การศึกษา
เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ควรเตรียมความพร้อมสู่การเข้าตลาดแรงงานในอนาคต ด้วยทักษะการเรียนรู้ใหม่ๆที่จำเป็นต่อการทำงานและดำรงชีวิตในยุคปัจจุบัน เรามาดูกันว่าเยาวชนไทยคิดยังไงเกี่ยวกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ค่ะ
8 questions polled on this topic
___ response rate
0 responded out of 0 polled
ก.ย. 25. 2017
ปีนี้น้องๆ เรียนพิเศษวิชาอะไรบ่อยครั้งที่สุด?
ก.ย. 25. 2017
น้องๆ เคยได้ยินเกี่ยวกับทักษะศตวรรษที่ 21 มาก่อนไหมคะ?
ก.ย. 25. 2017
น้องๆ คิดว่าอยากพัฒนาทักษะด้านไหนมากที่สุดคะ?
ก.ย. 25. 2017
น้องๆ คิดว่าปัจจุบันโรงเรียนหรือสถานศึกษาของตนเอง มีการเรียนการสอนที่สามารถช่วยพัฒนาทักษะที่น้องตอบในข้อที่แล้วไหมคะ?
ก.ย. 25. 2017
จากความรู้ทั้งหมดนี้ ข้อไหนที่น้องอยากเรียนมากที่สุดคะ?
ก.ย. 25. 2017
น้องๆ คิดว่าปัจจุบันคนที่จะประสบความสำเร็จในการทำงานต้องมีทักษะไหนถึงจะได้เปรียบมากที่สุด?
ก.ย. 25. 2017
คิดว่าการศึกษาที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันจะช่วยให้น้องสามารถทำงานในตำแหน่งที่ใฝฝันได้ไหมคะ?
ก.ย. 25. 2017
น้องๆ คิดว่าการเรียนรู้เรื่องทักษะศตวรรษที่ 21 ควรจะเริ่มตั้งแต่ระดับชั้นไหนคะ?

POLL RESULTS

ก.ย. 25. 2017
ปีนี้น้องๆ เรียนพิเศษวิชาอะไรบ่อยครั้งที่สุด?
0 responded out of 0 polled
Female
23%
English
 
English
24%
Math or arithmetic
 
Math or arithmetic
26%
Science
 
Science
7%
Other languages
 
Other languages
21%
Other specify
 
Other specify

Male
25%
English
 
English
22%
Math or arithmetic
 
Math or arithmetic
25%
Science
 
Science
5%
Other languages
 
Other languages
22%
Other specify
 
Other specify
0-14
34%
English
 
English
32%
Math or arithmetic
 
Math or arithmetic
3%
Science
 
Science
8%
Other languages
 
Other languages
24%
Other specify
 
Other specify

15-19
21%
English
 
English
24%
Math or arithmetic
 
Math or arithmetic
29%
Science
 
Science
6%
Other languages
 
Other languages
21%
Other specify
 
Other specify

20-24
32%
English
 
English
14%
Math or arithmetic
 
Math or arithmetic
13%
Science
 
Science
10%
Other languages
 
Other languages
32%
Other specify
 
Other specify

25-30
67%
English
 
English
0%
Math or arithmetic
 
Math or arithmetic
0%
Science
 
Science
0%
Other languages
 
Other languages
33%
Other specify
 
Other specify

31-34
0%
English
 
English
100%
Math or arithmetic
 
Math or arithmetic
0%
Science
 
Science
0%
Other languages
 
Other languages
0%
Other specify
 
Other specify

35+
20%
English
 
English
20%
Math or arithmetic
 
Math or arithmetic
40%
Science
 
Science
20%
Other languages
 
Other languages
0%
Other specify
 
Other specify
24%
English
 
English
23%
Math or arithmetic
 
Math or arithmetic
26%
Science
 
Science
6%
Other languages
 
Other languages
21%
Other specify
 
Other specify
ก.ย. 25. 2017
น้องๆ เคยได้ยินเกี่ยวกับทักษะศตวรรษที่ 21 มาก่อนไหมคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
37%
Yes
 
Yes
63%
No
 
No

Male
38%
Yes
 
Yes
62%
No
 
No
0-14
34%
Yes
 
Yes
66%
No
 
No

15-19
35%
Yes
 
Yes
65%
No
 
No

20-24
61%
Yes
 
Yes
39%
No
 
No

25-30
29%
Yes
 
Yes
71%
No
 
No

31-34
33%
Yes
 
Yes
67%
No
 
No

35+
60%
Yes
 
Yes
40%
No
 
No
37%
Yes
 
Yes
63%
No
 
No
ก.ย. 25. 2017
น้องๆ คิดว่าอยากพัฒนาทักษะด้านไหนมากที่สุดคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
56%
Language
 
Language
12%
Media and ICT
 
Media and ICT
24%
Life and career
 
Life and career
7%
Learning and innovation
 
Learning and innovation

Male
45%
Language
 
Language
13%
Media and ICT
 
Media and ICT
30%
Life and career
 
Life and career
12%
Learning and innovation
 
Learning and innovation
0-14
36%
Language
 
Language
39%
Media and ICT
 
Media and ICT
19%
Life and career
 
Life and career
6%
Learning and innovation
 
Learning and innovation

15-19
54%
Language
 
Language
12%
Media and ICT
 
Media and ICT
26%
Life and career
 
Life and career
8%
Learning and innovation
 
Learning and innovation

20-24
49%
Language
 
Language
8%
Media and ICT
 
Media and ICT
32%
Life and career
 
Life and career
10%
Learning and innovation
 
Learning and innovation

25-30
71%
Language
 
Language
0%
Media and ICT
 
Media and ICT
14%
Life and career
 
Life and career
14%
Learning and innovation
 
Learning and innovation

31-34
33%
Language
 
Language
0%
Media and ICT
 
Media and ICT
33%
Life and career
 
Life and career
33%
Learning and innovation
 
Learning and innovation

35+
0%
Language
 
Language
40%
Media and ICT
 
Media and ICT
60%
Life and career
 
Life and career
0%
Learning and innovation
 
Learning and innovation
52%
Language
 
Language
13%
Media and ICT
 
Media and ICT
26%
Life and career
 
Life and career
9%
Learning and innovation
 
Learning and innovation
ก.ย. 25. 2017
น้องๆ คิดว่าปัจจุบันโรงเรียนหรือสถานศึกษาของตนเอง มีการเรียนการสอนที่สามารถช่วยพัฒนาทักษะที่น้องตอบในข้อที่แล้วไหมคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
17%
Yes a lot
 
Yes a lot
71%
Yes somewhat
 
Yes somewhat
12%
Not at all
 
Not at all

Male
19%
Yes a lot
 
Yes a lot
63%
Yes somewhat
 
Yes somewhat
18%
Not at all
 
Not at all
0-14
24%
Yes a lot
 
Yes a lot
74%
Yes somewhat
 
Yes somewhat
3%
Not at all
 
Not at all

15-19
19%
Yes a lot
 
Yes a lot
68%
Yes somewhat
 
Yes somewhat
14%
Not at all
 
Not at all

20-24
7%
Yes a lot
 
Yes a lot
69%
Yes somewhat
 
Yes somewhat
23%
Not at all
 
Not at all

25-30
0%
Yes a lot
 
Yes a lot
83%
Yes somewhat
 
Yes somewhat
17%
Not at all
 
Not at all

31-34
0%
Yes a lot
 
Yes a lot
100%
Yes somewhat
 
Yes somewhat
0%
Not at all
 
Not at all

35+
0%
Yes a lot
 
Yes a lot
80%
Yes somewhat
 
Yes somewhat
20%
Not at all
 
Not at all
18%
Yes a lot
 
Yes a lot
68%
Yes somewhat
 
Yes somewhat
14%
Not at all
 
Not at all
ก.ย. 25. 2017
จากความรู้ทั้งหมดนี้ ข้อไหนที่น้องอยากเรียนมากที่สุดคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
44%
Global awareness
 
Global awareness
33%
Financial business entrepreneurship
 
Financial business entrepreneurship
7%
Civic literacy
 
Civic literacy
6%
Health literacy
 
Health literacy
9%
Environmental literacy
 
Environmental literacy

Male
43%
Global awareness
 
Global awareness
25%
Financial business entrepreneurship
 
Financial business entrepreneurship
16%
Civic literacy
 
Civic literacy
5%
Health literacy
 
Health literacy
11%
Environmental literacy
 
Environmental literacy
0-14
45%
Global awareness
 
Global awareness
24%
Financial business entrepreneurship
 
Financial business entrepreneurship
9%
Civic literacy
 
Civic literacy
9%
Health literacy
 
Health literacy
12%
Environmental literacy
 
Environmental literacy

15-19
46%
Global awareness
 
Global awareness
29%
Financial business entrepreneurship
 
Financial business entrepreneurship
10%
Civic literacy
 
Civic literacy
5%
Health literacy
 
Health literacy
10%
Environmental literacy
 
Environmental literacy

20-24
35%
Global awareness
 
Global awareness
39%
Financial business entrepreneurship
 
Financial business entrepreneurship
11%
Civic literacy
 
Civic literacy
6%
Health literacy
 
Health literacy
9%
Environmental literacy
 
Environmental literacy

25-30
20%
Global awareness
 
Global awareness
40%
Financial business entrepreneurship
 
Financial business entrepreneurship
20%
Civic literacy
 
Civic literacy
0%
Health literacy
 
Health literacy
20%
Environmental literacy
 
Environmental literacy

31-34
0%
Global awareness
 
Global awareness
67%
Financial business entrepreneurship
 
Financial business entrepreneurship
0%
Civic literacy
 
Civic literacy
0%
Health literacy
 
Health literacy
33%
Environmental literacy
 
Environmental literacy

35+
80%
Global awareness
 
Global awareness
0%
Financial business entrepreneurship
 
Financial business entrepreneurship
20%
Civic literacy
 
Civic literacy
0%
Health literacy
 
Health literacy
0%
Environmental literacy
 
Environmental literacy
44%
Global awareness
 
Global awareness
30%
Financial business entrepreneurship
 
Financial business entrepreneurship
11%
Civic literacy
 
Civic literacy
6%
Health literacy
 
Health literacy
10%
Environmental literacy
 
Environmental literacy
ก.ย. 25. 2017
น้องๆ คิดว่าปัจจุบันคนที่จะประสบความสำเร็จในการทำงานต้องมีทักษะไหนถึงจะได้เปรียบมากที่สุด?
0 responded out of 0 polled
Female
48%
Language
 
Language
9%
Media and ICT
 
Media and ICT
34%
Life and career
 
Life and career
9%
Learning and innovation
 
Learning and innovation

Male
42%
Language
 
Language
11%
Media and ICT
 
Media and ICT
38%
Life and career
 
Life and career
9%
Learning and innovation
 
Learning and innovation
0-14
33%
Language
 
Language
18%
Media and ICT
 
Media and ICT
30%
Life and career
 
Life and career
18%
Learning and innovation
 
Learning and innovation

15-19
48%
Language
 
Language
9%
Media and ICT
 
Media and ICT
35%
Life and career
 
Life and career
8%
Learning and innovation
 
Learning and innovation

20-24
39%
Language
 
Language
8%
Media and ICT
 
Media and ICT
40%
Life and career
 
Life and career
13%
Learning and innovation
 
Learning and innovation

25-30
75%
Language
 
Language
25%
Media and ICT
 
Media and ICT
0%
Life and career
 
Life and career
0%
Learning and innovation
 
Learning and innovation

31-34
33%
Language
 
Language
33%
Media and ICT
 
Media and ICT
33%
Life and career
 
Life and career
0%
Learning and innovation
 
Learning and innovation

35+
20%
Language
 
Language
20%
Media and ICT
 
Media and ICT
40%
Life and career
 
Life and career
20%
Learning and innovation
 
Learning and innovation
46%
Language
 
Language
9%
Media and ICT
 
Media and ICT
36%
Life and career
 
Life and career
9%
Learning and innovation
 
Learning and innovation
ก.ย. 25. 2017
คิดว่าการศึกษาที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันจะช่วยให้น้องสามารถทำงานในตำแหน่งที่ใฝฝันได้ไหมคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
47%
Yes
 
Yes
9%
No
 
No
44%
Maybe
 
Maybe

Male
44%
Yes
 
Yes
11%
No
 
No
44%
Maybe
 
Maybe
0-14
42%
Yes
 
Yes
3%
No
 
No
55%
Maybe
 
Maybe

15-19
48%
Yes
 
Yes
9%
No
 
No
43%
Maybe
 
Maybe

20-24
36%
Yes
 
Yes
16%
No
 
No
48%
Maybe
 
Maybe

25-30
0%
Yes
 
Yes
50%
No
 
No
50%
Maybe
 
Maybe

31-34
67%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No
33%
Maybe
 
Maybe

35+
20%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No
80%
Maybe
 
Maybe
47%
Yes
 
Yes
10%
No
 
No
43%
Maybe
 
Maybe
ก.ย. 25. 2017
น้องๆ คิดว่าการเรียนรู้เรื่องทักษะศตวรรษที่ 21 ควรจะเริ่มตั้งแต่ระดับชั้นไหนคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
22%
Below primary school
 
Below primary school
42%
Primary/elementary school
 
Primary/elementary school
24%
Junior secondary
 
Junior secondary
9%
Senior secondary
 
Senior secondary
4%
Tertiary (university or college)
 
Tertiary (university or college)

Male
19%
Below primary school
 
Below primary school
42%
Primary/elementary school
 
Primary/elementary school
21%
Junior secondary
 
Junior secondary
12%
Senior secondary
 
Senior secondary
4%
Tertiary (university or college)
 
Tertiary (university or college)
0-14
21%
Below primary school
 
Below primary school
39%
Primary/elementary school
 
Primary/elementary school
18%
Junior secondary
 
Junior secondary
15%
Senior secondary
 
Senior secondary
6%
Tertiary (university or college)
 
Tertiary (university or college)

15-19
22%
Below primary school
 
Below primary school
41%
Primary/elementary school
 
Primary/elementary school
24%
Junior secondary
 
Junior secondary
10%
Senior secondary
 
Senior secondary
4%
Tertiary (university or college)
 
Tertiary (university or college)

20-24
17%
Below primary school
 
Below primary school
47%
Primary/elementary school
 
Primary/elementary school
22%
Junior secondary
 
Junior secondary
9%
Senior secondary
 
Senior secondary
6%
Tertiary (university or college)
 
Tertiary (university or college)

25-30
0%
Below primary school
 
Below primary school
100%
Primary/elementary school
 
Primary/elementary school
0%
Junior secondary
 
Junior secondary
0%
Senior secondary
 
Senior secondary
0%
Tertiary (university or college)
 
Tertiary (university or college)

31-34
33%
Below primary school
 
Below primary school
67%
Primary/elementary school
 
Primary/elementary school
0%
Junior secondary
 
Junior secondary
0%
Senior secondary
 
Senior secondary
0%
Tertiary (university or college)
 
Tertiary (university or college)

35+
80%
Below primary school
 
Below primary school
0%
Primary/elementary school
 
Primary/elementary school
20%
Junior secondary
 
Junior secondary
0%
Senior secondary
 
Senior secondary
0%
Tertiary (university or college)
 
Tertiary (university or college)
21%
Below primary school
 
Below primary school
43%
Primary/elementary school
 
Primary/elementary school
23%
Junior secondary
 
Junior secondary
10%
Senior secondary
 
Senior secondary
4%
Tertiary (university or college)
 
Tertiary (university or college)

FEATURED ANSWERS

RELATED STORIES

เมื่อการศึกษาควรเป็นเรื่องของคนเรียน
Read more →

FEATURED IMAGES

No featured images yet.

MORE POLLS

FILTER

POLL LIST
All polls from most recent to oldest