สถานการณ์ฉุกเฉิน
เพราะปัจจุบันมีเด็กผู้อพยพจำนวนมากทั่วโลกที่ต้องฝ่าฝันอุปสรรคต่างๆมากมาย เพื่อเดินทางไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สถานการณ์ของเด็กและเยาวชนเหล่านี้จึงสำคัญมาก เรามาดูกันว่าน้องๆ ชาวไทยมองเรื่องการอพยพย้ายถิ่นฐานว่าอย่างไรกันบ้างค่ะ
7 questions polled on this topic
___ response rate
0 responded out of 0 polled
ส.ค. 23. 2017
น้องๆ คิดว่าการย้ายถิ่นฐานเป็นสิทธิอย่างหนึ่งของมนุษย์หรือเปล่าคะ?
ส.ค. 23. 2017
น้องๆ คิดว่าอะไรเป็นสาเหตุให้เด็กต้องย้ายที่อยู่จากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งคะ
ส.ค. 23. 2017
น้องๆ คิดว่าอะไรคือเรื่องเลวร้ายที่สุดที่เด็กผู้อพยพจะต้องพบเจอคะ
ส.ค. 23. 2017
น้องๆ คิดว่าถ้ามีเด็กจำนวนมากอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศ พวกเขาจะก่อให้เกิดอะไร?
ส.ค. 23. 2017
หลังจากที่เด็กผู้อพยพเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศแล้ว น้องๆ คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาคะ?
ส.ค. 23. 2017
แล้วน้องๆ คิดว่าอะไรคือปัญหาที่สำคัญที่สุดที่พวกเด็กๆ ที่ย้ายที่อยู่ต้องพบเจอ
ส.ค. 23. 2017
น้องๆ คิดว่ารัฐบาลประเทศต่างๆ ควรทำอย่างไรเพื่อปกป้องเด็กผู้อพยพหรือลี้ภัยคะ?

POLL RESULTS

ส.ค. 23. 2017
น้องๆ คิดว่าการย้ายถิ่นฐานเป็นสิทธิอย่างหนึ่งของมนุษย์หรือเปล่าคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
97%
Yes
 
Yes
3%
No
 
No

Male
98%
Yes
 
Yes
2%
No
 
No
0-14
100%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No

15-19
97%
Yes
 
Yes
3%
No
 
No

20-24
99%
Yes
 
Yes
1%
No
 
No

25-30
100%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No

31-34
100%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No

35+
100%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No
97%
Yes
 
Yes
3%
No
 
No
ส.ค. 23. 2017
น้องๆ คิดว่าอะไรเป็นสาเหตุให้เด็กต้องย้ายที่อยู่จากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งคะ
0 responded out of 0 polled
Female
14%
To escape from violence
 
To escape from violence
37%
To improve their economic situation
 
To improve their economic situation
31%
To meet their family members
 
To meet their family members
18%
Other (Specify)
 
Other (Specify)

Male
23%
To escape from violence
 
To escape from violence
33%
To improve their economic situation
 
To improve their economic situation
26%
To meet their family members
 
To meet their family members
18%
Other (Specify)
 
Other (Specify)
0-14
32%
To escape from violence
 
To escape from violence
21%
To improve their economic situation
 
To improve their economic situation
39%
To meet their family members
 
To meet their family members
8%
Other (Specify)
 
Other (Specify)

15-19
17%
To escape from violence
 
To escape from violence
36%
To improve their economic situation
 
To improve their economic situation
29%
To meet their family members
 
To meet their family members
18%
Other (Specify)
 
Other (Specify)

20-24
17%
To escape from violence
 
To escape from violence
41%
To improve their economic situation
 
To improve their economic situation
22%
To meet their family members
 
To meet their family members
19%
Other (Specify)
 
Other (Specify)

25-30
0%
To escape from violence
 
To escape from violence
67%
To improve their economic situation
 
To improve their economic situation
33%
To meet their family members
 
To meet their family members
0%
Other (Specify)
 
Other (Specify)

31-34
60%
To escape from violence
 
To escape from violence
20%
To improve their economic situation
 
To improve their economic situation
20%
To meet their family members
 
To meet their family members
0%
Other (Specify)
 
Other (Specify)

35+
18%
To escape from violence
 
To escape from violence
18%
To improve their economic situation
 
To improve their economic situation
55%
To meet their family members
 
To meet their family members
9%
Other (Specify)
 
Other (Specify)
18%
To escape from violence
 
To escape from violence
35%
To improve their economic situation
 
To improve their economic situation
29%
To meet their family members
 
To meet their family members
18%
Other (Specify)
 
Other (Specify)
ส.ค. 23. 2017
น้องๆ คิดว่าอะไรคือเรื่องเลวร้ายที่สุดที่เด็กผู้อพยพจะต้องพบเจอคะ
0 responded out of 0 polled
Female
33%
Violence, abuse, explotation
 
Violence, abuse, explotation
6%
sexual violence
 
sexual violence
57%
Dangers from their surroundings
 
Dangers from their surroundings
3%
Other (Specify)
 
Other (Specify)

Male
48%
Violence, abuse, explotation
 
Violence, abuse, explotation
5%
sexual violence
 
sexual violence
45%
Dangers from their surroundings
 
Dangers from their surroundings
2%
Other (Specify)
 
Other (Specify)
0-14
0%
Violence, abuse, explotation
 
Violence, abuse, explotation
0%
sexual violence
 
sexual violence
80%
Dangers from their surroundings
 
Dangers from their surroundings
20%
Other (Specify)
 
Other (Specify)

15-19
40%
Violence, abuse, explotation
 
Violence, abuse, explotation
6%
sexual violence
 
sexual violence
52%
Dangers from their surroundings
 
Dangers from their surroundings
3%
Other (Specify)
 
Other (Specify)

20-24
46%
Violence, abuse, explotation
 
Violence, abuse, explotation
0%
sexual violence
 
sexual violence
50%
Dangers from their surroundings
 
Dangers from their surroundings
4%
Other (Specify)
 
Other (Specify)

25-30
0%
Violence, abuse, explotation
 
Violence, abuse, explotation
0%
sexual violence
 
sexual violence
0%
Dangers from their surroundings
 
Dangers from their surroundings
0%
Other (Specify)
 
Other (Specify)

31-34
100%
Violence, abuse, explotation
 
Violence, abuse, explotation
0%
sexual violence
 
sexual violence
0%
Dangers from their surroundings
 
Dangers from their surroundings
0%
Other (Specify)
 
Other (Specify)

35+
75%
Violence, abuse, explotation
 
Violence, abuse, explotation
0%
sexual violence
 
sexual violence
25%
Dangers from their surroundings
 
Dangers from their surroundings
0%
Other (Specify)
 
Other (Specify)
39%
Violence, abuse, explotation
 
Violence, abuse, explotation
6%
sexual violence
 
sexual violence
52%
Dangers from their surroundings
 
Dangers from their surroundings
3%
Other (Specify)
 
Other (Specify)
ส.ค. 23. 2017
น้องๆ คิดว่าถ้ามีเด็กจำนวนมากอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศ พวกเขาจะก่อให้เกิดอะไร?
0 responded out of 0 polled
Female
28%
Create problems
 
Create problems
19%
Contribute to society
 
Contribute to society
53%
Make no difference
 
Make no difference

Male
29%
Create problems
 
Create problems
23%
Contribute to society
 
Contribute to society
48%
Make no difference
 
Make no difference
0-14
21%
Create problems
 
Create problems
15%
Contribute to society
 
Contribute to society
65%
Make no difference
 
Make no difference

15-19
28%
Create problems
 
Create problems
22%
Contribute to society
 
Contribute to society
51%
Make no difference
 
Make no difference

20-24
35%
Create problems
 
Create problems
18%
Contribute to society
 
Contribute to society
46%
Make no difference
 
Make no difference

25-30
50%
Create problems
 
Create problems
0%
Contribute to society
 
Contribute to society
50%
Make no difference
 
Make no difference

31-34
50%
Create problems
 
Create problems
0%
Contribute to society
 
Contribute to society
50%
Make no difference
 
Make no difference

35+
38%
Create problems
 
Create problems
0%
Contribute to society
 
Contribute to society
62%
Make no difference
 
Make no difference
28%
Create problems
 
Create problems
21%
Contribute to society
 
Contribute to society
51%
Make no difference
 
Make no difference
ส.ค. 23. 2017
หลังจากที่เด็กผู้อพยพเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศแล้ว น้องๆ คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
52%
Protected and integrated to society
 
Protected and integrated to society
16%
Abused or exploited
 
Abused or exploited
7%
Deported, returned
 
Deported, returned
25%
Don't know
 
Don't know

Male
41%
Protected and integrated to society
 
Protected and integrated to society
23%
Abused or exploited
 
Abused or exploited
9%
Deported, returned
 
Deported, returned
26%
Don't know
 
Don't know
0-14
44%
Protected and integrated to society
 
Protected and integrated to society
3%
Abused or exploited
 
Abused or exploited
9%
Deported, returned
 
Deported, returned
44%
Don't know
 
Don't know

15-19
50%
Protected and integrated to society
 
Protected and integrated to society
17%
Abused or exploited
 
Abused or exploited
8%
Deported, returned
 
Deported, returned
25%
Don't know
 
Don't know

20-24
36%
Protected and integrated to society
 
Protected and integrated to society
26%
Abused or exploited
 
Abused or exploited
8%
Deported, returned
 
Deported, returned
30%
Don't know
 
Don't know

25-30
17%
Protected and integrated to society
 
Protected and integrated to society
50%
Abused or exploited
 
Abused or exploited
17%
Deported, returned
 
Deported, returned
17%
Don't know
 
Don't know

31-34
25%
Protected and integrated to society
 
Protected and integrated to society
25%
Abused or exploited
 
Abused or exploited
50%
Deported, returned
 
Deported, returned
0%
Don't know
 
Don't know

35+
38%
Protected and integrated to society
 
Protected and integrated to society
12%
Abused or exploited
 
Abused or exploited
12%
Deported, returned
 
Deported, returned
38%
Don't know
 
Don't know
50%
Protected and integrated to society
 
Protected and integrated to society
18%
Abused or exploited
 
Abused or exploited
8%
Deported, returned
 
Deported, returned
25%
Don't know
 
Don't know
ส.ค. 23. 2017
แล้วน้องๆ คิดว่าอะไรคือปัญหาที่สำคัญที่สุดที่พวกเด็กๆ ที่ย้ายที่อยู่ต้องพบเจอ
0 responded out of 0 polled
Female
9%
Violence
 
Violence
20%
Discrimination
 
Discrimination
38%
Difficult access to services
 
Difficult access to services
33%
Prevention and housing
 
Prevention and housing

Male
12%
Violence
 
Violence
25%
Discrimination
 
Discrimination
43%
Difficult access to services
 
Difficult access to services
19%
Prevention and housing
 
Prevention and housing
0-14
0%
Violence
 
Violence
0%
Discrimination
 
Discrimination
0%
Difficult access to services
 
Difficult access to services
100%
Prevention and housing
 
Prevention and housing

15-19
10%
Violence
 
Violence
22%
Discrimination
 
Discrimination
40%
Difficult access to services
 
Difficult access to services
28%
Prevention and housing
 
Prevention and housing

20-24
20%
Violence
 
Violence
16%
Discrimination
 
Discrimination
48%
Difficult access to services
 
Difficult access to services
16%
Prevention and housing
 
Prevention and housing

25-30
0%
Violence
 
Violence
0%
Discrimination
 
Discrimination
100%
Difficult access to services
 
Difficult access to services
0%
Prevention and housing
 
Prevention and housing

31-34
0%
Violence
 
Violence
0%
Discrimination
 
Discrimination
0%
Difficult access to services
 
Difficult access to services
100%
Prevention and housing
 
Prevention and housing

35+
0%
Violence
 
Violence
0%
Discrimination
 
Discrimination
100%
Difficult access to services
 
Difficult access to services
0%
Prevention and housing
 
Prevention and housing
11%
Violence
 
Violence
23%
Discrimination
 
Discrimination
40%
Difficult access to services
 
Difficult access to services
26%
Prevention and housing
 
Prevention and housing
ส.ค. 23. 2017
น้องๆ คิดว่ารัฐบาลประเทศต่างๆ ควรทำอย่างไรเพื่อปกป้องเด็กผู้อพยพหรือลี้ภัยคะ?
0 responded out of 0 polled
Female
36%
Improve conditions in countries of o
 
Improve conditions in countries of o
46%
Support during transit
 
Support during transit
15%
Allow children to stay in destinatio
 
Allow children to stay in destinatio
3%
Deport them
 
Deport them

Male
34%
Improve conditions in countries of o
 
Improve conditions in countries of o
47%
Support during transit
 
Support during transit
16%
Allow children to stay in destinatio
 
Allow children to stay in destinatio
4%
Deport them
 
Deport them
0-14
28%
Improve conditions in countries of o
 
Improve conditions in countries of o
50%
Support during transit
 
Support during transit
9%
Allow children to stay in destinatio
 
Allow children to stay in destinatio
12%
Deport them
 
Deport them

15-19
34%
Improve conditions in countries of o
 
Improve conditions in countries of o
47%
Support during transit
 
Support during transit
15%
Allow children to stay in destinatio
 
Allow children to stay in destinatio
3%
Deport them
 
Deport them

20-24
38%
Improve conditions in countries of o
 
Improve conditions in countries of o
38%
Support during transit
 
Support during transit
20%
Allow children to stay in destinatio
 
Allow children to stay in destinatio
4%
Deport them
 
Deport them

25-30
67%
Improve conditions in countries of o
 
Improve conditions in countries of o
33%
Support during transit
 
Support during transit
0%
Allow children to stay in destinatio
 
Allow children to stay in destinatio
0%
Deport them
 
Deport them

31-34
25%
Improve conditions in countries of o
 
Improve conditions in countries of o
75%
Support during transit
 
Support during transit
0%
Allow children to stay in destinatio
 
Allow children to stay in destinatio
0%
Deport them
 
Deport them

35+
12%
Improve conditions in countries of o
 
Improve conditions in countries of o
38%
Support during transit
 
Support during transit
38%
Allow children to stay in destinatio
 
Allow children to stay in destinatio
12%
Deport them
 
Deport them
35%
Improve conditions in countries of o
 
Improve conditions in countries of o
46%
Support during transit
 
Support during transit
15%
Allow children to stay in destinatio
 
Allow children to stay in destinatio
3%
Deport them
 
Deport them

FEATURED ANSWERS

RELATED STORIES

No related stories.

FEATURED IMAGES

No featured images yet.

MORE POLLS

FILTER

POLL LIST
All polls from most recent to oldest