สุขภาพ
เพราะประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เรื่องของสุขภาพที่ดี และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีจึงมีความสำคัญอย่างมาก มาดูกันว่าเด็กและเยาวชนไทย มองเรื่องสุขภาพความเป็นอยู่กันอย่างไรครับ
5 questions polled on this topic
___ response rate
0 responded out of 0 polled
มิ.ย. 26. 2017
น้องๆ ทราบหรือไม่ว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ?
มิ.ย. 26. 2017
น้องๆ ทราบไหมว่าในละแวกชุมชนที่น้องๆ อาศัยอยู่นั้น มีสถานพยาบาลอยู่ในละแวกหรือไม่?
มิ.ย. 26. 2017
เวลาที่น้องๆ เจ็บป่วย น้องๆ จะไปรับการรักษาที่ไหนครับ?
มิ.ย. 26. 2017
เวลาที่คนอื่นๆ ในชุมชนเจ็บป่วย ส่วนใหญ่พวกเขาไปรักษาที่ไหนครับ?
มิ.ย. 26. 2017
น้องๆ ทราบไหมว่า สมาชิกครอบครัวของน้องมีประกันสุขภาพครบทุกคนหรือไม่?

POLL RESULTS

มิ.ย. 26. 2017
น้องๆ ทราบหรือไม่ว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ?
0 responded out of 0 polled
Female
58%
Yes
 
Yes
42%
No
 
No

Male
67%
Yes
 
Yes
33%
No
 
No
0-14
66%
Yes
 
Yes
34%
No
 
No

15-19
60%
Yes
 
Yes
40%
No
 
No

20-24
74%
Yes
 
Yes
26%
No
 
No

25-30
71%
Yes
 
Yes
29%
No
 
No

31-34
80%
Yes
 
Yes
20%
No
 
No

35+
73%
Yes
 
Yes
27%
No
 
No
60%
Yes
 
Yes
40%
No
 
No
มิ.ย. 26. 2017
น้องๆ ทราบไหมว่าในละแวกชุมชนที่น้องๆ อาศัยอยู่นั้น มีสถานพยาบาลอยู่ในละแวกหรือไม่?
0 responded out of 0 polled
Female
76%
Yes
 
Yes
14%
No
 
No
11%
Don't know
 
Don't know

Male
73%
Yes
 
Yes
14%
No
 
No
13%
Don't know
 
Don't know
0-14
64%
Yes
 
Yes
9%
No
 
No
27%
Don't know
 
Don't know

15-19
75%
Yes
 
Yes
14%
No
 
No
11%
Don't know
 
Don't know

20-24
86%
Yes
 
Yes
12%
No
 
No
2%
Don't know
 
Don't know

25-30
71%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No
29%
Don't know
 
Don't know

31-34
100%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No
0%
Don't know
 
Don't know

35+
100%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No
0%
Don't know
 
Don't know
75%
Yes
 
Yes
13%
No
 
No
11%
Don't know
 
Don't know
มิ.ย. 26. 2017
เวลาที่น้องๆ เจ็บป่วย น้องๆ จะไปรับการรักษาที่ไหนครับ?
0 responded out of 0 polled
Female
34%
Public health care
 
Public health care
39%
Public hospital
 
Public hospital
11%
Private clinic
 
Private clinic
7%
Private hospital
 
Private hospital
6%
Pharmacy
 
Pharmacy
0%
Traditional healer
 
Traditional healer
3%
Others (please specify)
 
Others (please specify)

Male
33%
Public health care
 
Public health care
39%
Public hospital
 
Public hospital
13%
Private clinic
 
Private clinic
8%
Private hospital
 
Private hospital
6%
Pharmacy
 
Pharmacy
0%
Traditional healer
 
Traditional healer
1%
Others (please specify)
 
Others (please specify)
0-14
40%
Public health care
 
Public health care
28%
Public hospital
 
Public hospital
7%
Private clinic
 
Private clinic
9%
Private hospital
 
Private hospital
9%
Pharmacy
 
Pharmacy
0%
Traditional healer
 
Traditional healer
7%
Others (please specify)
 
Others (please specify)

15-19
35%
Public health care
 
Public health care
39%
Public hospital
 
Public hospital
12%
Private clinic
 
Private clinic
6%
Private hospital
 
Private hospital
6%
Pharmacy
 
Pharmacy
0%
Traditional healer
 
Traditional healer
2%
Others (please specify)
 
Others (please specify)

20-24
24%
Public health care
 
Public health care
43%
Public hospital
 
Public hospital
8%
Private clinic
 
Private clinic
14%
Private hospital
 
Private hospital
6%
Pharmacy
 
Pharmacy
2%
Traditional healer
 
Traditional healer
4%
Others (please specify)
 
Others (please specify)

25-30
29%
Public health care
 
Public health care
43%
Public hospital
 
Public hospital
14%
Private clinic
 
Private clinic
0%
Private hospital
 
Private hospital
14%
Pharmacy
 
Pharmacy
0%
Traditional healer
 
Traditional healer
0%
Others (please specify)
 
Others (please specify)

31-34
0%
Public health care
 
Public health care
0%
Public hospital
 
Public hospital
40%
Private clinic
 
Private clinic
60%
Private hospital
 
Private hospital
0%
Pharmacy
 
Pharmacy
0%
Traditional healer
 
Traditional healer
0%
Others (please specify)
 
Others (please specify)

35+
18%
Public health care
 
Public health care
36%
Public hospital
 
Public hospital
0%
Private clinic
 
Private clinic
27%
Private hospital
 
Private hospital
0%
Pharmacy
 
Pharmacy
0%
Traditional healer
 
Traditional healer
18%
Others (please specify)
 
Others (please specify)
33%
Public health care
 
Public health care
39%
Public hospital
 
Public hospital
12%
Private clinic
 
Private clinic
8%
Private hospital
 
Private hospital
6%
Pharmacy
 
Pharmacy
0%
Traditional healer
 
Traditional healer
2%
Others (please specify)
 
Others (please specify)
มิ.ย. 26. 2017
เวลาที่คนอื่นๆ ในชุมชนเจ็บป่วย ส่วนใหญ่พวกเขาไปรักษาที่ไหนครับ?
0 responded out of 0 polled
Female
26%
Public health centre
 
Public health centre
56%
Public hospital
 
Public hospital
7%
Private clinic
 
Private clinic
5%
Private hospital
 
Private hospital
4%
Pharmacy
 
Pharmacy
0%
Traditional healer
 
Traditional healer
1%
Others (please specify)
 
Others (please specify)

Male
24%
Public health centre
 
Public health centre
55%
Public hospital
 
Public hospital
8%
Private clinic
 
Private clinic
6%
Private hospital
 
Private hospital
5%
Pharmacy
 
Pharmacy
1%
Traditional healer
 
Traditional healer
0%
Others (please specify)
 
Others (please specify)
0-14
20%
Public health centre
 
Public health centre
39%
Public hospital
 
Public hospital
12%
Private clinic
 
Private clinic
17%
Private hospital
 
Private hospital
10%
Pharmacy
 
Pharmacy
2%
Traditional healer
 
Traditional healer
0%
Others (please specify)
 
Others (please specify)

15-19
27%
Public health centre
 
Public health centre
56%
Public hospital
 
Public hospital
7%
Private clinic
 
Private clinic
5%
Private hospital
 
Private hospital
4%
Pharmacy
 
Pharmacy
1%
Traditional healer
 
Traditional healer
0%
Others (please specify)
 
Others (please specify)

20-24
22%
Public health centre
 
Public health centre
53%
Public hospital
 
Public hospital
12%
Private clinic
 
Private clinic
6%
Private hospital
 
Private hospital
8%
Pharmacy
 
Pharmacy
0%
Traditional healer
 
Traditional healer
0%
Others (please specify)
 
Others (please specify)

25-30
43%
Public health centre
 
Public health centre
14%
Public hospital
 
Public hospital
14%
Private clinic
 
Private clinic
0%
Private hospital
 
Private hospital
29%
Pharmacy
 
Pharmacy
0%
Traditional healer
 
Traditional healer
0%
Others (please specify)
 
Others (please specify)

31-34
20%
Public health centre
 
Public health centre
60%
Public hospital
 
Public hospital
0%
Private clinic
 
Private clinic
20%
Private hospital
 
Private hospital
0%
Pharmacy
 
Pharmacy
0%
Traditional healer
 
Traditional healer
0%
Others (please specify)
 
Others (please specify)

35+
0%
Public health centre
 
Public health centre
36%
Public hospital
 
Public hospital
27%
Private clinic
 
Private clinic
18%
Private hospital
 
Private hospital
0%
Pharmacy
 
Pharmacy
0%
Traditional healer
 
Traditional healer
18%
Others (please specify)
 
Others (please specify)
25%
Public health centre
 
Public health centre
56%
Public hospital
 
Public hospital
7%
Private clinic
 
Private clinic
6%
Private hospital
 
Private hospital
5%
Pharmacy
 
Pharmacy
1%
Traditional healer
 
Traditional healer
1%
Others (please specify)
 
Others (please specify)
มิ.ย. 26. 2017
น้องๆ ทราบไหมว่า สมาชิกครอบครัวของน้องมีประกันสุขภาพครบทุกคนหรือไม่?
0 responded out of 0 polled
Female
29%
Yes, everyone
 
Yes, everyone
43%
Yes, but not everyone
 
Yes, but not everyone
9%
No
 
No
19%
I am not sure/I don't know
 
I am not sure/I don't know

Male
31%
Yes, everyone
 
Yes, everyone
36%
Yes, but not everyone
 
Yes, but not everyone
8%
No
 
No
24%
I am not sure/I don't know
 
I am not sure/I don't know
0-14
34%
Yes, everyone
 
Yes, everyone
39%
Yes, but not everyone
 
Yes, but not everyone
2%
No
 
No
24%
I am not sure/I don't know
 
I am not sure/I don't know

15-19
29%
Yes, everyone
 
Yes, everyone
41%
Yes, but not everyone
 
Yes, but not everyone
9%
No
 
No
21%
I am not sure/I don't know
 
I am not sure/I don't know

20-24
28%
Yes, everyone
 
Yes, everyone
50%
Yes, but not everyone
 
Yes, but not everyone
12%
No
 
No
10%
I am not sure/I don't know
 
I am not sure/I don't know

25-30
33%
Yes, everyone
 
Yes, everyone
17%
Yes, but not everyone
 
Yes, but not everyone
17%
No
 
No
33%
I am not sure/I don't know
 
I am not sure/I don't know

31-34
100%
Yes, everyone
 
Yes, everyone
0%
Yes, but not everyone
 
Yes, but not everyone
0%
No
 
No
0%
I am not sure/I don't know
 
I am not sure/I don't know

35+
36%
Yes, everyone
 
Yes, everyone
55%
Yes, but not everyone
 
Yes, but not everyone
9%
No
 
No
0%
I am not sure/I don't know
 
I am not sure/I don't know
30%
Yes, everyone
 
Yes, everyone
40%
Yes, but not everyone
 
Yes, but not everyone
9%
No
 
No
21%
I am not sure/I don't know
 
I am not sure/I don't know

FEATURED ANSWERS

RELATED STORIES

ไอโอดีน กับ สุขภาพของเด็กไทย
Read more →

FEATURED IMAGES

No featured images yet.

MORE POLLS

FILTER

POLL LIST
All polls from most recent to oldest