สิทธิเด็ก
เด็กและเยาวชนในยุคนี้ นับได้ว่าเป็นผู้ที่เกิดมาในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง เทคโนโลยีดิจิทัลและโลกออนไลน์มีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชน ความเห็นของพวกเขาเกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นอย่างไร?
4 questions polled on this topic
99% response rate
1,543 responded out of 1,557 polled
มิ.ย. 5. 2017
น้องๆ คิดว่าอะไรที่จะทำให้อินเทอร์เน็ตมีประโยชน์กับตัวน้องมากกว่านี้?
มิ.ย. 5. 2017
น้องๆ เรียนรู้การใช้อินเทอร์เน็ตจากใคร?
มิ.ย. 5. 2017
น้องๆ ชอบอะไรบนอินเทอร์เน็ตมากที่สุด?
มิ.ย. 5. 2017
น้องๆ ไม่ชอบอะไรบนอินเทอร์เน็ตมากที่สุด?

ผลโพล

มิ.ย. 5. 2017
น้องๆ คิดว่าอะไรที่จะทำให้อินเทอร์เน็ตมีประโยชน์กับตัวน้องมากกว่านี้?
มีผู้ตอบจำนวน 1,543 จากทั้งหมด 1,557 ที่ทำการสำรวจ
0-14
13%
other - please specify
 
other - please specify
40%
higher speed connectivity
 
higher speed connectivity
13%
cheaper data plans
 
cheaper data plans
10%
easier access to phones & computers
 
easier access to phones & computers
23%
better internet coverage
 
better internet coverage

15-19
5%
other - please specify
 
other - please specify
42%
higher speed connectivity
 
higher speed connectivity
18%
cheaper data plans
 
cheaper data plans
6%
easier access to phones & computers
 
easier access to phones & computers
28%
better internet coverage
 
better internet coverage

20-24
1%
other - please specify
 
other - please specify
36%
higher speed connectivity
 
higher speed connectivity
13%
cheaper data plans
 
cheaper data plans
6%
easier access to phones & computers
 
easier access to phones & computers
43%
better internet coverage
 
better internet coverage

25-30
30%
other - please specify
 
other - please specify
50%
higher speed connectivity
 
higher speed connectivity
10%
cheaper data plans
 
cheaper data plans
0%
easier access to phones & computers
 
easier access to phones & computers
10%
better internet coverage
 
better internet coverage

31-34
0%
other - please specify
 
other - please specify
14%
higher speed connectivity
 
higher speed connectivity
29%
cheaper data plans
 
cheaper data plans
14%
easier access to phones & computers
 
easier access to phones & computers
43%
better internet coverage
 
better internet coverage

35+
10%
other - please specify
 
other - please specify
20%
higher speed connectivity
 
higher speed connectivity
40%
cheaper data plans
 
cheaper data plans
10%
easier access to phones & computers
 
easier access to phones & computers
20%
better internet coverage
 
better internet coverage
6%
Other - please specify
 
Other - please specify
41%
Higher speed connectivity
 
Higher speed connectivity
6%
Easier access to phones & computers
 
Easier access to phones & computers
18%
Cheaper data plans
 
Cheaper data plans
29%
Better internet coverage
 
Better internet coverage
มิ.ย. 5. 2017
น้องๆ เรียนรู้การใช้อินเทอร์เน็ตจากใคร?
มีผู้ตอบจำนวน 1,557 จากทั้งหมด 1,561 ที่ทำการสำรวจ
0-14
31%
no one helped me
 
no one helped me
11%
teacher at school
 
teacher at school
2%
clubs / organizations outside school
 
clubs / organizations outside school
24%
parents / caregivers
 
parents / caregivers
32%
friends / siblings
 
friends / siblings

15-19
39%
no one helped me
 
no one helped me
17%
teacher at school
 
teacher at school
2%
clubs / organizations outside school
 
clubs / organizations outside school
6%
parents / caregivers
 
parents / caregivers
36%
friends / siblings
 
friends / siblings

20-24
44%
no one helped me
 
no one helped me
17%
teacher at school
 
teacher at school
5%
clubs / organizations outside school
 
clubs / organizations outside school
5%
parents / caregivers
 
parents / caregivers
28%
friends / siblings
 
friends / siblings

25-30
70%
no one helped me
 
no one helped me
20%
teacher at school
 
teacher at school
0%
clubs / organizations outside school
 
clubs / organizations outside school
0%
parents / caregivers
 
parents / caregivers
10%
friends / siblings
 
friends / siblings

31-34
43%
no one helped me
 
no one helped me
43%
teacher at school
 
teacher at school
0%
clubs / organizations outside school
 
clubs / organizations outside school
0%
parents / caregivers
 
parents / caregivers
14%
friends / siblings
 
friends / siblings

35+
30%
no one helped me
 
no one helped me
0%
teacher at school
 
teacher at school
10%
clubs / organizations outside school
 
clubs / organizations outside school
0%
parents / caregivers
 
parents / caregivers
60%
friends / siblings
 
friends / siblings
39%
No one helped me
 
No one helped me
2%
Clubs / organizations outside school
 
Clubs / organizations outside school
17%
Teacher at school
 
Teacher at school
35%
Friends / Siblings
 
Friends / Siblings
7%
Parents / Caregivers
 
Parents / Caregivers
มิ.ย. 5. 2017
น้องๆ ชอบอะไรบนอินเทอร์เน็ตมากที่สุด?
มีผู้ตอบจำนวน 1,561 จากทั้งหมด 1,580 ที่ทำการสำรวจ
0-14
11%
share things i like with people
 
share things i like with people
10%
read politics and improve community
 
read politics and improve community
21%
learn things for school or health
 
learn things for school or health
27%
learn things important for my future
 
learn things important for my future
31%
learn skills i can't learn in school
 
learn skills i can't learn in school

15-19
8%
share things i like with people
 
share things i like with people
7%
read politics and improve community
 
read politics and improve community
9%
learn things for school or health
 
learn things for school or health
53%
learn things important for my future
 
learn things important for my future
23%
learn skills i can't learn in school
 
learn skills i can't learn in school

20-24
11%
share things i like with people
 
share things i like with people
12%
read politics and improve community
 
read politics and improve community
16%
learn things for school or health
 
learn things for school or health
24%
learn things important for my future
 
learn things important for my future
37%
learn skills i can't learn in school
 
learn skills i can't learn in school

25-30
0%
share things i like with people
 
share things i like with people
10%
read politics and improve community
 
read politics and improve community
30%
learn things for school or health
 
learn things for school or health
10%
learn things important for my future
 
learn things important for my future
50%
learn skills i can't learn in school
 
learn skills i can't learn in school

31-34
0%
share things i like with people
 
share things i like with people
14%
read politics and improve community
 
read politics and improve community
14%
learn things for school or health
 
learn things for school or health
14%
learn things important for my future
 
learn things important for my future
57%
learn skills i can't learn in school
 
learn skills i can't learn in school

35+
10%
share things i like with people
 
share things i like with people
0%
read politics and improve community
 
read politics and improve community
20%
learn things for school or health
 
learn things for school or health
20%
learn things important for my future
 
learn things important for my future
50%
learn skills i can't learn in school
 
learn skills i can't learn in school
24%
Learn skills I can't learn in school
 
Learn skills I can't learn in school
8%
Share things I like with people
 
Share things I like with people
50%
Learn things important for my future
 
Learn things important for my future
8%
Read politics and improve community
 
Read politics and improve community
10%
Learn things for school or health
 
Learn things for school or health
มิ.ย. 5. 2017
น้องๆ ไม่ชอบอะไรบนอินเทอร์เน็ตมากที่สุด?
มีผู้ตอบจำนวน 1,580 จากทั้งหมด 1,953 ที่ทำการสำรวจ
0-14
5%
people share embarrassing things
 
people share embarrassing things
29%
i see sexual content
 
i see sexual content
17%
there's bullying to me and my friend
 
there's bullying to me and my friend
10%
there is nothing i dislike
 
there is nothing i dislike
13%
scams
 
scams
27%
i see violent stories and videos
 
i see violent stories and videos

15-19
7%
people share embarrassing things
 
people share embarrassing things
16%
i see sexual content
 
i see sexual content
10%
there's bullying to me and my friend
 
there's bullying to me and my friend
7%
there is nothing i dislike
 
there is nothing i dislike
25%
scams
 
scams
35%
i see violent stories and videos
 
i see violent stories and videos

20-24
11%
people share embarrassing things
 
people share embarrassing things
3%
i see sexual content
 
i see sexual content
12%
there's bullying to me and my friend
 
there's bullying to me and my friend
8%
there is nothing i dislike
 
there is nothing i dislike
26%
scams
 
scams
41%
i see violent stories and videos
 
i see violent stories and videos

25-30
0%
people share embarrassing things
 
people share embarrassing things
11%
i see sexual content
 
i see sexual content
22%
there's bullying to me and my friend
 
there's bullying to me and my friend
0%
there is nothing i dislike
 
there is nothing i dislike
11%
scams
 
scams
56%
i see violent stories and videos
 
i see violent stories and videos

31-34
12%
people share embarrassing things
 
people share embarrassing things
12%
i see sexual content
 
i see sexual content
25%
there's bullying to me and my friend
 
there's bullying to me and my friend
0%
there is nothing i dislike
 
there is nothing i dislike
12%
scams
 
scams
38%
i see violent stories and videos
 
i see violent stories and videos

35+
20%
people share embarrassing things
 
people share embarrassing things
0%
i see sexual content
 
i see sexual content
30%
there's bullying to me and my friend
 
there's bullying to me and my friend
10%
there is nothing i dislike
 
there is nothing i dislike
0%
scams
 
scams
40%
i see violent stories and videos
 
i see violent stories and videos
7%
There is nothing I dislike
 
There is nothing I dislike
25%
Scams
 
Scams
7%
People share embarrassing things
 
People share embarrassing things
12%
There's bullying to me and my friend
 
There's bullying to me and my friend
15%
I see sexual content
 
I see sexual content
34%
I see violent stories and videos
 
I see violent stories and videos

คำตอบที่โดดเด่น

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพแนะนำ

ยังไม่มีรูปภาพแนะนำ

โพลอื่นๆ

ตัวกรอง

รายการโพล
โพลทั้งหมดตั้งแต่ล่าสุดจนถึงเก่าสุด