การคุ้มครองเด็ก
สัมพันธภาพภายในครอบครัวและชุมชน เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน เรามาดูกันว่าน้องๆ เยาวชนไทยมองครอบครัวและชุมชนของตนเองว่าอย่างไรกันบ้างค่ะ
10 questions polled on this topic
53% response rate
3,217 responded out of 6,126 polled
ก.ย. 7. 2017
ปัจจุบันน้องๆ อาศัยอยู่กับใครที่บ้าน?
ก.ย. 7. 2017
ครอบครัวของน้องๆ ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น กินข้าวเย็น เล่นกีฬา ดูหนัง หรืออะไรแบบนี้บ่อยแค่ไหนคะ?
ก.ย. 7. 2017
ในชุมชนของน้องๆ มีการจัดกิจกรรมสร้างความสนิทสนมในครอบครัว หรือกิจกรรมที่ให้ครอบครัวได้มีส่วนร่วมบ้างไหมคะ?
ก.ย. 7. 2017
ปัจจุบันน้องๆ เป็นสมาชิกกลุ่ม ชมรม หรือเครือข่ายของเยาวชนที่ทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชุมชนหรือเปล่าคะ?
ก.ย. 7. 2017
(ถ้าตอบไม่ได้เป็น) แล้วน้องๆ อยากมีส่วนร่วมในกลุ่ม ชมรม หรือเครือข่ายเยาวชนที่ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมของชุมชนไหมคะ?
ก.ย. 7. 2017
น้องๆ เคยพบเห็นหรือประสบกับความรุนแรงทางร่างกายหรือวาจาภายในครอบครัว เช่น การทุบตี การด่าทอด้วยคำก้าวร้าว หรือการกระทำทารุณไหมคะ?
ก.ย. 7. 2017
(ถ้าตอบว่าเคย) แล้วน้องๆ ได้แจ้งเหตุความรุนแรงให้ใครทราบไหมคะ?
ก.ย. 7. 2017
(ถ้าตอบว่าไม่ได้แจ้งเหตุ) แล้วเหตุผลที่น้องๆ ไม่ได้แจ้งผู้อื่นคืออะไรคะ?
ก.ย. 7. 2017
น้องๆ คิดว่าปัญหาสำคัญที่สุดที่ตัวเองประสบในครอบครัวคืออะไรคะ?
ก.ย. 7. 2017
ในความคิดเห็นของน้องๆ อะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดที่ช่วยให้ครอบครัวมีความสุขคะ?

POLL RESULTS

ก.ย. 7. 2017
ปัจจุบันน้องๆ อาศัยอยู่กับใครที่บ้าน?
3,217 responded out of 6,126 polled
Female
79%
Parents/ siblings
 
Parents/ siblings
12%
Grandparents
 
Grandparents
4%
Relatives
 
Relatives
4%
Other (specify)
 
Other (specify)

Male
79%
Parents/ siblings
 
Parents/ siblings
10%
Grandparents
 
Grandparents
5%
Relatives
 
Relatives
6%
Other (specify)
 
Other (specify)
0-14
89%
Parents/ siblings
 
Parents/ siblings
3%
Grandparents
 
Grandparents
0%
Relatives
 
Relatives
8%
Other (specify)
 
Other (specify)

15-19
80%
Parents/ siblings
 
Parents/ siblings
12%
Grandparents
 
Grandparents
4%
Relatives
 
Relatives
4%
Other (specify)
 
Other (specify)

20-24
77%
Parents/ siblings
 
Parents/ siblings
8%
Grandparents
 
Grandparents
5%
Relatives
 
Relatives
11%
Other (specify)
 
Other (specify)

25-30
85%
Parents/ siblings
 
Parents/ siblings
0%
Grandparents
 
Grandparents
0%
Relatives
 
Relatives
15%
Other (specify)
 
Other (specify)

31-34
86%
Parents/ siblings
 
Parents/ siblings
0%
Grandparents
 
Grandparents
0%
Relatives
 
Relatives
14%
Other (specify)
 
Other (specify)

35+
41%
Parents/ siblings
 
Parents/ siblings
23%
Grandparents
 
Grandparents
32%
Relatives
 
Relatives
5%
Other (specify)
 
Other (specify)
79%
Parents/ siblings
 
Parents/ siblings
12%
Grandparents
 
Grandparents
4%
Relatives
 
Relatives
5%
Other (specify)
 
Other (specify)
ก.ย. 7. 2017
ครอบครัวของน้องๆ ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น กินข้าวเย็น เล่นกีฬา ดูหนัง หรืออะไรแบบนี้บ่อยแค่ไหนคะ?
3,535 responded out of 4,494 polled
Female
48%
Everyday
 
Everyday
32%
Almost everyday (3-5 times a month)
 
Almost everyday (3-5 times a month)
8%
3-4 times a month
 
3-4 times a month
5%
1-2 times a month
 
1-2 times a month
7%
Less than 1-2 times a month
 
Less than 1-2 times a month

Male
38%
Everyday
 
Everyday
35%
Almost everyday (3-5 times a month)
 
Almost everyday (3-5 times a month)
10%
3-4 times a month
 
3-4 times a month
7%
1-2 times a month
 
1-2 times a month
9%
Less than 1-2 times a month
 
Less than 1-2 times a month
0-14
46%
Everyday
 
Everyday
28%
Almost everyday (3-5 times a month)
 
Almost everyday (3-5 times a month)
4%
3-4 times a month
 
3-4 times a month
3%
1-2 times a month
 
1-2 times a month
20%
Less than 1-2 times a month
 
Less than 1-2 times a month

15-19
47%
Everyday
 
Everyday
32%
Almost everyday (3-5 times a month)
 
Almost everyday (3-5 times a month)
9%
3-4 times a month
 
3-4 times a month
5%
1-2 times a month
 
1-2 times a month
7%
Less than 1-2 times a month
 
Less than 1-2 times a month

20-24
30%
Everyday
 
Everyday
32%
Almost everyday (3-5 times a month)
 
Almost everyday (3-5 times a month)
10%
3-4 times a month
 
3-4 times a month
12%
1-2 times a month
 
1-2 times a month
17%
Less than 1-2 times a month
 
Less than 1-2 times a month

25-30
46%
Everyday
 
Everyday
31%
Almost everyday (3-5 times a month)
 
Almost everyday (3-5 times a month)
0%
3-4 times a month
 
3-4 times a month
15%
1-2 times a month
 
1-2 times a month
8%
Less than 1-2 times a month
 
Less than 1-2 times a month

31-34
40%
Everyday
 
Everyday
20%
Almost everyday (3-5 times a month)
 
Almost everyday (3-5 times a month)
0%
3-4 times a month
 
3-4 times a month
40%
1-2 times a month
 
1-2 times a month
0%
Less than 1-2 times a month
 
Less than 1-2 times a month

35+
33%
Everyday
 
Everyday
43%
Almost everyday (3-5 times a month)
 
Almost everyday (3-5 times a month)
10%
3-4 times a month
 
3-4 times a month
14%
1-2 times a month
 
1-2 times a month
0%
Less than 1-2 times a month
 
Less than 1-2 times a month
45%
Everyday
 
Everyday
32%
Almost everyday (3-5 times a month)
 
Almost everyday (3-5 times a month)
9%
3-4 times a month
 
3-4 times a month
6%
1-2 times a month
 
1-2 times a month
8%
Less than 1-2 times a month
 
Less than 1-2 times a month
ก.ย. 7. 2017
ในชุมชนของน้องๆ มีการจัดกิจกรรมสร้างความสนิทสนมในครอบครัว หรือกิจกรรมที่ให้ครอบครัวได้มีส่วนร่วมบ้างไหมคะ?
3,463 responded out of 3,500 polled
Female
32%
Yes
 
Yes
43%
No
 
No
24%
Don't know
 
Don't know

Male
38%
Yes
 
Yes
40%
No
 
No
22%
Don't know
 
Don't know
0-14
25%
Yes
 
Yes
29%
No
 
No
45%
Don't know
 
Don't know

15-19
34%
Yes
 
Yes
43%
No
 
No
23%
Don't know
 
Don't know

20-24
32%
Yes
 
Yes
49%
No
 
No
20%
Don't know
 
Don't know

25-30
54%
Yes
 
Yes
46%
No
 
No
0%
Don't know
 
Don't know

31-34
60%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No
40%
Don't know
 
Don't know

35+
38%
Yes
 
Yes
38%
No
 
No
24%
Don't know
 
Don't know
34%
Yes
 
Yes
42%
No
 
No
24%
Don't know
 
Don't know
ก.ย. 7. 2017
ปัจจุบันน้องๆ เป็นสมาชิกกลุ่ม ชมรม หรือเครือข่ายของเยาวชนที่ทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชุมชนหรือเปล่าคะ?
3,406 responded out of 3,433 polled
Female
48%
Yes
 
Yes
52%
No
 
No

Male
58%
Yes
 
Yes
42%
No
 
No
0-14
48%
Yes
 
Yes
52%
No
 
No

15-19
49%
Yes
 
Yes
51%
No
 
No

20-24
69%
Yes
 
Yes
31%
No
 
No

25-30
31%
Yes
 
Yes
69%
No
 
No

31-34
40%
Yes
 
Yes
60%
No
 
No

35+
43%
Yes
 
Yes
57%
No
 
No
52%
Yes
 
Yes
48%
No
 
No
ก.ย. 7. 2017
(ถ้าตอบไม่ได้เป็น) แล้วน้องๆ อยากมีส่วนร่วมในกลุ่ม ชมรม หรือเครือข่ายเยาวชนที่ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมของชุมชนไหมคะ?
1,642 responded out of 1,658 polled
Female
82%
Yes
 
Yes
18%
No
 
No

Male
71%
Yes
 
Yes
29%
No
 
No
0-14
68%
Yes
 
Yes
32%
No
 
No

15-19
79%
Yes
 
Yes
21%
No
 
No

20-24
76%
Yes
 
Yes
24%
No
 
No

25-30
78%
Yes
 
Yes
22%
No
 
No

31-34
67%
Yes
 
Yes
33%
No
 
No

35+
67%
Yes
 
Yes
33%
No
 
No
78%
Yes
 
Yes
22%
No
 
No
ก.ย. 7. 2017
น้องๆ เคยพบเห็นหรือประสบกับความรุนแรงทางร่างกายหรือวาจาภายในครอบครัว เช่น การทุบตี การด่าทอด้วยคำก้าวร้าว หรือการกระทำทารุณไหมคะ?
3,352 responded out of 3,365 polled
Female
52%
Yes
 
Yes
48%
No
 
No

Male
59%
Yes
 
Yes
41%
No
 
No
0-14
40%
Yes
 
Yes
60%
No
 
No

15-19
52%
Yes
 
Yes
48%
No
 
No

20-24
66%
Yes
 
Yes
34%
No
 
No

25-30
62%
Yes
 
Yes
38%
No
 
No

31-34
100%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No

35+
55%
Yes
 
Yes
45%
No
 
No
55%
Yes
 
Yes
45%
No
 
No
ก.ย. 7. 2017
(ถ้าตอบว่าเคย) แล้วน้องๆ ได้แจ้งเหตุความรุนแรงให้ใครทราบไหมคะ?
2,234 responded out of 2,548 polled
Female
8%
Police or child protection service
 
Police or child protection service
48%
Adult in your family
 
Adult in your family
5%
Adult in community
 
Adult in community
2%
Friend
 
Friend
37%
Didn't report
 
Didn't report

Male
11%
Police or child protection service
 
Police or child protection service
37%
Adult in your family
 
Adult in your family
6%
Adult in community
 
Adult in community
2%
Friend
 
Friend
43%
Didn't report
 
Didn't report
0-14
11%
Police or child protection service
 
Police or child protection service
53%
Adult in your family
 
Adult in your family
11%
Adult in community
 
Adult in community
0%
Friend
 
Friend
26%
Didn't report
 
Didn't report

15-19
9%
Police or child protection service
 
Police or child protection service
45%
Adult in your family
 
Adult in your family
5%
Adult in community
 
Adult in community
2%
Friend
 
Friend
39%
Didn't report
 
Didn't report

20-24
11%
Police or child protection service
 
Police or child protection service
36%
Adult in your family
 
Adult in your family
4%
Adult in community
 
Adult in community
3%
Friend
 
Friend
46%
Didn't report
 
Didn't report

25-30
17%
Police or child protection service
 
Police or child protection service
33%
Adult in your family
 
Adult in your family
17%
Adult in community
 
Adult in community
17%
Friend
 
Friend
17%
Didn't report
 
Didn't report

31-34
0%
Police or child protection service
 
Police or child protection service
75%
Adult in your family
 
Adult in your family
25%
Adult in community
 
Adult in community
0%
Friend
 
Friend
0%
Didn't report
 
Didn't report

35+
0%
Police or child protection service
 
Police or child protection service
54%
Adult in your family
 
Adult in your family
0%
Adult in community
 
Adult in community
0%
Friend
 
Friend
46%
Didn't report
 
Didn't report
9%
Police or child protection service
 
Police or child protection service
44%
Adult in your family
 
Adult in your family
6%
Adult in community
 
Adult in community
2%
Friend
 
Friend
39%
Didn't report
 
Didn't report
ก.ย. 7. 2017
(ถ้าตอบว่าไม่ได้แจ้งเหตุ) แล้วเหตุผลที่น้องๆ ไม่ได้แจ้งผู้อื่นคืออะไรคะ?
863 responded out of 873 polled
Female
50%
It's a normal thing in families
 
It's a normal thing in families
7%
Afraid I will get in more trouble
 
Afraid I will get in more trouble
22%
Didn't think anyone can help
 
Didn't think anyone can help
21%
Other specify
 
Other specify

Male
40%
It's a normal thing in families
 
It's a normal thing in families
7%
Afraid I will get in more trouble
 
Afraid I will get in more trouble
28%
Didn't think anyone can help
 
Didn't think anyone can help
25%
Other specify
 
Other specify
0-14
40%
It's a normal thing in families
 
It's a normal thing in families
20%
Afraid I will get in more trouble
 
Afraid I will get in more trouble
20%
Didn't think anyone can help
 
Didn't think anyone can help
20%
Other specify
 
Other specify

15-19
49%
It's a normal thing in families
 
It's a normal thing in families
6%
Afraid I will get in more trouble
 
Afraid I will get in more trouble
24%
Didn't think anyone can help
 
Didn't think anyone can help
20%
Other specify
 
Other specify

20-24
29%
It's a normal thing in families
 
It's a normal thing in families
6%
Afraid I will get in more trouble
 
Afraid I will get in more trouble
28%
Didn't think anyone can help
 
Didn't think anyone can help
38%
Other specify
 
Other specify

25-30
0%
It's a normal thing in families
 
It's a normal thing in families
0%
Afraid I will get in more trouble
 
Afraid I will get in more trouble
0%
Didn't think anyone can help
 
Didn't think anyone can help
100%
Other specify
 
Other specify

31-34
0%
It's a normal thing in families
 
It's a normal thing in families
0%
Afraid I will get in more trouble
 
Afraid I will get in more trouble
0%
Didn't think anyone can help
 
Didn't think anyone can help
0%
Other specify
 
Other specify

35+
33%
It's a normal thing in families
 
It's a normal thing in families
33%
Afraid I will get in more trouble
 
Afraid I will get in more trouble
33%
Didn't think anyone can help
 
Didn't think anyone can help
0%
Other specify
 
Other specify
46%
It's a normal thing in families
 
It's a normal thing in families
7%
Afraid I will get in more trouble
 
Afraid I will get in more trouble
24%
Didn't think anyone can help
 
Didn't think anyone can help
23%
Other specify
 
Other specify
ก.ย. 7. 2017
น้องๆ คิดว่าปัญหาสำคัญที่สุดที่ตัวเองประสบในครอบครัวคืออะไรคะ?
2,292 responded out of 2,350 polled
Female
19%
Family has no time for each other
 
Family has no time for each other
36%
Family doesn't understand each other
 
Family doesn't understand each other
9%
Family use violence
 
Family use violence
21%
Family doesn't have enough income
 
Family doesn't have enough income
15%
Other specify
 
Other specify

Male
22%
Family has no time for each other
 
Family has no time for each other
35%
Family doesn't understand each other
 
Family doesn't understand each other
8%
Family use violence
 
Family use violence
18%
Family doesn't have enough income
 
Family doesn't have enough income
18%
Other specify
 
Other specify
0-14
25%
Family has no time for each other
 
Family has no time for each other
21%
Family doesn't understand each other
 
Family doesn't understand each other
12%
Family use violence
 
Family use violence
12%
Family doesn't have enough income
 
Family doesn't have enough income
29%
Other specify
 
Other specify

15-19
19%
Family has no time for each other
 
Family has no time for each other
37%
Family doesn't understand each other
 
Family doesn't understand each other
8%
Family use violence
 
Family use violence
20%
Family doesn't have enough income
 
Family doesn't have enough income
15%
Other specify
 
Other specify

20-24
20%
Family has no time for each other
 
Family has no time for each other
30%
Family doesn't understand each other
 
Family doesn't understand each other
13%
Family use violence
 
Family use violence
22%
Family doesn't have enough income
 
Family doesn't have enough income
16%
Other specify
 
Other specify

25-30
33%
Family has no time for each other
 
Family has no time for each other
0%
Family doesn't understand each other
 
Family doesn't understand each other
0%
Family use violence
 
Family use violence
17%
Family doesn't have enough income
 
Family doesn't have enough income
50%
Other specify
 
Other specify

31-34
25%
Family has no time for each other
 
Family has no time for each other
25%
Family doesn't understand each other
 
Family doesn't understand each other
0%
Family use violence
 
Family use violence
50%
Family doesn't have enough income
 
Family doesn't have enough income
0%
Other specify
 
Other specify

35+
27%
Family has no time for each other
 
Family has no time for each other
33%
Family doesn't understand each other
 
Family doesn't understand each other
13%
Family use violence
 
Family use violence
13%
Family doesn't have enough income
 
Family doesn't have enough income
13%
Other specify
 
Other specify
19%
Family has no time for each other
 
Family has no time for each other
36%
Family doesn't understand each other
 
Family doesn't understand each other
9%
Family use violence
 
Family use violence
20%
Family doesn't have enough income
 
Family doesn't have enough income
16%
Other specify
 
Other specify
ก.ย. 7. 2017
ในความคิดเห็นของน้องๆ อะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดที่ช่วยให้ครอบครัวมีความสุขคะ?
2,244 responded out of 2,259 polled
Female
21%
Responsible for own duties
 
Responsible for own duties
14%
Make time for each other
 
Make time for each other
48%
Understand and respect each other
 
Understand and respect each other
12%
Nobody smokes, drinks or use drugs
 
Nobody smokes, drinks or use drugs
5%
Other specify
 
Other specify

Male
21%
Responsible for own duties
 
Responsible for own duties
18%
Make time for each other
 
Make time for each other
44%
Understand and respect each other
 
Understand and respect each other
13%
Nobody smokes, drinks or use drugs
 
Nobody smokes, drinks or use drugs
4%
Other specify
 
Other specify
0-14
21%
Responsible for own duties
 
Responsible for own duties
17%
Make time for each other
 
Make time for each other
29%
Understand and respect each other
 
Understand and respect each other
25%
Nobody smokes, drinks or use drugs
 
Nobody smokes, drinks or use drugs
8%
Other specify
 
Other specify

15-19
21%
Responsible for own duties
 
Responsible for own duties
15%
Make time for each other
 
Make time for each other
48%
Understand and respect each other
 
Understand and respect each other
12%
Nobody smokes, drinks or use drugs
 
Nobody smokes, drinks or use drugs
4%
Other specify
 
Other specify

20-24
21%
Responsible for own duties
 
Responsible for own duties
13%
Make time for each other
 
Make time for each other
43%
Understand and respect each other
 
Understand and respect each other
16%
Nobody smokes, drinks or use drugs
 
Nobody smokes, drinks or use drugs
8%
Other specify
 
Other specify

25-30
33%
Responsible for own duties
 
Responsible for own duties
17%
Make time for each other
 
Make time for each other
50%
Understand and respect each other
 
Understand and respect each other
0%
Nobody smokes, drinks or use drugs
 
Nobody smokes, drinks or use drugs
0%
Other specify
 
Other specify

31-34
0%
Responsible for own duties
 
Responsible for own duties
25%
Make time for each other
 
Make time for each other
75%
Understand and respect each other
 
Understand and respect each other
0%
Nobody smokes, drinks or use drugs
 
Nobody smokes, drinks or use drugs
0%
Other specify
 
Other specify

35+
29%
Responsible for own duties
 
Responsible for own duties
14%
Make time for each other
 
Make time for each other
43%
Understand and respect each other
 
Understand and respect each other
14%
Nobody smokes, drinks or use drugs
 
Nobody smokes, drinks or use drugs
0%
Other specify
 
Other specify
21%
Responsible for own duties
 
Responsible for own duties
15%
Make time for each other
 
Make time for each other
47%
Understand and respect each other
 
Understand and respect each other
12%
Nobody smokes, drinks or use drugs
 
Nobody smokes, drinks or use drugs
5%
Other specify
 
Other specify

FEATURED ANSWERS

RELATED STORIES

เสียง (ที่ไม่ได้ยิน) ของคนในครอบครัว
Read more →

FEATURED IMAGES

No featured images yet.

MORE POLLS

FILTER

POLL LIST
All polls from most recent to oldest