การคุ้มครองเด็ก
สัมพันธภาพภายในครอบครัวและชุมชน เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน เรามาดูกันว่าน้องๆ เยาวชนไทยมองครอบครัวและชุมชนของตนเองว่าอย่างไรกันบ้างค่ะ
10 questions polled on this topic
___ response rate
0 responded out of 0 polled
ก.ย. 7. 2017
ปัจจุบันน้องๆ อาศัยอยู่กับใครที่บ้าน?
ก.ย. 7. 2017
ครอบครัวของน้องๆ ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น กินข้าวเย็น เล่นกีฬา ดูหนัง หรืออะไรแบบนี้บ่อยแค่ไหนคะ?
ก.ย. 7. 2017
ในชุมชนของน้องๆ มีการจัดกิจกรรมสร้างความสนิทสนมในครอบครัว หรือกิจกรรมที่ให้ครอบครัวได้มีส่วนร่วมบ้างไหมคะ?
ก.ย. 7. 2017
ปัจจุบันน้องๆ เป็นสมาชิกกลุ่ม ชมรม หรือเครือข่ายของเยาวชนที่ทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชุมชนหรือเปล่าคะ?
ก.ย. 7. 2017
(ถ้าตอบไม่ได้เป็น) แล้วน้องๆ อยากมีส่วนร่วมในกลุ่ม ชมรม หรือเครือข่ายเยาวชนที่ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมของชุมชนไหมคะ?
ก.ย. 7. 2017
น้องๆ เคยพบเห็นหรือประสบกับความรุนแรงทางร่างกายหรือวาจาภายในครอบครัว เช่น การทุบตี การด่าทอด้วยคำก้าวร้าว หรือการกระทำทารุณไหมคะ?
ก.ย. 7. 2017
(ถ้าตอบว่าเคย) แล้วน้องๆ ได้แจ้งเหตุความรุนแรงให้ใครทราบไหมคะ?
ก.ย. 7. 2017
(ถ้าตอบว่าไม่ได้แจ้งเหตุ) แล้วเหตุผลที่น้องๆ ไม่ได้แจ้งผู้อื่นคืออะไรคะ?
ก.ย. 7. 2017
น้องๆ คิดว่าปัญหาสำคัญที่สุดที่ตัวเองประสบในครอบครัวคืออะไรคะ?
ก.ย. 7. 2017
ในความคิดเห็นของน้องๆ อะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดที่ช่วยให้ครอบครัวมีความสุขคะ?

POLL RESULTS

ก.ย. 7. 2017
ปัจจุบันน้องๆ อาศัยอยู่กับใครที่บ้าน?
0 responded out of 0 polled
Female
79%
Parents/ siblings
 
Parents/ siblings
12%
Grandparents
 
Grandparents
4%
Relatives
 
Relatives
4%
Other (specify)
 
Other (specify)

Male
79%
Parents/ siblings
 
Parents/ siblings
10%
Grandparents
 
Grandparents
5%
Relatives
 
Relatives
6%
Other (specify)
 
Other (specify)
0-14
89%
Parents/ siblings
 
Parents/ siblings
3%
Grandparents
 
Grandparents
0%
Relatives
 
Relatives
8%
Other (specify)
 
Other (specify)

15-19
80%
Parents/ siblings
 
Parents/ siblings
12%
Grandparents
 
Grandparents
4%
Relatives
 
Relatives
4%
Other (specify)
 
Other (specify)

20-24
77%
Parents/ siblings
 
Parents/ siblings
8%
Grandparents
 
Grandparents
5%
Relatives
 
Relatives
11%
Other (specify)
 
Other (specify)

25-30
85%
Parents/ siblings
 
Parents/ siblings
0%
Grandparents
 
Grandparents
0%
Relatives
 
Relatives
15%
Other (specify)
 
Other (specify)

31-34
86%
Parents/ siblings
 
Parents/ siblings
0%
Grandparents
 
Grandparents
0%
Relatives
 
Relatives
14%
Other (specify)
 
Other (specify)

35+
41%
Parents/ siblings
 
Parents/ siblings
23%
Grandparents
 
Grandparents
32%
Relatives
 
Relatives
5%
Other (specify)
 
Other (specify)
79%
Parents/ siblings
 
Parents/ siblings
12%
Grandparents
 
Grandparents
4%
Relatives
 
Relatives
5%
Other (specify)
 
Other (specify)
ก.ย. 7. 2017
ครอบครัวของน้องๆ ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น กินข้าวเย็น เล่นกีฬา ดูหนัง หรืออะไรแบบนี้บ่อยแค่ไหนคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
48%
Everyday
 
Everyday
32%
Almost everyday (3-5 times a month)
 
Almost everyday (3-5 times a month)
8%
3-4 times a month
 
3-4 times a month
5%
1-2 times a month
 
1-2 times a month
7%
Less than 1-2 times a month
 
Less than 1-2 times a month

Male
38%
Everyday
 
Everyday
35%
Almost everyday (3-5 times a month)
 
Almost everyday (3-5 times a month)
10%
3-4 times a month
 
3-4 times a month
7%
1-2 times a month
 
1-2 times a month
9%
Less than 1-2 times a month
 
Less than 1-2 times a month
0-14
46%
Everyday
 
Everyday
28%
Almost everyday (3-5 times a month)
 
Almost everyday (3-5 times a month)
4%
3-4 times a month
 
3-4 times a month
3%
1-2 times a month
 
1-2 times a month
20%
Less than 1-2 times a month
 
Less than 1-2 times a month

15-19
47%
Everyday
 
Everyday
32%
Almost everyday (3-5 times a month)
 
Almost everyday (3-5 times a month)
9%
3-4 times a month
 
3-4 times a month
5%
1-2 times a month
 
1-2 times a month
7%
Less than 1-2 times a month
 
Less than 1-2 times a month

20-24
30%
Everyday
 
Everyday
32%
Almost everyday (3-5 times a month)
 
Almost everyday (3-5 times a month)
10%
3-4 times a month
 
3-4 times a month
12%
1-2 times a month
 
1-2 times a month
17%
Less than 1-2 times a month
 
Less than 1-2 times a month

25-30
46%
Everyday
 
Everyday
31%
Almost everyday (3-5 times a month)
 
Almost everyday (3-5 times a month)
0%
3-4 times a month
 
3-4 times a month
15%
1-2 times a month
 
1-2 times a month
8%
Less than 1-2 times a month
 
Less than 1-2 times a month

31-34
40%
Everyday
 
Everyday
20%
Almost everyday (3-5 times a month)
 
Almost everyday (3-5 times a month)
0%
3-4 times a month
 
3-4 times a month
40%
1-2 times a month
 
1-2 times a month
0%
Less than 1-2 times a month
 
Less than 1-2 times a month

35+
33%
Everyday
 
Everyday
43%
Almost everyday (3-5 times a month)
 
Almost everyday (3-5 times a month)
10%
3-4 times a month
 
3-4 times a month
14%
1-2 times a month
 
1-2 times a month
0%
Less than 1-2 times a month
 
Less than 1-2 times a month
45%
Everyday
 
Everyday
32%
Almost everyday (3-5 times a month)
 
Almost everyday (3-5 times a month)
9%
3-4 times a month
 
3-4 times a month
6%
1-2 times a month
 
1-2 times a month
8%
Less than 1-2 times a month
 
Less than 1-2 times a month
ก.ย. 7. 2017
ในชุมชนของน้องๆ มีการจัดกิจกรรมสร้างความสนิทสนมในครอบครัว หรือกิจกรรมที่ให้ครอบครัวได้มีส่วนร่วมบ้างไหมคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
32%
Yes
 
Yes
43%
No
 
No
24%
Don't know
 
Don't know

Male
38%
Yes
 
Yes
40%
No
 
No
22%
Don't know
 
Don't know
0-14
25%
Yes
 
Yes
29%
No
 
No
45%
Don't know
 
Don't know

15-19
34%
Yes
 
Yes
43%
No
 
No
23%
Don't know
 
Don't know

20-24
32%
Yes
 
Yes
49%
No
 
No
20%
Don't know
 
Don't know

25-30
54%
Yes
 
Yes
46%
No
 
No
0%
Don't know
 
Don't know

31-34
60%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No
40%
Don't know
 
Don't know

35+
38%
Yes
 
Yes
38%
No
 
No
24%
Don't know
 
Don't know
34%
Yes
 
Yes
42%
No
 
No
24%
Don't know
 
Don't know
ก.ย. 7. 2017
ปัจจุบันน้องๆ เป็นสมาชิกกลุ่ม ชมรม หรือเครือข่ายของเยาวชนที่ทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชุมชนหรือเปล่าคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
48%
Yes
 
Yes
52%
No
 
No

Male
58%
Yes
 
Yes
42%
No
 
No
0-14
48%
Yes
 
Yes
52%
No
 
No

15-19
49%
Yes
 
Yes
51%
No
 
No

20-24
69%
Yes
 
Yes
31%
No
 
No

25-30
31%
Yes
 
Yes
69%
No
 
No

31-34
40%
Yes
 
Yes
60%
No
 
No

35+
43%
Yes
 
Yes
57%
No
 
No
52%
Yes
 
Yes
48%
No
 
No
ก.ย. 7. 2017
(ถ้าตอบไม่ได้เป็น) แล้วน้องๆ อยากมีส่วนร่วมในกลุ่ม ชมรม หรือเครือข่ายเยาวชนที่ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมของชุมชนไหมคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
82%
Yes
 
Yes
18%
No
 
No

Male
71%
Yes
 
Yes
29%
No
 
No
0-14
68%
Yes
 
Yes
32%
No
 
No

15-19
79%
Yes
 
Yes
21%
No
 
No

20-24
76%
Yes
 
Yes
24%
No
 
No

25-30
78%
Yes
 
Yes
22%
No
 
No

31-34
67%
Yes
 
Yes
33%
No
 
No

35+
67%
Yes
 
Yes
33%
No
 
No
78%
Yes
 
Yes
22%
No
 
No
ก.ย. 7. 2017
น้องๆ เคยพบเห็นหรือประสบกับความรุนแรงทางร่างกายหรือวาจาภายในครอบครัว เช่น การทุบตี การด่าทอด้วยคำก้าวร้าว หรือการกระทำทารุณไหมคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
52%
Yes
 
Yes
48%
No
 
No

Male
59%
Yes
 
Yes
41%
No
 
No
0-14
40%
Yes
 
Yes
60%
No
 
No

15-19
52%
Yes
 
Yes
48%
No
 
No

20-24
66%
Yes
 
Yes
34%
No
 
No

25-30
62%
Yes
 
Yes
38%
No
 
No

31-34
100%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No

35+
55%
Yes
 
Yes
45%
No
 
No
55%
Yes
 
Yes
45%
No
 
No
ก.ย. 7. 2017
(ถ้าตอบว่าเคย) แล้วน้องๆ ได้แจ้งเหตุความรุนแรงให้ใครทราบไหมคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
8%
Police or child protection service
 
Police or child protection service
48%
Adult in your family
 
Adult in your family
5%
Adult in community
 
Adult in community
2%
Friend
 
Friend
37%
Didn't report
 
Didn't report

Male
11%
Police or child protection service
 
Police or child protection service
37%
Adult in your family
 
Adult in your family
6%
Adult in community
 
Adult in community
2%
Friend
 
Friend
43%
Didn't report
 
Didn't report
0-14
11%
Police or child protection service
 
Police or child protection service
53%
Adult in your family
 
Adult in your family
11%
Adult in community
 
Adult in community
0%
Friend
 
Friend
26%
Didn't report
 
Didn't report

15-19
9%
Police or child protection service
 
Police or child protection service
45%
Adult in your family
 
Adult in your family
5%
Adult in community
 
Adult in community
2%
Friend
 
Friend
39%
Didn't report
 
Didn't report

20-24
11%
Police or child protection service
 
Police or child protection service
36%
Adult in your family
 
Adult in your family
4%
Adult in community
 
Adult in community
3%
Friend
 
Friend
46%
Didn't report
 
Didn't report

25-30
17%
Police or child protection service
 
Police or child protection service
33%
Adult in your family
 
Adult in your family
17%
Adult in community
 
Adult in community
17%
Friend
 
Friend
17%
Didn't report
 
Didn't report

31-34
0%
Police or child protection service
 
Police or child protection service
75%
Adult in your family
 
Adult in your family
25%
Adult in community
 
Adult in community
0%
Friend
 
Friend
0%
Didn't report
 
Didn't report

35+
0%
Police or child protection service
 
Police or child protection service
54%
Adult in your family
 
Adult in your family
0%
Adult in community
 
Adult in community
0%
Friend
 
Friend
46%
Didn't report
 
Didn't report
9%
Police or child protection service
 
Police or child protection service
44%
Adult in your family
 
Adult in your family
6%
Adult in community
 
Adult in community
2%
Friend
 
Friend
39%
Didn't report
 
Didn't report
ก.ย. 7. 2017
(ถ้าตอบว่าไม่ได้แจ้งเหตุ) แล้วเหตุผลที่น้องๆ ไม่ได้แจ้งผู้อื่นคืออะไรคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
50%
It's a normal thing in families
 
It's a normal thing in families
7%
Afraid I will get in more trouble
 
Afraid I will get in more trouble
22%
Didn't think anyone can help
 
Didn't think anyone can help
21%
Other specify
 
Other specify

Male
40%
It's a normal thing in families
 
It's a normal thing in families
7%
Afraid I will get in more trouble
 
Afraid I will get in more trouble
28%
Didn't think anyone can help
 
Didn't think anyone can help
25%
Other specify
 
Other specify
0-14
40%
It's a normal thing in families
 
It's a normal thing in families
20%
Afraid I will get in more trouble
 
Afraid I will get in more trouble
20%
Didn't think anyone can help
 
Didn't think anyone can help
20%
Other specify
 
Other specify

15-19
49%
It's a normal thing in families
 
It's a normal thing in families
6%
Afraid I will get in more trouble
 
Afraid I will get in more trouble
24%
Didn't think anyone can help
 
Didn't think anyone can help
20%
Other specify
 
Other specify

20-24
29%
It's a normal thing in families
 
It's a normal thing in families
6%
Afraid I will get in more trouble
 
Afraid I will get in more trouble
28%
Didn't think anyone can help
 
Didn't think anyone can help
38%
Other specify
 
Other specify

25-30
0%
It's a normal thing in families
 
It's a normal thing in families
0%
Afraid I will get in more trouble
 
Afraid I will get in more trouble
0%
Didn't think anyone can help
 
Didn't think anyone can help
100%
Other specify
 
Other specify

31-34
0%
It's a normal thing in families
 
It's a normal thing in families
0%
Afraid I will get in more trouble
 
Afraid I will get in more trouble
0%
Didn't think anyone can help
 
Didn't think anyone can help
0%
Other specify
 
Other specify

35+
33%
It's a normal thing in families
 
It's a normal thing in families
33%
Afraid I will get in more trouble
 
Afraid I will get in more trouble
33%
Didn't think anyone can help
 
Didn't think anyone can help
0%
Other specify
 
Other specify
46%
It's a normal thing in families
 
It's a normal thing in families
7%
Afraid I will get in more trouble
 
Afraid I will get in more trouble
24%
Didn't think anyone can help
 
Didn't think anyone can help
23%
Other specify
 
Other specify
ก.ย. 7. 2017
น้องๆ คิดว่าปัญหาสำคัญที่สุดที่ตัวเองประสบในครอบครัวคืออะไรคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
19%
Family has no time for each other
 
Family has no time for each other
36%
Family doesn't understand each other
 
Family doesn't understand each other
9%
Family use violence
 
Family use violence
21%
Family doesn't have enough income
 
Family doesn't have enough income
15%
Other specify
 
Other specify

Male
22%
Family has no time for each other
 
Family has no time for each other
35%
Family doesn't understand each other
 
Family doesn't understand each other
8%
Family use violence
 
Family use violence
18%
Family doesn't have enough income
 
Family doesn't have enough income
18%
Other specify
 
Other specify
0-14
25%
Family has no time for each other
 
Family has no time for each other
21%
Family doesn't understand each other
 
Family doesn't understand each other
12%
Family use violence
 
Family use violence
12%
Family doesn't have enough income
 
Family doesn't have enough income
29%
Other specify
 
Other specify

15-19
19%
Family has no time for each other
 
Family has no time for each other
37%
Family doesn't understand each other
 
Family doesn't understand each other
8%
Family use violence
 
Family use violence
20%
Family doesn't have enough income
 
Family doesn't have enough income
15%
Other specify
 
Other specify

20-24
20%
Family has no time for each other
 
Family has no time for each other
30%
Family doesn't understand each other
 
Family doesn't understand each other
13%
Family use violence
 
Family use violence
22%
Family doesn't have enough income
 
Family doesn't have enough income
16%
Other specify
 
Other specify

25-30
33%
Family has no time for each other
 
Family has no time for each other
0%
Family doesn't understand each other
 
Family doesn't understand each other
0%
Family use violence
 
Family use violence
17%
Family doesn't have enough income
 
Family doesn't have enough income
50%
Other specify
 
Other specify

31-34
25%
Family has no time for each other
 
Family has no time for each other
25%
Family doesn't understand each other
 
Family doesn't understand each other
0%
Family use violence
 
Family use violence
50%
Family doesn't have enough income
 
Family doesn't have enough income
0%
Other specify
 
Other specify

35+
27%
Family has no time for each other
 
Family has no time for each other
33%
Family doesn't understand each other
 
Family doesn't understand each other
13%
Family use violence
 
Family use violence
13%
Family doesn't have enough income
 
Family doesn't have enough income
13%
Other specify
 
Other specify
19%
Family has no time for each other
 
Family has no time for each other
36%
Family doesn't understand each other
 
Family doesn't understand each other
9%
Family use violence
 
Family use violence
20%
Family doesn't have enough income
 
Family doesn't have enough income
16%
Other specify
 
Other specify
ก.ย. 7. 2017
ในความคิดเห็นของน้องๆ อะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดที่ช่วยให้ครอบครัวมีความสุขคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
21%
Responsible for own duties
 
Responsible for own duties
14%
Make time for each other
 
Make time for each other
48%
Understand and respect each other
 
Understand and respect each other
12%
Nobody smokes, drinks or use drugs
 
Nobody smokes, drinks or use drugs
5%
Other specify
 
Other specify

Male
21%
Responsible for own duties
 
Responsible for own duties
18%
Make time for each other
 
Make time for each other
44%
Understand and respect each other
 
Understand and respect each other
13%
Nobody smokes, drinks or use drugs
 
Nobody smokes, drinks or use drugs
4%
Other specify
 
Other specify
0-14
21%
Responsible for own duties
 
Responsible for own duties
17%
Make time for each other
 
Make time for each other
29%
Understand and respect each other
 
Understand and respect each other
25%
Nobody smokes, drinks or use drugs
 
Nobody smokes, drinks or use drugs
8%
Other specify
 
Other specify

15-19
21%
Responsible for own duties
 
Responsible for own duties
15%
Make time for each other
 
Make time for each other
48%
Understand and respect each other
 
Understand and respect each other
12%
Nobody smokes, drinks or use drugs
 
Nobody smokes, drinks or use drugs
4%
Other specify
 
Other specify

20-24
21%
Responsible for own duties
 
Responsible for own duties
13%
Make time for each other
 
Make time for each other
43%
Understand and respect each other
 
Understand and respect each other
16%
Nobody smokes, drinks or use drugs
 
Nobody smokes, drinks or use drugs
8%
Other specify
 
Other specify

25-30
33%
Responsible for own duties
 
Responsible for own duties
17%
Make time for each other
 
Make time for each other
50%
Understand and respect each other
 
Understand and respect each other
0%
Nobody smokes, drinks or use drugs
 
Nobody smokes, drinks or use drugs
0%
Other specify
 
Other specify

31-34
0%
Responsible for own duties
 
Responsible for own duties
25%
Make time for each other
 
Make time for each other
75%
Understand and respect each other
 
Understand and respect each other
0%
Nobody smokes, drinks or use drugs
 
Nobody smokes, drinks or use drugs
0%
Other specify
 
Other specify

35+
29%
Responsible for own duties
 
Responsible for own duties
14%
Make time for each other
 
Make time for each other
43%
Understand and respect each other
 
Understand and respect each other
14%
Nobody smokes, drinks or use drugs
 
Nobody smokes, drinks or use drugs
0%
Other specify
 
Other specify
21%
Responsible for own duties
 
Responsible for own duties
15%
Make time for each other
 
Make time for each other
47%
Understand and respect each other
 
Understand and respect each other
12%
Nobody smokes, drinks or use drugs
 
Nobody smokes, drinks or use drugs
5%
Other specify
 
Other specify

FEATURED ANSWERS

RELATED STORIES

เสียง (ที่ไม่ได้ยิน) ของคนในครอบครัว
Read more →

FEATURED IMAGES

No featured images yet.

MORE POLLS

FILTER

POLL LIST
All polls from most recent to oldest