
32%
english
 
english
32%
other specify
 
other specify
14%
math or arithmetic
 
math or arithmetic

25-30
0%
other languages
 
other languages
0%
science
 
science
67%
english
 
english
33%
other specify
 
other specify
0%
math or arithmetic
 
math or arithmetic

31-34
0%
other languages
 
other languages
0%
science
 
science
0%
english
 
english
0%
other specify
 
other specify
100%
math or arithmetic
 
math or arithmetic

35+
20%
other languages
 
other languages
40%
science
 
science
20%
english
 
english
0%
other specify
 
other specify
20%
math or arithmetic
 
math or arithmetic
21%
Other specify
 
Other specify
6%
Other languages
 
Other languages
26%
Science
 
Science
23%
Math or arithmetic
 
Math or arithmetic
24%
English
 
English
ก.ย. 25. 2017
น้องๆ เคยได้ยินเกี่ยวกับทักษะศตวรรษที่ 21 มาก่อนไหมคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 1,448 จากทั้งหมด 1,496 ที่ทำการสำรวจ
0-14
34%
yes
 
yes
66%
no
 
no

15-19
35%
yes
 
yes
65%
no
 
no

20-24
61%
yes
 
yes
39%
no
 
no

25-30
29%
yes
 
yes
71%
no
 
no

31-34
33%
yes
 
yes
67%
no
 
no

35+
60%
yes
 
yes
40%
no
 
no
63%
No
 
No
37%
Yes
 
Yes
ก.ย. 25. 2017
น้องๆ คิดว่าอยากพัฒนาทักษะด้านไหนมากที่สุดคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 1,309 จากทั้งหมด 1,449 ที่ทำการสำรวจ
0-14
6%
learning and innovation
 
learning and innovation
39%
media and ict
 
media and ict
36%
language
 
language
19%
life and career
 
life and career

15-19
8%
learning and innovation
 
learning and innovation
12%
media and ict
 
media and ict
54%
language
 
language
26%
life and career
 
life and career

20-24
10%
learning and innovation
 
learning and innovation
8%
media and ict
 
media and ict
49%
language
 
language
32%
life and career
 
life and career

25-30
14%
learning and innovation
 
learning and innovation
0%
media and ict
 
media and ict
71%
language
 
language
14%
life and career
 
life and career

31-34
33%
learning and innovation
 
learning and innovation
0%
media and ict
 
media and ict
33%
language
 
language
33%
life and career
 
life and career

35+
0%
learning and innovation
 
learning and innovation
40%
media and ict
 
media and ict
0%
language
 
language
60%
life and career
 
life and career
9%
Learning and innovation
 
Learning and innovation
26%
Life and career
 
Life and career
13%
Media and ICT
 
Media and ICT
52%
Language
 
Language
ก.ย. 25. 2017
น้องๆ คิดว่าปัจจุบันโรงเรียนหรือสถานศึกษาของตนเอง มีการเรียนการสอนที่สามารถช่วยพัฒนาทักษะที่น้องตอบในข้อที่แล้วไหมคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 1,272 จากทั้งหมด 1,309 ที่ทำการสำรวจ
0-14
3%
not at all
 
not at all
24%
yes a lot
 
yes a lot
74%
yes somewhat
 
yes somewhat

15-19
14%
not at all
 
not at all
19%
yes a lot
 
yes a lot
68%
yes somewhat
 
yes somewhat

20-24
23%
not at all
 
not at all
7%
yes a lot
 
yes a lot
69%
yes somewhat
 
yes somewhat

25-30
17%
not at all
 
not at all
0%
yes a lot
 
yes a lot
83%
yes somewhat
 
yes somewhat

31-34
0%
not at all
 
not at all
0%
yes a lot
 
yes a lot
100%
yes somewhat
 
yes somewhat

35+
20%
not at all
 
not at all
0%
yes a lot
 
yes a lot
80%
yes somewhat
 
yes somewhat
14%
Not at all
 
Not at all
68%
Yes somewhat
 
Yes somewhat
18%
Yes a lot
 
Yes a lot
ก.ย. 25. 2017
จากความรู้ทั้งหมดนี้ ข้อไหนที่น้องอยากเรียนมากที่สุดคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 1,199 จากทั้งหมด 1,272 ที่ทำการสำรวจ
0-14
24%
financial business entrepreneurship
 
financial business entrepreneurship
9%
health literacy
 
health literacy
9%
civic literacy
 
civic literacy
12%
environmental literacy
 
environmental literacy
45%
global awareness
 
global awareness

15-19
29%
financial business entrepreneurship
 
financial business entrepreneurship
5%
health literacy
 
health literacy
10%
civic literacy
 
civic literacy
10%
environmental literacy
 
environmental literacy
46%
global awareness
 
global awareness

20-24
39%
financial business entrepreneurship
 
financial business entrepreneurship
6%
health literacy
 
health literacy
11%
civic literacy
 
civic literacy
9%
environmental literacy
 
environmental literacy
35%
global awareness
 
global awareness

25-30
40%
financial business entrepreneurship
 
financial business entrepreneurship
0%
health literacy
 
health literacy
20%
civic literacy
 
civic literacy
20%
environmental literacy
 
environmental literacy
20%
global awareness
 
global awareness

31-34
67%
financial business entrepreneurship
 
financial business entrepreneurship
0%
health literacy
 
health literacy
0%
civic literacy
 
civic literacy
33%
environmental literacy
 
environmental literacy
0%
global awareness
 
global awareness

35+
0%
financial business entrepreneurship
 
financial business entrepreneurship
0%
health literacy
 
health literacy
20%
civic literacy
 
civic literacy
0%
environmental literacy
 
environmental literacy
80%
global awareness
 
global awareness
10%
Environmental literacy
 
Environmental literacy
6%
Health literacy
 
Health literacy
11%
Civic literacy
 
Civic literacy
30%
Financial business entrepreneurship
 
Financial business entrepreneurship
44%
Global awareness
 
Global awareness
ก.ย. 25. 2017
น้องๆ คิดว่าปัจจุบันคนที่จะประสบความสำเร็จในการทำงานต้องมีทักษะไหนถึงจะได้เปรียบมากที่สุด?
มีผู้ตอบจำนวน 1,169 จากทั้งหมด 1,199 ที่ทำการสำรวจ
0-14
18%
learning and innovation
 
learning and innovation
18%
media and ict
 
media and ict
33%
language
 
language
30%
life and career
 
life and career

15-19
8%
learning and innovation
 
learning and innovation
9%
media and ict
 
media and ict
48%
language
 
language
35%
life and career
 
life and career

20-24
13%
learning and innovation
 
learning and innovation
8%
media and ict
 
media and ict
39%
language
 
language
40%
life and career
 
life and career

25-30
0%
learning and innovation
 
learning and innovation
25%
media and ict
 
media and ict
75%
language
 
language
0%
life and career
 
life and career

31-34
0%
learning and innovation
 
learning and innovation
33%
media and ict
 
media and ict
33%
language
 
language
33%
life and career
 
life and career

35+
20%
learning and innovation
 
learning and innovation
20%
media and ict
 
media and ict
20%
language
 
language
40%
life and career
 
life and career
9%
Learning and innovation
 
Learning and innovation
36%
Life and career
 
Life and career
9%
Media and ICT
 
Media and ICT
46%
Language
 
Language
ก.ย. 25. 2017
คิดว่าการศึกษาที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันจะช่วยให้น้องสามารถทำงานในตำแหน่งที่ใฝฝันได้ไหมคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 1,152 จากทั้งหมด 1,169 ที่ทำการสำรวจ
0-14
55%
maybe
 
maybe
42%
yes
 
yes
3%
no
 
no

15-19
43%
maybe
 
maybe
48%
yes
 
yes
9%
no
 
no

20-24
48%
maybe
 
maybe
36%
yes
 
yes
16%
no
 
no

25-30
50%
maybe
 
maybe
0%
yes
 
yes
50%
no
 
no

31-34
33%
maybe
 
maybe
67%
yes
 
yes
0%
no
 
no

35+
80%
maybe
 
maybe
20%
yes
 
yes
0%
no
 
no
43%
Maybe
 
Maybe
10%
No
 
No
47%
Yes
 
Yes
ก.ย. 25. 2017
น้องๆ คิดว่าการเรียนรู้เรื่องทักษะศตวรรษที่ 21 ควรจะเริ่มตั้งแต่ระดับชั้นไหนคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 1,143 จากทั้งหมด 1,152 ที่ทำการสำรวจ
0-14
15%
senior secondary
 
senior secondary
21%
below primary school
 
below primary school
39%
primary/elementary school
 
primary/elementary school
18%
junior secondary
 
junior secondary
6%
tertiary (university or college)
 
tertiary (university or college)

15-19
10%
senior secondary
 
senior secondary
22%
below primary school
 
below primary school
41%
primary/elementary school
 
primary/elementary school
24%
junior secondary
 
junior secondary
4%
tertiary (university or college)
 
tertiary (university or college)

20-24
9%
senior secondary
 
senior secondary
17%
below primary school
 
below primary school
47%
primary/elementary school
 
primary/elementary school
22%
junior secondary
 
junior secondary
6%
tertiary (university or college)
 
tertiary (university or college)

25-30
0%
senior secondary
 
senior secondary
0%
below primary school
 
below primary school
100%
primary/elementary school
 
primary/elementary school
0%
junior secondary
 
junior secondary
0%
tertiary (university or college)
 
tertiary (university or college)

31-34
0%
senior secondary
 
senior secondary
33%
below primary school
 
below primary school
67%
primary/elementary school
 
primary/elementary school
0%
junior secondary
 
junior secondary
0%
tertiary (university or college)
 
tertiary (university or college)

35+
0%
senior secondary
 
senior secondary
80%
below primary school
 
below primary school
0%
primary/elementary school
 
primary/elementary school
20%
junior secondary
 
junior secondary
0%
tertiary (university or college)
 
tertiary (university or college)
4%
Tertiary (university or college)
 
Tertiary (university or college)
10%
Senior secondary
 
Senior secondary
23%
Junior secondary
 
Junior secondary
43%
Primary/elementary school
 
Primary/elementary school
21%
Below primary school
 
Below primary school

คำตอบที่โดดเด่น

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีในการเสริมสร้างเรียนรู้ของเด็กๆ: กรณีศึกษา เกม Pokémon Go
อ่านเพิ่มเติม →

รูปภาพแนะนำ

ยังไม่มีรูปภาพแนะนำ

โพลอื่นๆ

ตัวกรอง

รายการโพล
โพลทั้งหมดตั้งแต่ล่าสุดจนถึงเก่าสุด