สิทธิเด็ก
เด็กและเยาวชนในยุคนี้ นับได้ว่าเป็นผู้ที่เกิดมาในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง เทคโนโลยีดิจิทัลและโลกออนไลน์มีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชน ความเห็นของพวกเขาเกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นอย่างไร?
4 questions polled on this topic
___ response rate
0 responded out of 0 polled
มิ.ย. 5. 2017
น้องๆ คิดว่าอะไรที่จะทำให้อินเทอร์เน็ตมีประโยชน์กับตัวน้องมากกว่านี้?
มิ.ย. 5. 2017
น้องๆ เรียนรู้การใช้อินเทอร์เน็ตจากใคร?
มิ.ย. 5. 2017
น้องๆ ชอบอะไรบนอินเทอร์เน็ตมากที่สุด?
มิ.ย. 5. 2017
น้องๆ ไม่ชอบอะไรบนอินเทอร์เน็ตมากที่สุด?

POLL RESULTS

มิ.ย. 5. 2017
น้องๆ คิดว่าอะไรที่จะทำให้อินเทอร์เน็ตมีประโยชน์กับตัวน้องมากกว่านี้?
0 responded out of 0 polled
Female
30%
Better internet coverage
 
Better internet coverage
16%
Cheaper data plans
 
Cheaper data plans
6%
Easier access to phones & computers
 
Easier access to phones & computers
43%
Higher speed connectivity
 
Higher speed connectivity
4%
Other - please specify
 
Other - please specify

Male
26%
Better internet coverage
 
Better internet coverage
22%
Cheaper data plans
 
Cheaper data plans
7%
Easier access to phones & computers
 
Easier access to phones & computers
37%
Higher speed connectivity
 
Higher speed connectivity
8%
Other - please specify
 
Other - please specify
0-14
23%
Better internet coverage
 
Better internet coverage
13%
Cheaper data plans
 
Cheaper data plans
10%
Easier access to phones & computers
 
Easier access to phones & computers
40%
Higher speed connectivity
 
Higher speed connectivity
13%
Other - please specify
 
Other - please specify

15-19
28%
Better internet coverage
 
Better internet coverage
18%
Cheaper data plans
 
Cheaper data plans
6%
Easier access to phones & computers
 
Easier access to phones & computers
42%
Higher speed connectivity
 
Higher speed connectivity
5%
Other - please specify
 
Other - please specify

20-24
43%
Better internet coverage
 
Better internet coverage
13%
Cheaper data plans
 
Cheaper data plans
6%
Easier access to phones & computers
 
Easier access to phones & computers
36%
Higher speed connectivity
 
Higher speed connectivity
1%
Other - please specify
 
Other - please specify

25-30
10%
Better internet coverage
 
Better internet coverage
10%
Cheaper data plans
 
Cheaper data plans
0%
Easier access to phones & computers
 
Easier access to phones & computers
50%
Higher speed connectivity
 
Higher speed connectivity
30%
Other - please specify
 
Other - please specify

31-34
43%
Better internet coverage
 
Better internet coverage
29%
Cheaper data plans
 
Cheaper data plans
14%
Easier access to phones & computers
 
Easier access to phones & computers
14%
Higher speed connectivity
 
Higher speed connectivity
0%
Other - please specify
 
Other - please specify

35+
20%
Better internet coverage
 
Better internet coverage
40%
Cheaper data plans
 
Cheaper data plans
10%
Easier access to phones & computers
 
Easier access to phones & computers
20%
Higher speed connectivity
 
Higher speed connectivity
10%
Other - please specify
 
Other - please specify
29%
Better internet coverage
 
Better internet coverage
18%
Cheaper data plans
 
Cheaper data plans
6%
Easier access to phones & computers
 
Easier access to phones & computers
41%
Higher speed connectivity
 
Higher speed connectivity
6%
Other - please specify
 
Other - please specify
มิ.ย. 5. 2017
น้องๆ เรียนรู้การใช้อินเทอร์เน็ตจากใคร?
0 responded out of 0 polled
Female
5%
Parents / Caregivers
 
Parents / Caregivers
37%
Friends / Siblings
 
Friends / Siblings
18%
Teacher at school
 
Teacher at school
2%
Clubs / organizations outside school
 
Clubs / organizations outside school
37%
No one helped me
 
No one helped me

Male
9%
Parents / Caregivers
 
Parents / Caregivers
29%
Friends / Siblings
 
Friends / Siblings
15%
Teacher at school
 
Teacher at school
3%
Clubs / organizations outside school
 
Clubs / organizations outside school
45%
No one helped me
 
No one helped me
0-14
24%
Parents / Caregivers
 
Parents / Caregivers
32%
Friends / Siblings
 
Friends / Siblings
11%
Teacher at school
 
Teacher at school
2%
Clubs / organizations outside school
 
Clubs / organizations outside school
31%
No one helped me
 
No one helped me

15-19
6%
Parents / Caregivers
 
Parents / Caregivers
36%
Friends / Siblings
 
Friends / Siblings
17%
Teacher at school
 
Teacher at school
2%
Clubs / organizations outside school
 
Clubs / organizations outside school
39%
No one helped me
 
No one helped me

20-24
5%
Parents / Caregivers
 
Parents / Caregivers
28%
Friends / Siblings
 
Friends / Siblings
17%
Teacher at school
 
Teacher at school
5%
Clubs / organizations outside school
 
Clubs / organizations outside school
44%
No one helped me
 
No one helped me

25-30
0%
Parents / Caregivers
 
Parents / Caregivers
10%
Friends / Siblings
 
Friends / Siblings
20%
Teacher at school
 
Teacher at school
0%
Clubs / organizations outside school
 
Clubs / organizations outside school
70%
No one helped me
 
No one helped me

31-34
0%
Parents / Caregivers
 
Parents / Caregivers
14%
Friends / Siblings
 
Friends / Siblings
43%
Teacher at school
 
Teacher at school
0%
Clubs / organizations outside school
 
Clubs / organizations outside school
43%
No one helped me
 
No one helped me

35+
0%
Parents / Caregivers
 
Parents / Caregivers
60%
Friends / Siblings
 
Friends / Siblings
0%
Teacher at school
 
Teacher at school
10%
Clubs / organizations outside school
 
Clubs / organizations outside school
30%
No one helped me
 
No one helped me
7%
Parents / Caregivers
 
Parents / Caregivers
35%
Friends / Siblings
 
Friends / Siblings
17%
Teacher at school
 
Teacher at school
2%
Clubs / organizations outside school
 
Clubs / organizations outside school
39%
No one helped me
 
No one helped me
มิ.ย. 5. 2017
น้องๆ ชอบอะไรบนอินเทอร์เน็ตมากที่สุด?
0 responded out of 0 polled
Female
9%
Learn things for school or health
 
Learn things for school or health
7%
Read politics and improve community
 
Read politics and improve community
54%
Learn things important for my future
 
Learn things important for my future
9%
Share things I like with people
 
Share things I like with people
22%
Learn skills I can't learn in school
 
Learn skills I can't learn in school

Male
13%
Learn things for school or health
 
Learn things for school or health
10%
Read politics and improve community
 
Read politics and improve community
38%
Learn things important for my future
 
Learn things important for my future
7%
Share things I like with people
 
Share things I like with people
32%
Learn skills I can't learn in school
 
Learn skills I can't learn in school
0-14
21%
Learn things for school or health
 
Learn things for school or health
10%
Read politics and improve community
 
Read politics and improve community
27%
Learn things important for my future
 
Learn things important for my future
11%
Share things I like with people
 
Share things I like with people
31%
Learn skills I can't learn in school
 
Learn skills I can't learn in school

15-19
9%
Learn things for school or health
 
Learn things for school or health
7%
Read politics and improve community
 
Read politics and improve community
53%
Learn things important for my future
 
Learn things important for my future
8%
Share things I like with people
 
Share things I like with people
23%
Learn skills I can't learn in school
 
Learn skills I can't learn in school

20-24
16%
Learn things for school or health
 
Learn things for school or health
12%
Read politics and improve community
 
Read politics and improve community
24%
Learn things important for my future
 
Learn things important for my future
11%
Share things I like with people
 
Share things I like with people
37%
Learn skills I can't learn in school
 
Learn skills I can't learn in school

25-30
30%
Learn things for school or health
 
Learn things for school or health
10%
Read politics and improve community
 
Read politics and improve community
10%
Learn things important for my future
 
Learn things important for my future
0%
Share things I like with people
 
Share things I like with people
50%
Learn skills I can't learn in school
 
Learn skills I can't learn in school

31-34
14%
Learn things for school or health
 
Learn things for school or health
14%
Read politics and improve community
 
Read politics and improve community
14%
Learn things important for my future
 
Learn things important for my future
0%
Share things I like with people
 
Share things I like with people
57%
Learn skills I can't learn in school
 
Learn skills I can't learn in school

35+
20%
Learn things for school or health
 
Learn things for school or health
0%
Read politics and improve community
 
Read politics and improve community
20%
Learn things important for my future
 
Learn things important for my future
10%
Share things I like with people
 
Share things I like with people
50%
Learn skills I can't learn in school
 
Learn skills I can't learn in school
10%
Learn things for school or health
 
Learn things for school or health
8%
Read politics and improve community
 
Read politics and improve community
50%
Learn things important for my future
 
Learn things important for my future
8%
Share things I like with people
 
Share things I like with people
24%
Learn skills I can't learn in school
 
Learn skills I can't learn in school
มิ.ย. 5. 2017
น้องๆ ไม่ชอบอะไรบนอินเทอร์เน็ตมากที่สุด?
0 responded out of 0 polled
Female
36%
I see violent stories and videos
 
I see violent stories and videos
19%
I see sexual content
 
I see sexual content
11%
There's bullying to me and my friend
 
There's bullying to me and my friend
6%
People share embarrassing things
 
People share embarrassing things
22%
Scams
 
Scams
6%
There is nothing I dislike
 
There is nothing I dislike

Male
31%
I see violent stories and videos
 
I see violent stories and videos
7%
I see sexual content
 
I see sexual content
12%
There's bullying to me and my friend
 
There's bullying to me and my friend
9%
People share embarrassing things
 
People share embarrassing things
32%
Scams
 
Scams
9%
There is nothing I dislike
 
There is nothing I dislike
0-14
27%
I see violent stories and videos
 
I see violent stories and videos
29%
I see sexual content
 
I see sexual content
17%
There's bullying to me and my friend
 
There's bullying to me and my friend
5%
People share embarrassing things
 
People share embarrassing things
13%
Scams
 
Scams
10%
There is nothing I dislike
 
There is nothing I dislike

15-19
35%
I see violent stories and videos
 
I see violent stories and videos
16%
I see sexual content
 
I see sexual content
10%
There's bullying to me and my friend
 
There's bullying to me and my friend
7%
People share embarrassing things
 
People share embarrassing things
25%
Scams
 
Scams
7%
There is nothing I dislike
 
There is nothing I dislike

20-24
41%
I see violent stories and videos
 
I see violent stories and videos
3%
I see sexual content
 
I see sexual content
12%
There's bullying to me and my friend
 
There's bullying to me and my friend
11%
People share embarrassing things
 
People share embarrassing things
26%
Scams
 
Scams
8%
There is nothing I dislike
 
There is nothing I dislike

25-30
56%
I see violent stories and videos
 
I see violent stories and videos
11%
I see sexual content
 
I see sexual content
22%
There's bullying to me and my friend
 
There's bullying to me and my friend
0%
People share embarrassing things
 
People share embarrassing things
11%
Scams
 
Scams
0%
There is nothing I dislike
 
There is nothing I dislike

31-34
38%
I see violent stories and videos
 
I see violent stories and videos
12%
I see sexual content
 
I see sexual content
25%
There's bullying to me and my friend
 
There's bullying to me and my friend
12%
People share embarrassing things
 
People share embarrassing things
12%
Scams
 
Scams
0%
There is nothing I dislike
 
There is nothing I dislike

35+
40%
I see violent stories and videos
 
I see violent stories and videos
0%
I see sexual content
 
I see sexual content
30%
There's bullying to me and my friend
 
There's bullying to me and my friend
20%
People share embarrassing things
 
People share embarrassing things
0%
Scams
 
Scams
10%
There is nothing I dislike
 
There is nothing I dislike
34%
I see violent stories and videos
 
I see violent stories and videos
15%
I see sexual content
 
I see sexual content
12%
There's bullying to me and my friend
 
There's bullying to me and my friend
7%
People share embarrassing things
 
People share embarrassing things
25%
Scams
 
Scams
7%
There is nothing I dislike
 
There is nothing I dislike

FEATURED ANSWERS

RELATED STORIES

ศาสนากับห้องเรียน
Read more →

FEATURED IMAGES

No featured images yet.

MORE POLLS

FILTER

POLL LIST
All polls from most recent to oldest