การคุ้มครองเด็ก
สัมพันธภาพภายในครอบครัวและชุมชน เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน เรามาดูกันว่าน้องๆ เยาวชนไทยมองครอบครัวและชุมชนของตนเองว่าอย่างไรกันบ้างค่ะ
10 questions polled on this topic
43% response rate
1,318 responded out of 3,036 polled
ก.ย. 7. 2017
ปัจจุบันน้องๆ อาศัยอยู่กับใครที่บ้าน?
ก.ย. 7. 2017
ครอบครัวของน้องๆ ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น กินข้าวเย็น เล่นกีฬา ดูหนัง หรืออะไรแบบนี้บ่อยแค่ไหนคะ?
ก.ย. 7. 2017
ในชุมชนของน้องๆ มีการจัดกิจกรรมสร้างความสนิทสนมในครอบครัว หรือกิจกรรมที่ให้ครอบครัวได้มีส่วนร่วมบ้างไหมคะ?
ก.ย. 7. 2017
ปัจจุบันน้องๆ เป็นสมาชิกกลุ่ม ชมรม หรือเครือข่ายของเยาวชนที่ทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชุมชนหรือเปล่าคะ?
ก.ย. 7. 2017
(ถ้าตอบไม่ได้เป็น) แล้วน้องๆ อยากมีส่วนร่วมในกลุ่ม ชมรม หรือเครือข่ายเยาวชนที่ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมของชุมชนไหมคะ?
ก.ย. 7. 2017
น้องๆ เคยพบเห็นหรือประสบกับความรุนแรงทางร่างกายหรือวาจาภายในครอบครัว เช่น การทุบตี การด่าทอด้วยคำก้าวร้าว หรือการกระทำทารุณไหมคะ?
ก.ย. 7. 2017
(ถ้าตอบว่าเคย) แล้วน้องๆ ได้แจ้งเหตุความรุนแรงให้ใครทราบไหมคะ?
ก.ย. 7. 2017
(ถ้าตอบว่าไม่ได้แจ้งเหตุ) แล้วเหตุผลที่น้องๆ ไม่ได้แจ้งผู้อื่นคืออะไรคะ?
ก.ย. 7. 2017
น้องๆ คิดว่าปัญหาสำคัญที่สุดที่ตัวเองประสบในครอบครัวคืออะไรคะ?
ก.ย. 7. 2017
ในความคิดเห็นของน้องๆ อะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดที่ช่วยให้ครอบครัวมีความสุขคะ?

ผลโพล

ก.ย. 7. 2017
ปัจจุบันน้องๆ อาศัยอยู่กับใครที่บ้าน?
มีผู้ตอบจำนวน 1,318 จากทั้งหมด 3,036 ที่ทำการสำรวจ
0-14
3%
grandparents
 
grandparents
0%
relatives
 
relatives
9%
other (specify)
 
other (specify)
88%
parents/ siblings
 
parents/ siblings

15-19
12%
grandparents
 
grandparents
4%
relatives
 
relatives
4%
other (specify)
 
other (specify)
80%
parents/ siblings
 
parents/ siblings

20-24
9%
grandparents
 
grandparents
5%
relatives
 
relatives
10%
other (specify)
 
other (specify)
76%
parents/ siblings
 
parents/ siblings

25-30
0%
grandparents
 
grandparents
0%
relatives
 
relatives
17%
other (specify)
 
other (specify)
83%
parents/ siblings
 
parents/ siblings

31-34
0%
grandparents
 
grandparents
0%
relatives
 
relatives
0%
other (specify)
 
other (specify)
100%
parents/ siblings
 
parents/ siblings

35+
22%
grandparents
 
grandparents
33%
relatives
 
relatives
0%
other (specify)
 
other (specify)
44%
parents/ siblings
 
parents/ siblings
4%
Relatives
 
Relatives
78%
Parents/ siblings
 
Parents/ siblings
5%
Other (specify)
 
Other (specify)
12%
Grandparents
 
Grandparents
ก.ย. 7. 2017
ครอบครัวของน้องๆ ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น กินข้าวเย็น เล่นกีฬา ดูหนัง หรืออะไรแบบนี้บ่อยแค่ไหนคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 1,549 จากทั้งหมด 2,503 ที่ทำการสำรวจ
0-14
3%
3-4 times a month
 
3-4 times a month
21%
less than 1-2 times a month
 
less than 1-2 times a month
3%
1-2 times a month
 
1-2 times a month
26%
almost everyday (3-5 times a month)
 
almost everyday (3-5 times a month)
47%
everyday
 
everyday

15-19
9%
3-4 times a month
 
3-4 times a month
7%
less than 1-2 times a month
 
less than 1-2 times a month
5%
1-2 times a month
 
1-2 times a month
33%
almost everyday (3-5 times a month)
 
almost everyday (3-5 times a month)
46%
everyday
 
everyday

20-24
11%
3-4 times a month
 
3-4 times a month
16%
less than 1-2 times a month
 
less than 1-2 times a month
12%
1-2 times a month
 
1-2 times a month
34%
almost everyday (3-5 times a month)
 
almost everyday (3-5 times a month)
28%
everyday
 
everyday

25-30
0%
3-4 times a month
 
3-4 times a month
0%
less than 1-2 times a month
 
less than 1-2 times a month
17%
1-2 times a month
 
1-2 times a month
33%
almost everyday (3-5 times a month)
 
almost everyday (3-5 times a month)
50%
everyday
 
everyday

31-34
0%
3-4 times a month
 
3-4 times a month
0%
less than 1-2 times a month
 
less than 1-2 times a month
40%
1-2 times a month
 
1-2 times a month
20%
almost everyday (3-5 times a month)
 
almost everyday (3-5 times a month)
40%
everyday
 
everyday

35+
12%
3-4 times a month
 
3-4 times a month
0%
less than 1-2 times a month
 
less than 1-2 times a month
12%
1-2 times a month
 
1-2 times a month
50%
almost everyday (3-5 times a month)
 
almost everyday (3-5 times a month)
25%
everyday
 
everyday
8%
Less than 1-2 times a month
 
Less than 1-2 times a month
6%
1-2 times a month
 
1-2 times a month
9%
3-4 times a month
 
3-4 times a month
33%
Almost everyday (3-5 times a month)
 
Almost everyday (3-5 times a month)
44%
Everyday
 
Everyday
ก.ย. 7. 2017
ในชุมชนของน้องๆ มีการจัดกิจกรรมสร้างความสนิทสนมในครอบครัว หรือกิจกรรมที่ให้ครอบครัวได้มีส่วนร่วมบ้างไหมคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 1,534 จากทั้งหมด 1,571 ที่ทำการสำรวจ
0-14
24%
yes
 
yes
45%
don't know
 
don't know
30%
no
 
no

15-19
33%
yes
 
yes
23%
don't know
 
don't know
44%
no
 
no

20-24
30%
yes
 
yes
21%
don't know
 
don't know
49%
no
 
no

25-30
50%
yes
 
yes
0%
don't know
 
don't know
50%
no
 
no

31-34
60%
yes
 
yes
40%
don't know
 
don't know
0%
no
 
no

35+
38%
yes
 
yes
25%
don't know
 
don't know
38%
no
 
no
24%
Don't know
 
Don't know
43%
No
 
No
34%
Yes
 
Yes
ก.ย. 7. 2017
ปัจจุบันน้องๆ เป็นสมาชิกกลุ่ม ชมรม หรือเครือข่ายของเยาวชนที่ทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชุมชนหรือเปล่าคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 1,516 จากทั้งหมด 1,543 ที่ทำการสำรวจ
0-14
48%
yes
 
yes
52%
no
 
no

15-19
49%
yes
 
yes
51%
no
 
no

20-24
67%
yes
 
yes
33%
no
 
no

25-30
33%
yes
 
yes
67%
no
 
no

31-34
40%
yes
 
yes
60%
no
 
no

35+
38%
yes
 
yes
62%
no
 
no
48%
No
 
No
52%
Yes
 
Yes
ก.ย. 7. 2017
(ถ้าตอบไม่ได้เป็น) แล้วน้องๆ อยากมีส่วนร่วมในกลุ่ม ชมรม หรือเครือข่ายเยาวชนที่ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมของชุมชนไหมคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 744 จากทั้งหมด 760 ที่ทำการสำรวจ
0-14
67%
yes
 
yes
33%
no
 
no

15-19
78%
yes
 
yes
22%
no
 
no

20-24
76%
yes
 
yes
24%
no
 
no

25-30
75%
yes
 
yes
25%
no
 
no

31-34
67%
yes
 
yes
33%
no
 
no

35+
80%
yes
 
yes
20%
no
 
no
22%
No
 
No
78%
Yes
 
Yes
ก.ย. 7. 2017
น้องๆ เคยพบเห็นหรือประสบกับความรุนแรงทางร่างกายหรือวาจาภายในครอบครัว เช่น การทุบตี การด่าทอด้วยคำก้าวร้าว หรือการกระทำทารุณไหมคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 1,499 จากทั้งหมด 1,512 ที่ทำการสำรวจ
0-14
45%
yes
 
yes
55%
no
 
no

15-19
58%
yes
 
yes
42%
no
 
no

20-24
70%
yes
 
yes
30%
no
 
no

25-30
67%
yes
 
yes
33%
no
 
no

31-34
100%
yes
 
yes
0%
no
 
no

35+
62%
yes
 
yes
38%
no
 
no
40%
No
 
No
60%
Yes
 
Yes
ก.ย. 7. 2017
(ถ้าตอบว่าเคย) แล้วน้องๆ ได้แจ้งเหตุความรุนแรงให้ใครทราบไหมคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 1,110 จากทั้งหมด 1,422 ที่ทำการสำรวจ
0-14
11%
adult in community
 
adult in community
53%
adult in your family
 
adult in your family
11%
police or child protection service
 
police or child protection service
26%
didn't report
 
didn't report
0%
friend
 
friend

15-19
5%
adult in community
 
adult in community
45%
adult in your family
 
adult in your family
9%
police or child protection service
 
police or child protection service
39%
didn't report
 
didn't report
2%
friend
 
friend

20-24
4%
adult in community
 
adult in community
36%
adult in your family
 
adult in your family
12%
police or child protection service
 
police or child protection service
46%
didn't report
 
didn't report
3%
friend
 
friend

25-30
17%
adult in community
 
adult in community
33%
adult in your family
 
adult in your family
17%
police or child protection service
 
police or child protection service
17%
didn't report
 
didn't report
17%
friend
 
friend

31-34
25%
adult in community
 
adult in community
75%
adult in your family
 
adult in your family
0%
police or child protection service
 
police or child protection service
0%
didn't report
 
didn't report
0%
friend
 
friend

35+
0%
adult in community
 
adult in community
50%
adult in your family
 
adult in your family
0%
police or child protection service
 
police or child protection service
50%
didn't report
 
didn't report
0%
friend
 
friend
39%
Didn't report
 
Didn't report
2%
Friend
 
Friend
6%
Adult in community
 
Adult in community
44%
Adult in your family
 
Adult in your family
9%
Police or child protection service
 
Police or child protection service
ก.ย. 7. 2017
(ถ้าตอบว่าไม่ได้แจ้งเหตุ) แล้วเหตุผลที่น้องๆ ไม่ได้แจ้งผู้อื่นคืออะไรคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 431 จากทั้งหมด 440 ที่ทำการสำรวจ
0-14
20%
afraid i will get in more trouble
 
afraid i will get in more trouble
40%
it's a normal thing in families
 
it's a normal thing in families
20%
other specify
 
other specify
20%
didn't think anyone can help
 
didn't think anyone can help

15-19
7%
afraid i will get in more trouble
 
afraid i will get in more trouble
49%
it's a normal thing in families
 
it's a normal thing in families
20%
other specify
 
other specify
24%
didn't think anyone can help
 
didn't think anyone can help

20-24
6%
afraid i will get in more trouble
 
afraid i will get in more trouble
29%
it's a normal thing in families
 
it's a normal thing in families
37%
other specify
 
other specify
29%
didn't think anyone can help
 
didn't think anyone can help

25-30
0%
afraid i will get in more trouble
 
afraid i will get in more trouble
0%
it's a normal thing in families
 
it's a normal thing in families
100%
other specify
 
other specify
0%
didn't think anyone can help
 
didn't think anyone can help

31-34
0%
afraid i will get in more trouble
 
afraid i will get in more trouble
0%
it's a normal thing in families
 
it's a normal thing in families
0%
other specify
 
other specify
0%
didn't think anyone can help
 
didn't think anyone can help

35+
33%
afraid i will get in more trouble
 
afraid i will get in more trouble
33%
it's a normal thing in families
 
it's a normal thing in families
0%
other specify
 
other specify
33%
didn't think anyone can help
 
didn't think anyone can help
23%
Other specify
 
Other specify
24%
Didn't think anyone can help
 
Didn't think anyone can help
7%
Afraid I will get in more trouble
 
Afraid I will get in more trouble
46%
It's a normal thing in families
 
It's a normal thing in families
ก.ย. 7. 2017
น้องๆ คิดว่าปัญหาสำคัญที่สุดที่ตัวเองประสบในครอบครัวคืออะไรคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 1,144 จากทั้งหมด 1,200 ที่ทำการสำรวจ
0-14
21%
family doesn't understand each other
 
family doesn't understand each other
25%
family has no time for each other
 
family has no time for each other
12%
family doesn't have enough income
 
family doesn't have enough income
29%
other specify
 
other specify
12%
family use violence
 
family use violence

15-19
37%
family doesn't understand each other
 
family doesn't understand each other
19%
family has no time for each other
 
family has no time for each other
20%
family doesn't have enough income
 
family doesn't have enough income
15%
other specify
 
other specify
9%
family use violence
 
family use violence

20-24
28%
family doesn't understand each other
 
family doesn't understand each other
20%
family has no time for each other
 
family has no time for each other
23%
family doesn't have enough income
 
family doesn't have enough income
16%
other specify
 
other specify
13%
family use violence
 
family use violence

25-30
0%
family doesn't understand each other
 
family doesn't understand each other
33%
family has no time for each other
 
family has no time for each other
17%
family doesn't have enough income
 
family doesn't have enough income
50%
other specify
 
other specify
0%
family use violence
 
family use violence

31-34
25%
family doesn't understand each other
 
family doesn't understand each other
25%
family has no time for each other
 
family has no time for each other
50%
family doesn't have enough income
 
family doesn't have enough income
0%
other specify
 
other specify
0%
family use violence
 
family use violence

35+
29%
family doesn't understand each other
 
family doesn't understand each other
29%
family has no time for each other
 
family has no time for each other
14%
family doesn't have enough income
 
family doesn't have enough income
14%
other specify
 
other specify
14%
family use violence
 
family use violence
16%
Other specify
 
Other specify
20%
Family doesn't have enough income
 
Family doesn't have enough income
9%
Family use violence
 
Family use violence
36%
Family doesn't understand each other
 
Family doesn't understand each other
19%
Family has no time for each other
 
Family has no time for each other
ก.ย. 7. 2017
ในความคิดเห็นของน้องๆ อะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดที่ช่วยให้ครอบครัวมีความสุขคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 1,122 จากทั้งหมด 1,137 ที่ทำการสำรวจ
0-14
29%
understand and respect each other
 
understand and respect each other
21%
responsible for own duties
 
responsible for own duties
25%
nobody smokes, drinks or use drugs
 
nobody smokes, drinks or use drugs
8%
other specify
 
other specify
17%
make time for each other
 
make time for each other

15-19
48%
understand and respect each other
 
understand and respect each other
21%
responsible for own duties
 
responsible for own duties
12%
nobody smokes, drinks or use drugs
 
nobody smokes, drinks or use drugs
4%
other specify
 
other specify
15%
make time for each other
 
make time for each other

20-24
44%
understand and respect each other
 
understand and respect each other
21%
responsible for own duties
 
responsible for own duties
16%
nobody smokes, drinks or use drugs
 
nobody smokes, drinks or use drugs
7%
other specify
 
other specify
12%
make time for each other
 
make time for each other

25-30
50%
understand and respect each other
 
understand and respect each other
33%
responsible for own duties
 
responsible for own duties
0%
nobody smokes, drinks or use drugs
 
nobody smokes, drinks or use drugs
0%
other specify
 
other specify
17%
make time for each other
 
make time for each other

31-34
75%
understand and respect each other
 
understand and respect each other
0%
responsible for own duties
 
responsible for own duties
0%
nobody smokes, drinks or use drugs
 
nobody smokes, drinks or use drugs
0%
other specify
 
other specify
25%
make time for each other
 
make time for each other

35+
43%
understand and respect each other
 
understand and respect each other
29%
responsible for own duties
 
responsible for own duties
14%
nobody smokes, drinks or use drugs
 
nobody smokes, drinks or use drugs
0%
other specify
 
other specify
14%
make time for each other
 
make time for each other
5%
Other specify
 
Other specify
12%
Nobody smokes, drinks or use drugs
 
Nobody smokes, drinks or use drugs
47%
Understand and respect each other
 
Understand and respect each other
15%
Make time for each other
 
Make time for each other
21%
Responsible for own duties
 
Responsible for own duties

คำตอบที่โดดเด่น

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

โลกออนไลน์: คุณไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งที่คุณโพสต์
อ่านเพิ่มเติม →

รูปภาพแนะนำ

ยังไม่มีรูปภาพแนะนำ

โพลอื่นๆ

ตัวกรอง

รายการโพล
โพลทั้งหมดตั้งแต่ล่าสุดจนถึงเก่าสุด