นโยบายสังคม และ งานรณรงค์
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal หรือ SDG) คือ เป้าหมายที่ผู้นำโลกร่วมลงชื่อรับรอง เพื่อใช้เป็นวาระในการพัฒนาโลก 15 ปี (พ.ศ.2559-2573) ซึ่งผลของการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ ย่อมส่งผลต่ออนาคตของเด็กและเยาวชน
3 questions polled on this topic
76% response rate
2,871 responded out of 3,765 polled
มิ.ย. 18. 2017
น้องๆ เคยได้ยินเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDG มาก่อนหรือไม่?
มิ.ย. 18. 2017
น้องๆ คิดว่าประเด็นใดในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมีความสำคัญที่สุด?
มิ.ย. 18. 2017
แล้วน้องๆ คิดว่า ใครคือผู้ที่มีความรับผิดชอบสูงที่สุดในการที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน?

ผลโพล

มิ.ย. 18. 2017
น้องๆ เคยได้ยินเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDG มาก่อนหรือไม่?
มีผู้ตอบจำนวน 2,871 จากทั้งหมด 3,765 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
37%
Yes
 
Yes
63%
No
 
No

ชาย
34%
Yes
 
Yes
66%
No
 
No
0-14
44%
yes
 
yes
56%
no
 
no

15-19
34%
yes
 
yes
66%
no
 
no

20-24
45%
yes
 
yes
55%
no
 
no

25-30
73%
yes
 
yes
27%
no
 
no

31-34
100%
yes
 
yes
0%
no
 
no

35+
53%
yes
 
yes
47%
no
 
no
36%
Yes
 
Yes
64%
No
 
No
มิ.ย. 18. 2017
น้องๆ คิดว่าประเด็นใดในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมีความสำคัญที่สุด?
มีผู้ตอบจำนวน 2,691 จากทั้งหมด 2,810 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
18%
End poverty
 
End poverty
3%
End hunger
 
End hunger
28%
Have a health life
 
Have a health life
8%
Gender equality
 
Gender equality
29%
Useful technology and infrastructure
 
Useful technology and infrastructure
14%
Caring for the environment
 
Caring for the environment

ชาย
24%
End poverty
 
End poverty
5%
End hunger
 
End hunger
20%
Have a health life
 
Have a health life
9%
Gender equality
 
Gender equality
21%
Useful technology and infrastructure
 
Useful technology and infrastructure
21%
Caring for the environment
 
Caring for the environment
0-14
31%
useful technology and infrastructure
 
useful technology and infrastructure
2%
end hunger
 
end hunger
24%
caring for the environment
 
caring for the environment
5%
gender equality
 
gender equality
30%
have a health life
 
have a health life
8%
end poverty
 
end poverty

15-19
26%
useful technology and infrastructure
 
useful technology and infrastructure
4%
end hunger
 
end hunger
16%
caring for the environment
 
caring for the environment
8%
gender equality
 
gender equality
25%
have a health life
 
have a health life
20%
end poverty
 
end poverty

20-24
23%
useful technology and infrastructure
 
useful technology and infrastructure
2%
end hunger
 
end hunger
5%
caring for the environment
 
caring for the environment
9%
gender equality
 
gender equality
33%
have a health life
 
have a health life
28%
end poverty
 
end poverty

25-30
0%
useful technology and infrastructure
 
useful technology and infrastructure
0%
end hunger
 
end hunger
29%
caring for the environment
 
caring for the environment
0%
gender equality
 
gender equality
43%
have a health life
 
have a health life
29%
end poverty
 
end poverty

31-34
25%
useful technology and infrastructure
 
useful technology and infrastructure
25%
end hunger
 
end hunger
25%
caring for the environment
 
caring for the environment
0%
gender equality
 
gender equality
25%
have a health life
 
have a health life
0%
end poverty
 
end poverty

35+
11%
useful technology and infrastructure
 
useful technology and infrastructure
0%
end hunger
 
end hunger
22%
caring for the environment
 
caring for the environment
11%
gender equality
 
gender equality
33%
have a health life
 
have a health life
22%
end poverty
 
end poverty
20%
End poverty
 
End poverty
3%
End hunger
 
End hunger
26%
Have a health life
 
Have a health life
8%
Gender equality
 
Gender equality
26%
Useful technology and infrastructure
 
Useful technology and infrastructure
16%
Caring for the environment
 
Caring for the environment
มิ.ย. 18. 2017
แล้วน้องๆ คิดว่า ใครคือผู้ที่มีความรับผิดชอบสูงที่สุดในการที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน?
มีผู้ตอบจำนวน 2,636 จากทั้งหมด 2,659 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
50%
Government
 
Government
25%
Civil Society Organizations
 
Civil Society Organizations
2%
Private Companies
 
Private Companies
11%
International Organizations
 
International Organizations
11%
Others (Please specify)
 
Others (Please specify)

ชาย
48%
Government
 
Government
24%
Civil Society Organizations
 
Civil Society Organizations
2%
Private Companies
 
Private Companies
11%
International Organizations
 
International Organizations
14%
Others (Please specify)
 
Others (Please specify)
0-14
4%
private companies
 
private companies
17%
international organizations
 
international organizations
19%
civil society organizations
 
civil society organizations
40%
government
 
government
21%
others (please specify)
 
others (please specify)

15-19
2%
private companies
 
private companies
11%
international organizations
 
international organizations
26%
civil society organizations
 
civil society organizations
50%
government
 
government
11%
others (please specify)
 
others (please specify)

20-24
7%
private companies
 
private companies
7%
international organizations
 
international organizations
18%
civil society organizations
 
civil society organizations
51%
government
 
government
17%
others (please specify)
 
others (please specify)

25-30
0%
private companies
 
private companies
0%
international organizations
 
international organizations
14%
civil society organizations
 
civil society organizations
43%
government
 
government
43%
others (please specify)
 
others (please specify)

31-34
0%
private companies
 
private companies
0%
international organizations
 
international organizations
25%
civil society organizations
 
civil society organizations
75%
government
 
government
0%
others (please specify)
 
others (please specify)

35+
0%
private companies
 
private companies
0%
international organizations
 
international organizations
0%
civil society organizations
 
civil society organizations
78%
government
 
government
22%
others (please specify)
 
others (please specify)
50%
Government
 
Government
25%
Civil Society Organizations
 
Civil Society Organizations
2%
Private Companies
 
Private Companies
11%
International Organizations
 
International Organizations
12%
Others (Please specify)
 
Others (Please specify)

คำตอบที่โดดเด่น

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เยาวชนไทยกับความหวังในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น
อ่านเพิ่มเติม →

รูปภาพแนะนำ

ยังไม่มีรูปภาพแนะนำ

โพลอื่นๆ

ตัวกรอง

รายการโพล
โพลทั้งหมดตั้งแต่ล่าสุดจนถึงเก่าสุด