สุขภาพ
เพราะประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เรื่องของสุขภาพที่ดี และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีจึงมีความสำคัญอย่างมาก มาดูกันว่าเด็กและเยาวชนไทย มองเรื่องสุขภาพความเป็นอยู่กันอย่างไรครับ
5 questions polled on this topic
58% response rate
1,545 responded out of 2,667 polled
มิ.ย. 26. 2017
น้องๆ ทราบหรือไม่ว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ?
มิ.ย. 26. 2017
น้องๆ ทราบไหมว่าในละแวกชุมชนที่น้องๆ อาศัยอยู่นั้น มีสถานพยาบาลอยู่ในละแวกหรือไม่?
มิ.ย. 26. 2017
เวลาที่น้องๆ เจ็บป่วย น้องๆ จะไปรับการรักษาที่ไหนครับ?
มิ.ย. 26. 2017
เวลาที่คนอื่นๆ ในชุมชนเจ็บป่วย ส่วนใหญ่พวกเขาไปรักษาที่ไหนครับ?
มิ.ย. 26. 2017
น้องๆ ทราบไหมว่า สมาชิกครอบครัวของน้องมีประกันสุขภาพครบทุกคนหรือไม่?

ผลโพล

มิ.ย. 26. 2017
น้องๆ ทราบหรือไม่ว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ?
มีผู้ตอบจำนวน 1,545 จากทั้งหมด 2,667 ที่ทำการสำรวจ
0-14
66%
yes
 
yes
34%
no
 
no

15-19
60%
yes
 
yes
40%
no
 
no

20-24
74%
yes
 
yes
26%
no
 
no

25-30
71%
yes
 
yes
29%
no
 
no

31-34
80%
yes
 
yes
20%
no
 
no

35+
73%
yes
 
yes
27%
no
 
no
40%
No
 
No
60%
Yes
 
Yes
มิ.ย. 26. 2017
น้องๆ ทราบไหมว่าในละแวกชุมชนที่น้องๆ อาศัยอยู่นั้น มีสถานพยาบาลอยู่ในละแวกหรือไม่?
มีผู้ตอบจำนวน 1,560 จากทั้งหมด 1,624 ที่ทำการสำรวจ
0-14
64%
yes
 
yes
27%
don't know
 
don't know
9%
no
 
no

15-19
75%
yes
 
yes
11%
don't know
 
don't know
14%
no
 
no

20-24
86%
yes
 
yes
2%
don't know
 
don't know
12%
no
 
no

25-30
71%
yes
 
yes
29%
don't know
 
don't know
0%
no
 
no

31-34
100%
yes
 
yes
0%
don't know
 
don't know
0%
no
 
no

35+
100%
yes
 
yes
0%
don't know
 
don't know
0%
no
 
no
11%
Don't know
 
Don't know
13%
No
 
No
75%
Yes
 
Yes
มิ.ย. 26. 2017
เวลาที่น้องๆ เจ็บป่วย น้องๆ จะไปรับการรักษาที่ไหนครับ?
มีผู้ตอบจำนวน 1,534 จากทั้งหมด 1,561 ที่ทำการสำรวจ
0-14
7%
private clinic
 
private clinic
28%
public hospital
 
public hospital
9%
private hospital
 
private hospital
9%
pharmacy
 
pharmacy
40%
public health care
 
public health care
7%
others (please specify)
 
others (please specify)
0%
traditional healer
 
traditional healer

15-19
12%
private clinic
 
private clinic
39%
public hospital
 
public hospital
6%
private hospital
 
private hospital
6%
pharmacy
 
pharmacy
35%
public health care
 
public health care
2%
others (please specify)
 
others (please specify)
0%
traditional healer
 
traditional healer

20-24
8%
private clinic
 
private clinic
43%
public hospital
 
public hospital
14%
private hospital
 
private hospital
6%
pharmacy
 
pharmacy
24%
public health care
 
public health care
4%
others (please specify)
 
others (please specify)
2%
traditional healer
 
traditional healer

25-30
14%
private clinic
 
private clinic
43%
public hospital
 
public hospital
0%
private hospital
 
private hospital
14%
pharmacy
 
pharmacy
29%
public health care
 
public health care
0%
others (please specify)
 
others (please specify)
0%
traditional healer
 
traditional healer

31-34
40%
private clinic
 
private clinic
0%
public hospital
 
public hospital
60%
private hospital
 
private hospital
0%
pharmacy
 
pharmacy
0%
public health care
 
public health care
0%
others (please specify)
 
others (please specify)
0%
traditional healer
 
traditional healer

35+
0%
private clinic
 
private clinic
36%
public hospital
 
public hospital
27%
private hospital
 
private hospital
0%
pharmacy
 
pharmacy
18%
public health care
 
public health care
18%
others (please specify)
 
others (please specify)
0%
traditional healer
 
traditional healer
2%
Others (please specify)
 
Others (please specify)
0%
Traditional healer
 
Traditional healer
6%
Pharmacy
 
Pharmacy
8%
Private hospital
 
Private hospital
12%
Private clinic
 
Private clinic
39%
Public hospital
 
Public hospital
33%
Public health care
 
Public health care
มิ.ย. 26. 2017
เวลาที่คนอื่นๆ ในชุมชนเจ็บป่วย ส่วนใหญ่พวกเขาไปรักษาที่ไหนครับ?
มีผู้ตอบจำนวน 1,512 จากทั้งหมด 1,533 ที่ทำการสำรวจ
0-14
20%
public health centre
 
public health centre
12%
private clinic
 
private clinic
39%
public hospital
 
public hospital
17%
private hospital
 
private hospital
10%
pharmacy
 
pharmacy
0%
others (please specify)
 
others (please specify)
2%
traditional healer
 
traditional healer

15-19
27%
public health centre
 
public health centre
7%
private clinic
 
private clinic
56%
public hospital
 
public hospital
5%
private hospital
 
private hospital
4%
pharmacy
 
pharmacy
0%
others (please specify)
 
others (please specify)
1%
traditional healer
 
traditional healer

20-24
22%
public health centre
 
public health centre
12%
private clinic
 
private clinic
53%
public hospital
 
public hospital
6%
private hospital
 
private hospital
8%
pharmacy
 
pharmacy
0%
others (please specify)
 
others (please specify)
0%
traditional healer
 
traditional healer

25-30
43%
public health centre
 
public health centre
14%
private clinic
 
private clinic
14%
public hospital
 
public hospital
0%
private hospital
 
private hospital
29%
pharmacy
 
pharmacy
0%
others (please specify)
 
others (please specify)
0%
traditional healer
 
traditional healer

31-34
20%
public health centre
 
public health centre
0%
private clinic
 
private clinic
60%
public hospital
 
public hospital
20%
private hospital
 
private hospital
0%
pharmacy
 
pharmacy
0%
others (please specify)
 
others (please specify)
0%
traditional healer
 
traditional healer

35+
0%
public health centre
 
public health centre
27%
private clinic
 
private clinic
36%
public hospital
 
public hospital
18%
private hospital
 
private hospital
0%
pharmacy
 
pharmacy
18%
others (please specify)
 
others (please specify)
0%
traditional healer
 
traditional healer
1%
Others (please specify)
 
Others (please specify)
1%
Traditional healer
 
Traditional healer
5%
Pharmacy
 
Pharmacy
6%
Private hospital
 
Private hospital
7%
Private clinic
 
Private clinic
56%
Public hospital
 
Public hospital
25%
Public health centre
 
Public health centre
มิ.ย. 26. 2017
น้องๆ ทราบไหมว่า สมาชิกครอบครัวของน้องมีประกันสุขภาพครบทุกคนหรือไม่?
มีผู้ตอบจำนวน 1,493 จากทั้งหมด 1,513 ที่ทำการสำรวจ
0-14
34%
yes, everyone
 
yes, everyone
39%
yes, but not everyone
 
yes, but not everyone
24%
i am not sure/i don't know
 
i am not sure/i don't know
2%
no
 
no

15-19
29%
yes, everyone
 
yes, everyone
41%
yes, but not everyone
 
yes, but not everyone
21%
i am not sure/i don't know
 
i am not sure/i don't know
9%
no
 
no

20-24
28%
yes, everyone
 
yes, everyone
50%
yes, but not everyone
 
yes, but not everyone
10%
i am not sure/i don't know
 
i am not sure/i don't know
12%
no
 
no

25-30
33%
yes, everyone
 
yes, everyone
17%
yes, but not everyone
 
yes, but not everyone
33%
i am not sure/i don't know
 
i am not sure/i don't know
17%
no
 
no

31-34
100%
yes, everyone
 
yes, everyone
0%
yes, but not everyone
 
yes, but not everyone
0%
i am not sure/i don't know
 
i am not sure/i don't know
0%
no
 
no

35+
36%
yes, everyone
 
yes, everyone
55%
yes, but not everyone
 
yes, but not everyone
0%
i am not sure/i don't know
 
i am not sure/i don't know
9%
no
 
no
21%
I am not sure/I don't know
 
I am not sure/I don't know
9%
No
 
No
40%
Yes, but not everyone
 
Yes, but not everyone
30%
Yes, everyone
 
Yes, everyone

คำตอบที่โดดเด่น

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ไอโอดีน กับ สุขภาพของเด็กไทย
อ่านเพิ่มเติม →

รูปภาพแนะนำ

ยังไม่มีรูปภาพแนะนำ

โพลอื่นๆ

ตัวกรอง

รายการโพล
โพลทั้งหมดตั้งแต่ล่าสุดจนถึงเก่าสุด