สถานการณ์ฉุกเฉิน
เพราะปัจจุบันมีเด็กผู้อพยพจำนวนมากทั่วโลกที่ต้องฝ่าฝันอุปสรรคต่างๆมากมาย เพื่อเดินทางไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สถานการณ์ของเด็กและเยาวชนเหล่านี้จึงสำคัญมาก เรามาดูกันว่าน้องๆ ชาวไทยมองเรื่องการอพยพย้ายถิ่นฐานว่าอย่างไรกันบ้างค่ะ
7 questions polled on this topic
53% response rate
1,613 responded out of 3,021 polled
ส.ค. 23. 2017
น้องๆ คิดว่าการย้ายถิ่นฐานเป็นสิทธิอย่างหนึ่งของมนุษย์หรือเปล่าคะ?
ส.ค. 23. 2017
น้องๆ คิดว่าอะไรเป็นสาเหตุให้เด็กต้องย้ายที่อยู่จากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งคะ
ส.ค. 23. 2017
น้องๆ คิดว่าอะไรคือเรื่องเลวร้ายที่สุดที่เด็กผู้อพยพจะต้องพบเจอคะ
ส.ค. 23. 2017
น้องๆ คิดว่าถ้ามีเด็กจำนวนมากอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศ พวกเขาจะก่อให้เกิดอะไร?
ส.ค. 23. 2017
หลังจากที่เด็กผู้อพยพเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศแล้ว น้องๆ คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาคะ?
ส.ค. 23. 2017
แล้วน้องๆ คิดว่าอะไรคือปัญหาที่สำคัญที่สุดที่พวกเด็กๆ ที่ย้ายที่อยู่ต้องพบเจอ
ส.ค. 23. 2017
น้องๆ คิดว่ารัฐบาลประเทศต่างๆ ควรทำอย่างไรเพื่อปกป้องเด็กผู้อพยพหรือลี้ภัยคะ?

ผลโพล

ส.ค. 23. 2017
น้องๆ คิดว่าการย้ายถิ่นฐานเป็นสิทธิอย่างหนึ่งของมนุษย์หรือเปล่าคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 1,613 จากทั้งหมด 3,021 ที่ทำการสำรวจ
0-14
100%
yes
 
yes
0%
no
 
no

15-19
97%
yes
 
yes
3%
no
 
no

20-24
99%
yes
 
yes
1%
no
 
no

25-30
100%
yes
 
yes
0%
no
 
no

31-34
100%
yes
 
yes
0%
no
 
no

35+
100%
yes
 
yes
0%
no
 
no
3%
No
 
No
97%
Yes
 
Yes
ส.ค. 23. 2017
น้องๆ คิดว่าอะไรเป็นสาเหตุให้เด็กต้องย้ายที่อยู่จากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งคะ
มีผู้ตอบจำนวน 1,708 จากทั้งหมด 2,551 ที่ทำการสำรวจ
0-14
32%
to escape from violence
 
to escape from violence
21%
to improve their economic situation
 
to improve their economic situation
8%
other (specify)
 
other (specify)
39%
to meet their family members
 
to meet their family members

15-19
17%
to escape from violence
 
to escape from violence
36%
to improve their economic situation
 
to improve their economic situation
18%
other (specify)
 
other (specify)
29%
to meet their family members
 
to meet their family members

20-24
17%
to escape from violence
 
to escape from violence
41%
to improve their economic situation
 
to improve their economic situation
19%
other (specify)
 
other (specify)
22%
to meet their family members
 
to meet their family members

25-30
0%
to escape from violence
 
to escape from violence
67%
to improve their economic situation
 
to improve their economic situation
0%
other (specify)
 
other (specify)
33%
to meet their family members
 
to meet their family members

31-34
60%
to escape from violence
 
to escape from violence
20%
to improve their economic situation
 
to improve their economic situation
0%
other (specify)
 
other (specify)
20%
to meet their family members
 
to meet their family members

35+
18%
to escape from violence
 
to escape from violence
18%
to improve their economic situation
 
to improve their economic situation
9%
other (specify)
 
other (specify)
55%
to meet their family members
 
to meet their family members
35%
To improve their economic situation
 
To improve their economic situation
18%
Other (Specify)
 
Other (Specify)
29%
To meet their family members
 
To meet their family members
18%
To escape from violence
 
To escape from violence
ส.ค. 23. 2017
น้องๆ คิดว่าอะไรคือเรื่องเลวร้ายที่สุดที่เด็กผู้อพยพจะต้องพบเจอคะ
มีผู้ตอบจำนวน 407 จากทั้งหมด 417 ที่ทำการสำรวจ
0-14
20%
other (specify)
 
other (specify)
0%
violence, abuse, explotation
 
violence, abuse, explotation
0%
sexual violence
 
sexual violence
80%
dangers from their surroundings
 
dangers from their surroundings

15-19
3%
other (specify)
 
other (specify)
40%
violence, abuse, explotation
 
violence, abuse, explotation
6%
sexual violence
 
sexual violence
52%
dangers from their surroundings
 
dangers from their surroundings

20-24
4%
other (specify)
 
other (specify)
46%
violence, abuse, explotation
 
violence, abuse, explotation
0%
sexual violence
 
sexual violence
50%
dangers from their surroundings
 
dangers from their surroundings

25-30
0%
other (specify)
 
other (specify)
0%
violence, abuse, explotation
 
violence, abuse, explotation
0%
sexual violence
 
sexual violence
0%
dangers from their surroundings
 
dangers from their surroundings

31-34
0%
other (specify)
 
other (specify)
100%
violence, abuse, explotation
 
violence, abuse, explotation
0%
sexual violence
 
sexual violence
0%
dangers from their surroundings
 
dangers from their surroundings

35+
0%
other (specify)
 
other (specify)
75%
violence, abuse, explotation
 
violence, abuse, explotation
0%
sexual violence
 
sexual violence
25%
dangers from their surroundings
 
dangers from their surroundings
52%
Dangers from their surroundings
 
Dangers from their surroundings
3%
Other (Specify)
 
Other (Specify)
6%
sexual violence
 
sexual violence
39%
Violence, abuse, explotation
 
Violence, abuse, explotation
ส.ค. 23. 2017
น้องๆ คิดว่าถ้ามีเด็กจำนวนมากอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศ พวกเขาจะก่อให้เกิดอะไร?
มีผู้ตอบจำนวน 1,590 จากทั้งหมด 1,637 ที่ทำการสำรวจ
0-14
65%
make no difference
 
make no difference
15%
contribute to society
 
contribute to society
21%
create problems
 
create problems

15-19
51%
make no difference
 
make no difference
22%
contribute to society
 
contribute to society
28%
create problems
 
create problems

20-24
46%
make no difference
 
make no difference
18%
contribute to society
 
contribute to society
35%
create problems
 
create problems

25-30
50%
make no difference
 
make no difference
0%
contribute to society
 
contribute to society
50%
create problems
 
create problems

31-34
50%
make no difference
 
make no difference
0%
contribute to society
 
contribute to society
50%
create problems
 
create problems

35+
62%
make no difference
 
make no difference
0%
contribute to society
 
contribute to society
38%
create problems
 
create problems
51%
Make no difference
 
Make no difference
21%
Contribute to society
 
Contribute to society
28%
Create problems
 
Create problems
ส.ค. 23. 2017
หลังจากที่เด็กผู้อพยพเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศแล้ว น้องๆ คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 1,545 จากทั้งหมด 1,590 ที่ทำการสำรวจ
0-14
3%
abused or exploited
 
abused or exploited
44%
protected and integrated to society
 
protected and integrated to society
9%
deported, returned
 
deported, returned
44%
don't know
 
don't know

15-19
17%
abused or exploited
 
abused or exploited
50%
protected and integrated to society
 
protected and integrated to society
8%
deported, returned
 
deported, returned
25%
don't know
 
don't know

20-24
26%
abused or exploited
 
abused or exploited
36%
protected and integrated to society
 
protected and integrated to society
8%
deported, returned
 
deported, returned
30%
don't know
 
don't know

25-30
50%
abused or exploited
 
abused or exploited
17%
protected and integrated to society
 
protected and integrated to society
17%
deported, returned
 
deported, returned
17%
don't know
 
don't know

31-34
25%
abused or exploited
 
abused or exploited
25%
protected and integrated to society
 
protected and integrated to society
50%
deported, returned
 
deported, returned
0%
don't know
 
don't know

35+
12%
abused or exploited
 
abused or exploited
38%
protected and integrated to society
 
protected and integrated to society
12%
deported, returned
 
deported, returned
38%
don't know
 
don't know
25%
Don't know
 
Don't know
8%
Deported, returned
 
Deported, returned
18%
Abused or exploited
 
Abused or exploited
50%
Protected and integrated to society
 
Protected and integrated to society
ส.ค. 23. 2017
แล้วน้องๆ คิดว่าอะไรคือปัญหาที่สำคัญที่สุดที่พวกเด็กๆ ที่ย้ายที่อยู่ต้องพบเจอ
มีผู้ตอบจำนวน 271 จากทั้งหมด 275 ที่ทำการสำรวจ
0-14
100%
prevention and housing
 
prevention and housing
0%
difficult access to services
 
difficult access to services
0%
violence
 
violence
0%
discrimination
 
discrimination

15-19
28%
prevention and housing
 
prevention and housing
40%
difficult access to services
 
difficult access to services
10%
violence
 
violence
22%
discrimination
 
discrimination

20-24
16%
prevention and housing
 
prevention and housing
48%
difficult access to services
 
difficult access to services
20%
violence
 
violence
16%
discrimination
 
discrimination

25-30
0%
prevention and housing
 
prevention and housing
100%
difficult access to services
 
difficult access to services
0%
violence
 
violence
0%
discrimination
 
discrimination

31-34
100%
prevention and housing
 
prevention and housing
0%
difficult access to services
 
difficult access to services
0%
violence
 
violence
0%
discrimination
 
discrimination

35+
0%
prevention and housing
 
prevention and housing
100%
difficult access to services
 
difficult access to services
0%
violence
 
violence
0%
discrimination
 
discrimination
26%
Prevention and housing
 
Prevention and housing
40%
Difficult access to services
 
Difficult access to services
23%
Discrimination
 
Discrimination
11%
Violence
 
Violence
ส.ค. 23. 2017
น้องๆ คิดว่ารัฐบาลประเทศต่างๆ ควรทำอย่างไรเพื่อปกป้องเด็กผู้อพยพหรือลี้ภัยคะ?
มีผู้ตอบจำนวน 1,516 จากทั้งหมด 1,541 ที่ทำการสำรวจ
0-14
28%
improve conditions in countries of o
 
improve conditions in countries of o
12%
deport them
 
deport them
50%
support during transit
 
support during transit
9%
allow children to stay in destinatio
 
allow children to stay in destinatio

15-19
34%
improve conditions in countries of o
 
improve conditions in countries of o
3%
deport them
 
deport them
47%
support during transit
 
support during transit
15%
allow children to stay in destinatio
 
allow children to stay in destinatio

20-24
38%
improve conditions in countries of o
 
improve conditions in countries of o
4%
deport them
 
deport them
38%
support during transit
 
support during transit
20%
allow children to stay in destinatio
 
allow children to stay in destinatio

25-30
67%
improve conditions in countries of o
 
improve conditions in countries of o
0%
deport them
 
deport them
33%
support during transit
 
support during transit
0%
allow children to stay in destinatio
 
allow children to stay in destinatio

31-34
25%
improve conditions in countries of o
 
improve conditions in countries of o
0%
deport them
 
deport them
75%
support during transit
 
support during transit
0%
allow children to stay in destinatio
 
allow children to stay in destinatio

35+
12%
improve conditions in countries of o
 
improve conditions in countries of o
12%
deport them
 
deport them
38%
support during transit
 
support during transit
38%
allow children to stay in destinatio
 
allow children to stay in destinatio
3%
Deport them
 
Deport them
15%
Allow children to stay in destinatio
 
Allow children to stay in destinatio
46%
Support during transit
 
Support during transit
35%
Improve conditions in countries of o
 
Improve conditions in countries of o

คำตอบที่โดดเด่น

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพแนะนำ

ยังไม่มีรูปภาพแนะนำ

โพลอื่นๆ

ตัวกรอง

รายการโพล
โพลทั้งหมดตั้งแต่ล่าสุดจนถึงเก่าสุด